Dešavanja u Srbiji

pesak
Posts: 4343
Joined: 22/08/2005 20:58
Location: internet

#1 Dešavanja u Srbiji

Post by pesak »

Počela sednica o Kosovu
26. decembar 2007. | 14:37 -> 16:10 | Izvor: B92, Beta, Tanjug
Beograd, Priština -- U Domu Narodne skupštine počela sednica parlamenta posvećena predloženoj rezoluciji o Kosovu.

Predsednik Srbije Boris Tadić je, obraćajući se poslanicima, rekao da će vlasti u Beogradu učiniti sve da Kosovo ostane u Srbiji a Srbija na svom evropskom putu, i da oba ta principa moraju da budu ostvarena mudrom politikom, mirnim i diplomatskim sredstvima."Izolacijom od ostatka sveta i ratom, niti možemo sačuvati Kosovo, niti obezbediti ekonomsku perspektivu za građane", rekao je Tadić.

Srbija, prema Tadićevim rečima, mora da nastavi da brani svoj državni i nacionalni interes na isti način i sa istom upornošću kao i do sada, i svaki drugi pristup pregovorima ili promena jedinstvene državne politike prestavljao bi uvođenje Srbije i njenih građana u rizik i neizvesnost.

"Ukoliko bi došlo do nasilja na Kosovu i Kfor ne reaguje na adekvatan način, Vojska Srbije je spremna da u svakom trenutku, uz pristanak međunarodnih institucija i postujući međunarodno pravo, pomogne i pruži zaštitu ugroženom stanovništvu", rekao je Tadić.

Predsednik Srbije najavio je da će 9. januara učestvovati na novoj sednici Saveta bezbednosti UN posvećenoj Kosovu.

Poslanicima se obrati i predsednik Vlade Srbije Vojislav Koštunica, koji je rekao da Srbija jednom zauvek odbacuje svaku vrstu nezavisnosti Kosova i da je to "prva i poslednja reč Srbije".

"U ovom času naša zadnja linija odbrane od nasilja i jednostrane nezavisnosti mora biti snažna rezolucija koju će danas Skupština usvojiti", poručio je Koštunica u obraćanju Skupštini Srbije, izrazivši uverenje da privrženost tom stavu dele svi narodni predstavnici.

"SAD svesno žrtvuje državne i nacionalne interese Srbije i životne interese kosovskih Albanaca samo da bi napravila kvazidržavnu tvorevinu u kojoj bi NATO pakt bio, kako to piše u Aneksu 11 Ahtisarijevog plana, 'konačan organ' vlasti u 'nezavisnom Kosovu'", rekao je premijer Srbije.

On je naveo da je sila na strani Amerike, ali je zato, po Koštuničinim rečima, pravo na strani Srbije.

"Nije Srbija, već je Amerika rekla da se prekidaju pregovori, nije Srbija, već je Amerika rekla da kompromis nije moguć, nije Srbija, već je Amerika rekla da će posegnuti za jednostranim rešenjima, nije Srbija, već je Amerika rekla da će delovati izvan odluka SB i nije Srbija, već je Amerika zapretila da će pogaziti važeću Rezoluciju 1244 i Povelju UN, protivpravno priznavajući jednostranu nezavisnost", rekao je Koštunica.

Ministar za Kosovu i Metohiju Slobodan Samardžić je rekao da je problem to što je jedna strana bila neaktivna jer joj je neko obećao nezavisno Kosovo.

"Pregovori nisu mogli da dovedu do kompromisa jer nije bilo podsticaja albanske strane da uđe u to pregovore kao što je to učinila srpska strana. Ali glavni vinovnici nisu Albanci, već oni koji su podsticali na opstrrukciju, a to su SAD i neke evrospke zemlje"

Poslanici će danas razmatrati i izveštaj državnog pregovaračkog tima.

U sali Doma Narodne skupštine nalaze se i potpredsednik Vlade Božidar Đelić i većina ministara.

