Hafizović: Saopćenje Rijaseta je vrhunac reisovog beščašća

Rasprave o vjerskim temama.

Moderator: Bloo

User avatar
Fair Life
Posts: 14269
Joined: 02/03/2004 00:00

Hafizović: Saopćenje Rijaseta je vrhunac reisovog beščašća

Post by Fair Life » 01/12/2006 02:20

DANI - Broj 494 - 01.12.2006. wrote:Intervju Dana: Rešid Hafizović

Saopćenje Rijaseta je vrhunac reisovog beščašća

Image

Profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, predavač islamske dogme i uporednog studija religija, autor uistinu vrijednih teoloških djela, vrhunski intelektualac, član je Iranske akademije nauka. Ali, kada je u Sarajevu objavio tekst o vehabijama u BiH - Rijaset Islamske zajednice izdao je skandalozno Saopćenje. O optužbama i osudama Rijaseta, stvarnim razlozima reisove ljutnje, saudijskom monarhu i vehabijama u našoj zemlji - prof. dr. Rešid Hafizović govori za Dane

Vildana Selimbegović

DANI: Profesore Hafizoviću, Rijaset Islamske zajednice u BiH izdao je Saopćenje povodom Vašeg teksta o vehabijama objavljenog u sarajevskom Oslobođenju, osuđujući, citiram, "neprimjerene kvalifikacije na račun bilo kojeg muslimanskog autoriteta". U istom saopćenju, Rijaset je, opet citiram, iznenađen "neprimjerenom retorikom" kojom se Vi služite u "analizi određenih pojmova i pojava u islamskoj povijesti, poput pojma vehabizam". Kako tumačite ovo saopćenje?

HAFIZOVIĆ: Saopćenje Rijaseta ne treba posebno analizirati niti tumačiti. Sve je jasno rečeno i u stilu i duhu jednog političkog vremena koje pamtimo kao posebno tegobno vrijeme, a za koje vjerujemo da je prošlo. Rijaset se svojim saopćenjem ponovo oglasio tačno na desetogodišnjicu svog prvog reagiranja na moj intervju iz aprila 1996. kojeg su Dani objavili. Retorika je i tada i sada ista, a čini se i razlozi reagiranja su potpuno identični. Sve se, naime, desilo zbog tadašnjeg saudijskog monarha. Žalosno je što Rijaset u svome saopćenju nije reagirao na suštinu teksta i, posebice, što nije reagirao snagom činjenica i argumenata. Suština mog teksta je ostala potpuno izvan sadržaja Saopćenja, a namjesto činjenica i protuargumenata ponuđene su nedopustivo paušalne insinuacije. Vrhunac beščašća je insinuiranje događaja oko Srebrenice. Rijaset mi u svom saopćenju imputira nešto što nisam ni pomislio, poglavito ne napisao. I to mi prst u oko gura niko drugi do prvi čovjek Rijaseta Islamske zajednice u BiH koji u svom trećem mandatu dobrano koristi srebreničku tragediju i njene žrtve, među kojima su i moja dva ubijena brata i još dvadeset muških glava iz šire obitelji. On je našao za shodno da srebreničkom tragedijom udara na moju savjest! Neka mu je na čast! Neću mu to halaliti ni na Sudnjemu danu, a Bog zna čije su nakane časnije i poštenije.

Ono što posebno zabrinjava je činjenica da se reagira sa pozicije institucije, koristeći autoritet reisa, kako bi se obračunalo sa jednim univerzitetskim profesorom i njegovim stavovima koji su izloženi po akademskim standardima i uz dostojne činjenice i literaturu. Tako se jedino u autoritarnim režimima postupalo.

Čudno je da od toliko velikih imama, šejhova i do danas neprevaziđenih autoriteta u povijesti islama i muslimana Rijaset brani baš onoga čiji naslov "imama" je potpuno upitan i bez ikakva duhovnog i moralnog kredibiliteta. Baš tog "imama" jedino i brane i na njega se pozivaju i same vehabije. Sve druge oni ne priznaju i ne vole. Kako, zacijelo, može biti tituliran tim časnim naslovom "imama" neko ko je proglasio džihad protiv svih muslimana, što je u mome tekstu jasno dokumentirano, neko ko je skrivio smrt hiljada muslimana, ko je osvajao već postojeći muslimanski teritorij i ko je, što je vrhunac ljudske, prije svega islamske neodgovornosti, paktirao sa nemuslimanima u zavjereničkom ratu protiv muslimana? Kakva je, onda, razlika između tog takozvanog "imama" i bilo kojeg križarskog zapovjednika koji je ranije jurišao na muslimanske zemlje? To su neporecive povijesne činjenice i ja sam za njih podložio samo dio iz obilne literature koja je o tome napisana. Ako prvi čovjek religijske zajednice u Bošnjaka te činjenice ne zna, iako bi ih morao znati, s kojim ih pravom osporava jednom univerzitetskom profesoru koji svoj akademski život živi dvadeset i četiri sata na dan?!

DANI: Čime ste, zapravo, tako naljutili Rijaset? Moj je dojam da je ključni problem u Vašem taksativnom pobrajanju nedjela koje su u historiji počinile upravo vehabije, tim prije što je ovo prvi put da se u ovdašnjoj javnosti razotkrivaju detalji službenog džihada protiv svih muslimana koji su proglašeni krivim jer nisu bili spremni da se zarad vehabizma odreknu vlastitog razumijevanja islama?

HAFIZOVIĆ: Taksativno pobrajanje nedjela koje su vehabije učinile prema muslimanima je, vjerojatno, samo usputni detalj - iako su to stvari koje su mnogo više od detalja - koji je doprinio rečenoj ljutnji. Te činjenice se možda prvi put tako eksplicitno iznose kod nas, ali u svijetu je to odavno poznata stvar. Kod nas su one novina, jer naš svijet je zaokupljen pukim preživljavanjem pa nema kada čitati knjige. Ako ih, uostalom, ne čitaju naši javni religijski i državni poslenici, zašto bi ih čitao običan svijet i znao za takve činjenice? Ali, sada, kada živimo odsudan trenutak naše povijesti i našega života, i kada se nad našim opstankom još uvijek izdiže golemi znak pitanja, onda je krajnje neophodno da narod zna kakva se pogibelj vrzma ovom zemljom.

Glavni razlog Rijasetove ljutnje je, zapravo, spominjanje saudijskog monarha u jednom historijskom kontekstu koji nije pozitivan, ali ja nisam kriv što je on takav kakav jest. Jesam li ja kriv što aktuelni saudijski monarh, primjerice, na privatnom računu u zapadnoeuropskim bankama drži 220 milijardi dolara, uzetih od vlastitog naroda, a u zemlji mu, koja je slučajno i kolijevka islama, šezdeset odsto ljudi nepismenih? Zar sam ja kriv ako ljudi iz tamošnje političke vrhuške imaju novaca za podizanje vještačkih otoka kao poklon za trkača formule Schumachera, ili što imaju novce da Naomi Campbell zakupljuju najluksuznije hotele u tamošnjim gradovima kako bi ona dostojno proslavila svoj rođendan, ili što imaju para za kupovinu lopte sa posljednjeg svjetskog fudbalskog prvenstva i plaćaju je u milijunskim iznosima, a nemaju para, primjerice, za naš koridor Vc i slične stvari? Ja ih ne krivim ako nemaju ili ne daju novce za ono što jesu naši istinski prioriteti i potrebe, ali ih krivim i silno se protivim tome da nam šalju svoje nedobronamjerne vehabijske emisare u Bosnu kako bi od nje načinili ono što su već načinili od Čečenije, Iraka, Afganistana i Palestine. Neka ih zadrže za sebe, nama oni uopće nisu potrebni. Oni nas nemaju čemu naučiti.

DANI: Rijaset Vas optužuje da širite krive informacije. U Saopćenju stoji: "Krivo je govoriti, a još više napisati: 'Oni (vehabije) dolaze po našu djecu... da uzmu krvavi danak.' Treba pravo govoriti i to jasno napisati: 'Oni nisu došli po našu djecu... da uzmu krvavi danak.' Zna se ko dolazi po našu djecu da uzme krvavi danak." No, moram priznati da ja ne znam na koga to Rijaset misli, a u Saopćenju to ne piše: šta to Rijaset zna, a neće da nam kaže? Ili je u pitanju rečenica koja nešto kasnije slijedi i u kojoj Vas Rijaset obavještava ko je počinio genocid u Srebrenici, što, dozvolite mi da kažem, čitam kao morbidnu zamjenu teza, imajući u vidu činjenicu da ste Vi upravo iz Srebrenice?

HAFIZOVIĆ: Bilo bi veoma dobro da je Rijaset taksativno pobrojao koja je od mnogobrojnih mojih izrečenih informacija kriva i neutemeljena. To bih tako volio čuti i bio bih spreman ispričati se i zahvaliti se Rijasetu što mi je otkrio nešto novo, nešto što ja nisam znao u vezi s rečenim. Nažalost, Rijaset ne osjeća potrebu da činjenicama podupire svoje stavove, pa su oni stoga paušalni, magloviti, uopćeni i, zacijelo, nedokazivi. Zna Rijaset vrlo dobro na šta sam ja mislio, kada sam kazao da oni dolaze po našu djecu. Oni upravo sada dolaze po našu djecu, vode ih na takozvane "šerijatske kurseve", koji traju dvije do tri sedmice, potom ih šalju među običan svijet da tumače neki "novi islam", a nisu rijetke situacije kada taj mladi svijet u svom nekom neobjašnjivom "zanosu" posegne i za ubijanjem onih koji nisu spremni da ih slušaju. Među žrtvama katkada bivaju i najbliži srodnici. Nismo li već o takvim nemilim događajima bili informirani putem domaćih medija?

Međutim, Rijaset namjerno pomjera naglasak sa vehabija na četnike, jer su oni nekoć dolazili po našu djecu, dok je bjesnila agresija u Bosni. Ali četnici su se sada preodjenuli u "građanske" uniforme i djeluju na drugi način i drugim sredstvima. To se zna i to niko ne poriče. No naša djeca su danas postala plijen nezvanih vehabijskih emisara, i to je također neporecivo.

