tuzba protiv rs-a

Rasprave na razne teme... Ako ne znate gdje poslati poruku, pošaljite je ovdje.

Moderator: O'zone

User avatar
mirzazmaj
Posts: 351
Joined: 24/06/2008 11:57
Location: sarajevo

tuzba protiv rs-a

Post by mirzazmaj » 23/03/2009 15:54

e ovako nisam znao gdje da pitam pa reko ovdje cu

1992. je moja sestra od pet godina ubijena četničkom granatom, ima neko vrijeme kako moja mama prica o nekoj tuzbi protiv republike srpske radi toga. ona je pitala par advokata kome da se obrati za to, i svi su joj rekli da nisu bas sigurni u to. pa bih Vas molio ako neko zna da me uputi, sta i kako??? unaprijed hvala
Last edited by mirzazmaj on 23/03/2009 17:26, edited 1 time in total.


User avatar
mirzazmaj
Posts: 351
Joined: 24/06/2008 11:57
Location: sarajevo

Re: tuzba protiv rs-a

Post by mirzazmaj » 23/03/2009 16:30

jos da napomenem da je tu vise roditelja ubijene djece, pa hoce to zajednicki da urade

User avatar
pici
Posts: 29536
Joined: 19/07/2007 23:17
Location: zbrinut u kupleraju...
Has thanked: 12 times
Been thanked: 19 times

Re: tuzba protiv rs-a

Post by pici » 23/03/2009 17:13

KRITERIJI
za definisanje prioritetnih kategorija korisnika i pružanje usluga Udruženja “Vaša prava Bosne i Hercegovine”Ovi kriteriji definišu prioritetne kategorije korisnika usluga Udruženja “Vaša prava Bosne i Hercegovine”, dokaze koji se mogu koristiti i poslužiti u svrhu dokazivanja odreðenog svojstva, posebne oblike pružanja besplatne pravne pomoæi, te ostala pitanja od znaèaja za postupak odreðivanje i prijem korisnika usluga besplatne pravne pomoæi, od strane “Udruženja Vaša prava Bosne i Hercegovine”.

Kriteriji su uraðeni u skladu sa ugovornim obavezama i prioritetima po projektima koje Udruženje “Vaša prava Bosne i Hercegovine” implementira.

U prioritetne kategorije lica kojim “Vaša prava Bosne i Hercegovine” pružaju usluge besplatne pravne pomoæi svrstavaju se slijedeæi korisnici:

* Povratnici
* Raseljene osobe u BiH
* Izbjeglice i priznate izbjeglice
* Tražitelji azila
* Lica bez državljanstva
* Lica na privremenom prihvatu
* Lica na humanitarnom boravku
* Žrtve trgovine ljudima
* Djeca bez roditeljskog staranja
* Žrtve muèenja
* Preživjeli zatoèenici logora
* Pripadnici nacionalnih manjina
* Samohrani roditelji
* Žrtve nasilja u porodici
* Lokalno ugroženo stanovništvo, iz reda slijedeæih kategorija:
o Korisnici socijalne pomoæi
o Civilne žrtve rata
o Mirnodopski invalidi
o Ratni vojni invalidi
o Nezaposlene osobe
o Penzioneri
o Zaposlene osobe, èija su povrijeðena prava iz radnog odnosa.

Udruženje “Vaša prava Bosne i Hercegovine” besplatnu pravnu pomoæ ne pruža pravnim licima.

POSEBNI OBLICI PRUŽANJA BESPLATNE PRAVNE POMOÆI

Usluge besplatne pravne pomoæi putem pripreme i dostave odgovora na pitanja postavljena i proslijeðena putem elektronske pošte æe biti obezbjeðene, odnosno pružene iskljuèivo korisnicima koji su pripadnici neke od gore navedenig kategorija.

DOKAZIVANJE SVOJSTVA PRIPADNIKA PRIORITETNE KATEGORIJE

Dokazi koji se mogu koristiti i poslužiti u svrhu dokazivanja svojstva pripadnika neke od gore navedenih kategorije, naroèito su:

* Uvjerenja o statusu, odnosno svojstvu, izdata od strane nadležnog organa
* Odluke suda i organa uprave
* Odluke i uvjerenja izdata od strane državnih organa, poslodavaca, te drugih ustanova i institucija,
* Èekovi od primljene penzije
* Ovjereni obrasci za evidencije
* Propisani kartoni za registraciju korisnika.

