SLOVENIJA: KO RAZBIJA ISLAMSKU ZAJEDNICU?

Rasprave o vjerskim temama.

Moderator: Bloo

Post Reply
zabrinut
Posts: 74
Joined: 07/10/2003 00:00

#1 SLOVENIJA: KO RAZBIJA ISLAMSKU ZAJEDNICU?

Post by zabrinut » 27/01/2006 10:02

SLOVENIJA: Ko razbija Islamsku zajednicu i usporava izgradnju Islamskog kulturnog centra u Ljubljani?

ZAŠTO JE MR. AHMED PAŠIĆ MORAO PODNIJETI OSTAVKU NA MJESTO KOORDINATORA ZA IZGRADNJU ISLAMSKOG KULTURNOG CENTRA U LJUBLJANI?


Mr. Ahmed PAŠIĆ


Meni je žao što su me određeni pojedinci, koje spominjem u ovom pismu, sprečavali u mom radu i što mi nisu dozvolili da svoje znanje, iskustvo i želju za džamijom ugradim u Islamski kulturni centar. Ja odlazim zbog njih. Međutim, poručujem vam jedno: budite uporni i samo naprijed. Džamija u Ljubljani će biti, u to nema sumnje, samo je činjenica, da ćemo je prije dobiti, kada se odnosi između nas poprave. Prije ne. Jer džamiju treba zaslužiti.
Poštovane džematlije, draga braćo i sestre u islamu,
Es-selamu 'alejkum!

Hvala pripada samo Allahu (dž.š.) i neka je salavat i selam na zadnjeg
Božijeg poslanika Muhammeda (s.a.w.s.), njegovu časnu porodicu i
njegove ashabe.

Želim vam prenijeti razloge, zašto sam morao otići sa funkcije
Koordinatora za Islamski kulturni centar.

