Kratki Test za HTML

Klixova večernja škola - tutoriali, savjeti, praktična rješenja
Post Reply
Cookie85
Posts: 1358
Joined: 01/07/2016 20:22

#1 Kratki Test za HTML

Post by Cookie85 »

1. Šta znači HTML?

a. Hyper Text Markup Language
b. Home Tool Markup Language
c. Hyperlinks and Text Markup Language
------------------------------------------------------------------------------------

2. Ko pravi web standarde?

a. Microsoft
b. Mozilla
c. Google
d. The World Wide Web Consortium (Konzorcijum World Wide Web)

------------------------------------------------------------------------------------

3. Izaberite tačan HTML element za najveći zaglavlje (Header):

a. <h6>
b. <head>
c. <h1>
d. <heading>

------------------------------------------------------------------------------------

4. Koji je tačan HTML element za ubacivanje preloma linije (line break)?

a. <break>
b. <br>
c. <lb>

------------------------------------------------------------------------------------

5. Koji je ispravan HTML za dodavanje boje pozadine?

a. <body style="background-color:yellow;">
b. <background>yellow</background>
c. <body bg="yellow">

------------------------------------------------------------------------------------

6. Izaberite tačan HTML element da biste definisali važan tekst

a. <important>
b. <i>
c. <strong>
d. <b>

------------------------------------------------------------------------------------

7. Izaberite tačan HTML element da biste definisali naglašeni tekst

a. <italic>
b. <i>
c. <em>

------------------------------------------------------------------------------------

8. Koji je ispravan HTML za stvaranje hipervezu (hyperlink)?

a. <a>http://www.klix.ba</a>
b. <a url="http://www.klix.ba">Klix</a>
c. <a name="http://www.klix.ba">Klix</a>
d. <a href="http://www.klix.ba">Klix</a>

------------------------------------------------------------------------------------

9. Koji karakter se koristi za označavanje kraja oznake (tag)?

a. <
b. /
c. ^
d. *

------------------------------------------------------------------------------------

10. Kako možete otvoriti link u novom prozoru tab-u / browser?

a. <a href="url" new>
b. <a href="url" target="_blank">
c. <a href="url" target="new">

------------------------------------------------------------------------------------

11. Koji od ovih elemenata su svi elementi <table>?

a. <table><head><tfoot>
b. <table><tr><td>
c. <thead><body><tr>
d. <table><tr><tt>

------------------------------------------------------------------------------------

12. Inline elementi se obično prikazuju bez pokretanja nove linije.

a. Da
b. Ne

------------------------------------------------------------------------------------

13. Kako možete napraviti numerisanu listu?

a. <ul>
b. <ol>
c. <list>
d. <dl>

------------------------------------------------------------------------------------

14. Kako možete napraviti sa tačkama sa listu?

a. <ol>
b. <dl>
c. <list>
d. <ul>

------------------------------------------------------------------------------------

15. Koji je ispravan HTML za pravljenje kvadratića? (checkbox)

a. <input type="checkbox">
b. <input type="check">
c. <check>
d. <checkbox>

------------------------------------------------------------------------------------

16. Koji je ispravan HTML za izradu polja za unos teksta?

a. <textinput type="text">
b. <input type="text">
c. <textfield>
d. <input type="textfield">

------------------------------------------------------------------------------------

17. Koji je ispravan HTML za pravljenje padajuće liste?( drop-down list)

a. <input type="dropdown">
b. <input type="list">
c. <list>
d. <select>

------------------------------------------------------------------------------------

18. Koji je ispravan HTML za izradu tekstualnog područja?

a. <input type="textarea">
b. <textarea>
c. <input type="textbox">

------------------------------------------------------------------------------------

19. Koji je ispravan HTML za stavljanje slike?

a. <img href="slika.gif" alt="MojaSlika">
b. <img alt="MojaSlika">slika.gif</img>
c. <img src="slika.gif" alt="MojaSlika">
d. <image src="slika.gif" alt="MojaSlika">

------------------------------------------------------------------------------------

20. Koji je ispravan HTML za stavljanje pozadinske slike?

a. <background img="background.gif">
b. <body style="background-image:url(background.gif)">
c. <body bg="background.gif">

