Azra Hadžiahmetović: Upitna validnost diploma izdatih nakon

Naučna otkrića, edukacija, školstvo, univerziteti, fakulteti...
Post Reply
Ogre
Posts: 39
Joined: 11/09/2010 18:43

Azra Hadžiahmetović: Upitna validnost diploma izdatih nakon

Post by Ogre » 15/11/2011 20:59

Validnost svih fakultetskih diploma izdatih u Bosni i Hercegovini nakon 15. augusta ove godine je upitna. S obzirom na to, državne institucije ne bi smjele da zapošljavaju građane koji su svoje diplomu stekli nakon tog datuma.

Validnost diploma je dovedena u pitanje kada su univerziteti u državi izgubili akreditaciju za rad, koja je istekla 15. augusta.

Azra Hadžiahmetović, zastupnica Stranke za BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, u razgovoru za Oslobođenje, napominje da je svim univerzitetima u BiH izdadna privremena akreditacija za rad u trajanju od četiri godine.

Nakon isteka tog roka, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH je na osnovu zakonskih pravila trebala da odredi koji univerziteti ispunjavaju uslove i potom im dodijeliti akreditaciju za rad.

“”Agencija to nikada nije učinila i trenutno niti jedan univerzitet u BiH nema izdatu novu akreditaciju. Ja neću tvrditi i govoriti da su univerziteti u BiH trenutno nelegalni i nelegitimni, ali naprosto oni nisu akreditirani, što povlači ozbiljne konsekvence”, navodi Azra Hadžiahmetović za Oslobođenje.


Ogre
Posts: 39
Joined: 11/09/2010 18:43

Re: Azra Hadžiahmetović: Upitna validnost diploma izdatih nakon

Post by Ogre » 15/11/2011 21:00

Divno, sad znaci sav trud uzalud?!

Bokaccc
Posts: 68
Joined: 12/09/2011 22:09

Re: Azra Hadžiahmetović: Upitna validnost diploma izdatih nakon

Post by Bokaccc » 16/11/2011 12:20

Ogre wrote:Validnost svih fakultetskih diploma izdatih u Bosni i Hercegovini nakon 15. augusta ove godine je upitna. S obzirom na to, državne institucije ne bi smjele da zapošljavaju građane koji su svoje diplomu stekli nakon tog datuma.

Validnost diploma je dovedena u pitanje kada su univerziteti u državi izgubili akreditaciju za rad, koja je istekla 15. augusta.

Azra Hadžiahmetović, zastupnica Stranke za BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, u razgovoru za Oslobođenje, napominje da je svim univerzitetima u BiH izdadna privremena akreditacija za rad u trajanju od četiri godine.

Nakon isteka tog roka, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH je na osnovu zakonskih pravila trebala da odredi koji univerziteti ispunjavaju uslove i potom im dodijeliti akreditaciju za rad.

“”Agencija to nikada nije učinila i trenutno niti jedan univerzitet u BiH nema izdatu novu akreditaciju. Ja neću tvrditi i govoriti da su univerziteti u BiH trenutno nelegalni i nelegitimni, ali naprosto oni nisu akreditirani, što povlači ozbiljne konsekvence”, navodi Azra Hadžiahmetović za Oslobođenje.


Ja prvi put za ovo cujem...

User avatar
H4v4t4R
Posts: 156
Joined: 05/03/2011 21:41

Re: Azra Hadžiahmetović: Upitna validnost diploma izdatih nakon

Post by H4v4t4R » 17/11/2011 12:05

Ogre wrote:Validnost svih fakultetskih diploma izdatih u Bosni i Hercegovini nakon 15. augusta ove godine je upitna. S obzirom na to, državne institucije ne bi smjele da zapošljavaju građane koji su svoje diplomu stekli nakon tog datuma.

Validnost diploma je dovedena u pitanje kada su univerziteti u državi izgubili akreditaciju za rad, koja je istekla 15. augusta.

Azra Hadžiahmetović, zastupnica Stranke za BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, u razgovoru za Oslobođenje, napominje da je svim univerzitetima u BiH izdadna privremena akreditacija za rad u trajanju od četiri godine.

Nakon isteka tog roka, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH je na osnovu zakonskih pravila trebala da odredi koji univerziteti ispunjavaju uslove i potom im dodijeliti akreditaciju za rad.

