zakon o zapošljavanju invalidnih lica

Ekonomija, biznis, dionice, posao, (ne)zaposlenost...
Post Reply
edozenica
Posts: 18
Joined: 11/05/2011 16:13

zakon o zapošljavanju invalidnih lica

Post by edozenica » 21/10/2011 18:04

da li se po ovom zakonu obračun obaveza uplate sredstava u Fond za zapošljavanja inv.lica od 0,5% na bruto primanja
svih uposlenika za svaki mjesec odnosi i na samostalne djelatnosti (napr.uslužne obrte,sur...),tj.na vlasnika i njegove uposlenike,udruženja (napr.advokatska komora koja ima radnike u stalnom radnmom odnosu) ili to važi samo za doo,dd,jp.... ???


enx
Posts: 352
Joined: 01/02/2010 18:02

Re: zakon o zapošljavanju invalidnih lica

Post by enx » 21/10/2011 22:42

član 15. Zakona
............
Stav 2 ..................državnim organima, organima pravosuđa, organima lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim licima koja nisu osnovana za zapošljavanje lica sa invaliditetom u skladu sa zakonom.
.........
Ĉlan 18.
Prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom pod općim uvjetima subjekti iz ĉlana 15. stav 2. ovog Zakona dužni su ta lica zapošljavati srazmjerno ukupnom broju zaposlenih u tom subjektu i to:
do 31. decembra 2009. najmanje jedno lice sa invaliditetom na svakih 39 zaposlenih,
do 31. decembra 2010. najmanje jedno lice sa invaliditetom na svaka 32 zaposlena,
do 31. decembra 2011. najmanje jedno lice sa invaliditetom na svaka 24 zaposlena,
do 31. decembra 2012. najmanje jedno lice sa invaliditetom na svakih 19 zaposlenih,
do 31. decembra 2013. najmanje jedno lice sa invaliditetom na svakih 16 zaposlenih.
Subjekti koji ne ispune obavezu iz stava 1. ovog ĉlana dužni su mjeseĉno pri isplati plaća obraĉunati i uplatiti u Fond za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom novĉani iznos u visini 25% od prosjeĉne plaće u Federaciji za svako lice sa invaliditetom koje su bili dužni zaposliti u skladu sa stavom 1. ovog ĉlana.
Ĉlan 19.
Privredni i drugi pravni subjekti koji su osnovani u skladu sa zakonom, a ne podliježu obavezi zapošljavanja lica sa invaliditetom iz ĉlana 18. ovog Zakona, mogu zapošljavati ta lica na odgovarajuće poslove u skladu sa ovim Zakonom i po tom osnovu ostvariti određene stimulanse i povlastice u skladu sa zakonom.
Pravni subjekti iz stava 1. ovog ĉlana dužni su svakog mjeseca prilikom isplate plaća uplaćivati u Fond poseban novĉani iznos u visini 0,5% od iznosa isplaćene mjeseĉne brutoplaće svih zaposlenih, izuzev ako zapošljavaju lica sa invaliditetom u skladu sa ĉlanom 18. stav 1. ovog Zakona.
Odredba iz stava 2. ovog ĉlana ne odnosi se na pravne subjekte koji ispunjavaju uvjete iz ĉlana 18. stav 1. ovog Zakona.
Obaveza iz stava 2. ovog ĉlana ne odnosi se na strana diplomatska i konzularna predstavništva, privredna društva za zapošljavanja lica sa invaliditetom, zaštitne radionice, radne centre, ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i organizacije lica sa invaliditetom.

ZNAČI SAMO PRAVNA LICA. NEMA OBRTA.

kontro
Posts: 23
Joined: 01/06/2009 23:11

Re: zakon o zapošljavanju invalidnih lica

Post by kontro » 20/12/2011 11:55

Može li mi neko reći na koji način se ispunjava virman vezano za ovu vrastu poreza. Znači, vrsta prihoda i sve ostalo što ide uz ovaj porez. Unaprijed Vam hvala... Pozz

Post Reply