Page 1 of 1

Re: Historija BiH izbrisana sa zvanične stranice MVP-a

Posted: 27/09/2015 23:09
by iway
Da bi nešto izbrisao mora postojati. Veoma je vjerovatno da je nikad nisu ni objavljivali na stranici. Kada bi se sudilo samo po naslovu izgledalo bi kao da je u na tom sajtu već postojala sekcija u kojoj se govori o historiji, pa je nakon toga neko to obrisao.

Ne znam koliko sam u pravu, ali mislim da makar narod koji nema problema s državom i njenim predstavnicima treba da je pusti na miru i gleda svoj posao, da pokušava sam uspjeti koliko može. Koncentrisati se na tuđe probleme i greške ne donosi korist ni tebi ni tom ko ima probleme.