------------------------------------------------------------------------------------

21. <iframe> se koristi za prikazivanje web stranice unutar web stranice.

a. Da
b. Ne
c. Ne postoji takva stvar kao što je <iframe>

------------------------------------------------------------------------------------

22. HTML komentari počinju sa <! - i završavaju sa ->

a. Da
b. Ne

------------------------------------------------------------------------------------

23. Blokovi (Block elements) se obično prikazuju bez pokretanja nove linije.

a. Da
b. Ne

------------------------------------------------------------------------------------

24. Koji HTML element definiše naslov dokumenta?

a. <title>
b. <head>
c. <meta>

------------------------------------------------------------------------------------

25. Koji HTML atribut navodi alternativni tekst za sliku, ako se slika ne može prikazati?

a. longdesc
b. src
c. alt
d. title

------------------------------------------------------------------------------------

26. Koji je tip doctype ispravan za HTML5?

a. <!DOCTYPE html>
b. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "- DTD HTML 5.0//EN">
c. <!DOCTYPE HTML5>

------------------------------------------------------------------------------------

27. Koji HTML element se koristi da odredi podnožje (footer) za dokument ili dio?

a. <bottom>
b. <section>
c. <footer>

------------------------------------------------------------------------------------

28. U HTML-u možete ugraditi SVG elemente direktno u HTML stranicu.

a. Da
b. Ne

------------------------------------------------------------------------------------

29. Koji je tačan HTML element za reprodukciju video datoteka?

a. <video>
b. <movie>
c. <media>

------------------------------------------------------------------------------------

30. Koji je tačan HTML element za reprodukciju audio datoteka?

a. <mp3>
b. <sound>
c. <audio>

------------------------------------------------------------------------------------

31. HTML globalni atribut, "contenteditable" se koristi za:

a. Vratite položaj prvog nađenog sadržaja sadržaja unutar niza
b. Određuje kontekst za menu element. Menu se pojavljuje kada korisnik klikne na desni element
c. Ažurirajte sadržaj sa servera
d. Navodi da li bi sadržaj elementa trebao biti uređiv ili ne

------------------------------------------------------------------------------------

32. U HTML-u, onblur i onfocus su:

a. Style attributes
b. HTML elements
c. Event attributes

------------------------------------------------------------------------------------

33. Grafika definirana od strane SVG je u kojem formatu?

a. XML
b. HTML
c. CSS

------------------------------------------------------------------------------------

34. Element HTML <canvas> se koristi za:

a. crtati grafiku
b. kreirajte draggable elemente
c. manipulisati podatke u MySQL-u
d. prikazivanje podataka baze podataka

------------------------------------------------------------------------------------

35. U HTML-u, koji atribut se koristi da odredi da polje za unos mora biti popunjeno?

a. placeholder
b. validate
c. required
d. formvalidate

------------------------------------------------------------------------------------

36. Koji ulazni tip definira kontrolu klizača ( Slider Control)?

a. slider
b. search
c. range
d. controls

------------------------------------------------------------------------------------

37. Koji HTML element se koristi da prikaže skalarno mjerenje unutar opsega?

a. <meter>
b. <gauge>
c. <measure>
d. <range>

------------------------------------------------------------------------------------

38. Koji HTML element definiše veze za navigaciju?

a. <nav>
b. <navigation>
c. <navigate>

------------------------------------------------------------------------------------

39. U HTML-u, šta definiše element <aside>?

a. Sadržaj aside sa sadržaja stranice
b. Lista navigacije se prikazuje na levoj strani stranice
c. Set ASCII karaktera; da šalje podatke između računara na Internetu

------------------------------------------------------------------------------------

40. Koji HTML element se koristi za određivanje zaglavlja (header) za dokument ili dio?

a. <head>
b. <header>
c. <top>
d. <section>
Razumijem da ne znate sve, jer imamo još da pišemo HTML.

Ali evo malo da testirate znanje!

Sretno!

