Matrica za procjenu ponasanja ucenika

Naučna otkrića, edukacija, školstvo, univerziteti, fakulteti...
Jim Smorrison
Posts: 69
Joined: 21/10/2014 10:29

#51 Re: Matrice ponasanja za ucenike

Post by Jim Smorrison » 27/02/2018 13:26

Ubaci i dodatne dokumente sa opisima i objašnjenjem kako se primjenjuje.
Ovo sa šiframa je polovična informacija i stvara konfuziju.


User avatar
Naslovnica
Posts: 16315
Joined: 20/03/2013 15:38

#52 Re: Matrice ponasanja za ucenike

Post by Naslovnica » 27/02/2018 13:30

Evo čitam, pa ne mogu da vjerujem da su stručnjaci uspjeli da uglave i ovakve stvari u

MATRICU ZA RANO PREPOZNAVANJE INDIKATORA RIZIKA OD DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA UČENIKA


Halooo, prvi razred???
Pa koje to dijete u njihovom uzrastu nema vidljivih modrica na tijelu (nogama)?! Pretjerano zaštitničko ponašanje roditelja?! Učenik/učenica pokazuje separacijsku anksioznost (nelagodu kod odvajanja od roditelja)?!?! Da ne nabrajam dalje...
Halooo, prvi razred, drugi razred?!?!?
Naslovnica wrote:MATRICA

ZA RANO PREPOZNAVANJE INDIKATORA RIZIKA OD DRUŠTVENO

NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA UČENIKA

(I do V razred osnovne škole)

A Poteškoće u učenju i ponašanju
A‐1: učenik/učenica pokazuje teškoće u savladavanju nastavnog gradiva
A‐2: specifične teškoće čitanja, pisanja i /ili računanja
A‐3: učenik/učenica ne radi domaće zadaće
A‐4: učenik/učenica ne donosi pribor za nastavu
A‐5: učenik/učenica je nezainteresovan(a) za nastavu (odsustvo motivacije za
nastavu)
A‐6: učenik/učenica ima poteškoće sa pažnjom i koncentracijom
A‐7: učenik/učenica ne može da sjedi mirno na času
A‐8: učenik/učenica pokazuje impulsivno ponašanje (nema strpljenja,
nemogućnost čekanja na red, odgovara na pitanje nastavnika bez
javljanja...)
B Procjena odnosa sa vršnjacima u školi
B‐1: učenik/učenica nije prihvaćen(a) od strane vršnjaka
C Faktor odnosa učenika/učenice i nastavnika
C‐1: ovog učenika/učenicu vrlo često moram upozoriti na
njegove/
njene postupke
C‐2: učenik/učenica se vrlo često verbalno sukobljava sa
nastavnikom
C‐3: učenik/učenica se fizički sukobljava sa nastavnikom
C‐4: nastavnik/ca procjenjuje učenika/učenicu kao „teškim/om
za saradnju“

D Odnos roditelja i učenika/učenice
D‐1: učenik/učenica je neuredno i neprikladno odjeven(a)
D‐2: učenik/učenica je higijenski zapušten(a)
D‐3: izostanak emocionalne bliskosti (“hladan odnos”) između roditelja i
učenika/učenice

