Irfan Smajić, KULT BiH: Javni poziv za vijeća mladih i omladinske savjete

TV i novinske vijesti, vaši komentari, vaše teme...
Post Reply
User avatar
dildi
Posts: 147
Joined: 01/07/2015 22:52

Irfan Smajić, KULT BiH: Javni poziv za vijeća mladih i omladinske savjete

Post by dildi » 20/03/2016 21:55

Image

Institut za razvoj mladih KULT raspisuje Javni poziv za dostavljanje prijedloga lokalnih građanskih inicijativa (LGI), isključivo za vijeća mladih i omladinske savjete, registrirane u skladu sa Zakonom o mladima FBiH, odn. Zakonom o omladinskom organizovanju RS.
Lokalna građanska inicijativa jeste akcija, aktivnost građana/ki usmjerena na poboljšanje stanja u lokalnoj zajednici i društvu u kojem živi. U građanske aktivnosti mogu se uključiti građani/ke pojedinačno ili zajednički, a sve sa ciljem ukazivanja na konkretne probleme i rješavanje problem u zajednici u kojoj žive.
Institut za razvoj mladih KULT je podržao preko 2000 mladih u Bosni i Hercegovini u njihovim zajedničkim inicijativama za poboljšanje položaja mladih u društvu. U posljednjih 6 godina Institut je dodijelio preko 2.000.000 KM kroz grantove nevladinim, uglavnom omladinskim, organizacijama. Dokaz je to društvene osviještenosti i spremnosti mladih da budu pokretači pozitivnih promjena u svojoj zajednici - rekao je Irfan Smajić.

Cilj Javnog poziva

Promovirati važnost neformalnog obrazovanja za razvoj političke svijesti mladih.

Uvjeti za prijavu na Javni poziv

Projektni prijedlog za LGI mogu dostaviti isključivo organizacije koje u svojim aktivnostima imaju iskustvo rada sa mladim osobama.
LGI se mora provoditi na području lokalne zajednice u kojoj organizacija djeluje (aktivnost se može proširiti na šire područje u prethodnom dogovoru s Institutom).
Projektni prijedlog mora biti dostavljen do roka i na način naznačen u ovom pozivu.
Projektne aktivnosti trebaju početi najranije 1. aprila 2016. g., a okončati se najkasnije do 1. juna 2016. g.
Institut za razvoj mladih KULT može vratiti projektni prijedlog LGI-ja na dorađivanje ukoliko smatra da je potrebno poduzeti određene izmjene/dopune.

Kriteriji

Tema LGI-ja je: Važnost neformalnog obrazovanja za razvoj političke svijesti mladih.
Udio Instituta za provedbu projektnog prijedloga ne prelazi 2.550,00 KM po organizaciji.
U LGI je uključeno najmanje 20 mladih iz lokalne zajednice, koji su obavezni proći UMiD online obuku u toku 2016. g.
Ukupan iznos predviđen za honorare ta stručnjake/inje angažirane tokom LGI-ja ne prelazi 20% od ukupnog iznosa koji finansira Institut.
Iz budžeta se ne može finansirati nabavka opreme.
Budžet ima stavku predviđenu za promociju LGI-ja u javnosti, koja ne prelazi 10% ukupne vrijednosti projekta.

Dostavljanje projektnog prijedloga i budžeta

Projektni prijedlog dostavlja se isključivo u elektronskoj formi na mejl adresu [email protected].., najkasnije do 28. marta 2016.g.
Obrazac za projektni prijedlog i budžet dostupni su web-stranici Instituta putem ovih linkova: http://mladi.org/url/aplikacionaforma i http://mladi.org/url/budzet.


(mladi.org)


Post Reply