“”Agencija to nikada nije učinila i trenutno niti jedan univerzitet u BiH nema izdatu novu akreditaciju. Ja neću tvrditi i govoriti da su univerziteti u BiH trenutno nelegalni i nelegitimni, ali naprosto oni nisu akreditirani, što povlači ozbiljne konsekvence”, navodi Azra Hadžiahmetović za Oslobođenje.


kakvo je sad ovo bombanje? cuj, sad ima i agencija... :mrgreen:

User avatar
fidoremilienko
Posts: 9492
Joined: 17/08/2010 10:34
Location: You are here!

Re: Azra Hadžiahmetović: Upitna validnost diploma izdatih nakon

Post by fidoremilienko » 17/11/2011 12:13

Treba Azru nabiti na kolac! :D i sve redom 8-)

User avatar
Black swan
Posts: 54016
Joined: 17/03/2004 09:36

Re: Azra Hadžiahmetović: Upitna validnost diploma izdatih nakon

Post by Black swan » 17/11/2011 12:13

ima dobar stan u kaptol 32 :lol:

User avatar
fidoremilienko
Posts: 9492
Joined: 17/08/2010 10:34
Location: You are here!

Re: Azra Hadžiahmetović: Upitna validnost diploma izdatih nakon

Post by fidoremilienko » 17/11/2011 12:20

kvadrata? :lol: :lol: :lol:

User avatar
poznanik
Posts: 6749
Joined: 12/05/2010 16:18
Location: Novo Sarajevo

Re: Azra Hadžiahmetović: Upitna validnost diploma izdatih nakon

Post by poznanik » 17/11/2011 12:38

H4v4t4R wrote:
Ogre wrote:Validnost svih fakultetskih diploma izdatih u Bosni i Hercegovini nakon 15. augusta ove godine je upitna. S obzirom na to, državne institucije ne bi smjele da zapošljavaju građane koji su svoje diplomu stekli nakon tog datuma.
Validnost diploma je dovedena u pitanje kada su univerziteti u državi izgubili akreditaciju za rad, koja je istekla 15. augusta.
Azra Hadžiahmetović, zastupnica Stranke za BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, u razgovoru za Oslobođenje, napominje da je svim univerzitetima u BiH izdadna privremena akreditacija za rad u trajanju od četiri godine.
Nakon isteka tog roka, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH je na osnovu zakonskih pravila trebala da odredi koji univerziteti ispunjavaju uslove i potom im dodijeliti akreditaciju za rad.
“”Agencija to nikada nije učinila i trenutno niti jedan univerzitet u BiH nema izdatu novu akreditaciju. Ja neću tvrditi i govoriti da su univerziteti u BiH trenutno nelegalni i nelegitimni, ali naprosto oni nisu akreditirani, što povlači ozbiljne konsekvence”, navodi Azra Hadžiahmetović za Oslobođenje.


kakvo je sad ovo bombanje? cuj, sad ima i agencija... :mrgreen:


Ko je odgovoran za nedonošenje kriterija i uslovnosti za rad univerziteta, za njihovu akreditaciju?

Na stranici Agencije piše da joj je direktor Nihad Fejzić


Nadležnost
Prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju, Agencija je nadležna za:

