pravni savjet

Pravna pitanja, dileme, problemi... Razmijenite svoja iskustva.

Moderator: _BataZiv_0809

User avatar
Haris.ba
Posts: 11934
Joined: 08/09/2005 20:08

#576 Re: pravni savjet

Post by Haris.ba »

kica wrote: 07/05/2021 15:25 Da li pise u njihovom zakonu ? Zakon o Notarima Federacije Bosne i Hercegovine ? Jer oni ga smatraju lex specialis ? nije im relevantan kantonalni zakon ?
Pa gledaj. Po zakonu o notarima pola posla što rade ne bi radili.

A vidi čuda. U zakonu o notarima uopće ne piše da rade rješenja o nasljeđivanju. A rade. Kako to?

A evo ti još jednog zakona. I pomoću ti. Nije zakon o notarima.
Član 244.

(1) Rješenje o nasljeđivanju dostavit će se svim nasljednicima i legatarima, kao i osobama koje su tokom postupka istakle zahtjev za naslijeđe.
(2) Pravomoćno rješenje o nasljeđivanju dostavit će se nadležnoj poreznoj upravi i javnom registru nekretnina te drugim nadležnim organima.
User avatar
kica
Posts: 833
Joined: 10/03/2012 14:11

#577 Re: pravni savjet

Post by kica »

To je opet Federalni zakon - Zakon o nasljedivanju.

Takodje po odluci Ustavnog suda Federacije BiH, notari sada rade posao koji ne bi mogli da rade.
User avatar
Haris.ba
Posts: 11934
Joined: 08/09/2005 20:08

#578 Re: pravni savjet

Post by Haris.ba »

kica wrote: 07/05/2021 15:58 To je opet Federalni zakon - Zakon o nasljedivanju.

Takodje po odluci Ustavnog suda Federacije BiH, notari sada rade posao koji ne bi mogli da rade.
Znači notari poštuju samo federalne zakone, ništa kantonalne :D
Pa što ne poštuju federalni zakon, ako su im kantonalni mrski?
Ili imaju federalniji zakoni koje poštuju, i oni manje federalniji?

A to za "neustavni posao" ne znam šta da ti kažem. Hoćeš reći da će narodu pasti kao neustavna sva rješenja o nasljeđivanju koja notar uradi? :sax:
User avatar
kica
Posts: 833
Joined: 10/03/2012 14:11

#579 Re: pravni savjet

Post by kica »

ne znam, pitaj notare zasto to ne rade, nisam notar. Ja sam napisao sta hocu da kazem, a ti ako ne razumjes procitaj odluku Ustavnog suda FBiH, ako i dalje ne budes mogao da shvatis kontaktiraj Ustavni sud da ti je pojasne ako budu zeljeli.

U-22/16 od dana: 06.03.2019. godine

P R E S U D UUtvrđuje se da član 29. tačka 2) u dijelu koji glasi: „notarski obrađen“ i tačka 3) u dijelu koji glasi: „notarski utvrđen“ i član 36. stav (1) u dijelu koji glasi: „notarski obrađene“ Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 27/05, 68/05, 43/09 i 63/14) nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;

Utvrđuje se da su čl. 34. i 35. istog Zakona u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;

Utvrđuje se da član 53. stav (2) u cjelini i stav (3) u dijelu koji glasi: „u kojem slučaju ta isprava mora biti notarski obrađena“, član 82. stav (2), član 147. stav (5), član 190. stav (1) u dijelu koji glasi: „u formi notarski obrađene isprave“, član 278. stav (2) u dijelu koji glasi: „mora biti u obliku notarski obrađene isprave i“ i član 305. stav (2) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, br.: 66/13 i 100/13) nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;Utvrđuje se da član 41. stav (2) Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 58/02, 19/03 i 54/04) nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;

Utvrđuje se da je član 58. istog Zakona u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;