D‐4: vidljive povrede (modrice..) na tijelu učenik/učenice
D‐5: učenik/učenica se žali na ponašanje roditelja
D‐6: roditelj se žali na ponašanje učenika/učenice (svog djeteta)
D‐7: pretjerano zaštitničko ponašanje roditelja prema učeniku/učenici
D‐8: roditelj je nekritičan prema ponašanju učenika/učenice (“slijepo mu
/joj vjeruje”)
D‐9: roditelj nema povjerenje u učenika/učenicu (“sve provjerava”)
D‐10: nastavnik svjedoči nasilju roditelja nad učenikom/učenicom
E Odnos roditelja prema školi
E‐1: Roditelj ne dolazi na informacije i roditeljske sastanke
E‐2: Roditelj ignoriše sugestije školskog osoblja (razrednika,
nastavnika i stručne službe škole...)
E‐3: Roditelj odbija saradnju sa stručnom službom škole (ne
odaziva se na poziv)
E‐4: Roditelj je nasilan u kontaktu sa školskim osobljem
(razrednikom, nastavnicima i stručnom službom škole...)
F Sposobnost nošenja sa problemima
F‐1: učenik/učenica izbjegava tražiti pomoć od odraslih osoba
F‐2: učenik/učenica vrlo često za svoje loše postupke optužuje druge
F‐3: učenik/učenica je mišljenja da ne može uticati na budućnost
F‐4: učenik/učenica je mišljenja da drugi određuju njegov život
F‐5: učenik/učenica je mišljenja da je “sam(a) kriv(a) za sve” i da
mu/joj “nema pomoći”
F‐6: učenik/učenica loše reaguje kada pogriješi (ne može da se smiri:
vrišti, plače..)
G Internalizirana ponašanja (G1 – G8)
G‐1: učenik/učenica ima poteškoće u komunikaciji sa vršnjacima
(izbjegava kontakt, osjeća nelagodu)
G‐2: učenik/učenica izbjegava kontakt očima
G‐3: učenik/učenica ne pokazuje interes za druge
G‐4: učenik/učenica djeluje bojažljivo
G‐5: učenik/učenica djeluje nesretno i tužno
G ‐6: učenik/učenica djeluje usamljeno i izolirano
G‐7: učenik/učenica grize nokte, štipa kožu, čupa kosu ili neke
druge dijelove tijela
G‐8: učenik/učenica je sklon(a) samopovrjeđivanju
G Internalizirana ponašanja (G9 – G17)
G‐9: učenik/učenica pokazuje jake izljeve bijesa pri minimalnim
podražajima
G‐10: učenik/učenica pokazuje pretjerano seksualizirajuće ponašanje
G‐11: prisutni su tikovi kod učenika/učenice (nekontrolisane motoričke
reakcije..)
G‐12: nagle promjene u težini učenika/učenice
G‐13: učenik/učenica često odlazi u toalet
G‐14: učenik/učenica se žali na bolove u stomaku, glavobolje, mučnine ..
.
G‐15: učenik/učenica odbija skidanja na časovima tjelesnog odgoja
G‐16: učenik/učenica pokazuje nelagodu pri fizičkom kontaktu
(zauzima
odbrambeni stav, neadekvatno reaguje... )
G‐17: učenik/učenica zastajkuje u govoru (muca)
G Internalizirana ponašanja (G18 – G21)
G‐18: učenik/učenica pokazuje separacijsku anksioznost
(nelagodu kod odvajanja od roditelja)

G‐19: kod učenika/učenice se uočavaju poteškoće u kontroli
eliminacijskih funkcija (mokrenja i pražnjenja crijeva)
G‐20: kod učenika/učenice se uočavaju govorno ‐ jezičke
poteškoće (tepanje, mucanje, usporen razvoj govora ...)

G‐21: kod učenika/učenice je primjetan specifičan sadržaj
crteža i pismenih radova
H Društveno neprihvatljivo ponašanje
H‐1: učenik/učenica je prkosan/prkosna i u konstantnom otporu prema
školskim pravilima
H‐2: učenik/učenica izostaje sa nastave
H‐3 učenik/učenica krši pravila škole
H‐4: učenik/učenica namjerno uništava javno dobro u i oko škole
H‐5: učenik/učenica u školi prisvaja tuđe stvari
H‐6: učenik/učenica konzumira cigarete, alkohol ili drogu
H‐7: učenik/učenica, za vrijeme nastave, provodi vrijeme u kafićima ili
kladionicama
H‐8: učenik/učenica u školi nosi opasne predmete kojima može povrijediti
vršnjake
H‐9: učenik/učenica pasivno svjedoči i snima nasilje (među vršnjacima)
H‐10: učenik/učenica skita i prosjači

User avatar
Naslovnica
Posts: 16315
Joined: 20/03/2013 15:38

#53 Re: Matrice ponasanja za ucenike

Post by Naslovnica » 27/02/2018 13:36

Jim Smorrison wrote:Ubaci i dodatne dokumente sa opisima i objašnjenjem kako se primjenjuje.
Ovo sa šiframa je polovična informacija i stvara konfuziju.
Nisam ja taj koji stvara konfuziju, nego ministarstvo!
Koliko će se matrice dugo čuvati? Jednom kažu godinu, onda kažu do punoljetstva. Meni dovoljno da odmah posumnjam da nešto tu ne štima...

Čini mi se da sam uspio da pronađem sve šifre.

http://www.ringeraja.ba/clanak/matrica- ... html?page=

User avatar
Naslovnica
Posts: 16315
Joined: 20/03/2013 15:38

#54 Re: Matrice ponasanja za ucenike

Post by Naslovnica » 27/02/2018 13:52

D-3 Izostanak emocionalne bliskosti (“hladan odnos”) između roditelja i
učenika/učenice

Ukoliko primijetite da u odnosu između roditelja i djeteta nema
emocionalne bliskosti, odnosno da ne postoji fizička prisnost, radost i
spontanost pri susretu roditelja i djeteta, potrebno je da označite ovaj
indikator.

