pravni savjet

Pravna pitanja, dileme, problemi... Razmijenite svoja iskustva.

Moderator: _BataZiv_0809

User avatar
Haris.ba
Posts: 12332
Joined: 08/09/2005 20:08

#576 Re: pravni savjet

Post by Haris.ba »

kica wrote: 07/05/2021 15:25 Da li pise u njihovom zakonu ? Zakon o Notarima Federacije Bosne i Hercegovine ? Jer oni ga smatraju lex specialis ? nije im relevantan kantonalni zakon ?
Pa gledaj. Po zakonu o notarima pola posla što rade ne bi radili.

A vidi čuda. U zakonu o notarima uopće ne piše da rade rješenja o nasljeđivanju. A rade. Kako to?

A evo ti još jednog zakona. I pomoću ti. Nije zakon o notarima.
Član 244.

(1) Rješenje o nasljeđivanju dostavit će se svim nasljednicima i legatarima, kao i osobama koje su tokom postupka istakle zahtjev za naslijeđe.
(2) Pravomoćno rješenje o nasljeđivanju dostavit će se nadležnoj poreznoj upravi i javnom registru nekretnina te drugim nadležnim organima.
User avatar
kica
Posts: 840
Joined: 10/03/2012 14:11

#577 Re: pravni savjet

Post by kica »

To je opet Federalni zakon - Zakon o nasljedivanju.

Takodje po odluci Ustavnog suda Federacije BiH, notari sada rade posao koji ne bi mogli da rade.
User avatar
Haris.ba
Posts: 12332
Joined: 08/09/2005 20:08

#578 Re: pravni savjet

Post by Haris.ba »

kica wrote: 07/05/2021 15:58 To je opet Federalni zakon - Zakon o nasljedivanju.

Takodje po odluci Ustavnog suda Federacije BiH, notari sada rade posao koji ne bi mogli da rade.
Znači notari poštuju samo federalne zakone, ništa kantonalne :D
Pa što ne poštuju federalni zakon, ako su im kantonalni mrski?
Ili imaju federalniji zakoni koje poštuju, i oni manje federalniji?

A to za "neustavni posao" ne znam šta da ti kažem. Hoćeš reći da će narodu pasti kao neustavna sva rješenja o nasljeđivanju koja notar uradi? :sax:
User avatar
kica
Posts: 840
Joined: 10/03/2012 14:11

#579 Re: pravni savjet

Post by kica »

ne znam, pitaj notare zasto to ne rade, nisam notar. Ja sam napisao sta hocu da kazem, a ti ako ne razumjes procitaj odluku Ustavnog suda FBiH, ako i dalje ne budes mogao da shvatis kontaktiraj Ustavni sud da ti je pojasne ako budu zeljeli.

U-22/16 od dana: 06.03.2019. godine

P R E S U D UUtvrđuje se da član 29. tačka 2) u dijelu koji glasi: „notarski obrađen“ i tačka 3) u dijelu koji glasi: „notarski utvrđen“ i član 36. stav (1) u dijelu koji glasi: „notarski obrađene“ Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 27/05, 68/05, 43/09 i 63/14) nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;

Utvrđuje se da su čl. 34. i 35. istog Zakona u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;

Utvrđuje se da član 53. stav (2) u cjelini i stav (3) u dijelu koji glasi: „u kojem slučaju ta isprava mora biti notarski obrađena“, član 82. stav (2), član 147. stav (5), član 190. stav (1) u dijelu koji glasi: „u formi notarski obrađene isprave“, član 278. stav (2) u dijelu koji glasi: „mora biti u obliku notarski obrađene isprave i“ i član 305. stav (2) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, br.: 66/13 i 100/13) nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;Utvrđuje se da član 41. stav (2) Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 58/02, 19/03 i 54/04) nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;

Utvrđuje se da je član 58. istog Zakona u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;

Utvrđuje se da član 128. u dijelu koji glasi: „u formi notarski obrađene isprave“, član 130. stav (1) u dijelu koji glasi: „koji mora biti u formi notarski obrađene isprave“, član 131. stav (3) u dijelu koji glasi: „učinjen u formi notarski obrađene isprave i“, član 136. stav (2) u cjelini i stav (3) u dijelu koji glasi: „u istoj formi“, član 147. stav (1), član 167. stav (3), član 176. stav (2) i član 237. stav (6) u dijelu koji glasi: „ Izjava o primanju nasljeđa ili o odricanju od nasljeđa koja je podnesena sudu mora biti notarski obrađena, kao i punomoć za davanje nasljedničke izjave“ Zakona o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 80/14) nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;

