"Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Locked
high_volume
Posts: 5253
Joined: 09/06/2010 22:51

#1 "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by high_volume »

Ovih dana nekoliko BiH književnika istupili su iz članstva P.E.N. Centra. Njihovo obrazloženje je da je protestno pismo članova P.E.N. povodom Dana pobjede nad fašizmom, u isto vrijeme i protivljenje Blajburškoj misi kardinala Puljića u antifašističkom Sarajevu, bilo politički motivirano...

O čemu se, zapravo, radi?

Povodom Dana pobjede nad fašizmom:

Protestno pismo protiv najavljene komemorativne mise za Bleiburg

Objavila Lamija Milišić , 9 Maja, 2020

Mi, doljepotpisani članovi i članice P.E.N. Centra u Bosni i Hercegovini, povodom evropskog Dana pobjede nad fašizmom, potvrđujemo svoju odanost antifašističkim vrijednostima slobode, jednakosti i tolerancije među ljudima, koje su istovremeno i vrijednosti koje zagovara Povelja Međunarodnog P.E.N.-a. Zbog toga smatramo da je ideja da se u Sarajevu organizira komemorativna misa za fašiste i njihove simpatizere koji su nastradali u povlačenju fašističkih i nacističkih snaga prema Bleiburgu sramotna za ovaj grad i za ovu zemlju. Antifašistička pozicija koju zastupamo je bolja i humanija strana povijesti, i u to ime, iz poštovanja prema brojnim nevinim žrtvama ustaških zločina, zahtijevamo da se planirana misa otkaže.
________________________________________________________________
Adisa Bašić, Aleksandra Čvorović, Amir Brka,Amira Sadiković, Andrea Lešić, Andrej Nikolaidis, Anisa Avdagić, Asmir Kujović, Bjanka Alajbegović, Damir Arsenijević, Darko Cvijetić, Elma Porobić, Elvedin Nezirović, Emina Žuna, Enver Kazaz, Ervin Mujabašić, Fadila Nura Haver, Ferida Duraković, Goran Sarić, Goran Simić, Izet Perviz, Jasmina Husanović, Jasna Šamić, Lejla Kalamujić, Ljubica Ostojić, Mirsad Sijarić, Mustafa Zvizdić, Nedžad Ibrahimović, Nidžara Ahmetašević, Predrag Finci, Sanja Šoštarić, Selvedin Avdić, Senada Kreso, Senadin Musabegović, Senka Marić, Šejla Šehabović, Tanja Miletić Oručević, Tanja Stupar Trifunović, Tarik Haverić, Vladimir Arsenić, Zlatko Dizdarević i Zvonimir Radeljković.
(PEN Centar - http://penbih.ba/2020/05/povodom-dana-p ... -bleiburg/)
Zanimljivo je da su ostavke napisane sa datumom 19.05.2020. godine, očito dogovorene, ili s nekom strategijom, ili slično.

Zašto napuštamo P.E.N. centar BiH

ĐIKIĆ, IVANKOVIĆ, JERGOVIĆ I LOVRENOVIĆ ISTUPILI IZ P.E.N. CENTRA U BOSNI I HERCEGOVINI

Na službenoj web stranici P.E.N. centra u Bosni i Hercegovini objavljeno je 9. svibnja 2020. Protestno pismo protiv najavljene mise za Bleiburg s potpisima jednoga broja članova PEN-a. Način na koji je artikulirano to pismo bio je povodom za istupanje iz PEN-a Ivice Đikića, Željka Ivankovića, Miljenka Jergovića i Ivana Lovrenovića. Trojica od njih (Ivanković, Jergović, Lovrenović) među osnivačima su ovoga centra P.E.N.-a u opsjednutom Sarajevu 31. listopada 1992. godine.