D-4 Vidljive povrede (modrice..) na tijelu
učenik/učenice

Ukoliko kod učenika/ce primijetite neke povrede na tijelu , poput
ogrebotina, modrica, opeklina, koje bi mogle ukazivati na prisutnost
tjelesnog nasilja u porodici ili pak samopovređivanja, označite ovaj indikator.

D-7 Pretjerano zaštitničko ponašanje roditelja prema učeniku/učenici

Ukoliko primijetite da roditelji obavljaju djetetove obaveze umjesto njega,
iako je njihovo dijete sposobno, u skladu sa razvojnom fazom da ostvari te
zadatke, ubilježite ovaj indikator. Također, ukoliko primjetite da roditelji
pokazuju pretjeranu iracionalnu brigu za dijete („guše ga“).

G-6 Učenik/učenica djeluje usamljeno i izolirano

Primjećujete da je učenik/ca duže vrijeme sam/a tokom nastave, malih i
velikih odmora.


Da nastavim?!
Govorimo o MATRICI ZA RANO PREPOZNAVANJE INDIKATORA RIZIKA OD DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA UČENIKA

User avatar
Izlija
Posts: 1208
Joined: 20/05/2010 13:04

#55 Re: Matrice ponasanja za ucenike

Post by Izlija » 27/02/2018 14:01

Da se upišem na temu jer imam dvoje u OŠ, smatram da je matrica napredak za školstvo i od nje ako se bude pravilno koristila i dodatno unaprijedila može biti višestruke koristi za društvo. Pored činjenice da će se statistički moći pratiti devijantno ponašanje iz kojeg će se učeniku moći bolje pomoći praćenjem progresije i tipa devijacije ( jer čimbenici devijacije mogu biti različiti ) matrica donosi još jedan jako bitan alat u praćenju socijalno-pedagoških aspiracija roditelja. Možda će se neki složiti sa mnom a možda neki neće, većinu odgojnih problema djeca u školu donose od kuće a u školi se ti problemi množe faktorom brojem djece koji imaju iste ili slične propuste u odgoju. Da probam dati odgovor @Naslovnica, velika većina djece se riješi problema separacijske anksioznosti kroz vrtić i predškolsko obrazovanje pa prisustvo takvog ponašanja u prvom i drugom razredu može biti pokazatelj da dijete nije mentalno spremno za praćenje nastave, kroz rad sa psihologom takve stvari se mogu ispraviti samo treba uložiti potrebni trud škole kako sa djetetom tako i sa roditeljom u kojim pretežno leži problem.

Hakiz
Posts: 18308
Joined: 30/07/2015 20:01

#56 Re: Matrice ponasanja za ucenike

Post by Hakiz » 27/02/2018 14:01

Prvo
C‐2: učenik/učenica se vrlo često verbalno sukobljava sa nastavnikom
C‐4: nastavnik/ca procjenjuje učenika/učenicu kao „teškim/om za saradnju“
A onda
F‐3: učenik/učenica je mišljenja da ne može uticati na budućnost

sarajevonekad
Posts: 629
Joined: 06/07/2007 16:23

#57 Re: Matrice ponasanja za ucenike

Post by sarajevonekad » 27/02/2018 14:03

Ja moram ponovo naglasiti da nisam protivnik uvodjenja matrice za sada, ali sam zainteresiran prikupiti sto vise informacija, ali i misljenja drugih sugradjana tj. roditelja, pa sam zato i pokrenuo temu.

Ono sto mene licno najvise zabrinjava je to sto ne postoji mogucnost ocjenjivanja nastavnika i skole od strane roditelja i ucenika ( u okviru ovog ili bilo kojeg drugog metoda), jer bez tog elementa bojim se da imamo jedan jednostran pristup, koji samim tim u startu predstavlja neobjektivnu sliku cijelog stanja i odnosa.

User avatar
wewa
Posts: 14563
Joined: 27/05/2010 15:20
Location: djah na brdu, djah u ravnici

#58 Re: Matrice ponasanja za ucenike

Post by wewa » 27/02/2018 14:23

sarajevonekad wrote:Ja moram ponovo naglasiti da nisam protivnik uvodjenja matrice za sada, ali sam zainteresiran prikupiti sto vise informacija, ali i misljenja drugih sugradjana tj. roditelja, pa sam zato i pokrenuo temu.

