Sufizam

Rasprave o vjerskim temama.

Moderator: Bloo

Locked
User avatar
Nurudin
Posts: 3324
Joined: 31/03/2013 07:25
Location: "Zli, dobri, blagi, surovi, nepokretni, olujni, otvoreni, skriveni, sve su to oni i sve između toga.

#1 Sufizam

Post by Nurudin »

S imenima božijim Milostivi Samilosni

počinjem ovu temu jer je milost prema drugima lijepa osobina s kojom se treba zaogrnuti i ona u sebi sadrži puno aspekata od altruizma do poštovanja drugog ljudskog bića kao sugovornika i kao živog bića sa svim svojim mahanama i halovima ,odnosno trenutnim duševnim stanjima u kojima nešto uradi i napiše.

Problem neshvaćenosti sufizma u islamu od strane šire populacije jeste zbog toga što većina ljudi se susreće sa sufizmom uglavnom u njegovom finalnom obliku ili kao nusproizvodu i onda su zaključci ili pogrešni ili konfuzni.
Zato sam zamislio temu da bude prvenstveno informativnog karaktera ali naravno pošto je ovo forum , znači mjesto gdje se diskutuje ,također ćemo i diskutovati ali kako sam dogovorio sa moderatorkom @nasa ,da ne budu diskusije "naduravanja" tipa čiji će komentar biti zadnji njegova je onda kao "zadnja". Znači nećemo toga jer se onda informacija koja možda nekoga zaista zanima, svede na egoistične performanse pristalica i protivnika :)
Ne kažem da ja znam sve o sufizmu ali imam dosta znanja ,a mislim da ovdje isto ima forumaša koji će se uključiti sa svojim znanjem i sa svojim pristupom toj temi ,pa bujrum !

Rekoh da ću početi od početka ,pa onda idemo jasno i direktno reći
da sufizam u islamu počinje u doba božijeg poslanika Muhameda a.s. i to preciznije iz perioda koji je poznatiji kao "promjena kible". Naime , muslimani koji su prešli iz Mekke u Medinu (hidžra) su sagradili prvu džamiju te se okretali u namazu u smjeru Jerusalema. Tokom tog perioda neki muslimani koji su dolazili u Medinu kao u utočište , nisu imali gdje da se smjeste pa ih je Poslanik a.s. smjestio u svoju džamiju . Njegova kuća je također bila spojena uz džamiju pa su oni bili u njegovoj neposrednoj blizini. Zatim dolaze ajeti od dragog Allaha da se promjeni kibla pa su se okrenuli od Jerusalema ka Mekki ,prema Kabi , te je tako zadnja strana džamije postala prednja ,a dio koji je do tad bio prednji je bio malo uzdignut te se nazivao u govoru "soffa" i na njega su se smjestili ovi muhadžiri koji su živjeli u džamiji. Njih su zvali
zbog toga "ashabi sa sofe" (pogledati knjigu istoimenog naziva u prijevodu hfz.Ćemana)

Pošto su u tom periodu mnogi izaslanici dolazili da vide Muhameda a.s. često bi ga zaticali sa tim ljudima kako se druži (a i bili su mu fizički najbliži) pa su mu onda neki ljudi predložili da ih makne odatle i da se ne druži s njima jer ga ti izaslanici vide sa takvim siromšnim i neuglednim društvom. Nakon toga Poslanik a.s. dobiva ajete koji direktno govore o ashabima sa sofe i to su ajeti

I ne tjeraj one koji prizivaju Gospodara svogjutrom i navečer, želeći lice Njegovo. Nije na tebiod računa njihovog ništa i nije od računa tvog nanjima ništa, pa da ih otjeraš i budeš od zalima.

A tako ih iskušavamo jedne drugima, da birekli: "Jesu li oni ti koje je obdario Allah izmeđunas?" Zar nije Allah Najbolji poznavalac zahvalnih? (6 -52-53)

Zatim ajet sure Kehf 28
Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i naveče u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovom svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti

Gdje je Poslaniku a.s. naređeno od dragog Allaha da bude čvrsto uz ashabe sa sofe i da ne popušta neznalicama . Većina komentatora Kur'ana to isto kaže za navedene ajete te se navedeni događaj opisuje u Muslimovoj zbirci vjedostojnih hadisa. Nakon toga broj ashaba sa sofe je rastao i do 400 pa mnogi najpoznatiji ashabi koji su imali smještaj dolazili na sofu ,gdje su bili pod direktnim nadzorom i duhovnom obukom Muhameda a.s.
Tu su bile halke zikra , Kur'ana , duhovnih razgovora, kontemplacija i ostali vidovi duhovog uzdizanja i tu se nalaze sami korijeni sufizma. Tek nakon jednog i više vijekova kad su se počele formirati zasebne islamske discipline o hadisu , pravilnom učenju Kur'ana ,islamskom pravu itd (http://bs.wikipedia.org/wiki/Islamske_nauke)
formirao se i nauk o unutrašnjem duhovnom odgoju vjernika ,koja je nazvana tesavvuf iako se uz njega upotrebljava i dan danas izvorna riječ sufizam.
Eto toliko za sad
_______________________________________________________________

.... 5 godina kasnije
sufizam, kao tzv. duhovni put srca, nije ništa drugo nego put ka samom sebi , put koji nastoji da emocijom i ljubavlju zavede naš ego, naše iluzorno jastvo koje nas odvaja od vlastitog izvora, odnosno radi mu ono što on radi nama, zavodi onoga koji je zaveo . Sufizam je i liječenje čovjeka od tzv "sakrivenog širka" , a širk je višeboštvo, idolatarija koja nije vidljiva "na prvu", a to je u stvari širk kojeg vijernici nisu svjesni kod sebe, je širk suprotan tevhidu -monoteizmu. To je obožavanje vlastite ličnosti, umjesto Allaha, pa se sufije često pozivaju na ajete o tome da će Allah sve oprostiti osim širka. Veliki sufijski mudrac, šejh i poeta, Mevlana Dželaludin Rumi, kaže :

Svako ko jasno vidi šta je u njemu bolesno
počinje brzo da napreduje na svom putu.
Nema ničeg goreg
od mišljenja da si dovoljno zdrav.
Više od ičega, samozadovoljstvo
spriječava izradu i umijeće.
Pogledaj se ništavan u ogledalu i plači.
Neka to samozadovoljstvo iscuri iz tebe!


Sama struktura sufijskog učenja, jeste kombinacija indijske filozofije i abrahamsko-islamskog monoteizma. To je moje mišljenje nakon 5-6 godina istraživanja o sufizmu. Vjerovatno će mnogi to negirati ali ti koji insistiraju na isključivom vezivanju sufizma za islam, obično i ne znaju baš puno o drugim duhovnim praksama, pa da ih mogu uporediti.
Što se samog islama tiče, on sam je konstrukcija suhoparnih propisa i često okrutnih naredbi, uperenih najviše spram neistomišljenika (vjerovatno kao dio te abrahamske starozavjetne prakse koja je u stvari izvorište islamske prakse). To što je islamska tradicija nama dobro donijela ,jeste taj sufijski put . Dokaz tome, je da su sufije nasilje i ružnoću, koje islamska dogma kroz razne zastarjele propise često propovijeda i zapovijeda, uspijevali da okrenu na dobro i na lijepo, svojim srčanim tumačenjem. Ne samo sufije nego jedan dio ljudi koji su vjernici, svojim pristupom i lijepim tumačenjem poništavaju ružne stvari u ideologiji islama. Na suprot tome, stoji kruti dogmatski islamski svjetonazor, koji je spreman da osudi i presudi svojim "pravedničkim gnjevom" , sve koji su po njima griješnici, a griejšnici su jer ne slijede njihove norme i mjere ponašanja i vjerovanja, a te norme su dakle starozavjetni propisi koji odražavaju sliku tog vremena i društva.
Uzeću Rumija kao reprezent sufizma u najčišćem obliku i opet ga citirati:

Kad osoba samozaljubljena vidi da neko griješi,
osjeti gdje se u njoj podiže plamen pakla.
Svoju paklenu gordost naziva odbranom vjere;
ne prepoznaje drskost vlastite duše.