Ovo su njihova pisma Upravi P.E.N. centra u Bosni i Hercegovini
https://www.jergovic.com/ajfelov-most/z ... entar-bih/
IVICA ĐIKIĆ UPRAVI P.E.N. CENTRA U BOSNI I HERCEGOVINI
Poštovani,
Molim vas da me s današnjim danom izbrišete iz članstva P.E.N. Centra u Bosni i Hercegovini. Razlog je u sadržaju protestnog pisma koje su članovi P.E.N. Centra, a među njima i sadašnji predsjednik udruženja, objavili 9. svibnja 2020. godine. Nisam ni na koji način bio obaviješten o nastanku i objavi tog teksta. Ne mogu pristati na to da se pod okriljem P.E.N. Centra jednoj vrlo kompleksnoj i delikatnoj temi, kao što je tema koju znamo pod skupnim imenom „Bleiburg“, pristupa jednodimenzionalno, kategorično i parolaški ostrašćeno.
Ivica Đikić
U Zagrebu, 19. svibnja 2020.
ŽELJKO IVANKOVIĆ UPRAVI P.E.N. CENTRA U BOSNI I HERCEGOVINI
Žurba, forsiranje i prekratko vrijeme da se uopće išta suvislo kaže te iznenađujuće isključivanje nekih ljudi, a na što sam i pismom ukazao, učinili su izjavu nedovoljno diferenciranom i nijansiranom, ponegdje čak grubom i nezgrapnom, nedostojnom P.E.N.-a. No, to bi bila stvar autorā i potpisnikā da nije objavljena na službenoj stranici P.E.N. Centra BiH kad je postala, opravdale su se moje slutnje, penovska pa time za dio članstva i – diskvalifikacijska.
Ne želeći dizati tenzije u vrijeme kad je posvemašnja histerija već bila zahvatila tijesnu sarajevsku kotlinu, sad i u tišini, premda ne stoga i manje rezolutno, kao predsjednik Skupštine P.E.N.-a, molim da me se briše iz članstva P.E.N.-a, a što znači i da neopozivo podnosim ostavku na mjesto predsjednika Skupštine P.E.N. Centra BiH.
Željko Ivanković
Sarajevo, 19. 5. 2020.
MILJENKO JERGOVIĆ UPRAVI P.E.N. CENTRA U BOSNI I HERCEGOVINI
Kako ne nalazim svjetonazorske, kulturne ni identitetske veze između P.E.N. centra u Bosni i Hercegovini u čijem sam osnivanju 31. listopada 1992. sudjelovao i P.E.N. centra u Bosni i Hercegovini koji danas postoji, obavještavam vas da se ne smatram članom vaše udruge i zahtijevam da me s današnjim danom brišete sa vaših lista i spiskova.
Miljenko Jergović
Zagreb, 19. 5. 2020.
IVAN LOVRENOVIĆ UPRAVI P.E.N. CENTRA U BOSNI I HERCEGOVINI
Ne mislim da je povijest moguće, osim ideološki omeđeno, razvrstati na njezinu bolju i goru, humaniju i nehumaniju stranu, niti da pisac ima zadaću „zastupanja“ neke od tih strana, kao što se sugerira u pismu članova bosanskohercegovačkoga P.E.N.-a od 9. maja 2020. godine. Po mome uvjerenju piščevo je da historiju ispituje i nastoji razumjeti u njezinim satirućim učincima na konkretne ljudske živote i sudbine. U svim njezinim „stranama“.
Razloga za distanciranje pa i izlazak iz bosanskohercegovačkoga P.E.N.-a bilo je i ranije; ovime je nestalo i posljednjih razloga za ostanak u njemu.
Tražim da me s današnjim danom brišete iz članstva u P.E.N. centru u Bosni i Hercegovini.
Ivan Lovrenović
Sarajevo, 19. svibnja 2020.
MILO JUKIĆ: Ostavka na članstvo u P.E.N. centru BiH

Upravnom odboru i drugim tijelima P.E.N. centra u BiH
Poštovani,
član sam P.E.N. centra od 28. XII. 2015. godine
Nisam član nijedne političke stranke niti bilo kakve političke ili parapolitičke udruge. S obzirom na potpunu ideologizaciju i, rekao bih, zastranjenje jednog broja članova P.E.N. centra u političke vode, vjerujem kako nema potrebe da dodatno obrazlažem svoju molbu da moje ime s današnjim datumom brišete s popisa članova.
Da sam, naime, imao želje baviti se politikom, bavio bih se, budući da to ne želim, ne dozvoljavam da moje ime služi kao paravan onima koji, za ostvarenje svojih političkih ciljeva (bez obzira na to slagao se ili ne slagao s istim) koriste P.E.N. centar, “oplemenjujući” tako svoje bavljenje književnošću bavljenjem politikom.
Svako dobro u daljnjem djelovanju P.E.N. centra.
Milo Jukić
Kreševo, 19. V. 2020.
MIRKO MARJANOVIĆ: Pismo P.E.N. centru BiH, drugi put