Predloženom rezolucijom, trećom u ovoj godini, predviđeno je da odbrana Kosova kao integralnog dela Srbije predstavlja prioritet državnih institucija i svih javnih činilaca u državi, sve dok ne bude usvojeno kompromisno rešenje ovog pitanja na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244.

Većina poslaničkih klubova najavila je da će glasati za predlog rezolucije Vlade Srbije.

Ivanko: Rezolucija bez implikacija

Rezolucija Skupštine Srbije o Kosovu neće imati nikakve posledice za Kosovo, izjavio je danas portparol UNMIK-a Aleksander Ivanko.

"Ono što radi Skupština Srbije, stvar je srpskih poslanika. Ssto se tiče Kosova, to neće imati implikacija jer je Kosovo teritorija pod administracijom UN", rekao je Ivanko na konferenciji za novinare u Prištini.

Odgovarajući na pitanja o otvaranju kancelarije srpskog ministarstva u severnom delu Kosovske Mitrovice, on je rekao da UNMIK i dalje to smatra ilegalnim činom.

"Nastavili smo konsultacije sa sedištem UN u Njujork o koracima koje ćemo preduzeti po ovom pitanju", rekao je Ivanko.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php ... _id=278208
pesak
Posts: 4343
Joined: 22/08/2005 20:58
Location: internet

#2

Post by pesak »

25. decembar 2007.

Predlog vladajuće koalicije
Rezolucija Narodne skupštine o Kosovu i MetohijiB92 predstavlja tekst Rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o Kosovu i Metohiji koji je predložio državni pregovarački tim.


Rezolucijja NS Srbije

Predlog državnog pregovaračkog tima

- Polazeći od Rezolucije Narodne Skupštine Republike Srbije od 24. jula 2007, 14. februara 2007, i 21. novembra 2005. godine, u kojima su utvrđena načela i smernice sprovođenja državne politike Republike Srbije u odnosu na Kosovu i Metohiju,

- Imajući u vidu realnu opasnost po suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije, koja proističe iz pretnji jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova od strane privremenih institucija samouprave u pokrajini, kao i iz izjava nekih država da će priznati jednostranu nezavisnost Kosova,

- Stavljajući do znanja svim međunarodnim činiocima da Republika Srbija poštujući Povelju UN i svoj Ustav ima pravo i obavezu da se legalnim sredstvima suprostavi ovakvom mogućem razvoju događaja,

- Izražavajući svoju spremnost da i u postojećoj situaciji u kojoj se ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet države, Republika Srbija doprinese mirnom i sporazumnom rešavanju ovog pitanja na osnovu načela i normi međunarodnog prava i svog Ustava,

- Rukovodeći se neophodnošću kontinuiteta jedinstvene državne politike i braneći čast i dostojanstvo svog naroda koji legitimno i demokratski predstavlja,

Narodna skupština republike Srbije na sednici održanoj …. , donosi

Rezoluciju Narodne skupštine o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije

1. Na osnovu usvojenog Izveštaja Državnog pregovaračkog tima o drugoj fazi pregovora o budućem statusu Kosova i Metohije (10. avgust – 10. decembar 2007) Narodna skupština konstatuje da je albanska strana izbegavala da stvarno pregovara na isti način kao što je to činila u prvoj fazi koju je vodio M. Ahtisari. Glavni razlog njene opstrukcije nalazi se u stavu nekih zapadnih država da Kosovo treba da dobije nezavisnost. U svetlosti tog stava zapadnih država, nije bilo pravog podsticaja da albanska delegacija u pregovaračkom procesu traga za kompromisnim rešenjem pitanja o budućem statusu Kosova i Metohije.

2. Narodna skupština konstatuje da se neke zapadne države oštro protive nastavku pregovora o budućem statusu Kosova i Metohije, što je onemogućilo Savet bezbednosti da pronađe kompromisno rešenje ovog pitanja. Ove države ohrabruju albanske predstavnike na Kosovu i Metohiji da proglase nezavisnost pokrajine i prete Republici Srbiji priznanjem ovog protivpravnog čina.

