Page 1 of 1

Re: stambeni krediti za mlade

Posted: 23/08/2011 09:59
by juventus
Bio je taj ciklus. Trajao 3 godine. Krediti su podijeljeni.

Sad se čeka da se kumuliraju sredstva od povrata, u iznosu oko 6 miliona KM, kako bi postojala mogućnost da bude ponovo.

Ove godine sigurno neće biti. Za iduću se još ne zna. Znat će se više kad se usvoji budžet za 2012g.

Kada se usvoji onda ide raspisivanje konkursa za banke. Odabere se banka-partner, pa tek onda konkurs za prijave kandidata. Jedini uslov je da imaš manje od 35 godina i da nemaš stan ili kuću na sebi. Sve ostalo se boduje. Stručna sprema, porodica šehida, RVi i tako dalje, ono standardno.

Pitaj ako te još nešto zanima.

Re: stambeni krediti za mlade

Posted: 23/08/2011 10:39
by juventus
Može jedna, s tim da dobiješ dodatne bodove ako imaš bračnog partnera koji je također mlađi od 35 godina.

Bodovi se dijele shodo stručnoj spremi. Mislim da ide nekako ovako:

Kandidat:
VSS - 20 bodova
VS - 10
SSS - 5

Bračni partner:
VSS - 10 bodova
VS - 5
SSS - 2

Nisam siguran, ali je ovako nekako.