UPRAVNOM ODBORU PEN-a BIH
Poštovane kolege,
trinaestog lipnja 2016. godine u 18:30 poslao sam UO PEN-a BiH i svim njegovim članovima ovu poruku:
Nakon pažljivog čitanja reakcija Edina Pobrića, Envera Kazaza i Ivana Lovrenovića na smjenu Tanje Stupar Trifunović i Josipa Mlakića iz redakcije časopisa Novi Izraz, kao jedan od osnivača PEN-a BiH, ne mogu odšutjeti način na koji je to njegov Upravni odbor učinio. I način i postupak su neprihvatljivi i uvredljivi. Derogiraju sam duh PEN-a. Ako svoju odluku o smjeni spomenutih pisaca iz redakcije časopisa Novi izraz Upravni odbor primijeni i praksu derogiranja i diskvalifikacije nastavi, molim da me briše sa spiska svojih članova.
Mirko Marjanović
Kako je Upravni odbor PEN-a BiH svoju odluku davno primijenio i tako ovu uglednu međunarodnu udrugu očistio od “nekompetentnih” za uređivanje svoga glasila, a moj zahtjev prešutio, ponovno molim da me od danas ne smatrate svojim članom.
Sarajevo, 19. svibnja 2020.
Mirko Marjanović

POVELJA MEĐUNARODNOG PEN-a

Povelja P.E.N.-a zasnovana je na rezolucijama koje su donesene na međunarodnim kongresima P.E.N.-a i može se svesti na sljedeće.

PEN tvrdi da:

1. Književnost ne poznaje granice i mora ostati zajednička vrijednost među ljudima uprkos političkim ili međunarodnim preokretima.

2. U svim okolnostima, a naročito u ratnom vremenu, umjetnička djela, koja su nasljeđe cijelog čovječanstva, ne smiju biti ugrožena nacionalnim ili političkim strastima.

3, Članovi PENa bi trebalo da uvijek koriste sav svoj uticaj u cilju unapređenja dobrog razumijevanja i uzajamnog poštovanja među narodima; oni se obavezuju da će činiti sve što mogu da bi se razbile rasne, klasne i nacionalne mržnje, i da će braniti ideal jedinstvenog čovječanstva koje živi u jedinstvenom svijetu u miru.

4. PEN se zalaže za nesmetano prenošenje misli unutar svakog naroda i među svim narodima i njegovi se članovi obavezuju da će se suprotstaviti bilo kojem obliku gušenja slobode izražavanja u zemlji i lokalnoj zajednici kojoj pripadaju, kao i bilo gdje na svijetu gdje god je to moguće. PEN se izjašnjava za slobodu štampe i suprotstavlja se proizvoljnoj cenzuri u vrijeme mira. PEN vjeruje da nužni svjetski napredak prema višem redu političkog i ekonomskog sistema čini slobodnu kritiku vlada, uprava i drugih institucija neophodnom. A pošto sloboda podrazumijeva dobrovoljno samosavladavanje, članovi se obavezuju da će se suprotstaviti zloupotrebama slobode štampe kao što su lažno objavljivanje, namjerne laži i izvrtanje činjenica zbog političkih i ličnih ciljeva.
http://penbih.ba/povelja/
The 51st State
Posts: 16743
Joined: 12/01/2008 12:06

#2 Re: "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by The 51st State »

posljedica laznog antifa, jebai ga.
Škobo Habu
Posts: 6030
Joined: 19/06/2013 17:54
Location: Kod Sirogojna na sijelu.