P.S Da li bi trebalo da napisem odgovore???
User avatar
arman1
Posts: 4531
Joined: 06/11/2006 12:06
Location: Na selu čuvam stoku. U gradu se čuvam od stoke.
Contact:

#2 Re: Kratki Test za HTML

Post by arman1 »

Pustidaodgovori ko stigne, a onda za 10 dana postavi tačne odgovore.
Cookie85
Posts: 1358
Joined: 01/07/2016 20:22

#3 Re: Kratki Test za HTML

Post by Cookie85 »

arman1 wrote:Pustidaodgovori ko stigne, a onda za 10 dana postavi tačne odgovore.
Niko i ne pokušava da uradi test :D ali pišem odgovore za 10 dana :-D
User avatar
arman1
Posts: 4531
Joined: 06/11/2006 12:06
Location: Na selu čuvam stoku. U gradu se čuvam od stoke.
Contact:

#4 Re: Kratki Test za HTML

Post by arman1 »

Cookie85 wrote:1. Šta znači HTML?

a. Hyper Text Markup Language
------------------------------------------------------------------------------------
2. Ko pravi web standarde?
d. The World Wide Web Consortium (Konzorcijum World Wide Web)
------------------------------------------------------------------------------------
3. Izaberite tačan HTML element za najveći zaglavlje (Header):
c. <h1>
------------------------------------------------------------------------------------
4. Koji je tačan HTML element za ubacivanje preloma linije (line break)?

b. <br>
------------------------------------------------------------------------------------
5. Koji je ispravan HTML za dodavanje boje pozadine?
a. <body style="background-color:yellow;">
------------------------------------------------------------------------------------
6. Izaberite tačan HTML element da biste definisali važan tekst
c. <strong>
------------------------------------------------------------------------------------
7. Izaberite tačan HTML element da biste definisali naglašeni tekst
c. <em>
------------------------------------------------------------------------------------
8. Koji je ispravan HTML za stvaranje hipervezu (hyperlink)?
d. <a href="http://www.spam spam.xxx">Klix</a>
------------------------------------------------------------------------------------
9. Koji karakter se koristi za označavanje kraja oznake (tag)?
b. /
------------------------------------------------------------------------------------
10. Kako možete otvoriti link u novom prozoru tab-u / browser?
b. <a href="url" target="_blank">
------------------------------------------------------------------------------------
11. Koji od ovih elemenata su svi elementi <table>?
b. <table><tr><td>
------------------------------------------------------------------------------------
12. Inline elementi se obično prikazuju bez pokretanja nove linije.
a. Da
------------------------------------------------------------------------------------
13. Kako možete napraviti numerisanu listu?
b. <ol>
------------------------------------------------------------------------------------
14. Kako možete napraviti sa tačkama sa listu?
d. <ul>
------------------------------------------------------------------------------------
15. Koji je ispravan HTML za pravljenje kvadratića? (checkbox)
a. <input type="checkbox">
------------------------------------------------------------------------------------
16. Koji je ispravan HTML za izradu polja za unos teksta?
b. <input type="text">
------------------------------------------------------------------------------------
17. Koji je ispravan HTML za pravljenje padajuće liste?( drop-down list)
a. <input type="dropdown">
------------------------------------------------------------------------------------
18. Koji je ispravan HTML za izradu tekstualnog područja?
c. <input type="textbox">
------------------------------------------------------------------------------------
19. Koji je ispravan HTML za stavljanje slike?
c. <img src="slika.gif" alt="MojaSlika">
------------------------------------------------------------------------------------
20. Koji je ispravan HTML za stavljanje pozadinske slike?
b. <body style="background-image:url(background.gif)">
------------------------------------------------------------------------------------
21. <iframe> se koristi za prikazivanje web stranice unutar web stranice.
a. Da
------------------------------------------------------------------------------------
22. HTML komentari počinju sa <! - i završavaju sa ->
a. Da
------------------------------------------------------------------------------------
23. Blokovi (Block elements) se obično prikazuju bez pokretanja nove linije.
a. Da
------------------------------------------------------------------------------------
24. Koji HTML element definiše naslov dokumenta?
a. <title>
------------------------------------------------------------------------------------
25. Koji HTML atribut navodi alternativni tekst za sliku, ako se slika ne može prikazati?
c. alt
------------------------------------------------------------------------------------
26. Koji je tip doctype ispravan za HTML5?
a. <!DOCTYPE html>
------------------------------------------------------------------------------------
27. Koji HTML element se koristi da odredi podnožje (footer) za dokument ili dio?
c. <footer>
-----------------------------------------------------------------------------------
28. U HTML-u možete ugraditi SVG elemente direktno u HTML stranicu.
a. Da
------------------------------------------------------------------------------------
29. Koji je tačan HTML element za reprodukciju video datoteka?
a. <video>
------------------------------------------------------------------------------------
30. Koji je tačan HTML element za reprodukciju audio datoteka?
c. <audio>
------------------------------------------------------------------------------------
31. HTML globalni atribut, "contenteditable" se koristi za:
d. Navodi da li bi sadržaj elementa trebao biti uređiv ili ne
------------------------------------------------------------------------------------
32. U HTML-u, onblur i onfocus su:
c. Event attributes
------------------------------------------------------------------------------------
33. Grafika definirana od strane SVG je u kojem formatu?
b. HTML
------------------------------------------------------------------------------------
34. Element HTML <canvas> se koristi za:
a. crtati grafiku
------------------------------------------------------------------------------------
35. U HTML-u, koji atribut se koristi da odredi da polje za unos mora biti popunjeno?
c. required
------------------------------------------------------------------------------------
36. Koji ulazni tip definira kontrolu klizača ( Slider Control)?
a. slider
------------------------------------------------------------------------------------
37. Koji HTML element se koristi da prikaže skalarno mjerenje unutar opsega?
c. <measure>
------------------------------------------------------------------------------------
38. Koji HTML element definiše veze za navigaciju?
a. <nav>
------------------------------------------------------------------------------------
39. U HTML-u, šta definiše element <aside>?
a. Sadržaj aside sa sadržaja stranice
------------------------------------------------------------------------------------
40. Koji HTML element se koristi za određivanje zaglavlja (header) za dokument ili dio?
c. <top>


