Digitalna TV U BiH

TV i novinske vijesti, vaši komentari, vaše teme...
Post Reply
StupskaBitanga
Posts: 15590
Joined: 20/12/2006 16:59

#1 Digitalna TV U BiH

Post by StupskaBitanga » 22/11/2008 12:52

ew nađoh ovaj tekst
i pronađoh da je isto ovako i u HR
e može li mi neko objasniti
koliko ćemo imati nacionalnih TV kuća i kada prestajemo koristiti analogni prenos TV signala

BiH blagovremeno počela pripreme za digitalno emitiranje

SARAJEVO - Bosna i Hercegovina je na vrijeme počela pripreme prelaska s analognog na digitalno emitiranje te je osnivanjem DTT Foruma poduzela sve neophodne korake da prelazak na digitalno emitiranje bude realizirano u skladu s rokovima, saopćeno je iz Regulatorne agencije za komunikacije (RAK).

U saopćenju se navodi da je Predsjedništvo BiH 15. oktobra donijelo odluku o ratifikaciji Finalnih akata Regionalne konferencije RRC 06 Ženeva. Iz RAK-a podsjećaju da je u junu 2006. godine, u organizaciji ITU (Međunarodne unije za telekomunikacije), u Ženevi donesen regionalni sporazum (RRC 06) za planiranje digitalne zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim opsezima 174-230MHz i 470-862MHz koji predviđa uvođenje digitalne i potpuno gašenje analogne televizije u Evropi, Africi i dijelu Azije. Na konferenciji RRC 06 učestvovale su delegacije iz 118 zemalja. Bosanskohercegovačku delegaciju činili su predstavnici Ministarstva prometa i komunikacija BiH, Regulatorne agencije za komunikacije i Stalne misije BiH u Ženevi.

Novim regionalnim sporazumom Bosna i Hercegovina je stekla pravo na emitiranje u digitalnoj tehnici i to: - za DVB-T na 7 multipleksa u UHF području i 1 multipleks u VHF području na cijeloj teritoriji BiH, - za T-DAB na 3 multipleksa za u VHF području na cijeloj teritoriji BiH i - dodatnih jedan do dva multipleksa za DVB-T u UHF području za lokalna pokrivanja.

Regionalni sporazum je odredio 17. juni 2015. kao kraj prijelaznog perioda. Poslije ovog datuma, sve administracije mogu slobodno koristiti sve frekvencije koje su im dodijeljene u RRC 06 planu za digitalne servise. Nakon ovog datuma analogni plan prestaje da važi.

Uvođenje digitalne TV, period prelaska s analognog na digitalno zemaljsko emitiranje i gašenje analogne televizije je obaveza Bosne i Hercegovine koja treba biti urađena u skladu s važećim međunarodnim sporazumima iz ove oblasti.


AdrianMole
Posts: 682
Joined: 08/05/2007 14:00

#2 Re: Digitalna TV U BiH

Post by AdrianMole » 22/11/2008 14:45

Daleko smo mi od Hrvatske u svakom ,pa i u vidu raširenosti digitalnog signala.Hrvatska ima već nekoliko digitalnih multiplexa,HTV,RTL I Nova TV (kuće sa nacionalnom frekevencijom) odavno proizvode digitalni signal,dijele se vaučeri sa pretvarače signala svim pretplatnicima HRT-a i napokon analogni signal se u potpunosti ukida 2012.god.Kod nas niti jedna televizija ne proizvodi digitalni signal,pa i nemamo uopće niti jedan DVD-T multiplex.Postoji samo fantomska komisija koja kaže samo da je sve u redu,anikakvi konkretni planovi i datumi o digitalizaciji ne postoje.Inače,BiH po podjeli frekvencijskog opsega treba dobiti 8 multiplexa.S obzirom da jedan multiplex može nositi 4 kanala bolje kvalitete slike to znači da bismo imali 32 televizijska programa sa nacionalnom pokrivenošću.U BiH uopće ne postoji 32 kvalitetna televizijska kanala,ako ne računaš razne poluamaterske televizije.

allem_77
Posts: 3410
Joined: 17/09/2015 15:46

#3 Re: Digitalna TV U BiH

Post by allem_77 » 07/05/2020 01:20

AdrianMole wrote:
22/11/2008 14:45
Daleko smo mi od Hrvatske u svakom ,pa i u vidu raširenosti digitalnog signala.Hrvatska ima već nekoliko digitalnih multiplexa,HTV,RTL I Nova TV (kuće sa nacionalnom frekevencijom) odavno proizvode digitalni signal,dijele se vaučeri sa pretvarače signala svim pretplatnicima HRT-a i napokon analogni signal se u potpunosti ukida 2012.god.Kod nas niti jedna televizija ne proizvodi digitalni signal,pa i nemamo uopće niti jedan DVD-T multiplex.Postoji samo fantomska komisija koja kaže samo da je sve u redu,anikakvi konkretni planovi i datumi o digitalizaciji ne postoje.Inače,BiH po podjeli frekvencijskog opsega treba dobiti 8 multiplexa.S obzirom da jedan multiplex može nositi 4 kanala bolje kvalitete slike to znači da bismo imali 32 televizijska programa sa nacionalnom pokrivenošću.U BiH uopće ne postoji 32 kvalitetna televizijska kanala,ako ne računaš razne poluamaterske televizije.
Zna li neko gdje je zapelo?

User avatar
navedeni
Posts: 1076
Joined: 24/12/2013 02:10

#4 Re: Digitalna TV U BiH

Post by navedeni » 07/05/2020 17:18

Steta ato kasnimo, bilo bi svima lakse

Post Reply