#3 Re: "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by Škobo Habu »

User avatar
ExNihilo
Nindža revizor
Posts: 15024
Joined: 23/01/2008 07:05
Location: In the sheltering shade of the forest

#4 Re: "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by ExNihilo »

Ima li makar jedno društveno-političko pitanje, a boga mi i kulturno, po kom Jergović zadnjih godina nije zauzeo neki unproforski neutralan stav? Još samo čekam da počne govoriti kako ne zna ko je pucao s brda. :lol:

Ništa, preostaje mu samo da odseli negdje u okolinu Utrehta, i šalje poruke da ga ostavimo na miru jer nema ništa s nama Balkancima.
Škobo Habu
Posts: 6030
Joined: 19/06/2013 17:54
Location: Kod Sirogojna na sijelu.

#5 Re: "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by Škobo Habu »

Na Forum.hr, nekada davno, postojao je topic na temu Jergovića. Često sam se čudio toj purgerskoj ozlojađenosti Jergovićem i zašto ga toliko napadaju. Međutim, kako je vrijeme odmicalo tako sam i ja postepeno dolazio da zaključaka kako mnoge kritike, u njegovom slučaju, doista - stoje.

Jergović je uvijek "žrtva" većinskog mišljenja. Ne bitno gdje mu je prebivalište, da li Zagreb ili Sarajevo, uvijek je bio u sukobu sa vlastitom okolinom.
U Zagrebu je bio "žrtva" tamošnjeg anti-bosanstva, a u Sarajevu anti-hrvatstva. Barem se on tako predstavljao.

Sa druge strane, iako tako prezren uvijek je bio prisutan u mainstream medijima. Bilo ga je svugdje. Dovoljno je samo uzeti u obzir koliko je redakcija promjenio od devedesetih do danas, sa kakvim je sve listovima surađivao, i možemo dobiti konkretnu sliku Jergovića kao "javnog djelatnika".

Od ratnih sarajevskih "Dana", preko "Slobodne Dalmacije" - iz njena najmračnija doba, do "Ferala", a kasnije "Jutarnji", "Vreme", "Politika", u kojima je brusio svoje kolumnističko i žurnalističko pero.

Ovako je nekada Jergović pisao o Sanaderu:
"Sanader se predstavlja kao čovjek dalmatinskoga šarma, kojemu je stalo da u svakome času odaje dojam nekoga tko ima višak samopouzdanja. Svoj svjetonazor izlaže vrlo precizno i konzekventno, bez onog straha, koji je uobičajen za većinu naših političara, da će se odati ili da će reći nešto što će ga u očima političkih simpatizera učiniti nesimpatičnim. Bez obzira na već petnaestogodišnji staž, on i dalje govori kao intelektualac u politici. U razgovoru iznimno rijetko frazira, i to samo u trenucima kada govori o svojoj stranci. Njegov su govorni izraz i stil bogati. Ne koristi poštapalice, ne brza, sugovornika gleda u oči, ali u tome nije napadan. U razgovoru ne nastoji uspostaviti svoj autoritet, čuje svako pitanje i reagira na ono što mu se kaže. Razinu i vrstu diskursa trenutačno prilagođava sugovorniku, što je, vjerojatno, njegova najvažnija politička vještina", napisao je zadivljeni Jergović tamo negdje 2008. godine.
https://www.jutarnji.hr/arhiva/imponira ... e/3298187/
User avatar
Nowicki
Posts: 122
Joined: 07/05/2020 15:20

#6 Re: "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by Nowicki »

Jergović je odavno u ideološkoj krizi sa samim sobom. Sjećam ga se nekad prije više od desetak godina kad je u Zagrebu ugošćen Michel Houellebecq koji je tad davao neke sporne izjave oko Islama. Žustro se protivio pišući u medijima kako je ovaj ksenofob ili tak nešto. Danas imaš Jergovića koji brani Petera Handkea. Ima konfuziju u glavi.
User avatar
ExNihilo
Nindža revizor
Posts: 15024
Joined: 23/01/2008 07:05
Location: In the sheltering shade of the forest

#7 Re: "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by ExNihilo »

Pa 2003. godine Jergović je kod Stankovića pričao kako Handkea ne može više čitati čista srca, zbog čega ga i ne čita, a sada priča kako ne vidi ništa sporno kod Handkea.

