Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

(H)istorija/povijest Bosne i Hercegovine, regiona, itd...
lipakaja
Posts: 123
Joined: 16/05/2008 12:18

Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by lipakaja » 22/06/2008 18:35

Najstarije je prvorazredno vrelo koje spominje ime hrvatskog naroda u danasnjoj Hrvatskoj Branimirov natpis u kojem se on naziva dux Cruatorum. Toj vijesti moze se s velikim stupnjem vjerojatnosti pribrojiti i isprava o tzv. Trpimirovoj darovnici, koja je nazalost sacuvana samo u ne osobito pouzdanom prijepisu iz 1568. godine. U njoj stoji: Trpimir dux Chroatorum.
Mozemo dodati jos i ispravu Muncimira, takoder sacuvanu u prijepisu iz 1568, gdje se on naziva dux Croatorum.
Nijedno drugo prvorazredno vrelo 7, 8, i prve polovice 9. vijeka ne spominje Hrvate.
I sami ugledni Hrvatski povijesnicar Lujo Margotic tvrdi sljedece:(copy/paste)

Druga točka na koju bismo ovdje željeli upozoriti jest datiranje spomenute Trpimirove darovnice. Ono glasi: Regnante in Italia piissimo Lothario Francorum rege per indictionem XV suh die IIII Nonis Martii. O kojoj je godini riječ? Nakon Dümmlerovih analiza autori su se složili da je riječ o godini 852, jedinoj s 15. indikcijom u doba Trpimirova vladanja. Ipak, takvo rješenje sadrži nepremostive poteškoće. Naime, odmah nakon smrti svoga oca 840. godine Lotar je otišao iz Italije i nije se u nju više nikada vratio. Nadalje, on je 15. VI. 844. dao okruniti svoga sina Ludovika II. za talijanskoga kralja, tako da je od te godine u Italiji bio kraljem Ludovik II. i stvarno i pravno. Nemoguće je da se to ne bi znalo u Hrvatskoj. Zato treba indikciju kao element datiranja odbaciti.

[b]Uostalom, do nas je došao samo nepouzdani prijepis iz 1568. — a znamo da su greške u indikciji u prijepisima bile vrlo česte. Usto, čak i neke izvorne Lotareve isprave sadrže pogrešnu indikciju, i to navedenu čak slovima, a ne brojevima! Još važnije od toga je okolnost da se Lotar nakon 833. uvijek i beziznimno nazivao carem, imperator augustus, a nikada kraljem.Naziv »kralj«, a ne imperator, ima zbog toga svoj dublji smisao koji valja povezati s Trpimirovim naslovom dux Ckroatorum iuvatus numere divino. Trpimir želi naglasiti da je on došao na vladarsku stolicu »po božjoj milosti« i da ne ovisi od kralja (ne imperatora!) Lotara.[/b]

Kako je u 839. godini u Hrvatskoj vladao Mislav, a Ludovik II. bio u Italiji kralj od 844, analizirana isprava morala je biti ispostavljena između te dvije godine.
Isprava je poučna i zbog toga što Trpimir potvrđuje Mislavovo darovanje — što dokazuje njihovu dinastičku povezanost — i usto daruje salonitanskoj crkvi dio regale territorium što se nalazi na hrvatskom tlu te desetinu s kraljevskoga posjeda kod Klisa. To nedvojbeno upućuje na vrlo prijateljske odnose Hrvatske i Splita. Pa ipak, znamo s jedne strane iz tzv. Taktiken Uspenski da je Dalmacija oko 842. bila arhontija, ti. takvo područje koje je priznavalo bizantsko vrhovništvo, ali u kojem nije bila stacionirana bizantska vojska. S druge strane doznajemo iz Gottschalka da odnosi između Trpimira i Bizanta nisu bili nimalo prijateljski. Je li riječ o međusobno protuslovnim vijestima? Mislimo da ne. Neobično je važno da je arhont Dalmacije u Taktikonu Uspenski imao razmjerno nizak rang spatarokandidata. Usto, u Taktikonu Uspenski govori se samo o jednom arhontu, dok je u Draču, na Kreti i Kersonu zabilježeno više arhonta — na Kreti čak jedan arhont s visokim rangom protospatora, a drugi s nižim rangom spatarokandidata. To se može vrlo dobro objasniti time da je arhont s visokim rangom bio ujedno gradski načelnik (prior) glavnoga grada arhontije, a da su ostali arhonti s nižim rangom bili priori drugih gradova iste arhontije. Neobična okolnost da je u Dalmaciji spomenut samo jedan arhont, i to nižega ranga, znači da se arhontija Dalmacija sastojala samo od jednoga jedinoga grada (Zadra) dok ostali gradovi Dalmacije nisu priznavali bizantsku vlast pa zbog toga njihovi arhonti nisu ni ulazili u bizantsku hijerarhiju i zato ih Taktiken Uspenski i ne spominje. Kako su uskoro nakon 842. odaslane u Dalmaciju (nedvojbeno u Zadar) bizantske vojne jedinice, arhontija je Dalmacija na taj način pretvorena u temu, pa je bizantski strateg Dalmacije morao držati jednom od svojih prvih i najvažnijih zadaća da proširi bizantsku vlast i na druge dalmatinske gradove, u prvom redu Split Pritom je očito morao naići na vrlo energičan otpor hrvatskoga vladara Trpimira, koji nije želio izgubiti svoj utjecaj na Split Gottschalkovu vijest daje Trpimir izvojevao pobjedu nad bizantskim strategom valja dakle interpretirati tako da je vlast bizantskog stratega ostala ograničena na Zadar, možda čak do stupanja na vlast cara Bazilija.