U posebno oèitim i opravdanim situacijama, ovlaštena osoba je u obavezi pružiti besplatnu pravnu pomoæ i korisniku koji ne posjeduje neki od dokaza navedenih u ovoj taèki.


PRAVNE OBLASTI PRUŽANJA USLUGA

Pored subjektivnih personalnih kriterija za odreðivanje korisnika usluga besplatne pravne pomoæi odreðenih ovim kriterijima, prilikom prijema potencijalnog korisnika ovlaštena osoba je u obavezi da vodi raèuna i o objektivnim kriterijima u smislu praæenja pravnih oblasti u kojim Udruženje “Vaša prava Bosne i Hercegovine” pruža usluge besplatne pravne pomoæi, te na taj naèin iskljuèi angažman iz oblasti koje ne spadaju u podruèje rada Udruženja (kao na primjer, oblast kriviènog, privrednog prava i slièno).Ne možete ostvariti svoje pravo?

Potrebna Vam je pravna pomoæ?

Za besplatnu pravnu pomoæ obratite se u najbližu kancelariju Udruženja "Vaša prava BiH"


http://www.vasaprava.org/Home.htm
ovdje se mozes pravno posavjetovati jedini uslov je da vec nemas privatnog advokata........pozz

User avatar
mirzazmaj
Posts: 351
Joined: 24/06/2008 11:57
Location: sarajevo

Re: tuzba protiv rs-a

Post by mirzazmaj » 23/03/2009 17:21

e hvala ti buraz puno :thumbup:

User avatar
IBM
Posts: 877
Joined: 26/07/2007 14:01

Re: tuzba protiv rs-a

Post by IBM » 23/03/2009 17:38

mirzazmaj wrote:e ovako nisam znao gdje da pitam pa reko ovdje cu

1992. je moja sestra od pet godina ubijena četničkom granatom, ima neko vrijeme kako moja mama prica o nekoj tuzbi protiv republike srpske radi toga. ona je pitala par advokata kome da se obrati za to, i svi su joj rekli da nisu bas sigurni u to. pa bih Vas molio ako neko zna da me uputi, sta i kako??? unaprijed hvala


Samo naprijed i nemojte odustati!

User avatar
muha_sa
Posts: 105994
Joined: 12/11/2004 23:33
Location: rajvosa
Has thanked: 11 times
Been thanked: 12 times

Re: tuzba protiv rs-a

Post by muha_sa » 23/03/2009 17:40

jedini nacin da se dohaka genocidnoj tvorevini su tuzbe protiv iste----hiljade prezivjelih logorasa koji su raseljeni sirom svijeta trebaju da tuze genocidnu tvorevinu --- hiljade silovanih djevojaka i zena to isto treba da urade a da ne govorimo o prezivjelim kojima su zlotvori pobili clanove porodice.
Ko da posavjetuje nesretnike :? niko-ovi se politicari ( koji ko fol zastupaju bosnjacke interese ) satrase u rastaljivanju svega sto se rastalit moze--briga njih za narod i drzavu--bitno je klapit sto vise pod plastom brige za narod :-)

mirzazmaj--saosjecam s tobom sto su ti zlotvori ubili sestricu :( istraj dok se zlotvori ne kazne.

User avatar
IBM
Posts: 877
Joined: 26/07/2007 14:01

Re: tuzba protiv rs-a

Post by IBM » 23/03/2009 18:18

logorasi su prosle godine podnjeli tuzbe

jel_u_vinklo
Posts: 111
Joined: 14/02/2009 01:08

Re: tuzba protiv rs-a

Post by jel_u_vinklo » 23/03/2009 18:27

Samo ih treba tuziti,pa da zive i rade za nas! :dance:

User avatar
pici
Posts: 29536
Joined: 19/07/2007 23:17
Location: zbrinut u kupleraju...
Has thanked: 12 times
Been thanked: 19 times

Re: tuzba protiv rs-a

Post by pici » 23/03/2009 18:35

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST UDRUŽENJA LOGORAŠA PRIJEDOR92

http://www.cafe.prijedor.info/index.php?option=com_content&task=view&id=362&ltemid=1

U okviru obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava 10.decembra, Udruženja logoraša „Prijedor92“ je u Mostaru izvršilo zvaničnu primopredaju prvih 219 optužnica protiv Republike Srpske i drugih radi naknade nematerijalne štete nastale usljed bespravnog zatvaranja, mučenja, zastrašivanja i ubijanja u koncentracionim logorima. Ovm činu su u ime udruženja prisustvovali Mirsad Duratović predsjednik udruženja, te njegov sekretar Musić Sudbin

Advokati koji su preuzeli na sebe posao dalje borbe za barem malo pravde kako preživjelih logoraša tako i porodica ubijenih su Semir Guzin, Miro Kebo, Faruk Ćupina te Mensud Đonko inače čuveni i po činjenici da su u ime „Majki enklava Srebrenice i Žepe“ podigli optužnicu protiv Ujedinjenih nacija i Kraljevine Holandije za zločin počinjen u Srebrenici u ljeto 1995.godine.