Ono sto mene licno najvise zabrinjava je to sto ne postoji mogucnost ocjenjivanja nastavnika i skole od strane roditelja i ucenika ( u okviru ovog ili bilo kojeg drugog metoda), jer bez tog elementa bojim se da imamo jedan jednostran pristup, koji samim tim u startu predstavlja neobjektivnu sliku cijelog stanja i odnosa.
ziva istina.

postoji prosvjetna inspekcija, postoje predmetni savjetnici, ali je faktickim ukidanjem PPZ-a nestao korektivni element u radu nastavnika. ja se, evo, ne sjecam da je neki nastavnik ostao bez posla nakon evidentnih krsenja radne discipline (djeci su mi na cas dolazili i psihicki bolesni nastavnici i pijanice i nisu dolazili na cas ili se cas svodio na iscitavanje udzbenika ili sazetka gradiva potpuno neprimjerenog za nastavu...).

ima, naravno, divnih ljudi medju nastavnicima, nadje se jos pokoji istinski uzor, ali i takvi nazalost dobiju istu platu kao oni iz prethodne recenice.

postoji mikro sansa da ovom eksternom procjenom znanja koja je planirana za ovo polugodiste pocne nekakva reforma, ali se bojim da prave rezultate necu vidjeti prije nego mi unuci krenu u skolu...

User avatar
Euridika
Globalna šefica
Posts: 7893
Joined: 25/08/2015 21:31

#59 Re: Matrice ponasanja za ucenike

Post by Euridika » 27/02/2018 14:30

wewa wrote:pise na portalu MONKS-a da se podaci iz Matrice brisu nakon 1 godine.
e to mi je tek nepojmljivo - valjda dijete dozivi preporod tokom ljetnog raspusta.
Wewa, ja sam u školi svoje djece dobila informaciju da se matrice čuvaju u kartonu djeteta i prenose sve do završetka srednje škole (za dalje ne znam, ali iskreno ne vjerujem Ministarstvu i Vladi KS općenito). Ako su oni mene slagali, i ja lažem vas. :D

Drugo, ja sam već dosad imala neka negativna iskustva sa školom (srećom, vrlo blaga i kratkotrajna po djecu) zbog čega ozbiljno sumnjam u pravilnu primjenu ove Matrice, bez obzira što se ovi iz Ministarstva kunu u njenu ispravnost i dobre namjere. Ako moje dijete npr. predmetni nastavnik zapiše u disciplinsku svesku zbog toga što nije dobro obrisalo tablu kad je bilo redar (a nije je obrisalo samo zato što nije moglo dohvatiti vrh table, jer nije dovoljno visoko, ne zbog neposlušnosti!) i ako razredni starješina ne nađe za shodno da taj upis ukloni iz disciplinske sveske, već stane na stranu predmetnog nastavnika zbog vlastite sujete i sujete po profesiji, o čemu mi onda pričamo? Ko će meni kao roditelju garantirati da će se ova Matrica ispravno i nepristrasno primjenjivati, kad već i prije toga svjedočim malverzacijama? I ko mi garantira da neko od nastavnog osoblja neće uzeti neko dijete "na pik" i etiketirati ga kao problematično, i onda će ostale kolege nastavnici to zdušno podržati (jer na profesiju se ne udara, prosvjetari su sujetni skoro koliko i ljekari), i eto roditelju problema?

Da se ovom pitanju pristupalo sistematski, i da se zaista htjela dobrobit svih aktera u ovom procesu, tad bi se o ovom pitanju vodila javna rasprava mjesecima prije usvajanja ovog modela. I svi roditelji bi bili na vrijeme upoznati sa svim dešavanjima. Čim se to sve krilo u tajnosti sve do dana početka primjene, i čak i sada nema jasnih, nedvosmislenih informacija, a ima nedorečenosti, jasno je i ćoravom da ovdje nisu čista posla. I ja ovo na ovakav način ne mogu podržati. A ideja kao ideja nije loša. Ali, u BiH je uvijek realizacija ideja bolna tačka.
Last edited by Euridika on 27/02/2018 14:33, edited 2 times in total.

User avatar
Naslovnica
Posts: 16315
Joined: 20/03/2013 15:38

#60 Re: Matrice ponasanja za ucenike

Post by Naslovnica » 27/02/2018 14:32

sarajevonekad wrote:Ja moram ponovo naglasiti da nisam protivnik uvodjenja matrice za sada, ali sam zainteresiran prikupiti sto vise informacija, ali i misljenja drugih sugradjana tj. roditelja, pa sam zato i pokrenuo temu.