Mnogi ljudi čine djela pobožna s očima uprtim put pohvale i nagrade.
To je zapravo prerušen grijeh.
Ono što takvi pobožnici smatraju čistim,
uistinu je prljavo.

Jedan dobar primjer tog tumačenja ajeta "čistim srcem", na spram ustaljenog dogmatskog pristupa, jeste ajet kojeg vrlo često navode muslimanski zvaničnici, kad se desi neki teroristički napad i onda kao osudu istog, navode kako u izvoru islama, stoji ajet : "a onaj ko ubije nekoga, koji nije ubio nikoga, kao da je cijeli svijet pobio.. " .
evo samo jedan primjer :
https://www.radiosarajevo.ba/vijesti/bo ... ira/187096
To njihovo iznošenje baš tog ajeta ili je licemjerno ili je toliko neinteligentno, da oni smatraju kako nikome neće pasti na pamet da pročita cijeli ajet (kojeg oni citiraju samo djelimično) i ajet poslije njega, a koji doslovno glase :

Zbog toga smo Mi propisali sinovima Israilovim: ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva – kao da je svim ljudima život sačuvao. Naši poslanici su im jasne dokaze donosili, ali su mnogi od njih, i poslije toga, na Zemlji sve granice zla prelazili.

Kazna za one koji protiv Allaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji čine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odsijeku ili da se iz zemlje prognaju. To im je poniženje na ovome svijetu, a na onome svijetu čeka ih patnja velika (El-Maide; 32-33)

Dakle, osim što se vidi iz cijelog ajeta da je to starozavjetni židovski propis i da se u slijedećem ajetu odmah govori da oni koji su protiv islama se imaju ubiti, razapeti itd Po čemu se to ovi teroristi ne bi mogli pozivati na cjelinu oba ajeta?! Po čemu to, na osnovu ovih ajeta, su ubice novinara Čarli Hebdoa, nemaju legitimitet u očima islama za svoj teroristički akt?!
S druge strane, sufije će to protumačiti sve kao metaforu i metodu puta srca, ka sebi, ka tevhidu (kojega opet tumače kao jedinstvo svega) odprilike ovako:
Ovdje se govori o primjeru Musaovog duhovnog puta, a njegov narod je simbolika mnoštva, od kojeg je Musa i sačinjen dok je u stanju širka (podvojenosti, dualnosti) , pa mu se kaže da je dovoljno da ubije svoj nefs (svoju relativnu dušu, ego), pa će se mnoštvo pretvoriti u jedinstvo u kojem će biti proživljen, biće mu sve potamam, kao da je cijeli svijet on, a tako će sve ljude ponovo proživjeti drugačije u svojim očima.
Drugi ajet govori o načinima i kaznama za nefs, koji neće da se podredi Allahu koji je sama čovjekova suština, neće da se sjedini sa njom, već se odmeće u odvojeno postojanje i pruža otpor. Takvom nefsu se "odsijeca" sve što on udvoji, pa je tako jedna noga tvoja, a druga je božija i ako nisu usklađene , jedna se metaforički odsijeca, a nefs koji nije pokoran se "pribije na križ" na način da ga se prepusti da bude razapet, između budućnosti i prošlosti (po horizontali križa) ali i da mu se ponudi mogućnost "uskrsnuća" , kroz povratak u sadašnjost i jednotu sa svim (vertikala ).
Inače, u ovoj sufijskoj priči, kao i u svim istočnim učenjima o samospoznaji, je poenta u tom prepoznavanju sebe kao vertikale svijesti, koja se kroz evoluciju kreće od najnižih oblika svijesti, do najviših, a svoje ličnosti kao iluzije koja postoji samo u sjećanju i u nadanju .
Neznanje je Božji zatvor.
Znanje je Božja palata.
Spavamo u Božjoj nesvesnosti.
Budimo se u Božjoj otvorenoj šaci.
Plačemo Božju kišu.
Smejemo Božju munju.
I borba i miroljubivost
dešavaju se unutar Boga.
A ko smo onda mi
u ovoj nerazmrsivoj zbrci sveta,
koji je u stvari samo jedna jedina prava
linija koja se spušta sa ALAHa?
Ništa.
Mi smo
praznina


Očigledan primjer tog relativiteta je moj primjer u nastanku ove teme, u kojem se vidi to "ja" iz prošlosti i "ja" danas , i razlika u percepciji i sufizma i islama. Mislim da je to prirodan razvoj koji se nikad ne završava, u pokušaju da se spozna tajna postojanja. Naravno, to ako stvarno želite znati istinu, a ako ne, onda uvijek možete ostati u prošlosti i tvrditi da ste već sve znali čim ste se rodili. To ljudi često rade, odnosno ego im to radi, a mene to uvijek podsjeti na jedan primjer poznatih osoba, kad žive na staroj slavi, furaju frizuru koju su nosili kad su bili na vrhuncu karijere, pa danas izgledaju karikaturalno jer im to više ne stoji. Ogorčeno se nekako drže tog
starog izgleda ili još gore, starih stavova, jer tako imaju privid postojanosti.
Kao agregatno stanje vode, u kojem se neko odlučio čvrsto da će biti samo led, smatrajući da on, led, nikako nije i ne može biti voda.
Elem, da kažem da danas, ne da nisu sve sufije zadržale taj put, nego ih se je većina pomamila za ovim benefitima koje daje dobar i pokoran odnos spram zvaničnog islama. Mnogi takvi obožavaoci islamske dogme i idealiziranog lika i djela Muhameda , ne razumjevajući uopšte učenje npr mevlevijskog sufizma Dželaludina Rumija, pa govore stvari tipa : "pa on je rekao da je prašina pod Muhamedovim nogama! " , ne shvatajući u stvari da, u ovom sufi putu u kojem je egoizam smatran kao prepreka u samospoznaji, je to čin Rumijeve veličine, koji za sebe samog nikad nije tražio priznanje niti da ga veličaju kao što je to tražio Muhamed.
Zato je Rumi daleko veća duhovna veličina i vjerovatno daleko bolje razumio božanske principe ili principe realnosti, od samog Muhameda, ali iz vlastite mudrosti i obilatog neznanja sufija koji se strogo uokviruju islamom, on im je lahko plasirao takve svoje izjave na koje bi se oni primali kao na potvrdu Muhamedove veličine. Ima čak i dosta indikativnih ajeta u Kur'anu, koji upućuju na vjerovatnoću da se je i poslanik islama, Muhamed, koristio isti metod kriptičnosti, kojim je u ajete stavljao neku vrstu potvrde stavova svojih sljedbenika koji ga ne kontaju (tipa drugi halifa Omer, za kojeg se često navodi da je on uzrok objave nekog ajeta) , a u stvari u toj "potvrdi" ih ismijava i "loži ih" , a oni se primaju. Dosta sufijskih šejhova ima taj metod zakukuljenog zezanja i vlastitih derviša, koji još nisu "pečeni", a vode i opću zajebanciju sa zvaničnicima mejnstrim islama, na način da ih "potvrđuju". Ako ih pročitaš, onda oni kažu da je tako radio i poslanik. U biti , sve što postoji, svaki govor je ekspresija sveukupnog postojanja, drugačije ne može ni biti , pa je tako i Kur'an izraz i govor tog postojanja, na određenoj razini svijesti i intelekta. Muhamed je vrlo vjerovatno toga bio svijestan, pa je to nazivao božijim govorom - Kur'anom, s tim da je često on plovio na tom talasu "božije volje" odnosno okruženja na koje je imao ogroman utjecaj, pa ga je koristio za ispunjavanje nekih svojih ćeifa .
Zato je vjerovatno i izrekao ajet kako se "šejtan uvijek ubacuje u božiji govor, preko poslanika, pa onda Allah poslije to ukine, a učvrsti svoje riječi", što bi u mome tumačenju tih riječi bilo upravo ovo navedeno čitanje srcem.

