Page 1 of 1

Old fashion brijanje u Sarajevu

Posted: 22/08/2016 22:51
by wendy
Znate li ko još radi ovo u Sarajevu. Dakle, tradicionalno, britvom? Pretpostavljam da negdje još mora biti neki stari brico....

Re: Old fashion brijanje u Sarajevu

Posted: 22/08/2016 23:48
by Dr Baltazar
Baščaršija, brijačnica "Skaka".

Re: Old fashion brijanje u Sarajevu

Posted: 23/08/2016 15:39
by wendy
Hvala :)