Na funkciju koordinatora za Islamski kulturni centar (IKC) sam bio izabran na internom konkursu kojeg je objavila IZ u R.Slovenije u maju 2004. godine, a sa radom sam počeo prvog juna 2004. Prije toga sam radio u privatnoj firmi. Napustio sam dobar posao i fino radno mjesto, kako bih se žrtvovao za ljubljansku džamiju i zajedno sa drugima pokrenuo proces sa mrtve tačke. Uskoro sam bio frapiran činjenicom da arhiva o IKC skoro nije ni postojala, a na računu je bilo veoma malo novca. Bio sam veseo da sam uskoro uspostavio arhivu i da je Ustavni sud R. Slovenije 8. jula 2004. odbacio inicijativu za referendum o džamiji. Dobili smo zeleno svjetlo za kupovinu zemlje. Pokrenute su aktivnosti za prikupljanje novca i obavljeni su brojni razgovori sa potencijalnim donatorima, međutim postupak o denacionalizaciji jednog dijela parcele kojeg su pokrenuli lazaristi već 1993. godine (crkveni red u R. Sloveniji kojeg vodi dr. Drago Ocvirk), je zaustavio taj proces. U tom je periodu i došlo do velikih problema unutar tadašnjeg Mešihata (ja nisam bio član tog organa), pogotovo na sjednici 3. decembra 2005. Tada su "kola krenula nizbrdo". Umjesto da se bavimo problemom kako kupiti zemlju i prikupiti novac, oni su se počeli baviti samim sobom. Stvorena je jedna velika doza nepovjerenja i došlo je do formiranja klanova koji i dan danas nanose ogromnu štetu muslimanima i IZ u R.Sloveniji. Smatram i tvrdim da je velika sramota ono što se desilo u IZ u zadnjoj godini dana, što su mi u razgovorima potvrđivale i brojne džematlije.
Žalosno je da se muslimani tuže na slovenskom sudu sa slovenskim advokatima, prepucavaju preko medija, a pojedinci su čak počeli nelegalno ulaziti u privatnu poštu na internetu, što je kriminalni čin. Ja sam u tom sukobu svjesno i odgovorno ostao neutralan i uskoro sam zbog toga počeo plaćati "porez". Dok me je jedna strana optuživala da pripadam drugoj strani, druga me je strana optuživala da pripadam prvoj strani. Mene nije zanimala ni prva ni druga strana, a to ću najbolje dokazati svojim neangažmanom i neutralnim stavom i poslije ovoga. Mene je zanimao samo Islamski kulturni centar.
Slao sam svoje prijedloge rada na brojne adrese, međutim odgovora u većini slučajeva nije bilo. Na sastanku u Mariboru 20. novembra se o mojim prijedlozima za IKC nije raspravljalo niti o jednoj tački.
Smatram i svjesno tvrdim da IZ u R. Sloveniji nema plana rada, vizije i strategije po pitanju IKC. Ne postoji čak ni Odbor za izgradnju IKC. Iluzorno je očekivati da će jedan čovjek izgraditi džamiju u Ljubljani. Čak kada sam molio da mi daju ugovor o radu kojeg bih potpisao, kako bi se znale moje dužnosti i moja prava, to se nikada nije desilo. I nakon godinu dana i 7 mjeseci, ja još uvijek nemam nikakvog ugovora o radu. Odbor IZ Ljubljana koji je bio izabran na izborima u decembru 2004. mi je prvo povećao putne troškove za 12.000 SIT zbog povećanih cijena benzina, da bi mi kasnije dva puta (februara i jula 2005.) iz meni nepoznatih razloga 8 dana zadržao platu. Do sada sam radio u tri firme i niko mi to nije uradio prije u životu, iako su mi direktori bili Slovenci (nemuslimani). Ovo su mi uradili samo moji muslimani, što je veoma žalosno.
Od septembra 2005. dalje sam primijetio određene promjene. Navesti ću neke od njih, za koje imam konkretne argumente:
Dana 11. septembra 2005. godine je na Jesenicama održan Sabor IZ u R. Slovenije gdje se je desilo sljedeće:
4. tačka sjednice je bila IKC. U to vrijeme ja sam bio na dopustu, međutim, niko me prije toga nije zamolio za bilo kakav izvještaj o IKC. Čini mi se apsurdnim da izvještaj o IKC na toj sjednici podnosi Nevzet Porić koji o tome nije kazao ništa (jer to nije njegov posao na kraju krajeva), već je doslovice govorio o tome, "da bi bolje bilo, kada bi se umjesto mene zaposlio pomoćni imam u Ljubljani".
Isto tako je interesantno, da meni niko od džematlija u Ljubljani nikada nije izrazio svoje nezadovoljstvo, što bih ja shvatio kao savjet, jer bih time popravio potencijalne greške. Kasnije se dešava još jedan apsurd, kada Ibrahim Malanović predlaže Nevzetu Poriću "da stupi u kontakt sa kim već treba, da se to pokrene sa mrtve tačke". Ovdje se postavlja pitanje: ako postoji koordinator za IKC, zašto Nevzet Porić (koji nije koordinator za IKC) daje izvještaj o IKC, a ne koordinator? Ako postoji koordinator za IKC, zašto se Nevzeta Porića zadužuje za kontakte po pitanju IKC u buduće, da se to pokrene sa mrtve tačke, a ne koordinatora? (kao argument pogledajte zapisnik sa spomenute sjednice Sabora 11. septembra 2005., 4. tačka, sjednica na Jesenicama).
Još veći incident se je desio prije ramazana, kada je Ibrahima Malanovića nazvala gradonačelnica Danica Simšič, koja ga je zamolila da dođe kod nje na sastanak po pitanju IKC. Tom sastanku bi prisustvovala i Nataša Turšič, koja je u to vrijeme bila načelnica "Oddelka za gospodarjenje z zemljišči" i koju ja lično poznajem. Na tom je sastanku ponovo bio prisutan Nevzet Porić (kao sekretar), dok ja (kao koordinator za IKC) o tom sastanku nisam znao apsolutno ništa, niti mi je iko bilo šta rekao. Ako postoji koordinator za IKC, zašto onda on nije
prisustvovao sastanku o zemljištu za IKC? Smatram da takva osoba, bez obzira ko to bio, mora prisustvovati svim sastancima po pitanju IKC.
Protokol oko tih stvari mi je dobro poznat i znam da nije nikakav problem na sastanak dovesti dvojicu umjesto jednog. Ista ekipa je povodom zemljišta za IKC ponovo bila na MOL-u 8. decembra 2005. Ja a o tome opet nisam ništa znao, a informaciju sam dobio od novinarke POP TV-a. Kada me je ona nazvala i pitala šta smo se dogovorili na tom sastanku, ja sam joj rekao da o tome ne znam ništa i da od nje prvi put čujem za sastanak 8. decembra. Ona mi je doslovice rekla: "Pa, saj to ni normalno...". Isto tako sam primijetio da su me potpuno blokirali i izolirali po pitanju pošte, koja je vezana za IKC. Navesti ću samo dva primjera za koja imam konkretne dokaze:

* dana 28. oktobra 2005. je na adresu IZ u R. Slovenije došlo pismo od već spomenutih lazarista po pitanju IKC. To je pismo primio Nevzet Porić, međutim ja ga od njega nisam niti vidio niti pročitao. Za njega mi nije ništa rekao. Još gore, tačno 14 dana kasnije ja kopiju tog pisma dobijam od novinarke POP TV-a koja nije mogla vjerovati da ja to pismo nisam dobio jer u glavi pisma piše da je bilo poslano na MOL i IZ u R. Sloveniji. Bilo joj je veoma čudno da ja kao koordinator za IKC to pismo nisam primio.
* dana 7. decembra 2005. je studentica arhitekture Vanja Mahnič, koju isto tako lično poznajem i kojoj sam nekoliko puta dao informcije o IKC, poslala pismo na adresu IZ u R. Sloveniji po pitanju IKC. Pismo i ovaj put zadržava Nevzet Porić koji je nazvao dotičnu osobu i s njom razgovarao o IKC, bez da bi meni išta rekao o tome. Kasnije mi je Vanja Mahnič javila, kako je zbunjena, jer je očekivala da će te informacije dobiti od koordinatora za IKC.