Pokušajmo učiniti još jedan korak dalje. Upada u oči da između Mislava i Trpimira, dakle u četvrtom desetijeću 9. stoljeća postoji očita i dokaziva veza o kojoj nas izvještava već i Trpimirova darovnica. Isto to vrijedi i za odnos Borne i Vladislava u trećem desetijeću 9. stoljeća. Naprotiv, izvori ne govore ni o kakvoj vezi između Vladislava i Mislava. Svakako ne može biti slučaj da upravo u vrijeme koje pada između te dvije dinastije možemo utvrditi dva vrlo važna događaja. Jedan od njih je prodor Bugara uzvodno duž Drave. Vrela javljaju da su Bugari nametnuli tamošnjim Slavenima svoje vladare i expulsis eorum ducibus super eos rectores constituerunt. I doista od toga vremena nestaju dokazi o bilo kakvoj stvarnoj franačkoj vlasti nad tim područjima. Druga okolnost je vrlo koristan i nimalo dvojben podatak što ga donosi Konstantin Porfirogenet, naime da su dalmatinski gradovi »osobito u vrijeme vladanja cara Mihajla II.«, tj. do 829, bili potpuno samostalni. Riječ »osobito« hoće očito reći da je u vrijeme vladavine cara Mihajla II. ugled Bizanta u Dalmaciji pao na najniže grane i da se, dakle, položaj Bizanta pod carevima Teofilom i Mihajlom III. ponovno za Bizant poboljšao — ali, dakako, to Konstantin nije htio priznati. Tako su dakle oko 829. stvari stajale u Dalmaciji vrlo loše i za Franke i za Bizant. Upravo u to vrijeme dolazi do uspona nove dinastije s Mislavom i Trpimirom i ujedno — po prvi puta - pojavljuje se ime Hrvat na razmjerno pouzdan način. Vladar se sada zove dux Croatorum ili dux Sclavorum. Prvi naziv odnosi se očito na vladajući sloj, drugi na cijeli narod. Tako i Konstantin Porfirogenet piše:

υίοτεοώ δττ τουξ Χροβάτσυξ κατουζ Λοι/ιτουζ Σκλαβ&ξοώταζ οι του κάτροώ Ραοώοώ οίκήτορεζ (…) διειτέραταώ εώ Λαγοώβαργία«