Razumijem da ne znate sve, jer imamo još da pišemo HTML.

Ali evo malo da testirate znanje!

Sretno!

P.S Da li bi trebalo da napisem odgovore???
Nešto znam, a nešto sam pogađao.
User avatar
Dosadno mii
Posts: 2190
Joined: 16/06/2014 20:33

#5 Re: Kratki Test za HTML

Post by Dosadno mii »

zato sto im je lakse dangubiti na poforumu bezcenzure
User avatar
arman1
Posts: 4531
Joined: 06/11/2006 12:06
Location: Na selu čuvam stoku. U gradu se čuvam od stoke.
Contact:

#6 Re: Kratki Test za HTML

Post by arman1 »

Dosadno mii wrote:zato sto im je lakse dangubiti na poforumu bezcenzure
Uglavnom je tako ali eto ima nas koji i ovdje nos turamo. :thumbup:
Cookie85
Posts: 1358
Joined: 01/07/2016 20:22

#7 Re: Kratki Test za HTML

Post by Cookie85 »

Evo da napisem koliko si tacno odgovorio na pitanja. :D
arman1 wrote:1. Šta znači HTML?

a. Hyper Text Markup Language
------------------------------------------------------------------------------------
2. Ko pravi web standarde?
d. The World Wide Web Consortium (Konzorcijum World Wide Web)
------------------------------------------------------------------------------------
3. Izaberite tačan HTML element za najveći zaglavlje (Header):
c. <h1>
------------------------------------------------------------------------------------
4. Koji je tačan HTML element za ubacivanje preloma linije (line break)?