Dokumentaciju koju su advokati preuzeli sačinjavaju punomoći potpisane od strane 219 lica koja su odlučila ući u ovaj proces, kao i po dva primjerka ugovora isto tako potpisana od strane istih ali koja će biti potpisana i od strane advokata te dostavljena strankama.

Ovim su zvanično žrtve najzloglasnijih koncentracionih logora nakon drugog svjetskog rata Omarske, Keraterma, Trnopolje, Manjače i drugih zvanično započele sudsku borbu protiv počinioca najgorih zločina i tvorevine nastale na krvlju nevinih kako Srebreničana i drugih tako i na kostima i krvlju Prijedorčana i Kozarčana.

Uduženje logoraša „Prijedor92“ kao jedno od onih koji su podržali herojski i historijski čin Udruženja „Izvor“ i prve javne demonstracije žrtava nesrpske nacionalnosti u centru jednog od gradova u manjem BH entitetu, ponovo izražava svoju daljnu podršku i sve pohvale Udruženju Prijedorčanki „Izvor“ te onima koji su podnijeli najviše tereta da se ove demonstracije i održe a to su prije svega Fatima Fazlić predsjednica ovog udruženja, te hrabri Edin Ramulić i ostali aktivisti ove organizacije.

Osim toga Udruženje logoraša „Prijedor92“ apeluje na ostale svoje članove, one koji nisu predalči svoju optužnicu protiv Republike Srpske da isto učine u što je moguće kraćem roku. Onih 219 koji su to učinili savjetujemo da se više informišu o daljnjem toku ovog postupka kako u samom udruženju tako i na oficijelnoj web stranici Udruženja logoraša „Prijedor92“ http://www.prijedor92.tk , na kojoj između ostalog možete pronaći i spisak lica koja su to do 10. decembra 2008. i učinila.
Image

:thumbup: :bih: ......treba zvijer udarat i medju rogove i po djepu .

User avatar
and
Posts: 8178
Joined: 04/09/2007 22:51

Re: tuzba protiv rs-a

Post by and » 23/03/2009 18:39

svi oštećeni trebaju tužiti rs i tražiti naknadu štete.moliće oni da ih neko ukine. :dance:

User avatar
mirzazmaj
Posts: 351
Joined: 24/06/2008 11:57
Location: sarajevo

Re: tuzba protiv rs-a

Post by mirzazmaj » 24/03/2009 16:47

pici wrote:KRITERIJI
za definisanje prioritetnih kategorija korisnika i pružanje usluga Udruženja “Vaša prava Bosne i Hercegovine”Ovi kriteriji definišu prioritetne kategorije korisnika usluga Udruženja “Vaša prava Bosne i Hercegovine”, dokaze koji se mogu koristiti i poslužiti u svrhu dokazivanja odreðenog svojstva, posebne oblike pružanja besplatne pravne pomoæi, te ostala pitanja od znaèaja za postupak odreðivanje i prijem korisnika usluga besplatne pravne pomoæi, od strane “Udruženja Vaša prava Bosne i Hercegovine”.

Kriteriji su uraðeni u skladu sa ugovornim obavezama i prioritetima po projektima koje Udruženje “Vaša prava Bosne i Hercegovine” implementira.

U prioritetne kategorije lica kojim “Vaša prava Bosne i Hercegovine” pružaju usluge besplatne pravne pomoæi svrstavaju se slijedeæi korisnici:

* Povratnici
* Raseljene osobe u BiH
* Izbjeglice i priznate izbjeglice
* Tražitelji azila
* Lica bez državljanstva
* Lica na privremenom prihvatu
* Lica na humanitarnom boravku
* Žrtve trgovine ljudima
* Djeca bez roditeljskog staranja
* Žrtve muèenja
* Preživjeli zatoèenici logora
* Pripadnici nacionalnih manjina
* Samohrani roditelji
* Žrtve nasilja u porodici
* Lokalno ugroženo stanovništvo, iz reda slijedeæih kategorija:
o Korisnici socijalne pomoæi
o Civilne žrtve rata
o Mirnodopski invalidi
o Ratni vojni invalidi
o Nezaposlene osobe
o Penzioneri
o Zaposlene osobe, èija su povrijeðena prava iz radnog odnosa.