Vladajući hrvatski sloj bio je, dakako, vojnički organiziran. Pitanje o podrijetlu toga vladajućega sloja nećemo ovdje analizirati. Svakako, težište starije vlasti pod Bornom nalazilo se negdje u Lici i njezinoj okolini, na što upućuje Bornin naslov dux Guduscanorum, spomen Liburnije u njegovu naslovu Dalmatiae et Liburniae, kao i njegovi »pretorijanci« Guđuscani. Naprotiv, nova hrvatska država imala je svoje središte među rijekama Zrmanjom i Cetinom. Tamo je bik ujedno jezgra novoga hrvatskoga vladajućeg sloja. Područje južno od Zrmanje zvalo se još mnogo kasnije »Hrvati«.
Jedno je sigurno. Kako nijedno prvorazredno franačko ih* bizantsko (ili bilo koje drugo) vrelo ne spominje Hrvate do 9. stoljeća, isključeno je da bi Hrvati došli na molbu, poziv ili nalog bilo Franaka bilo Bizanta. Pojavu Hrvata u današnjoj Hrvatskoj treba dakle objasniti isključivo u sklopu odnosa unutar avarsko-slavenske države. Ako uopće hoćemo pridati bilo kakvu vjerojatnost ili uvjerljivost vijestima cara Konstantina, za tzv. dolazak Hrvata dolazi po našem mišljenju u obzir samo kraj 8. stoljeća. Ali, čak i sama hrvatska narodna predaja ograničava hrvatsko ime samo na jednu od pet glavnih i dvije pomoćne čete. I ta okolnost dovodi nas do zaključka da je do stvaranja hrvatske države došlo tek mnogo kasnije — u vrijeme Mislava i Trpimira. Tada su, čini se, povoljne okolnosti omogućile da nastane država s hrvatskim imenom, koje je temelj bio hrvatski narod.


lipakaja
Posts: 123
Joined: 16/05/2008 12:18

Re: Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by lipakaja » 22/06/2008 18:44

Lujo Margotic cetnik?!?

Sta je Nada Klaic, Islamski dzihad ratnik, koja teroristicka grupacija, Al Aqsa, Hezbollah, Al Queda...

lipakaja
Posts: 123
Joined: 16/05/2008 12:18

Re: Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by lipakaja » 22/06/2008 19:02

Hrvatski povijesnicar L. Margetic o Bascanskom falsifikatu

„Ali, s druge strane, ako je ploca nastala najednom, treba objasniti kako se u drugom dijelu ploce postupno pojavljuje sve vise slova koja ne nalazimo u prvom dijelu. Stefanic se 1955 god. zadovoljio time sto je napomenuo da u BP strana slova ”i„, ”o„, ”m„, ”n„, ”t„ dolaze pored glagoljskih slova”. Ali, on nije pokusao objasniti razlog neobičnoj postupnosti pojavljivanja.
Mislim da pitanje zasluzuje da ga se ponovno otvori. Naime, ne može a
da ne izazove cudjenje da se od devetog redka dalje pojavljuje izmjenicno poraba starih i novih oblika...„
(L Margetic, O Bascanskoj ploci, str 46-50, Krk, 1997)

lipakaja
Posts: 123
Joined: 16/05/2008 12:18

Re: Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by lipakaja » 22/06/2008 19:40

Ne postoji original nigdje, samo prijepis, sada mozda je falsifikat a mozda i nije, prije ce biti da jeste, ali problem kod vas je u tome sto vam je cijela povijest o drzavnosti u prijepisima zar to nije pomalo cudno? Nema originalnih podataka ni u jednom arhivu cije postojanje je starije i od tzv stare Hrvatske iz perioda hrvatske narodne dinastije”, odnosno iz vremena prije, njenog potcinjavanja od strane divljih azijata Madara dusmana Bosnjackog naroda, ni u arhivu Vatikana, ni Venecije.... ama bas nigdje samo u prijepisima citaj falsifikatima.
Kako to, zar te to ne cudi nimalo, kako to da jedna tako mocna drzava postoji samo u virtualnom svjetu. Tako i John V.A Fine pise u svojoj knjizi The early medieval Balkans na strani 248 sljedece Much of the information about medieval Croatian history comes from later 17 and 18 century narrative stories. These were written by enthusiastic people but contain a mixture of fact and legend it is extremely difficult to judge whether information came from reliable source or not.
Ukratko, citava povijest je neka zbrka prijepisa sumnjivog kvaliteta i kredibiliteta iz 17 i 18 vijeka, sada ako si imalo objektivan vidjet ces da tu nesto ne stima, skoro sve zemlje imaju jasne dokumete o drzavnosti samo Hrvatska nema, vjerovatno to je zato sto vam je povijest jedan veliki falsifikat nastao u mracnim prostorijama Vatikana.
Hmm, znam da je ovo za tebe tesko primiti ali pokusaj biti malo racionalan dobro je biti patriota ali o nekim stvarima moras dobro razmisliti ali preveliki nacionalizam ti tu otezava posao.
Nada Klaic je najpriznatija historicarka za Balkan na svijetu, kako je gledaju u Hrvatskoj manje je vazno, barem meni.