Glavu dadoh krčmarki
A tebi je ne dam
Napisaću šta tražiš
Dva da nisu Jedan
Al' ostavit poruku
Onome ko čita
Ko zna čitat srcem
Glavu da ne pita
Da izjava širka
Dokaz je tevhida


Rumi je omiljen kod sviju dan danas, a za Muhameda se to baš ne može reći, pa je očigledno ko je veći božiji miljenik i kako za ljubav božiju, (koja nije ništa drugo osim ono što nas okružuje,obuhvata, grli ili stišće, pa se ljubavlju s tim sjedinjujemo ili ohološću i samoljubljem odvajamo), treba imat' dušu čistu od narcisodinog i egocentričnog identiteta, a islamsko-muhamedanski identitet je zaista takav. To je okov, a osloboditi sebe toga je isto kao što bi sufije protumačile ajet, kako je, "roba ropstva osloboditi", najbolje djelo. Osloboditi sebe-roba, od robovanja bezdušnim i fanatičnim ideolozima , koji licemjernom slatkorječivošću zavode i indoktriniraju, nudeći lažni spas, a u stvari tako sebi priskrbljujući novu ovčicu, koja će mu biti kurban, danas za ličnu korist-sutra za odbranu ideologije i vlastitih privilegija. To je način na koji "možete biti zahvalni na blagodatima", (kako se navodi u istoj suri, a inteligentne sufije to tako istumače, jer ajeti o ropstvu ionako nemaju više smisla ) , na razumu i slobodi, koja je svakome bogom dana. Indoktrinacija je suprotnost slobodi, suprotnost ako hoćete i božanskim principima, po kojima je On odlučio da spozna samog sebe, prividno se odvojivši od sebe, u čovjeka, kako to poučava naša dika i velikan , Dželaludin Rumi, naša svjetiljka što svjetla obraza stoji pred svijetom odnosno bogom.
Svaki čovjek je zato svet u svojoj autentičnosti, a indoktriniranje ideologijama religija jeste čin koji je protuprirodan, nasilna penetracija u dječije duše. Oslobađanje sebe od bilo kakve ideologije najvažniji je korak u samospoznaji, a čovjek je sklon ideologijama, jer je sama struktura ličnosti svojevrsna ideologija. Ta lična matrica ga pokreće, da se kroz društvene ideološke konstrukte pokuša "ostvariti", a u stvari je riječ o podsvjesnoj želji da se nameće i sprovodi svoja volja , da se ličnost koja ne može sama da se ostvari u zamišljenu veličinu, tako prividno ostvari u nečemu "velikom", dominirajući i vladajući nad drugima .Zato su sve religije egocentrične, odnosno one su skup vjerničkih ega, koji pokoravaju svoj ego spram izmišljenog božanstva, koje je samo reprezent njihovog ega, odnosno novi idol, ali istovremeno žele da nametnu svog idola svima. Tako manifestuju svoj egoizam sakriven u lažnom moralu . Opet kažem, nisu svi takvi, generalizacija udaljava od istine, ali mnogi jesu, čak većina vjernika rekao bih i to su potpuno nesvjesni toga.
On u sebi sadrži veliki sloj licemjerja i samozavaravanja, duplih aršina , za sebe i za "svoje" , a za druge drugačije, jer stanje širka (dualnosti) jeste takvo dvolično i nepravedno, u kojem religije nude lažnu, "božansku potvrdu" vjernicima, kao dobrim i moralnim osobama, ukoliko se drže propisa i izvršavaju obaveze, tako da oni žive u uvjerenju da su dobrice, a u stvarnosti su spremni da urade najgore moguće stvari neistomišljenicima, pri čemu ne prezaju od bilo kakvog oblika nasilja. Misliti da će se kroz takve ideologije doći do nekog sklada i mira, je utopija, koja nikad nije, niti će biti ostvarena, zato što je to protuprirodno i protubožanski ako hoćete (iako je cijela ta igra božanska, samo što je to još šira slika realnosti u kojoj se Jedna sila igra i boga i šejtana, suprotstavlja se sama sebi na različitim stepenima postojanja , a najviše u čovjeku u kojem se sve to objedinjuje) . Neka poruka iz toga svega bi bila : budimo prirodni i svoji, naša autentičnost nam je data samim rođenjem i ideologije su samo prljanje naše izvornosti, naše posebnosti , a samo takvi smo najbliži sebi, svome božanskom izvoru. Nikakva ideologija vas neće osloboditi, samo vas može porobiti i ne može se ratovati za mir. Vjerovati svojoj božanskoj suštini, a ne vjerovati lažima i izmišljotinama vlastitog ega i religijskim ili bilo kojim drugim ideološkim okovima je prvi pravi i jedini potreban korak na ovom putu srca.
Naravno, sve to je samo moje viđenje i iskustvo, ja se s njim ne služim niti umišljam da ono treba biti mjera stvari nekome, kao što su to ideologije i religije sklone plasirati i nametati ljudima. Svijet i čovjek u njemu, su uvijek tajna i svako za sebe treba da je otkriva, uvijek iznova i uvijek s drugim pogledom na Jedno.


Šta da činim, muslimani? Samog sebe više ne znam,
nit' sam židov nit' kršćanin, nit' štujem vatru nit' sam musliman

Bezmjernost je moje mjesto, neoznačenost moj je znak,
šta će mi tijelo, šta li duša, Duši svih duša sam pokoran
Last edited by Nurudin on 04/04/2018 11:43, edited 1 time in total.
aewi
Posts: 141
Joined: 21/12/2011 23:01

#2 Re: Sufizam

Post by aewi »

Ko su bili ashabi sa sofe, ah Nurudine
User avatar
Nurudin
Posts: 3324
Joined: 31/03/2013 07:25
Location: "Zli, dobri, blagi, surovi, nepokretni, olujni, otvoreni, skriveni, sve su to oni i sve između toga.

#3 Re: Sufizam

Post by Nurudin »

aewi wrote:Ko su bili ashabi sa sofe, ah Nurudine
selam aewi druže stari
User avatar
vazi
Posts: 7781
Joined: 07/04/2010 15:31

#4 Re: Sufizam

Post by vazi »

meni je tema inetresantna i pratim je mada sama skoro nista ne znam o sufizmu (tj znam onoliko koliko svaki prosjecan bosanac/ka: dervis, tekija, halka, zikr :D )

Medjutim, zikr koji se praktikuje u jednoj lijepoj dzamijici s nasim hafizom, uz ramazan, mene podigne i ojaca , to je poseban dozivljaj, cini mi se osjetim meleke iznad kupole :D


@greatC, tvoje misljenje je samo tvoje misljenje i ne angazuje nikoga drugoga do tebe, mozes ga izreci na ovoj temi ali i ne moras, zavisno od toga koji cilj zelis postici izrecenim :D
User avatar
nasa
Posts: 8023
Joined: 25/08/2012 16:46

#5 Re: Sufizam

Post by nasa »

Niko ne trazi da temu podrzite ili da se slazete ali hajde da bar to neslaganje ide argumentovano , a ne trolanjem teme kao sto to trenutno cinite
G.C. brisala sam.... suzdrzi se ako nemas nista reci na temu Sufizam
User avatar
Nurudin
Posts: 3324
Joined: 31/03/2013 07:25
Location: "Zli, dobri, blagi, surovi, nepokretni, olujni, otvoreni, skriveni, sve su to oni i sve između toga.

#6 Re: Sufizam

Post by Nurudin »

Great Cornholio wrote:Jedan je Bog, jedna je istina o Njemu, ne može postojati više istina, ja ne vjerujem da je Muhamed bio Božji poslanik, pa samim tim brojna religijska učenja ( a sufizam je jedno od njih) koja su nastala tumačenjem Kur'ana, ne smatram istinom o Bogu.

