Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Rasprave o vjerskim temama.

Moderator: Bloo

Locked
Mutazilah
Posts: 253
Joined: 31/08/2008 17:21

#1 Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by Mutazilah » 01/01/2009 21:37

Hadisi su teoloska novotarija u islamu. Na vise mjesta susrecemo, cak i u samim hadiskim zbirkama sunita i shija, da su prve halifa (posebno Omer) spaljivali iste i zabranjivali njihovo zapisivanje. Te knjige cak sadrze predaje da je i sam Poslanik zabranjivao zapisivanje hadisa. Sunitski pokusaji da tu cinjenicu relativiziraju time sto je "on to govorio sve dok se Kuran ne skupi" naravno da nema historijske osnove, te nije moguce dokazati ni jednim spisom starijim napisanim prije Shafije.
Shafija je licnost koja je u islam uvela vjerovanje da je hadis druga objava pored samog Kurana. Prije shafije to misljenje nigdje ne susrecemo. Ta novotarija, koja je potpuno u suprotnosti sa Kuranom, kroz stoljeca je uspjela postati vladajucom doktrinom u islamu. Otpor prema istoj medutim nikad nije stao te je posebno u pocetku Shafijinog djelovanja bio izrazito jak, o cemu govore i shafijine knjige.

Sta Kuran kaze o Hadisima i cijeloj doktrini sekundarne objave u islamu, cemo u nekoliko narednjih ajeta pokazati.

Sta znaci pokoravati se Poslaniku?

Allah u svojoj knjizi zahtjeva pokoravanje Poslaniku. Primjer za takav jedan ajet jeste navedeni:


Na Dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, govori?e: "Kamo sre?e da smo se Allahu pokoravali i da smo Poslanika slušali!’- ''Allahu pokoravali i Poslanika slušali'' (33:66)

O vjernici, pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, i ne napuštajte ga, ta vi slušate šta on govori, i ne budite kao oni koji govore: "Slušamo!" - a ne slušaju. (8:20-21)

Sljedbenici knjiga pored Kurana tvrde da se pod "pokoravanjem Allahu" misli na sljedenje Kurana, dok "pokoravanje poslanika" smatraju istovjetnim prihvatanju hadisa.
Pogledajmo sada sljedeci ajet:

Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okre?e - pa, Mi te nismo poslali da im ?uvar budeš. (4:80)

Ovdje Allah dz.s. kaze da je pokoravanje Poslaniku istovjetno pokoravanju Allahu. Vec kod voog ajeta teorija sljedbenika hadisa pada, jer da li se mogu hadisi, i ako bismo vjerovali u njih, poistovjetiti sa Kuranom? Ukoliko hadisi impliciraju pokoravanje Allahu, cemu onda sluzi jos Kuran? Postavlja se niz pitanja, kojima cemo aBd u narednim ajetima naci odgovor.

onima koji ?e slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji ne?e znati ?itati ni pisati , kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji ?e od njih tražiti da ?ine dobra djela, a od odvratnih odvra?ati ih, koji ?e im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti, koji ?e ih tereta i teško?a koje su oni imali osloboditi. Zato ?e oni koji budu u njega vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili - posti?i ono što budu željeli. (7:157)

Allah ovdje one koji ce "postici ono sto zele" objasnjava na sljedeci nacin:
- Vjeruju u Poslanika
- podrzavaju ga
- pomagaju ga
- slijede svjetlo po njemu poslano!

Pokoravanje Poslaniku dakle predstavlja aktivno pomoaganje u njegovom zadatku te slijedenje onoga sto je objavljeno - Kuran. Allah ovdje ni na jednom mjestu ne spominje hadisa pored Kurana. Ukoliko on to ne cini, postavlja se pitanje sta je bio zadatak Poslanika i da li je on trebao donijeti ljudima nesto pored Kurana (tj. Hadise)?

Sta je zadatak Poslanika?

I opominji Kur’anom one koji strahuju što ?e pred Gospodarom svojim sakupljeni biti, kad osim Njega ni zaštitnika ni zagovornika ne?e imati - da bi se Allaha bojali. (6:51)

O Poslani?e, kazuj ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga, ako ne u?iniš, onda nisi dostavio poslanicu Njegovu - a Allah ?e te od ljudi štititi. Allah doista ne?e ukazati na Pravi put narodu koji ne?e da vjeruje. (5:67)

Mi tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da ljudima sudiš onako kako ti Allah objavljuje. I ne budi branilac varalicama, i zamoli oprost od Allaha - Allah, uistinu, prašta i samilostan je. (4:105-106)

A tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da potvrdi knjige prije nje objavljene i da nad njima bdi. I ti im sudi prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim, i ne odstupaj od Istine koja ti dolazi; svima vama smo zakon i pravac propisali. A da je Allah htio, On bi vas sljedbenicima jedne vjere u?inio, ali, On ho?e da vas iskuša u onome što vam propisuje, zato se natje?ite ko ?e više dobra u?initi; Allahu ?ete se svi vratiti, pa ?e vas On o onome u ?emu ste se razilazili obavijestiti. (5:48)

A ako oni okrenu glave, pa ti si dužan samo da jasno objavljuješ. (16:82)

