Search found 133 matches

by justahiker
10/10/2019 17:40
Forum: Košarka
Topic: Mirza Teletovic all about
Replies: 22234
Views: 760064

Re: Mirza Teletovic all about

Jedna od mnogih rijeka koja nestaje u cijevima sirom BiH, gdje su ovakvi projekti uglavnom podrzani od strane lokalnih serifa... Država je Mirzu Teletovića itekako pomogla - cijelu mu je rijeku poklonila - Doljanku, koja je trebala biti ponos Nacionalnog parka "Prenj, Čvrsnica, Čabulja, Vran", na ko...
by justahiker
11/11/2015 17:06
Forum: Umjetnost življenja
Topic: Životinjsko carstvo-sličice
Replies: 3356
Views: 172316

Re: Životinjsko carstvo-sličice

ZC fale: 17, 19, 62, 82, 85, 113, 133, 140, 149, 179, 180, 181, 187, 188, 193, 213, 217, 219, 237.

ZC duple: 1, 2, 4, 15, 21x2, 28, 34x2, 55, 65, 72, 92, 99, 104, 115, 121, 122, 132, 134, 148, 152, 155, 165x3, 171, 175, 176, 182x2, 184x2, 205, 212, 222, 226, 228, 229, 234, 235, 245, 248.
by justahiker
09/04/2014 16:52
Forum: Fudbal/nogomet
Topic: Panini sličice
Replies: 6047
Views: 303972

Re: Panini sličice

Fale jos; 70, 91, 434 i 636.

Duple: 72, 205, 214, 320, 328, 498, 530.
by justahiker
04/04/2014 16:10
Forum: Fudbal/nogomet
Topic: Panini sličice
Replies: 6047
Views: 303972

Re: Panini sličice

Jos malo, pa nestalo... :D

Duple: 72, 205, 214, 320, 328, 331, 498, 530, 548, 606.

Nedostaju: 35, 70, 91, 146, 173, 408, 434, 445, 485, 582, 636, A, B, C, D, E, F
by justahiker
03/04/2014 08:54
Forum: Fudbal/nogomet
Topic: Panini sličice
Replies: 6047
Views: 303972

Re: Panini sličice

Duple: 53, 72, 113, 205, 211, 214, 239, 320, 328, 331, 498, 530, 539, 606.

Nedostaju: 35, 70, 91, 145, 146, 173, 369, 408, 434, 445, 485, 582, 630, 636, A, B, C, D, E, F
by justahiker
02/04/2014 12:37
Forum: Fudbal/nogomet
Topic: Panini sličice
Replies: 6047
Views: 303972

Re: Panini sličice

Duple: 75, 117, 120, 127, 190, 205, 206, 211, 233, 320, 328, 331, 334, 347, 417, 496, 498, 530, 539, 553.

Nedostaju: 26, 35, 70, 91, 116, 121, 135, 145, 146, 166, 173, 272, 289, 317, 369, 408, 434, 436, 445, 449, 485, 546, 548, 551, 577, 579, 582, 583, 630, 636, A, B, C, D, E, F
by justahiker
31/03/2014 19:56
Forum: Fudbal/nogomet
Topic: Panini sličice
Replies: 6047
Views: 303972

Re: Panini sličice

Duple: 45, 120, 127, 190, 195, 197, 198, 216, 217, 232, 233, 234, 316, 328, 334, 375, 380, 417, 432 (BH team), 496, 498, 508 x 2, 514, 539, 553. Nedostaju: 19, 26, 32, 35, 70, 91, 110, 116, 119, 121, 125, 133, 135, 145, 146, 165, 166, 173, 272, 289, 299, 301, 317, 343, 369, 402, 408, 434, 436, 445, ...
by justahiker
31/03/2014 09:22
Forum: Fudbal/nogomet
Topic: Panini sličice
Replies: 6047
Views: 303972

Re: Panini sličice

-TheChosenOne- wrote:Duple
Image
Trebale bi mi; 133, 165, 166, 434, 460, 546, 632 i 639.
by justahiker
29/03/2014 18:57
Forum: Fudbal/nogomet
Topic: Panini sličice
Replies: 6047
Views: 303972

Re: Panini sličice

Ako je ko zainteresovan za razmjenu, evo duplih: 127, 238, 297, 328 x 2, 329, 354, 375, 380, 417, 425, 432 (BH team), 461, 508, 522, 539. Fale: 4, 19, 26, 32, 35, 70, 91, 97, 110, 116, 117, 119, 121, 125, 133, 135, 145, 146, 165, 166, 173, 190, 272, 274, 289, 291, 298, 299, 301, 313, 317, 343, 355, ...
by justahiker
28/03/2014 12:43
Forum: Fudbal/nogomet
Topic: Panini sličice
Replies: 6047
Views: 303972

