Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Stranke, političari... Recite i Vi svoje mišljenje!
Novak20
Posts: 7648
Joined: 11/02/2014 18:55

Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by Novak20 » 03/07/2016 14:15

Postojanje opozicije sprječava da se vladajuća partija identificira s državom, da postane državna partija i da svoje interpretacije općeg dobra proglasi jedinima važećima i apsolutnima.

Nama se u stvari ovo već desilo jer prave opozicije skoro da i nemamo. Praktično isti vladaju frtalj vijeka. Da je danas bolje nego jučer ili da će sutra biti bolje nego danas, ne bih rekao ni A.

Posljedice dvadesetogodišnje vladavine istih ljudi, lidera i njihovih stranaka dovele su do toga da na svakom polju društvenog i privrednog razvoja nazadujemo u odnosu na okruženje. Jbg. uz ove političare se danas pitam da li ću sutra imati pošteno zarađenu i uplaćenu penziju umjesto da gledam reprezentaciju BiH na Euru. :)
Nemam iluzija da ovaj forum može promijeniti bilo šta ali ima ovde dosta pametnih i dobronamjernih ljudi čije mišljenje vrijedi i može ostati zapisano na jednom mjestu. Mislim da se bolje se baviti greškama opozicije sa pozivom da iste isprave na vrijeme nego gubiti vrijeme na besmislenom prebrojavanju krvnih zrnaca. Besmislenom, jer košulja zvana Dejton garantuje granice u kojima se običan građanin može patiti više ili manje. Na duge ili nešto kraće staze. Ja bih volio ovo drugo.

Opozicija kao kopija vladajućima mi ne pomaže i ne treba. Z.L. me je ubijedio u to.

Kakva bi bila opozicija po našoj mjeri, gdje griješe oni koji pripadaju strankama opozicije i kako ih natjerati da isprave vlastite greške ? Kako ih natjerati da ne budu mlaki i u kooperaciji sa vlastima ?

Bujrum. Izvolite.


[preuzeto iz: Waldemar Besson/Gotthard Jasper, Vodič kroz modernu demokraciju. Sastavni dijelovi slobodnog državnog uređenja, Bonn 1990.] Star tekst ali taman iz godina gdje je vrijeme za nas stalo. Koga mrzi nek' ne čita.

Vlada i opozicija

Koliko je demokratska vlada u vođenju unutarnje i vanjske politike uvijek vlada partije, ne može se ni iz cega tako dobro vidjeti kao iz postojanja parlamentarne opozicije, koja istupa protiv većinske vlade u parlamentu. Tek vlada i opozicija zajedno, u normalnom slučaju, čine cjelokupnost političkih snaga jedne nacije. Opozicija je - rečeno je s pravom - uz vladu drugi pokretač politike. Postojanje opozicije sprječava da se vladajuća partija identificira s državom, da postane državna partija i da svoje interpretacije općeg dobra proglasi jedinima važećima i apsolutnima.

Dva osnovna uvjerenja, koja spadaju u osnovne elemente demokratskog državnog uređenja, odgojila su instituciju parlamentarne opozicije. Prvo uvjerenje je da demokracija dobiva na dinamici uz pomoć socijalnih i političkih konflikata. Tek u stalnoj borbi mišljenja dolazi se do političkih točaka uz čiju se pomoć mogu riješiti nastali problemi (...).

Opozicija kao suprotna vlast

Opozicija koju je demokracija omogućila i koju smatra neophodnom zasniva se na osnovnim iskustvima političkog života. Tko smatra da postoji principijelna opasnost od zloupotrebe neograničene moći, mora vidjeti opasnosti i u demokraciji, a njih treba presresti sustavnom kontrolom vlasti. Parlamentarna opozicija je ona sila koja ima najviše utjecaja i koja je najvažnija u kontroliranju državne vlasti. Prema pretpostavkama anglosaksonskog parlamentarnog teoretičara 18. stoljeća, zapravo pronalazača parlamentarne opozicije, vlada i opozicija razlikuju se i po stalnoj tenziji između onoga tko posjeduje vlast i onoga tko je ne posjeduje. Demon moći opasan je samo za vladu, za onoga tko je posjeduje, jer sa sobom nosi opasnost korupcije. Zadaca opozicije je spriječiti takav razvoj. Institucionaliziranjem opozicije treba biti osigurana sloboda, tako što će se prirodu čovjeka, posebno prirodu čovjeka koji je na vlasti, spriječiti da krene putem koji bi slobodu odveo u anarhiju ili u despotiju.

Ideja parlamentarne opozicije zbog toga predstavlja pokušaj de se nadiđu nedostaci čovjeka te da se zajednici istodobno osigura činjenica i kritika, djelo i ocjena. Opozicija sa svoje strane preuzima jednu ulogu političkog vodstva, što je u Engleskoj izraženo državnim plaćama za opoziciju i titulom "Her Majesty's Opposition". Institucionalizacija ograničenja moći u parlamentarnom režimu stvaranjem opozicije s pravom je nazvana "nejsretnijim pronalaskom ne suviše bogatog inventara političkih institucija" (Otto Kirchheimer).


Opozicija kao alternativa

Sigurno nije slučajno to da se ideja opozicije razvila u Engleskoj, zemlji klasičnog dvostranackog sustava. Jer u takvom sustavu igra između vlade i vladajuće stranke s jedne te opozicijske stranke s druge strane može iznimno dobro funkcionirati. Opozicija u takvom slucaju u pravilu nema šansu smijeniti vladu za vrijeme legislativnog razdoblja, dok god se vlada sa sigurnošću može osloniti na većinu svoje stranke. Ali to ne sužava političke mogućnosti opozicije: ona na vladu djeluje dovoljno već i samim time što se, u slučaju vladina neuspjeha, sprema preuzeti vlast na sljedećim izborima. Zbog toga ona u parlamentu kritizira mjere vlade i predstavlja bolji program kako bi uvjerila birače da će napraviti dobro samima sebi ako, što je prije moguće, izaberu novu vladu. A mogućnost da na sljedećem izboru zaista dođe na vlast, pokreće je da u kritiziranju vlade zaista bude oštra. Vlada se, s druge strane, također mora boriti za povjerenje birača. Kritika opozicije u parlamentu prisiljava vladu na odgovor, tj. na postavljanje novog težišta svoje politike. Nerijetko se dogaða da vlast pod pritiskom argumentirane kritike opozicije promijeni svoje pozicije. Vlada cesto, isto tako, iskoristivši kritiku opozicije i promijenivši svoje pozicije, dobra djela koja iz toga proizilaze pripiše sebi, na veliko nezadovoljstvo opozicije, ali se time istodobno postiže bolje stanje za zajednicu. Sve se to dogaða pred očima birača koji kao suci svakih četiri ili pet godina trebaju donijeti odluku tko je pobijedio u toj igri. Da bi im se dao materijal za takvu odluku, govori iz parlamenta se često namjerno, ali i s pravom, prenose u javnosti.