Za dolazak dr. Mustafe Cerića sam saznao iz medija, bez obzira što Nevzet Porić sjedi 30 cm od mene. Prilikom njegovog zijareta u Ljubljani, ja se nisam uspio ni selamiti sa njim, a kamoli da mu kažem nešto o IKC.

Zbog gore spomenutih stvari:
a) bojkotiranja mene lično po pitanju sastanaka s općinskim i državnim organima u vezi s Islamskim kulturnim centrom (Ibrahim Malanović, Nevzet Porić),
b) skrivanja pošte od mene po pitanju Islamskog kulturnog centra (Nevzet Porić),
c) nedostatka vizije, strategije i plana rada za Islamski kulturni centar,
č) bojkotiranja povodom dolaska reis-ul-uleme dr. Mustafe Cerića kada nisam bio pozvan čak ni na sastanak IZ u subotu 24. decembra (Ibrahim Malanović, Nevzet Porić),
d) neosnovanog i neopravdanog zadržavanja moje plate dva puta po 8 dana,
e) neprimanja ugovora o radu i nakon 19 mjeseci rada
f) i nepostojanja Odbora za izgradnju Islamskog kulturnog centra

ZAKLJUČUJEM

da sam ja kao koordinator za IKC nepotreban.

Meni je žao što su me određeni pojedinci, koje spominjem u ovom pismu, sprečavali u mom radu i što mi nisu dozvolili, da svoje znanje, iskustvo i želju za džamijom ugradim u Islamski kulturni centar. Ja odlazim zbog njih. Međutim, poručujem vam jedno: budite uporni i samo naprijed. Džamija u Ljubljani će biti, u to nema sumnje, samo je činjenica, da ćemo je prije dobiti, kada se odnosi između nas poprave. Prije ne. Jer džamiju treba zaslužiti.
Distancirat ću se od dešavanja u IZ u svakom pogledu, barem privremeno i tako inša-Allah zatvoriti usta onima koji šire laži o meni, da sam navodno pripadao jednoj od sukobljenih strana. Ja ovakva poniženja sebi ne mogu više dozvoliti. Sa funkcijom koordinatora za IKC sam zaključio 16. januara 2006. godine.
Stanje u IZ je na žalost veoma nesređeno i slabo. Sebe lično sam žrtvovao za Zajednicu. Smatram da nijedan pojedinac nije vrijedniji od džemata. Ako sam ja problem, ja ću se skloniti. Ne želim smetati. Ako će Zajednica zbog mog odlaska napredovati, ja sam učinio hairli djelo. Ako se to ipak neće desiti, onda ja tamo doista nemam šta tražiti...
Ovom prilikom se ipak zahvaljujem Odboru IZ Ljubljana, koji me je pošteno isplatio u skladu sa dogovorom. Ja sam se isto tako razdužio čistih računa i čistog obraza. Iz štampe mi uskoro (ako Bog da u februaru) izlaze dvije nove knjige. Hvala svima onima koji su mi moralno pomogli kod magisterija i onima koji su mi finansijski pomogli kod štampe mojih knjiga. Ja vam se iskreno zahvaljujem na svemu i da vas dragi Allah nagradi svakim hajrom, amin.

Ahmed PAŠIĆ
Ljubljana, 18. januar 2006.

http://www.bosnjaci.net/aktuelnosti.php ... olje=islam


User avatar
Bosanac sa dna kace
Posts: 9200
Joined: 27/06/2005 20:21
Location: ponutrače

#2

Post by Bosanac sa dna kace » 27/01/2006 13:25

uh što nam je neko zabrinut....
evo je već 4. tema o tome!

zabrinut
Posts: 74
Joined: 07/10/2003 00:00

#3

Post by zabrinut » 27/01/2006 13:43

Bosanac sa dna kace wrote:uh što nam je neko zabrinut....
evo je već 4. tema o tome!
Ko ne bi bio zabrinut kada rijaset stiti lopove u mesihatu IZ slovenije

_BosanaC
Posts: 8452
Joined: 16/08/2005 14:02
Location: Sarajevo
Contact:

#4

Post by _BosanaC » 27/01/2006 13:49

zabrinut wrote:
Bosanac sa dna kace wrote:uh što nam je neko zabrinut....
evo je već 4. tema o tome!
Ko ne bi bio zabrinut kada rijaset stiti lopove u mesihatu IZ slovenije
Jel' ti stvarno nemas vecih problema u zivotu? Ili nikad nisi cuo za ono "Hodze i popovi najveci lopovi"?