3. Narodna skupština sa posebnom zabrinutošću konstatuje da je zaključcima svog predsedništva od 14. decembra 2007. godine (zaključci br. 65–70) Savet Evropske unije nagovestio aktivnosti u vezi sa Kosovom i Metohijom i u samoj pokrajini koje bi neposredno ugrozile suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije.

4. Narodna skupština utvrđuje da bi proglašenje nezavisnosti Kosova, kao i priznanje nezavisnosti pokrajine od strane bilo koje države, predstavljali grubo kršenje međunarodnog prava, a pre svega Povelje UN, Završnog akta iz Helsinkija i Rezolucije SB UN 1244. Takvim aktima i aktivnostima bili bi neposredno ugroženi suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak Republike Srbije.

5. Narodna skupština utvrđuje da bi uspostavljanje predložene misije EU za sprovođenje odbačenog Ahtisarijevog plana predstavljalo akt ugrožavanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije. Na Savetu bezbednosti tokom jula 2007. godine nije prihvaćeno šest nacrta rezolucije koji su se zasnivali na Ahtisarijevom planu, a pre svega na aneksima 10 i 11 Ahtisarijevog plana. To su bili aneksi o postavljanju misije EU i NATO vojnih snaga na Kosovu i Metohiji. Imajući ovo u vidu, Narodna skupština zahteva da se pre dolaska bilo koje misije koja bi zamenila postojeću administraciju UN mora pregovorima pronaći kompromisno rešenje za budući status Pokrajine Kosovo i Metohija, koje će odobriti SB UN. Narodna skupština traži od Vlade Srbije da sa EU utvrdi da misija EU ne može doći na teritoriju Srbije, na Kosovo i Metohiju, bez adekvatne odluke Saveta bezbednosti.

6. Zbog ukupne uloge NATO-a, od protivpravnog bombardovanja Srbije bez odluke SB do Aneksa 11 odbačenog Ahtisarijevog plana, u kome se određuje da je NATO „konačan organ” vlasti u „nezavisnom Kosovu”, Narodna skupština donosi odluku o proglašavanju vojne neutralnosti Republike Srbije u odnosu na postojeće vojne saveze do eventualnog raspisivanja referenduma na kojem bi se donela konačna odluka po tom pitanju.

7. Imajući u vidu navedene činjenice, Narodna skupština utvrđuje sledeće stavove kao okvir delovanja državnih organa i drugih javnih činilaca u odbrani suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije:

a) Odbrana Kosova i Metohije kao integralnog dela Republike Srbije predstavlja prioritet državnih institucija i svih javnih činilaca u državi, sve dok ne bude usvojeno kompromisno rešenje ovog pitanja na osnovu Rezolucije SB UN 1244.

b) Svi akti proglašenja i priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije, kao i sve aktivnosti u međunarodnom okruženju koje bi proisticale iz ovih akata, ma ko ih donosio i primenjivao, biće proglašeni ništavnim i protivnim ustavnom poretku Republike Srbije. Shodno tome, Kosovo i Metohija će se i u unutrašnjim i u spoljnim aktivnostima države, njenih organa i javnih činilaca, smatrati sastavnim delom Republike Srbije. Ovaj stav biće merodavan za svaki pojedinačni akt ili aktivnost državnih organa i javnih činilaca sve do iznalaženja kompromisnog rešenja ovog pitanja na osnovu Rezolucije SB UN 1244. Posebno će se preispitati diplomatski i svi drugi odnosi sa državama koje eventualno priznaju nezavisnost Kosova i Metohije.

v) Obavezuje se Vlada Srbije da donese konkretan i sveobuhvatan plan mera koje će biti preduzete u svim oblastima njenih nadležnosti u slučaju protivpravnog proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije.

g) Obavezuje se Vlada Srbije da što efikasnije primenjuje ustavne nadležnosti Republike Srbije na Kosovu i Metohiji, kao i da pojača delovanje državnih institucija u ostvarivanju tih nadležnosti. Posebno se obavezuje Vlada Srbije da u svim okolnostima koje bi mogle nastupiti efikasno deluje na zaštiti života i imovine, prava i sloboda građana pokrajine, a posebno srpskog i nealbanskog stanovništva.

d) I pored nastojanja nekih zapadnih država da blokiraju dalje pregovore kojima bi se mirnim putem našlo rešenje statusa Kosova i Metohije u skladu sa Rezolucijom SB 1244, ovlašćeni predstavnici Republike Srbije treba da nastave napore kako bi se obnovili pregovori i pronašlo rešenje u duhu međunarodnog prava.

