ČLANSTVO U VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI???

Ekonomija, biznis, dionice, posao, (ne)zaposlenost...
Post Reply
zenicablues
Posts: 256
Joined: 20/11/2009 17:27

ČLANSTVO U VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI???

Post by zenicablues » 19/02/2011 10:21

Zamolio bih one koje definitivno znaju da li je članstvo u Vanjskotrgovinskoj komori obavezno?

HVALA!!!


enx
Posts: 352
Joined: 01/02/2010 18:02

Re: ČLANSTVO U VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI???

Post by enx » 19/02/2011 14:01

"l. Članovi Komore su preduzeća, banke, osiguravajuća društva i druga pravna - privredna lica
registrovana za obavljanje poslova sa inostranstvom na prostoru Bosne i Hercegovine, automatski na
osnovu članstva u privrednim komorama konstituisanim na temelju zakona Federacije Bosne i

Hercegovine, Republike Srpske (u daljem tekstu: entiteti) i Distrikta Brčko.
2. Članovi Komore su Privredna komora Republike Srpske, Privredna komora Federacije Bosne i
Hercegovine i Privredna komora Distrikta Brčko, kao kolektivni članovi, a ostale privredne komore
organizovane na teritorijalnom i strukovnom principu, specijalizovane i slične asocijacije mogu biti
kolektivni članovi na način i pod uslovima utvrđenim Statutom Komore.
3. Članovi Komore mogu biti naučno-istraživačke i obrazovne institucije, udruženja građana koja u
svojoj registraciji imaju privredne djelatnosti, savezi, interesne asocijacije, fondacije, zaklade i druge
organizacije koje obavljaju djelatnost od značaja za privredu, kao pojedinačni ili kolektivni članovi,
ukoliko svojom odlukom izraze interes za članstvo.
4. Komora vodi registar članova, na osnovu podataka o članovima koje joj obavezno dostavljaju
privredne komore kantona/regija, privrede entiteta i Distrikta Brčko.
5. Predsjednik Komore donosi uputstvo o načinu vođenja registra iz prethodnog stava.
Član 4.
1. Članovi Komore mogu se interesno odnosno strukovno povezivati i organizirati u okviru Komore,
dobrovoljno, na osnovu odluka i akata o osnivanju asocijacija, sa i bez svojstva pravnog lica.
2. Strukovne komore, udruženja, komore obrtnika, savezi i druge strukovne i specijalizovane
asocijacije na nivou Bosne i Hercegovine mogu se organizovati sa statusom pravnog lica, a registruju
se kod nadležnog suda prema svom sjedištu.
3. U okviru Komore mogu se organizovati asocijacije poslodavaca, odnosno menadžera, na
dobrovoljnoj osnovi, radi zastupanja svojih interesa prema organima i sindikatu Bosne i Hercegovine,
u partnerskom odnosu iz oblasti rada, zapošljavanja i socijalne politike."

A članstvo u Privrednoj komori F BiH je na dobrovoljnoj bazi.

Mali obrtnici imaju svoja udruženja i obavezni su putem udruženja biti članovi obrtničke komore na osnovu zakona o obrtu!

zenicablues
Posts: 256
Joined: 20/11/2009 17:27

Re: ČLANSTVO U VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI???

Post by zenicablues » 19/02/2011 15:53

hvala na iscrpnom odgovoru!

Koji zakon ili pravilnik ili odluka definira da je članstvo na dobrovoljnoj bazi?

HVALA!!!

enx
Posts: 352
Joined: 01/02/2010 18:02

Re: ČLANSTVO U VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI???

Post by enx » 21/02/2011 09:54

zenicablues wrote:hvala na iscrpnom odgovoru!

Koji zakon ili pravilnik ili odluka definira da je članstvo na dobrovoljnoj bazi?

HVALA!!!


Izmjenama i dopunama Zakona o privrednim komorama u Federaciji BiH ( Službene novine Federacije BiH 34/03) uveden je princip dobrovoljnosti učlanjenja od 01.01.2004.godine.

Post Reply