zabrinut
Posts: 74
Joined: 07/10/2003 00:00

#5

Post by zabrinut » 27/01/2006 13:55

_BosanaC wrote:
zabrinut wrote:
Bosanac sa dna kace wrote:uh što nam je neko zabrinut....
evo je već 4. tema o tome!
Ko ne bi bio zabrinut kada rijaset stiti lopove u mesihatu IZ slovenije
Jel' ti stvarno nemas vecih problema u zivotu? Ili nikad nisi cuo za ono "Hodze i popovi najveci lopovi"?
Juce je reis u ljubljani dao punu podrsku malanovicu i poricu u dzamiji na mevludu. Sta misliti o reisu koji podrzaca takve ljude.
http://www.direkt.si/domov/moja_dezela/6163/

_BosanaC
Posts: 8452
Joined: 16/08/2005 14:02
Location: Sarajevo
Contact:

#6

Post by _BosanaC » 27/01/2006 13:59

zabrinut wrote:
_BosanaC wrote:
zabrinut wrote: Ko ne bi bio zabrinut kada rijaset stiti lopove u mesihatu IZ slovenije
Jel' ti stvarno nemas vecih problema u zivotu? Ili nikad nisi cuo za ono "Hodze i popovi najveci lopovi"?
Juce je reis u ljubljani dao punu podrsku malanovicu i poricu u dzamiji na mevludu. Sta misliti o reisu koji podrzaca takve ljude.
http://www.direkt.si/domov/moja_dezela/6163/
Reis je mali milion puta pokazao koliki je lopov, meni samo nije jasno zar to jos koga cudi? A i kazu prvo rjesavaj probleme u svojoj avliji pa tek onda gledaj u tudju. Slovenci nek brinu svoje brige, mi svojih i onako imamo dovoljno.

zabrinut
Posts: 74
Joined: 07/10/2003 00:00

#7

Post by zabrinut » 27/01/2006 14:06

Jest da nas hoce ostaviti pri miru, njega zanimaju pare, vitre i zecat. Kaze reis, mi se vas necemo odreci, vi samo trazite da budemo uz vas mi cemo vam doci opet. Mislio covjek na hotel visoke kategorije u ljubljani na ruckove i vecere u gala restoranima i visoke honorare.

_BosanaC
Posts: 8452
Joined: 16/08/2005 14:02
Location: Sarajevo
Contact:

#8

Post by _BosanaC » 27/01/2006 14:30

zabrinut wrote:Jest da nas hoce ostaviti pri miru, njega zanimaju pare, vitre i zecat. Kaze reis, mi se vas necemo odreci, vi samo trazite da budemo uz vas mi cemo vam doci opet. Mislio covjek na hotel visoke kategorije u ljubljani na ruckove i vecere u gala restoranima i visoke honorare.
A kad je to reis mislio i na sta drugo? Zao mi je ako si tek sada shvatio neke stvari, ali polako, sve ce doci na svoje.

zabrinut
Posts: 74
Joined: 07/10/2003 00:00

#9

Post by zabrinut » 27/01/2006 19:10

Daj Boze da dodju stvari na svoje, strah me je za Iz koja potpira ljude sumnjivog morala kojima je jedina zelja da sto bolje zive i uzivaju a ostalo ih ne briga kako zive ljudi u BiH u Sloveniji, samo vitre i zecat i skupi automobili.

zabrinut
Posts: 74
Joined: 07/10/2003 00:00

#10

Post by zabrinut » 31/01/2006 08:48

ZAŠTO JE MR. AHMED PAŠIĆ MORAO PODNIJETI OSTAVKU NA MJESTO KOORDINATORA ZA IZGRADNJU ISLAMSKOG KULTURNOG CENTRA U LJUBLJANI?