Utvrđuje se da su čl. 70. i 163. istog Zakona u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;

Utvrđuje se da član 258. stav (2) Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 35/05, 41/05 i 31/14) nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;

Utvrđuje se da je član 238. istog Zakona u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;

Utvrđuje se da je član 23. Zakona o izvršnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br.: 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09, 35/12 i 46/16) u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donosi prelazno rješenje kojim se daje mogućnost Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da u roku od najviše šest mjeseci od dana objavljivanja ove presude u „Službenim novinama Federacije BiH“ uskladi odredbe zakona koje su utvrđene kao neustavne sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, do kada se iste mogu primjenjivati;

Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i službenim glasilima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.O b r a z l o ž e nj e

[tekst]
nuky1
Posts: 8
Joined: 15/02/2021 14:02

#580 Re: pravni savjet

Post by nuky1 »

Zdravo.

Da li neko zna kolika je vjerovatnoća za smanjenjem ili poništenjem kazne za prekršaj zabrane kretanja u policijskom satu, u slučaju sudskog odlučivanja?

Opis prekršaja: "Okrivljeni zatečen na javnom mjestu ne postupajući po naredbi nadležnog organa kojom se propisuje zabrana kretanja lica u vremenskom periodu od 23:00 do 05:00 bez odobrenja".

Kazna je napisana u 23:10, nemam ranijih prekršaja.

Na kazni piše da je prekršena odredba iz čl. 8, st. 5, tačka D, Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Član 8

(Prekršaji i novčane kazne za fizička lica)


(5) Novčanom kaznom od 500,00 do 1.500,00 će se kazniti za prekršaj:

d) ko ne postupi po naredbi ili rješenju državnog organa kojim se ograničava ili zabranjuje pristup, kretanje ili zadržavanje lica na određenom mjestu ili ko se ne udalji iz grupe koju je policijski službenik pozvao da se raziđe,
User avatar
JThomas
Posts: 69064
Joined: 24/05/2008 15:01
Location: Sic semper tyrannis

#581 Re: pravni savjet

Post by JThomas »

Haris.ba wrote: 06/05/2021 20:16
kica wrote: 06/05/2021 10:27 Ne salju notari u FBiH nikom nista - a ni poreznoj upravi po sluzbenoj duznosti.

To si ti pomjesao sa notarima u entitetu Republika Srpska, gdje salju po sluzbnoj duznosti najnovijim zakonom o notarijatu Republike Srpske iz 2021.
Sasvim moguce.

Evo ti recimo u KS.

ZAKON
O POREZU NA PROMET NEKRETNINA I POREZU NA NASLIJEĐE I POKLONE
Član 25

(Obaveze organa za dostavljanje ugovora i rješenja)

Notari, sudovi i organi uprave, svako u okviru svoje nadležnosti, dužni su ugovore o prometu nekretnina, rješenja o nasljeđivanju i ugovore o poklonu dostaviti Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana izdavanja otpravka izvornika ugovora, odnosno pravosnažnosti rješenja o nasljeđivanju.
:mrgreen: ma mi to ne praktikujemo.

citat završen, jedna notarka u sarajevu, godine ove ljeta gospodnjeg...
User avatar
kica
Posts: 840
Joined: 10/03/2012 14:11

#582 Re: pravni savjet

Post by kica »

Kako li ce sad tek "raditi", kad su im skesali naknade do 300%
Sovac
Posts: 13
Joined: 28/02/2018 22:52

#583 Re: pravni savjet

Post by Sovac »

Zdravo,

Imam pitanje vezano za Zakon o nabavljanju, državanju i nošenja oružja, tj. za njegovo provođenje.
U samom zakonu stoji da suzavac (sprej za omamljivanje) je oružje D kategorije i kao takvo se može nositi bez odobrenja i prijave nadležnom organu. Ovo su mi također potvrdili referenti za oružje u par općinskih PU Kantona Sarajevo.

E sad, problem je sljedeći. Desila mi se situacija tokom policijske kontrole. Tokom kontrole sam izjavio da imam suzavac sa sobom, znajući da nije nedozvoljeno nositi isti bez prijave. Međutim, policajac tvrdi da nije dozvoljeno isti nosati bez prijave i da ću dobiti kaznu od 500 KM.
Kaznu sam odbio i rekao da mi pošalje sudski nalog, policajac je potvrdio da će isti poslati.