I budite poslušni Allahu i budite poslušni Poslaniku i oprezni budite! A ako glave okrenete, onda znajte da je Poslanik Naš dužan samo jasno obznaniti. (5:92)

Ako vi smatrate lažnim mene, pa smatrali su lažnim svoje poslanike i narodi prije vas; a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. (29:18)

I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu; a ako le?a okrenete, pa - Poslanik Naš je jedino dužan da jasno objavljuje. (64:12)

Reci: "Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku!" A ako ne htjednete, on je dužan raditi ono što se njemu nare?uje, a vi ste dužni raditi ono što se vama nare?uje, pa ako mu budete poslušni, bi?ete na Pravom putu; - a Poslanik je jedino dužan da jasno obznani. (24:54)

Reci: “Ko je svjedok najpouzdaniji?" - i odgovori: "Allah, On ?e izme?u mene i vas svjedok biti. A meni se ovaj Kur’an objavljuje i da njime vas i one do kojih on dopre opominjem. Zar vi, zaista, tvrdite da pored Allaha ima i drugih bogova?" Reci: "Ja ne tvrdim." Reci: "Samo je On - Bog, i ja nemam ništa s tim što vi smatrate druge Njemu ravnim." (6:19)

Mi dobro znamo što oni govore; ti ih ne možeš prisiliti, nego podsjeti Kur’anom onoga koji se prijetnje Moje boji! (50:45)

Elif Lam Ra. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, voljom njihova Gospodara, izvedeš iz tmina na svjetlo, na Put Silnoga i Hvaljenoga (14:1)

Kazuju iz Knjige Gospodara svoga ono što ti se objavljuje, niko ne može izmijeniti rije?i Njegove, pa ni ti; osim kod Njega, ne?eš na?i uto?išta nikakva. (18:27)

Oni koji Njemu druge smatraju ravnim govore: "Da je Allah htio, ne bismo se ni mi ni preci naši, pored Allaha, nikome klanjali i ne bismo, bez Njegove volje, ništa zabranjenim smatrali." Tako su isto i oni prije njih postupali. A zar su poslanici bili dužni što drugo ve? da jasno obznane? (16:35)

Zadatak Poslanika bio SAMO da donese objavu. Svaka njegova legislativa se temeljila na Kuranu i samo Kuranu. No postavlja se pitanje da li je Poslanik nekada sudio i drugacije od onoga kako je to Kuran naredio? Tj da li je sam donosio odluko, primjerice o tome da je nesto haram, a da to ne stoji u Kuranu? Jest, i pogledajmo sta je Allah povodom toga objavio:

Allah opominje Poslanika savs kada on donosi odluke i proglasava haram na svoju ruku:

O Vjerovjesni?e, zašto sebi uskra?uješ ono što ti je Allah dozvolio - u nastojanju da žene svoje zadovoljiš? A Allah prašta i samilostan je.Allah vam je propisao kako da svoje zakletve iskupite; Allah je vaš Gospodar; On sve zna i mudar je. (66:1-2)

Sta je Sunnet Poslanika?

(Pogledaj arapski tekst)

jer tako je bilo sa svima onima koji su poslanike protjerali, koje smo prije tebe poslali (po sunnetu nasem), i ni ti ne?eš nai?i na odstupanje od zakona (sunneta) našeg. (17:77)

prema Allahovu zakonu (sunnetu), koji odvazda važi, a ti ne?eš vidjeti da se Allahov zakon (sunnet) promijeni. (48:23)

Sunnet Poslanika Muhammeda savs jeste istovjetan sunnetu svih poslanika te je, kako to Allah u 17:77 govori Allahov (Sunnetullah). Sunnet Boziji je dakle isti kao i sunnet Muhammeda savs, i on se ocituje u Allahovim zakonima tj. Kuranu.

Sta kaze Kuran o hadisima?

Kuran na vise mjesta spominje riejc hadis, te se uvijek (osim kada je sam on u pitanju) negativno izrazava o istima, npr:

(pogledaj arapski orginal)

To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo pa u koje ?e Hadise - ako ne u Allahove rije?i i dokaze Njegove oni vjerovati? (54:6)

Pa u koji ?e Hadis, ako ne u Kur’an, vjerovati?! (77:50)

Ukoliko je Kuran detaljan, sadrzi svakojake primjere, najljepse odgovore i objasnjava sve - cemu onda hadisi?

Mi u ovom Kur’anu objašnjavamo ljudima svakojake primjere, ali ve?ina ljudi nikako ne?e da vjeruje (17:89)

U ovom Kur’anu Mi na razne na?ine objašnjavamo ljudima svakovrsne primjere, ali je ?ovjek, više nego iko, spreman raspravljati. (18:54)

U kazivanju o njima je pouka za one koji su razumom obdareni. Kur’an nije izmišljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene, i objašnjava sve, i putokaz je i milost narodu koji vjeruje. (12:111)

A šta ?e biti onog Dana kad protiv svakog naroda dovedemo po jednog svjedoka, od njega samog, i tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih! Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u Njega vjeruju. (16:89)

U ovom Kur’anu Mi navodimo ljudima svakovrsne primjere. A kad bi im ti ne znam kakvo ?udo donio, opet bi rekli oni koji ne?e da vjeruju: "Vi samo iznosite laži!" (30:58)