Oprostite na off -u,tebi @nurudine pozdrav, toliko od mene što se tiče ove teme :)
Naravno , ti si u pravu da je Istina jedna
ali je nivo svijesti i znanja o istoj kod ljudi i svih stvorenja različit pa je samim time različita i percepcija Boga.
Ta riječ "Bog" je tako upotrebljavana na različitim nivoima svijesti o Njemu i različitim nivoima znanja o tome , da je na neki način postala zaogrnuta svim i svačim do neprepoznatljivosti.
Kršćanstvo i ostale abrahamovske vjere su putevi ka Bogu (iako se Njemu ne putuje jer On je tu ,nego se podiže svijest o prisutnosti božanskog) ali zbog toga što Boga dž.š. daju i predstavljaju kao čovjeka kao osobu to se u svim ezoterijskim duhovnim učenjima smatra vrlo niskom sviješću o Bogu dž.š. Jer On Uzvišeni nije osoba , ne obuhvata ga mjesto a On sve obuhvata ,nije rodio niti je rođen ,ništa mu nije slično
Iz ovih riječi koje jesu božiji sifati (atributi) se da zaključiti da o nečemu što bi mogli nazvati božije Biće (Zatillah) mi nemamo apsolutno nikakvog znanja niti ga možemo imati jer naše umno znanje se uvijek orijentiše na osnovu nekog prijašnjeg znanja ili usporedbe sa nečim (ako je crno nije bijelo ,crno i bijelo su različiti itd) ali Boga ne možeš ni sa čim usporediti jer nije ničemu sličan pa samim time um nema alate sa kojim može da operira po tom pitanju.
Ali mi muslimani zato Boga dragog spoznajemo putem njegovih izdanja u pojavnom (materijalnom ) svijetu u kojem se On manifestuje kroz svoje ismove- imena. Dakle ta imena su božija izdanja kao kad čovjek ima svoja izdanja
pa je na ulici ovakav , na poslu onakav, sa prijateljima ima drugačije izdanje bliskije ,a opet intimno izdanje sa voljenom osobom je sakriveno od očiju.
Međutim i kod muslimana postoje struje sa niskim nivoom svijesti o Bogu dž.š koji također Boga doživljavaju kao osobu i daju mu ljudske osobine ne shvatajući nekad prenešeno metaforičko značenje ,već se brutalno držeći forme riječi spuštaju na nizak nivo poimanje . Npr piše u Kur'anu parafraziram "božija ruka milosti je otvoorena" ,oni uzimaju da Bog neuzubillah ima ruku te time Allaha dž.š. ograničuju ,a samim time i sebe jer kako vjernik doživljava Allaha dž.š. tako će se i ponašati , u ovom slučaju ograničeno jel.

Ipak oni koji su na višem stepenu svijesti treba da razumiju one koji su na nižem ,pa tako jedan od sufijskih velikana hazreti Mevlana Dželaludin Rumi objašnjava slikovito kroz slijedeće stihove ljudsku moć spoznaje

Musa je čuo nekog pastira kako se moli na drumu:
»Bože,
gde si? Želim da ti pomažem, da ti opravljam cipele
i češljam kosu. Želim da ti perem odeću
i trebim vaške. Želim da ti donosim mleko
i da ti ljubim ručice i nožice kad dođe vreme
da pođeš na spavanje. Želim da ti čistim sobu
i održavam je urednom. Bože, moje ovce i koze
su tvoje. Sve što mogu da izustim kada na tebe mislim
je ajjjj i ahhhhhhhhh.«
Mojsije više nije mogao da izdrži:
»Kome se ti to obraćaš?«
»Onome koji nas je stvorio,
i koji je stvorio zemlju i nebo.«
»Ne razgovaraj sa Bogom
o cipelama i čarapama! I šta ti znači to tvoje ručice
i nožice? Takva bogohulna familijarnost zvuči kao da
ćaskaš sa svojim tečama.
Samo onome ko raste
treba mleko. Samo nekome sa nogama trebaju čarape.
Ne Bogu! Čak i ako si mislio na Božje ljudske izaslanike,
kao kad Bog reče: ''Bolovao sam, i niste me posetili'',
čak i tada bi taj način govora bio budalast i nepristojan.
Koristi podesne izraze. Fatima je lepo ime za ženu,
ali ako muškarca nazoveš Fatima,
to je uvreda. Govorenje o telu i porodici
u redu je za nas s ove strane reke,
ali ne i za obraćanje ishodištu,
ne za Allaha.«
Pastir se pokajao i iscepao svoju odeću i uzdisao
i lutao pustinjom.
A onda Musau dođe
neočekivano otkrovenje. Božji glas:
Razdvojio si me
od jednog od mojih ljubljenih. Jesi li došao kao Poslanik
da sjedinjuješ ili da razdvajaš?
Svakom biću sam dao
poseban i jedinstven način viđenja i znanja i kazivanja
tog znanja.
Ono što tebi deluje pogrešno za njega je ispravno.
Što je za jednog otrov za nekog drugog je med.
Vrlina i grešnost, lenjost i marljivost u bogosluženju,
to meni ne znači ništa.
Ne obazirem se na sve to.
Ne treba smatrati da su neki načini bogosluženja bolji
ili lošiji od drugih.
Hindusi rade hinduističke radnje.
Dravidski muslimani u Indiji rade šta već rade.
Sve je to slavljenje, i sve je u redu.
U činovima bogosluženja vernici ne slave mene,
već sami sebe! Ja ne čujem reči koje
oni izgovaraju. Ja posmatram poniznost u srcu.
Ta iskrena smernost je stvarnost,
a ne jezik! Zanemari način izražavanja.
Ja tražim izgaranje, izgaranje.
Budite prijatelji
svoga izgaranja. Spalite umovanje
i forme izražavanja!
Musa,
oni koji obraćaju pažnju na načine ponašanja
i govorenja su jedna sorta.
Zaljubljenici koji izgaraju
su druga.
Nemoj spaljenom selu da namećeš
porez na imovinu. Ne prigovaraj Zaljubljeniku.
''Pogrešan'' način na koji on govori bolji je od stotinu
''pravilnih'' načina ostalih.
Kada se nalaziš u Kabi,
nije bitno u kojem pravcu širiš
svoj molitveni ćilim!
Roniocu u okeanu ne trebaju krplje!
Religija ljubavi nema pravilnik ni doktrinu.
Samo Boga.
Tako ni rubin nema ništa uklesano na sebi!
Ne trebaju mu oznake.
Bog poče da odaje
dublje tajne Musau Vizija i reči,
koje se ovde ne mogu zapisati, potekoše u
i kroz njega. Napustio je sebe i vratio se.
Odlazio je u večnost i vraćao se ovamo.
Mnogo puta se to dogodilo.
Nerazumno je od mene
što pokušavam to da izrazim. Da mi je kojim slučajem uspelo,
to bi iz korena iščupalo naše umove.
Smrvilo bi sva pera za pisanje.
Musa je pojurio za pastirom.
Sledio je smetene otiske stopala koji se
na jednom mestu kreću pravo kao top
preko šahovske table, a na drugom postrance,
poput lovca.
Čas se podižu kao grive talasa,
čas klize poput riba,
pri čemu mu stopala neprestano
oblikuju zagonetne simbole u pesku,
verno beležeći njegovo lutajuće stanje.
Musa ga konačno sustiže.
»Bio sam u zabludi. Bog mi je otkrio
da ne postoje pravila bogosluženja i obožavanja.
Govori ma šta
i ma kako ti tvoja ljubav naloži. Tvoje umilno huljenje
je najistinskija pobožnost. Preko tebe je ceo svet
oslobođen.
Odreši svoj jezik i ne brini šta izlazi.
Sve je to svetlost duha.«
Pastir odgovori:
»Musa, Musa,
ja sam otišao i od toga dalje.
Upotrebio si bič i moj konj se trže i iskoči
iz sebe. Božanska priroda i moja ljudska priroda
postadoše jedno. Blagoslovi svoju ruku što me ukorila.
Ne mogu da kažem šta se dogodilo.
Ovo što sada govorim
nije moje pravo stanje. Ono se ne može dočarati.«
Pastir je zaćutao.
Kada pogledaš u ogledalo,
vidiš sebe, a ne oblik ni sastav ogledala.
Frulaš unosi dah u frulu,
i ko proizvodi muziku? Ne frula.
Frulaš!
Kad god slaviš Boga
ili mu zahvaljuješ, to uvek liči na
ovu milu pastirovu bezazlenost.
Kad najzad budeš video
kroz zavese pravo stanje stvari,
samo ćeš ponavljati:

»Ovo nimalo ne liči
na ono što sam očekivao!«
User avatar
Nurudin
Posts: 3324
Joined: 31/03/2013 07:25
Location: "Zli, dobri, blagi, surovi, nepokretni, olujni, otvoreni, skriveni, sve su to oni i sve između toga.