Što se tiče zamjene teza u vezi sa Srebrenicom, prejadno je to za čime je posegnuo prvi čovjek religijske zajednice u Bošnjaka. Zna se da su četnici učinili genocid u Srebrenici, ali ono što bi vehabije mogle učiniti u Bosni u skorijoj budućnosti, moglo bi biti užasno. Nadalje, zar prvi čovjek Rijaseta Islamske zajednice u BiH misli da ima tapiju na Srebrenicu samo zato što tamo ode jedan dan u godini, prolije krokodilske suze i onako odoka i po miloj volji podijeli neka priznanja u znak sjećanja na srebrenički genocid? Srebrenica je moja živa rana koju ću do smrti nositi, a Rijasetu bi bilo bolje da već danas učini sve kako cijela Bosna sutra ne bi bila Srebrenica. Tepati vehabijama i nesvjesno im davati zeleno svjetlo po sebi je već dostatan predujam i uvodnica u novu tragediju na sliku Srebrenice.

DANI: Posebnu stavku u Saopćenju zauzimaju Vaše "neprimjerene kvalifikacije na račun Kraljevine Saudijske Arabije" te "paušalni sudovi o saudijskom kralju - čuvaru dva sveta harema Mekke i Medine". Uz pridikovanje Vašem akademskom dignitetu, pa čak i kućnom odgoju, podsjećaju Vas na neizmjernu pomoć "našoj zemlji i narodu kada je to bilo najteže". Tri puta sam pročitala Vaš tekst, no jedino što ste napisali o kralju Fahdu jest podatak da je dobio orden britanske kraljice i da se slikao s njime 1935. godine?

HAFIZOVIĆ: Niti u jednom detalju ne vidim šta je to bilo neprimjereno, akademski neprihvatljivo i činjenično netačno u cijelom mom tekstu koji je bio predmetom Rijasetovog Saopćenja. Ono što sam kazao u vezi sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom, prije mene su kazali mnogi drugi, a cijela mala biblioteka knjiga postoji napisanih na temu Saudijske Arabije kao kolijevke vehabijske, redukcionističke i militantne doktrine. Čak su i naša ovdašnja, veoma uvažena akademska imena o tome štošta napisala u istim novinama u kojima je izašao i moj tekst, ali je Rijaset reagirao samo na moj tekst. To postaje veoma zanimljivo i, čak, indikativno, jer se Rijasetove reakcije na moja akademska oglašavanja javljaju u pravilnim vremenskim razmacima i, čak, onda kada im se najmanje nadamo.

Što se tiče saudijskog monarha, on možda jest "čuvar dva sveta harema", ali nije božanstvo da bih mu se klanjao i nije svetac da bih ga u zvijezde ukivao. Naprotiv! Iskreno, ne bih nikada hvalio monarha koji prijestoluje na tronu podignutom na kostima tolikih nevino ubijenih muslimana koje je usmrtila sablja vehabijskog samoproglašenog džihada protiv svih tadašnjih muslimana. Jedino Vam moram iskreno priznati da do sada nisam slutio dokle seže ruka rečenog monarha, dotle da nam počinje propisivati i naše akademske standarde i obrasce razmišljanja i govorenja. Dakle, stvari su, izgleda, otišle i mnogo dalje negoli se dalo pretpostaviti.

U vezi sa Rijasetovim pridikovanjem mome akademskom dignitetu i, čak, mome kućnom odgoju, mogu reći samo to da o mom akademskom dostojanstvu mogu suditi samo oni koji imaju sličnu ili identičnu akademsku karijeru kakva je moja. Što se mog kućnog odgoja tiče, ponosan sam na njega, i premalo je ljudi kojima bih zavidio na njihovom kućnom odgoju, poglavito su oni rijetki u Islamskoj zajednici u BiH.

A sada nešto o "neizmjernoj pomoći" koja je, navodno, došla iz Saudijske Arabije kada nam je bilo najpotrebnije. Jadno je dobročinstvo koje se stalno na nos nabija, kazao bi jedan kur'anski stavak, a nama se baš to stalno dešava da nam gospoda iz Saudijske Arabije, ili njihovi emisari, na tome skoro svaki dan prigovaraju. Štaviše, oni bi nas sada, zauzvrat, htjeli potpuno kulturno, religijski, civilizacijski i mentalno promijeniti i učiniti sebi sličnima. To bi trebala biti naša cijena za njihovu pomoć koja je stizala u ratu. Iskreno govoreći, prema zvaničnoj statistici, većina europskih zemalja, koje slučajno nisu muslimanske zemlje, pojedinačno su više pomogle Bosni tokom agresije negoli Saudijska Arabija, pa se niti jedna od njih time ne hvasta niti od nas traži ikakve nadoknade. Bosnu su također izobilno pomogle još mnoge druge prijateljske muslimanske zemlje, ali niti jedna od njih svoju pomoć nije uvjetovala bilo čime. Stoga bi već jednom trebalo prestati pričati o toj basnoslovnoj saudijskoj pomoći Bosni, jer ta nas priča već lagano ubija.

DANI: Profesore Hafizoviću, Rijaset od Vas traži da poštujete pravila rada Fakulteta islamskih nauka, pozivajući se na svoju fetvu iz 1993. O kakvim pravilima je riječ? Kako ste se to oglušili o fetvu i da li mi sada, ustvari, pričamo o deliktu mišljenja?

HAFIZOVIĆ: Ne znam ništa o fetvi koju spominjete, a još manje o pravilima rada koja je Rijaset propisao. Naprotiv, oni su u svom saopćenju upravo suprotno kazali, kako naime neće govoriti profesorima i muderisima kako će raditi, pisati i govoriti. A samo prije nekoliko dana prvi čovjek Rijaseta Islamske zajednice u BiH je upravo podijelio priznanja zaslužnim za promicanje islama u zemlji i inozemstvu, među kojim izabranicima je bila i moja malenkost. S druge strane, veoma dobro sam upoznat sa Pravilima Fakulteta islamskih nauka, i njih niti u jednom trenutku nisam prekršio. Uposleni na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu imaju svoje pune akademske slobode, i samo je njihova stvar do koje mjere i hoće li ih uopće iskoristiti. Islamska zajednica nije Katolička crkva, pa da može propisivati akademicima, profesorima i muderisima kako će misliti, pisati i govoriti. Prema tome, reagirajući u svom saopćenju na način kako se, obično, reagira u svim autoritarnim sredinama, mora se kazati da ovdje nije riječ ni o čemu drugom doli o samom deliktu mišljenja. Tu se s Vama moram u potpunosti složiti. Žalosno je, nevjerovatno i neprihvatljivo da još uvijek imamo posla sa jednim tako nepopularnim institutom, u dvadeset prvom stoljeću i u srcu Europe, institutom za čije vrijeme smo mislili da je prošlo.

DANI: Rijaset Vas je proglasio ekstremom: Vaše kolege su, barem meni, najavile da će na sjednici Nastavno-naučnog vijeća FIN-a donijeti svoje saopćenje. Kako je protekla ta sjednica?

HAFIZOVIĆ: Ne prihvaćam napade koji idu protiv ličnosti. Islamski bi bilo da ljudi sučele stavove, potkrijepe ih dokazima, činjenicama i validnim obrazloženjima. To bi bilo, prije svega, islamski, i na kraju ljudski i akademski. Što se tiče saopćenja Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, ne mislim da će do njega doći. To ja nisam nikada doživio u svojoj karijeri. Ne vjerujem da ću i sada. Ne znam šta se na sjednici Vijeća događalo, jer nisam joj prisustvovao i ne mogu Vam ništa o tome kazati.

DANI: Znate li da je u prošlom broju Saffa, a nakon teksta Vašeg kolege sa FIN-a prof. dr. Adnana Silajdžića, Adnan Pezo, lider Aktivne islamske omladine, pozvao Rijaset da zaustavi istupe poput onih Adnana Silajdžića, Vaših i dekana FIN-a Enesa Karića? Kako to komentirate?

HAFIZOVIĆ: Veoma dobro mi je to poznato. Ta pamfletska novina, pothranjivana novcem aktuelnog saudijskog monarha, odavno vodi sustavnu kampanju protiv najznačajnije obrazovne institucije u Bošnjaka, to jest Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Njihovi saradnici i simpatizeri, poput stanovitog Peze, Abu Hamze i njima sličnih, ne samo sa stranica tog pamfleta nego često i sa ekrana ovdašnjih televizijskih medija otvoreno govore kako imaju dobru saradnju i nespornu podršku Rijaseta Islamske zajednice u BiH, otvoreno vrijeđaju i iznose notorne laži o najistaknutijim profesorima FIN-a, baš onima zahvaljujući kojima je u proteklih trideset godina Fakultet islamskih nauka u Sarajevu postao najelitnija visokoškolska obrazovna institucija te vrste u Europi. No, Rijaset nikada nije našao za shodno da se oglasi i zaštiti profesore ovog fakulteta, a svojim neutemeljenim i bezočnim napadima na njihova akademska oglašavanja u ovdašnjim i inozemnim medijima još nesvjesno daje zeleno svjetlo onim vehabijskim emisarima da rade što im je volja. Prije dva dana, tačnije u nedjelju, 26. 11. 2006., na televiziji OBN barjaktari vehabizma u BiH izričito su tvrdili da imaju čvrstu saradnju sa Rijasetom, da će ta saradnja ubuduće biti još čvršća, a njihov odskorašnji apostol Fatmir Alispahić, na novinarsko pitanje je li vehabizam, zaista, prijetnja bosanskim muslimanima, odgovara rečenicom za koju nisam vjerovao da je može izgovoriti osoba pri punoj svijesti: "Ne, nego stvarna prijetnja bosanskim muslimanima su bošnjački intelektualci." Ni poslije te emisije nisam čuo niti saznao da se Rijaset oglasio s tim u vezi. Zato to oni i razumijevaju kao podršku ili zeleno svjetlo Rijaseta njihovom radu.

DANI: Zašto šute Vaše kolege, muslimanski intelektualci, ulema? Identičan talas šutnje je bio i 1996. kada ste zbog svojih stavova gotovo i fizički napadnuti? Šta Vam ljudi privatno govore o tekstu?

HAFIZOVIĆ: To morate pitati njih. Ne mogu Vam, uz najbolju volju, odgovoriti na to pitanje. Tačno je da je ista šutnja na djelu. Zbog toga se, nažalost, morate osjećati kao da ste osuđeni na odstrel. Ono što mi daje zadovoljštinu, snagu i istrajnost, to su mnogi ljudi koji su me ili sreli u ovome gradu, ili su zvali, masovno zvali iz drugih bosanskohercegovačkih gradova, ili su mi pak slali e-mail poruke. Njihovi su komentari fascinirajući, podrška nepodijeljena i povjerenje neograničeno.