Ono sto mene licno najvise zabrinjava je to sto ne postoji mogucnost ocjenjivanja nastavnika i skole od strane roditelja i ucenika ( u okviru ovog ili bilo kojeg drugog metoda), jer bez tog elementa bojim se da imamo jedan jednostran pristup, koji samim tim u startu predstavlja neobjektivnu sliku cijelog stanja i odnosa.
Nisam ni ja protivnik uvođenja matrica, ali se mora pristupiti veoma oprezno.
Oni bi da "šifruju" moju djecu, a da ja nemam pristup tim informacijama? Nastavnički kadar za koji sam se uvjerio da nije ni do peta nekadašnjem, kadar koji je većinom došao tu gdje jeste štelom i stranačkim putem (isto kao i direktori/direktorice).
Koliko dugo se čuvaju informacije? Kažu godinu. Kažu do punoljetstva. Ministarstvo šalje prijeteća pisma u škole...

"Ministarstvo je uskratilo javnu diskusiju, ponudilo samo promociju, a sada se traži nešto što je faktički potpisivanje disonantnih glasova, što jako podsjeća na implicitnu prijetnju “neposlušnicima”. U pitanju je pokušaj da se diskusije koje su se u školama pokrenule na začetku prekinu jer na vidjelo izlaze krajnje neprijatne stvari o samim institucijama: da stručnjaci na mnoga pitanja nemaju odgovora, već traže da se vjeruje u uspjeh programa, da samo nadležno Ministarstvo ne želi roditeljima i drugima odgovoriti na mnoštvo pitanja, da se ne vide pomaci na stvaranju preduslova za kontinuiran rad s djecom."

Na kraju, ali bi to rebalo biti na početku...
A šta je sa 10 različitih udžbenika za isti predmet u KS?!?! Kada planirate stati toj mafiji u kraj?! Zar je toliko teško stati u kraj očitom kriminalu koji izdavačke kuće vrše u sprezi s MOKS?! Moja djeca, razred razlike, ne mogu koristiti iste udžbenike od prethodnih godina? Štancaju udženike samo da bi se kupovali novi. Da ne spominjem da su mi djeca išla u školu gdje je bilo nekoliko udženika kojima je autor bio, pogađate...DIREKTOR ŠKOLE!
I takva mafija će da se igra sa matricama i sudbinama djece?
I da ne budem nepovjerljiv i sumnjičav?!

User avatar
wewa
Posts: 14563
Joined: 27/05/2010 15:20
Location: djah na brdu, djah u ravnici

#61 Re: Matrice ponasanja za ucenike

Post by wewa » 27/02/2018 14:37

Euridika wrote:
wewa wrote:pise na portalu MONKS-a da se podaci iz Matrice brisu nakon 1 godine.
e to mi je tek nepojmljivo - valjda dijete dozivi preporod tokom ljetnog raspusta.
Wewa, ja sam u školi svoje djece dobila informaciju da se matrice čuvaju u kartonu djeteta i prenose sve do završetka srednje škole (za dalje ne znam, ali iskreno ne vjerujem Ministarstvu i Vladi KS općenito). Ako su oni mene slagali, i ja lažem vas. :D

Drugo, ja sam već dosad imala neka negativna iskustva sa školom (srećom, vrlo blaga i kratkotrajna po djecu) zbog čega ozbiljno sumnjam u pravilnu primjenu ove Matrice, bez obzira što se ovi iz Ministarstva kunu u njenu ispravnost i dobre namjere. Ako moje dijete npr. predmetni nastavnik zapiše u disciplinsku svesku zbog toga što nije dobro obrisalo tablu kad je bilo redar (a nije je obrisalo samo zato što nije moglo dohvatiti vrh table, jer nije dovoljno visoko, ne zbog neposlušnosti!) i ako razredni starješina ne nađe za shodno da taj upis ukloni iz disciplinske sveske, već stane na stranu predmetnog nastavnika zbog vlastite sujete i sujete po profesiji, o čemu mi onda pričamo? Ko će meni kao roditelju garantirati da će se ova Matrica ispravno i nepristrasno primjenjivati, kad već i prije toga svjedočim malverzacijama? I ko mi garantira da neko od nastavnog osoblja neće uzeti neko dijete "na pik" i etiketirati ga kao problematično, i onda će ostale kolege nastavnici to zdušno podržati (jer na profesiju se ne udara, prosvjetari su sujetni skoro koliko i ljekari), i eto roditelju problema?