đ) Narodna skupština nalaže Vladi Srbije da međunarodni sporazumi koje Republika Srbija zaključuje, uključujući i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, moraju biti u funkciji očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje.

e) Narodna skupština traži od državnih organa Republike Srbije da upotrebe sva pravna sredstva pred odgovarajućim međunarodnim i nacionalnim sudovima za zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Srbije.

8. Narodna skupština zahteva od Vlade Srbije da je redovno izveštava o razvoju događaja u vezi sa Kosovom i Metohijom i sprovođenju ovde navedenih aktivnosti i mera za zaštitu suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije.
NKVD
Posts: 697
Joined: 18/01/2007 09:27

#3

Post by NKVD »

Svima predlažem direktan prenos iz beogradske ekspoziture moskovskog cirkusa na PTC - uživajte ko ima živaca!
pesak
Posts: 4343
Joined: 22/08/2005 20:58
Location: internet

#4

Post by pesak »

RTS 2. :-)
pesak
Posts: 4343
Joined: 22/08/2005 20:58
Location: internet

#5

Post by pesak »

Canak je genije !!! :lol: :lol: :lol:
NKVD
Posts: 697
Joined: 18/01/2007 09:27

#6

Post by NKVD »

Jeste dobar Čanak, ali ovo sa Vatikanom je smijurija, neozbiljno!
pesak
Posts: 4343
Joined: 22/08/2005 20:58
Location: internet

#7

Post by pesak »

Ovo je jos jedan krupan korak prema potpunoj katastrofi Srbije, posle Milosevica, a uz pomoc nastavljaca Miloseviceve politike- Vojislava Kostunice i njegovih pomagaca u liku Tome Nikolica, a tu bih stavila i Borisa Tadica.
Dugotrajna izolacija, gradjanski rat, novo bombardovanje...beda u svakom smislu...ne znam sta da vam kazem.
ed0
Posts: 93
Joined: 07/06/2005 15:47

#8

Post by ed0 »

NKVD wrote:Jeste dobar Čanak, ali ovo sa Vatikanom je smijurija, neozbiljno!
Smijurija je ta cijela rasprava.
zemo_online
Posts: 3497
Joined: 13/05/2007 12:00

#9

Post by zemo_online »

Kolike su Cedine sanse na izborima?
NKVD
Posts: 697
Joined: 18/01/2007 09:27

#10

Post by NKVD »

Grozno a nije ni nama svejedno gledati mrak kako se navlači nad Srbijom! Mi hoćemo dobru, jaku, prijateljsku Srbiju. A ne ovu karikaturu od zemlje (kao što je i ovaj glupan Aligrudić karikatura svoga oca genija što se vrti u grobu)!
KENJAC
Posts: 4603
Joined: 26/12/2006 13:10

#11

Post by KENJAC »

E nek sam i ovo doceko'! Mi rijesili sve probleme, izveli Bosnu na pravi i stabilan put, pa 'ajmo se smijat i zajebavat komsije!
pesak
Posts: 4343
Joined: 22/08/2005 20:58
Location: internet

#12

Post by pesak »

Nisam se ja dzaba pitala nocas da li bojim smrti... :-) :shock:

Mrak nikad nije ni odlazio. Ono je bilo kobajagi..2000. Kad su ubili Djindjica, bilo je definitivno.
Neko kaze da im je ovo labudova pesma. Nisam sigurna. Mnogo ludila.
Test o1, ako hoces da vidis sta je ludilo, gledaj skupstinu sada.
NKVD
Posts: 697
Joined: 18/01/2007 09:27