Mene zanima da li će od ovog išta biti, hoću li opšte očekivati poziv na sud, i ako dođe isti da li ću automatski biti oslobođen činjenicom da nisam uradio ništa nedozvoljeno?
User avatar
seoBIH
Posts: 7257
Joined: 22/03/2003 00:00

#584 Re: pravni savjet

Post by seoBIH »

Mislim da zavisi od kantona do kantona. Koliko ja znam zene mogu imati taj suzavac, muskarci ne, cak i prijavom. Moguce da ja nemam tacne informacije, ali mi ovo "zvoni".

kako god, siguran sam da se mora prijaviti.
Sovac
Posts: 13
Joined: 28/02/2018 22:52

#585 Re: pravni savjet

Post by Sovac »

seoBIH wrote: 14/06/2021 14:00 Mislim da zavisi od kantona do kantona. Koliko ja znam zene mogu imati taj suzavac, muskarci ne, cak i prijavom. Moguce da ja nemam tacne informacije, ali mi ovo "zvoni".

kako god, siguran sam da se mora prijaviti.
Po ovom zakonu, član 6 i član 7 pod d), ne mora se prijaviti.
Član 6

(Kategorizacija oružja)

Oružje se, prema odredbama ovog zakona razvrstava u četiri kategorije:
...
d) Kategoriju D, koju čine:

1) električni paralizatori snage ispod 10.000 v,

2) sprejevi za omamljivanje,

3) hladno oružje,

4) vazdušno oružje čija je kinetička energija manja od 10,5 J ili je brzina projektila manja od 200 m/s i kalibra 4.5 mm i manjeg i

5) oružje s tetivom čija je sila zatezanja tetive manja od 450 N, odnosno čija je natezna težina manja od 101 libre.

Član 7

(Ograničenja)
...
d) dozvoljeno oružje za koje nije potrebno odobrenje niti prijava nadležnom organu - oružje kategorije D.

(2) Zabranjeno je nabavljanje ili držanje ili nošenje oružja kategorije A, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

(3) Zabranjeno je nabavljanje ili držanje ili nošenje oružja kategorije B bez odgovarajuće isprave o oružju.

(4) Zabranjeno je držanje ili nošenje oružja kategorije C bez odgovarajuće isprave.

(5) Zabranjeno je bez opravdanog razloga nositi hladno oružje na javnim mjestima, vjerskim okupljanjima, ugostiteljskim objektima, obrazovnim ustanovama i na drugim javnim mjestima.

(6) Oružje kategorije D mogu nabavljati, držati i nositi samo lica starija od 18 godina, osim članova sportskih streljačkih organizacija, a izuzetno raspršivače (sprejeve) mogu nabavljati, držati i nositi lica starija od 16 godina.
Last edited by Sovac on 14/06/2021 14:34, edited 1 time in total.
User avatar
seoBIH
Posts: 7257
Joined: 22/03/2003 00:00

#586 Re: pravni savjet

Post by seoBIH »

Sa srecom, nemoj zaboraviti da nam javis ishod. Vecina dodje na forum pita i ispali se...
Sovac
Posts: 13
Joined: 28/02/2018 22:52

#587 Re: pravni savjet

Post by Sovac »

seoBIH wrote: 14/06/2021 14:34 Sa srecom, nemoj zaboraviti da nam javis ishod. Vecina dodje na forum pita i ispali se...
:thumbup:
DahZmaja
Posts: 73
Joined: 09/02/2021 12:49

#588 Re: pravni savjet

Post by DahZmaja »

Pozdrav, moja mama je doživjela razbojništvo sa teškim tjelesnim povredama.
Razbojnik je uhapšen i osuđen.
Mama je dobila presudu u kojoj je sudija dosudio da joj se nadoknadi novčani iznos (oteta penzija) a ta ostalo je upućuje na daljinu proces/postupak.
Potreban mi je advokat/savjet pa bih vas zamolio za kontakt advokata ako ništa da razgovaram i savjetujem se s njim.
Totalno sam laik za ove stvari. Sa sudom, advokatom i policijom nisam imao dodira.