Utvrđuje se da član 128. u dijelu koji glasi: „u formi notarski obrađene isprave“, član 130. stav (1) u dijelu koji glasi: „koji mora biti u formi notarski obrađene isprave“, član 131. stav (3) u dijelu koji glasi: „učinjen u formi notarski obrađene isprave i“, član 136. stav (2) u cjelini i stav (3) u dijelu koji glasi: „u istoj formi“, član 147. stav (1), član 167. stav (3), član 176. stav (2) i član 237. stav (6) u dijelu koji glasi: „ Izjava o primanju nasljeđa ili o odricanju od nasljeđa koja je podnesena sudu mora biti notarski obrađena, kao i punomoć za davanje nasljedničke izjave“ Zakona o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 80/14) nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;

Utvrđuje se da su čl. 70. i 163. istog Zakona u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;

Utvrđuje se da član 258. stav (2) Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 35/05, 41/05 i 31/14) nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;

Utvrđuje se da je član 238. istog Zakona u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;

Utvrđuje se da je član 23. Zakona o izvršnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br.: 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09, 35/12 i 46/16) u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donosi prelazno rješenje kojim se daje mogućnost Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da u roku od najviše šest mjeseci od dana objavljivanja ove presude u „Službenim novinama Federacije BiH“ uskladi odredbe zakona koje su utvrđene kao neustavne sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, do kada se iste mogu primjenjivati;

Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i službenim glasilima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.O b r a z l o ž e nj e

[tekst]
nuky1
Posts: 8
Joined: 15/02/2021 14:02

#580 Re: pravni savjet

Post by nuky1 »

Zdravo.

Da li neko zna kolika je vjerovatnoća za smanjenjem ili poništenjem kazne za prekršaj zabrane kretanja u policijskom satu, u slučaju sudskog odlučivanja?

Opis prekršaja: "Okrivljeni zatečen na javnom mjestu ne postupajući po naredbi nadležnog organa kojom se propisuje zabrana kretanja lica u vremenskom periodu od 23:00 do 05:00 bez odobrenja".

Kazna je napisana u 23:10, nemam ranijih prekršaja.

Na kazni piše da je prekršena odredba iz čl. 8, st. 5, tačka D, Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Član 8

(Prekršaji i novčane kazne za fizička lica)


(5) Novčanom kaznom od 500,00 do 1.500,00 će se kazniti za prekršaj:

d) ko ne postupi po naredbi ili rješenju državnog organa kojim se ograničava ili zabranjuje pristup, kretanje ili zadržavanje lica na određenom mjestu ili ko se ne udalji iz grupe koju je policijski službenik pozvao da se raziđe,
User avatar
JThomas
Posts: 68861
Joined: 24/05/2008 15:01
Location: Sic semper tyrannis

#581 Re: pravni savjet

Post by JThomas »

Haris.ba wrote: 06/05/2021 20:16
kica wrote: 06/05/2021 10:27 Ne salju notari u FBiH nikom nista - a ni poreznoj upravi po sluzbenoj duznosti.

To si ti pomjesao sa notarima u entitetu Republika Srpska, gdje salju po sluzbnoj duznosti najnovijim zakonom o notarijatu Republike Srpske iz 2021.
Sasvim moguce.

Evo ti recimo u KS.

ZAKON
O POREZU NA PROMET NEKRETNINA I POREZU NA NASLIJEĐE I POKLONE
Član 25

(Obaveze organa za dostavljanje ugovora i rješenja)

Notari, sudovi i organi uprave, svako u okviru svoje nadležnosti, dužni su ugovore o prometu nekretnina, rješenja o nasljeđivanju i ugovore o poklonu dostaviti Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana izdavanja otpravka izvornika ugovora, odnosno pravosnažnosti rješenja o nasljeđivanju.
:mrgreen: ma mi to ne praktikujemo.

citat završen, jedna notarka u sarajevu, godine ove ljeta gospodnjeg...
User avatar
kica
Posts: 833
Joined: 10/03/2012 14:11

#582 Re: pravni savjet

Post by kica »

Kako li ce sad tek "raditi", kad su im skesali naknade do 300%
Post Reply