Kontrolna funkcija opozicije

I svakodnevni politički posao opozicije u parlamentu je od velike važnosti. Buduci da je vlada proizašla iz stranke koja u parlamentu ima većinu ili iz koalicijskih stranaka, te stranke imaju jako malo razloga i volje da strogo kontroliraju vladu (egzekutivnu vlast); tu funkciju mora preuzeti opozicija, a jedino u predsjedničkom sustavu, kakav je u Sjedinjenim Američkim Državama, preuzima je cjelokupan parlament. Jer stvarna linija razdvajanja u parlamentarnim sustavima ne odvaja vladu i parlament, egzekutivu i legislativu, nego vladu, vladajuću stranku ili koaliciju na jednoj i opozicijske partije na drugoj strani. Klasična raspodjela vlasti zamijenjena je "vitalnom raspodjelom vlasti", o čemu će još detaljnije biti riječi. Kontrolne mogućnosti opozicije ne smije se precijeniti. Samo rijetko opoziciji uspijeva na svoju stranu pridobiti potrebnu većinu koja će glasovati protiv vlade. Ali, već sama javna kritika ili prijetnja zbog nekog stanja može jako djelovati.

Parlamentarna opozicija ima izravan utjecaj na zakonodavstvo. Promjene ustava u pravilu ovise o odobravanju opozicije. Ali, i u normalnom zakonodavstvu opoziciji uspijeva uz pomoć jednog krila vladajuće stranke bitno promijeniti nacrte zakona. Ona preuzima ulogu advokata za interese onih na koje vlada nije obratila, ili ne dovoljno, pozornost te osigurava slobodnu i opširnu diskusiju o nastalim zakonodavnim problemima. Čak je moguće da opozicija pomogne vladi koja naiđe na otpor vlastite stranke jer je predložila neke promjene do kojih je došla prateći kritike opozicije.

Da bi zaista mogla djelovati, opoziciji su potrebna određena parlamentarna prava. Mora biti osigurana od trikova većine oko poslovnika i mora imati dovoljno prostora da u parlamentu može predstaviti svoju kritiku vlade, dobiti podatke i iznijeti svoje prijedloge. Prije svega, u izbornoj kampanji opozicija mora imati iste šanse kao vladajuća stranka, jednak pristup tisku, radiju i televiziji te mora slobodno izražavati svoje ciljeve u javnosti.

Međutim, pravna zaštita jednakosti šansi i djelotvorna zaštita određena za manjinu u parlamentu same nisu dovoljne da bi se vladajućoj stranci i opoziciji osiguralo jednako prostora. Obje moraju poštivati "fair play" koji je vježban u dugoj tradiciji demokratskog društva te moraju imati respekt prema osnovama političkog stila i demokratskog postupka (...).

Mora se paziti da se ne uspostavi određeni model suprotnosti između vlade i opozicije. Engleski model se ne može prenijeti na svaki partijski sustav i sustav vlade. I u višestranackim sustavima može postojati mogućnost institucionalizirane alternative i parlamentarne opozicije kao koalicije vlade i kaoalicije unutar drugih parlamentarnih grupa. Međutim, jako rijetko dolazi do čiste podjele te je stoga u višestranackim sustavima teško povući jasnu liniju između fronte vlade i opozicije (...).

U državama s dvostranackim ili dvogrupnim sustavom stranaka - gdje velika vladajuća stranka s još nekoliko manjih stoji nasuprot oporbenoj ili grupi takvih stranaka - proces promjene vlade je danas veoma otežan. Klupe opozicije su postajale sve tvrđe i tvrđe. U osnovi mora se jako paziti da se šanse opozicije u današnjim demokratskim državama ne procijene potpuno neumjereno i pogrešno.


Problemi opozicije

Ranije je vrijedila teza - Postati vlada. Tko je sjedio u opoziciji, težio je prema procesu postajanja vlašcu. Danas se čini da preuzimanje odgovornosti vlade ima sasvim druge konzekvencije. Mogućnost da opozicija dođe na vlast, postala je manja. Uzroci za to leže u mogućnostima vladajućih stranaka da u pronalasku različitih interesa osiguraju svoje pozicije i za sljedeće izbore (...). Izborni program nije odlučujuća pretpostavka za dobivanje većine na izborima, nego zadovoljavanje interesa birača i ispunjavanje njihovih želja, pa čak i dijeljenje predizbornih poklona. To je jedna od slabosti parlamentarnog sustava. Njegovi kritičari sumnjaju da unutar njega postoji još dovoljno dimanike i šansi da bi se odigrala promjena vlasti. Oni stoga zahtijevaju osnovnu promjenu socijalnih preduvjeta političkog uređenja, kako bi se osigurala ista šansa uspona za sve. Anglosaksonski primjeri (...) još uvijek pokazuju da je promjena vlasti moguća unutar postojećih društvenih odnosa. Ali, oprez je na mjestu: ako se ne osigura živa javna razmjena mišljenja, postoji doza opasnosti za demokratske sustave.

Veliki broj interesnih saveza može se priključiti opozicijskim strankama, ako vlada zapostavlja bitna strujanja unutar socijalnih grupa ili zapostavlja javno mišljenje. Ako vladajuća stranka pokaže nedostatak dinamike za promjene, opozicija dobiva više šansi unutar postojećeg uređenja.

S druge strane, uzimanje u obzir grupnih interesa prisiljava opoziciju da uvijek traži suradnju s vladom kako bi na taj način mogla učiniti nešto za svoju klijentelu. To često ima za posljedicu da opozicija naglašava zajedničko, a zapostavlja kontrolu. Takav je trend izražen u društvu u kojem je građanin primarno zainteresiran za svoju socijalnu sigurnost: šansa za sudjelovanje postaje važnija od tereta opozicije.

Osim toga, kompliciranost zakonodavnih sadržaja zahtijeva obimno znanje i poznavanje činjenica, te prvorazredne informacije. Vladajuća partija sve to vrlo lako može nabaviti preko državne birokracije, dok opozicija u pravilu nema pristup državnoj birokraciji. Zbog toga je njoj još teže razvijati nacrte zakona ili predlagati alternative na nacrte koje je razvila vlada (...).


Građanske inicijative i novi socijalni pokreti

Nastajanjem građanskih inicijativa i novih socijalnih pokreta (...) društvo opozicije na Zapadu doživjelo je novo intenziviranje. U mnogim su slučajavima ti pokreti nastali u protestu protiv vlade i parlamentarne opozicije, jer njihove pozicije nisu smatrane primjerenima postojećem partijskom sustavu. Ali feleksibilnost parlamentarne forme vladavine karakterizira to da je ona u stanju te pokrete integrirati u političke sustave (...). Feministički pokret prisilio je stranke - bile one u vladi ili u opoziciji - da učine izvjesne korekture u svojim programima te da promijene personalnu politiku, jer je sve više žena, politički samosvjesno, s pravom dovelo u pitanje dominaciju muškaraca u političkoj areni te odvagalo težinu ženskih biračkih glasova adekvatno demokratskim principima. Građanske inicijative koje djeluju lokalno ili regionalnio uglavnom rade kao opozicija izvršnim snagama koje na lokalnoj razini provode gradnju preko regionalnih prometnica, aerodroma, deponija za smeće. Stanovnici kojih se to tiče na lokalnoj razini organiziraju svoj otpor protiv takvih parlamentarnih odluka i planiranja. Time oni pokreću konflikte koji inače leže na frontama stranaka te tako dovode novi oporbeni element u igru, koji je posebno teško integrirati strankama koje su angažirane na državnoj razini.

