Krivaja 1884-kriminalna privatizacija

Rasprave na razne teme... Ako ne znate gdje poslati poruku, pošaljite je ovdje.

Moderator: O'zone

Post Reply
krivajaš
Posts: 10
Joined: 08/03/2011 11:27

Krivaja 1884-kriminalna privatizacija

Post by krivajaš » 09/03/2011 11:42

Krivaja 1884: Povlaštenu firmu zaobišle kontrole
Maja Rener - 27.02.2011 18:32
SARAJEVO - Nadležne državne službe nikada nisu kontrolisale poslovanje "Krivaje 1884" Zavidovići i izricale mjere zbog neplaćanja obaveza mada je firma radila dvije godine dok formalno nije ugašena u avgustu prošle godine.

Sve to vrijeme, kažu ekonomisti, firma je mogla raditi šta je htjela i nikome ne odgovarati, a pri tome je imala prednost jer je, kao projekat Vlade FBiH, dobijala sirovine po povoljnijim uslovima.

Ova "Krivaja 1884" sa blizu 2.000 radnika osnovana je u novembru 2008. godine zajedničkim ulaganjem državne "Krivaje" i privatnog "Ferimpeksa", koji je u novom preduzeću stekao 70 odsto vlasništva.

"U 'Krivaji 1884' je trebalo raditi jaču kontrolu pa reći da nisu izmirili obaveze i da će zato imati posljedice. Ovdje nije u pitanju neznanje. Problem u FBiH je što se favoriziraju pojednici. Treba imati iste kriterije za sve i prema svima se isto ophoditi", istakao je ekonomski stručnjak u Vanjskotrgovinskoj komori BiH Duljko Hasić.

Nakon što su se bivši radnici "Krivaje" žalili na sudsko rješenje o registraciji, registracija "Krivaje 1884" je odbijena, te je preduzeće brisano iz registra, a potom je upisano pod novim imenom, PD "Krivaja 1884", koju Porezna uprava ne smatra pravnim sljednikom prethodne firme.

Sve to vrijeme firma je radila, izuzev mjesec, kada se čekao konačan ishod registracije. Mada su u samoj firmi priznali da nisu izmirivali obaveze prema državi od maja 2009. do oktobra prošle godine, kada je u registar upisana nova firma, u Poreznoj upravi FBiH su rekli da nisu nikada radili kontrolu.

"PU vrši nadzor prema planu inspekcijskog nadzora, tako da 'Krivaja 1884' još nije kontrolisana. S obzirom na to ne možemo hipotetički odgovarati na pitanje da li je ovo društvo moglo poslovati a da nije uplaćivalo poreze i doprinose", rekli su u Poreznoj upravi.

Nisu odgovorili koliko firma duguje pravdajući to poreznom tajnom. Ranije su nam u odgovoru datom 31. avgusta prošle godine rekli da "Krivaja 1884" nema evidentiranih dospjelih poreznih obaveza.

Negirali su izvještaj Federalne uprave policije da je firma poslovala, koristila pečat, logo iako nije imala identifikacijski (ID) broj, poreznu prijavu i bila formalno-pravno registrovana. Inače, FUP je podnio krivičnu prijavu zbog nezakonitosti kod osnivanja "Krivaje 1884".

U Poreznoj upravi tvrde da je "Krivaja 1884" dobila ID broj kada je osnovana, te da je, nakon što je sudskim rješenjem od 31. avgusta 2010. godine brisana, u sudski registar upisana nova PD "Krivaja 1884", koja je takođe dobila ID broj.

Ni Uprava za inspekcijske poslove FBiH nije kontrolisala "Krivaju 1884" jer je, kažu, nisu imali registrovanu s obzirom na to da nije stekla pravni subjektivitet. U Finansijskoj policiji FBiH tvrde da je Porezna uprava ta koja kontroliše poslovanje, tako da ni oni nisu ništa radili.

Ismet Mujanović, direktor stare-nove "Krivaje 1884" i jedan od suvlasnika "Ferimpeksa", rekao je da plaćaju obaveze prema državi od upisa u registar nove firme, a da će obaveze bivše biti izmirene.

"U maju 2009. godine prestali smo plaćati obaveze jer su se javili problemi sa registracijom pa nismo znali ko je obveznik. Novac od poslovanja utrošen je na repromaterijal, režije, plate i ostalo", naglasio je Mujanović.

Stipo Buljan, sekretar Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH, kaže da su državni organi mogli i mogu kontrolisati "Krivaju 1884" kao svaku drugu firmu, te da je Vlada FBiH naložila Agenciji za privatizaciju FBiH da angažuje kuću koja će uraditi reviziju poslovanja "Krivaje 1884" od osnivanja do gašenja.


Preuzimanje obaveza
U Ministarstvu energije, rudarstva i industrije FBiH tvrde da se sve obaveze bivše "Krivaje 1884" prenose na novu firmu, PD "Krivaja 1884", mada ona nije pravni sljedbenik prethodne.