» Poštovani g.Pašiću
Iskreno mi je žao da si i ti osjetijo "na svojoj koži" svu pokvarenost Nevzeta Porića.Moralo se je to i tebi desiti kao što će se , nažalost, još mnogima desiti sve dok ne odluči Milostivi da pokaže njegovo pravo lice svim muslimanima u Sloveniji.Ovo što se dešava sada u Sloveniji neizdrživo je za muslimane i morat će se promijeniti.Dali će to biti dolaskom novog ili povratkom starog muftije, neznam ali imam nadu i vjeru u Boga da se nešto mora promijeniti.
Ipak, vratimo se onom zbog čega reagujem na tvoju ostavku.Vidim da ima i onih koji ,kao, poznaju Porića u nekom drugom svetlu.Sramota je reći da je Porić "dijete" islamske zajednice (u nastavku teksta IZ) a to pišu ljudi koji nepoznaju kako je IZ u Slo. nastajala i ko je sve predstavljao IZ svih ovih godina.Taj nepoznaje kakvi su problemi bili u IZ sa pojedincima i grupama, koji su IZ hteli da iskoriste ili bolje rečeno, da upražnjavaju na drugačiji način.Međutim ti nasrtaji u nijednom slučaju nijesu bili drastični kao ovaj.Ako je taj.. koji poznaje Porića, drugačijeg, mislio reći ".. da je Porić učenik tih pojedinaca ili grupa , onda je u pravu.Da bi i čitaoci svatili ko je Porić (većini u Slo. nije potrebno ništa objašnjavati jer ga dobro pozbaju)trba navesti nekoliko njegovih pokvarenluka. Nećemo ići daleko u prošlost, dovoljno je samo analizirati Porićeve mutne radnje oko rušenja odbora u Ljubljanskom, Kranjskom, Jeseničkom i Koparskom džematu.Jedan sam od učesnika Skupštine džemata Kranj kada je prisustvovao u imenu Mešihata Nevzet Porić.Na toj skupštini je, dajem primer, prisustvovalo 106 džematlija od toga je odbor koji je trebalo "na silu" smijeniti (koji je kasnije i smijenjen) podržalo i izrazilo im povjerenje glasom 94 džematlije, 6 je bilo protiv ( na čelu sa Ramom Muzaferovićem kojeg i danas neki nazivaju efendijom i imamom) a 6 džematlija nije htelo da se opredjeli. Na osnovu zapisnika sa te skupštine koji je napisao Nevzet Porić i dostavijo u Mešihat odbor u Kranju biva smijenjen a na njegovo mjeto, vjerovali ili ne, postavljeni su pijanice i klošari.Kada sam kasnije dobijo u svoje ruke taj zapisnik "krstijo sam se od muke". Džemat Kranj, koji je bijo primjer rada i uspješnosti,danas je na rubu opstanka.Ljudi koji su stvorili taj džemat i svojim aktivnostima(kupovinom kuće, nedavno kupovinom dodatnih prostora, organizovanjem članova, cc200, ) učinili da bude jedan od najuglednijih i najorganizovanijih džemata u Slo) više nijesu članovi Kranjskog džemata, ne idu da klanjaju u "kuću" koju su sami podigli, ipak se radi o 60 ljudi koji neće da stanu iza Rama Muzaferovića takozvanog EFENDIJE. Sve zahvaljujući Nevzetu Poriću i njegovim lažama i podvalama.Na kraju se u te sramotne poslove uključijo i Malanović o kojem nebih trošijo riječi o njemu i onako možete pročitati u Slo. novinama.
Nebih napominjao kako taj Porić predstavlja IZ na televiziju jer o njegovim nastupima na TV pričaju sa prezirom i prezirom i muslimanska djeca u Slo.Kažem nebih..ali moram . U jednoj emisiji na Slo. TV na I programu (nacionalka) Novinarka je pitala Porića ko su teroristi koji podmeću bombe i straše "zapad" porić kaže "..to su militantne Islamske grupe ljudi ili bolje rečeno vjerski fanatici..." ..presudite sami o kakvom se "đogatu" radi. Gost ( Slovenac-katolik), koji je učestvovao u toj emisiji i koji je pokušao da objasni da su razlozi za stvaranje tih "terorista" više socijalni problemi i pogrešnapolitika zapada prema islamskom svijetu napominjući da tu vjera nema neku posebnu ulogu, ostao je bez riječi kao i mi koji smo preko TV-a pratili pporićeve bljuvotine. Danas je ta j Porić(Uz dvogodišnje pripreme) postao, vjerovali ili ne, imam džemata Ljubljana.
Ti si g. Pašiću bijo jedina nada za nas muslimane da će mo, ipak, ugledati Džamiju u Slo. Tvojom ostavkom pobjeđuju Porić i Malanaović, muslimani i Islam u Slo.gube, bojim se , odlučujuću bitku.zato apelujem na tebe kao mlaedog intelektualc da povučeš svoju ostavku ida nas dalje predvodiš u borbi za "jedinu istinu" na miran i dostojanstven način.Pomozimo jedni drugima i očistimo munafike i pokvarenjake iz naše IZ.
Poriću, Malanoviću, Muzaferoviću sikterrrr iz naše IZ.

Meco Kranjčanin
— Meco (2006-01-28 21:27:22)
http://www.bosnjaci.net/komentari_cital ... lam&id=737

zabrinut
Posts: 74
Joined: 07/10/2003 00:00

#11

Post by zabrinut » 13/02/2006 14:42

Agonija islamske zajednice koja traje:

http://www.bosnjaci.net/aktuelnosti.php ... =interview

User avatar
Bosanac sa dna kace
Posts: 9200
Joined: 27/06/2005 20:21
Location: ponutrače

#12

Post by Bosanac sa dna kace » 15/02/2006 11:35

Znaci da nam u najnovijem broju Preporoda ipak mazu oci! :roll:

zabrinut
Posts: 74
Joined: 07/10/2003 00:00

#13

Post by zabrinut » 15/02/2006 21:32

Nasa posla! :roll:

zabrinut
Posts: 74
Joined: 07/10/2003 00:00

#14

Post by zabrinut » 02/03/2006 10:41


User avatar
Bosanac sa dna kace
Posts: 9200
Joined: 27/06/2005 20:21
Location: ponutrače

#15

Post by Bosanac sa dna kace » 25/11/2006 11:20

09.12.2003 – Opština Ljubljana daje zeleno svetlo za izgradnju Islamskog Kulturnog Centra.u Ljubljani

10.12.2003 – U Sarajevu na Baščaršiji se pali crveno svetlo

ALARM ALARM ALARM

Nedelju dana nakon toga, održava se tajni sastanak na kome prisustvuje nekoliko osoba, moj brat po veri Mustafa i najbliži njemu.