Grijeh na koji nas je Allah upozorio u Kuranu


Allah je u svojoj mudrosti u Kuranu naveo primjer jevreja koji su cinili istu stvar kao danasnji sljedbenici hadisa:

A otkud da oni traže od tebe da im sudiš kad imaju Tevrat, u kome su Allahovi propisi? Oni ni poslije presude tvoje ne bi bili zadovoljni jer nisu nikakvi vjernici. (5:43)

kao i arapa za vrijeme Poslanika savs:

I zamalo da te oni odvrate od onoga što ti Mi objavljujemo, da bi protiv nas nešto drugo iznio, i tada bi te oni smatrali prijateljem. (17:73)

A kad im se kazuju ajeti Naši, koji su jasni, onda govore oni koji ne vjeruju da ?e pred Nas stati: "Donesi ti kakav drugi Kur’an ili ga izmijeni!" - Reci: "Nezamislivo je da ga ja sam od sebe mijenjam, ja slijedim samo ono što mi se objavljuje, ja se bojim - ako budem neposlušan svome Gospodaru - patnje na Velikom danu." (10:15)


Stoga se postavlja logicno pitanje:


Zašto da pored Allaha tražim drugog sudiju, kad vam On objavljuje Knjigu potanko? A oni kojima smo Mi dali Knjigu dobro znaju da Kur’an objavljuje Gospodar tvoj istinito, zato ti ne sumnjaj nikako! (6:114)


No, ipak..


Ima ljudi koji kupuju/prihvataju hadise za razonodu, da bi, ne znaju?i koliki je to grijeh, s Allahova puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali. Njih ?eka sramna kazna. Kad se nekom od njih ajeti Naši kazuju, on oholo glavu okre?e, kao da ih nije ni ?uo, kao da je gluh - zato mu navijesti patnju nesnosnu. (31:6-7)

Stoga...

A ima li nepravednijeg od onoga koji, opomenut rijecima Gospodara svoga, njima leda okrenec
Mi cemo, zaista, kazniti zlikovce!

(32:22)


Ja shvacam da ce mnogi "intelektualci" imati problema sa izvornim shvatanjem islama, no ipak, krajnje je vrijeme da (ponovo) isti dodje do rijeci na ovom forumu.
A da se zaista duhovna katarza ne moze steci posjecivanjem pozorisnih predstava Sulejmana Bugarija i dersova nepismenih "alima" je nadasve ocigledno.

Mir


NAPOMENA: Za sve prevode pogledajte i provjerite sam arapski tekst Kurana.


User avatar
Producent
Posts: 47
Joined: 04/11/2006 09:50

#2 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by Producent » 01/01/2009 21:57

Hajd reci iskreno - jel stvarno mislis da ce neko popusiti ovu suplju? Mislim fakat je da malo znamo o vjeri ali ovdje su ti toliko stupidne konkluzije da je malo reci... Ti selektivno citiras samo one odlomke koji guraju vodu na nakaradni mlin tvoje uobrazilje (a i to ti moras protumaciti jer se iz ponudjenog texta ne vidi) bez elementarnog poznavanja kako hadiske nauke tako samih ajeta koje navodis. Smrdis iz aviona na nekoga ko nije u zivotu abdest uzeo nit u dzamiju usao... Ako jesi musliman ko sto velis - vrijeme je da se dobro zabrines za stepen budalaluka koji ispoljavas...

Mutazilah
Posts: 253
Joined: 31/08/2008 17:21

#3 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by Mutazilah » 01/01/2009 22:04

Hajd reci iskreno - jel stvarno mislis da ce neko popusiti ovu suplju? Mislim fakat je da malo znamo o vjeri ali ovdje su ti toliko stupidne konkluzije da je malo reci... Ti selektivno citiras samo one odlomke koji guraju vodu na nakaradni mlin tvoje uobrazilje (a i to ti moras protumaciti jer se iz ponudjenog texta ne vidi) bez elementarnog poznavanja kako hadiske nauke tako samih ajeta koje navodis. Smrdis iz aviona na nekoga ko nije u zivotu abdest uzeo nit u dzamiju usao... Ako jesi musliman ko sto velis - vrijeme je da se dobro zabrines za stepen budalaluka koji ispoljavas...
Nije nikakva suplja, da radim nesto poput selektivnog citiranja ajeta koji meni odgovaraju to bi radio na web stranici a ne na forumu.
Pozivam dakle sve on da citiraju ajete koji podrzavaju drugo ili pak suportno misljenje.

Cemu napadi na moju licnost? Rijec je o dokazima, ne o vama ili meni. Sve i da nisam musliman, red bi bio da toliko uvjereni muslimani imaju odgovarajuci dokaz za svoje tvrdnje u svojoj svetoj knjizi.

Mir

pure_love
Posts: 1489
Joined: 11/11/2008 09:30

#4 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by pure_love » 01/01/2009 22:11

ohohooo i rasidije se pojavile na sa-x :zzzz:

Mutazilah
Posts: 253
Joined: 31/08/2008 17:21

#5 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by Mutazilah » 01/01/2009 22:12

ohohooo i rasidije se pojavile na sa-x :zzzz:
Gdje su :?