"Pretparlamentarna" opozicija lokalnih građanskih inicijativa ispunjava pretparlamentarni prostor koji u modernoj politici postaje sve kompliciraniji, s najrazličitijim djelovanjima, te tako ima važnu funkciju. Ona omogućava onima kojih se određene odluke tiču da budu saslušani. Isto to, samo s našto drukčijim akcentima, vrijedi i za socijalne pokrete koji se kose s običnim interesnim savezima.

U građanskim inicijativama i socijalnim pokretima često se artikulira i osnovni demokratski zahtjev za višim i djelotvornijim učešćem građana u politici. To se na adresu vlade i parlamentarne opozicije odrazilo kao vrlo djelotvorna provokacija. U zahtjevima, koji su ponakad utopijski i radikalno-demokratski, postavlja se s velikom ozbiljnošću pitanje o elementima koji doista leže u srcu demokratskih sustava. Ako vladi i parlamentarnoj opoziciji uspije dobro se nositi s tim provokacijama, onda od opozicije iz pretparlamenatarnog prostora ne prijete više opasnosti za održanje zajedništva, iz svega se izvlači još veći profit, ako se neke odluke ili planiranja povuku. Ali, ako parlamentarna demokracija ne udovolji želji za većim sudjelovanjem građana u procesima odlučivanja ili sadržajnim ciljevima građanskih inicijativa i socijalnih pokreta, onda postoji opasnost od velikih šteta koje se ponajprije ogledaju u nedostatku osobnog interesa i individualnog angažmana na uspostavljanju demokratskih državnih formi. Opozicija građanskih inicijativa i socijalnih pokreta može pridonijeti tome da se zajednica ne utopi u formi običnog konzumentskog društva. Ako su vlada i parlamentarna opozicija otvorene za njihova pitanja, onda ne može doći ni do otuđenja između parlamentarne demokracije i njenih građana. Preuzimanje ovih pitanja i rješavanje problema te pronalazak poboljšanja za parlamentarnu opoziciju znači veće šanse pri dobivanju glasova birača.


Opozicija u demokratskoj državi

Politički rad u modernoj slobodnoj socijalnoj državi zahtijeva, prije svega, umjerenu političku klimu i sposobnost koja se uvijek iznova mora dokazivati kako bi se iznijele političke kontroverze sastavljene od pronalaženja konsenzusa za političke vrijednosti te pronalaska zajedničkog jezika i u slučajevima kad se nešto čini nemogućim za izglasavanje. Unatoc vrlo striktno određenom obliku tehničkog svijeta, moderna demokracija dopušta različite oblike uređenja, daje uvijek drukčiji redoslijed neodgodivih političkih mjera i pronalazi uvijek nove putove rješavanja političkog problema koje je prihvatljivo za sve. Tako opoziciji unutar postojećeg uređenja ostaje dovoljno mjesta za profiliranje, i to uvijek onda kad ona podnosi principijelnu kritiku protiv vlade. Demokraciji je potrebna legalna opozicija i u parlamentu i izvan njega, čije su snaga i disciplina odlučujuće mjere za slobodu i toleranciju unutar zajedništva. Demokratska politika pokazuje se u svojoj punoj snazi tek u odnosu između vlade i opozicije, koji je u pravilu uvijek pun napetosti.

Opozicija mora imati hrabrosti i fantazije, ali joj je potrebna i društvena klima koja odobrava političku svađu i ne tumači je kao nešto negativno. Njoj je potrebna politička atmosfera koja vladi ne daje pogrešnu prednost kakvu imaju autoriteti i koja ne osuđuje svaku kritiku nazivajući je raskolom. Osim toga, opozicija treba otvorenost za nove inicijative i za socijalna kretanja te spremnost na promjenu osoba u vodstvu kao šanse da se odobre novi društveni i državni impulsi. U tom smislu opozicija je ovisna o izgradnji javnog mišljenja. Samouvjerena i kritički raspoložena javnost najbolja je pomoć opoziciji, koja obrnuto - u političku javnost države stavlja one akcente s kojima ona može postati odlučujuća snaga moderne demokracije.


putokaz1
Posts: 7784
Joined: 31/05/2014 23:56

Re: Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by putokaz1 » 03/07/2016 15:21

Pa kod nas nema opozicije
opozicija je jedino onaj dio glasača koji ne glasa oni su protiv sda/hdz/snsd/sds ali i protiv ostalih jer ostale stranke nisu opozicja
najbliže opozicije je NS ali njih čekamo tek na ovim izborima u Sarajevu

Moenx
Posts: 1205
Joined: 26/06/2013 10:36

Re: Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by Moenx » 03/07/2016 17:10

Ova boldirana prvotna recenica je meni ponekad OK
Zasto ne bi imali stabilnu vlast
Vlast kojoj vjerujes i za koju znas da drzi kljuceve drzave
Drzi sto ne znaci u mnogo smisala da ih posjeduje
Mislim da taj odnos u drustvu u kojem je moguca ekvivalencija izmedju pojmova navedenih u toj recenici uopste nije uvijek u kontrakstu i sukobu sa demokratijom
Mozda to jeste recenica nekog filozofa ali ko kaze da on ima pravo
Jednom rjecju ako vodje nemaju osjecaj da upravljaju istinski ipravedno i jedinstveno drzavom kako ce se taj osjecaj steci kod pojedinca
Naravno sve sa mjerom

User avatar
vivaldi
Posts: 7322
Joined: 16/08/2008 15:56

Re: Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by vivaldi » 03/07/2016 19:52

opozicije nema jer nema sta ponuditi.

glavni cilj opozicije da se mole bogu da neki kolaicioni partner iz vlasti dobije dva zuta pa da oni ulete umjesto njih.

opozicija je samo pripravnicki da uletis u vlast u iste cipele

Novak20
Posts: 7648
Joined: 11/02/2014 18:55

Re: Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by Novak20 » 03/07/2016 21:06

Moenx wrote:Ova boldirana prvotna recenica je meni ponekad OK
Zasto ne bi imali stabilnu vlast
Vlast kojoj vjerujes i za koju znas da drzi kljuceve drzave
Drzi sto ne znaci u mnogo smisala da ih posjeduje
Mislim da taj odnos u drustvu u kojem je moguca ekvivalencija izmedju pojmova navedenih u toj recenici uopste nije uvijek u kontrakstu i sukobu sa demokratijom
Mozda to jeste recenica nekog filozofa ali ko kaze da on ima pravo
Jednom rjecju ako vodje nemaju osjecaj da upravljaju istinski ipravedno i jedinstveno drzavom kako ce se taj osjecaj steci kod pojedinca
Naravno sve sa mjerom


Namjera otvaranja ove teme je dobronamjerna kritika "opozicije" generalno ali može se raspravljati i o vlasti kakvu poznajemo 25 zadnjih godina. Čisto da bi analiza stanja u kome djeluje "opozicija" bila kvalitetnija.