Islamski Kulturni Centar u Ljubljani se ne smije sagraditi – nipošto


Ako se u Ljubljani sagradi Islamski Kulturni Centar, Islamska Zajednica Slovenije proglasiće samostojnost i nezavisnost i biće jedina samostojna Islamska Zajednica u granicama Evropske Unije, sa tim Islamska Zajednica Bosne i Hercegovine gubi legitimitet da zastupa Islam u Evropi, a Cerić Mustafa gubi važnost u Evropi, dokopati se do titule Evropskog Reisa biće pod upitnikom.


Šta ćemo braćo moja po Islamu?

Skontaćemo nešto, šta se bojiš brate, nisi sam.


U Ljubljani, a i po celi Sloveniji se pojavljivaju negodovanja oko izgradnje Islamskog Kulturnog Centra, sve više su glasniji oni koji bi odmah izdali gradjevinsku dozvolu za izgradnju Džamije, ali ne i za izgradnju Islamskog Kulturnog Centra.Naša braća sa Baščaršije su nam dosta pomagali, trudili su se, moram priznati, ruku na srce, slali su nam savjete :


- ako vam slovenci ne daju gradjevinsku dozvolu za izgradnju Islamskog Kulturnog Centra, tražite gradjevinsku dozvolu za izgradnju Džamije, prije ćete dobiti to, nego ono prvo.


Slovenci traže razne načine da se spreči izgradnja Islamskog Kulturnog Centra, pojavljuju se razne prepreke, pojavljuju se i razne pritužbe oko izgradnje Islamskog Kulturnog Centra.

Povuci – potegni, što bi reko moj stari Babo. Politika.

Da bi se stvar zakomplicirala još više, u Islamskoj Zajednici Slovenije se traži grešni jarac, pa na kraju su ga našli u tadašnjeg Muftiju, Osmana Djogića, jadni Osmane, ni kriv ni dužan, grešni jarac.


Razlog :

zamerio si se Ceriću još prije nego su slovenci dali zeleno svetlo za izgradnju Islamskog Kulturnog Centra, što si pokrenuo inicijativu da bi se Islamska Zajednica Slovenije osamostojila i rekla zbogom Ceriću.


- nema sadekatul-vitr, 50.000 EUR godišnje,

- nema zekat.


Ne ide to tako brate Osmane, ja sam te postavio, ja ću te smeniti i tačka.


Pored toga hteo si da izvršiš centralizaciju Islamske Zajednice Slovenije, da ukineš Pašaluke, da uvedeš centralno računovodstvo, da bude samo jedan žiro-račun za sve Islamske Odbore po Sloveniji.


Pobuna, rekoše slovenački nam Imami.

- jesi lud, jel ti se uglavi pomešalo, gledaj svoja posla i ne mešaj se u tudje poslove.

Imami su bili u pravu, a tako se i po narodno kaže :

- ne mešaj se u tudje poslove, ako hoćeš da preživiš.


U medjuvremenu naša braća sa Baščaršije traže Džokera, a slovenci traže načina da se spreči izgradnja Islamskog Kulturnog Centra.Oktobra 2004 godine, u Kranju se održava tajni sastanak na kome prisustvuje nekoliko članova iz Sabora i Mešihata Islamske Zajednice Slovenije, i nekoliko uvaženih nam Imama.

Jedan Imam od njih, izgovara :

- Osman Djogić mora da leti, Haris Rosić neće biti Predsednik Sabora Islamske Zajednice Slovenije, Ahmed Pašić neće biti koordinator Islamske Zajednice Slovenije za izgradnju Islamskog Kulturnog Centra.

Novi Muftija biće Grabus Nedžad. - EUREKA


Namučili smo se dok smo našli Džokera, teško je bilo, ali našli smo ga.

Konačno smo našli Džokera.

Mašallah. Dao dragi bog, što bi rekle naše stare nane, po našoj Ašik Bosni.


Krajem Decembra 2004, u pizzeriji Jurman u Ljubljani, na Decambarskoj večeri, kako slovenci kažu, svi slovenački Imami slave završetak uspešne godine i doček još bolje nove, berićetne 2005.

Mada neizvesne.

Muftije Djogića nije bilo.

Šta će medju njima, radi se plan za puč, da Osman odleti.


Januara 2005, več je puklo na TV SLO i slovenskim novinama.

RASKOL UNUTAR ISLAMSKE ZAJEDNICE SLOVENIJE.

ISLAMSKA ZAJEDNICA ILI CIRKUS.

SELAM ALEJKUM FINANSIJSKI RAJ.


Ne znaju janezi kakvi smo ti mi, a ne znaju ni ko smo, Mujo, Ibro, Meho, Suljo, Sajo, Sejo, Hase, Huse, Muse, a i Fata, Ajša, Esma, čak i Emina.