Udruženje “Vaša prava Bosne i Hercegovine” besplatnu pravnu pomoæ ne pruža pravnim licima.

POSEBNI OBLICI PRUŽANJA BESPLATNE PRAVNE POMOÆI

Usluge besplatne pravne pomoæi putem pripreme i dostave odgovora na pitanja postavljena i proslijeðena putem elektronske pošte æe biti obezbjeðene, odnosno pružene iskljuèivo korisnicima koji su pripadnici neke od gore navedenig kategorija.

DOKAZIVANJE SVOJSTVA PRIPADNIKA PRIORITETNE KATEGORIJE

Dokazi koji se mogu koristiti i poslužiti u svrhu dokazivanja svojstva pripadnika neke od gore navedenih kategorije, naroèito su:

* Uvjerenja o statusu, odnosno svojstvu, izdata od strane nadležnog organa
* Odluke suda i organa uprave
* Odluke i uvjerenja izdata od strane državnih organa, poslodavaca, te drugih ustanova i institucija,
* Èekovi od primljene penzije
* Ovjereni obrasci za evidencije
* Propisani kartoni za registraciju korisnika.

U posebno oèitim i opravdanim situacijama, ovlaštena osoba je u obavezi pružiti besplatnu pravnu pomoæ i korisniku koji ne posjeduje neki od dokaza navedenih u ovoj taèki.


PRAVNE OBLASTI PRUŽANJA USLUGA

Pored subjektivnih personalnih kriterija za odreðivanje korisnika usluga besplatne pravne pomoæi odreðenih ovim kriterijima, prilikom prijema potencijalnog korisnika ovlaštena osoba je u obavezi da vodi raèuna i o objektivnim kriterijima u smislu praæenja pravnih oblasti u kojim Udruženje “Vaša prava Bosne i Hercegovine” pruža usluge besplatne pravne pomoæi, te na taj naèin iskljuèi angažman iz oblasti koje ne spadaju u podruèje rada Udruženja (kao na primjer, oblast kriviènog, privrednog prava i slièno).Ne možete ostvariti svoje pravo?

Potrebna Vam je pravna pomoæ?

Za besplatnu pravnu pomoæ obratite se u najbližu kancelariju Udruženja "Vaša prava BiH"


http://www.vasaprava.org/Home.htm

ovdje se mozes pravno posavjetovati jedini uslov je da vec nemas privatnog advokata........pozz


ovi jos nisu imali ovakav slucaj, trenutno nisu bas od neke pomoci ali su obecali da ce se potruditi. covjek koji se javio na broj je priznao da je zatecen mojim pitanjem, ali je obecao da ce ucuniti sve da mi pronadje prave informacije.

superpujdo
Posts: 410
Joined: 09/02/2009 20:58

Re: tuzba protiv rs-a

Post by superpujdo » 24/03/2009 20:50

mirzazmaj Evo pokusaj pogledati i ovaj link,pod II OSNOVNA PRAVA CIVILNIH ZRTAVA RATA govovori o pravnoj pomoci.Tu su i br.telefona i adrese.Pozz.
http://www.ic-mp.org/wp-content/uploads/2007/12/fbih-guidebook.pdf

User avatar
mirzazmaj
Posts: 351
Joined: 24/06/2008 11:57
Location: sarajevo

Re: tuzba protiv rs-a

Post by mirzazmaj » 24/03/2009 20:53

superpujdo wrote:mirzazmaj Evo pokusaj pogledati i ovaj link,pod II OSNOVNA PRAVA CIVILNIH ZRTAVA RATA govovori o pravnoj pomoci.Tu su i br.telefona i adrese.Pozz.
http://www.ic-mp.org/wp-content/uploads/2007/12/fbih-guidebook.pdfe hvala ti

oldplague
Posts: 1534
Joined: 21/03/2009 09:45

Re: tuzba protiv rs-a

Post by oldplague » 24/03/2009 20:56

mirzazmaj wrote:e ovako nisam znao gdje da pitam pa reko ovdje cu

1992. je moja sestra od pet godina ubijena četničkom granatom, ima neko vrijeme kako moja mama prica o nekoj tuzbi protiv republike srpske radi toga. ona je pitala par advokata kome da se obrati za to, i svi su joj rekli da nisu bas sigurni u to. pa bih Vas molio ako neko zna da me uputi, sta i kako??? unaprijed hvala

Ama izvini, u šta ba nisu sigurni??? Pa očima svojim ne vjerujem.

