Naručivanje više pošiljki od različih prodavača u isto vrijeme

Ekonomija, biznis, dionice, posao, (ne)zaposlenost...
Post Reply
mintor
Posts: 1
Joined: 16/02/2008 01:13

Naručivanje više pošiljki od različih prodavača u isto vrijeme

Post by mintor » 12/12/2019 10:27

Pozdrav,

Imam jedno pitanje.

Naime, zanima me, ako bi naručivao sa jedne kineske stranice količinski veći broj proizvoda ali od različih prodavača kakva je situacija sa carinom i slično, jel sumiraju narudžbe ili je svaka za sebe, bez obzira na broj narudžbi u istom danu ili mjesecu?

Radi se o različitim prodavačima pa i pošiljkama (fizički odvojene i vremenskom rasponu od nekoliko dana ili isti dan).

Hvala!!


User avatar
mayab
Posts: 18106
Joined: 06/03/2008 13:00
Location: SARAJEVO
Has thanked: 6 times
Been thanked: 6 times

Re: Naručivanje više pošiljki od različih prodavača u isto vrijeme

Post by mayab » 13/12/2019 06:17

Svaka za sebe

User avatar
_Reds_
Posts: 5593
Joined: 14/01/2012 20:01
Location: Aqua S....
Been thanked: 9 times

Re: Naručivanje više pošiljki od različih prodavača u isto vrijeme

Post by _Reds_ » 13/12/2019 07:48

Ako dođu isti dan kod nas, moguće je da budu sabrane.

Takodje i ako poručiš više komada, i oni procjene da je to više nego što treba jednom licu i to mogu da vrate i kažu komercijalnog karaktera.

User avatar
yasaq
Posts: 916
Joined: 30/07/2006 21:54

Re: Naručivanje više pošiljki od različih prodavača u isto vrijeme

Post by yasaq » 13/12/2019 08:10

Ovdje ti je sve što trebaš znati !

http://www.new.uino.gov.ba/bs/Kupovina% ... 0interneta

KUPOVINA PUTEM INTERNETA

Prilikom naručivanja proizvoda putem interneta ili na neki drugi način, a koji se dostavljaju u BiH poštanskim putem, lice koje je naručilac tih dobara je obveznik plaćanja uvoznih dažbina.

Carinska procedura uvoza svih roba, pa tako i roba koje putem poštanskih paketa stižu u Bosnu i Hercegovinu, obavlja se u skladu sa Zakonom o carinskoj politici BiH i svim važećim podzakonskim aktima.

U skladu sa članom 207. Zakona o carinskoj politici BiH, te članom 24. Odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina, od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba zanemarive vrijednosti sadržana u pošiljci poslanoj direktno iz druge države primaocu u Bosni i Hercegovini.

Robom zanemarive vrijednosti smatra se roba čija je ukupna vrijednost do 300,00 konvertibilnih maraka po pošiljci, isključujući alkoholne proizvode, parfeme i toaletne vode, duvan i duvanske prerađevine. Uobičajeno primanje paketa, u smislu navedenog oslobađanja, podrazumijeva primanje paketa iz inostranstva jednom u toku nedelje. Poštanske pošiljke koje ispunjavaju uslove za navedeno oslobađanje od plaćanja carine, oslobođene su i od plaćanja poreza na dodatu vrijednost u skladu sa članom 26. tačka 2. Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

U skladu sa članom 207. Zakona, te članom 26. Odluke od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba nekomercijalnog karaktera sadržana u pošiljci koju besplatno šalje fizičko lice iz druge države fizičkom licu u Bosni i Hercegovini.

Pošiljke nekomercijalnog karaktera, smatraju se povremene pošiljke koje sadrže isključivo robu namijenjenu ličnoj upotrebi ili upotrebi članova domaćinstva korisnika oslobađanja, koja po svojoj vrsti i količini ukazuje da se ne radi o komercijalnom karakteru i da ih je pošiljalac primaocu poslao besplatno.

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina primjenjuje se na robu vrijednosti do 90,00 konvertibilnih maraka po pošiljci.

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina količinski se ograničava, po pošiljci, za određenu robu:

duhan i duhanski proizvodi, do 50 cigareta ili 10 cigara, te 50 grama duhana za pušenjealkohol i alkoholna pića, u količini od 1 litra, te vino u količini, 2 litre,parfemi, do 50 ml ili toaletne vode do 250 ml.
Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 24. i 26. ove Odluke odobrava usmeno carinski ured kojem je roba predočena.

U slučaju da vrijednost robe koja iz inostranstva stigne poštanskom pošiljkom u BiH, prelazi vrijednost od 300 KM, odnosno 90 KM u slučajevima kad pakete šalju fizička lica, carinska služba obavještava lice koje je naručilo robu o preuzimanju iste putem poštansko carinske deklaracije za fizička lica.

Ukoliko lice u BiH prima poštansku pošiljku od fizičkog lica iz inostranstva, na utvrđenu carinsku vrijednost (vrijednost robe + svi zavisni troškovi nastali u procesu nabave), obračunava se jedinstvena stopa carine za nekomercijalnu robu u iznosu od 10 % carine, a onda tako dobijen ukupan iznos predstavlja osnovicu za obračun 17 % PDV-a. U osnovicu za obračun uvoznih dažbina ulaze i svi zavisni troškovi nastali prilikom uvoza robe, poput transporta, osiguranja i sl.

Ukoliko lice iz BiH prima poštansku pošiljku od pravnog lica iz inostranstva, na utvrđenu carinsku vrijednost obračunava se standardna stopa carine u skladu sa Carinskom tarifom BiH (5%, 10%, 15% - ovisno o vrsti robe) i PDV 17 %. U osnovicu za obračun uvoznih dažbina ulaze i svi zavisni troškovi nastali prilikom uvoza robe, poput transporta, osiguranja i sl. Prilikom utvrđivanja carinske osnovice za obračun uvoznih dažbina najčešće se uzima fakturna vrijednost robe, i to iz same fakture koja prati određenu robu ili se traži potvrda o plaćanju putem izvadaka sa računa kreditne kartice. Na utvrđenu carinsku vrijednost se obračunavaju i plaćaju zakonom predviđene dažbine. Ukoliko za određenu robu koja je predmet uvoza ne postoji faktura, carinska služba upućuje poziv primaocu da dostavi dokaz o plaćanju putem kreditne kartice, a ukoliko ni to ne postoji, carinska služba u skladu sa važećim propisima pristupa utvrđivanju stvarne vrijednosti te robe koja će predstavljati osnovicu za obračun uvoznih dažbina, a na osnovu vrijednosti iste ili slične robe koja je uvezena u prethodnom periodu. Dodatni dokumenti koji se traže of fizičkih lica dostavljaju se direktno u carinske referate pri poštanskim kancelarijama u BiH, putem faxa, ili e-maila.

Post Reply