Cirkus ala Cirkus.

Kakav ti Hudini, nek dodje kod nas pa nek se čudi kako naši Imami skaču, kakve akrobacije izvode. Salto Mortale.

Krajem aprila 2005, grešnom jarcu Osmanu, poteče mandat, izbijaju još veći skandali, Islamska Zajednica Slovenije ostaje bez lidera.

To nije problem, kaže brat Mustafa, poslaću vam novog, Magistar Islamskih nauka, trenutno ne može doći, saćekaćete jedno godinu dana otprilike, šaljem ga u Americi na specijalizaciju kod mog dragog mi prijatelja Henryja Kissingera.

Kakvu specijalizaciju u Ameriki, Doktor Medicine? - pitaše Imami.

E jeste glupi, kaže im brat Mustafa.

Čekajte malo, dugo ga nisam čuo.

tel :

- helou Henry, gde si bolan, otkad te nisam video, ljubim ti noge?

- šta ćemo se gledati, čujemo se talibanu, čujemo se po telefonu više puta, šta se dereš.

- nemoj tako bolan, ti si najpametniji čovek na ovom svetu, najlepši, najbolji.

- vidi ovog predsedniče George, opet ga nešto muči.

- reci Mujo.

- imam jednog za specijalizaciju, hoćeš ga primiti?

- šta će mi?

- kad se vidimo objasniću ti, ne mogu po telefonu.

- ma nema problema bolan, pošalji ga Mujo. gde sedu svi Turci, ima mesta i za Hasana.


A vi u Sloveniji, tu je Malanović Ibrahim, kojeg ste još prije oterali iz Mešihata kao nesposobnog, on će biti vršilac dužnosti Muftije, on će privremeno voditi Islamsku zajednicu, a tu je i sekretar Porić Nevzat, blizak prijatelj Grabusov, sa Diplomom iz FINA-a, jeste, da nije bilo Grabusa i Cerića, a i Karić Enesa, ne bi završio na FIN-u, jesenička veza.

Oni će voditi Islamsku Zajednicu Slovenije, dok ne dodje novi Muftija.


Osman je odleteo, Islamska Zajednica Slovenije je naša.

Još samo da Džoker dodje.

Bilo je teško, namučili smo se, i medju nama, a i po novinama, prošle su muke, isplatiće nam se potrošeni znoj, a samo da znaš koliko često mi je hanuma ahmediju morala prati od znoja.


Na evropskom tlu je 2004 manje više potekla mirno, bar što se tiče kako bi se Muslimani organizirali u jednoj organizaciji, ali već 2005, prijateljica Benita Ferero-Valdner, bar što se tiče njene poznate ljubavi do Muslimana po Evropi, kaže kako bi bilo dobro da bi Muslimani u Evropi imali jednog voditelja, ostali evropski političari podržavaju takvu ideju, a neki od njih kažu kako bi Islam u Evropi mogao biti malo drugačiji od onog tamo kod Arapa, recimo Evropski Islam.

Naš brat Mustafa, da bi dokazao evropjanima kako Muslimani ne spavaju, te da su pismeni, piše Evropsku Deklaraciji Muslimana.


U Sloveniji sve mirno, 29-tog Aprila 2006, Sabor Islamske Zajednice Bosne i Hercegovine imenuje Grabus Nedžada za novog Slovenačkog Muftiju, na predlog Sabora Islamske Zajednice Slovenije, jer je bio izabran za najboljeg kandidata izmedju 14 prijavljenih kandidata na raspisanim izborima kojih uopšte nije bilo, za izbor novog Slovenačkog Muftije.

Baščaršija, Sarajevo, zadnje pripreme prije dolaska novog Muftije u Sloveniji.

Brat Mustafa kaže bratu Nedžadu :

Čuj brate, ideš u Sloveniji da napraviš red.

Ako ti uspije, nakon šest godina, kad meni istekne mandat, postaviću te za novog Reisa Bosne i Hercegovine, ja ću biti Evropski Reis, trebaće mi podrška Bosanskog Reisa.

I ne zaboravi, medju drugim, ideš u Sloveniji da se Islamski Kulturni Centar ( ne ) sagradi.


Džoker Grabus Nedžad dolazi u Sloveniji, preuzima Muftijstvo, nakon par dana ga sada bivša Gradonačalnica Ljubljane Danica Simšič
prima na službeni razgovor i pored toga da za prijem kod Gradonačalnice se treba prijaviti par meseca unapred, da se odredi termin za prijem, jer spisak da se dodje kod Gradonačalnice je dugačak, a pored toga Gradonačalnica se bavi i sa gradskom problematikom, gradska administracija, gradska preduzeća, gradska politika i sl.

Za Džokera nema čekanje, preko reda.

Gradonačalnica ga prima nakon nekoliko dana od njegovog dolaska u Sloveniji.


I tako vreme prolazi, Islamske Zajednice Slovenije kupuje kuću za Muftiju, vrednost 250.000 EUR, Muftija ne može da živi u stanovanju.