#7 Re: Sufizam

Post by Nurudin »

glockov kolac wrote:Sufizam? Jel to ono kad dervisi padaju u trans i "gube razum od aska"?! Neka hvala. Licno smatram da je to u najmanju ruku novotarija...
šta ti misliš recimo kad insan izgubi pamet radi božijeg stvorenja radi lijepe žene , radi novca, radi dunjaluka ...potpuno se izgubi nad tim malim nekim dunjalučkim stvarima ,a da ostane potpuno ravnodušan i miran kad osjeti blizinu Allaha dž.š. koji cijeli svemir drži u šaci (metafora ! )
Sretneš ženu neku lijepu o kojoj sanjaš i priđeš joj ,zamuckuješ , gubiš se , topiš se od pogleda ,a pogleda te El Vedud - Voljeni i ti ono opušteno "o selam meraba, šta ima kako je! " :-D
User avatar
Nurudin
Posts: 3324
Joined: 31/03/2013 07:25
Location: "Zli, dobri, blagi, surovi, nepokretni, olujni, otvoreni, skriveni, sve su to oni i sve između toga.

#8 Re: Sufizam

Post by Nurudin »

zapamti wrote:Ne podržavam ovu temu u pozitivnom smislu već je osuđujem. Ne želim raspravljati o tome javno, već da nas podsjetim:Tako mi dostojanstva Tvoga, - reče (Iblis) - sigurno ću ih sve na stranputicu navesti,(82) osim Tvojih među njima robova iskrenih!(83)
i tebi ću ovdje odgovoriti na pitanje koje si postvaio privatno . To je inače standardno pitanje "jel Poslanik a.s. tako radio jel tako zikrio itd?"
Znači prvo se mora uzeti u obzir da je Pejgamber a.s. učitelj ashaba ,a učitelj se ponaša drugačije nego učenici.
Ali recimo evo i jedan primjer : Poslanik a.s. je do Objave decenijama odlazio u osamu u pećini Hira ,tamo je razmišljao duboko o svijetu i insanu (sufijska kontemplacija "murakaba") o sebi samome i tamo je nakon godina i godina osmaljivanja primio prve kur'anske riječi . I to je isto sunnet
A on kad je postao nakon tih godina savršeni učitelj ,odgajatelj duša spustio se među ljude i odgojio prvu generaciju od koje su mu i doslovno i svakako bili najbliži ashabi sa sofe
Pitao si za hadise o halkama zikra http://www.ikc-berlin.de/bosnisch/html/ ... ZIKRU.html
a također u uvodnom postu sam rekao da Muslimov sahih govori o ashabima sa sofe ,međutim vidim da ti malo više naginješ vehabizmu pa ću ti dati primjer komentara onih ajeta od ibn Kesira kojeg oni uzimaju kao autoritet
http://kuran.---NO LINKS---.com/index.php? ... &ayatno=28

Također bih upozorio čitaoce da ovaj portal "put vjernika" je portal ljudi koji su iozgubljeni u vremenu i prostoru i vjeru percipiraju na jedan zao način . Naravno opet Kur'an je svugdje isti i nema razloga da se ne čita sa te stranice

*vidim da ovaj link sa njihove stranice ne fercera ovdje ( :thumbup: ) pa ću te uputiti na tefsir ajeta 18 : 28
Last edited by Nurudin on 15/12/2013 19:33, edited 1 time in total.
bajroo
Posts: 59
Joined: 23/03/2011 16:57

#9 Re: Sufizam

Post by bajroo »

neko ovako definisa: "Tesavuf u svojoj cijelosti jeste nacin lijepog vladanja (morala) pa ko god prema tebi pokaze vise pravilnog odnosa, on je time pokazao i veci stepen tesavufa."
User avatar
Nurudin
Posts: 3324
Joined: 31/03/2013 07:25
Location: "Zli, dobri, blagi, surovi, nepokretni, olujni, otvoreni, skriveni, sve su to oni i sve između toga.

#10 Re: Sufizam

Post by Nurudin »

mujke82 wrote:Je li ovaj odgovor znaci da su nam jevreji i krscani braca i da su priznate vjere kod Allaha subhane wa ta`alla ili?
Ne znam šta tačno znači riječ "braća" jer i mnogi muslimani danas doživljavaju neugodnosti od ljudi koji se vole tako nazivati ,a neka "braća" se danas i ubijaju međusobno.
U hadisima i predajama o ashabima se može primjetiti da oni nigdje nisu forsirali taj izraz ,a hadis "vjernici su braća" ima svoje unutrašnje (batinsko -suštinsko) značenje, koje je jednostavno i znači da imaš osjećaje prema drugom muslimanu kao prema bratu ili što se kod nas kaže "volim te ko brata".
Međutim ako se to shvati samo formalno i uzme se vanjska forma tog hadisa i riječ "brat" kao nešto sveto ,onda se dobije jedan nakaradni ustroj u kojem ti drugu osobu nazivaš bratom ,a imaš ružne osjećaje spram njega ,mrziš ga pa vidimo i ubijaju se često "braća" međusobno. To je dakle kad se formi pridaje svetost umjesto suštini kojoj ta forma treba da vodi.
Tako su kršćani i jevreji ,iako islam potpuno priznaje poslanstva koja su im došla ali stoji na tome da je judaizam i kršćanstvo većinom obožavanje forme ,a po tome njima najbliskiji od muslimana bi bili oni koji to isto rade ,koji daju Bogu Uzvišenom ljudske atribute ,a to bi bile tzv vehabije.
S druge strane opet i u judaizmu i kršćanstvu postoje ljudi koji su uspjeli i danas uspjevaju proći kroz tu šumu od forme i neshvaćenih propisa i postati iskreni zaljubljenici u Boga dž.š. ne pridružujući mu u svojoj unutrašnjosti
ništa od forme i oblika . Takve ljude ja smatram svojim duhovnim prijateljima
Narano islam je daleko najbolja i najpogodnija odskočna daska na duhovnom putu arifa (duhovnog putnika, tragaoca) jer je najčišći u pristupu i poimanju Boga dž.š.
Last edited by Nurudin on 15/12/2013 20:00, edited 1 time in total.
User avatar
Nurudin
Posts: 3324
Joined: 31/03/2013 07:25
Location: "Zli, dobri, blagi, surovi, nepokretni, olujni, otvoreni, skriveni, sve su to oni i sve između toga.

#11 Re: Sufizam

Post by Nurudin »

bajroo wrote:neko ovako definisa: "Tesavuf u svojoj cijelosti jeste nacin lijepog vladanja (morala) pa ko god prema tebi pokaze vise pravilnog odnosa, on je time pokazao i veci stepen tesavufa."
jeste to je tako :thumbup:
ali treba i spomenuti da sam tesavuf ima puno definicija ,što znači da nema tačnu definiciju. Zašto?
Zato što je vjera stvar duha ,a duh nije materijalna pojava ,a samo se one mogu tačno definisati
User avatar
Nurudin
Posts: 3324
Joined: 31/03/2013 07:25
Location: "Zli, dobri, blagi, surovi, nepokretni, olujni, otvoreni, skriveni, sve su to oni i sve između toga.

#12 Re: Sufizam

Post by Nurudin »

Tvoj problem je klasični vehabijski problem ,tvrde da "vehabije ne postoje" želeći svoju davno propalu ideju zaogrnuti u novo ime "selefizam" . Vehabije itekako postoje i vidimo ih svaki dan ali nije to tema ,nego je tema njihova odnosno tvoja niska svijest o Allahu dž.š (ihsan - pogledati hadis Buharijine zbirke o susretu Pejgambera a.s. sa Džibrilom a.s. i njegovim pitanjima o islamu, imanu i ihsanu )
Kopiranje tuđih textova ne znači da si ti shvatio šta u njima piše . Vidiš da piše izmeđuostalog "kod Allaha je jedina (istinita) vjera islam"
Sad šta je šejh ibn Tejmija sebi protumačio da je islam i da je Allah dž.š to je baška . Zna se da je nakon tog tumačenja bio zatvoren i osuđen od šerijatskog suda na doživotnu robiju ali je kasnije zbog samilosti alima koji su bili svijesni nejgovog neznanja i zbunjenosti kad je pokušao racionalizirati duhovnost , bio pomilovan
Dakle moraš biti svijestan da su ta tumačenja od čovjeka koji je bio osuđen zbog bogohuljenja i da su osim toga bili izgubljeni i zaboravljeni negdje u prašini istorije dok ga nije oživjela saudijska politika i nafta.