Nije problem promijeniti mišljenje, problem je jesti govna.
User avatar
Trafalgar Law
Posts: 15016
Joined: 08/07/2012 18:11
Location: Stick to the VPN protocol.

#8 Re: "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by Trafalgar Law »

On je samo kolumnista/pisac i pragmatičar.
Zijo77
Posts: 416
Joined: 20/12/2019 16:07

#9 Re: "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by Zijo77 »

Lično mislim da su ovi hrvatski književnici u pravu jer se saopštenje ipak objavilo bez njihovog znanja! Žalosno je da postoje ljudi u Sarajevu koji sa nepodnošljivom lakoćom požele sretan put svima koji izraze neslaganje sa pogledima koji mi najviše liče na ono što nastaje na sijelima tipa "Krug 99".
Te sarajevske "istine" ustvari su često skup dogmi o kojima se ne smije diskutovati ili ih drugačije tumačiti! Imali smo tipičan primjer sa ovom misom u katedrali! Umjesto kratkih vijesti i saopštenja sa opisima onoga što se dešavalo u Blajburgu, imali smo aman-zaman čitavu paradu tzv antifašizma i prijetnji demonstracijama! Sve bih to razumio da je današnje Sarajevo zaista napredna i slobodarska sredina. Ali propustiti niz afera i respiratore bez ijednog protesta i onda protestovati protiv vjerske mise, meni nije u redu! To mi samo govori da u Sarajevu danas žive velikim dijelom kukavice i poltroni koji su misu iskoristili za malo egzibicionizma i samoreklame! Nemamo mi u Sarajevu puno intelektualaca kao što je Ivan Lovrenović da bi ih se lako odricali! Mnogi su otišli iz Sarajeva, ostadoše sve sami antifašisti i borci protiv islamofobije!
User avatar
Nowicki
Posts: 122
Joined: 07/05/2020 15:20

#10 Re: "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by Nowicki »

ExNihilo wrote: 20/05/2020 16:38 Pa 2003. godine Jergović je kod Stankovića pričao kako Handkea ne može više čitati čista srca, zbog čega ga i ne čita, a sada priča kako ne vidi ništa sporno kod Handkea.

Nije problem promijeniti mišljenje, problem je jesti govna.
Upravo to :thumbup:
The 51st State
Posts: 16743
Joined: 12/01/2008 12:06

#11 Re: "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by The 51st State »

Svaka cast, lijepo napisano.ima svojih bisera i ivan lovrenovic no ako je se on samoiskljucio onda fakat nesto nije uredu.
Last edited by The 51st State on 20/05/2020 17:06, edited 1 time in total.
User avatar
Nekako s proljeća
Posts: 4797
Joined: 01/12/2006 22:59
Location: Pozdrav domovini!

#12 Re: "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by Nekako s proljeća »

Antifašizam je civilizacijska vrijednost a ne politika, naročito politika koju danas tumače zombiji i potomci propale komunističke ideologije.
Ideologije.
User avatar
sinuhe
Posts: 9740
Joined: 03/06/2011 11:33

#13 Re: "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by sinuhe »

Izostace tu jace reakcije samoproglasenih antifastista koji su se nasli u cudu. Jer kako sad optuziti te ljude, npr. Lovrenovica, za fasizam. :D
The 51st State
Posts: 16743
Joined: 12/01/2008 12:06

#14 Re: "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by The 51st State »

Antifasizam je relict 20 vijeka kojeg ozbiljmo shvataju samo ideoloski zaludjenici. Ostavio je odredjene drustvene vrijednosti no isfuran i prevazidjen koncept. A zasto je to tako najzasluzniji su upravo najgorljviji antifasisti aka komunisti i slcam soj.
User avatar
tandmand
Posts: 4188
Joined: 11/05/2014 11:43
Location: vor dem Sozialamt

#15 Re: "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by tandmand »