User avatar
Epitop
Posts: 1308
Joined: 12/02/2008 20:19
Location: Zenica

#6 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by Epitop » 01/01/2009 22:14

svašta :lol:

pure_love
Posts: 1489
Joined: 11/11/2008 09:30

#7 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by pure_love » 01/01/2009 22:20

Epitop wrote:svašta :lol:
bas :lol:

Mutazilah
Posts: 253
Joined: 31/08/2008 17:21

#8 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by Mutazilah » 01/01/2009 22:23

pure_love wrote:
Epitop wrote:svašta :lol:
bas :lol:
E nek ste se nasmijali :) , haj sad odgovorite na ajete ili je maca pojela jezik? 8-)

pure_love
Posts: 1489
Joined: 11/11/2008 09:30

#9 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by pure_love » 01/01/2009 22:26

bjezi ba,vama je odgovoreno davno na preporodu ali vi ste slijepci,s rasidijama nema smisla raspravljati se

Mutazilah
Posts: 253
Joined: 31/08/2008 17:21

#10 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by Mutazilah » 01/01/2009 22:36

Jeste li znali da....


....Buhari tvrdi da su iz Kurana nestali ajeti?


Nestanak ajeta o kamenovanju.

U Sahih Buhari dio 8, knjiga 82, hadis 817 (kraj cetvrtog i pocetak petog pasusa) mozemo procitati govor koji je prenijet od halife hazreti Omera za vrijeme njegovog zadnjeg hadza:

"Zaista je Allah poslao Muhameda (s) sa istinom, i objavio je njemu svoju knjigu. Jedna od objava koja je dosla preko njega je i ajet o Rajam (kamenovanju). Mi smo ga ucili i razumjeli."
"Boziji poslanik je kamenovao, a i mi smo kamenovali nakon njega.
Plasim se da nakon nekog vremena neko ne kaze: "Allaha mi nemozemo u Bozijoj knjizi naci ajet o kamenovanju", pa da tako zalutaju napustajuci duznost koju je Svemoguci objavio."
"Kamenovanje je u Bozijoj knjizi. To je pravedna kazna za osobu koja je pocinila blud, ukoliko imaju svjedoci koji bi to potvrdili, ili ukoliko je zena zatrudnjela bez da je udata, ili ukoliko bludnik sam prizna"


U Kuranu ni na jednom mjestu se ne spominje dati ajet.

... da Buhari tvrdi da su Kuranu dodavani ajeti?u Sahih Buhari dio 5, knjiga 57, hadis 86 (ili No. 5879):
Alkama je dosao u Sam (Siriju) pa nakon sto je usao u dzamiju i klanjao dva rekata namaza je rekao:
"Bože moj! Olakšaj me sa jednim dobrim drugom!". Tako je sjeo pored Ebu Durda koji ga je upitao: Odakle si?" Odgovorio mu je: "Od stanovnika Kufe." Ebu Durda rece: "Zar nije medju vama vlasnik tajne koju niko nece znati osim njega (tj Huzejfeta) i zar nije medju vama, onaj kojeg je Allah zaštitio od satane na poslanikovu (s) molbu (tj Ammara), i zar nije medju vama vlasnik siwaka i tajnog govora sa Vjerovijesnikom a.s.? (tj Ibn Mesud). Kako je bio uobicajavao Ibn Mesud da uci nakon ajeta "Tako mi noci kada poklapa" (sura 92:4)?". Alkama rece: "Tako mi muška i ženska." Ebu Darda rece: "Ljudi su neprestano bili u svadji sa mnom zbog takvog ucenja, skoro da su trazili da odustanem od onog sto sam cuo od Allahovog poslanika (s).

... da Muslim tvrdi da su zaboravljeni ajeti iz Kuranu?


Zaborav sura.

U sahih Muslimu, dio 7 (komentar od al-Nawawi) u knjizi al-Zekeat, o vrlini da se zadovolji sa svim onim sto Bog dadne, kao i u vezi govorenja ljudima da imaju takvu vrlinu, str 139-140, prenosi se da je Abu al-Aswad prenio da je njegov otac rekao:
"Abu Musa al-Ash'ari je predstavio Qur'an ucacima Basre. Tri stotine ucaca se odazvase njegovom predstavljanju. On im rece: Vi ste ucaci, i izabrnici Basre. Ucite Qur'an i ne zanemaruj te ga. Inace ukoliko prodje dugo vremena i vasa srce mogu otvrdnuti kao sto su otvrdnula srca onih koji su dosli prije vas".
"Mi smo uobicajavali uciti jednu suru iz Qur'ana koja je slicila suri Bara'a po duzini i znacaju, medjutim ja sam je zaboravio. Iz te sure ja se sada mogu sjetiti samo sljedecih rijeci:
"Ukoliko bi Ademov sin posjedova dvije doline prepune obilja, on bi trazio i trecu dolinu, i nista nece napuniti stomake sinova Ademovih sem blata".
"Mi smo uobicajavali uciti i suru slicnu suri Musabbihat, pa sam i nju zaboravio. Sada se iz nje mogu sjetiti samo sljedeceg:
"O vi koji vjerujete, zasto kazete da to vi ne radite. Stoga ce svjedocanstvo biti zapisano na vasim vratovima, i u vezi toga cete biti upitani na sudnjeme danu".