b. <br>
------------------------------------------------------------------------------------
5. Koji je ispravan HTML za dodavanje boje pozadine?
a. <body style="background-color:yellow;">
------------------------------------------------------------------------------------
6. Izaberite tačan HTML element da biste definisali važan tekst
c. <strong>
------------------------------------------------------------------------------------
7. Izaberite tačan HTML element da biste definisali naglašeni tekst
c. <em>
------------------------------------------------------------------------------------
8. Koji je ispravan HTML za stvaranje hipervezu (hyperlink)?
d. <a href="http://www.spam spam.xxx">Klix</a>
------------------------------------------------------------------------------------
9. Koji karakter se koristi za označavanje kraja oznake (tag)?
b. /
------------------------------------------------------------------------------------
10. Kako možete otvoriti link u novom prozoru tab-u / browser?
b. <a href="url" target="_blank">
------------------------------------------------------------------------------------
11. Koji od ovih elemenata su svi elementi <table>?
b. <table><tr><td>
------------------------------------------------------------------------------------
12. Inline elementi se obično prikazuju bez pokretanja nove linije.
a. Da
------------------------------------------------------------------------------------
13. Kako možete napraviti numerisanu listu?
b. <ol>
------------------------------------------------------------------------------------
14. Kako možete napraviti sa tačkama sa listu?
d. <ul>
------------------------------------------------------------------------------------
15. Koji je ispravan HTML za pravljenje kvadratića? (checkbox)
a. <input type="checkbox">
------------------------------------------------------------------------------------
16. Koji je ispravan HTML za izradu polja za unos teksta?
b. <input type="text">
------------------------------------------------------------------------------------
17. Koji je ispravan HTML za pravljenje padajuće liste?( drop-down list)
a. <input type="dropdown">
------------------------------------------------------------------------------------
18. Koji je ispravan HTML za izradu tekstualnog područja?
c. <input type="textbox">
------------------------------------------------------------------------------------
19. Koji je ispravan HTML za stavljanje slike?
c. <img src="slika.gif" alt="MojaSlika">
------------------------------------------------------------------------------------
20. Koji je ispravan HTML za stavljanje pozadinske slike?
b. <body style="background-image:url(background.gif)">
------------------------------------------------------------------------------------
21. <iframe> se koristi za prikazivanje web stranice unutar web stranice.
a. Da
------------------------------------------------------------------------------------
22. HTML komentari počinju sa <! - i završavaju sa ->
a. Da
------------------------------------------------------------------------------------
23. Blokovi (Block elements) se obično prikazuju bez pokretanja nove linije.
a. Da
------------------------------------------------------------------------------------
24. Koji HTML element definiše naslov dokumenta?
a. <title>
------------------------------------------------------------------------------------
25. Koji HTML atribut navodi alternativni tekst za sliku, ako se slika ne može prikazati?
c. alt
------------------------------------------------------------------------------------
26. Koji je tip doctype ispravan za HTML5?
a. <!DOCTYPE html>
------------------------------------------------------------------------------------
27. Koji HTML element se koristi da odredi podnožje (footer) za dokument ili dio?
c. <footer>
-----------------------------------------------------------------------------------
28. U HTML-u možete ugraditi SVG elemente direktno u HTML stranicu.
a. Da
------------------------------------------------------------------------------------
29. Koji je tačan HTML element za reprodukciju video datoteka?
a. <video>
------------------------------------------------------------------------------------
30. Koji je tačan HTML element za reprodukciju audio datoteka?
c. <audio>
------------------------------------------------------------------------------------
31. HTML globalni atribut, "contenteditable" se koristi za:
d. Navodi da li bi sadržaj elementa trebao biti uređiv ili ne
------------------------------------------------------------------------------------
32. U HTML-u, onblur i onfocus su:
c. Event attributes
------------------------------------------------------------------------------------
33. Grafika definirana od strane SVG je u kojem formatu?
b. HTML
------------------------------------------------------------------------------------
34. Element HTML <canvas> se koristi za:
a. crtati grafiku
------------------------------------------------------------------------------------
35. U HTML-u, koji atribut se koristi da odredi da polje za unos mora biti popunjeno?
c. required
------------------------------------------------------------------------------------
36. Koji ulazni tip definira kontrolu klizača ( Slider Control)?
a. slider
------------------------------------------------------------------------------------
37. Koji HTML element se koristi da prikaže skalarno mjerenje unutar opsega?
c. <measure>
------------------------------------------------------------------------------------
38. Koji HTML element definiše veze za navigaciju?
a. <nav>
------------------------------------------------------------------------------------
39. U HTML-u, šta definiše element <aside>?
a. Sadržaj aside sa sadržaja stranice
------------------------------------------------------------------------------------
40. Koji HTML element se koristi za određivanje zaglavlja (header) za dokument ili dio?
c. <top>


Razumijem da ne znate sve, jer imamo još da pišemo HTML.