DANI: Moram priznati da sam bila iznenađena, da ne kažem razočarana: kada je Abu Hamza sa BHT-a 1 izvrijeđao bosanske muslimane i ulemu, Rijaset nije izdao saopćenje već je Abu Hamza posjetio reisa Cerića. Na njegov nastup se Rijaset osvrnuo tek u svojoj Adendi koju i Vi pominjete u tekstu, no koliko znam - Vas reis nije pozvao u posjetu već vam je stiglo Saopćenje. Kako Vi objašnjavate takve dvostruke aršine spram muslimanskih intelektualaca i vehabijskih glasnogovrnika?

HAFIZOVIĆ: Moji odnosi sa reisom su službeni. Rijetko se viđamo, još rjeđe izravno komuniciramo. Možda je to tužno, ali tako je. No, spomenuti vehabija je, čini se, reisu mnogo važniji od mene. On je predmet rezolucija ili adendi, ja sam samo redoviti predmet njegovih saopćenja sa distance. On nema nikakvu akademsku karijeru, a o njegovu kućnom odgoju je bespredmetno i govoriti. Međutim, reis ipak nije prigovorio ni njegovom akademskom dostojanstvu niti njegovom kućnom odgoju. Meni jest i za jedno i za drugo. Ko zna, možda smo već uplovili u neki novi poredak stvari, sa novim kriterijima, standardima i mjerilima, ali još nismo postali svjesni toga. Ipak ćete morati pitati Rijaset zašto su mu draži i prihvatljiviji vehabijski emisari, na čije uvrede nikada ne odgovaraju, negoli njihovi profesori, muderisi, akademici koji žive i tumače najbolji, najprihvatljiviji i ovom trenutku najaktuelniji islam na planeti. Ja Vam na to pitanje ne mogu odgovoriti.

DANI: Vehabije su - ma šta saopćavao Rijaset - ozbiljan problem: kako ga rješavati? Da li je dovoljno ono što čini Rijaset i njegove komisije koje su - za sada - ustanovile da vehabija nema u institucijama, džamijama, medresama?

HAFIZOVIĆ: To je do te mjere ozbiljan problem da smo ga do sada trebali riješiti i preduprijediti da Bosnom ne poteku nove rijeke krvi. Svi ga moramo rješavati. On je u podjednakoj mjeri problem sviju nas, naše djece i naše budućnosti. Ono što je Rijaset do sada uradio, nažalost, oni su shvatili kao zeleno svjetlo za svoju misiju. Ne vjerujem da je Rijaset i u primisli želio im odaslati takav signal svojom Rezolucijom i Adendom na Rezoluciju, ali su to oni ipak tako shvatili. Što se komisija za praćenje i provedbu Rezolucije tiče, dok one prorade, mnogo toga bi već moglo biti nepovratno izgubljeno. Osim toga, treba li ponoviti da vehabizam nije samo stvar Rijaseta i Islamske zajednice u BiH. To je u podjednakoj mjeri problem ove države i njenih relevantnih institucija. A to, onda, znači da vehabija još kako ima u nas.


User avatar
Fair Life
Posts: 14269
Joined: 02/03/2004 00:00

Re: Hafizović: Saopćenje Rijaseta je vrhunac reisovog beščaš

Post by Fair Life » 01/12/2006 04:11

DANI - Broj 494 - 01.12.2006. wrote:Vehabije i BiH: Rijaset Islamske zajednice izdao skandalozno Saopćenje povodom teksta prof. dr. Rešida Hafizovića

Džihad na reisov način

Prof. dr. Rešid Hafizović je svojim tekstom u kojem je iznio hronologiju pošasti zvane vehabizam i upozorio na njegove posljedice u današnjoj Bosni i Hercegovini, ozbiljno naljutio ef. Cerića. Pa je onda Rijaset izdao Saopćenje koje su dostojanstveno odlučili prećutati čak i na Fakultetu islamskih nauka

Vildana Selimbegović

Prof. dr. Rešid Hafizović je kriv! Napisao je tekst i još je bio toliko drzak da ga objavi (prošle subote u sarajevskom Oslobođenju). Njegova retorika je neprimjerena, njegove kvalifikacije za osudu, on širi krive informacije, ne ponaša se u duhu akademskog digniteta i bosanskog kućnog odgoja, oglušio se o fetvu i još je ekstreman!

Ne, ovo nije citat neke od arhiviranih presuda zaostalih od montiranih političkih procesa prevaziđenih totalitarnih režima - ovo je sažetak Saopćenja Rijaseta Islamske zajednice u BiH izdatog 26. ovog mjeseca. Prof. dr. Rešid Hafizović je zaista kriv: nije pristao da šuti, već je manirom angažiranog muslimanskog intelektualca, u duhu akademskog digniteta, napisao tekst iznoseći hronologiju pošasti zvane vehabizam i upozoravajući na njegove posljedice danas i ovdje, u Bosni i Hercegovini u kojoj čak i Rijaset priznaje prisustvo vehabija.

Gdje je problem U Saopćenju, između ostalog, stoji: "Rijaset IZ-a osuđuje neprimjerene kvalifikacije prof. Rešida Hafizovića na račun Kraljevine Saudijske Arabije koja je neizmjerno pomogla našoj zemlji i našem narodu kad je bilo najteže. Nije u duhu akademskog digniteta, niti je u duhu bosanskog kućnog odgoja, davati paušalne sudove o bilo kome, a kamoli o saudijskom kralju, kao čuvaru dva sveta hrama - Mekke i Medine."

Samo zarad pristojnosti valja preskočiti spremnost Rijaseta da izdaje kvalifikacije i certifikate o bosanskom kućnom odgoju prof. Rešidovića, no bez ikakvih dvojbi i ostatak Rijasetova saopćenja je najblaže rečeno - skandalozan. I, ako ćemo pravo, vrvi krivim informacijama. U tekstu prof. Hafizovića saudijski kralj se pominje samo jednom: "Sa istim takvim ordenom oko vrata (ordenom viteza reda Bath sa Raspelom, kojim je britanska kruna odlikovala saudijskog vladara 'Abd al-Aziz ibn Sa'uda; op.aut.) kralj Fahd se 1935. godine slikao skupa sa britanskom kraljicom Elizabetom koju je posjetio u njenom kraljevstvu"?!

Naravno, i laiku je jasno da nije prof. Hafizović uvrijedio čuvara dva sveta hrama što je napisao da se slikao sa britanskom kraljicom već da je pravi problem u nečem drugom - u razotkrivanju britansko-vehabijskog antimuslimanskog saveza, ali i onom dijelu historije vehabija koju Rijaset ne želi da čuje, a o kojoj prof. Hafizović piše: "Da vehabijsko proglašenje službenog džihada nije bio tek formalan i zanemariv čin, posvjedočit će, domalo iza toga, strašni pokolj koji su vehabijske falange načinile najprije u Kerbeli 1802., gdje su ubijene hiljade muslimana, opljačkana njihova imovina, a nisu bile pošteđene ni njihove džamije, turbeta i mezarja; iza toga je slijedilo krvoproliće u Ta'ifu 1803. i Mekki, zatim u Medini 1805., a onda diljem kolijevke islama, a u tim pokoljima nisu pošteđene žene ni djeca, starci i druga nejač."

Rijaset se ograđuje od prof. Hafizovića i njegovih stavova i istovremeno se poziva na svoje komisije koje će "napraviti analizu duhovnog stanja u IZ-u". Već je, da ne bi bilo zabune, Rijaset "utvrdio" da vehabije nisu u "našim upravnim i akademskim religijskim institucijama: u našim džamijama, našim medresama, našim akademijama, posvuda". Pa gdje su? Ko je to bio u posjeti Mustafi ef. Ceriću kada je taj isti Rijaset izdao saopćenje da je institucija reisul-uleme ugostila Abu Hamzu? Ko se to - kako nam je tada saopćio Rijaset - izvinjavao što je izvrijeđao sa TV ekrana bosanske muslimane i domaću ulemu nazvao službenom i komunističkom? Ko je napao mujezina i imama u novopazarskoj Arap-džamiji? Ako ih nema - kako je utvrdio rijaset - zašto je nedavno izdao Adendu svojoj rezoluciji, malo kudeći, a više braneći te iste vehabije?

A Silajdžić, a Karić Prije nekih petnaestak dana, također u Oslobođenju, upravo su Rezolucija IZ-a, Adenda, odnos bosanske uleme prema vehabijama i same vehabije bili povodom izvrsnog intervjua koji je ovom listu dao prof. dr. Adnan Silajdžić. Njegova kritička analiza domaće stvarnosti, njegovi stavovi o vehabizmu pa čak i prisutnosti te ideje na islamskim pedagoškim akademijama u BiH ili pak prognoza da će vehabizam u našoj zemlji biti još snažniji i agresivniji, izazvali su reakciju Adnana Peze, jednog od lidera Aktivne islamske omladine u BiH. U Saffu Pezo poziva Islamsku zajednicu da "sputa one iz svojih redova, kao što su već spomenuti Enes Karić (kome Pezo tumači da je izgubio izbor za reisa jer je obećavao da će se riješiti vehabija?!; op.aut), Rešid Hafizović, Adnan Silajdžić..."

Rijaset nije kvalificirao kućni odgoj Adnana Peze, već je - valjda shvaćajući da više nije dovoljno pozvati ga reisu u goste već da treba javno djelovati - izdao Saopćenje o tekstu Rešida Hafizovića. I tako zapravo pokazao do koga i do čega Rijaset drži: u maniru tradicije saudijske kraljevske kuće obrušio se na mišljenje i stav profesora akaida, islamske doktrine, na Fakultetu islamskih nauka i jednog od najpriznatijih muslimanskih intelektualaca u Evropi, člana Iranske akademije nauka.