Re: Panini sličice

Ako je ko zainteresovan za razmjenu, evo duplih: 15, 17, 48, 83, 98, 127, 132, 150, 197, 234, 235, 238, 255, 271, 297, 328 x 2, 329, 354, 375, 417, 425, 432 (BH team), 461, 465, 471, 488, 494, 498, 501, 509, 522, 539, 622. Fale: 4, 18, 19, 26, 32, 35, 41, 50, 70, 91, 97, 105, 107, 110, 116, 117, 119...
by justahiker
27/03/2014 21:44
Forum: Fudbal/nogomet
Topic: Panini sličice
Replies: 6047
Views: 303972

Re: Panini sličice

Ako je ko zainteresovan za razmjenu, evo duplih: 22, 24, 28, 60, 62, 65, 66, 83, 124, 129, 132, 148, 149, 152, 172 x 2, 176, 194, 208, 209, 210, 212 x 2, 232, 237, 244, 247, 250, 253 x 2, 322, 324, 328, 333, 334 x 2, 354, 380, 406, 418, 421, 428, 494, 495, 505. 509, 520, 536, 539, 543. Fale: 4, 5, 1...
by justahiker
27/03/2014 13:32
Forum: Fudbal/nogomet
Topic: Panini sličice
Replies: 6047
Views: 303972

Re: Panini sličice

Ako je ko zainteresovan za razmjenu, evo duplih: 15, 20, 62, 63, 65, 100, 124, 212, 232, 237, 243, 247, 250, 312, 334, 543, 568. Fale (a jako ih puno fali): 4, 5, 14, 18, 19, 23, 25, 26, 32, 35, 41, 42, 50, 59, 65, 70, 84, 87, 89, 91, 93, 97, 98, 100, 102, 105, 107, 109 110, 114, 116, 117, 118, 119,...
by justahiker
27/03/2014 08:14
Forum: Fudbal/nogomet
Topic: Panini sličice
Replies: 6047
Views: 303972

Re: Panini sličice

Ako je ko zainteresovan za razmjenu, evo duplih: 24, 29, 47, 62, 63, 68, 79, 80, 212, 213, 232, 237, 247, 254, 256, 296, 312, 334, 346, 504, 515, 529, 537, 538, 580. Fale (a jako ih puno fali): 4, 5, 14, 18, 19, 23, 25, 26, 32, 35, 41, 42, 50, 59, 65, 70, 83, 84, 87, 89, 91, 93, 97, 98, 100, 102, 10...
by justahiker
26/03/2014 12:24
Forum: Fudbal/nogomet
Topic: Panini sličice
Replies: 6047
Views: 303972

Re: Panini sličice

Ako je ko zainteresovan za razmjenu, evo duplih: 24, 29, 47, 62, 63, 68, 79, 80, 115, 212, 213, 232, 237, 247, 254, 256, 257, 296, 312, 334, 346, 432 (BH team), 444 (Pjanic), 504, 515, 529, 537, 538, 580. Fale (a jako ih puno fali): 4, 5, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 32, 35, 41, 42, 50, 59, 6...
by justahiker
25/03/2014 16:48
Forum: Fudbal/nogomet
Topic: Panini sličice
Replies: 6047
Views: 303972

Re: Panini sličice

Ako je ko zainteresovan za razmjenu, evo duplih: 68, 74, 76, 79, 115, 149, 152, 168, 188, 195, 212 x 2, 247, 253, 261, 281, 296, 307, 337, 348, 371, 378, 390, 394, 417, 428, 444 (Pjanic), 533, 580, 610. Fale (a jako ih puno fali): 4, 5, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 32, 35, 37, 41, 42, 44, 50,...
by justahiker
25/03/2014 11:35
Forum: Fudbal/nogomet
Topic: Panini sličice
Replies: 6047
Views: 303972

Re: Panini sličice

Duple: 74, 149, 152, 168, 253, 261, 281, 337, 371, 390, 610. Fale (a jako ih puno fali): 4, 5, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 50, 55, 59, 65, 67, 68, 69, 70, 75, 77, 83, 84, 87, 89, 91, 93, 96, 97, 98, 100, 102, 105, 107, 109 110, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 12...
by justahiker
24/03/2014 13:10
Forum: Fudbal/nogomet
Topic: Panini sličice
Replies: 6047
Views: 303972