Naravno da "filozof" ili sociolog ne moraju imati pravo. Recimo u ovom slučaju filozofi tvrde da se bez postojanja opozicije vlast identificira sa državom i svoju verziju općeg dobra protura kao jedin ispravnu i važeću.

Našu vlast, uz kratkotrajne izuzetke ne čini jedna partija nego tri na državnom, dvije na federalnom nivou i jedna na nivou RS . Neprikosnoveni su HDZ, SNSD(SDS jedno vrijeme) i SDA(uz povremenu pomoć manjih stranaka). Odmah u startu zapinje za oko da se barem jedna a vjerovatno i dvije od tih stranaka ne identificiraju sa državom BiH. U F BiH jedna stranka se vjerovatno ne identifikuje sa istom ali iz pragmatičnih razloga vrluda desnom stranom ostavljajući razloge za sumnju u lojalnost državi i F BiH. Ostaje i treća stranka koja se formalno identifikuje sa kompletnom državom, RS i Federacijom. Na okupu ih ne drži zajednički cilj i program nego Dejton, pragmatizam, povlastice koje vlast nosi sa sobom i drugi šićardžijski interesi. Zbog toga i usvajaju zakonsku regulativu koja im omogućava što lagodniji život bez straha od odgovornosti i polaganja računa narodu koji ih bira.

Obzirom da su se ove tri partije "zakovale" na vlasti čistim nacionalizmom i strahom od drugoga, ni "opozicija" nije puno bolja. Realno, svaka od ovih vladajućih partija ima opoziciju ali suštinski ne drugačiju od njih samih po pitanju identifikacije sa državom ili nacijom.

Ako se već moramo pomiriti s tim, ne moramo se pomiriti da nas vlast krade i pravi budalama svaki, ama baš svaki dan. Propašćemo kao jedinke i kao narod. Ove dosadašnje treba mijenjati pravom opozicijom kakve trenutno nemamo zbog buljuka "opozicije" koja kopira uhodane šeme i sarađuje sa vladajućim.


Zbog toga je ova tema. Šta više raditi da nas čuje "opozicija". Kako i na koje greške ukazivati pa ako treba i konkretno prozivati.

User avatar
General War
Posts: 14696
Joined: 18/09/2013 22:04

Re: Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by General War » 03/07/2016 22:48

Ne, opozivcija ne postoji...bez totalnog kraha sistema (reset) nema izlaza, vise puta dokazano. To ti je kao kada pokusavas da resetovanjem kompjutera uklonis virus.

Moenx
Posts: 1205
Joined: 26/06/2013 10:36

Re: Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by Moenx » 03/07/2016 23:16

Novak20 wrote:
Moenx wrote:Ova boldirana prvotna recenica je meni ponekad OK
Zasto ne bi imali stabilnu vlast
Vlast kojoj vjerujes i za koju znas da drzi kljuceve drzave
Drzi sto ne znaci u mnogo smisala da ih posjeduje
Mislim da taj odnos u drustvu u kojem je moguca ekvivalencija izmedju pojmova navedenih u toj recenici uopste nije uvijek u kontrakstu i sukobu sa demokratijom
Mozda to jeste recenica nekog filozofa ali ko kaze da on ima pravo
Jednom rjecju ako vodje nemaju osjecaj da upravljaju istinski ipravedno i jedinstveno drzavom kako ce se taj osjecaj steci kod pojedinca
Naravno sve sa mjerom


Namjera otvaranja ove teme je dobronamjerna kritika "opozicije" generalno ali može se raspravljati i o vlasti kakvu poznajemo 25 zadnjih godina. Čisto da bi analiza stanja u kome djeluje "opozicija" bila kvalitetnija.

Naravno da "filozof" ili sociolog ne moraju imati pravo. Recimo u ovom slučaju filozofi tvrde da se bez postojanja opozicije vlast identificira sa državom i svoju verziju općeg dobra protura kao jedin ispravnu i važeću.

Našu vlast, uz kratkotrajne izuzetke ne čini jedna partija nego tri na državnom, dvije na federalnom nivou i jedna na nivou RS . Neprikosnoveni su HDZ, SNSD(SDS jedno vrijeme) i SDA(uz povremenu pomoć manjih stranaka). Odmah u startu zapinje za oko da se barem jedna a vjerovatno i dvije od tih stranaka ne identificiraju sa državom BiH. U F BiH jedna stranka se vjerovatno ne identifikuje sa istom ali iz pragmatičnih razloga vrluda desnom stranom ostavljajući razloge za sumnju u lojalnost državi i F BiH. Ostaje i treća stranka koja se formalno identifikuje sa kompletnom državom, RS i Federacijom. Na okupu ih ne drži zajednički cilj i program nego Dejton, pragmatizam, povlastice koje vlast nosi sa sobom i drugi šićardžijski interesi. Zbog toga i usvajaju zakonsku regulativu koja im omogućava što lagodniji život bez straha od odgovornosti i polaganja računa narodu koji ih bira.

Obzirom da su se ove tri partije "zakovale" na vlasti čistim nacionalizmom i strahom od drugoga, ni "opozicija" nije puno bolja. Realno, svaka od ovih vladajućih partija ima opoziciju ali suštinski ne drugačiju od njih samih po pitanju identifikacije sa državom ili nacijom.

Ako se već moramo pomiriti s tim, ne moramo se pomiriti da nas vlast krade i pravi budalama svaki, ama baš svaki dan. Propašćemo kao jedinke i kao narod. Ove dosadašnje treba mijenjati pravom opozicijom kakve trenutno nemamo zbog buljuka "opozicije" koja kopira uhodane šeme i sarađuje sa vladajućim.