Jasno je da ajeti koje Abu Musa pominje nepostoje u Qur'anu, niti da postoje takvi slicni ajeti koje je Bog objavio u Qur'anu. Zapanjujuce je da Abu Musa tvrdi da dvije sure iz Qur'ana nedostaju, jedna od njih slici suri Bara'ah (sura Bara'ah sadrzi 130 ajeta)


... da Muslim tvrdi da nedostaju ajeti iz Kurana?


Dali nedostaju ajeti o dojencetu?

Muslim takodje prenosi u knjizi al Rida'ah (Knjiga negovanja), dio 10, str 29, da je Ajsha rekla sljedece:
"Od onog sto je objavljeno u Qur'anu imalo je i da je deset puta poznatog dojenja cini sigurno od njegovateljice da je ona majku njegovanom djetetu. Taj broj dojenja cini da je ta zena haram (zabranjena) za to dijete. Nakon toga je ovaj ajet nadomjesten ajetom od "pet puta znanog dojenja" da ucini tu zenu zabranjenim za to dijete. Poslanik je umro dok je te rijeci prenosio i uceci ih u Qur'anu"

...da su prema Buhariju najbolji ljudi, oni koji imaju najvise zena?


Poslanik je rekao da je najbolji covjek medu njegovim sljedbenicima onaj koji ima najvise zena (Buhari, Nikah 3:52)

A Kuran kaze:

O ljudi, Mi vas od jednog ?ovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa. (49:13)

... da Buhari prenosi pricu kako je kamen zafrkavao golog Musaa a.s.?

Ebu Hurejre je rekao:
"Izraelcani se uobicavahu kupati zajedno goli, gledajuci jedne druge gole-nage, a Musa (as) se kupase sam za sebe. Oni su rekli: Tako nam Allaha, nista ne sprecava Musa-a da se kupa sa nama sem mahane, tj mora da je kilav. Otisao je tako Musa jedanput da se kupa, pa je stavio svoju odjecu na jedan kamen, a taj je kamen poceo bjezati sa njegovom odjecom, pa je posao Musa (as) za njim govoreci: "Moju odjecu o kamene! Moju odjecu, o kamene!", dok Izraelcani vidjeci tako Musaa nisu rekli: "Tako nam Allaha, nema na Musau nikakve mahane". Musa uze svoju odjecu i poce da udara-tuce kamen. Pa je rekao Ebu Hurejre: Tako mi Allaha zaista je šest ili sedam tragova - oziljaka toga udaranja na tom kamenu.
Sahih Buhari dio 1, knjiga 5, hadis 277

...da Buhari zeli da se muslimani pokoravaju nepravednom vladaru i silniku?

Prenosi Hadayfh Ibn al-Yaman: Poslanika savs je rekao: "Poslije mene bi?e takvih vlada da ?e one napustiti moj put. Njihova srca su šejtanov dom. I njih, tako?e, slušajte! Nemojte se buniti protiv njih! Nemojte se buniti ?ak i ako vas istuku i ako vam oduzmu vašu imovinu!"
(Sahih Muslim, Chapter of al-Imaarah (chapter 33 for the Arabic version), Section of necessity of joining the majority, 1980 Edition, Arabic version (Saudi Arabia), v3, p1476, Tradition #52.)

A Kuran kaze:

Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se Allah ?e nagraditi; on, uistinu, ne voli one koji nepravdu ?ine. (42:40)


... da Buhari tvrdi da je Poslanik a.s. bio zacaran?

Vasi hadisi kazu:

Poslanik je u Medini bio zacaran. Hodao je osamucen uokolo (Sahih Buhari, 76/47; Hanbal 6/57,4/367)

A Kuran kaze:


I nevjernici još govore: "Vi samo za?arana ?ovjeka slijedite!" (25:8 )

... da Buhari tvrdi da su najgori ljudi slikari?


Oni ljudi koji ce dozivjeti najgoru kaznu bice slikari. (Buhari Tasawir 89)

A Kuran kaze:

Allah ne?e oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprosti?e manje grijehove od toga kome On ho?e. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim ?ini, izmišljaju?i laž, grijeh veliki. (4:48)

... da Buhari nije imao pojma o astronomiji?

Prema Buhariju u jednom hadisu Poslanik savs govori svom ashabi Abu- Dharr Ghafariju kako se sunce krece oko zemlje. (Hadis 421, str.. 283, vol. 4 of M.Muhsin Khan's translation of Sahih Bukhari)

To je bila opste popularna astronomska koncepcija u vrijeme kada je Buhari skupljao hadise. (sto predstavlja 200 godina poslije smrti Poslanika savs). Cinjenica da je Kuran u svim svojim astronomskim izjavama od nauke danas potvrden ocigledno ne vrijedi za vase hadise.

... da je prema Buhariju Musa a.s. maltretirao Meleka?


