Lojalan , poslušan , neposlušan ..aktivan gradjanin &#82

Stranke, političari... Recite i Vi svoje mišljenje!
Post Reply
Slavko Klisura
Posts: 121
Joined: 26/10/2005 19:36
Location: Gorazde

#1 Lojalan , poslušan , neposlušan ..aktivan gradjanin &#82

Post by Slavko Klisura » 18/06/2006 00:54

Razmisljanje nad ,mozda ,budjenjem gradjana BiH

Lojalan , poslušan , neposlušan ..aktivan gradjanin …i BiH?!

Riječ lojalnost koja dolazi od francuske riječi lojal znači odanost ili vjernost određenoj zemlji, poretku, ustanovi, organizaciji, prijatelju ili ideji. U najširoj definiciji pojam lojalan građanin predstavljao bi državljana neke zemlje koji poštuje zakone države u kojoj živi, te analogno tome predano ispunjava i određena prava i obaveze.


Kako pojedinac ne bi došao u situaciju da njegova građanska lojalnost bude zloupotrebljena od strane vlasti i okrenuta protiv njega samog, potrebno je da građani steknu političko obrazovanje o državi u kojoj žive. Obrazovanje građana pretpostavlja informisanost o društvenim i političkim tokovima i minimalno poznavanje zakonskog sistema i institucija. U najobičnijim životnim situacijama građani bi trebali poznavati principe i zakone koji određuju njihova prava i dužnosti, te razabrati slučajeve kada ih treba primjeniti. Osim orijentacije u društvenom životu političko obrazovanje omogućuje pojedincu da predvidi ponašanje okoline dok je ono u skladu sa zakonom, i da predvidi posljedice svojih vlastitih djela. Važnost političkog obrazovanja građana nameće nam se iz činjenice da država nije neutralna i anonimna vlast, nego institucija kojom upravljaju ljudi koji imaju lične interese. Ukoliko je država u službi tih interesa, ukoliko omogućava nekim slojevima stanovništva da pojačaju svoju premoć nad ostalim, tada je lojalnost građana takvoj državi obična prijevara koja dovodi do pristajanja većine pojedinaca na privilegije manjine ( BiH !!!! )

Savjestan građanin bi trebao biti pojedinac koji je lojalan državi i vlasti sve dok su oni u funkciji opšteprihvaćenih načela jednakosti i pravednosti.Međutim, ukoliko vlast prekrši ta načela savjesni građani bi trebali da se mobilizuju protiv zločina i korupcije i priskoče u pomoć drugim građanima koji su žrtve nepravde. Snažan stimulans za pokretanje građanske vrline mogao bi biti osjećaj nužnosti.
Naime, kada nepravda i korupcija u nekom društvu postanu nepodnošljivi, građani putem zajedničkog angažmana moraju da otkriju vrijednosti koje zaslužuju da budu branjene, po načelu da se štiteći prava i slobode jednog čovjeka brani sloboda i čast čitavog društva ( BiH ..?)


Post Reply