Energični leptir
Posts: 665
Joined: 19/03/2008 14:57

Re: Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by Energični leptir » 23/06/2008 00:55

njenog potcinjavanja od strane divljih azijata Madara dusmana Bosnjackog naroda


Moderatori, molim Vas da se ovaj rasistički ispad, kao i drugi rasistički i pseudonaučni ispadi ovog nadri copy-paste istoričara nesposobnog da kako treba navede imena i prezimena naučnika koje "citira", sankcioniraju u skladu sa pravilima foruma.

Hvala na pažnji.

User avatar
dr.gog
Posts: 4737
Joined: 09/09/2007 12:52
Location: [email protected]

Re: Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by dr.gog » 23/06/2008 01:19

Ne pretjerujte... :oops: posložite tekst kako treba kao prvo,bez obzira jeli kopipejst--ako je pažljivo složen i odabran,dobro je pročitati ga.
Nadalje,@Lipakajin izbor je njegov izbor,a na vama je da kritikujete sa argumentima ili pak da ignorišete ako vas smara :)
.Nemojte temu razvodnjavati kroz kontekste koji vuku ,haman svaki put,u polemiku punu žuči.

Istoričari su posebna sorta,posebno podložna demonima javnih analiza,i dnevnopolitičkim etiketama,a uz to,počesto su zapravo umjesto akademske diskrecije i mudrosti,te odmjerenosti,sami oni predmet manipulacije prizemnih politika svoga podneblja i počesto čovjek dobije mučninu od njihova visokointelektualnog i riječima nakićenog(o datumima i poplavi imena i citata da ne govorim) kancerogenog poučavanja o Pravoj Istoriji.

Najjači filter za njihove često prezamršene analize odnosa,jeste prosta logika i umjerenost termina koje koriste.

Ako se skupljanjem falsifikata i političkih manipulativnih dokumenata pokušava predstavljati istorija jednog naroda,onda je povod tome ili frustracija ili dosada ili pogrešna percepcija uloge istorijskog dokumentovanja--ili zatrovana Katedra sa koje je dotični istoričar učio metode i kupio manipulaciju.
Po meni, to je u sferi light-istorijskih zanimljivosti i kao takvo,taman za čitanje na Forumu,a niko vas ne potcjenjuje--zaključke donosite sami.

Autor teme ima pravo na mišljenje koje nije u skladu sa vašim,a na vama je da ili iznesete kontra argumente ili jednostavno ignorišete njegovu temu :) .Uvreda ne smije biti.@Pjo zamoliću te da se suzdržiš od polemiziranja na način koji već imaš
,nije potrebno kad postoji dovoljno pristojnih kontraargumenata.Opomena.

@lipakaja uspori malo sa otvaranjem tema ..ne stigne se čestito ni prva produmati,a ti već drugu postaviš..

User avatar
ljubav_aha
Posts: 15082
Joined: 03/04/2008 19:25
Location: TURKISH COFFEEBATH

Re: Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by ljubav_aha » 23/06/2008 01:58

da li autor teme ili bio ko od nas ima dovoljno znanja potvrditi ili negirati tacnost postavljenog materijala :?:

licno nemam,iako sebe ne smatram ne-znalicom,ali materijal je vrlo detaljan i nisam sigurna kako na google naci samo jedan,ali samo jedan pouzdan izvor

mislim da autor bilo koje teme na ovom pod-forumu treba imati solidno znanje

ovdje ne kritikujem autora trenutne teme,ovo je moja opca analiza pristupu otvaranja tema koje iziskuju solidno znanje

Energični leptir
Posts: 665
Joined: 19/03/2008 14:57

Re: Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by Energični leptir » 23/06/2008 03:12

Autor teme ima pravo na mišljenje koje nije u skladu sa vašim


Autor teme nema pravo mađarski narod nazivati "divljim azijatima"!!!! To je govor mržnje i najrigidniji fašizam.

lipakaja
Posts: 123
Joined: 16/05/2008 12:18

Re: Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by lipakaja » 23/06/2008 10:38

Energični leptir wrote:
njenog potcinjavanja od strane divljih azijata Madara dusmana Bosnjackog naroda


Moderatori, molim Vas da se ovaj rasistički ispad, kao i drugi rasistički i pseudonaučni ispadi ovog nadri copy-paste istoričara nesposobnog da kako treba navede imena i prezimena naučnika koje "citira", sankcioniraju u skladu sa pravilima foruma.