* utvrđivanje jasnih, transparentnih i pristupačnih kriterija za akreditaciju visokoškolskih ustanova i donošenje normi kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja;
* utvrđivanje kriterija za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji ocjenjuju i obavljaju reviziju kvaliteta te daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova;
* davanje preporuka o kriterijima i standardima ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko Distriktu BiH za osnivanje i zatvaranje visokoškolskih ustanova, te za prestrukturiranje studijskih programa;
* davanje preporuka o kriterijima za licenciranje visokoškolskih ustanova i studijskih programa;
* davanje preporuke o najnižim školarinama za sve studente na akreditiranim visokoškolskim ustanovama, radi usklađivanja najnižih školarina u cijeloj Bosni i Hercegovini;
* davanje savjeta o politici rada i razvoja ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko Distriktu BiH;
* davanje savjeta i informacija o pitanjima iz svoje nadležnosti zainteresiranim strankama;
* utvrđivanje standarda kvaliteta, analiziranje kvaliteta, davanje preporuka radi otklanjanja nedostataka kvaliteta studija i visokoškolskih ustanova;
* predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim organizacijama za kvalitet u visokom obrazovanju;
* predlaganje općih smjernica i kriterija na osnovu kojih se iz budžeta institucija BiH mogu dodjeljivati sredstva visokoškolskim ustanovama za naučnoistraživački rad;
* donošenje pravilnika i drugih akata iz svoje nadležnosti
* raspisivanje javnog konkursa za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta te davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova, odnosno njihovih studijskih programa (u daljem tekstu: stručnjaci);
* osnivanje komisija za utvrđivanje liste stručnjaka koji udovoljavaju kriterijima iz člana 48. alineja 2. ovoga Zakona. Komisija ima pet članova, a čini ga po jedan predstavnik: Rektorske konferencije, jednog kantonalnog ministarstva, ministarstva Republike Srpske, Brčko Distrikta BiH, te predstavnik Agencije;
* dostavu utvrđene liste stručnjaka na usvajanje svim ministarstvima obrazovanja u Bosni i Hercegovini i nadležnom odjelu Brčko Distrikta BiH;
* imenovanje stručne komisije, na osnovu prijedloga nadležnih obrazovnih vlasti u vezi s izborom stručnjaka s utvrđene liste stručnjaka;
* davanje preporuke nadležnim obrazovnim vlastima o akreditaciji visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa, na osnovu mišljenja stručne komisije;
* postupak i rješenje o akreditaciji i licenciranju visokoškolskih ustanova koje donose ministarstvo Republike Srpske, kantonalna ministarstva i Brčko Distrikt BiH, u skladu s članom 48. alineja 1. ovoga Zakona;
* ocjenu usklađenosti rješenja o akreditaciji s normama i kriterijima iz člana 48. alineja 1. ovoga Zakona te u slučaju utvrđene neusklađenosti, davanje preporuke Upravnom odboru za poduzimanje daljih mjera, sve do mjere poništenja rješenja o akreditaciji. Žalbu na rješenje o poništenju rješenja o akreditaciji nadležne obrazovne vlasti podnose Upravnom odboru Agencije;
* vođenje državnog registra akreditiranih visokoškolskih ustanova;
* stalnu dostupnost na svojoj internetskoj stranici liste akreditiranih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini i njezinu objavu najmanje jednom godišnje u "Službenom glasniku BiH", a najmanje dva puta godišnje u trima visokotiražnim dnevnim novinama.
* Agencija donosi naputak o obliku i sadržaju diplome i dodatka diplome koje izdaju akreditirane visokoškolske ustanove.

Ogre
Posts: 39
Joined: 11/09/2010 18:43

Re: Azra Hadžiahmetović: Upitna validnost diploma izdatih nakon

Post by Ogre » 17/11/2011 12:56

valjda je to vezano za onaj spot na kojem Nela Đenisijević pita studente znate li sta akreditacija visokoškolskih ustanova, a oni govore da nemaju pojma, i na kraju se pojavljuje lik koji govori ja sada znam ali za mene je prekasno...on je valjda dobio diplomu nakon 15. augusta....

User avatar
Black swan
Posts: 54016
Joined: 17/03/2004 09:36

Re: Azra Hadžiahmetović: Upitna validnost diploma izdatih nakon

Post by Black swan » 17/11/2011 13:48

fidoremilienko wrote:kvadrata? :lol: :lol: :lol:

devedesetak :lol:

hljebarnik
Posts: 983
Joined: 13/11/2011 21:24
Location: kod AcA

Re: Azra Hadžiahmetović: Upitna validnost diploma izdatih nakon

Post by hljebarnik » 17/11/2011 13:52

Azra zvana farma pilića.

User avatar
arman1
Posts: 3924
Joined: 06/11/2006 12:06
Location: Na selu čuvam stoku. U gradu se čuvam od stoke.
Contact:

Re: Azra Hadžiahmetović: Upitna validnost diploma izdatih nakon

Post by arman1 » 17/11/2011 14:13

Ne dirajte Azru :bih:

User avatar
[email protected]
Posts: 4188
Joined: 26/11/2005 00:44
Location: tramvaj

Re: Azra Hadžiahmetović: Upitna validnost diploma izdatih nakon

Post by [email protected] » 17/11/2011 14:17

ja ne vidim ovdje nista sporno..
i ja a i moji prijatelji su se sasvim regularno zaposlili iako su nam diplome izdate nedavno..neki su i sasvim normalno primljeni na univerzitete vani za nastavak studija..
ovo je samo dizanje prasine ni zbog cega i samo je stvar da univerziteti im uplate novac na racun za "produzenje" akreditacije..
a Azra je posebna prica... :roll: :roll:

User avatar
fidoremilienko
Posts: 9492
Joined: 17/08/2010 10:34
Location: You are here!