Hvala unaprijed.
splinter
Posts: 4529
Joined: 08/10/2011 12:28

#589 Re: pravni savjet

Post by splinter »

DahZmaja wrote: 16/06/2021 11:11 Pozdrav, moja mama je doživjela razbojništvo sa teškim tjelesnim povredama.
Razbojnik je uhapšen i osuđen.
Mama je dobila presudu u kojoj je sudija dosudio da joj se nadoknadi novčani iznos (oteta penzija) a ta ostalo je upućuje na daljinu proces/postupak.
Potreban mi je advokat/savjet pa bih vas zamolio za kontakt advokata ako ništa da razgovaram i savjetujem se s njim.
Totalno sam laik za ove stvari. Sa sudom, advokatom i policijom nisam imao dodira.

Hvala unaprijed.
Pa jel sad sve ok?
Vjerovatno misliš i na obeštećenje zbog teških tjelesnih povreda?
Sad ne znam ko je najbolji advokat za takve procese, neka imena mi se onako vrte u glavi
DahZmaja
Posts: 73
Joined: 09/02/2021 12:49

#590 Re: pravni savjet

Post by DahZmaja »

splinter wrote: 16/06/2021 11:29
DahZmaja wrote: 16/06/2021 11:11 Pozdrav, moja mama je doživjela razbojništvo sa teškim tjelesnim povredama.
Razbojnik je uhapšen i osuđen.
Mama je dobila presudu u kojoj je sudija dosudio da joj se nadoknadi novčani iznos (oteta penzija) a ta ostalo je upućuje na daljinu proces/postupak.
Potreban mi je advokat/savjet pa bih vas zamolio za kontakt advokata ako ništa da razgovaram i savjetujem se s njim.
Totalno sam laik za ove stvari. Sa sudom, advokatom i policijom nisam imao dodira.

Hvala unaprijed.
Pa jel sad sve ok?
Vjerovatno misliš i na obeštećenje zbog teških tjelesnih povreda?
Sad ne znam ko je najbolji advokat za takve procese, neka imena mi se onako vrte u glavi
Sad šta da kažem, relativno zdravstveno stanje žene od 70 godina je takvo kakvo jeste.
U pitanju je lom lopatice u ramenu lijeve ruke.
Posjetio sam besplatno pravno savjetovalište KS kad gle iznenađenja, srijedom ne rade sa strankama...
Sutra ću...
Da, mislim na obeštećenje zbog teških tjelesnih povreda.
Hvala za upit.
splinter
Posts: 4529
Joined: 08/10/2011 12:28

#591 Re: pravni savjet

Post by splinter »

DahZmaja wrote: 16/06/2021 12:17
splinter wrote: 16/06/2021 11:29
DahZmaja wrote: 16/06/2021 11:11 Pozdrav, moja mama je doživjela razbojništvo sa teškim tjelesnim povredama.
Razbojnik je uhapšen i osuđen.
Mama je dobila presudu u kojoj je sudija dosudio da joj se nadoknadi novčani iznos (oteta penzija) a ta ostalo je upućuje na daljinu proces/postupak.
Potreban mi je advokat/savjet pa bih vas zamolio za kontakt advokata ako ništa da razgovaram i savjetujem se s njim.
Totalno sam laik za ove stvari. Sa sudom, advokatom i policijom nisam imao dodira.

Hvala unaprijed.
Pa jel sad sve ok?
Vjerovatno misliš i na obeštećenje zbog teških tjelesnih povreda?
Sad ne znam ko je najbolji advokat za takve procese, neka imena mi se onako vrte u glavi
Sad šta da kažem, relativno zdravstveno stanje žene od 70 godina je takvo kakvo jeste.
U pitanju je lom lopatice u ramenu lijeve ruke.
Posjetio sam besplatno pravno savjetovalište KS kad gle iznenađenja, srijedom ne rade sa strankama...
Sutra ću...
Da, mislim na obeštećenje zbog teških tjelesnih povreda.
Hvala za upit.
Ako šta vidim od ovih kontakata advokata, pošaljem ti na pp
Guadalajara
Posts: 25295
Joined: 24/04/2019 18:10

#592 Re: pravni savjet

Post by Guadalajara »

DahZmaja wrote: 16/06/2021 12:17
splinter wrote: 16/06/2021 11:29
DahZmaja wrote: 16/06/2021 11:11 Pozdrav, moja mama je doživjela razbojništvo sa teškim tjelesnim povredama.
Razbojnik je uhapšen i osuđen.
Mama je dobila presudu u kojoj je sudija dosudio da joj se nadoknadi novčani iznos (oteta penzija) a ta ostalo je upućuje na daljinu proces/postupak.
Potreban mi je advokat/savjet pa bih vas zamolio za kontakt advokata ako ništa da razgovaram i savjetujem se s njim.
Totalno sam laik za ove stvari. Sa sudom, advokatom i policijom nisam imao dodira.

