Page 1 of 1

#1 rad ministara

Posted: 22/05/2007 10:27
by tribina oslobodjenje
Od 12 ministara Kantona Sarajevo samo su 3 bili na radnom
mjestu u ponedjeljak!!To je jasno kada nema nikoga koji može
da ih kontrolira i sankcioniše.Posebno kada se zna da niko od
njih i nije pravi profesionalac.ima glumaca (neki glume ministre
radi dobre plaće),pjevača,doktora (koji se mogu baviti i saobraćajem)
itd.Zato nam i jeste ovako "dobro".SRAMOTNO.