Zbog toga je ova tema. Šta više raditi da nas čuje "opozicija". Kako i na koje greške ukazivati pa ako treba i konkretno prozivati.OK. Rekao bih ja, izmedju ostalog, kako opozicije nema bez vlasti i to je tako logicno
Ovdje gore je tacno i precizno dijagnozirano stanje vlasti
Stanje specificne dekadencije drustva kakve smo svi svjesni , ne samo u tom segmentu nego i svim inim
Ulkratko reagujuci na posuse gore (recimo na treci odozgo) reci cu da se lsazem da je politika postala takva da politicare gotovo i ne zanima konstrukcija i filozofija vlasti kao svete obaveze prema kompleksnom bh drustvu i to u sva tri slucaja(sve tri stranke)-- politika u negativnom smisu postaje vjestina moguceg, pri cemu se u toj masini bespostedno melju mnoga ljudska gradjanska prava
Predzadnji pasus-- pomalo je crn
Da li svi zavisimo od politike-- da li ako ostanemo mutavi na njih odozgo mi ne mozemo uciniti vlasti napredak i napredak nasih obitelji i uzeg i sireg kruga ljudi, uze i sire zajednice
Mislim da i nije tako bas na noz situacija
Ali jeste alarmantna
Ako sikrenuo putem da redefinises opoziciju i zatrazis rjesenje kod iste-- tu imas par zackoljica
Prije svega mnogi iz opozicije su bili na vlasti tako da adresiranje pravih opozicionrskih ljudi jesu katkad corava posla
Opozicija kod nekih etnija je uskracena mozda za neke struje
Recimo hrvatska scena juzno od Bosne kao i da nema Socijal demokratsku komponentu-- koja je jedna bitna struja u nasoj politici
Ima je u pojedicima itekako ali front te struje nikako ne moze na megdan sutljivom i tihom i snaznom Covicu
Sjeverno od te linije postoje znacjne licnosti no one time postaju manjim Hrvatima
U RS- opoziciju cine neke rekao bih lokalne stranke tipa PDP Socijalisti(Krsmanovic) koji potjecu iz odredjenih sredina koje i nisu Banja Luka-- pa i SNSD je stranka koja crpi snagu lokala-- SDS sa svojim clanstvom izvire iz kancelarija nekoc sovinistickog prjojekta , za kojeg se eto u nekim trenucima moze ustvrditi kako se okrecu buducnosti i poticu iz doba reformi u toj i takvoj stranci
Bosnjaci -- kao i sve druge etnije rovare izmedju socijal demokratskog i narodnjackog nacionalnog
Cak bih rekao kako su ta balansiranja izmedju tih struja katkad jako opasna rekao bih eksplozivnaZnamo sta dobijamo kada te dvije struje spojimo
Mislim u radikalnim situacijama


Kao zakljucak mislim da opoziciji treba nesto sto se nece driciti socijal demokratijom kao parolom primamljivom za mase
Neodgovorno je to od strane opozicije, bezobrazno, jer pobogu, ta struja crpi sve svoje vrijednosti ne iz Svedske nego iz jednog doba u kojem je Bosna bila mirna
To cini drsko i bezobrazno ne mareci za svojom morlalnom cvistotom i ne gradeci se
Mislim da svaka politika na koncu mora imati platformu -- zasto ne napisati koju knjigu manifest-- kao sto je to nekoc ucinio Gadafi
Mozda kada bi imali takvu znali bi cijelu filozofiju izvjesnog politickog pokreta
A ovako politicku stranku u Bih je lakse osnovati nego li firmu i nase simpatije prema medijskim licnostima mi iskaztujemo tako sto se te licnosti pojavljauju na izbornim listama i mi ih kao slijepe mase postavljamo na najodgovornijajesta u zemlji

Novak20
Posts: 7648
Joined: 11/02/2014 18:55

Re: Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by Novak20 » 03/07/2016 23:44

General War wrote:Ne, opozivcija ne postoji...bez totalnog kraha sistema (reset) nema izlaza, vise puta dokazano. To ti je kao kada pokusavas da resetovanjem kompjutera uklonis virus.


Tu se slažem sa tobom samo kako učiniti reset ovakvog dejtonskog troglavog sistema ? Silu isključujem jer vlastima nije teško energiju u principu neorganizovane mase razbiti sa par provokatora. Onda se to izrodi u svoju suprotnost a samim tim i osudu društva + kaznu počinitelju + bodovi za vlast.

Da li je rješenje resetovanje "opozicije" ? Da glasači "opozicije" ne izađu na izbore ? Na drugoj temi je bio takav prijedlog koji podrazumijeva pad "opozicije" ispod izbornog praga. Ideja je da se uslijed apstinencije birača "opozicija" nađe ispod izbornog praga, prisili na ujedinjenje i krene ispočetka.

U stvari, resetovanje "opozicije" na ovaj način možda nije potrebno jer se bez problema može podići izborni prag. Da vlast to hoće. Opozicija bi se mogla, recimo, zalagati za povećanje izbornog praga i izmjenu Izbornog zakona u slučaju da dođe na vlast.

"Opozicija" = loša kopija svih negativnih pojava kod vladajućih partija spremna da se proda pojedinačno ili u kompletu vladajućim za položaj, uslugu ili pare. Obično služi za jednokratnu upotrebu.

Opozicija = partija/e suprostavljena politički i ideološki vladajućim partijama. Lojalna vlastima samo u pogledu odbrane države i cilja koji donosi očiglednu ekonomsku ili političku korist svima. Sve ostalo...kritika i prozivanje vlasti za korupciju, nepotizam i lopovluk bilo koje vrste.

Barem ja to tako vidim.

Moenx
Posts: 1205
Joined: 26/06/2013 10:36

Re: Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by Moenx » 03/07/2016 23:58

Ovdje imamo mnogo ideja -- nevjervoatno mnogo misli
Sugerisao bih kako je autor teme malcice " opterecen opozicijom "
Mislim mozda si i u pravu ti krocis svojim putem i mozda ces doci upornoscu do necega , ne kazem ja No u mnostvu ideja mnostvo je pretpostavki koje dovode do pogresnih zakljucaka
Pretpostavke u povijesnim drustvenim raspravama katkad se cine jalovim i navode na pogresan smjer
Jednom rjecju mi ne mozemo spoznati neku pojavu fenomen u drustvu bez poznavanja njezine istorije i geneze sta je ta pojava i koliko vrijedi
Recimo sta je nama oppozicija sta je nama vlast ?
Ako SDA 2014 kaze rasturili smo ih , pa to je njima takav uvid u stvar i mislim da je to sto jednog gradjanina cini nesretnim uznemirenim
Oni znaju jal SDP jal SDA (gotovo sinonimi ponekad za vlast i opoziciju) da im je sva sreca u zivotu ako dodju do fotelje i ako ih vidis stretne tako kao malu djecu onda pomislis kako su oni stvarno nesto ozbiljni kako su dobijanjem jednih izbora(a izbori su svake dvije godine gdje se itekako moze u zdravim sredinama napraviti dijalog vlast opozicija na relaciji lokal centrala, kaem zdravim ali nasi krkanice reci ma boli me briga ja sam nacelnik opstine ma boli me briga ja sam predjsednik drzave)Elem ko sljivi vlast opoziciju ako eto i dobiju mandat odmah im naci protivnika ali realnog protivnika, ma da je sami djavo, koji ce ih istinski zajebavati
Recimo jedni osvoje vlast i automatski pada odluka eto za dvije godine glasati za opozitne cak bih i kako generalni savjet da svaki glasac ponaosob glasa za jedne na lokalu a za druge na centrali
I istovremeno da od jednih i drugih trazi fer borbu
A ne da gradonacelnik kaze stop centralnoj vlasti jer je iz druge struje nego sve po zakonu pa da vidimo ko je bolji i principijelniji

Novak20
Posts: 7648
Joined: 11/02/2014 18:55

Re: Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by Novak20 » 04/07/2016 00:18

vivaldi wrote:opozicije nema jer nema sta ponuditi.

glavni cilj opozicije da se mole bogu da neki kolaicioni partner iz vlasti dobije dva zuta pa da oni ulete umjesto njih.

opozicija je samo pripravnicki da uletis u vlast u iste cipele


:thumbup:

Da se razumijemo, nisi ništa slagao. Sve što si nabrojao je sistem "opozicije". Opozicija bi trebala biti tačno za 180 stepeni usmjerena u odnosu na tvoje zaključke. U suštini, opozicija ne treba sarađivati sa vlastima dok nas ne uvjeri u ispravnost svoga cilja i sama ne postane vlast.