Hvala unaprijed.
Pa jel sad sve ok?
Vjerovatno misliš i na obeštećenje zbog teških tjelesnih povreda?
Sad ne znam ko je najbolji advokat za takve procese, neka imena mi se onako vrte u glavi
Sad šta da kažem, relativno zdravstveno stanje žene od 70 godina je takvo kakvo jeste.
U pitanju je lom lopatice u ramenu lijeve ruke.
Posjetio sam besplatno pravno savjetovalište KS kad gle iznenađenja, srijedom ne rade sa strankama...
Sutra ću...
Da, mislim na obeštećenje zbog teških tjelesnih povreda.
Hvala za upit.

Iskreno...Slaba fajda od toga...i ti što tako ženama otimaju su drogeraši na horsu...Lično znam za dva slučaja, gdje je u jednom starija žena ubrzo umrla...a druga nakon 2-3 godine...

Zatvorske kazne smiješne...

Drogeraši...nemaju ništa na sebi...ni kuce ni stanove...auta...nemaju stalna primanja...Ne vidim način kako bi to naplatio...

Ako ganjas nekakvu pravdu...paliju u ruke...i sacekaj govna ako znas ko je...
DahZmaja
Posts: 73
Joined: 09/02/2021 12:49

#593 Re: pravni savjet

Post by DahZmaja »

splinter wrote: 16/06/2021 12:35
DahZmaja wrote: 16/06/2021 12:17
splinter wrote: 16/06/2021 11:29

Pa jel sad sve ok?
Vjerovatno misliš i na obeštećenje zbog teških tjelesnih povreda?
Sad ne znam ko je najbolji advokat za takve procese, neka imena mi se onako vrte u glavi
Sad šta da kažem, relativno zdravstveno stanje žene od 70 godina je takvo kakvo jeste.
U pitanju je lom lopatice u ramenu lijeve ruke.
Posjetio sam besplatno pravno savjetovalište KS kad gle iznenađenja, srijedom ne rade sa strankama...
Sutra ću...
Da, mislim na obeštećenje zbog teških tjelesnih povreda.
Hvala za upit.
Ako šta vidim od ovih kontakata advokata, pošaljem ti na pp
Hvala ti kao da već jesi ( pišem sa mobitela pa nemam emotikon palac gore :) )
DahZmaja
Posts: 73
Joined: 09/02/2021 12:49

#594 Re: pravni savjet

Post by DahZmaja »

Guadalajara wrote: 16/06/2021 12:40
DahZmaja wrote: 16/06/2021 12:17
splinter wrote: 16/06/2021 11:29

Pa jel sad sve ok?
Vjerovatno misliš i na obeštećenje zbog teških tjelesnih povreda?
Sad ne znam ko je najbolji advokat za takve procese, neka imena mi se onako vrte u glavi
Sad šta da kažem, relativno zdravstveno stanje žene od 70 godina je takvo kakvo jeste.
U pitanju je lom lopatice u ramenu lijeve ruke.
Posjetio sam besplatno pravno savjetovalište KS kad gle iznenađenja, srijedom ne rade sa strankama...
Sutra ću...
Da, mislim na obeštećenje zbog teških tjelesnih povreda.
Hvala za upit.

Iskreno...Slaba fajda od toga...i ti što tako ženama otimaju su drogeraši na horsu...Lično znam za dva slučaja, gdje je u jednom starija žena ubrzo umrla...a druga nakon 2-3 godine...

Zatvorske kazne smiješne...

Drogeraši...nemaju ništa na sebi...ni kuce ni stanove...auta...nemaju stalna primanja...Ne vidim način kako bi to naplatio...