Da se ovom pitanju pristupalo sistematski, i da se zaista htjela dobrobit svih aktera u ovom procesu, tad bi se o ovom pitanju vodila javna rasprava mjesecima prije usvajanja ovog modela. I svi roditelji bi bili na vrijeme upoznati sa svim dešavanjima. Čim se to sve krilo u tajnosti sve do dana početka primjene, i čak i sada nema jasnih, nedvosmislenih informacija, a ima nedorečenosti, jasno je i ćoravom da ovdje nisu čista posla. I ja ovo na ovakav način ne mogu podržati. A ideja kao ideja nije loša. Ali, u BiH je uvijek realizacija ideja bolna tačka.
ja od osnovne skole svoje dvoje starijih imam ptsp.
tako da razumijem. MONKS su za mene Danajci.

User avatar
Pitar sa Kariba
Posts: 6530
Joined: 30/03/2011 15:00
Location: Grad ispod Trebevića, Gdje još uvijek ima pravo dobrih priča.

#62 Re: Matrica za procjenu ponasanja ucenika

Post by Pitar sa Kariba » 27/02/2018 14:45

Pokrenuto je pitanje udzbenika u KS.

http://skupstina.ks.gov.ba/sites/skupst ... benici.pdf

User avatar
wewa
Posts: 14563
Joined: 27/05/2010 15:20
Location: djah na brdu, djah u ravnici

#63 Re: Matrica za procjenu ponasanja ucenika

Post by wewa » 27/02/2018 14:51

evo onda prilike i da podijelim link na obilje materijala koji se odnose na nacrt famoznog zakona o udzbenicima:

http://www.skolegijum.ba/tekst/index/14 ... -udzbenici

prilikom prvog citanja mislila sam da je rijec o satiri - kad, ne lezi, vraze, ono transkripti sa sjednica Skupstine Kantona Sarajevo :-)
Štampajmo domaće

Poslaničko pitanje:

Poštovana predsjedateljice, poštovani premijeru, ministre,

Članom 19. (Štampanje i dostavljanje udžbenika), stav (3) predviđeno je sljedeće: "Udžbenici se štampaju u Bosni i Hercegovini, osim udžbenika stranih jezika i onih za koje se utvrdi da se ne mogu štampati u Bosni i Hercegovini koji mogu biti štampani i u inostranstvu."

Ministarstvo je vrlo precizno propisalo tehničke karakteristike štampanja udžbenika, i prema tome, nejasno je šta može biti povod da se utvrđuje može li se udžbenik ili ne može štampati u BiH.

Premijer: To nije pitanje, nego konstatacija. Idemo dalje.

Poslanik: Pa evo, u formi pitanja: Koja je budala sročila rečenicu Udžbenici se štampaju u Bosni i Hercegovini, osim (...) onih za koje se utvrdi da se ne mogu štampati u Bosni i Hercegovini koji mogu biti štampani i u inostranstvu?

Premijer: Nacrt potpisuje Predsjedateljica, neka ona odgovori.

Predsjedateljica: Šta, nisam slušala...
Rokovi

Poslaničko pitanje:

Uvažena predsjedavajuća, uvaženi premijeru,

Meni iz teksta zakona nisu baš jasni rokovi. Naime, u članu 11. (Rokovi u proceduri odobravanja udžbenika) stoji: "(1) Javni konkurs za pribavljanje rukopisa udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne škole raspisuje se, u pravilu, svake četiri godine".

Potom, stav 2:
"(2) Javni konkurs za pribavljanje rukopisa udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava za srednje škole je otvoren tokom cijele školske godine."

Onda, u stavu 3:
"(3) Izdavači su obavezni da Ministarstvu dostave rukopise za recenziranje do 1. oktobra tekuće godine za narednu školsku godinu."

Dalje, u stavu 4:
"(4) Spisak odobrenih udžbenika objavljuje se najkasnije do 1. juna tekuće školske godine za narednu školsku godinu."

I onda, na kraju:
"(5) U slučaju donošenja novog nastavnog plana i programa, Ministarstvo objavljuje Javni konkurs i prije roka, vodeći računa o vremenu potrebnom za pripremu novog udžbenika, rokovima za podnošenje zahtjeva i početku pripreme novog nastavnog plana i programa."

A ima i 6:
"(6) Vrijeme za pripremu udžbenika u slučaju donošenja novog nastavnog plana i programa ne može biti kraće od 60 dana."