Re: Azra Hadžiahmetović: Upitna validnost diploma izdatih nakon

Post by fidoremilienko » 17/11/2011 19:20

Black swan wrote:
fidoremilienko wrote:kvadrata? :lol: :lol: :lol:

devedesetak :lol:

tijesno, ali jbga za nuždu :lol: :lol:

User avatar
poznanik
Posts: 6749
Joined: 12/05/2010 16:18
Location: Novo Sarajevo

Re: Azra Hadžiahmetović: Upitna validnost diploma izdatih nakon

Post by poznanik » 17/11/2011 19:25

[email protected] wrote:ja ne vidim ovdje nista sporno..
i ja a i moji prijatelji su se sasvim regularno zaposlili iako su nam diplome izdate nedavno..neki su i sasvim normalno primljeni na univerzitete vani za nastavak studija..
ovo je samo dizanje prasine ni zbog cega i samo je stvar da univerziteti im uplate novac na racun za "produzenje" akreditacije..


Pa ako je Agencija nadležna za akreditiranje visokoškolskih ustanova u BiH, i ako to nije učinila za zadnji period, onda tvoj protukandidat na konkursu, koji je stekao diplomu mnogo prije, čiji je fakultet certificiran, ima pravo na žalbu i postoji mogućnost poništenja tvog izbora na radno mjesto.

Ako je država uspostavila ovu Agenciju, ne vidim razlog zašto neka visokoškolska ustanova ne bi trebala poštovati odredbe državnog zakona, zašto ne bi platila obaveznu naknadu za certificiranje :?

User avatar
dragonz
Posts: 1260
Joined: 20/09/2008 13:12

Re: Azra Hadžiahmetović: Upitna validnost diploma izdatih nakon

Post by dragonz » 17/11/2011 20:18

Ogre wrote:Validnost svih fakultetskih diploma izdatih u Bosni i Hercegovini nakon 15. augusta ove godine je upitna. S obzirom na to, državne institucije ne bi smjele da zapošljavaju građane koji su svoje diplomu stekli nakon tog datuma.

Validnost diploma je dovedena u pitanje kada su univerziteti u državi izgubili akreditaciju za rad, koja je istekla 15. augusta.

Azra Hadžiahmetović, zastupnica Stranke za BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, u razgovoru za Oslobođenje, napominje da je svim univerzitetima u BiH izdadna privremena akreditacija za rad u trajanju od četiri godine.

Nakon isteka tog roka, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH je na osnovu zakonskih pravila trebala da odredi koji univerziteti ispunjavaju uslove i potom im dodijeliti akreditaciju za rad.

“”Agencija to nikada nije učinila i trenutno niti jedan univerzitet u BiH nema izdatu novu akreditaciju. Ja neću tvrditi i govoriti da su univerziteti u BiH trenutno nelegalni i nelegitimni, ali naprosto oni nisu akreditirani, što povlači ozbiljne konsekvence”, navodi Azra Hadžiahmetović za Oslobođenje.


počela azra opet da isfurava raju

U Bosni je najbitnije se zaposliti a diplomu(VSS) svakako možeš završiti u Kiseljaku, Travniku ili na Palama
dok SSS diplomu možeš završiti u Varešu, Lištici i Bos.Gradišci

Wind
Posts: 1357
Joined: 31/10/2008 22:28

Re: Azra Hadžiahmetović: Upitna validnost diploma izdatih nakon

Post by Wind » 18/11/2011 19:31

NEVJEROVATNO!!

A sto, nas, "obične" gradjane, ili studente, uopšte treba da zanima? Zašto to nama govori? Ako ima agencija neka to agencija radi svoj posao. Ako ne radi onda prozovi direktora te agencije, kazni ga, smijeni, i nastavi te posao.

Dakle, neka se istresaju na pravu adresu a ne da zbunjuje raju i ona se sad ko brine.

ljuspica
Posts: 951
Joined: 02/11/2011 14:02

Re: Azra Hadžiahmetović: Upitna validnost diploma izdatih nakon

Post by ljuspica » 23/11/2011 13:54

Ovo je samo pitanje dana kad ce se vrisiti provjera diploma u BiH. Onda kada to stupi na snagu, mislim da ce mnogi imati problem, ne samo studenti privatnih fakulteta, vec i sami privatni fakulteti.

User avatar
Dr.Mr.Fr.
Posts: 1235
Joined: 29/12/2010 12:41

Re: Azra Hadžiahmetović: Upitna validnost diploma izdatih nakon

Post by Dr.Mr.Fr. » 23/11/2011 15:15

a eto ko' diploma danas nešto važi, bez štele ništa :roll:

Post Reply