Zarad čijih sehara i interesa, u Saopćenju Rijaseta ne stoji. O tome se zapravo javno šuti. Istom onom zaglušujućom šutnjom koja je prošlog utorka vladala i među njegovim kolegama na FIN-u: iako su neki od njih očekivali da na sjednici Nastavno-naučnog vijeća FIN-a svojim saopćenjem uzvrati na Rijasetovo, sekretarica dekana Karića je bila posve precizna: "Ni Fakultet ni dekan neće govoriti o tome." Možda i zato što u Nastavno-naučnom vijeću FIN-a sjedi ista ona institucija reisul-uleme čiji se rukopis razaznaje u Saopćenju Rijaseta i koji nije spreman - ako već ima argumente - skinuti ahmediju i džube i argumentima polemizirati sa svojim kolegom. Da jest, vjerovatno bi bosanska javnost konačno saznala o kojim je to ciframa neizmjerne pomoći našoj zemlji i narodu riječ, a o kojima efendija sve zna - i sam je, uostalom, bio jedan od svega nekoliko potpisnika računa na koje se slijevao novac za pomoć BiH.

P.S. Čitam ovih dana memoarsku knjigu Omera Behmena Na dnu dna. Jedan od najpoznatijih osuđenika iz procesa koji su se na ovom tlu vodili protiv Mladih muslimana 1949. i 1983., sa uistinu impozantnim zatvorskim stažom zarađenim na deliktu mišljenja, pišući o vlastitom iskustvu podsjeća i na Saopćenje Rijaseta koji se te davne poslijeratne 1949. ogradio od uhapšenih đaka, studenata, hafiza... i ostalih neprijatelja naroda.

[quote="Akademik Esad Duraković
Rijaset u vehabijskom maniru"]
- Htio neko priznati ili ne, očigledno je da su vehabije već postale šikljajući izvor smutnje i razdora među bh. muslimanima, ali za to nisu krivi "neki bošnjački intelektualci" (kako im se počelo spočitavati), koji kompetentno i odgovorno ukazuju na krajnje negativistička ishodišta vehabizma i na njegove krajnje namjere da radikalno preuredi ovdašnju muslimansku tradiciju i da je prevede u apsolutnu isključivost prema svemu različitome. Bošnjački intelektualci koji ukazuju na to proskribiraju se kao kreatori razdora. To je fatalna zamjena teza. Akademik Rešid Hafizović spada u te učene bošnjačke intelektualce, ali on je već više puta pokazao i da je čovjek sa uzornim etičkim kvalitetima i sa odlučnošću da ih brani kao opće dobro. Na njegov odličan i ideološki pouzdan dijagnostičan tekst objavljen u Oslobođenju, Rijaset je dva dana nakon toga objavio u medijima Saopćenje o Hafizovićevom tekstu - saopćenje koje svakom rečenicom i stavom u cjelini podsjeća na najgora vremena u kojima se intelektualcima s pozicije institucije propisivalo šta smiju, a šta ne smiju misliti. Saopćenje je, blago rečeno, šokantno i, moram to reći, gotovo u vehabijskom maniru.
Podsjećam na tri dramatična događaja koji grade cijeli taj kontekst u kojem se javlja i Rijasetovo saopćenje. Akademik Hafizović je taj tekst pune ideologijske zrelosti i intelektualne odgovornosti objavio u subotu (25. novembra). Sutradan, u nedjelju, na TV OBN famozni Abu Hamza (njegova misija pokazuje se medijski sve uspješnijom!) indoktrinira javnost sahat vremena, pri čemu nekoliko puta verbalno kidiše na akademika Enesa Karića, imenom i prezimenom. Karić je dekan FIN-a, temeljne institucije IZ-a u BiH. U jednom času, Abu Hamza, povišenim tonom, sa ispruženom pesnicom, naginje se preko stola prema sagovorniku, koji nažalost ne zapaža te "nijanse", i prijetećim tonom veli: "… ali ja nikada neću dati podršku FIN-u!" (Taj ton, gest i nakana odaju pravo lice vehabizma koji već sada odlučuje kome hoće, a kome neće dati svoju "sudbonosnu" podršku!) Dan nakon takvih Abu Hamzinih prijetnji dekanu Kariću i Rijasetovom FIN-u, Rijaset izlazi u javnost sa Saopćenjem u kojem nema ni aluzije na Abu Hamzine prijetnje njegovim institucijama, već nečuvenim ideološkim konstrukcijama javno vuče za uši svoga čestitog akademika Hafizovića i javno mu drži lekciju - pred cijelom državom, o Bože! - čak i iz kućnog odgoja. To je potpuni kolaps! Kuda to ide moj Rijaset?! S kim to koketira i paktira?! No, neka se zna šta je ko govorio i radio u ovim odsudnim vremenima. Radi povijesti.

Pogubnije od toga do jučer meni nezamislivog čina Rijaseta može biti samo jedna stvar: da nastavnički kolektiv FIN-a, prema kojem je Abu Hamza već isturio pesnicu, a koju ne primjećuje ni Rijaset - da taj kolektiv ostavi na brisanom prostoru uzornu čestitost i odvažnost akademika Rešida Hafizovića.

[quote="Članovi
Sudije iz Rijaseta"]
Rijaset Islamske zajednice je najviši vjerski i administrativni organ u Islamskoj zajednici, kako piše na web-stranici ove institucije, i osim reisul-uleme - koji je na čelu Rijaseta - broji još 14 članova. Dakle, uz Mustafu ef. Cerića, članovi Rijaseta su njegov zamjenik hafiz Ismet ef. Spahić, Muhamed ef. Salkić, generalni sekretar Rijaseta, Nezim ef. Halilović, direktor Vakufske direkcije, Muamer ef. Zukorlić, muftija sandžački, Ševko ef. Omerbašić, muftija zagrebački, Nedžad ef. Grabus, muftija ljubljanski, Husein ef. Kavazović, muftija tuzlanski, Edhem ef. Čamdžić, muftija banjalučki, Nusret ef. Avdibegović, muftija travnički, Seid ef. Smajkić, muftija mostarski, Šukrija Ramić, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, Zijad ef. Ljevaković, direktor Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, dr. Sead Jamakosmanović iz Tuzle i dr. Ibrahim Cero iz Zenice.

Kako u Saopćenju Rijaseta ne stoji kako je nastalo, tj. da li je uopće održana sjednica ili je pak neki od svjesnih članova Rijaseta sročio saopćenje pa ga poslao na potpis ostalim kolegama, Dani su naveli kompletan sastav Rijaseta. Podaci o članovima uzeti su sa web- stranice Rijaseta i mi ih prenosimo u cijelosti, mada - recimo - Šukrija Ramić više nije dekan IPF-a u Zenici već je to Zuhdija Adilović.[/quote][/quote]

User avatar
Nosferatu
Posts: 2158
Joined: 04/08/2006 03:34
Location: Give me your tired, your poor, Your huddled masses yearning to breathe free

Post by Nosferatu » 01/12/2006 04:32

Vehabije - skrivena prijetnja u BiH
Davud MUMINOVIĆ

25.11.2006 18:46

Na pitanje, da li se smatrate pristalicom takozvanog vehabijskog tumačenja i praktikovanja islama u BiH, odnosno da li takav pristup islamu praktikujete, potvrdno je odgovorilo 3,3 odsto ispitanika iz Bosne i Hercegovine.


Ovo je samo jedno od anketnih pitanja u javnosti skoro neprimijećene ankete koju je prije pet mjeseci provela istraživačka agencija iz Sarajeva "Prism Research". Anketiranje je obavljeno metodom "face to face" u domaćinstvima ispitanika, a iz "Prism researcha" tvrde da je maksimalna greška ovog uzorka plus ili minus sedam odsto.

Ispitivanje, koje je provedeno na slučajnom uzorku od 431 građanina BiH muslimanske vjeroispovijesti starijih od 18 godina o tzv. vehabijskom tumačenju i praktikovanju islama u BiH osim što je pokazalo da se tri posto bošnjačke populacije izjašnjava kao vehabije pokazalo je da su ovoj kategoriji skloniji ljudi s nižim obrazovanjem.

Građanima BiH koji su se izjasnili da su muslimanske vjeroispovijesti su postavljena tri pitanja na koja su odgovarajući mogli iznijeti mišljenje i stavove na temu tzv. vehabijskog tumačenja i praktikovanja islama u Bosni i Hercegovini.

Rezultati ovog istraživanja su pokazali da je dvije trećine ispitanika muslimana u BiH čulo ili nešto zna o pojavi vehabijskog tumačenja i praktikovanja islama u Bosni i Hercegovini. Upoznatost sa ovim oblikom islama je veća kod ispitanika višeg obrazovnog statusa.

Iako se većina ispitanika protivi (69 odsto) prisustvu vehabijskog tumačenja i praktikovanja islama u BiH, otprilike tek svaki deveti građanin u većoj ili manjoj mjeri izražava podršku prisustvu ovoga oblika islama (12,9 odsto).

Stav koji ispitanici zauzimaju prema prisustvu vehabija i praktikovanja islama u Bosni i Hercegovini je u značajnoj mjeri određen obrazovnim statusom.

Naime, ispitanici višeg obrazovnog nivoa se u većoj mjeri, u odnosu na manje obrazovane ispitanike, protive prisustvu i praktikovanju ovoga tumačenja islama u Bosni i Hercegovini.

DOLAZAK VEHABIJA U BOSNU

Dolazak vehabija u Bosnu i Hercegovinu vezuje se za ratni period prije 13 godina, kada su razni humanitarci i mudžahedini počeli širiti ovako tumačenje islama koje u BiH nikad prije toga nije bilo značajnije prisutno. Osim istraživanja privatnih istraživačkih agencija, pravih podataka o vehabijama jednostavno nema. Ljudi koje na ulicama i u mahalama poznajemo po dugim bradama i zavraćenim pantalonama velika su nepoznanica većini ljudi u Bosni i Hercegovini, kako nemuslimanima, tako i većini muslimanske poulacije u BiH. Nerijetki su oni koji se zbog njihovog nastupa i često agresivnog pripovijedanja i propagiranja vjere plaše ovih ljudi.

Nedavno se zbog "neprimjerene agresivnosti pojedinaca i grupa u tumačenju islama" Rijaset Islamske zajednice BiH rezolucijom o tumačenju islama po prvi put javno oglasio u vezi s vehabijama.

Islamska zajednica BiH reagovala je nakon fizičkog obračuna i pucnjave u džamiji u Sandžaku između tradicionalnih vjernika i radikalnijih vjernika, koji svojim izgledom i načinom prakticiranja islama odudaraju od vjekovne tradicije Bošnjaka na ovim prostorima (vehabije), kao i izjavama pojedinih vehabija u medijima koji su oštro napadali tradicionalni islam u BiH, kao i vjerske lidere i imame. Rezolucija poziva muslimane na jedinstvo, te osuđuje i smatra nepoželjnim u BiH "one koji na bilo koji način unose nemir u džamije pod izgovorom provođenja 'prave' vjere".