Osim toga , učenjaci koji pišu takve stvari potpuno zanemaruju ajete poput

One koji su vjerovali, pa i one koji su bili Jevreji, Kršćani, i sabijci - one koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela činili - doista čeka nagrada od Gospodara njihova; ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati! (2: 62)

Uistinu, oni koji vjeruju i oni koji su jevreji i sabijci i kršćani i vatropoklonici i oni koji pridružuju - Uistinu! Allah će presuditi među njima na Dan kijameta. Uistinu, Allah je nad svakomstvari Svjedok(22 : 17)

da Allah hoće, učinio bi vas sljedbenicima jedne vjere, ali, On u zabludi ostavlja onoga koga hoće, a na pravi put ukazuje onome kome On hoće; i vi ćete doista odgovarati za ono što ste radili. (16 : 93)

To je jedan ograničen pristup Kur'anu da se prvo zauzme stav i onda se traži potvrda iz Kur'ana za isti ,a u biti treba obrnuto ,pa čak i kad ti nije jasno "šta Allah sa tim hoće da kaže" ,pitajte one koji znaju


Što se tiče rasprave o kršćani ,jevreji vs muslimani ,ona je za mene sa ovim postom završena jer udaljuje od teme
sufizam
bajroo
Posts: 59
Joined: 23/03/2011 16:57

#13 Re: Sufizam

Post by bajroo »

@nurudin
vezano za temu, djelujes kao dobro upucen u dervisluk, pa bilo bi fino kad bi nam pojasnio neku osnovnu sufijsku terminologiju, licno ne idem cesto na zikr, al kad odem ono ljudi se razbacuju izrazima a ja samo :?
User avatar
NIN
Posts: 6187
Joined: 15/02/2006 20:18
Location: Via Lactea, Orion Arm

#14 Re: Sufizam

Post by NIN »

Banned user for reason “krsenje pravila foruma”
» mujke82
1 mjesec

@Cornholio i @zapamti, imate opomenu pred ban!
bosanka hercegovic
Posts: 218
Joined: 01/03/2013 09:46

#15 Re: Sufizam

Post by bosanka hercegovic »

Sufiju ne cini derviska halja........sejh ne posta slusajuci price iz davnina.....sufija je neko cije su grudi bistre........nepravedan si prema sebi a sudio bi svima.....hazreti Mevlana
User avatar
Towelie
Posts: 7488
Joined: 03/05/2013 19:29

#16 Re: Sufizam

Post by Towelie »

Rekoh da ću početi od početka ,pa onda idemo jasno i direktno reći
da sufizam u islamu počinje u doba božijeg poslanika Muhameda a.s. i to preciznije iz perioda koji je poznatiji kao "promjena kible". Naime , muslimani koji su prešli iz Mekke u Medinu (hidžra) su sagradili prvu džamiju te se okretali u namazu u smjeru Jerusalema. Tokom tog perioda neki muslimani koji su dolazili u Medinu kao u utočište , nisu imali gdje da se smjeste pa ih je Poslanik a.s. smjestio u svoju džamiju . Njegova kuća je također bila spojena uz džamiju pa su oni bili u njegovoj neposrednoj blizini. Zatim dolaze ajeti od dragog Allaha da se promjeni kibla pa su se okrenuli od Jerusalema ka Mekki ,prema Kabi , te je tako zadnja strana džamije postala prednja ,a dio koji je do tad bio prednji je bio malo uzdignut te se nazivao u govoru "soffa" i na njega su se smjestili ovi muhadžiri koji su živjeli u džamiji. Njih su zvali
zbog toga "ashabi sa sofe" (pogledati knjigu istoimenog naziva u prijevodu hfz.Ćemana)
Riječ "sufizam" je preuzeta iz grčkog jezika od riječi "SOPH", što u prijevodu znači mudrost. Neki pak tvrde da joj je porijeklo od nekih drugih riječi, međutim sva druga mišljenja su manje osnovana.
Sufizam i tesavuf nisu postojali u vrijeme Allahovog Poslanika s.a.v.s.niti u vrijeme ashaba. To je uljez koji se među muslimane uvukao iz neislamskih civilizacija koje su došle u dodir s njim.
i tebi ću ovdje odgovoriti na pitanje koje si postvaio privatno . To je inače standardno pitanje "jel Poslanik a.s. tako radio jel tako zikrio itd?"
Znači prvo se mora uzeti u obzir da je Pejgamber a.s. učitelj ashaba ,a učitelj se ponaša drugačije nego učenici.
Ovo apsolutno nema logike. Poznato je da su ashabi na svaki nacin zeleli da emuliraju svog ucitelja Poslanika saws i da su ga sledili u delovanju do najsitnijih detalja. Ovo je totalna neistina, zapravo.
Ali recimo evo i jedan primjer : Poslanik a.s. je do Objave decenijama odlazio u osamu u pećini Hira ,tamo je razmišljao duboko o svijetu i insanu (sufijska kontemplacija "murakaba") o sebi samome i tamo je nakon godina i godina osmaljivanja primio prve kur'anske riječi . I to je isto sunnet
I kakve ovo veza ima sa sufizmom?
A on kad je postao nakon tih godina savršeni učitelj ,odgajatelj duša spustio se među ljude i odgojio prvu generaciju od koje su mu i doslovno i svakako bili najbliži ashabi sa sofe[
Ako je zaista tacno tumacenje da su sufije dobile ime po ashabima sa sofe, zar nije logicno da se zovu sofije? Jos jedna stvar, da li je neko od ashaba sofe za sebe tvrdio da je sufija? Ako jeste, navedi ime ashaba i daj dokaz.
Ne znam šta tačno znači riječ "braća" jer i mnogi muslimani danas doživljavaju neugodnosti od ljudi koji se vole tako nazivati ,a neka "braća" se danas i ubijaju međusobno.
U hadisima i predajama o ashabima se može primjetiti da oni nigdje nisu forsirali taj izraz ,a hadis "vjernici su braća" ima svoje unutrašnje (batinsko -suštinsko) značenje, koje je jednostavno i znači da imaš osjećaje prema drugom muslimanu kao prema bratu ili što se kod nas kaže "volim te ko brata".
S kojim pravom tefsiris da ovaj hadis ima unutrasnje znacenje kada je sasvim jasno da se on razume po spoljasnjem znacenju jer nema argumenta za drugacije?
Imam i neka pitanja da postavim, pa bih zamolio nekog od sufija da mi odgovori ako moze:
1. Gde se nalazi Allah swt?
2. Sta podrazumeva vahdetul-vudzud i je li tacno da on podrazumeva sjedinjenje stvorenja i Stvoritelja? Kako se to covek moze utopiti u Boga(fena'a) i sta to ustvari znaci?
3. Kakav je sufijski stav o Ibn Arebiju i Haladzu?
4. Koja je funkcija tekije ako vec imamo dzamije?
5. Zasto moramo uzeti sejha? Zar nije u Islamu zabranjeno slepo sledjenje?
Last edited by Towelie on 15/12/2013 21:30, edited 1 time in total.
User avatar
NIN
Posts: 6187
Joined: 15/02/2006 20:18
Location: Via Lactea, Orion Arm

#17 Re: Sufizam

Post by NIN »

Da se odmah razumijemo pa da kazem da na ovoj temi zelim konstruktivnu raspravu s ciljem ucenja! Oni koje zanima nesto o ovome neka pitaju i dobit ce odgovore. Uvredljive komentare, trolanje i moj tata je jaci necu tolerisati! Oni kojima se ne svidja sadrzaj teme neka je slobodno zaobidju!

Bujrum!