Melek smrti je dosao Musau i rekao mu :“ Javi se na poziv Boga svog!“ Potom ga je Poslanik Musa udario u oko I izbio mu ga. Melek smrti se potom vratio Bogu i rekao: „ Poslao si me onakvom Bozijem robu, koji nece smrt i koji mi je oko izbio.“ (Sahih Muslim 10/176)Mir

Mutazilah
Posts: 253
Joined: 31/08/2008 17:21

#11 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by Mutazilah » 01/01/2009 22:46

kretenu jedan, misliš da se vrijedi s tobom raspravljati?! to je već davno razjašnjeno, glupane
A jel razjasnjeno... da mi je vidit samo tu hutbu tog alima koji je ovo razjasnio, da nemas ti slucajno kakav link :lol:

Uvijek je prica, "ima tamo neko ko zna odgovor, a nikad ga sami ne znaju", hajmo se igrati dokaza...sta mislite o toj igri braco sunije :music:

donBeton
Posts: 611
Joined: 02/01/2007 23:52

#12 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by donBeton » 01/01/2009 23:05

Nikad slijepo ne uzimati nikakve teorije kao tačne. Ipak, biti otvoren prema svim razmatranjima i diskusijama, ali sa kritičkim i objektivnim stavom.
Kuranije su u jednom dijelu svog rada doprinijeli Islamu i tumačenju Kur'ana. Postoje ovdje neke stvari koje piju vode, ali one su jako mali procenat u svoj ovoj priči.

Mutazilah
Posts: 253
Joined: 31/08/2008 17:21

#13 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by Mutazilah » 01/01/2009 23:13

Hajd' vala i ovaj PF se malo usmrdio od stajanja, nek malo živne :D
Da, zato sam i otvorio temu.

Standardne rasprave se vode oko toga jesu li ispravnije sunije od shija, vehabija od hanefija, sufije od vehabija itd. Kada sagledamo da razlike izmedju tih skupina proisticu iz neautorizovanih knjiga nastalih stotinama godina poslije smrti Poslanika savs (buharijeva zbirka je napisana vise od 200 godina nakon njegove smrti) koje Kuran izricito zabranjuje, onda je krajnje vrijeme da preispitamo temelje.

Ukoliko su te hadise zbirke (koje su sve redom napisane od nearapa, vecinom perzijanaca stotinama godina poslije Poslanikove smrti) zabranjene od samog Kurana te same te zbirke tvrde da je Poslanik zabranjivao zapisivanje hadisa (!!) onda je pitanje jednostvano:

Hocete li slijediti Kuran ili knjige koje ste sami napisali?

Šta vam je, kako rasuđujete?
Imate li vi Knjigu, pa u njoj čitate
da ćete imati ono što vi izaberete?

Ili, zar smo vam se zakleli zakletvama koje će do Sudnjeg dana vrijediti da ćete ono što vi odredite imati?
(68:36-39)


Dokazi su jasni, i jedan dio istih sam postovao ovdje. Ocekujem dakle od onih koji i dalje slijede svoje hirove i kazivanja samoimenovanih alima da iznesu protudokaze.

Pitanje za sunnite:
1. Nadjite mi jedan historijski dokaz (spis bilo koje sekte) da je postojalo vjerovanje da su hadisi drugi dio objave prije Imama Shafije!
2. Nadjite mi jedan ajet u kojem se Kuran pozitivno izjasnjava o "Hadisima" razlicitim od samog Kurana
3. Nadjite mi jedan ajet u kojem se spominje "Sunnet Muhammedov"


Hoce li muslimani biti pokorni Poslaniku i Bog time sto ce slijediti Kuran ili ce i dalje izmisljati dogodovstine:

Ima ljudi koji prihvataju hadise za razonodu, da bi, ne znaju?i koliki je to grijeh, s Allahova puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali. Njih ?eka sramna kazna.
Kad se nekom od njih ajeti Naši kazuju, on oholo glavu okre?e, kao da ih nije ni ?uo, kao da je gluh - zato mu navijesti patnju nesnosnu.
(31:6-7)


31:6 Wamina alnnasi man yashtareelahwa alhadeethi liyudilla AAan sabeeli Allahibighayri AAilmin wayattakhithaha huzuwan ola-ikalahum AAathabun muheenun
31:7 Wa-itha tutla AAalayhi ayatunawalla mustakbiran kaan lam yasmaAAha kaanna fee othunayhiwaqran fabashshirhu biAAathabin aleemin

Mir

User avatar
zaratustra
Posts: 485
Joined: 28/07/2008 21:20

#14 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by zaratustra » 01/01/2009 23:18

Mutazilah wrote:Ja sam musliman i ovo je poruka muslimanima odnosno onima koji sebe takvim smatraju
Reče da si musliman?

Kako klanjaš namaz?

Možeš li prevesti odnosno prezentovati značenje riječi farz i sunnet? To ti ne bi trebalo biti problemom.