User avatar
mirzazmaj
Posts: 351
Joined: 24/06/2008 11:57
Location: sarajevo

Re: tuzba protiv rs-a

Post by mirzazmaj » 24/03/2009 21:18

nisu sigurni jel se moze ista tu uraditi, po pitanju te tuzbe. koga god je mama pitala svi ono slijezu ramenima, nemaju pojma.. itd

oldplague
Posts: 1534
Joined: 21/03/2009 09:45

Re: tuzba protiv rs-a

Post by oldplague » 24/03/2009 21:20

mirzazmaj wrote:nisu sigurni jel se moze ista tu uraditi, po pitanju te tuzbe.

Ma idite do Strasbourga. Kakav je to advokat koji se ne bi prihvatio takve tužbe. To je ziher slučaj. Oderite im guzove.

I naravno, primi moje saučešće. :sad:

User avatar
mirzazmaj
Posts: 351
Joined: 24/06/2008 11:57
Location: sarajevo

Re: tuzba protiv rs-a

Post by mirzazmaj » 24/03/2009 21:26

hvala ti, evo danas sam zvao ove http://www.vasaprava.org/Home.htm i kazu mi da nisu jos imali takav slucaj, i savjetuje mi da nadjem jakog krivicara, znaci ne obicnog advokata nego krivicara da bi nesto uspjeli

oldplague
Posts: 1534
Joined: 21/03/2009 09:45

Re: tuzba protiv rs-a

Post by oldplague » 24/03/2009 21:29

mirzazmaj wrote:hvala ti, evo danas sam zvao ove http://www.vasaprava.org/Home.htm i kazu mi da nisu jos imali takav slucaj, i savjetuje mi da nadjem jakog krivicara, znaci ne obicnog advokata nego krivicara da bi nesto uspjeli

Trebao bi možda ostaviti uvodni post na svim bh. forumima. Zalazi tu svakakav svijet, možda ima i krivičara koji ti mogu barem dati kakav savjet.
Meni se čini da je ovakav slučaj lako dokazati i dobiti, šta tu ima sporno. Samo trebaš naći voljnog advokata. Zar se porodice civilnih žrtava rata ne mogu ujediniti pa pokrenuti class action? Manje bi vas koštalo, a i veće su šanse da se slučaj dokaže.

User avatar
zgembo_sa
Posts: 2393
Joined: 10/03/2008 20:50

Re: tuzba protiv rs-a

Post by zgembo_sa » 24/03/2009 21:32

Zao mi je sto ti ne mogu dati koristan savjet.

Samo bih iskoristio priliku da kazem da ovakvi slucajevi bas pokazuju potrebu za jednom institucijom koja ce se baviti istrazivanjem genocida u Bosni i Hercegovini i koja ce podizati tuzbe protiv odgovornih za genocid i druge ratne zlocine. I finansijski i na svaki moguci nacin smo duzni pomoci stvaranje neceg ovakvog. Treba nam institut koji ce proganjati zlocince dok su zivi, koji im nece dati da mirno zive, na kojem god pedlju ove planete zivjeli!

User avatar
mirzazmaj
Posts: 351
Joined: 24/06/2008 11:57
Location: sarajevo

Re: tuzba protiv rs-a

Post by mirzazmaj » 24/03/2009 21:33

pa i bice tu vise porodica, ali daleko od citavog udruzenja, mama je pokusavala preko udruzenja ali kako se cini nista od takve opcije, neznam zasto ali tako je

User avatar
mirzazmaj
Posts: 351
Joined: 24/06/2008 11:57
Location: sarajevo

Re: tuzba protiv rs-a

Post by mirzazmaj » 24/03/2009 21:34

zgembo_sa wrote:Zao mi je sto ti ne mogu dati koristan savjet.

Samo bih iskoristio priliku da kazem da ovakvi slucajevi bas pokazuju potrebu za jednom institucijom koja ce se baviti istrazivanjem genocida u Bosni i Hercegovini i koja ce podizati tuzbe protiv odgovornih za genocid i druge ratne zlocine. I finansijski i na svaki moguci nacin smo duzni pomoci stvaranje neceg ovakvog. Treba nam institut koji ce proganjati zlocince dok su zivi, koji im nece dati da mirno zive, na kojem god pedlju ove planete zivjeli!