Meni ovdje nije jasno nekoliko stvari. Znači, 1. oktobra se dostavljaju rukopisi. Javni konkurs se objavljuje 60 dana ranije. To je 1. avgust, kad su svi na odmorima. Znači, izdavači imaju 30 dana da napišu, urede, recenziraju rukopis, pribave mišljenja...

Ministar: Pa možemo mi i ranije objaviti...

Poslanik: U zakonu piše da ne morate. Piše 60 dana. Predlažete zakon jer hoćete kvalitetnije udžbenike, a onda ostavljate 60 dana da se oni naprave!? A onda od prvog oktobra do prvog juna, znači osam mjeseci, osam!, ostavljate vremena recenzentima da ocijene rukopise. I nigdje ne piše do kada oni moraju da završe ocjenjivanje.

Ministar: Pa računali smo na žalbe...

Poslanik: Jeste, 15 dana. A ne osam mjeseci.

Premijer: Šta je pitanje, nećemo ovako do prekosutra.

Poslanik: Nemam pitanje. Zapravo, ne da nemam pitanje, nego nemam riječi.

User avatar
Naslovnica
Posts: 16315
Joined: 20/03/2013 15:38

#64 Re: Matrica za procjenu ponasanja ucenika

Post by Naslovnica » 27/02/2018 14:53

Pitar sa Kariba wrote:Pokrenuto je pitanje udzbenika u KS.

http://skupstina.ks.gov.ba/sites/skupst ... benici.pdf
Znam, hvala ti qrtzu, nakon četvrt vijeka sjetili se da nešto pokrenu.
Dok ne vidim konkretne rezultate - isti udžbenik za određeni predmet na teritoriji cijelog KS, ništa im ne vjerujem.
Jebote, djeca u trećem osnovne uče, bubam, iz 4 različita udžbenika matematike, u zavisnosti od škole. Isti grad, škole udaljene 300m zračne linije. I tako sve redom...
A oni matrice nekakve uvode...
Kada se sjetim moje drage OŠ Prvi Maj (sadašnja Fatima Gunić), kada naiđe zamjenik direktora Vlatko, u plavom mantilu, kakve matrice, kakvi bakrači... :lol: :run:

User avatar
Haris.ba
Posts: 10838
Joined: 08/09/2005 20:08

#65 Re: Matrica za procjenu ponasanja ucenika

Post by Haris.ba » 27/02/2018 15:38

G‐3: učenik/učenica ne pokazuje interes za druge

Šta znači ova šifra?

Misli se na nedruželjubivost?

User avatar
Naslovnica
Posts: 16315
Joined: 20/03/2013 15:38

#66 Re: Matrica za procjenu ponasanja ucenika

Post by Naslovnica » 27/02/2018 15:54

Haris.ba wrote:G‐3: učenik/učenica ne pokazuje interes za druge

Šta znači ova šifra?

Misli se na nedruželjubivost?
G-3 Učenik/učenica ne pokazuje interes za druge

Primjećujete da tokom nastave učenik/ca voli da sjedi sam/a, na školskim
odmorima radije jede užinu sam/a, čak i ako ga vršnjaci zovu u igru. Ne
pokazuje interes za igre ili teme tipične za uzrast. Ukoliko se ovo ponašanje
ponavlja duži vremenski period ubilježite ovaj indikator.

User avatar
Euridika
Globalna šefica
Posts: 7893
Joined: 25/08/2015 21:31

#67 Re: Matrica za procjenu ponasanja ucenika

Post by Euridika » 27/02/2018 15:56

Naslovnica wrote:
Pitar sa Kariba wrote:Pokrenuto je pitanje udzbenika u KS.

http://skupstina.ks.gov.ba/sites/skupst ... benici.pdf
Znam, hvala ti qrtzu, nakon četvrt vijeka sjetili se da nešto pokrenu.
Dok ne vidim konkretne rezultate - isti udžbenik za određeni predmet na teritoriji cijelog KS, ništa im ne vjerujem.
Jebote, djeca u trećem osnovne uče, bubam, iz 4 različita udžbenika matematike, u zavisnosti od škole. Isti grad, škole udaljene 300m zračne linije. I tako sve redom...
A oni matrice nekakve uvode...
Kada se sjetim moje drage OŠ Prvi Maj (sadašnja Fatima Gunić), kada naiđe zamjenik direktora Vlatko, u plavom mantilu, kakve matrice, kakvi bakrači... :lol: :run:
Ima i zanimljivijih primjera. U školi moje djece, čitaju djeca priču iz čitanke na času B/H/S jezika i književnosti. Pola djece ima tu priču u knjizi, drugo pola nema. Isti udžbenik, isti autor, pola djece ima aktuelno izdanje knjige, drugo pola prethodno izdanje. U novom izdanju ima ta priča, u starom nema. Predmetni nastavnik kaže djeci - snađite se nekako vi koji nemate priču u knjizi. Cirkus.