Iako zvanične vjerske institucije smatraju da vehabije nisu opasnost za Bošnjake ali i ostale građane BiH, neke tvrdi suprotno.

EKSTREMIZAM NEGIRA UMJERENOST

Početkom ove godine Jasmin Merdan i Adnan Mešanović, diplomirani islamski teolozi preveli su djelo "Vehabizam/selefizam" uglednog autora Hasan Ali Sekafa koje na naučnoj bazi tumači pojam i doktrinu vehabija.

Merdan tvrdi da vehabije predstavljaju skrivenu prijetnju u BiH.

"Nema sumnje da su muslimani u proteklom ratu pokazali po ko zna koji put svoju toleranciju, umjerenost i pravičnost. Ova tri obilježja su, uz Božiju volju, glavna tri faktora opstanka islama na ovim prostorima. Ukoliko bismo posmatrali vehabije kroz ova tri faktora ili vrline, bez sumnje bismo došli do rezultata da ih nijedna ne krasi. Njihov ekstremizam negira njihovu umjerenost, njihovu nepodnošljivost naspram drugih čak i naspram muslimana koji drugačije misle, negira njihovu toleranciju", kazao je Merdan, dvadesetšestogodišnji Sarajlija koji je u Jordanu diplomirao arapski jezik i književnost a i hafiz je (zna Kur'an napamet).

Od izlaska iz štampe knjige za koju niko od islamskih učenjaka iz BiH, osim profesora Rešida Hafizovića koji je i sam nerijetko bio meta kritika zbog skretanja pažnje na vehabijsi pokret, Merdan tvrdi da su on i Mešanović na meti vehabija i pod stalnim pritiscima.

Kada govori o vehabijama, mnogo je ozbiljniji nego većina ljudi koja u njima vidi samo ljude koji se drugačije oblače i imaju duže brade.

"Vehabizam je ona dimenzija bukvalne interpretacije nekih kur'anskih i hadiskih tekstova koji se tiču Božijeg bića, nastala još u ranom periodu islama. Suština ove ideologije je da je to sekta i najveća novotarija koja se ikada pojavila u islamskom ummetu", kazao je Merdan koji tvrdi da je terorizam samo jedan o "repova vehabizma".

HITNO NEŠTO PREDUZETI

Merdan je jedan od rijetkih koji upozorava na alarmantnu situaciju u BiH u vezi s vehabijama. Tvrdi da su vehabije od dolaska u BiH, prije oko 13 godina, iz faze neodobravanja i negodovanja u narodu kada su ih Bošnjaci smatrali stranim elementom, tokom godina uspjeli uspostaviti "brend" tako da su danas dobili neki vid "legalizacije" svog postojanja u BiH od Bošnjaka.

Glavni razlozi zbog kojih je ovaj pokret za tako kratko vrijeme ostvario uspjeh u našoj zemlji je agresivna i radikalna kampanja izdašno potpomognuta novcem iz arapskog svijeta kojima su pomagani članovi ovog pokreta. To im je omogućilo štampanje nebrojenih brošurica i knjižica u kojima su na nekoliko stranica pokušali objasniti suštinu islama, i u kojima su negirali sve vjerske autoritete.

Merdan tvrdi i da će vehabije uskoro preuzeti primat u BiH ukoliko se sada nešto ne poduzme.

"U drugim zemljama trebalo im je oko 30 godina da preuzmu vlast, tako da kažem, a to bi po nas bilo pogubno. Dovoljan nam je samo primjer šta rade vehabije ovih dana u Iraku, gdje podmeću eksploziv u džamije i oko drugih objekata njihove braće u islamu, šija. Situacija je već odavno alarmantna, na što su i ranije ukazivali Senad efendija Agić (glavni imam u SAD) i Rešid Hafizović (Fakultet islamskih nauka), međutim, mi kao nacija u principu ne prepoznajemo belaje sve dok nas valjano ne udare po glavi".

Merdan i Mešanović u jednom dijelu knjige upozoravaju ne samo na opasnost po tradicionalni islam već i na agresivnost koja može prouzrokovati terorizam, što kod nas još, srećom, nije bio slučaj.

"Ne trebamo čekati da neko digne u zrak američku ili britansku ambasadu pa da shvatimo koliko je ovo veliki problem. Ideološki terorizam, pod kojim se podrazumijeva zastrašivanje neistomišljenika koji provode vehabije, platforma je za praktični terorizam. Sve što se danas dešava među muslimanskim svijetom i što svakodnevno gledamo na medijima, ide ovome u prilog. Niko od muslimana - niti šije, niti sufije, niti sljedbenici mezheba (četiri priznate pravne škole u islamu) ne stoji iza nereda i ne čini zlodjela osim vehabija! To nam također govori da se terorizam ne može povezati sa islamom nego jednom grupom zastranjenih muslimana čiji su fundamenti izloženi u ovoj knjizi", kategoričan je Merdan.

RJEŠENJE U EDUKACIJI

U cilju sprečavanja ovog učenja Merdan je osnovao prvu nevladinu organizaciju Centar za preventivu terorizma "Zapret", čiji je cilj objasniti o kakvim se sve idejama ovdje radi.

Merdan ističe da organizacija nema namjeru boriti se protiv terorizma jer je to policijski posao.

"To smo uradili u duhu riječi poslanika Muhameda a.s. kada kaže: 'Pomozi svog brata, činio on nasilje, ili mu se činilo.' Rečeno je: 'U redu za ovog kojem se čini nasilje, ali kako da pomognemo ovog što nasilje čini?' Poslanik reče: 'Spriječite ga da to radi!' Vehabizam je tipični vid indoktrinacije, a jedini način sprečavanja je ispravna edukacija i doktrinacija. Mislim da je to jedini i najbolji način rješavanja ovog globalnog problema, prije svega muslimana, a onda ostalih", kazao je Merdan.

Nastanak vehabija, spoj vjere i mača
U svom kapitalnom djelu "Istorija Arapa", vjerovatno najboljem naučnom djelu o Arapima ikad napisanom, Filip Hiti, jedan od najcjenjenijih zapadnih ali i svjetskih historičara koji su se bavili Arapima za nastanak i jačanje vehabijskog pokreta kaže:

"Muhamed ibn Abdul Vehab, pošto je proputovao Hidžaz, Siriju i Irak se vraća kući sa uvjerenjem da je islam kakav praktikuju njegovi savremenici mnogo odstupio od ortodoksne prakse i teorije kakvu propisuju Polsalnik i Kur'an, i on je odlučio da ga lično očisti i vrati mu njegovu prvobitnu strogost. Novi prorok našao je u Muhamedu ibn Saudu, koji je u to vrijeme bio beznačajan poglavica u cenralnoj Arabiji, saveznika i zeta. Ovo je bio još jedan u nizu primjera saradnje mača i vjere, usljed čega je nastalo brzo širenje vjere i vlasti Ibn Sauda u centralnoj i istočnoj Arabiji. U njihovoj gorljivosti da oslobode vjeru od kulta svetaca i novotarija oni su opustošili Kerbelu1801. godine, 1803. zauzeli Meku, a Medinu sljedeće godine, porušili su starodrevne grobove i očistili ove gradove od svega što je mirisalo na idolariju. Sljedeće godine oni su upali u Siriju i Irak. Njihov uspjeh tumačen je kao znak Božijeg nezadovoljstva zbog uvođenja novina turskog sultana Selima III 1818, nakon turske vojne intervencije, slomljen je vehabijski režim ali njihovo učenje nije zamrlo. Pokret vehabija je ostao u stanju stagnacije sve do 1833. godine kada ga je obnovio Abdulaziz ibn Saud, utemeljitelj današnje Saudijske Arabije."novajlija
Posts: 41
Joined: 21/11/2006 20:09
Location: BiH

Post by novajlija » 01/12/2006 10:24

Ocito je da ja ovdje rijec o borbi izmedju dvije struje u IZ-u, a u toj borbi "vehabije" su dosle kao kec na desetku za struju okupljenu na FIN-u za blacenje reisa i rijaseta. Krenulo se od prozivanje IZ-a da je zakasnila sa rezolucijom a evo sad se otvoreno blati reis i rijaset (nakon pauze koja je trajalo od izbora za reisa do ovamu). Znamo da su pred izbore za reisa isto ovako ljudi oko FINa kampanjski djelovali protiv reisa kako bi Karic pobijedio.

To postaje sve ocitije.

User avatar
njonjica
Posts: 3946
Joined: 05/06/2006 02:45
Location: Seher
Contact:

Post by njonjica » 01/12/2006 10:42

Ocito je, da neko ima privatni racun u banci na koji lijezu saudijski novci.

Podrzavanje vehabizma i onog sto on sa sobom nosi na tlu BiH je totalno neprimjereno duhu BiH muslimanskog odnosno bosnjackog bica.
Ono sto mene dodatno zbunjuje je sentimentalan stav ovdasnjih muslimana prema vehabijama jer su "braca po vjeri"....zaboravljajuci da su te iste vehabije dosle tu da nam pokazu kako je nas Islam pogresan i da ocito, tu nema nikakvog bratstva. Oni su tu jer smo teritorijalno zanimljivi i jer bi saudi monarh izvolio imati i komadic arabije u Europi.

Iskreno se nadam da ce bosnjacko intelektualno tijelo a i bosnjacki narod uspjeti izaci na kraj sa ovom nezdravom interpretacijom Islama i da ce u tome imati podrsku svih demokratsko orijentiranih ljudi i institucija.

A kako stvari stoje, ocito je.....na cije ime glasi racun na banci sa saudijskim parama.

User avatar
Diwan
Posts: 5342
Joined: 12/11/2005 00:59
Been thanked: 3 times

Post by Diwan » 01/12/2006 10:48

novajlija wrote:Ocito je da ja ovdje rijec o borbi izmedju dvije struje u IZ-u, a u toj borbi "vehabije" su dosle kao kec na desetku za struju okupljenu na FIN-u za blacenje reisa i rijaseta. Krenulo se od prozivanje IZ-a da je zakasnila sa rezolucijom a evo sad se otvoreno blati reis i rijaset (nakon pauze koja je trajalo od izbora za reisa do ovamu). Znamo da su pred izbore za reisa isto ovako ljudi oko FINa kampanjski djelovali protiv reisa kako bi Karic pobijedio.