Ako ganjas nekakvu pravdu...paliju u ruke...i sacekaj govna ako znas ko je...
Hvala i tebi na savjetu iako nije baš dobar.
Ipak razumijem da ne vidiš u potpunosti cilj tužbe.
Mojoj majci neće biti bolje ako ja njemu polomim obje ruke.
Bit će njemu teže jer će uvjek imati teret tužbe, pa iako je narkoman ili kokuz, barem će imati problema ako hoće ličnu kartu, itd ....
Guadalajara
Posts: 25295
Joined: 24/04/2019 18:10

#595 Re: pravni savjet

Post by Guadalajara »

DahZmaja wrote: 16/06/2021 14:05
Guadalajara wrote: 16/06/2021 12:40
DahZmaja wrote: 16/06/2021 12:17

Sad šta da kažem, relativno zdravstveno stanje žene od 70 godina je takvo kakvo jeste.
U pitanju je lom lopatice u ramenu lijeve ruke.
Posjetio sam besplatno pravno savjetovalište KS kad gle iznenađenja, srijedom ne rade sa strankama...
Sutra ću...
Da, mislim na obeštećenje zbog teških tjelesnih povreda.
Hvala za upit.

Iskreno...Slaba fajda od toga...i ti što tako ženama otimaju su drogeraši na horsu...Lično znam za dva slučaja, gdje je u jednom starija žena ubrzo umrla...a druga nakon 2-3 godine...

Zatvorske kazne smiješne...

Drogeraši...nemaju ništa na sebi...ni kuce ni stanove...auta...nemaju stalna primanja...Ne vidim način kako bi to naplatio...

Ako ganjas nekakvu pravdu...paliju u ruke...i sacekaj govna ako znas ko je...
Hvala i tebi na savjetu iako nije baš dobar.
Ipak razumijem da ne vidiš u potpunosti cilj tužbe.
Mojoj majci neće biti bolje ako ja njemu polomim obje ruke.
Bit će njemu teže jer će uvjek imati teret tužbe, pa iako je narkoman ili kokuz, barem će imati problema ako hoće ličnu kartu, itd ....
I sta vuci ce se to bzbz po sudovima...naplatata pljenidbom..dodju mu kuci da naplate...pregledaju imaju li sta uzeti...nemaju sta jer mu je potrebno za normalan zivot...i fino obavijeste sud da je loseg finansijskog/materijalnog stanja...sirotinja...u roku 7-15 dana ako se ne zalis i ne trazis neki drugin nacin za naplatu...gotovo...masi usima...

a u medjuvremenu ces bacati pare na pravnike...
DahZmaja
Posts: 73
Joined: 09/02/2021 12:49

#596 Re: pravni savjet

Post by DahZmaja »

Guadalajara wrote: 16/06/2021 14:12
DahZmaja wrote: 16/06/2021 14:05
Guadalajara wrote: 16/06/2021 12:40 [/b]
Iskreno...Slaba fajda od toga...i ti što tako ženama otimaju su drogeraši na horsu...Lično znam za dva slučaja, gdje je u jednom starija žena ubrzo umrla...a druga nakon 2-3 godine...

Zatvorske kazne smiješne...

Drogeraši...nemaju ništa na sebi...ni kuce ni stanove...auta...nemaju stalna primanja...Ne vidim način kako bi to naplatio...

Ako ganjas nekakvu pravdu...paliju u ruke...i sacekaj govna ako znas ko je...
Hvala i tebi na savjetu iako nije baš dobar.
Ipak razumijem da ne vidiš u potpunosti cilj tužbe.
Mojoj majci neće biti bolje ako ja njemu polomim obje ruke.
Bit će njemu teže jer će uvjek imati teret tužbe, pa iako je narkoman ili kokuz, barem će imati problema ako hoće ličnu kartu, itd ....
I sta vuci ce se to bzbz po sudovima...naplatata pljenidbom..dodju mu kuci da naplate...pregledaju imaju li sta uzeti...nemaju sta jer mu je potrebno za normalan zivot...i fino obavijeste sud da je loseg finansijskog/materijalnog stanja...sirotinja...u roku 7-15 dana ako se ne zalis i ne trazis neki drugin nacin za naplatu...gotovo...masi usima...

a u medjuvremenu ces bacati pare na pravnike...
Kada si tako vidovit molim te da s nama podjeliš rezultate sportskih događaja pa da svi uzmemo ludu lovu. Sveti vidoviti čovječe.
User avatar
moonca
Posts: 72881
Joined: 20/12/2016 20:16

#597 Re: pravni savjet

Post by moonca »

DahZmaja wrote: 16/06/2021 14:28
Guadalajara wrote: 16/06/2021 14:12
DahZmaja wrote: 16/06/2021 14:05