Ugovorom o zajedničkom ulaganju kojim je "Krivaja 1884" osnovana i aneksom tog ugovora Vlada FBiH se obavezala da će, između ostalog, izmiriti dio obaveza za PIO i sufinansirati sirovinu sedam godina, dok firma treba da izmiri dugove za plate i ostale doprinose.

Sekretar Ministarstva Stipo Buljan rekao je da će uskoro u aneksu ugovora biti izmijenjen naziv preduzeća u PD "Krivaja 1884".

"Vlada je izmirila svoj dio obveza od 3,5 miliona KM. I nova 'Krivaja' će platiti obveze za mirovinsko od nešto više od 17 miliona KM", dodao je Buljan. Da su sve obaveze na snazi, tvrdi i Ismet Mujanović, direktor stare-nove "Krivaje 1884". Promjenu naziva obrazložio je time da nije moguće imati kontinuitet firme koja je brisana iz registra.http://www.nezavisne.com/posao/privreda ... 80921.html

Krivaja 1884-krivična prijava Federalne uprave policijehttp://www.hayat.ba/vijesti/uda ... elima.html

Petak, 18 Februar 2011 13:07

FUP: Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima
Službenici Federalne uprave policije podnijeli su Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima protiv 51-godišnjeg N.P., 62-godišnjeg I.M., 54-godišnjeg E.G. i 60-godišnjeg V.T. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili više krivičnih djela.

Za prvoprijavljenog 51-godišnjaka postoji osnov sumnje da je počinio krivična djela: ''Sklapanje štetnog ugovora'' (čl. 252 KZFBiH), ''Zloupotreba službenog položaja ili ovlasti'' (čl. 383 st. 1 i 3 KZFBiH) i ''Povreda ravnopravnosti u zapošljavanju'' (čl. 279 KZFBiH); 62-godišnjak je prijavljen za počinjenje krivičnog djela ''Povreda ravnopravnosti u zapošljavanju'' (čl. 279 KZFBiH); 54-godišnjak za počinjenje krivičnog djela ''Zloputreba službenog položaja ili ovlasti'' (čl. 383 st. 1 KZFBiH), a 60-godišnjak zbog počinjenja krivičnih djela ''Zloputreba službenog položaja ili ovlasti'' (čl. 383 st. 1 i 3 KZFBiH) i ''Pomaganje'' (čl. 33 st. 1 i 2 KZFBiH), a u vezi s krivičnim djelom ''Sklapanje štetnog ugovora'' (čl. 252 KZFBiH).

Naime, postupajući po naredbi Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, istražitelji Federalne uprave policije su potvrdili osnov sumnje da je prvoprijavljeni, u svojstvu odgovorne službene osobe u IP Krivaja d.o.o. Zavidovići, u septembru 2008., zaključio Ugovor o zajedničkom ulaganju-Ugovor o osnivanju mješovitog društva s firmom Ferimpex d.o.o. Zavidovići, čije su odredbe štetne po kapital Krivaje i radnike-povjerioce. Iz Ugovora je vidljivo da su Krivajine nekretnine, postrojenja, oprema i zalihe proizvoljno vrednovane, te da je definirano da će ulagač-IP Krivaja, bez naknade novoosnovanom Društvu ustupiti na korištenje stalna sredstva koja se nalaze u sastavu DC Tvornica, do konačnog rješenja statusa te imovine. Također, prijavljeni je potpisao Ugovor svjestan da su u njemu diskriminirajuće odredbe po radnike IP Krivaje u vezi sa zapošljavanjem u novoosnovanoj zajedničkoj firmi Krivaja 1884 d.o.o. Zavidovići. Da bi se zaposlili u novoj firmi, radnici su bili prisiljeni odreći se svojih potraživanja i prava stečenih kroz sudske sporove vođene protiv IP Krivaje.

Drugoprijavljeni, kao odgovorna službena osoba firme Ferimpex, zloupotrijebio je svoj položaj ili ovlasti, potpisavši u septembru 2008. godine Ugovor o zajedničkom ulaganju (bez broja) svjestan diskriminirajućih odredbi po sve uposlenike IP Krivaje u vezi sa zapošljavanjem u novoosnovanoj zajedničkoj firmi Krivaja 1884 d.o.o. Zavidovići.

Trećeprijavljeni, u svojstvu odgovorne službene osobe u Agenciji za privatizaciju FBiH, prekoračio je granice svojih ovlasti potpisivanjem, u martu 2008. godine, Odobrenja za raspisivanje Javnog poziva za dostavljanje ponuda za promjenu strukture kapitala po osnovu zajedničkog ulaganja IP Krivaja, bez prethodno pribavljene analize finansijskog poslovanja preduzeća za posljednje tri godine, s revizijom poslovanja u prethodnoj 2007. godini.