Hvala na pažnji.


Sta je tebi, gore su sve navedena imena, ja sam jedini koji to radi na forumu pogledaj moje druge teme i obrati paznju koliko scan-ova sadrze i citata sve uglednih historicara iz Harvarda, Yale-a... mozda tebi ti ljudi nisu po mjeri, mozda je tebi vjerodostojniji falsifikator Dominik Mandic ili ultra nacionalisticka HercegBosna, sta ja znam, jeli ti citas uopste ista ili samo reagujes impulsivno, naslov jeste senzacionalisticki i mozda pomalo uvredljiv, ali to ti ne daje za pravo da donosis nepromisljene zakljucke i blamiras se bezveze.


FALSIFIKAT ZVANI PACTA CONVENTA


http://hr.wikipedia.org/wiki/Pacta_Conventa

Pacta conventa (lat. dogovoreni sporazumi; zvana još i Qualiter, prema prvoj riječi) je sporazum za koji se smatra da je sklopljen oko 1102. godine između mađarskog kralja Kolomana i hrvatskog plemstva. Takve sporazume sklapali su i drugi narodi sa svojim kraljevima. Međutim, autentičnost je sporna, o čemu polemika traje od sredine 19. stoljeća.

Najstariji nađeni rukopis ugovora potječe iz 14. stoljeća i nalazi se na kraju Trogirskog rukopisa djela Historia Salonitana Tome Arhiđakona[1], ali kao poseban dodatak umetnut nakon kroničareve smrti. Rukopis se sada nalazi u Narodnom muzeju u Budimpešti[2].

Naziv Qualiter je po početku dokumenta:

Qualiter et cum quo pacto dederunt se Chroates regi Hungariae
"Kako i kojim sporazumom su se predali Hrvati kralju Ugarske"

Spis je objavio Trogiranin Ivan Lučić u svom velikom djelu De regno Croatiae et Dalmatiae libri sex (Šest knjiga o kraljevstvu Hrvatske i Dalmacije) iz 1666. godine[3][1].

Dokument je stoljećima bio neosporan, i koristio se kao dokaz hrvatskog državnog statusa. Međutim, godine 1844. je mađarski povjesničar István Horváth pokrenuo pitanje autentičnosti i tvrdio da je Mađarska osvojila Hrvatsku silom. Politički motivirano sporenje hrvatskih i mađarskih povjesničara se nastavilo do 1918.[3]. Isticano je i da nije riječ o međudržavnom ugovoru, već o jednostavnoj bilješci (Ferdo Šišić, Milan Šufflay, Isidor Kršnjavi).

Današnji argumenti za osporavanje su:

* Pacta Conventa je pisana tri stoljeća kasnije korištenim vokabularom, dakle ona potječe iz 14. stoljeća;
* u mađarskim izvorima nema spomena o tom dokumentu, što dodatno ukazuje na činjenicu da je spomenuti izvor falsifikat.Kao sto vidimo radi se o jos jednoj Hrvatskoj izmisljotini koja je stoljecima bila neosporivana, da bi se stvorila iluzija o nekoj Hrvatskoj drzavi, pa zar je moguce ljudi moji da tako jedan vazan dokument ne postoji u Madzarskim izvorima HAHAHA, Nada Klaic je prva koja je to temeljito analizirala, sto je izazvalo burne reakcije u Hrvatskoj, nju i dan danas mrze Hrvatski nacionalisti zbog toga.

Energični leptir
Posts: 665
Joined: 19/03/2008 14:57

Re: Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by Energični leptir » 23/06/2008 11:02

Sta je tebi, gore su sve navedena imena, ja sam jedini koji to radi na forumu pogledaj moje druge teme i obrati paznju koliko scan-ova sadrze i citata sve uglednih historicara iz Harvarda, Yale-a... mozda tebi ti ljudi nisu po mjeri, mozda je tebi vjerodostojniji falsifikator Dominik Mandic ili ultra nacionalisticka HercegBosna


Da i jedan istoričar na nekom od uglednih univerziteta koje si spomenuo napiše "divlje azijatske horde" ne bi više radio na tom univerzitetu, kao što je tebi mjesto u nekoj od nacional-socijalističkih stranaka, s obzirom na retoriku koju koristiš. Kako jadno da upravo ti kritikuješ HercegBosni kada si ih po mrzilačkoj retorici odavno nadmašio.