To postaje sve ocitije.Ovo nije sukob unutar i izmedu FINN-a i Rijaseta po pitanju vlasti i sl., nego je ovo sukob izmedu razlicitih pogleda i pristupa spram opasnosti i prijetnje zvane VEHABIZAM.

novajlija
Posts: 41
Joined: 21/11/2006 20:09
Location: BiH

Post by novajlija » 01/12/2006 10:55

Diwan wrote:
novajlija wrote:Ocito je da ja ovdje rijec o borbi izmedju dvije struje u IZ-u, a u toj borbi "vehabije" su dosle kao kec na desetku za struju okupljenu na FIN-u za blacenje reisa i rijaseta. Krenulo se od prozivanje IZ-a da je zakasnila sa rezolucijom a evo sad se otvoreno blati reis i rijaset (nakon pauze koja je trajalo od izbora za reisa do ovamu). Znamo da su pred izbore za reisa isto ovako ljudi oko FINa kampanjski djelovali protiv reisa kako bi Karic pobijedio.

To postaje sve ocitije.Ovo nije sukob unutar i izmedu FINN-a i Rijaseta po pitanju vlasti i sl., nego je ovo sukob izmedu razlicitih pogleda i pristupa spram opasnosti i prijetnje zvane VEHABIZAM.


cinjenica je da su pred izbore za reisa ovi ljudi istoga blatili i po pitanju drugih stvari, tako da nije samo u pitanju razlicit pogled po ovom pitanju

User avatar
njonjica
Posts: 3946
Joined: 05/06/2006 02:45
Location: Seher
Contact:

Post by njonjica » 01/12/2006 10:58

novajlija wrote:Ocito je da ja ovdje rijec o borbi izmedju dvije struje u IZ-u, a u toj borbi "vehabije" su dosle kao kec na desetku za struju okupljenu na FIN-u za blacenje reisa i rijaseta. Krenulo se od prozivanje IZ-a da je zakasnila sa rezolucijom a evo sad se otvoreno blati reis i rijaset (nakon pauze koja je trajalo od izbora za reisa do ovamu). Znamo da su pred izbore za reisa isto ovako ljudi oko FINa kampanjski djelovali protiv reisa kako bi Karic pobijedio.

To postaje sve ocitije.


Nema vehabija :roll:
Samo su se "dvije vode zavadile" :shock:

User avatar
Jimmy_The_Saint
Posts: 2436
Joined: 09/01/2006 11:16
Location: Koliba na Rogoju
Contact:

Post by Jimmy_The_Saint » 01/12/2006 11:02

Nego, ako ja odsad počnem uplaćivati vitre u Katoličku Zajednicu, jel' mi to kabul? :D

Lika
Posts: 188
Joined: 03/10/2005 16:19

Post by Lika » 01/12/2006 11:35

novajlijica pa i ti na budzetu?! :roll:

User avatar
Abu FEED el-Castro
Posts: 1662
Joined: 19/04/2006 11:41
Location: BH Teheran

Post by Abu FEED el-Castro » 01/12/2006 11:38

Vidim da postirate super stvari koje teku jednim tokom, pa evo da i ja:
(Ima i link http://www.sarajevo-x.com/forum/viewtopic.php?t=23185, ali lakse ovako)

Intervju: Jasmin Merdan, jedan od autora knjige Vehabizam/Selefizam i osnivač ZAPRET-a, centra za preventivu terorizma

Nije svaki vehabija terorist, nego je svaki terorist vehabija!

Jasmin Merdan je rođen u Sarajevu 1980. U Jordanu je na filozofskom fakultetu diplomirao arapski jezik i književnost i hafiz je. Sa Adnanom Mešanovićem napisao je knjigu Vehabizam/Selefizam - Ideološka pozadina i historijski korijeni koju je nedavno objavio sarajevski izdavač Srebreno pero. Dva autora se sistematski obračunavaju sa vehabijskim pokretom i, naročito, sa posljedicama koje je izazvao u Bosni i Hercegovini

Eldin Hadžović

DANI: U ovdašnjoj narodnoj uobrazilji postoji stav o vehabijama kao o ljudima sa dužim bradama i kraćim patalonama. Vi u knjizi tvrdite da je vehabizam puno ozbiljnija pojava. Šta je, ustvari, vehabizam?

MERDAN: Bilo bi nemoralno i nenormalno kada bi neko dizao toliku halabuku oko nečijeg izbora vlastitog vanjskog izgleda, dakle u ovom slučaju brade i pantalona. To nije suština rasprave. Vehabizam je nešto mnogo sofisticiranije i više kamuflirano nego što to može na prvi pogled izgledati. Knjiga je to razradila, ali evo: vehabizam je ona dimenzija bukvalne interpretacije nekih kur'anskih i hadiskih tekstova koji se tiču Božijeg bića, nastala još u ranom periodu islama, pospješena političkom klimom, kada je zadobila svoje složenije oblike u vremenu emevijske vladavine, sistematizirana u vremenu Ibn Tejmijje (14. vijek), a konačne karakteristike i posljednju reformu dobila u doba Muhammeda bin Abdulwehhaba. Dakle to je srž iz koje niče sve ostalo vezano za vehabizam, a što je toliko pojavno i eksponirano u današnjem dobu. Između ostalog i ekstremizam i terorizam. Terorizam je zapravo samo rep na tijelu vehabizma, i to jedan od repova, i manje-više svi oni koji se dižu protiv terorizma danas zapravo barataju repom dok glava slobodno i neometano biva zanemarena. Na osnovu ovoga što sam rekao može se primijetiti da mi vehabizmom nazivamo i ono što je zapravo postojalo i prije samog Muhammeda bin Abdulwehhaba, koji je samo jedan od obnovitelja te misli i po čijem su nazivu danas postali poznati. To sam rekao samo radi uprošćavanja materije. Termin nije sporan, upotrijebljen je više uslovno. Bitna je suština, a suština ove ideologije je izložena u knjizi: govoriti o vehabizmu znači govoriti o sekti i o najvećoj novotariji koja se ikada pojavila u islamskom ummetu. Naročito stoga što vehabijsko sektaštvo izbija iz same srži ummeta, iz jednog od četiri mezheba, ili bolje rečeno - iz loše interpretacije jednog od četiri mezheba koju su učenjaci ovog mezheba nastojali zaliječiti, doduše, bez većeg uspjeha.

DANI: Zašto smatrate da je vehabizam društvena opasnost u ovoj i ovakvoj Bosni i Hercegovini i da li se tu kriju motivi za pisanje ove knjige?

MERDAN: Vehabizam je u Bosni od svoga dolaska do danas prošao kroz više faza; od osude i zabrane (među masama) do konačne "legalizacije" koju danas uživa. Nema sumnje da su muslimani u BiH u proteklom ratu dokazali po ko zna koji put svoju toleranciju, umjerenost i pravičnost. Ova tri obilježja su po mojem mišljenju glavni faktori muslimanskog opstanka na ovim prostorima uz Božiju volju, te im se nije dogodila sudbina muslimana iz Andelusa. Ukoliko bi posmatrali vehabije kroz ova tri faktora ili vrline, bez sumnje bi došli do rezultata da ih nijedna od njih ne krasi. Njihov ekstremizam negira njihovu umjerenost, njihova nepodnošljivost spram drugih, čak (i naročito) spram muslimana koji drugačije misle, negira njihovu toleranciju. Dovoljan nam je samo primjer šta rade vehabije ovih dana u Iraku, gdje podmeću eksploziv u džamije i oko drugih objekata njihove braće u islamu, šija. Oni isto tako, kada im se pruži prilika, svirepo postupaju i sa sunijama kao što je poznato iz historije nastanka pokreta Muhammeda bin Abdulwehhaba. Ukoliko ovome još dodamo klošarstvo kao vehabijsku pratilju, bit će nam jasno otkuda dolazi opasnost nastranih tumačenja. Situacija je već odavno alarmantna, na što su i ranije ukazivali Senad ef. Agić i prof. Rešid Hafizović, međutim mi kao nacija u principu ne prepoznajemo belaje sve dok nas valjano ne udare po glavi. Četnici su već bili protjerali pola istočne Bosne a po Sarajevu smo još uvijek govorili: "Neće biti rata..."

DANI: Oprostite, šta podrazumijevate pod "klošarstvom" u vehabizmu?

MERDAN: Moglo bi se reći da je to nepisano pravilo, kako u arapskom svijetu tako i kod nas, da ova ideologija uglavnom plijeni ljude sa lošom pozadinom, u najboljem slučaju one koji nisu imali jačeg dodira sa islamom. Duhovnu prazninu, gubitak identiteta, nedostatak uzora, želju za čistim životom, različitim od onog dotadašnjeg, i htijenje za vraćanjem izvornoj vjeri, u nedostatku ičeg drugog ovi lovci na ljudske duše itekako koriste. S druge strane, dugovremeni duhovni ambis u kojem su bili traži svoju izgubljenu satisfakciju, a vehabizam se tu pojavljuje kao fatamorgana, koja u par koraka nadomješta izgubljeno, i čak i više; od pukog neznalice koji tek treba da uči, i od duhovnog bogalja kojem su potrebne godine duhovnog susprezanja i odgajanja, vehabizam preko noći stvara muftiju i evliju bez premca. Čist psihološki fenomen.

DANI: Islam je u svojem temelju vjera mira i tolerancije. Otkuda u vehabijskom pokretu toliki naboj nasiljem?

MERDAN: Njihova ideologija počiva na literarnoj interpretaciji nekih kur'anskih i hadiskih tekstova. Otuda i vjerovanje u postojanje "spašene skupine", u cijepanje ummeta na 73 frakcije od kojih je samo jedna spašena, dok su sve ostale u Vatri. Svakako - ta jedna jedina je njihova. Uz to: anuliranje razuma utkano u same temelje ove ideologije, duhovna osornost i nedostatak pluralizma nastalog u vremenu emevijske vladavine, koja je na taj način uspjela da se održi na tronu i ukloni sve političke ili druge protivnike. Svakako na čelu protivnika je bila Poslanikova a.s. časna porodica Ehlul-bejt, koja je zbog toga i diskriminisana od strane vehabija, naročito onih klasičnih, poput Ibn Tejmijje. To je usput i još jedan od temelja vehabizma koje knjiga obrazlaže. Pogledajte reakcije na karikature Poslanika: one su uslijedile mahom u zemljama gdje se očuvao islamski tesavuf - Sirija, Libanon, Pakistan, Afganistan, među muslimanima na Zapadu, te u šiitskim zemljama. Dok su se u zemljama u kojima je vehabizam rasprostranjen (Saudijska Arabija, Jordan i zemlje Zaljeva) uglavnom javljali stidljivi glasovi, pa su čak te karikature bile objavljene i u jednom jordanskim novinama, što ne čudi, jer je u jednoj od tih zemalja branjena doktorska disertacija na temu ekshumiranja Poslanikovog tijela iz njegovog kabura.