Hvala i tebi na savjetu iako nije baš dobar.
Ipak razumijem da ne vidiš u potpunosti cilj tužbe.
Mojoj majci neće biti bolje ako ja njemu polomim obje ruke.
Bit će njemu teže jer će uvjek imati teret tužbe, pa iako je narkoman ili kokuz, barem će imati problema ako hoće ličnu kartu, itd ....
I sta vuci ce se to bzbz po sudovima...naplatata pljenidbom..dodju mu kuci da naplate...pregledaju imaju li sta uzeti...nemaju sta jer mu je potrebno za normalan zivot...i fino obavijeste sud da je loseg finansijskog/materijalnog stanja...sirotinja...u roku 7-15 dana ako se ne zalis i ne trazis neki drugin nacin za naplatu...gotovo...masi usima...

a u medjuvremenu ces bacati pare na pravnike...
Kada si tako vidovit molim te da s nama podjeliš rezultate sportskih događaja pa da svi uzmemo ludu lovu. Sveti vidoviti čovječe.
Sam se uvjeri.. posjeti/ informishi se, bilo kojeg advokata, i sam ces se uvjeriti o cemu prica. :zoka:
DahZmaja
Posts: 73
Joined: 09/02/2021 12:49

#598 Re: pravni savjet

Post by DahZmaja »

moonca wrote: 16/06/2021 14:33
DahZmaja wrote: 16/06/2021 14:28
Guadalajara wrote: 16/06/2021 14:12
I sta vuci ce se to bzbz po sudovima...naplatata pljenidbom..dodju mu kuci da naplate...pregledaju imaju li sta uzeti...nemaju sta jer mu je potrebno za normalan zivot...i fino obavijeste sud da je loseg finansijskog/materijalnog stanja...sirotinja...u roku 7-15 dana ako se ne zalis i ne trazis neki drugin nacin za naplatu...gotovo...masi usima...

a u medjuvremenu ces bacati pare na pravnike...
Kada si tako vidovit molim te da s nama podjeliš rezultate sportskih događaja pa da svi uzmemo ludu lovu. Sveti vidoviti čovječe.
Sam se uvjeri.. posjeti/ informishi se, bilo kojeg advokata, i sam ces se uvjeriti o cemu prica. :zoka:
Trolu, a možda pratiš od psihičkih problema pa imaš potrebu da kao trol iskačeš na svakoj temi i daješ budalaste komentare, pri tome šprdajući se sa onima koji traže odgovore kao i sa onima koji se potrude pomoći.
Pravi si teret društva, tipičan primjer bezmozgića.

Post ti je prijavljen administraciji i nadam se da ćeš dobiti barem heftu Banovića.
User avatar
moonca
Posts: 72881
Joined: 20/12/2016 20:16

#599 Re: pravni savjet

Post by moonca »

DahZmaja wrote: 16/06/2021 16:42
moonca wrote: 16/06/2021 14:33
DahZmaja wrote: 16/06/2021 14:28

Kada si tako vidovit molim te da s nama podjeliš rezultate sportskih događaja pa da svi uzmemo ludu lovu. Sveti vidoviti čovječe.
Sam se uvjeri.. posjeti/ informishi se, bilo kojeg advokata, i sam ces se uvjeriti o cemu prica. :zoka:
Trolu, a možda pratiš od psihičkih problema pa imaš potrebu da kao trol iskačeš na svakoj temi i daješ budalaste komentare, pri tome šprdajući se sa onima koji traže odgovore kao i sa onima koji se potrude pomoći.
Pravi si teret društva, tipičan primjer bezmozgića.

Post ti je prijavljen administraciji i nadam se da ćeš dobiti barem heftu Banovića.
Eto, cemu se ti radujesh. :oops: i cime se bavish.. tuzakanjem samo... i dijeljenjem dijagnoza.. et ja te necu prijaviti. neka te.. treba ti pomoc.. :)
Iz iskustva ti forumashi zele pomoci , ti negodusjes i 'prozivash ih' .. pravnik ili ti advokat, ti nece dati, ovdje dzaba savjet, jer oni zive od 'savjeta'.
DahZmaja
Posts: 73
Joined: 09/02/2021 12:49

#600 Re: pravni savjet

Post by DahZmaja »

Fakat si nestabilna osoba...
Post Reply