Re: Panini sličice

Duple: 62, 82, 92 x 2, 115, 175, 179, 188, 202, 213 x 2, 230 x 2 , 235, 246, 253, 255, 290, 294, 305, 326, 333 x 2, 346, 348, 378, 380, 441 (Mujdza), 471, 488, 492, 493, 505, 506, 509, 526, 594, 611, 616. Rezervisane duple za čize_blize: 64, 72, 113, 194, 226, 231, 238, 246, 258, 376, 493, 503, 504,...
by justahiker
23/03/2014 21:29
Forum: Fudbal/nogomet
Topic: Panini sličice
Replies: 6047
Views: 303972

Re: Panini sličice

Duple: 62, 64, 72, 92, 113, 115, 188, 194, 202, 213, 226, 230, 231, 238, 246, 255, 258, 346, 376, 378, 380, 493, 503, 504, 505, 508, 526, 560, 597, 602. Fale (a jako ih puno fali): 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 50, 52, ...
by justahiker
23/03/2014 16:14
Forum: Fudbal/nogomet
Topic: Panini sličice
Replies: 6047
Views: 303972

Re: Panini sličice

Duple: 15, 17, 61, 62, 64, 72, 92, 113, 115, 160, 181, 188, 194, 202, 213, 215, 226, 230, 231, 238, 239, 246, 255, 257, 258, 269, 305, 346, 376, 378, 380, 463, 493, 503, 504, 505, 508, 526, 560, 584, 597, 602, 609 i 612. Fale (a jako ih puno fali): 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 24, ...
by justahiker
09/12/2013 23:10
Forum: Ostali sportovi
Topic: Kladionica - vol. 2
Replies: 62650
Views: 2061259

Re: Kladionica - vol. 2

Evo jedan za veceras NBA: 1. Oklahoma city- Over 98,5 Vecinu domacih utakmica prelazili su ovu granicu...Westbrook nakon povrede ulazi u sve bolju formu ...Ibaka je ove sezone postao bitan faktor u napadu...a tu ocekujem i da durant proradi ... 2. Orladno - under 98,5 Mislim da nemaju tu sirinu u n...
by justahiker
18/07/2012 20:36
Forum: FK Željezničar
Topic: FK Željezničar - Evropske utakmice
Replies: 5275
Views: 293202

Re: FK Željezničar - Evropske utakmice

jasko_ba wrote:dajte kakav dobar stream, lshunter ne radi :(

edit:nasao :D

http://www.sports-x.net/
by justahiker
10/05/2012 15:15
Forum: Muzika
Topic: Metallica - 08. 05. 2012. - Ušće (Beograd)
Replies: 53
Views: 4719

Re: Metallica - 08. 05. 2012. - Ušće (Beograd)

Jos se sredjuju utisci nakon BG i fantasticnog koncerta Metallice i Machine head-a. Francuska Gojira je imala solidan nastup.... Elem, nakon cijelog Black albuma odslusanog uzivo (odsviranog u obrnutom redoslijedu u odnosu na album) i par klasika, mogu samo reci da "zvuce" sve mladje....... http://w...
by justahiker
07/05/2012 10:27
Forum: Muzika
Topic: Sta trenutno slusate IV
Replies: 63721
Views: 2053219

Re: Sta trenutno slusate IV

Zagrijavanje pred sutrasnji koncert u BG.... :thumbup:
http://www.youtube.com/watch?v=bU7qme80 ... re=related
by justahiker
03/05/2012 20:15
Forum: Muzika
Topic: Metallica - 08. 05. 2012. - Ušće (Beograd)
Replies: 53
Views: 4719

Re: Metallica - 08. 05. 2012. - Ušće (Beograd)

Kao support act nastupa i Machine Head.... http://machinehead1.com/tourdates/may-0 ... elgrade-rs

Bice ludilo!
by justahiker
02/05/2012 21:04
Forum: Muzika
Topic: Metallica - 08. 05. 2012. - Ušće (Beograd)
Replies: 53
Views: 4719

Re: Metallica - 08. 05. 2012. - Ušće (Beograd)

Imam jedno mjesto u autu za koncert u BG.
Zasad nas je troje. Polazak iz Sarajeva ujutro na dan koncerta, a povratak sljedeci dan oko 12.
Dijelimo troskove prevoza do BG i nazad.

Ako ima ko zainteresovan, neka se javi na PM.