DANI: U jednom dijelu knjige navodite da ne smijemo čekati da eksplodira bomba ispred američke ili britanske ambasade u BiH da bismo shvatili koliko vehabije mogu biti opasne, i u tom smislu terorizam dijelite na ideološki i praktični. Da li je vehabizam nužna podloga za terorizam?

MERDAN: Da, svakako, upravo o tome i govorimo! Ideološki terorizam, pod kojim se podrazumijeva zastrašivanje neistomišljenika, platforma je za praktični. Međutim moramo naglasiti da nije svaki vehabija terorist, ali je zato svaki terorist vehabija, naravno kada govorimo o onome što svijet danas zove muslimanskim terorizmom! Sve što se danas dešava među muslimanskim svijetom, od Indonezije do Amerike, i što svakodnevno gledamo na medijima, manje-više ide ovome u prilog. I ako izuzmemo šaku preostalih Saddamovih fanatika u Iraku koji nemaju veze sa vjerskom motivacijom, niko od muslimana - niti šije, niti sufije, niti sljedbenici mezheba - ne stoji iza nereda i ne čini zlodjela osim vehabija! To nam također govori da se terorizam ne može povezati sa islamom nego jednom grupom zastranjenih muslimana čiji su fundamenti izloženi u ovoj knjizi...

DANI: Koliko je vehabijsko učenje uzelo maha u BiH? Kako objašnjavate da je vaš rad podržao samo jedan ovdašnji islamski učenjak - prof. dr. Rešid Hafizović? U knjizi donosite opširan spisak istaknutih aktivista i ideologa vehabizma, u svijetu i kod nas...

MERDAN: U većem broju arapskih zemalja trebalo im je manje od 30 godina da preuzmu glavnu riječ i dominaciju nad uzdama tradicionalnog islama. U mnogim zemljama se još samo sa stidom može spomenuti pripadnost nekom tarikatu, ešarijskom ili maturidijskom pravcu, čak i mezhebu. Oni slijede i predvode "pravi islam"! Kod nas su upotrijebili iste metode, a već su aktivni više od decenije... Ako pasivno budemo gledali šta rade i kako kupe simpatije naše omladine žedne vjere, a ne ponudimo islamsku alternativu - koju u Bosni imamo 500 godina - rezultat će biti, iako možda sporiji, na kraju identičan. A tada neka nam je Bog na pomoći.

Porazna je činjenica da je uz naš rad stao samo cijenjeni prof. Hafizović. Porazna, zato što su svi kojima smo pokucali na vrata pohvalili knjigu i dijelili isto mišljenje, ali se niko nije usudio da u javnosti transparentno i direktno stane protiv ove ideologije. Čak smo iz kabineta jednog renomiranog profesora na Fakultetu islamskih nauka dobili i ovaj odgovor: "Sa tim spiskovima u knjizi, recenziju vam može dati samo onaj ko ne pretenduje na visoke pozicije u Islamskoj zajednici!" Sami spiskovi su, pak, bili naša velika dilema i moglo bi se reći da su diskutabilni. Međutim, ko pročita knjigu i vidi šta ustvari naučava ova ideologija, teško će povjerovati da danas (i kod nas) ima ljudi koji vjeruju u takvo što. Liči više na neke drevne teološke i filozofske rasprave. Spiskovi pokazuju da ih ima, itekako. I da su vrlo aktivni, i da je zahvaljujući njima, vehabizam našao plodno tlo kod nas. Atraktivni istjerivači duhova, koji su na svojim seansama iscjeliteljskim sposobnostima liječili narodne mase, obišli su cijelu našu zemlju. Videokasete Muharema Štulanovića su se do skoro mogle naći i po sarajevskim ulicama kod uličnih prodavača...

DANI: O prodaji te i slične ideologije (čak i filmova sa strahotnim sadržajem) na sarajevskim ulicama izvještavali smo prije više od godinu dana. Čini se da vehabijski pokret u BiH, Sandžaku... snažno uporište nalazi upravo u propagandi - od letaka, knjiga, brošura pa do multimedijalnih CD-ova i raznih misionara, čemu ste posvetili značajan dio knjige. Možete li to objasniti?

MERDAN: Svakako da besplatna i uprošćena literatura, kombinovana sa živim prikazom ljudi koji su radi iste živjeli, i još - što je dojmljivije - umirali, ostavlja snažan utisak, posebno na mlade ljude. To je suština. Ne treba zaboraviti ogromnu finansijsku podršku koju vehabije širom svijeta uživaju i s kojom lahko regrutuju i one koji se možda ne slažu potpuno sa njima, a bez koje bi ova ideologija bila mrtva. U isto vrijeme paradoksalno je da nas cijeli svijet proziva da smo leglo terorizma, mi to svakako i rukama i nogama negiramo, a u studentskim domovima u Sarajevu se prikazuju videokasete akcija iz Čečenije, Afganistana itd. Možda su toj propagandi najviše doprinijela "braća" iz lista Saff. Opširnije smo govorili u samoj knjizi, a i u fusnotama se nalazi dosta toga.

DANI: Po svemu što ste do sada rekli, može se zaključiti da se baš i nije pametno zamjeriti vehabijama. Mislite li da ste hrabri kad ste se odlučili na objavljivanje ove knjige?

MERDAN: Nas je svega dvojica, i pitanje je da li smo ludo hrabri ili hrabro ludi. Doduše, roditelji su me otpisali kad su vidjeli knjigu, rekli su da nisam normalan protiv čega se dižem. Knjigu zato niko nije ni vidio dok nije izašla iz štampe. Ne vjerujemo da će vehabije učiniti nešto protiv nas, nisu još krenuli u neki frontalni napad - a i da jesu, pitanje je da li bismo im mi bili prvi prioritet. Možda neka budala iz njihovih redova pokuša neki fizički napad. Svjesni smo, međutim, da će veći napad uslijediti od nekih ljudi iz IZ-a, i možda ljudi iz struktura vlasti - ubacivanje u pogrešne kontekste, pripisivanje terorizma islamu i sl. Mada je jasno da mi zapravo želimo da branimo islam i muslimane, i da je to naš motiv. Prednost je možda jedino što nismo aktivni članovi niti jedne strukture, političke ili druge, te tako nismo ničim uslovljeni.

DANI: Kakvi su vam planovi?

MERDAN: Osnovali smo prvu nevladinu organizaciju Centar za preventivu terorizma ZAPRET, čiji je cilj objasniti o kakvim se sve idejama ovdje radi. Dakle, ne "borbu" protiv terorizma, jer je borba policijski posao, a u isto vrijeme to je hod za palikućom i gašenje vatre za njim. Nužno je palikuću uhvatiti za ruku i spriječiti ga da pali. Poslanik a.s. veli: "Pomozi svog brata, činio on nasilje, ili mu se činilo." Rečeno je: "U redu za ovog kojem se čini nasilje, ali kako da pomognemo ovog što nasilje čini?" Poslanik reče: "Spriječite ga da to radi!" Vehabizam je tipični vid indoktrinacije, a jedini način sprečavanja je ispravna edukacija i doktrinacija. Mislim da je to jedini i najbolji način rješavanja ovog globalnog problema, prije svega muslimana, a onda ostalih.
:faraon1: :faraon1: :faraon1: :faraon1: :faraon1: :faraon1: :faraon1: :faraon1: :faraon1: :faraon1:

Bice nesta na kraju, vide se konstruktivne snage. Mozda mi i nismo toliko propala nacija :D

novajlija
Posts: 41
Joined: 21/11/2006 20:09
Location: BiH

Post by novajlija » 01/12/2006 11:54

naravno da nema vehabija :) . Ne vjerujem da je reis lagao na hayatu.

User avatar
Bosanac sa dna kace
Posts: 8632
Joined: 27/06/2005 20:21
Location: ponutrače

Re: Hafizović: Saopćenje Rijaseta je vrhunac reisovog beščaš

Post by Bosanac sa dna kace » 01/12/2006 12:05

Fair Life wrote:
DANI - Broj 494 - 01.12.2006. wrote:HAFIZOVIĆ:Ono što posebno zabrinjava je činjenica da se reagira sa pozicije institucije, koristeći autoritet reisa, kako bi se obračunalo sa jednim univerzitetskim profesorom i njegovim stavovima koji su izloženi po akademskim standardima i uz dostojne činjenice i literaturu. Tako se jedino u autoritarnim režimima postupalo.

Ma opiso si nam ga pravo ono akademski i inetelktualno, nema se sta rec! :oops: fala ti i dje cuo i dje necuo! :oops:

Lika
Posts: 188
Joined: 03/10/2005 16:19

Re: Hafizović: Saopćenje Rijaseta je vrhunac reisovog beščaš

Post by Lika » 01/12/2006 12:43

Bosanac sa dna kace wrote:
Fair Life wrote:
DANI - Broj 494 - 01.12.2006. wrote:HAFIZOVIĆ:Ono što posebno zabrinjava je činjenica da se reagira sa pozicije institucije, koristeći autoritet reisa, kako bi se obračunalo sa jednim univerzitetskim profesorom i njegovim stavovima koji su izloženi po akademskim standardima i uz dostojne činjenice i literaturu. Tako se jedino u autoritarnim režimima postupalo.

Ma opiso si nam ga pravo ono akademski i inetelktualno, nema se sta rec! :oops: fala ti i dje cuo i dje necuo! :oops:


pored copy/paste pametovanja kao i obicno obavezna je i dnevna doza gluposti od naseg inteletukca sa dna kace...bravo maaaajstoreeee
blago Banovicima kad spoznaju tvoje intelketkutralne dosege...