I da se složim sa tvojim konstatacijama ne vidim kako je to dobro po mene ili po nas. Kakve su to države koje nemaju opozicije, kako ljudi u njima žive, kako takve države, može bit', skončaju.

Vladajući se neće promijeniti, nemaju razloga. Opozicija nam treba i tu nemam dileme.

User avatar
General War
Posts: 14696
Joined: 18/09/2013 22:04

Re: Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by General War » 04/07/2016 00:20

Novak20 wrote:
General War wrote:Ne, opozivcija ne postoji...bez totalnog kraha sistema (reset) nema izlaza, vise puta dokazano. To ti je kao kada pokusavas da resetovanjem kompjutera uklonis virus.


Tu se slažem sa tobom samo kako učiniti reset ovakvog dejtonskog troglavog sistema ? Silu isključujem jer vlastima nije teško energiju u principu neorganizovane mase razbiti sa par provokatora. Onda se to izrodi u svoju suprotnost a samim tim i osudu društva + kaznu počinitelju + bodovi za vlast.

Da li je rješenje resetovanje "opozicije" ? Da glasači "opozicije" ne izađu na izbore ? Na drugoj temi je bio takav prijedlog koji podrazumijeva pad "opozicije" ispod izbornog praga. Ideja je da se uslijed apstinencije birača "opozicija" nađe ispod izbornog praga, prisili na ujedinjenje i krene ispočetka.

U stvari, resetovanje "opozicije" na ovaj način možda nije potrebno jer se bez problema može podići izborni prag. Da vlast to hoće. Opozicija bi se mogla, recimo, zalagati za povećanje izbornog praga i izmjenu Izbornog zakona u slučaju da dođe na vlast.

"Opozicija" = loša kopija svih negativnih pojava kod vladajućih partija spremna da se proda pojedinačno ili u kompletu vladajućim za položaj, uslugu ili pare. Obično služi za jednokratnu upotrebu.

Opozicija = partija/e suprostavljena politički i ideološki vladajućim partijama. Lojalna vlastima samo u pogledu odbrane države i cilja koji donosi očiglednu ekonomsku ili političku korist svima. Sve ostalo...kritika i prozivanje vlasti za korupciju, nepotizam i lopovluk bilo koje vrste.

Barem ja to tako vidim.

Jedina opozicija koja suti i muti je OHR...treba njih nekako uvuci da rjesavaju ove probleme pod pritiskom demonstracija...tu vlast ne moze nista kako bi ubacila svoje pulene da ruju kao sa onim forumima ili kako ih zvase poslije nemira. Treba se napraviti makar jedan zdrav kanton kao neki polazni osnov poboljsanja. Uglavnom nista ne vidim na miran nacin da se moze uraditi kako god podjes.

User avatar
vivaldi
Posts: 7322
Joined: 16/08/2008 15:56

Re: Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by vivaldi » 04/07/2016 00:47

General War wrote:Jedina opozicija koja suti i muti je OHR...treba njih nekako uvuci da rjesavaju ove probleme pod pritiskom demonstracija...tu vlast ne moze nista kako bi ubacila svoje pulene da ruju kao sa onim forumima ili kako ih zvase poslije nemira. Treba se napraviti makar jedan zdrav kanton kao neki polazni osnov poboljsanja. Uglavnom nista ne vidim na miran nacin da se moze uraditi kako god podjes.


ma to je utopija. ne mozes ti nista ovdje napraviti jer cak i da se pojavi neko "dobar u dusi" on jednostavno nema poluge moci. ovdje su ti tri drzave u jednoj, a animozitet je toliki da ti spoljni neprijatelji i ne trebaju.

ne moze tu ohr ni bilo ko nista. mogao bi se mozda stvoriti neki privid ko sto je bio za vrijeme tite ili parcijalni privid ko sto je bio ovdje prvih 10-ak godina za vrijeme donatroskih konferenecija kada fol idemo naprijed dok stranci keshom obilato nazdravljaju. ali cim je nestalo meze poce prica bezveze.

osudjeni smo na ovo blato i tako je.

vlasti, opozicija, isti kurac. centripetalne sile su takve da nema uopste sanse ne da dodje do nekog napretka vec nema sanse da stvori preduslovi za napredak.

vlast, opozicija..svi ce samo gledat da se dokopaju stola jer ce na njemu uvijek biti dobra trpeza kolka god da bude.

raja ispod stola ce se fatat noge ko i do sada. to je izduvni venti da pretis ne prokljuca. ljudi ce odlaziti i gurati one svoje sto ostanu.

User avatar
General War
Posts: 14696
Joined: 18/09/2013 22:04

Re: Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by General War » 04/07/2016 00:55

vivaldi wrote:
General War wrote:Jedina opozicija koja suti i muti je OHR...treba njih nekako uvuci da rjesavaju ove probleme pod pritiskom demonstracija...tu vlast ne moze nista kako bi ubacila svoje pulene da ruju kao sa onim forumima ili kako ih zvase poslije nemira. Treba se napraviti makar jedan zdrav kanton kao neki polazni osnov poboljsanja. Uglavnom nista ne vidim na miran nacin da se moze uraditi kako god podjes.


ma to je utopija. ne mozes ti nista ovdje napraviti jer cak i da se pojavi neko "dobar u dusi" on jednostavno nema poluge moci. ovdje su ti tri drzave u jednoj, a animozitet je toliki da ti spoljni neprijatelji i ne trebaju.

ne moze tu ohr ni bilo ko nista. mogao bi se mozda stvoriti neki privid ko sto je bio za vrijeme tite ili parcijalni privid ko sto je bio ovdje prvih 10-ak godina za vrijeme donatroskih konferenecija kada fol idemo naprijed dok stranci keshom obilato nazdravljaju. ali cim je nestalo meze poce prica bezveze.

osudjeni smo na ovo blato i tako je.

vlasti, opozicija, isti kurac. centripetalne sile su takve da nema uopste sanse ne da dodje do nekog napretka vec nema sanse da stvori preduslovi za napredak.

vlast, opozicija..svi ce samo gledat da se dokopaju stola jer ce na njemu uvijek biti dobra trpeza kolka god da bude.

raja ispod stola ce se fatat noge ko i do sada. to je izduvni venti da pretis ne prokljuca. ljudi ce odlaziti i gurati one svoje sto ostanu.