Četvrtoprijavljeni, u svojstvu stalnog sudskog vještaka ekonomske struke, zloupotrijebio je svoje ovlasti tako što je u postupku registracije privrednog subjekta Krivaja 1884 u maju 2009. godine Općinskom sudu u Zenici podnio Nalaz i mišljenje o visini osnivačkog uloga IP Krivaja (4.285.714,00 KM), a što nije zasnovano na adekvatnim podacima. To je uradio na osnovu usmenog zahtjeva prvoprijavljenog, iako je znao da će takav nalaz poslužiti u svrhu registracije novog društva i oštećenja povjerioca IP Krivaja.

Istragom je utvrđeno da Krivaja 1884 d.o.o ni do danas nije formalno-pravno registrirana, ali da je podnijela zahtjev za registraciju i promjenu naziva u PD Krivaja 1884. Također, istražitelji su utvrdili da predmetno društvo vrši poslovanje koristeći dokumentaciju, logo, pečat i ostalo, bez bilo kakvih kontrola i provjera nadležnih službi i pored činjenice da nije registrirano, nema poreznu prijavu, ID broj itd.

(FUP)

Tužilaštvu prijavljeno više od 60 osoba

Maja Rener - 22.11.2009 20:36
SARAJEVO - Finansijska policija FBiH podnijela je Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu krivične prijave protiv 19 osoba zbog nezakonitosti tokom privatizacije zavidovićke "Krivaje", te protiv oko 50 osoba zbog dokapitalizacije sarajevskog "Energopetrola".Krivaja 1884

Kako su potvrdili u Finansijskoj policiji, krivična prijava u slučaju formiranja preduzeća "Krivaja 1884", koje su prošle godine osnovale "Krivaja" i "Ferimpeks", obuhvatila je osobe iz Agencije za privatizaciju FBiH (APF), resornog federalnog ministarstva, menadžmenta firmi, pa i Općinskog suda i Poreznog ureda u Zenici. Kontrola Finansijske policije rađena je na osnovu prijava oko 170 bivših radnika "Krivaje" koji nisu prešli da rade u novu firmu.

"Nadležni iz APF, Ministarstva, menadžmenta firmi potpisali su ugovor o osnivanju novog preduzeća iako su u ugovor unesene diskriminirajuće odredbe da će Ugovorom o radu imati i dobiti neisplaćene plate oni radnici koji se odreknu potraživanja utvrđenih izvršnim sudskim presudama", kazali su u Finansijskoj policiji.

Tvrde da je Porezni ured u Zenici na osnovu zahtjeva "Krivaje 1884" sačinio službeni spis neistinitog sadržaja. U svrhu registracije potpisano je uvjerenje kojim je utvrđeno da "Krivaja" i "Ferimpeks" nemaju neizmirenih obaveza. Iz Finansijske policije kažu da su ovim počinjena krivična djela povrede ravnopravnosti u zapošljavanju, povrede prava iz radnog odnosa, zloupotrebe ovlasti u privrednom poslovanju, povrede prava za vrijeme nezaposlenosti, prevare i krivotvorenja službene isprave.
Izjave Nurije Prijića, direktora "Krivaje", Vahida Heće, ministra energije, rudarstva i industrije FBiH, te Enesa Ganića, direktora APF, nismo juče uspjeli dobiti.http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Tu ... 49244.html


krivajaš
Posts: 10
Joined: 08/03/2011 11:27

Re: Krivaja 1884-kriminalna privatizacija

Post by krivajaš » 09/03/2011 11:44

Mnogo više informacija o kriminalnoj privatizaciji "Krivaje", i kriminalnom privatizacijskom projektu "Krivaja 1884" možete naći na :

http://pdkrivaja1884.bloger.hr/

http://pdkrivaja1884.blogspot.com/

Najsvježije informacije, koje se redovno ažuriraju ...Najviše informacija o kriminalnom privatizacijskom projektu "Krivaja 1884" d.o.o Zavidovići, na jednom mjestu.

http://pdkrivaja1884.bloger.hr/

http://pdkrivaja1884.blogspot.com/

krivajaš
Posts: 10
Joined: 08/03/2011 11:27

Re: Krivaja 1884-kriminalna privatizacija

Post by krivajaš » 09/03/2011 11:46

Mnogo više informacija o kriminalnoj privatizaciji "Krivaje", i kriminalnom privatizacijskom projektu "Krivaja 1884" možete naći na :

http://pdkrivaja1884.bloger.hr/

http://pdkrivaja1884.blogspot.com/

Najsvježije informacije, koje se redovno ažuriraju ...Najviše informacija o kriminalnom privatizacijskom projektu "Krivaja 1884" d.o.o Zavidovići, na jednom mjestu.

http://pdkrivaja1884.bloger.hr/

http://pdkrivaja1884.blogspot.com/

Post Reply