:)
User avatar
NIN
Posts: 6187
Joined: 15/02/2006 20:18
Location: Via Lactea, Orion Arm

#18 Re: Sufizam

Post by NIN »

Towelie wrote:Ovo su samo neke od metoda kojima odgajaju svoje muride i pripremaju ih na slijepo slijeđenje njihovih zabluda.
Kao sto rekoh, komentare tipa moj tata je jaci necu da vidim stoga,

Banned user for reason “krsenje pravila foruma, ignorisanje upozorenja”
» Towelie
7 dana
User avatar
nemampojma0
Posts: 1912
Joined: 27/11/2013 19:57
Location: Bosna ponosna

#19 Re: Sufizam

Post by nemampojma0 »

Es Selamu alejkum Nurudine,svaka cast na temi i trudu,Allah zna svaki nijet,pa neka ti poveca deredzu spram toga.
Za bolje shvatanje odnosa forme i sustine odnosno baze i nadgradnje tj. serijata i tesavvufa,najjednostavnije je se posluziti Kur'anskim primjerom,koji govori o susretu Musaa a.s. i hz.Hidra.Tu je sadrzana,osim odnosa navedenih kategorija i receptura za duhovno uzdizanje,a to je poslusnost,druzenje i ucenje od ljudi koji imaju znanje i postupaju po istom.
Do odredjenih znanja i pravila sticanja tih znanja su dolazili mnogi,a izmedju ostalih Hegel kaze : "Poslusnost je pocetak svake mudrosti."
A Alexandar Makedonski kaze: " Odgajatelja volim i postujem vise nego oca,jer moj odgajatelj je uzrok mog neprolaznog zivota,a otac prolaznog."
User avatar
nasa
Posts: 8023
Joined: 25/08/2012 16:46

#20 Re: Sufizam

Post by nasa »

Isključen/a korisnik/ca iz razloga “zabranjeno kloniranje ” Towelie reloaded
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne radi se o zabrani ili usmjeravanju komentara vec o tome da ovakva vrsta tema vec postoji i to nekoliko gdje se ne tolerise rasprava u pravcu nadmudrivanja, ubjedjivanja i sl. vec forumasi kroz konstruktivnu raspravu predstave odredjenu temu.Na isti nacin je ova tema namjenjena sufizmu i onim koji budu zeljeli da isti predstave ili se za isti zanimaju ...sto znaci da se ne tolerise usmjeravanje rasprave iskljucivo na pitanja koja neko smatra "problematicnim dijelom sufizma", nije zabranjeno pitati ali racunamo :mrgreen: na komentare u duhu uvazavanje teme i tolerantnosti ...
User avatar
nemampojma0
Posts: 1912
Joined: 27/11/2013 19:57
Location: Bosna ponosna

#21 Re: Sufizam

Post by nemampojma0 »

Ovaj towelie je samo jednim pitanjem pokazao kolika je neznalica,kad pita kakve veze sa sufizmom ima kontemplacija/murakaba odnosno fikr.To je put duhovnog zrijenja,jer vazi pravilo da nema zikra bez fikra,zato se nakon zikra suti neko vrijeme,ne ustaje se odmah iz halke,da se svakom ukaze sta je dobio,da mu se otkriju nadahnuca koja se sama od sebe samo pojave u mislima covjeka i ima znanje o necemu o cemu nikad ranije nije cuo ili procitao.To je jedan vid otkrovenja,poput istinitog sna,tako Allah i pcele nadahnjuje,pa i u Kur'anu Casnom kaze da je pcela nadahnuta.A kad smo kod pcela,tekijsko drustvo se i formira po ugledu na kosnicu(zna se ko je matica,ko sta radi,imas pcele strazare,branioce,radilice i td.).Da se vratim na fikr,Poslanik a.s. je rekao da je jedan trenutak razmisljanja bolji od 70 g. ibadeta.
User avatar
NIN
Posts: 6187
Joined: 15/02/2006 20:18
Location: Via Lactea, Orion Arm

#22 Re: Sufizam

Post by NIN »

nasa wrote:Isključen/a korisnik/ca iz razloga “zabranjeno kloniranje ” Towelie reloaded
Hajde kloniranje ali radi nadmudrivanja s moderacijom ban sam htio preinaciti na mjesec dana ali necu jer nije imao ispada do sada. Ali, jos jednom nesto slicno uradi od mene ima trajni ban na ovom forumu!

@Towelie, mislim da sam jasan!?
zapamti
Posts: 123
Joined: 11/12/2013 20:19

#23 Re:

Post by zapamti »

zapamti wrote:Ne podržavam ovu temu u pozitivnom smislu već je osuđujem. Ne želim raspravljati o tome javno, već da nas podsjetim:Tako mi dostojanstva Tvoga, - reče (Iblis) - sigurno ću ih sve na stranputicu navesti,(82) osim Tvojih među njima robova iskrenih!(83)
privatna poruka:

Znači li da oni koji se ne ljuljaju pri zikru u jedan glas sa ostalim ljudima, da oni ne praktikuju nešto što je Allahov Resul sallallahu alejhi we sellem praktikovao ili ukazao da se može praktikovati?

Tačnije, je li odobroio da se zikr čini u jedan glas zajednički, tj. da li postoji vjerodostojan hadis za takvo što da je viđen npr. Osman neka je Allah Plemeniti zadovoljan njime, kako predvodi zajednički zikr sa ashabima pri čemu oni veličaju Allaha Uzvišenog na takav način?

Znači konkretno, ima li makar jedna predaja vjerodostojna da su zikr činili na način da su se ljuljali i u isti glas veličali Allaha Uzvišenog?
Nurudin wrote: i tebi ću ovdje odgovoriti na pitanje koje si postvaio privatno . To je inače standardno pitanje "jel Poslanik a.s. tako radio jel tako zikrio itd?"
Znači prvo se mora uzeti u obzir da je Pejgamber a.s. učitelj ashaba ,a učitelj se ponaša drugačije nego učenici.
Ali recimo evo i jedan primjer : Poslanik a.s. je do Objave decenijama odlazio u osamu u pećini Hira ,tamo je razmišljao duboko o svijetu i insanu (sufijska kontemplacija "murakaba") o sebi samome i tamo je nakon godina i godina osmaljivanja primio prve kur'anske riječi . I to je isto sunnet
A on kad je postao nakon tih godina savršeni učitelj ,odgajatelj duša spustio se među ljude i odgojio prvu generaciju od koje su mu i doslovno i svakako bili najbliži ashabi sa sofe
Pitao si za hadise o halkama zikra http://www.ikc-berlin.de/bosnisch/html/ ... ZIKRU.html
a također u uvodnom postu sam rekao da Muslimov sahih govori o ashabima sa sofe ,međutim vidim da ti malo više naginješ vehabizmu pa ću ti dati primjer komentara onih ajeta od ibn Kesira kojeg oni uzimaju kao autoritet
http://kuran.---NO LINKS---.com/index.php?option=com_tefsir&Itemid=72&action=display&surano=18&ayatno=28

Također bih upozorio čitaoce da ovaj portal "put vjernika" je portal ljudi koji su iozgubljeni u vremenu i prostoru i vjeru percipiraju na jedan zao način . Naravno opet Kur'an je svugdje isti i nema razloga da se ne čita sa te stranice

*vidim da ovaj link sa njihove stranice ne fercera ovdje ( :thumbup: ) pa ću te uputiti na tefsir ajeta 18 : 28Vidiš, naučio sam da Islam ili vjera Islam, da ono što nije bilo prije 1400 i više godina, nije ni sada niti će ikada biti.


Znači, kada se rodimo naša svrha je da činimo ibadet Stvoritelju. To sam naučio.

Ibadet se ogleda u slijeđenju Upute.


Dakle, da svoj život uskladimo sa Uputom.


Također sam naučio da je Islam potpun. Dakle ne samo da je potpun, već usavršen.
Nije potrebno dodavati ili oduzimati, jer se time narušava cjelina.


Dobro su poznati izvori Islama.


Zdrav razum će i bez govora ili potvrde učenih ljudi zaključiti da je na dunjaluku sve dozvoljeno raditi osim što je došlo kao zabrana. Npr. jelo, svo je dozvoljeno osim što je navedeno da nije.