#13

Post by NKVD »

Niko se, Kenjče, niti smije niti zajebava. Ovo nije smiješno a još je manje za zajebanciju. Kad se god neko u Srbiji zakašlje, da podsjetim, kod nas popucaju stakla na prozorima, zato...
zavrzlama
Posts: 9755
Joined: 15/01/2006 18:35

#14

Post by zavrzlama »

Kosovo je najmanj problem Srbiji i srpskom narodu..glavni problem je kako zaustaviti daljnu losu politiku koja se odnosi na susjedne drzave i narode...Srbija je zaratila sa svima i nema niti jednog prijatelja kako u susjedstvu tako i u svijetu..osim lazne Rusije..to je problem...jer ovakvom politikom,jakim radikalima,Srbija ce sebi sama stvoriti nova Kosova na Sandzaku,Vojvodini itd...Uzmimo srpsku politiku u BIH..oni i 12 godina poslije rata guse svoj narod parolom kako im je BIH nuzno zlo i kako sve trebaju da rade da se odvoje od BIH...a svi znamo da to odvajanje je nemoguce bez rata...Propast Srbije je tek pocela...a zavrsit ce se novim 5. Oktobrom s nadom bez vecih zrtava...

Nightmare je scenario po kome bi se
podijelilio Kosovo izmedju Srbije i Albanaca na Kosovu kojeg prizeljkuju radikali i velikosrbi u BIH...sto bi znacilo novi rat u BIH...
User avatar
old.rascia
Posts: 34
Joined: 23/01/2007 12:18

#15

Post by old.rascia »

zavrzlama wrote:Kosovo je najmanj problem Srbiji i srpskom narodu..glavni problem je kako zaustaviti daljnu losu politiku koja se odnosi na susjedne drzave i narode...Srbija je zaratila sa svima i nema niti jednog prijatelja kako u susjedstvu tako i u svijetu..osim lazne Rusije..to je problem...jer ovakvom politikom,jakim radikalima,Srbija ce sebi sama stvoriti nova Kosova na Sandzaku,Vojvodini itd...Uzmimo srpsku politiku u BIH..oni i 12 godina poslije rata guse svoj narod parolom kako im je BIH nuzno zlo i kako sve trebaju da rade da se odvoje od BIH...a svi znamo da to odvajanje je nemoguce bez rata...Propast Srbije je tek pocela...a zavrsit ce se novim 5. Oktobrom s nadom bez vecih zrtava...

Nightmare je scenario po kome bi se
podijelilio Kosovo izmedju Srbije i Albanaca na Kosovu kojeg prizeljkuju radikali i velikosrbi u BIH...sto bi znacilo novi rat u BIH...
Ko nam kaze !!
Ako cemo u procentima, mi smo ratovali (NAZALOST, da neko ne protumaci
da sam neka chetnichina) sa 50 posto suseda, a vi i sa Srbima i Hrvatima i medjusobno , znaci 150 procentno. I ko je to pa prijatelj Bosnjaka u svetu ?
Prijateljstva u politici nema !!!!!!
NKVD
Posts: 697
Joined: 18/01/2007 09:27

#16

Post by NKVD »

Halo, Raška, fataj se pdf istorija pa opleti po istoriji. Ovdje malo o Srbiji danas - malo koštunavi, vadikali, pičkice iz DS-a, Čeda, red grobara i lopova pa sloj evropejaca. Okej?
elSaik
Posts: 11654
Joined: 27/03/2007 16:49
Location: 8. krug pakla
Contact:

#17

Post by elSaik »

old.rascia wrote: Ko nam kaze !!
Ako cemo u procentima, mi smo ratovali (NAZALOST, da neko ne protumaci
da sam neka chetnichina) sa 50 posto suseda, a vi i sa Srbima i Hrvatima i medjusobno , znaci 150 procentno. I ko je to pa prijatelj Bosnjaka u svetu ?
Prijateljstva u politici nema !!!!!!
3 od 3 = 150% :-)
pesak
Posts: 4343
Joined: 22/08/2005 20:58
Location: internet

#18

Post by pesak »

Dakle kako je Vesna Pesic sjajno govorila !
Rekla je Micunovicu da ne govori istinu !
Bez zena, nista. :-D
User avatar
pici
Posts: 38093
Joined: 19/07/2007 23:17
Location: zbrinut u kupleraju...