User avatar
Euridika
Globalna šefica
Posts: 7893
Joined: 25/08/2015 21:31

#68 Re: Matrica za procjenu ponasanja ucenika

Post by Euridika » 27/02/2018 15:58

Naslovnica wrote:
Haris.ba wrote:G‐3: učenik/učenica ne pokazuje interes za druge

Šta znači ova šifra?

Misli se na nedruželjubivost?
G-3 Učenik/učenica ne pokazuje interes za druge

Primjećujete da tokom nastave učenik/ca voli da sjedi sam/a, na školskim
odmorima radije jede užinu sam/a, čak i ako ga vršnjaci zovu u igru. Ne
pokazuje interes za igre ili teme tipične za uzrast. Ukoliko se ovo ponašanje
ponavlja duži vremenski period ubilježite ovaj indikator.
I sad će dijete koje je prirodno povučenije biti zabilježeno kao dijete sa moguće devijantnim ponašanjem? I biti poslano pedagogu/psihologu na razgovor i promatranje? Ovo je nekom normalno? :-)

User avatar
insomnia78
Posts: 62026
Joined: 03/04/2011 14:43

#69 Re: Matrica za procjenu ponasanja ucenika

Post by insomnia78 » 27/02/2018 16:00

Pa to jeste moguce devijantno ponasanje

User avatar
Euridika
Globalna šefica
Posts: 7893
Joined: 25/08/2015 21:31

#70 Re: Matrica za procjenu ponasanja ucenika

Post by Euridika » 27/02/2018 16:04

insomnia78 wrote:Pa to jeste moguce devijantno ponasanje
A to će utvrđivati nastavnik koji nije stručnjak u toj oblasti ili lokalni školski psiholog koji nema kliničku praksu? Ma daaaaj. Ovo je samo podloga za fino etiketiranje djece, i način da se riješe nepoželjnih. Već vidim kako to rade na nekim primjerima, divno pripremaju podloge za odstrel.

User avatar
insomnia78
Posts: 62026
Joined: 03/04/2011 14:43

#71 Re: Matrica za procjenu ponasanja ucenika

Post by insomnia78 » 27/02/2018 16:05

Pa odatle valjda ono moguce

User avatar
Haris.ba
Posts: 10838
Joined: 08/09/2005 20:08

#72 Re: Matrica za procjenu ponasanja ucenika

Post by Haris.ba » 27/02/2018 16:09

insomnia78 wrote:Pa to jeste moguce devijantno ponasanje
Nije to devijantno ponašanje.

Čak i gledano samo od sebe nije društveno neprihvatljivo ponašanje.

Da bi bilo devijantno ponašanje moralo bi se još ponašanja sastaviti.

User avatar
insomnia78
Posts: 62026
Joined: 03/04/2011 14:43

#73 Re: Matrica za procjenu ponasanja ucenika

Post by insomnia78 » 27/02/2018 16:10

Mooo guuuu ćeee

User avatar
Naslovnica
Posts: 16315
Joined: 20/03/2013 15:38

#74 Re: Matrica za procjenu ponasanja ucenika

Post by Naslovnica » 27/02/2018 17:50

Euridika wrote:
insomnia78 wrote:Pa to jeste moguce devijantno ponasanje
A to će utvrđivati nastavnik koji nije stručnjak u toj oblasti ili lokalni školski psiholog koji nema kliničku praksu? Ma daaaaj. Ovo je samo podloga za fino etiketiranje djece, i način da se riješe nepoželjnih. Već vidim kako to rade na nekim primjerima, divno pripremaju podloge za odstrel.
Upravo tako @Euridika.

KIseljak12
Posts: 1384
Joined: 11/12/2012 16:14

#75 Re: Matrica za procjenu ponasanja ucenika

Post by KIseljak12 » 27/02/2018 17:59

Zamisao je izvrsna, neke od definisanih sifri su vec problematicne, izvedba ce naravno biti katastrofa.

Dobra je ova matrica, da se nepodobni sklone jos za vrijeme skolovanja. Podrzavam (na putu S. Koreje)

Post Reply