Je li moguće ovako ZAPOŠLJAVANJE-bachelor??

Naučna otkrića, edukacija, školstvo, univerziteti, fakulteti...
Post Reply
BACAČ1
Posts: 54
Joined: 08/07/2010 10:42

Je li moguće ovako ZAPOŠLJAVANJE-bachelor??

#1

Post by BACAČ1 » 24/04/2012 11:11

Kako,kada i gdje se zaposliti svršeni studenti nakon Bolonje-trogodišnje???
Traži se isključivo 240ECTS,a znamo da uglavnom Bolonja daje 180 ili +2 godine!!!!

Evo oglas
J A V N I K O N K U R S
za popunu radnih mjesta državnih službenika u općini Kalesija

01. Stručni saradnik za imovinskopravne poslove - 1 (jedan) izvršilac

02. Stručni saradnik za građanska stanja, radne odnose i personalne poslove - 1 (jedan) izvršilac

03. Stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu - 1 (jedan) izvršilac

04. Stručni savjetnik za opću upravu i društvene djelatnosti – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Opis poslova za sve pozicije sadržan je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, http://www.adsfbih.gov.ba.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25 Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:

- VSS - VII stepen stručne spreme ili I ciklus visokog obrazovanja bolonjskog sistema studiranja, sa najmanje 240 ECTS bodova-kredita - pravne struke,

- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene VSS.

Za poziciju 02:

- VSS - VII stepen stručne spreme ili I ciklus visokog obrazovanja bolonjskog sistema studiranja, sa najmanje 240 ECTS bodova-kredita - pravne struke,

- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene VSS.

Za poziciju 03:

- VSS - VII stepen stručne spreme ili I ciklus visokog obrazovanja bolonjskog sistema studiranja, sa najmanje 240 ECTS bodova-kredita - pravne struke,

- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene VSS.


A uvjeravali su nas neki forumaši "bolonja je isto ko i pre",ali evo dokaz.
Molim razmišljanja..


blesava
Posts: 573
Joined: 01/04/2012 17:50

Re: Je li moguće ovako ZAPOŠLJAVANJE-bachelor??

#2

Post by blesava » 26/04/2012 20:52

ja koliko sam upucena I ciklus na pravno fakultetu iznisi 240 bodova i traje 4+1, tako da u sustini to ti je isto kao i dipl. pravnik. E sad ne znam kakva je situacija sa drugim fakultetima, ali na pravu u sarajevu ne postoji I ciklus sa 180 bodova, odnosno ciklus koji traje 1 godinu, zato ovaj konkurs za posao je sasvim ok.

BACAČ1
Posts: 54
Joined: 08/07/2010 10:42

Re: Je li moguće ovako ZAPOŠLJAVANJE-bachelor??

#3

Post by BACAČ1 » 27/04/2012 13:25

EVO SMJEROVA KOJI EDUCIRAJU OSOBE BAŠ ZA OVU VRSTU POSLOVA,ALI SA 180 ECTS
Fakultet za javnu upravu SA isto daje trogodišnje bachelore:
Diploma
Odbranom završnog/diplomskog rada odnosno okončanjem prvog ciklusa studija na Fakultetu za javnu upravu u Sarajevu stječe se zvanje bachelora (bačelera) uprave.

Bachelori uprave su osposobljeni za rad u organima državne uprave, javnim preduzećima te u ustanovama koje raspolažu javnim ovlaštenjima, kao i u drugim institucijama u kojima se traži rad na upravnom rješavanju i drugim organizacijskim i rukovodećim poslovima.


mOSTAR.
Mogućnost upisa
U prijavi na konkurs kandidati se opredjeljuju za upis četverogodišnjeg studija za sticanje visoke stručne spreme i stručnog naziva bachelor prava (240 ECTS).


Za sticanje diplome više stručne spreme i stručnog naziva pravnik - upravnopravnog, građanskopravnog ili krivičnopravnog smjera, student se opredjeljuje pri upisu ili u toku treće godine. Nakon položenih svih ispita predviđenih nastavnim planom prve i druge godine studija, student podnosi zahtjev za odobrenje sticanja diplome 6.stepena i polaganja razlike ispita, o kojem odlučuje dekan.

U akademskoj 2011/2012. godini na Pravnom fakultetu je organizovan dodiplomski stručni trogodišnji studij Javna uprava. Okončanjem ovog studija stječe se zvanje bachelor javne uprave (180 ECTS).

Post Reply