:thumbup:

BajrinNajmladji
Posts: 609
Joined: 23/07/2008 12:26
Location: Živim u nadi, druge adrese nemam

Re: tuzba protiv rs-a

Post by BajrinNajmladji » 25/03/2009 07:06

@Zgembo_sa, svaka čast na ovom što si napisao.

Treba se ugledati na Vizentala.
Ako treba i privatnim novcem otpočeti sa tužbama i sudjenjima, pa sve tako u nerednih stotinjak godina.

Ne smiju ni sekundu pomisliti da su bezbjedni od optužnice i kakvog suda, sve do kraja života.

Čitam na MSNBC vijestima, ovih dana USA isporučuje jednog nacistu Njemačkoj.

User avatar
zgembo_sa
Posts: 2393
Joined: 10/03/2008 20:50

Re: tuzba protiv rs-a

Post by zgembo_sa » 25/03/2009 09:57

BajrinNajmladji wrote:@Zgembo_sa, svaka čast na ovom što si napisao.

Treba se ugledati na Vizentala.
Ako treba i privatnim novcem otpočeti sa tužbama i sudjenjima, pa sve tako u nerednih stotinjak godina.

Ne smiju ni sekundu pomisliti da su bezbjedni od optužnice i kakvog suda, sve do kraja života.

Čitam na MSNBC vijestima, ovih dana USA isporučuje jednog nacistu Njemačkoj.

Upravo to!
Takav jedan institut nam je prijeko neophodan, jer vec lagano pocinje hajka na branioce ove drzave, vec smo krivi sto smo se branili. Moramo se okupiti oko ove ideje. To je nesto sto je iznad stranackih interesa, to je nesto sto je nasa obaveza! Ovo ne treba ocekivati od drzave, jer svi znamo da su u nju vec duboko inkorporirani fasisticko genocidni elementi koji to nece dozvoliti. Moze se osnovati nevladina organizacija, institut za istrazivanje genocida, koju ce dobrovoljno finansirati ko god zeli. Ja bih prvi pristao da to da otvorim neki trajni nalog sa odredjenim procentom od plate koji ce se izdvajati za funkcionisanje takvog instituta. Zamislite da okupimo 50.000 ljudi, sto u BiH, sto sirom svijeta, koji bi mjesecno davali recimo 50 KM za ovu svrhu. To je mjesecno 2,5 miliona KM, sto je sasvim dovoljno da se angazuje solidan broj istrazitelja, advokata, da se formira arhiva prikupljenih dokumenata i svjedocenja, da se pokrecu tuzbe u BiH i sirom svijeta, da se lobira po svijetu, da se vrsi kontinuirana medijska kampanja usmjerena na istrazivanje i kaznjavanje zlocina i zlocinaca.

Neko je vec spominjao Tokacin Istrazivacko dokumentacioni centar, ali to nije ni blizu tome sto nam treba, oni su previse mlitavi, previse pasivni. Nama treba aktivan igrac, neko ko ce proganjati ratne zlocince, a ne samo trpapi sve u neku mracnu arhivu koju nikad niko nece procitati!

User avatar
IBM
Posts: 877
Joined: 26/07/2007 14:01

Re: tuzba protiv rs-a

Post by IBM » 25/03/2009 13:06

Ljudi podnjeti krivicne prijave je vrlo jednostavno, to nas 2-3 ovdje moze uraditi. To je prvi korak.
A to se tice Vizentala, ja se njemu divim. Ni Tokaca ni Cekic nisu ni blizu, Tokaca je cak i gori.

Ima li iko ovdje imena 20,000 ljudi koji su ucestvovali u Genocidu u Srebrenici koju je sastavila Komisija za Srebrenicu?Nema je nigdje.

Nur-nur
Posts: 35
Joined: 06/02/2011 17:15

Re: tuzba protiv rs-a

Post by Nur-nur » 02/07/2011 23:55

Treba te biti clan "Udruzenja Civilnih Zrtava Rata"na vasoj opcini,oni vam trebaju reci koju dokumentaciju od civilne zrtve da kopirate i ovjerite kopije,udruzenja predaju tuzbe protiv RS-a.
Last edited by Nur-nur on 17/02/2012 18:14, edited 1 time in total.

Post Reply