Mutazilah
Posts: 253
Joined: 31/08/2008 17:21

#15 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by Mutazilah » 01/01/2009 23:25

NAMAZ U KURANU – izbor nekih odredbih

Abdest:

O vjernici, kad hoćete molitvu obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite - a dio glava svojih potarite - i noge svoje do iza članaka; a ako ste džunubi, onda se okupajte; a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvršili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite. Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat Svoju upotpuni, da biste bili zahvalni. (5:6)


Pravac- Kaba:


Vidimo Mi kako sa žudnjom bacaš pogled prema nebu, i Mi ćemo sigurno učiniti da se okrećeš prema strani koju ti želiš: okreni zato lice svoje prema Časnome hramu! I ma gdje bili, okrenite lica svoja na tu stranu. Oni kojima je data Knjiga sigurno znaju da je to istina od Gospodara njihova - a Allah motri na ono što oni rade. (2:144)

I iz svakog mjesta u kome budeš, ti lice svoje Časnom hramu okreni, istina doista od Gospodara tvoga dolazi - Allah motri na no što radite.(2:149)

Sedzda:

O Merjema, budi poslušna svome Gospodaru i licem na tle padaj i sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj! (3:42)

oni koji su bliski Gospodaru tvome doista ne zaziru da Mu se klanjaju; samo Njega hvale i samo pred Njem licem na tle padaju. (7:206)

Reci: "Vjerovali u njega ili nevjerovali, oni kojima je još prije objavljivanja njegova dato znanje padaju licem na tle kad im se on čita, i govore: ’Hvaljen neka je Gospodar naš, obećanje, Gospodara našeg se ispunilo!’” (17:107-108)

To su ti vjerovjesnici koje je Allah milošću Svojom obasuo, potomci Ademovi i onih koje smo sa Nuhom nosili, i potomci Ibrahimovi i Israilovi, i onih koje smo uputili i odabrali. Kad bi im se ajeti Milostivog čitali, oni bi licem na tle padali i plakali. (19:58)

U Naše riječi vjeruju samo oni koji, kad se njima opomenu, licem na tle padaju, i koji Gospodara svoga veličaju i hvale i koji se ne ohole. (35:15)

Da li je onaj koji u noćnim satima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga...? Reci: "Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!" (39:9)

Među znamenjima Njegovim su noć i dan, i Sunce i Mjesec. Ne padajte licem na tle ni pred Suncem ni pred Mjesecom, već padajte licem na tle pred Allahom, koji ih je stvorio, ako želite da se samo Njemu jedinom klanjate.(41:37)

Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo - na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu... (48:29)

Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se! (53:62)

Na Dan kada bude nepodnošljivo i kada budu pozvani da licem na tle padnu pa ne budu mogli, oborenih pogleda i sasvim poniženi biće nevjernici - a bili su pozivani da licem na tle padaju dok su živi i zdravi bili. (68:42-43)

i zašto, kada im se Kur’an čita, na tle licem ne padaju?! (84:21)

Ruku:

Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo - na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. (48:29)

Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se! (53:62)


Stajanje na namazu:

Da li je onaj koji u noćnim satima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga...? Reci: "Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!" (39:9)

Glas pri molitvi:

Reci: "Zovite: ’Allah’, ili zovite: ’Milostivi’, a kako god Ga budete zvali, Njegova su imena najljepša. Ne izgovaraj na sav glas Kur’an kad molitvu obavljaš, a i ne prigušuj ga; traži sredinu između toga" (17:110)

Gospodar tvoj, sigurno, zna da ti u molitvi provodiš manje od dvije trećine noći, polovinu njezinu ili trećinu njezinu, a i neki od onih koji su uz tebe. Allah određuje dužinu noći i dana, On zna da vi to ne umijete izračunati pa vam prašta, a vi iz Kur’ana učite ono što je lahko; On zna da će među vama biti bolesnih, i onih koji će po svijetu putovati i Allahove blagodati tražiti, i onih koji će se na Allahovu putu boriti - zato izgovarajte iz njega ono što vam je lahko, i molitvu obavljajte… (73:20)

Kuran objasnjava sve sto je potrebno u vezi molitve, jer on, kako sam tvrdi, objasnjava sve sto je potrebno za pravi put. Ritualizacija molitve se u Kuranu ne susrece. Ona je intimna odluka onoga koji klanja odnosno onoga koji predvodi molitvu. O kojekakvim rekatima i njihovom broj, kuran ne govori nista, te samim tim nisu obevezni u islamu ni broj ni sekvenca obavljanja pokreta.

Zato se ti okani onoga koji Kur'an izbjegava
i koji samo život na ovom svijetu želi,
- to je vrhunac njihova znanja -,
Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s Njegova puta
i On dobro zna one koji su na pravom putu.

(53:29-30)


A otkud da oni traže od tebe da im sudiš kad imaju Tevrat, u kome su Allahovi propisi?
Oni ni poslije presude tvoje ne bi bili zadovoljni jer nisu nikakvi vjernici.

(5:43)

A zar im nije dosta to što Mi tebi objavljujemo Knjigu koja im se kazuje;
u njoj je, doista, blagodat i pouka narodu koji vjeruje.

(29:51)


Mir

Mutazilah
Posts: 253
Joined: 31/08/2008 17:21

#16 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by Mutazilah » 01/01/2009 23:26

Farz i sunnet su nekuranske konstrukcije islamskih sekti. Pa se najbolje njima obrati za definiciju.

U Kuranu postoji samo jedan sunnet a to je Sunnet Boziji, Sunnetullah.

User avatar
zaratustra
Posts: 485
Joined: 28/07/2008 21:20

#17 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by zaratustra » 01/01/2009 23:31

Pitao sam kako ti klanjaš namaz? Koliko kod tebe ima dnevih namaza? Možeš li detaljno opisati kako klanjaš bilo koji dnevni namaz?