The 51st State
Posts: 9643
Joined: 12/01/2008 12:06

Re: Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by The 51st State » 23/06/2008 11:37

Energični leptir wrote:
Autor teme ima pravo na mišljenje koje nije u skladu sa vašim


Autor teme nema pravo mađarski narod nazivati "divljim azijatima"!!!! To je govor mržnje i najrigidniji fašizam.


ako ih spominje u kontekstu teksta, to oni tada i jesu bili...

Energični leptir
Posts: 665
Joined: 19/03/2008 14:57

Re: Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by Energični leptir » 23/06/2008 12:08

ako ih spominje u kontekstu teksta, to oni tada i jesu bili...


"divlji azijati" je rasistička konotacija u bilo kakvom kontekstu i kao takva se ne može pojaviti ni u jednom ozbiljnom naučnom djelu, a pogotovo o "divljim azijatima" kao dušmanima - pazi sad - bošnjačkog naroda (!!!). U srednjem vijeku nema ratova naroda - već ratuju nosioci političke moći - plemići. Narodnost je posve nebitna kategorija. Samo rasističke pseudoistorije stvaraju ovakve anahronizme.

User avatar
dr.gog
Posts: 4737
Joined: 09/09/2007 12:52
Location: [email protected]

Re: Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by dr.gog » 23/06/2008 15:22

Energični leptir wrote:
ako ih spominje u kontekstu teksta, to oni tada i jesu bili...


"divlji azijati" je rasistička konotacija u bilo kakvom kontekstu i kao takva se ne može pojaviti ni u jednom ozbiljnom naučnom djelu, a pogotovo o "divljim azijatima" kao dušmanima - pazi sad - bošnjačkog naroda (!!!). U srednjem vijeku nema ratova naroda - već ratuju nosioci političke moći - plemići. Narodnost je posve nebitna kategorija. Samo rasističke pseudoistorije stvaraju ovakve anahronizme.


:) Polako,o Leptire Energicni...veoma dobro shvatam sta pokusavas reci,i svakako da je tvoja tvrdnja na mjestu ako se pogleda suhi smisao etikete Divlji ,ovakvi onakvi..ali nije to zaista vrijedno odvise jake reakcije,jedan odgovor je bio dovoljan.Radi se o komentarisanju jednog starog teksta koji je u duhu pisanja jednog pravca razmisljanja,prilicno grubo i neuvijeno(ovdje se sjetim nekih engleskih opisa,te njemackih pisanija o nama balkancima :D --s tim sto ja za kontraargumente nadjoh isti kalibar).
Samom analizom teksta,onako hekticno kako to @Lipakaja(koji ce nam se vratiti za 2 sedmice tek, zbog nesuvislog prekrsaja Pravila)..kako to on radi(a covjek se trudi manijakalno),ne proglasava se zaBoga Madjarski narod divljacima...tekst jeste iznio taj termin,ali to je vec neciji opis onakav kakav je i vjerovatno aludira na ratove i pokolje toga doba..elem da ne davim...pokusajmo zanemariti ovo jer nije vrijedno teme...
Ko posjeduje scanove i znanje,ili jos bolje,ko ima svoje formirano misljenje-nebitno od stepena obrazovanja :) ,neka ga kaze,pa i ako pogrijesi-veliki je Forum,naci ce se neko ko ce ispraviti-a mi cemo nauciti nesto novo :)

Dr.Gog

User avatar
Van Halen
Posts: 1221
Joined: 08/04/2008 10:37

Re: Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by Van Halen » 15/12/2008 14:30

Nije lijepo napadati nekoga koga već duže vremena nema na ovom forumu. Ne znam zašto se iskopava ova tema kad već nekoliko mjeseci nema novih postova na njoj.

User avatar
Van Halen
Posts: 1221
Joined: 08/04/2008 10:37

Re: Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by Van Halen » 15/12/2008 15:35

Primitivan si, provokacija nije potrebna uopšte.

jajce32
Posts: 231
Joined: 11/07/2008 11:56

Re: Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by jajce32 » 15/12/2008 16:08

pjo wrote:
Van Halen wrote:Primitivan si, provokacija nije potrebna uopšte.


:?