:roll:

Kwaheri
Posts: 3290
Joined: 30/04/2004 12:33

Re: Hafizović: Saopćenje Rijaseta je vrhunac reisovog beščaš

Post by Kwaheri » 01/12/2006 12:50

Bosanac sa dna kace wrote:
Lika wrote:
Bosanac sa dna kace wrote:
Fair Life wrote:
DANI - Broj 494 - 01.12.2006. wrote:HAFIZOVIĆ:Ono što posebno zabrinjava je činjenica da se reagira sa pozicije institucije, koristeći autoritet reisa, kako bi se obračunalo sa jednim univerzitetskim profesorom i njegovim stavovima koji su izloženi po akademskim standardima i uz dostojne činjenice i literaturu. Tako se jedino u autoritarnim režimima postupalo.

Ma opiso si nam ga pravo ono akademski i inetelktualno, nema se sta rec! :oops: fala ti i dje cuo i dje necuo! :oops:


pored copy/paste pametovanja kao i obicno obavezna je i dnevna doza gluposti od naseg inteletukca sa dna kace...bravo maaaajstoreeee
blago Banovicima kad spoznaju tvoje intelketkutralne dosege...

:roll:

slobodno.... :x


:lol:
Bosanac :oops: lakshe ba malo.... prijavit cu te braci u Hrvatima :D

User avatar
Bosanac sa dna kace
Posts: 8632
Joined: 27/06/2005 20:21
Location: ponutrače

Re: Hafizović: Saopćenje Rijaseta je vrhunac reisovog beščaš

Post by Bosanac sa dna kace » 01/12/2006 12:53

zena wrote: :lol:
Bosanac :oops: lakshe ba malo.... prijavit cu te braci u Hrvatima :D

:lol:

Celicna_saka
Posts: 902
Joined: 15/07/2005 21:47

Post by Celicna_saka » 01/12/2006 13:00

Predubok je Hafizovic za ove iz IZ-a i neformalne vehabijske krugove. Mogu mrsiti do sutra ali na Hafizovicev smec u vidu koridora 5c i lopte sa svjetskog prvenstva jednostavno nemaju odgovor.

Kwaheri
Posts: 3290
Joined: 30/04/2004 12:33

Re: Hafizović: Saopćenje Rijaseta je vrhunac reisovog beščaš

Post by Kwaheri » 01/12/2006 13:07

Bosanac sa dna kace wrote:
zena wrote: :lol:
Bosanac :oops: lakshe ba malo.... prijavit cu te braci u Hrvatima :D

:lol:


...ja tebi ozbiljno... da ti ne bi prisjelo... :D

btw... rijetko je ko kao Hafizovic, toliko ljudskosti i intelektualne hrabrosti... Reisu duzno postovanje, ali bome... jedan je Resid. 8-)
Nadam se samo da nece odustati...da ce se stvari istjerati na cistac.

p.s.
Reis nije imao ni toliko hrabrosti da istupi kao institucija Resi-ul-uleme, vec se zakriva iza institucije Rijaseta... ni procedura nije zadovoljena... da ne kazem, da je mogao istupiti i kao profesor na FIN-u... al yok.. Rijaset, cije sjednice nije ni bilo... :-?

User avatar
njonjica
Posts: 3946
Joined: 05/06/2006 02:45
Location: Seher
Contact:

Re: Hafizović: Saopćenje Rijaseta je vrhunac reisovog beščaš

Post by njonjica » 01/12/2006 13:11

zena wrote:
Bosanac sa dna kace wrote:
zena wrote: :lol:
Bosanac :oops: lakshe ba malo.... prijavit cu te braci u Hrvatima :D

:lol:


...ja tebi ozbiljno... da ti ne bi prisjelo... :D

btw... rijetko je ko kao Hafizovic, toliko ljudskosti i intelektualne hrabrosti... Reisu duzno postovanje, ali bome... jedan je Resid. 8-)
Nadam se samo da nece odustati...da ce se stvari istjerati na cistac.

p.s.
Reis nije imao ni toliko hrabrosti da istupi kao institucija Resi-ul-uleme, vec se zakriva iza institucije Rijaseta... ni procedura nije zadovoljena... da ne kazem, da je mogao istupiti i kao profesor na FIN-u... al yok.. Rijaset, cije sjednice nije ni bilo... :-?


:thumbup:

Reina
Posts: 1236
Joined: 08/04/2005 11:58

Post by Reina » 01/12/2006 13:13

sto ti kazes @zeno nek istjeraju na cistac,
nekoliko puta sam imala priliku da slusam prof. Hafizovica na TV
pa imalo se sta cuti i nauciti... toliko..

User avatar
Bosanac sa dna kace
Posts: 8632
Joined: 27/06/2005 20:21
Location: ponutrače

Re: Hafizović: Saopćenje Rijaseta je vrhunac reisovog beščaš

Post by Bosanac sa dna kace » 01/12/2006 13:16

zena wrote:
Bosanac sa dna kace wrote:
zena wrote: :lol:
Bosanac :oops: lakshe ba malo.... prijavit cu te braci u Hrvatima :D

:lol:


...ja tebi ozbiljno... da ti ne bi prisjelo... :D

btw... rijetko je ko kao Hafizovic, toliko ljudskosti i intelektualne hrabrosti... Reisu duzno postovanje, ali bome... jedan je Resid. 8-)
Nadam se samo da nece odustati...da ce se stvari istjerati na cistac.

p.s.
Reis nije imao ni toliko hrabrosti da istupi kao institucija Resi-ul-uleme, vec se zakriva iza institucije Rijaseta... ni procedura nije zadovoljena... da ne kazem, da je mogao istupiti i kao profesor na FIN-u... al yok.. Rijaset, cije sjednice nije ni bilo... :-?

ma zeno iza sve te hajke na vehabije stoji sasvim nesto durgo, time se odvlaci pazanja od pravih problema, ispade da mi nemamo drugih problema do vehabija! :-?
a za koridor Vc, javili se ljudi iz Malezije da ga prave, sto ne spomenu Resid i to, sta bi s tim?

Kwaheri
Posts: 3290
Joined: 30/04/2004 12:33

Post by Kwaheri » 01/12/2006 13:21

Reina wrote:sto ti kazes @zeno nek istjeraju na cistac,
nekoliko puta sam imala priliku da slusam prof. Hafizovica na TV
pa imalo se sta cuti i nauciti... toliko..


:kiss:

Tacno, na cistac. Nema nista od smetanja ispod tepiha...
Bog sami zna, u kojem smjeru bi institucija hilafeta bila otisla, da su se stvari istjerale na cistac, a ne ostavljalo se u "emanet" i teret svim kasnijim genracijama sukob među ashabima i tabi'inima... :roll:
Reisu jednom poslo za rukom da stvari gurne pod tepih, sa imamima - saradnicima UDBE... (ograđujem se od svih komentiranja na ovu temu, jer znam da su neki bili "prisiljeni" ali neki i nisu) i zato se nadam da ovo s vehabijama nece... Mogao je Rijaset naci neko rjesenje, ako ni zbog cega drugog, ono zbog mogucnosti da taj "teret" ponesu i svi casni imami iz redova islamske zajednice... penzija je bila najbolje rjesenje, zna to Rijaset, al... opet nije...

Nije rjesenje u lincu i hajki, ali treba ih suociti direktno s njihovom ideoloskom podlogom... kako sam vec govorila i ne dozvoliti im da nam prodaju "brand" necega na sto nemaju pravo.

Kwaheri
Posts: 3290
Joined: 30/04/2004 12:33

Re: Hafizović: Saopćenje Rijaseta je vrhunac reisovog beščaš

Post by Kwaheri » 01/12/2006 13:23

Bosanac sa dna kace wrote:
zena wrote:
Bosanac sa dna kace wrote:
zena wrote: :lol:
Bosanac :oops: lakshe ba malo.... prijavit cu te braci u Hrvatima :D

:lol:


...ja tebi ozbiljno... da ti ne bi prisjelo... :D

btw... rijetko je ko kao Hafizovic, toliko ljudskosti i intelektualne hrabrosti... Reisu duzno postovanje, ali bome... jedan je Resid. 8-)
Nadam se samo da nece odustati...da ce se stvari istjerati na cistac.

p.s.
Reis nije imao ni toliko hrabrosti da istupi kao institucija Resi-ul-uleme, vec se zakriva iza institucije Rijaseta... ni procedura nije zadovoljena... da ne kazem, da je mogao istupiti i kao profesor na FIN-u... al yok.. Rijaset, cije sjednice nije ni bilo... :-?

ma zeno iza sve te hajke na vehabije stoji sasvim nesto durgo, time se odvlaci pazanja od pravih problema, ispade da mi nemamo drugih problema do vehabija! :-?
a za koridor Vc, javili se ljudi iz Malezije da ga prave, sto ne spomenu Resid i to, sta bi s tim?


Bosanac, sad bih citirala uvazenog kolegu Manijaka

pojam ne znash :D

bez uvrede, stvari su malo kompleksnije prirode... :oops:

Lika
Posts: 188
Joined: 03/10/2005 16:19

Post by Lika » 01/12/2006 13:25

Izgleda nekima (mnogima) nije jasno ko je prof. Resid Hafizovic...
trebaju mnogi na noge ustati kada se spomene ime njegovo, pa covjek je napisao najvise knjiga od svih Bosnjaka u historiji, preveo preko 20 djela, tip nespava od rada a ovdje (kao i u IZ) ga komentarisu i kritikuju neki guzica usranih i koji neznaju odakle su suplji...

Zao mi je sto ce ostati neshvacen i sto po defaultu nema potrebnu podrsku koja mu je sada potrebna od ljudi "cija se pika" ali to je tako jer tip gazi 100 godina ispred svih.

Reisovo bescasce nije nista novo (bilo je i gorih primjera u vrijeme komunizma) vec je jedan od mnogih tragikomicnih primjera licemjerstva, sujete, gluposti i nadasve nevidjenog bezobrazluka... spostovanog Serica

User avatar
black
Posts: 15218
Joined: 19/06/2004 16:00
Location: ispod tresnje
Has thanked: 1 time
Been thanked: 6 times

Post by black » 01/12/2006 13:35

sve do sad sam mislio da reis seric ima soli u glavi ali sad je definitivno pao, on je jedan obican mlakonja..niko od njih nije dorastao prof. Hafizovicu i kamo srece da je takvih ljudi vise kao sto je prof.

Post Reply