The 51st State wrote: 20/05/2020 17:04 Antifasizam je relict 20 vijeka kojeg ozbiljmo shvataju samo ideoloski zaludjenici. Ostavio je odredjene drustvene vrijednosti no isfuran i prevazidjen koncept. A zasto je to tako najzasluzniji su upravo najgorljviji antifasisti aka komunisti i slcam soj.
Upravo tako. Ta paradigma više ne postoji, kao nekad a i tada je bila upitna.
Antifašistički SSSR u II svj. rati izvrši agresiju na Finsku i popolovi Poljsku sa Nijemcima i napravi zločin u Katnskoj šumi.
U UN antifašističke SAD davale podršku Cvrnim kmerima.
Nedavno, nacističke paravojske Ukrajine dobile svaku vrstu podrške SAD i EU, pogotovo Njemačke i sadašnjeg njenog Predsjednika Frank-Walter Steinmeiera koji tada obnašao ne znam koju funkciju, bio član SPD.
A ovo bošnjačko veličanje partizana, meni je isto kao i furanja na Vikinge. Odavno ne postoje ni jedni ni drugi.
No, sljedbenici NDH i četničkog pokreta postoje i te kako.
Da bi se njima suprostavilo, treba neka nova ideologija, koja nije zasnovana ni na komunizmu, niti islamu.
User avatar
Nekako s proljeća
Posts: 4797
Joined: 01/12/2006 22:59
Location: Pozdrav domovini!

#16 Re: "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by Nekako s proljeća »

Dovoljne su činjenice.
Škobo Habu
Posts: 6030
Joined: 19/06/2013 17:54
Location: Kod Sirogojna na sijelu.

#17 Re: "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by Škobo Habu »

Nowicki wrote: 20/05/2020 16:11 Jergović je odavno u ideološkoj krizi sa samim sobom. Sjećam ga se nekad prije više od desetak godina kad je u Zagrebu ugošćen Michel Houellebecq koji je tad davao neke sporne izjave oko Islama. Žustro se protivio pišući u medijima kako je ovaj ksenofob ili tak nešto. Danas imaš Jergovića koji brani Petera Handkea. Ima konfuziju u glavi.
Jergović oko sebe već decenijama gradi prostor "neshvaćenog književnog genija".

U toj nakani, Jergović često mjenja ideološki okoliš. Dovoljno je imati uvid u njegovo pisanje tokom rata na temu Srbije, Srba, Beograda i onoga svega sa kraja devedesetih i početka dvijehiljaditih. Jednostavno, Jergović je na vrijeme zaključio da je njegovo tržište cijela ex-YU, a za te potrebe treba pričati za svakog po nešto. Posuti se pepelom po glavi je veoma lako, no priznati da si bio ološ, kao i svaka druga u ona doba, e to je nešto zašto Jergović nema obraza.
Škobo Habu
Posts: 6030
Joined: 19/06/2013 17:54
Location: Kod Sirogojna na sijelu.

#18 Re: "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by Škobo Habu »

sinuhe wrote: 20/05/2020 17:03 Izostace tu jace reakcije samoproglasenih antifastista koji su se nasli u cudu. Jer kako sad optuziti te ljude, npr. Lovrenovica, za fasizam. :D
Jasna Šamić je "oprala" Lovrenovića u Oslobođenju, ne na toj razini, već na onoj drugoj - jednopartijskoj.

Iskreno, pamtim i bolje polemičke tekstove Šamićke.
palermo
Posts: 17115
Joined: 23/07/2007 21:46
Location: BiH

#19 Re: "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by palermo »

Ali zašto se ovdje raspravlja o Jergoviću i tome kakav je on čovjek......mislim,zar se onda ne bi moglo raspravljati pojedinačno i o svakom od onih koji su potpisali to pismo, ne vjerujem da su i oni zlatni baš kao što nije ni Jergović.

Da li ćemo propitivati, ispitivati i prozivati samo one koji nam se ne sviđaju ili bolje reći koji nisu dio nekog lokalnog mainstrema (makar taj mainstream bio i za dnevnu opotrebu)......
kakavdanakneiskustvu
Posts: 53355
Joined: 03/08/2010 19:04

#20 Re: "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by kakavdanakneiskustvu »