Dok kod obreda ili vjerskih rituala, tu je sve zabranjeno dok ne dođe dokaz da je dozvoljeno. Npr. nije ti dozvoljeno ići na hadždž ako nemaš dokaz da je to od vjere. Navodim opće poznat obred kao primjer. Nije ti dozvoljeno zikriti na putu, dok ne dobiješ dokaz da je dozvoljeno. Ovo navodim primjere da bih približio ono što želim reći.

Znači, za svaku vrstu vida obreda ti treba dokaz da bi ga radio.

Ova te vjera nije ostavila na cjedilu pa da ti izmišljaš način na koji to da radiš.Jer da nije tako, pa mogao bih ti na stotine vjerskih obreda ja sada navesti i navoditi vjerodostojne hadise (ili pak ajete), ali ako ti /pod navodnicima/ u ovom slučaju "obredi", ako ti obredi se ne podudaraju sa obredima ispravnih generacija ili sa njihovim shvatanjima, to što ti ja navedem pada u vodu.

Znači, vjera je POTPUNA. Samo je treba primijeniti. Treba SLIJEDITI Uputu, a ne nečija tumačenja drugačija od tumačenja prvih generacija zadnje Objave.


Npr. spominje se zikr stojeći, sjedeći, ležeći. Znači tu se slažemo. Međutim, ja vidim ljude kako kruže oko kabe, pa ja dođem na ideju da ja kružim oko svoje kuće i zikrim; plus da na to dodam, odredim i ciklično ponavljanje tog svog postupka. Pa da halke Kur'ana ili učenje organizujemo tako što jedan prouči jednu riječ, drugi drugu, treći treću i tako redom zikrimo; Da skačemo sa neke visine ugledajući se na ptice /jer i one veličaju Allaha/ i da zikrimo. Da redovno obilazim neko mjesto gdje se desio neki događaj poznat među ljudima kao čudnovat ili neobično, pa da tu zikrim u nadi da je to mjesto posebno odabrano zato što je Allah Uzvišeni odredio da se nešto tu desi itd. itd. itd. da ne nabrajam još, jer mnogo toga je već prisutno što se da prepoznati na ovim prostorima.


Allah je Pravedni. Zašto bi On Uzvišeni nekoga nagradio za nešto gdje je čovjek okrenuo leđa Uputi ili iskazao neposlušnost, a slijedi nešto za šta nema naređenja? Znamo da je osobina vjernika da bude iskren u lijepom mišljenju o Allahu Stvoritelju; a vidi ako neko nakon neposluha očekuje nagradu, je li to lijepo mišljenje o Allahu Stvoritelju.Uglavnom, padaju ili pada taj obred ili ibadet u vodu.

Zašto? Pa ne slijedim Uputu već svoje razmišljanje ili kao da govorim, e ovo je ono što će mene približiti Allahu jer nema zabrane.

Tako mi Allaha ima zabrana.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Ko od vas poživi, vidjet će do kakvih će sve neslaganja doći. Grčevito se prihvatite i držite mog sunneta i prakse pravednih halifa, koji će biti na pravom putu, iza mene!"
(Ebu Davud, Et-Tirmizi, Ibn Madže, Ahmed i Ed-Darimi – sahih)

Od El-Irbada ibn Sarije, radijellahu anhu, se prenosi: „Obratio nam se Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, jedno jutro poslije sabaha, dirljivim obraćanjem, od kojeg su zasuzile oči i zatreperila srca, pa je neko kazao: „Ovo je oproštajni govor, pa šta nam preporučuješ Allahov Poslaniče?“ Reče: „Preporučujem vam takvaluk (bogobojaznost), poslušnost i pokornost, pa makar abesinskom robu. Uistinu ko poživi od vas nakon mene vidjeće mnogobrojna razilaženja. Čuvajte se novotarija, jer su one zabluda! Ko od vas to doživi, držite se čvrsto moga sunneta i sunneta pravednih upućenih halifa i za to se borite i zubima!“ (Buharija)


Pogledaj, čvrsto sunneta. Pogledaj ponovo kako je to naglašeno.

Znači, kakvoća, forma, vrijeme, povod, mjesto; ama sve jasno detaljno objašnjeno ili ostavljeno da se slijedi vezano za vjerske obrede.

Pogledaj da izvore dokaza za obrede za koje se slažete vi koji se nazivate sufije (na ovim prostorima), sa onima koji ne postupaju kao vi. Slažete se, očigledno je u nekim stvarima. Zatim pogledaj svoju vrstu izvora dokaza čime se razlikuješ od onoga ko to ne slijedi.
Ista jačina jasnoće dokaza ili je zamućeno? Povezano nekako, a iznad upitnik ko ,kuća, u postupku.
Da još ovo istaknem, budite oprezni kako ćete nazvati nekoga ko se predstavlja kao musliman. Tj. koji naziv koristite. Ja sam musliman elhamdulillah; a slobodno mi preko pp javi kako si pomislio da naginjem na nešto drugačije, i ne moraš mi odgovarati opet na pitanje iz pp, zato jer već nisi ovdje.
zapamti
Posts: 123
Joined: 11/12/2013 20:19

#24 Re:

Post by zapamti »

Također ono što bih volio uputiti onima koji se nazivaju sufije, jeste da sam primjetio sa onima sa kojima sam dolazio u susret, a evo i ovdje, jeste akida; da ih Allah Uzvišeni uputi.
Akida je temelj za ostala djela.


Naš Stvoritelj je sve stvorio iz ničega. Jedino On stvara.
On Uzvišeni ima moć da čini šta hoće od stvorenog; dok stvoreno ništa ne može da učini bez Njega Plemenitog.
Sve je ovisno o Njemu a On nije ovisan o ikome.

Nema niko snage, a da mu je On Uzvišeni nije podario; nema niko moć a da mu je On Uzvišeni nije dao.

On je iznad svega stvorenog, i nije sličan ničemu, niti ima suparnika u vlasti. Njemu Uzvišenom pripada apsolutna vlast.

Univerzum, Džennet, Džehennem, Zemlja, Kursijj, Arš, prostor, vrijeme, kao i sve ono što to stvoreno obuhvata ili se u tome nalazi su stvorenja.

Znači, nezamislivo je zdravom razumu da Stvoritelj bude u stvorenjima. On Uzvišeni je čist od bilo kakve manjkavosti. On Plemeniti je daleko od od toga što mu pripisuju neznalice.
Apsolutno Savršen; čist od bilo kakve manjkavosti.Neko gore spomenu da neko Allahu Uzvišenom daje osobine čovjeka. Neuzubillah kakva teška potvora.

Uzvišeni Stvoritelj sve čuje. Nećemo taj sluh porediti sa stvorenjima npr. čovjekom. I čovjek čuje, ali osobina ili kakvoća sluha nije ista; ili da onome ko kaže da Allah sve čuje, da mu kažemo da je uporedio Allaha sa stvorenjem.

Allah Uzvišeni sve vidi. Pa opet to nećemo porediti sa ljudskim očima ili nekog drugog stvorenja vidom.

Onako kako to dolikuje Njemu jedino i nikome drugom.

Znači, onako kako je do nas došlo vjerodostjno da se Stvoritelj opisao, mi nećemo postavljati pitanje - kako je to ili pitanje kakvoće te osobine.
User avatar
Nurudin
Posts: 3324
Joined: 31/03/2013 07:25
Location: "Zli, dobri, blagi, surovi, nepokretni, olujni, otvoreni, skriveni, sve su to oni i sve između toga.

#25 Re: Sufizam

Post by Nurudin »

bajroo wrote:@nurudin
vezano za temu, djelujes kao dobro upucen u dervisluk, pa bilo bi fino kad bi nam pojasnio neku osnovnu sufijsku terminologiju, licno ne idem cesto na zikr, al kad odem ono ljudi se razbacuju izrazima a ja samo :?
selam alejk
osnovna terminologija ...često se o jednom pojmu može pisati nadugo i naširoko pa tako skoro sa većinom elementarnih termina u sufizmu ali ću na ovoj temi pisati i objašnjavati ono što je meni poznato ,ako bude volja božija
Locked