#19

Post by pici »

old.rascia wrote:
Ko nam kaze !!
Ako cemo u procentima, mi smo ratovali (NAZALOST, da neko ne protumaci
da sam neka chetnichina
) sa 50 posto suseda, a vi i sa Srbima i Hrvatima i medjusobno , znaci 150 procentno. I ko je to pa prijatelj Bosnjaka u svetu ?
Prijateljstva u politici nema !!!!!!


Pa samom tom izjavom si se se smjestio među kokošare,sam si kriv kad lupaš ko maksim po diviziji.I jedno jednostavno pitanje kažeš Bošnjaci ratovali sa 150 % susjeda.Navedi ,gdje je Armija BiH stupila čizmom na bilo ciju teritoriju i pocinila genocid.Za ove susjedne armije vec odgovaraju u Hagu za slicna zlodjela u BiH,a obratno ne procitah il nesto sam propustio.
zavrzlama
Posts: 9755
Joined: 15/01/2006 18:35

#20

Post by zavrzlama »

Sad se tip okomio na Dodika i njegove vile u Beogradu :-D
User avatar
spreca
Posts: 66521
Joined: 07/11/2006 19:31
Location: Na Spreci fatam ribe....... za guzicu

#21

Post by spreca »

[quote="NKVD"]Niko se, Kenjče, niti smije niti zajebava. Ovo nije smiješno a još je manje za zajebanciju. Kad se god neko u Srbiji zakašlje, da podsjetim, kod nas popucaju stakla na prozorima, zato...[/quote]


Nebih se bas slozio sa tobm,mada je to nekad bilo pravilo koje danas ne vazi.
U srbiji nisu nikad prestali kasljat i nevidim da stakla na prozorima pucaju.
Bilo pa proslo jednostavno to nisu vise ta vremena ili su kod nas postala jaca stakla.
pesak
Posts: 4343
Joined: 22/08/2005 20:58
Location: internet

#22

Post by pesak »

zavrzlama wrote:Sad se tip okomio na Dodika i njegove vile u Beogradu :-D
e, i meni se to jako svidelo... :lol:
zavrzlama
Posts: 9755
Joined: 15/01/2006 18:35

#23

Post by zavrzlama »

Slusam i gledam Srbijansku skupstinu i ima dosta dobrih govornika...samo jos niko ne spomenu....zasto je Srbija krenula u etnicko ciscenje Kosova i Albanaca i sta ako to etnicko ciscenje ne uspije i desi se ono sto se desilo...da Ameri i MZ ne priznaju to etnicko ciscenje...zakljucak...trebalo je misliti prije o posljedicama ..sad je kasno..nisu nista naucili iz ratova u Hrvatskoj i BIH..sad placaju ceh...
klixober
Posts: 5743
Joined: 20/09/2006 14:12

#24

Post by klixober »

Gledam Kostunicu kako govori da Srbija nije za silu,kako "oni" samo brane svoje,a Albanci hoce silom da im uzmu teritorij.

...a nema desetak godina kako je iznad Sarajeva sa puskom u ruci pokazivao buduce granice Srbije.Kostunica pacifista. :-)
brdo
Posts: 432
Joined: 26/11/2006 10:59

#25

Post by brdo »

pesak wrote:Ovo je jos jedan krupan korak prema potpunoj katastrofi Srbije, posle Milosevica, a uz pomoc nastavljaca Miloseviceve politike- Vojislava Kostunice i njegovih pomagaca u liku Tome Nikolica, a tu bih stavila i Borisa Tadica.
Dugotrajna izolacija, gradjanski rat, novo bombardovanje...beda u svakom smislu...ne znam sta da vam kazem.
Nemojte skretati sa tog puta nimalo sto dublje to bolje :D :?
Post Reply