Ali evo malo da testirate znanje!

Sretno!

P.S Da li bi trebalo da napisem odgovore???
Nešto znam, a nešto sam pogađao.

1. Tačno
2. Tačno
3. Tačno
4. Tačno
5. Tačno
6. Tačno
7. Tačno
8. Tačno
9. Tačno
10. Tačno
11. Tačno
12. Tačno
13. Tačno
14. Tačno
15. Tačno
16. Tačno
17. Netačno
18. Netačno
19. Tačno
20. Tačno
21. Tačno
22. Tačno
23. Netačno
24. Tačno
25. Tačno
26. Tačno
27. Tačno
28. Tačno
29. Tačno
30. Tačno
31. Tačno
32. Tačno
33. Netačno
34. Tačno
35. Tačno
36. Netačno
37. Netačno
38. Tačno
39. Tačno
40. Netačno


7 Netačnih odgovora od 40...
User avatar
yamakashii
Posts: 112
Joined: 04/07/2017 15:28

#8 Re: Kratki Test za HTML

Post by yamakashii »

Koji ste vi besposlicari :-)
Cookie85
Posts: 1358
Joined: 01/07/2016 20:22

#9 Re: Kratki Test za HTML

Post by Cookie85 »

yamakashii wrote:Koji ste vi besposlicari :-)
šta ćeš uraditi, hoće nam se, može nam se :-D :izet:
User avatar
arman1
Posts: 4531
Joined: 06/11/2006 12:06
Location: Na selu čuvam stoku. U gradu se čuvam od stoke.
Contact:

#10 Re: Kratki Test za HTML

Post by arman1 »

Cookie85 wrote:Evo da napisem koliko si tacno odgovorio na pitanja. :D

7 Netačnih odgovora od 40...
82,5% tačmo. Nije loše.

Da besposličar sam sa zavšenim fakultetom, kolekcijom certifikata, u privatluku sam i pride još se edukujem.
Kakav sam, takav sam.
User avatar
mirsek
Posts: 11507
Joined: 07/05/2010 15:40

#11 Re: Kratki Test za HTML

Post by mirsek »

arman1 wrote:
Cookie85 wrote:Evo da napisem koliko si tacno odgovorio na pitanja. :D

7 Netačnih odgovora od 40...
82,5% tačmo. Nije loše.

Da besposličar sam sa zavšenim fakultetom, kolekcijom certifikata, u privatluku sam i pride još se edukujem.
Kakav sam, takav sam.
Koje certifikate imas i jesu li ti pomogli oko posla, moze i na PP ako neces javno ?
User avatar
arman1
Posts: 4531
Joined: 06/11/2006 12:06
Location: Na selu čuvam stoku. U gradu se čuvam od stoke.
Contact:

#12 Re: Kratki Test za HTML

Post by arman1 »

mirsek wrote:
arman1 wrote:
Cookie85 wrote:Evo da napisem koliko si tacno odgovorio na pitanja. :D

7 Netačnih odgovora od 40...
82,5% tačmo. Nije loše.

Da besposličar sam sa zavšenim fakultetom, kolekcijom certifikata, u privatluku sam i pride još se edukujem.
Kakav sam, takav sam.
Koje certifikate imas i jesu li ti pomogli oko posla, moze i na PP ako neces javno ?
Skroz sam u drugoj branši i u svom poslu sam edukacijski došao skoro do vrha, zahvaljujući certifikatima imam solidan posao.
Sad želim da se prešaltam(bar djelimično u IT) jer mi se rad u IT-u sve više sviđa.
User avatar
Miss Moonlight
Posts: 10382
Joined: 15/11/2018 23:40
Location: Samo drsko na fin način!

#13 Re: Kratki Test za HTML

Post by Miss Moonlight »

imaš super početni kurs a i test za html, css ali i dr programske jezike na w3school.com . Super je što možeš odmah kod objašnjenja i testirati i sam neke izmjene napraviti. Meni je site vrh.
Post Reply