Kako OHR krši ljudska prava u Bosni i Hercegovini

Stranke, političari... Recite i Vi svoje mišljenje!
Post Reply
a.sudo
Posts: 35
Joined: 11/10/2006 14:34

Kako OHR krši ljudska prava u Bosni i Hercegovini

Post by a.sudo » 07/06/2007 16:21

Kako OHR krši ljudska prava u Bosni i Hercegovini

--------------------------------------------------------------------------------

Nakon donošenja predsjedničke izjave od strane UN-a kojom su vlastima BiH date odriješene ruke da riješe problem decertificiranih policajaca u skladu sa domaćim zakonima i kad je dogovor između Vijeća ministara BiH i oba Udruženja decertificiranih policajaca iz BiH postignut,a koji je i inače išao na štetu decertificiranih policajaca,a koji su oni prihvatili da bi cijeli postupak skratili došlo je do skandaloznog obrta.
OHR koji je ovdje već godinama i koji se dokazao kao jedna od međunarodnih agencija na tlu BiH koja ništa korisno ne radi i koja svojim postupcima godinama krši temeljna ljudska prava u našoj zemlji, a čiji službenici primaju enormno visoke plate za svoj nerad cijeli je proces zaustavio i spriječio tu kategoriju ljudi da ostvari svoja osnovna ljudska prava.
Pored činjenice da u BiH policijama rade na stotine ratnih zločinaca i kriminalaca, da u policijskim službama (Sipa,DGS,MUP USK....) radi na desetine policajaca koji su deceretificirani sa čim se direktno krše rezolucije UN.-a o čemu poštovana gospoda iz OHR-a na čelu sa simpatičnim Visokim predstavnikom na odlasku mudro šute jer su sami tome doprinjeli zarad očuvanja svojih stolica i visokih zarada OHR odlučio spriječiti provođenje zakona BiH svojim mješanjem u cijeli proces.
Pitam se kao građanin ove zemlje koji je ovim postupkom OHR.-a direktno pogođen nije li već došlo vrijeme da za ovakve anomalije, kršenje zakona i ustava BiH neko i odgovara pred zakonom.


Post Reply