Page 1 of 1

#1 Bike fitting u BIH.

Posted: 04/05/2021 23:32
by Dany97
Interesuje me ima li neko ko je bio na bike fittingu ciklocentra https://ciklocentar.ba/index.php/cc/bgfit i koja je cijena fittinga?
Ili ako ste bili kod nekog drugog bike fittera koji vam je pomogao i znate da je dobar da preporucite?