:thumbup:

Novak20
Posts: 7648
Joined: 11/02/2014 18:55

Re: Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by Novak20 » 04/07/2016 01:22

Moenx wrote:Ovdje imamo mnogo ideja -- nevjervoatno mnogo misli
Sugerisao bih kako je autor teme malcice " opterecen opozicijom "
Mislim mozda si i u pravu ti krocis svojim putem i mozda ces doci upornoscu do necega , ne kazem ja No u mnostvu ideja mnostvo je pretpostavki koje dovode do pogresnih zakljucaka
Pretpostavke u povijesnim drustvenim raspravama katkad se cine jalovim i navode na pogresan smjer
Jednom rjecju mi ne mozemo spoznati neku pojavu fenomen u drustvu bez poznavanja njezine istorije i geneze sta je ta pojava i koliko vrijedi
Recimo sta je nama oppozicija sta je nama vlast ?
Ako SDA 2014 kaze rasturili smo ih , pa to je njima takav uvid u stvar i mislim da je to sto jednog gradjanina cini nesretnim uznemirenim
Oni znaju jal SDP jal SDA (gotovo sinonimi ponekad za vlast i opoziciju) da im je sva sreca u zivotu ako dodju do fotelje i ako ih vidis stretne tako kao malu djecu onda pomislis kako su oni stvarno nesto ozbiljni kako su dobijanjem jednih izbora(a izbori su svake dvije godine gdje se itekako moze u zdravim sredinama napraviti dijalog vlast opozicija na relaciji lokal centrala, kaem zdravim ali nasi krkanice reci ma boli me briga ja sam nacelnik opstine ma boli me briga ja sam predjsednik drzave)Elem ko sljivi vlast opoziciju ako eto i dobiju mandat odmah im naci protivnika ali realnog protivnika, ma da je sami djavo, koji ce ih istinski zajebavati
Recimo jedni osvoje vlast i automatski pada odluka eto za dvije godine glasati za opozitne cak bih i kako generalni savjet da svaki glasac ponaosob glasa za jedne na lokalu a za druge na centrali
I istovremeno da od jednih i drugih trazi fer borbu
A ne da gradonacelnik kaze stop centralnoj vlasti jer je iz druge struje nego sve po zakonu pa da vidimo ko je bolji i principijelniji


Probaću ti odgovoriti na oba posta.

Vlast vidim kao odgovornu za sve ovo što imamo danas u BiH. I dobro i loše. Po meni više loše. Meni je prirodno i logično da vlast kojoj je dobro, koja ne odgovara za promašaje, nema želju da se bilo šta mijenja. Ne krivim ih. Mi smo im dozvolili. Tako je bilo proteklih 20 godina, tako će biti dok se ne opametimo a možda nećemo nikada.

S druge strane nije mi logično da opozicija koja želi vlast ne koristi sve slabosti iste nego je podložna "opozicionim" radnjama, odnosno prodaji glasova svojih birača radi par funkcija ili šta ti ja znam čega u zamjenu za šutnju, muljažu i odobravanje. To mi nije ni prirodno ni logično. Opozicija je ideološki ili politički suprostavljena partija kojoj je cilj ostvarenje svog programa. Da bi ga ostvarila, mora da osvoji vlast u potpunosti. Sama ili u nekoj koaliciji.

Fer borbe u politici nema. Ili si na vlasti ili nisi. Ako prodaš ideologiju ili birače očekuj kaznu. Da bi došli do tog nivoa da zaživi odgovornost u političara, opozicije mora biti. S tim da se opozicija mora jasno razlikovati u svemu od "opozicije" i stranaka na vlasti.

Izbori svake dvije godine, izmjenom zakona mogu se objediniti pa da se zna koja je stranka odgovorna za uspjeh ili neuspjeh na svim nivoima u četverogodišnjem periodu.

Neise. Ne smeta meni ni vlast ni opozicija. Ne smeta mi postojanje ili nepostojanje desnih, centra, lijevih... Smeta mi što naš brod pušta vodu na sve strane. Što je opozicija u stvari "opozicija". U tom smislu im treba ukazivati na greške. Ako ne njima onda ponekom mladom neokaljanom čovjeku za koga ima nade da se prepozna u politici. Ne zarad vlastitog uhljebljenja nego zbog želje da nešto istinski promijeni.

Moenx
Posts: 1205
Joined: 26/06/2013 10:36

Re: Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by Moenx » 04/07/2016 01:56

Ja sam ipak za ovu verziju dvije godine pa novi izbori
To bi u slucaju zdrave vlati opozicije mogao biti mehanizam demokraticnosti
U suprotnom usli bi lako u sfere i dimmenzije Putinski ili Djukanovicki duge vlasti
Pa i Dodikokratije
Mislim mogao bi kada bi se pravilno koristili a stranke bile ozbiljne
Generalno mozda bih ti zamjerio sto na sve gledas crno
Znaci lagano pa Boze moj donekle ce se dogurati

Mladi ljudi katkad postaju mladi lavovi previse samouvjereni i na koncu i bahati otudjeni poput Hamleta
Naravno postoje pozitivni pimjeri i mogucnost postojanja istih
Pitanje opozicije ti je na mjestu i tema je na mjestu ali kazem cilj nam je i stabilno koliko i slobodno drustvo
Drustvo spososobno za svoje misljenje i odluke
MOze se ta rasprava o opoziciji cesto i jos cesce od strane zlobnika i manipulatora prevesti kao rusenje i buntovnistvo bez razloga-- to je zamka koju po pravilu postavljaju oni na vlasti
No i sami se zapitajmo da lismo katkad takvi
Kazes opozicija se prodaje-- pa mozda ijeste zavisi od primjera do primjera
No ipak politika je vjestina moguceg to je njezina sustina itreba tu biti obazriv i tolerantan. Katkad

Novak20
Posts: 7648
Joined: 11/02/2014 18:55

Re: Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by Novak20 » 04/07/2016 07:55

Moenx wrote:Ja sam ipak za ovu verziju dvije godine pa novi izbori
To bi u slucaju zdrave vlati opozicije mogao biti mehanizam demokraticnosti
U suprotnom usli bi lako u sfere i dimmenzije Putinski ili Djukanovicki duge vlasti
Pa i Dodikokratije
Mislim mogao bi kada bi se pravilno koristili a stranke bile ozbiljne
Generalno mozda bih ti zamjerio sto na sve gledas crno
Znaci lagano pa Boze moj donekle ce se dogurati

Mladi ljudi katkad postaju mladi lavovi previse samouvjereni i na koncu i bahati otudjeni poput Hamleta
Naravno postoje pozitivni pimjeri i mogucnost postojanja istih
Pitanje opozicije ti je na mjestu i tema je na mjestu ali kazem cilj nam je i stabilno koliko i slobodno drustvo
Drustvo spososobno za svoje misljenje i odluke
MOze se ta rasprava o opoziciji cesto i jos cesce od strane zlobnika i manipulatora prevesti kao rusenje i buntovnistvo bez razloga-- to je zamka koju po pravilu postavljaju oni na vlasti
No i sami se zapitajmo da lismo katkad takvi
Kazes opozicija se prodaje-- pa mozda ijeste zavisi od primjera do primjera
No ipak politika je vjestina moguceg to je njezina sustina itreba tu biti obazriv i tolerantan. Katkad


OK. Svake dvije godine izbori i žalbe načelnika da od kantona, F BiH i RS ne dobiju što ih slijeduje. Pod vlasti zdrave opozicije vjerovatno podrazumijevaš legalno izabranog načelnika koji je iz manjinske - opozicione partije u odnosu na vlast sa općih izbora. Koliko znam, problem svim općinama je da dobiju sredstva koja im pripadaju od strane višeg nivoa vlasti.