Šta je tu primitivno i provokatorski ? Tip je radio inflaciju od postova ovdje i odjednom ga nestalo ?


evo šta je primitivno sa ovog linka što je stavio lipakaja:

http://www.bogbosnaibosnjastvo.org/pori ... bicaji.htm


Obicaji Hrvata i drugi o njima

1)Hrvati nikada u historiji nisu imali vladara koji je govorio njihovim jezikom"(Franjo Josif)
2)Hrvati to su dronjci"(Franjo Josif)
3)Hrvati su izmet ljudskog roda (Adolf Hitler)
4)Hrvati su najhrabriji narod na svetu ne zato sto se nicega ne boje, nego zato sto se nicega ne stide"(Jovan Ducic)
5)Od svih naroda na zemaljskom saru, Hrvati su najgrozniji"(Karl Marx)
6)Boze sacuvaj nas gladi, kuge i Hrvata"(iznad ulaza u Njemacku katedralu)
7)Hrvate treba staviti pod starateljstvo"(Teodor Ruzvelt).

Kada je 1848 izbila revolucija u Sjevernoj Italiji za otcepljenje od Austrije tkzv. Milanski ustanak, Hrvati su na celu sa banom Jelacicem poslani da uguse taj ustanak, gdje su pocinili stravicna zvjerstva. Tom prilikom Marks i Engels napisali su sljedece stihove:

Peitschen Gesindel in die Donau
Staupen fort das Freche Lumpenpack
Die Bettler, hongrig, inres Lebens mude
Ein Schwarm Landlaufer, Schelme, Vagabunden,
Kroatenabschaum, niedre Bauernaknechte
Die ausgespien ihr ubersatigt land
Zu tollen Abend tuuern Sicherm untergang

u prevodu na Bosanski:

Batinom otjerati te bitange u Dunav
Sibajuci odgurati od sebe ovu drsku poganiju
Gladne prosjake, umorne od zivota
Copor Bjegunaca, nevaljalaca, hulja, probisveta
Hrvatska govna ljudskoga roda, niske seljacke slugenjare
Koje je izbljuvala njihova presita zemlja
Da bi postali bjesni pustolovi i da bi sigurno propali

User avatar
dr.gog
Posts: 4737
Joined: 09/09/2007 12:52
Location: [email protected]

Re: Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by dr.gog » 15/12/2008 18:51

Ponešto pometlano...ovaj link i ova stranica...malo više od previše ...nemojte citirati ovakve stvari.Hvala. :)

Ponekad s'proljeca
Posts: 587
Joined: 28/02/2008 12:50

Re: Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by Ponekad s'proljeca » 18/12/2008 12:49

Na Karpatima i dan danas zive ljudi koji sebe nazivaju Horvati i koji govore cisti hrvatski jezik, licno sam upoznao neke!!!!!

User avatar
Pietje_Bel
Posts: 1947
Joined: 06/06/2008 23:07
Location: Bobovac

Re: Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by Pietje_Bel » 18/12/2008 12:57

jajce32 wrote:Obicaji Hrvata i drugi o njima

1)Hrvati nikada u historiji nisu imali vladara koji je govorio njihovim jezikom"(Franjo Josif)
2)Hrvati to su dronjci"(Franjo Josif)
3)Hrvati su izmet ljudskog roda (Adolf Hitler)
4)Hrvati su najhrabriji narod na svetu ne zato sto se nicega ne boje, nego zato sto se nicega ne stide"(Jovan Ducic)
5)Od svih naroda na zemaljskom saru, Hrvati su najgrozniji"(Karl Marx)
6)Boze sacuvaj nas gladi, kuge i Hrvata"(iznad ulaza u Njemacku katedralu)
7)Hrvate treba staviti pod starateljstvo"(Teodor Ruzvelt).:lol: :lol: :lol: :lol: oplakah... :lol: :dance:

zonbirile
Posts: 11886
Joined: 09/10/2008 12:06

Re: Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by zonbirile » 18/12/2008 13:06

ma gospodo draga,kao u svemu,u pitanju si intersi.Nema potrebe za vrijeđanjem i dizanjem tenzija,hladne glave treba posložiti razloge za i protiv,odnosno ko šta dobija,a ko gubi.Suština priče,kada se to iskristališe,biće bar jasno što jedni hoće ovo,a drugi neće i nedaju im.Sve ove priče su na fonu ugroženosti,ali iza je interes jednih i kontra drugih.Jednostavno.Na katedrali može pisati ne znam što,ali oni će i dalje pjevati Danke Deuchland,a i švabama nisu mrski.