Doduše ti o Kuranu a mi o Kur'anu.

User avatar
Ahmmed
Posts: 4281
Joined: 21/09/2005 22:28

#18 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by Ahmmed » 01/01/2009 23:33

Mutazilah wrote:Farz i sunnet su nekuranske konstrukcije islamskih sekti. Pa se najbolje njima obrati za definiciju.

U Kuranu postoji samo jedan sunnet a to je Sunnet Boziji, Sunnetullah.
Čekaj sad... jesu li, po tvom mišljenju, svi oni koji koriste hadise kao drugi izvor islamkog učenja,pripadnici islamskih sekti?

User avatar
beautyfool
Posts: 2047
Joined: 04/09/2006 16:45
Location: Dunjaluk

#19 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by beautyfool » 01/01/2009 23:35

Moze li pitanje, ako nije suvise licno, ali ako neko tvrdi ovakve stvari smatram da bi mu bila obaveza odgovoriti na pitanje :)
Tvoj nivo edukacije, tj obrazovanje, skola? fax? koji ?
Hvala
:)

Mutazilah
Posts: 253
Joined: 31/08/2008 17:21

#20 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by Mutazilah » 01/01/2009 23:36

Klanjam po kuranu,
U kuranu su naredena tri dnevna namaza, i gore navedeni pokreti itd.
Sta nije jasno?

Ima li neko odgovor na sve ove postovane ajete ili je ovo samo vruca hava koja se prosipa jednom vise po forumima od strane sunija? Dakle cekam odgovor, a nadam se da ce biti konstruktivniji od dosadasnjih pokusaja :zzzz:

User avatar
Air Ramiz
Posts: 1235
Joined: 16/03/2008 12:46
Location: Glavni grad

#21 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by Air Ramiz » 01/01/2009 23:36

Mutazilah wrote:
bjezi ba,vama je odgovoreno davno na preporodu ali vi ste slijepci,s rasidijama nema smisla raspravljati se
Teska situacija kad ti se vjera temelji na havi, jel de? :run:
Nasa vjera se temelji na Kur'anu, sunnetu, idžmi i kijasu. Na čemu se temelji tvoja vjera, to nas ne zanima, nama naša vjera, tebi tvoja, i allahimanet buraz.

User avatar
zaratustra
Posts: 485
Joined: 28/07/2008 21:20

#22 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by zaratustra » 01/01/2009 23:38

Mutazilah wrote:Klanjam po kuranu,
U kuranu su naredena tri dnevna namaza, i gore navedeni pokreti itd.
Sta nije jasno?

Ima li neko odgovor na sve ove postovane ajete ili je ovo samo vruca hava koja se prosipa jednom vise po forumima od strane sunija? Dakle cekam odgovor, a nadam se da ce biti konstruktivniji od dosadasnjih pokusaja :zzzz:
Sad mi je sve jasno.

SemiR_SA
Posts: 38
Joined: 31/10/2008 16:18

#23 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by SemiR_SA » 01/01/2009 23:39

Kako tri?
Navedi, pa da ti kazem koje si izostavio?

Mutazilah
Posts: 253
Joined: 31/08/2008 17:21

#24 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by Mutazilah » 01/01/2009 23:40

Čekaj sad... jesu li, po tvom mišljenju, svi oni koji koriste hadise kao drugi izvor islamkog učenja,pripadnici islamskih sekti?
Mutazilah wrote:Farz i sunnet su nekuranske konstrukcije islamskih sekti. Pa se najbolje njima obrati za definiciju.

U Kuranu postoji samo jedan sunnet a to je Sunnet Boziji, Sunnetullah.
Čekaj sad... jesu li, po tvom mišljenju, svi oni koji koriste hadise kao drugi izvor islamkog učenja,pripadnici islamskih sekti?
Tesko je reci sta je sekta a sta nije, ja to ne tvrdim za pojedince, tj da je neko sektas ili nije. Ono sto tvrdim jeste da su ljudi koji se drugacije nazivaju od "muslimani" i imaju svete spise koji su specificni za njih pripadnici jedne sekte. To je slucaj kod sunija, shija, ibadija itd. Ipak, mnogi pojedinci o svemu ovome nemaju pojma, pa ih je tesko nazvati sektasima. No na kraju i oni imaju obavezu da se informisu.

Mutazilah
Posts: 253
Joined: 31/08/2008 17:21

#25 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by Mutazilah » 01/01/2009 23:43

Nasa vjera se temelji na Kur'anu, sunnetu, idžmi i kijasu. Na čemu se temelji tvoja vjera, to nas ne zanima, nama naša vjera, tebi tvoja, i allahimanet buraz.
Moja vjera se temelji na Kuranu.

Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude načinio - ne treba se mijenjati Allahova vjera, ali većina ljudi to ne zna - obraćajući Mu se predano! Bojte se Njega i obavljajte molitvu, i ne budite od onih koji Mu druge ravnim smatraju, od onih koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili; svaka stranka zadovoljna onim što ispovijeda. (30:30-32)

Poslanik je rekao: "Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur’an izbjegava!" (25:35)

Locked