Page 1 of 1

DA VINCIJEV KOD

Posted: 12/08/2006 23:49
by Šeherzada
Da li ste gledali Da Vincijev kod i da li vjerujete u radnju filma,da je Isus imao i ima zive potomke

Posted: 13/08/2006 00:16
by medulla
i ne samo da je imao potomke nego je bio zensko :D