Ajanović poručio Ceriću da je politikant...

Rasprave na razne teme... Ako ne znate gdje poslati poruku, pošaljite je ovdje.

Moderator: O'zone

Post Reply
User avatar
poznanik
Posts: 6749
Joined: 12/05/2010 16:18
Location: Novo Sarajevo
Been thanked: 3 times

#1 Ajanović poručio Ceriću da je politikant...

Post by poznanik » 05/01/2012 22:45

...doduše - još 2006. godine, u pismima poslanim u kabinet Mustafe Cerića, što je doznalo "Oslobođenje" i objavilo, i na što se Mustafa Cerić naljutio i tužio Ajanovića za klevetu i zatražio 5.000 KM na ime naknade štete. Sud je tužbu odbacio, a nedavno i Ustavni sud BiH presude potvrdio.

Iako je Apelacija Ustavnom sudu podnesena još januara 2009. godine, tek skoro je rješena i objavljena u Službenom glasniku BiH.

Pitanja koja se nameću su:
- Zašto je Ustavnom sudu BiH trebalo tri godine da rješi ovako jednostavnu apelaciju?
- Nosi li ova Odluka Ustavnog suda kakvu skrivenu poruku javnosti BiH, obzirom na predstojeće izbore za vrhovnog vjerskog starješinu muslimana u BiH, koju trenutno obnaša Mustafa Cerić?
- Ko su "tajkuni i lopovi" na čijim tajnim spiskovima se nalazi Mustafa Cerić, kako Ajanović tvrdi u pismima?
Ustavni sud Bosne i Hercegovine rješavajući apelaciju Mustafe Cerića na sjednici održanoj 23. septembra 2011. godine donio

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Odbija se kao neutemeljena apelacija Mustafe Cerića, podnesena protiv Presude Kantonalnog suda u Sarajevu od 29. oktobra 2008. godine i Presude Općinskog suda u Sarajevu od 2. jula 2008. godine. Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

OBRAZLOŽENJE
I. Uvod
1. Mustafa Cerić (u daljnjem tekstu: apelant) iz Sarajeva, kojega zastupa Jasmir Muratović, advokat iz Sarajeva, podnio je 6. januara 2009. godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine
III. Činjenično stanje
6. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda i dokumenata podastrtih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljedeći način.
7. Presudom Općinskog suda u Sarajevu odbijen je apelantov tužbeni zahtjev kojim je tražio da mu tuženi (Irfan Ajanović) na ime naknade štete, zbog učinjene klevete, isplati iznos od 5.000,00 KM uz naknadu troškova postupka, te da presudu o svome trošku objavi u nekom od dnevnih listova a u protivnom će je apelant objaviti sam na teret tuženoga.
8. U obrazloženju presude Općinskog suda navedeno je kako je apelant podnio tužbu protiv tuženoga zbog klevete. U tužbi je naveo da je u augustu 2006. godine od tuženog (Irfan Ajanović) primio tri pisma u kojima su iznesene neistine i tvrdnje koje predstavljaju klevetu. U tužbi je, dalje, navedeno da je "Oslobođenje" 10. augusta 2006. godine objavio tekst pod naslovom „Ajanović poručio reisu Ceriću da je prevršio mjeru politikanstvom..“. U spomenutom tekstu su citirani dijelovi pisama, pa je, između ostalog, citiran i sljedeći dio pisma od 3. augusta 2006. godine „...već javno i otvoreno sa politikantom Mustafom Cerićem, koji je (za to imam dokaze i svjedoke) na platnom spisku tajkuna i lopova, koji kao takav, zloupotrebljava časnu poziciju...“ Apelant je naveo da je pravno utemeljenje tužbenoga zahtjeva sadržano u članu 6. Zakona o kleveti.
9. Općinski sud je ocijenio kako se u konkretnom slučaju ne radi o kleveti, s obzirom da je utvrđeno da je tuženi poslao privatno pismo apelantu i nije sadržaj pisama priopćio trećim osobama, niti identificirao apelanta ni jednoj trećoj osobi. Pri tome je ukazano kako je u dokaznom postupku utvrđeno da su mediji objavili informacije o pismima tuženog na temelju izvora iz apelantovoga okruženja, te nije dokazano da je tuženi odgovoran za to. Apelant naglašava kako je tuženi poslao pisma na njegovo radno mjesto, iako je znao ili morao znati pravila uredskoga poslovanja, te na takav način sadržaj pisama učinio dostupnim trećim osobama, čime je pred njima diskvalificirao apelanta


User avatar
agnostic_front
Posts: 5227
Joined: 14/04/2010 21:45
Location: Kanton važniji od 9 drugih
Has thanked: 124 times
Been thanked: 27 times

#2 Re: Ajanović poručio Ceriću da je politikant...

Post by agnostic_front » 06/01/2012 11:02

.

Post Reply