Zijo77 wrote: 20/05/2020 16:49 Lično mislim da su ovi hrvatski književnici u pravu jer se saopštenje ipak objavilo bez njihovog znanja! Žalosno je da postoje ljudi u Sarajevu koji sa nepodnošljivom lakoćom požele sretan put svima koji izraze neslaganje sa pogledima koji mi najviše liče na ono što nastaje na sijelima tipa "Krug 99".
Te sarajevske "istine" ustvari su često skup dogmi o kojima se ne smije diskutovati ili ih drugačije tumačiti! Imali smo tipičan primjer sa ovom misom u katedrali! Umjesto kratkih vijesti i saopštenja sa opisima onoga što se dešavalo u Blajburgu, imali smo aman-zaman čitavu paradu tzv antifašizma i prijetnji demonstracijama! Sve bih to razumio da je današnje Sarajevo zaista napredna i slobodarska sredina. Ali propustiti niz afera i respiratore bez ijednog protesta i onda protestovati protiv vjerske mise, meni nije u redu! To mi samo govori da u Sarajevu danas žive velikim dijelom kukavice i poltroni koji su misu iskoristili za malo egzibicionizma i samoreklame! Nemamo mi u Sarajevu puno intelektualaca kao što je Ivan Lovrenović da bi ih se lako odricali! Mnogi su otišli iz Sarajeva, ostadoše sve sami antifašisti i borci protiv islamofobije!
:thumbup:
User avatar
hamza_sa
Posts: 1037
Joined: 25/02/2009 11:35

#21 Re: "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by hamza_sa »

ExNihilo wrote: 20/05/2020 16:38 Pa 2003. godine Jergović je kod Stankovića pričao kako Handkea ne može više čitati čista srca, zbog čega ga i ne čita, a sada priča kako ne vidi ništa sporno kod Handkea.

Nije problem promijeniti mišljenje, problem je jesti govna.
Isti onaj Jergovic koji je krajem 80-ih na jednj rodjendanskoj proslavi sa prijateljima istu obiljezio u crnoj kosulji i kukastim krstom.
Škobo Habu
Posts: 6030
Joined: 19/06/2013 17:54
Location: Kod Sirogojna na sijelu.

#22 Re: "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by Škobo Habu »

hamza_sa wrote: 21/05/2020 01:01
Isti onaj Jergovic koji je krajem 80-ih na jednj rodjendanskoj proslavi sa prijateljima istu obiljezio u crnoj kosulji i kukastim krstom.
Na tom "partiju" je bio i Hemon, Isidora Bjelica i mnogi drugi, tako da navoditi samo ime i prezime Miljenka Jergovića nije fer.
Škobo Habu
Posts: 6030
Joined: 19/06/2013 17:54
Location: Kod Sirogojna na sijelu.

#23 Re: "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by Škobo Habu »

palermo wrote: 20/05/2020 18:57 Ali zašto se ovdje raspravlja o Jergoviću i tome kakav je on čovjek......mislim,zar se onda ne bi moglo raspravljati pojedinačno i o svakom od onih koji su potpisali to pismo, ne vjerujem da su i oni zlatni baš kao što nije ni Jergović.

Da li ćemo propitivati, ispitivati i prozivati samo one koji nam se ne sviđaju ili bolje reći koji nisu dio nekog lokalnog mainstrema (makar taj mainstream bio i za dnevnu opotrebu)......
U regionalnim okvirima sam Jergović nadilazi sve ostale. On je književna zvijezda.

Što se tiče "anti-fašizma" dobro je da postoji internet, on sve pamti. Jergović iz sanaderske faze:
Razlozi zbog kojih je početkom devedesetih nestala Ulica Ive Lole Ribara u Zagrebu i u većini hrvatskih gradova jasni su i nisu višeznačni. U sljedećih dvadesetak godina izbrisane su iz kolektivne memorije gotovo sve pozitivne, a zatim i bilo kakve druge konotacije njegova imena. One se ne mogu nanovo stvarati, jer je uništen kontekst u kojemu je Lolino ime moglo nešto značiti. Zato je bilo bespredmetno i pomisliti da se nekoj zagrebačkoj ulici nanovo nadijeva njegovo ime. Prijedlog koji je u zagrebačkoj Skupštini izglasao SDP, plasiran u predizborno vrijeme, teško bi se mogao drukčije shvatiti nego kao manipulacija ovim mrtvim, dvaput ubijenim mladićem, i apel na lijeve glasače da izaberu SDP. To je jeftin i ideološki bezbolan način da se preko nečijih privatnih sjećanja na antifašizam dođe do glasova na izborima.