Da bi se Muslimanima Slovenije zamazale oči organiziraju se razni besplatni izleti autobusima u inostranstvo, razni prijemi sa ručkom, pokazuju se razna raskošja, zovu se razni predavači poznavaoci Islama, a učinio nam je čast i jedan brat Albanac iz Makedonije, da se šiptari ne bune, da nas ubedi kako je Grabus dobar Muftija i dobar Musliman.

Lično ga poznajem kaže nam brat Albanac. Pravog Muftiju ste dobili, najbolji biser, izbrušen rubin, znamo mi brate da je dobar, Henry ga je brusio.


Baca se novac na sve strane, samo da bude novi Muftija bolji od starog.

Na relaciji Sarajevo – Ljubljana zbog obavezne prisutnosti na FIN-u i zbog obavezne prisutnosti u Sloveniji, Džoker se u isto vreme nalazi na dva različita kraja, radi na dva radna mesta, rastrgao se novi Muftija leteći avionom, troškove pokriva budžet Islamske Zajednice Slovenije. Jadan Muftija, rastrgao se leteći.

U medjuvremenu su u Ljubljani, gradskoj opštini odstranjene i zadnje prepreke da se Muslimanima Ljubljane, zemljište na Ulici dviju Careva ( Cesta dveh cesarjev ) ponudi u odkup.


Nastupaju lokalni izbori po Sloveniji.


Jedan od kandidata za Gradonačelnika Ljubljane, Zoran Janković, u predizbornoj kampanji medju drugim kaže i ovo :

- trudiću se da rešim sve nerešene stare probleme, zalagaću se za izgradnju Islamskog Kulturnog Centra, Muslimani imaju pravo na to, a i Ustav R. Slovenije im to garantira.

Ako dobijem na izborima, obećavam da će se najkasnije 2008
otpoćeti sa izgradnjom Islamskog Kulturnog Centra u Ljubljani.


Na lokalnim izborima za Gradonačalnika Ljubljane pobjedjuje Zoran Janković još u prvom krugu sa apsolutnom većinom od 60 %, a pobjedjuje i njegova lista, dobija 23 gradskih odbornika, od 45 ukupno.

Zasijaše oči mojoj braći, Muslimanima po Sloveniji, konačno Džamija.

Srca im pukoše od sreče.

Nedelju dana nakon toga, Miha Jazbinšek, stari gradski odbornik, poznat kao veliki protivnik za izgradnju Islamskog Kulturnog Centra ili Džamije u Ljublani, kao kandidat izmedju drugih kandidata za Ljubljanskog Gradonačalnika, nakon što je izgubio na izborima od Zorana Jankovića, predlaže Muslimanima Ljubljane novu lokaciju za izgradnju Islamskog Kulturnog Centra.


Miha Jazbinšek medju ostalom kaže, 2008 god ćemo otpočeti sa promenama urbanističkog plana za to područje, gde će biti uključen i Islamski Kulturni Centar.

Džoker Grabus Nedžad prihvata lokaciju.

Sekretar Islamske Zajednice Slovenije kaže, nama je svejedno gde će biti Džamija, za nas je važno gde ćemo prije otpočeti sa gradnjom.


2008 god da se otpočne sa promenom urbanističkog plana, da Opština Ljubljana da zeleno svetlo, pa opet pritužbe, opet dlaka u jajetu, eto 2020 godina.

Početak meseca Novembra 2006, sastanak, proširen, u Islamskoj Zajednici Slovenije, prisutni su svi glavni, pozvano je puno uglednih Muslimana iz cele Slovenije.

Problem :

- u budžetu Islamske Zajednice Slovenije nema novca, nemamo novca da isplatimo plate zaposlenima, ne budemo li novca našli, preti nam stečaj.

Braćo po veri, pomagajte. - povika Grabus. Mora vikati, zato je Džoker.


Naći ćemo rešenje. Šta brinete.

Sulejmane, šta je sa Slovenačkim Merhametom?

– penzionirali smo ga, ne radi.

Na novo se mora Slovenački Merhamet aktivirati.

26.11.2006 – Poziv svim Muslimanima Slovenije. – Skupština dobrodelnog društva Merhamet. http://www.slotekbir.net


Braćo po Islamu, zovem vas u ime Islamske Zajednice, dodjite i pomozite.

Ovce, ako ne daju u budžet Islamske Zajednice Slovenije, daće za Merhamet, Merhamet pomaže siromašnu i ugroženu braću po Islamu, posvuda po svetu.


Džoker li Džoker, za šest meseca, otkako je preuzeo Islamsku Zajednicu Slovenije, Zajednica došla pred stečajem.


A stari jadan Meho sa Baščaršije, drao se nekad davno po čaršiji, na sav glas, da ga svi čuju :

Ko će krivu Drinu da ispravi, ima li junaka takvog, od majke rodjenog, na ovom dunjaluku.
http://--- NO LINKS ---/index.php?opti ... opic=777.0

Post Reply