User avatar
kiky
Posts: 4725
Joined: 13/02/2008 13:20

Re: Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by kiky » 19/12/2008 16:03

za nepovjerovat je šta sve nismo učili iz istorije dok smo bili skupa u Yugi i šta sve neznamo o nama samima i regionu ali činjenica je da istorija ovaj region nije mazila i da smo svi prošli kroz sve i svašta i tu smo gdje smo. ovo je sve, blago rečeno, gadno ali bi mogla biti osnova za novi početak odnosa među našim narodima. ali za to treba pameti. eeeeeee, pameti....... i onda smo opet na početku. lijepi naš Tito!!

pjo
Posts: 811
Joined: 29/02/2008 09:32

Re: Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by pjo » 23/12/2008 08:52

zonbirile wrote:ma gospodo draga,kao u svemu,u pitanju si intersi.Nema potrebe za vrijeđanjem i dizanjem tenzija,hladne glave treba posložiti razloge za i protiv,odnosno ko šta dobija,a ko gubi.Suština priče,kada se to iskristališe,biće bar jasno što jedni hoće ovo,a drugi neće i nedaju im.Sve ove priče su na fonu ugroženosti,ali iza je interes jednih i kontra drugih.Jednostavno.Na katedrali može pisati ne znam što,ali oni će i dalje pjevati Danke Deuchland,a i švabama nisu mrski.


Vidiš kako je pamćenje selektivno.


S obzirom koliko ti je nizak kvocijent inteligencije i ne čudi toliko. Svejedno, pjesmu "Danke Dojcland" je napisao Srbin, pokojni Đorđe Novković a koliko si bistar vjerojatno nisi primjetio "Spasiba Putin" i "majcica Rusija" transparente koji vec deseteljecima nosaju spodobe po Beogradu.

User avatar
pojedinac
Posts: 1012
Joined: 02/06/2006 19:02
Contact:

Re: Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by pojedinac » 24/12/2008 00:33

kiky wrote:za nepovjerovat je šta sve nismo učili iz istorije dok smo bili skupa u Yugi i šta sve neznamo o nama samima i regionu ali činjenica je da istorija ovaj region nije mazila i da smo svi prošli kroz sve i svašta i tu smo gdje smo.

Kome je to odgovaralo?
Narodu sigurno ne, nego samo onima koji su vladali.

kiky wrote:gadno ali bi mogla biti osnova za novi početak odnosa među našim narodima.

Divno bi bilo da bude tako.

kiky wrote:....... ali za to treba pameti. eeeeeee, pameti.......

Pamet :-?

jajce32
Posts: 231
Joined: 11/07/2008 11:56

Re: Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by jajce32 » 05/01/2009 01:40

Pietje_Bel wrote:
jajce32 wrote:Obicaji Hrvata i drugi o njima

1)Hrvati nikada u historiji nisu imali vladara koji je govorio njihovim jezikom"(Franjo Josif)
2)Hrvati to su dronjci"(Franjo Josif)
3)Hrvati su izmet ljudskog roda (Adolf Hitler)
4)Hrvati su najhrabriji narod na svetu ne zato sto se nicega ne boje, nego zato sto se nicega ne stide"(Jovan Ducic)
5)Od svih naroda na zemaljskom saru, Hrvati su najgrozniji"(Karl Marx)
6)Boze sacuvaj nas gladi, kuge i Hrvata"(iznad ulaza u Njemacku katedralu)
7)Hrvate treba staviti pod starateljstvo"(Teodor Ruzvelt).


:lol: :lol: :lol: :lol: oplakah... :lol: :dance:da,samo gdje su dokazi,to je isto da napišem da je Aleksandar Makedonski rekao da su Hrvati najbolji ratnici

putokaz1
Posts: 7843
Joined: 31/05/2014 23:56

Re: Svi Hrvatski povijesni falsifikati na jednom mejstu

Post by putokaz1 » 12/07/2014 13:26

Da li je istina da su Hrvati došli na Balkan oko 630?
Prešli preko slovenije ili mađarske?
Gdje su ostatci ''Hrvatske'' u Poljskoj?
i Česi kao Hrvati imaju legendu o 5 braće i dvije sestre?
Odnos Hrvata i Srba prije dolaska na Balkan?
Želim čut i istinu i Falsifikate.....................

Post Reply