Da je esdepeovcima bilo do uspomene na Lolu i na cijelu jednu iščezlu zagrebačko-karlovačku obitelj, čija je žrtva nekada simbolički stajala u temeljima hrvatskoga antifašizma, nazvali bi, možda baš hrabro pred izbore, barem jednu ulicu u skladu s idealima za koje se porodica Ribar borila. Recimo neku široku, lijepu i dovoljno dugu sunčanu ulicu, s vrtićem, školom, a možda i s nekom novom modernom crkvom, nazvali bi imenom Porodice Zec. Ali za takvo što je, gospodo moja i drugovi, potrebno ozbiljno biti antifašist, a ne okradati mrtve da bi se pridobili živi.

https://www.jutarnji.hr/arhiva/zivi-ant ... a/3280076/
Milenkov buraz
Posts: 3445
Joined: 27/11/2018 13:02

#24 Re: "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by Milenkov buraz »

Zijo77 wrote: 20/05/2020 16:49 Lično mislim da su ovi hrvatski književnici u pravu jer se saopštenje ipak objavilo bez njihovog znanja! Žalosno je da postoje ljudi u Sarajevu koji sa nepodnošljivom lakoćom požele sretan put svima koji izraze neslaganje sa pogledima koji mi najviše liče na ono što nastaje na sijelima tipa "Krug 99".
Te sarajevske "istine" ustvari su često skup dogmi o kojima se ne smije diskutovati ili ih drugačije tumačiti! Imali smo tipičan primjer sa ovom misom u katedrali! Umjesto kratkih vijesti i saopštenja sa opisima onoga što se dešavalo u Blajburgu, imali smo aman-zaman čitavu paradu tzv antifašizma i prijetnji demonstracijama! Sve bih to razumio da je današnje Sarajevo zaista napredna i slobodarska sredina. Ali propustiti niz afera i respiratore bez ijednog protesta i onda protestovati protiv vjerske mise, meni nije u redu! To mi samo govori da u Sarajevu danas žive velikim dijelom kukavice i poltroni koji su misu iskoristili za malo egzibicionizma i samoreklame! Nemamo mi u Sarajevu puno intelektualaca kao što je Ivan Lovrenović da bi ih se lako odricali! Mnogi su otišli iz Sarajeva, ostadoše sve sami antifašisti i borci protiv islamofobije!
Raspiratore istražuju dva parlamenta i sve policijske agencije i kaže nema reakcije. :-) Trebalo je samo malo upratiti medisjka pisanja i reakcije javnosti u vezi sa tim slučajem. :-) I kakve veze ima privredni kriminal sa ovim? A bilo je lijepo vidjeti masovne proteste po Hercegovini za mnogo veće sranje u Aliminijumu recimo ili SOKOL-u, mjesecima se "katolički živalj" gurao na protestima protiv propasti najvećeg izvoznika u BiH, čak su došli pred kuću Čovića da je spale. Zaista je impresivna slika bila. :oops: Što nam to govori? Da su područija gdje žive Hrvati licemjeri i lažni proroci demokratije dok na tavanu sa nostalgijom gledaju na didovu ustašku uniformu? Hoćemo li tako nisko udarati? :oops:
Škobo Habu
Posts: 6030
Joined: 19/06/2013 17:54
Location: Kod Sirogojna na sijelu.

#25 Re: "Antifašistička politika" i "Blajburška književnost"

Post by Škobo Habu »

Antifašisti, slobodni i nezavisni građani i građanke Bosne i Hercegovini, njih 26, među kojima su ugledne ličnosti naše zemlje poslali su otvoreno pismo zastupnicima Europskog parlamenta i Europskoj pučkoj stranci zbog, kako su naveli, zlonamjernih neistina Željane Zovko, građanke Bosne i Hercegovine, bivše ambasadorice Bosne i Hercegovine u Francuskoj, Španiji i Italiji, trenutne zastupnice Republike Hrvatske u Europskom parlamentu.
https://radiosarajevo.ba/metromahala/te ... rna/377743

Rat saopštenjima se nastavlja.
Locked