Istina, gledam crno. Kad malo bolje razmislim ja lično i nemam razloga gledati na taj način jer živim bolje od velike većine. Nije uvijek bilo tako ali sada jeste. Brinem se vjerovatno za djecu (ne samo svoju) i njihovu budućnost ovde. Zar trebaju bježati odavde ili biti nečiji robovi za par stotina KM.

Naravno da mi je cilj stabilno društvo i slobodno društvo. Ono podrazumjeva pravnu i uređenu državu. Takve nema, neće je ni biti ako se ovako nastavi. Već sam napisao, vladajućim je predobro. Nemaju razloga da išta mijenjaju, napravili su sistem koji im omogućava da sa 15% glasova izbornog tijela vladaju bez odgovornosti pa se njima toliko i ne bavim jer je to unaprijed izgubljen slučaj koji generiše, kako ti nazva, moguću dodikokratiju.

Svaki put prije izbora pomislim ne može gore, poslije izbora se uvjerim da može. Frustrira što to traje 20 godina. Trećinu ili četvrtinu mog životnog vijeka.

Politika jeste vještina mogućeg ali naša politika, tačnije vlast se petlja tamo gdje joj nije mjesto.

Evo ti primjer. Čovjek kojeg politika postavi na funkciju kupi devet stanova i hektare zemlje za pare koje ne može po visini prihoda zaraditi za 100 ili 200 godina.
Optuže ga da je oštetio državu za dvije milijarde. Istovremeno, naša država sa tri premijera prosi kod MMF milijardu. Kmeče :D i ponižavaju sebe i nas. Lik da iskaz da je radio po nalozima političara koji su na vlasti, pođe da nabraja i sve se zataška.

Da je "opozicija" zdrava kao što nije svaki božiji dan bi političarima na vlasti i tužiteljstvu to nabijala na nos i pozivala na odgovornost. Zar treba biti tolerantan prema očitom kriminalu ?

Novak20
Posts: 7648
Joined: 11/02/2014 18:55

Re: Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by Novak20 » 04/07/2016 08:07

General War wrote:.................
Jedina opozicija koja suti i muti je OHR...treba njih nekako uvuci da rjesavaju ove probleme pod pritiskom demonstracija...tu vlast ne moze nista kako bi ubacila svoje pulene da ruju kao sa onim forumima ili kako ih zvase poslije nemira. Treba se napraviti makar jedan zdrav kanton kao neki polazni osnov poboljsanja. Uglavnom nista ne vidim na miran nacin da se moze uraditi kako god podjes.


OHR je u istoj poziciji kao vlast. Suviše im je dobro a nemaju odgovornosti nizašta. Pa ured smo i zaboravili ko je Visoki predstavnik. Vidimo ga ponekad na kakvoj utakmici ili prijemu.

http://www.dei.gov.ba/dokumenti/default ... gTag=bs-BA

Evo čime se bavi OHR

http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/ ... gTag=bs-BA

Čini mi se da je jedini način da se OHR uvuće u rješavanje problema BiH insistiranje opozicije da OHR ode iz BiH.

User avatar
KB9
Posts: 8518
Joined: 26/10/2014 08:20

Re: Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by KB9 » 04/07/2016 09:35

najveca i najcesca greska opozicije je ta sto nemaju muda

Novak20
Posts: 7648
Joined: 11/02/2014 18:55

Re: Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by Novak20 » 04/07/2016 09:41

KB9 wrote:najveca i najcesca greska opozicije je ta sto nemaju muda


:lol: :lol: :lol: :lol:

:thumbup:

User avatar
General War
Posts: 14696
Joined: 18/09/2013 22:04

Re: Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by General War » 04/07/2016 10:54

Novak20 wrote:
General War wrote:.................
Jedina opozicija koja suti i muti je OHR...treba njih nekako uvuci da rjesavaju ove probleme pod pritiskom demonstracija...tu vlast ne moze nista kako bi ubacila svoje pulene da ruju kao sa onim forumima ili kako ih zvase poslije nemira. Treba se napraviti makar jedan zdrav kanton kao neki polazni osnov poboljsanja. Uglavnom nista ne vidim na miran nacin da se moze uraditi kako god podjes.


OHR je u istoj poziciji kao vlast. Suviše im je dobro a nemaju odgovornosti nizašta. Pa ured smo i zaboravili ko je Visoki predstavnik. Vidimo ga ponekad na kakvoj utakmici ili prijemu.

http://www.dei.gov.ba/dokumenti/default ... gTag=bs-BA

Evo čime se bavi OHR

http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/ ... gTag=bs-BA

Čini mi se da je jedini način da se OHR uvuće u rješavanje problema BiH insistiranje opozicije da OHR ode iz BiH.

Gdje nema odgovornosti, i gdje je korupcija sistemski ugradjena, gdje politicari ne jebu ustavni sud, zakon, pa i ustav...svi ce se apsolutno isto ponasati, pa i ja da sutra dodjem na vlast dabogda da bi drugacije radio, jednostavno zato sto mi se moze.
OHR ipak kontrolisu ambasade, e ja nevidjeh da je neko otisao po pomoc, po savjet...zna se koliko je bih imala prijatelja od ljudi iz javnog zivota koji mogu lobirati...ali su odjebani u skokovima, ili prozreli lukavu politiku branilaca bih, koje sasvim jasno vidis na drugim temama...nista se odvojeno ne moze posmatrati.

Novak20
Posts: 7648
Joined: 11/02/2014 18:55

Re: Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by Novak20 » 04/07/2016 12:50

General War wrote:
Novak20 wrote:
General War wrote:.................
Jedina opozicija koja suti i muti je OHR...treba njih nekako uvuci da rjesavaju ove probleme pod pritiskom demonstracija...tu vlast ne moze nista kako bi ubacila svoje pulene da ruju kao sa onim forumima ili kako ih zvase poslije nemira. Treba se napraviti makar jedan zdrav kanton kao neki polazni osnov poboljsanja. Uglavnom nista ne vidim na miran nacin da se moze uraditi kako god podjes.


OHR je u istoj poziciji kao vlast. Suviše im je dobro a nemaju odgovornosti nizašta. Pa ured smo i zaboravili ko je Visoki predstavnik. Vidimo ga ponekad na kakvoj utakmici ili prijemu.

http://www.dei.gov.ba/dokumenti/default ... gTag=bs-BA

Evo čime se bavi OHR

http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/ ... gTag=bs-BA

Čini mi se da je jedini način da se OHR uvuće u rješavanje problema BiH insistiranje opozicije da OHR ode iz BiH.


Gdje nema odgovornosti, i gdje je korupcija sistemski ugradjena, gdje politicari ne jebu ustavni sud, zakon, pa i ustav...svi ce se apsolutno isto ponasati, pa i ja da sutra dodjem na vlast dabogda da bi drugacije radio, jednostavno zato sto mi se moze.
OHR ipak kontrolisu ambasade, e ja nevidjeh da je neko otisao po pomoc, po savjet...zna se koliko je bih imala prijatelja od ljudi iz javnog zivota koji mogu lobirati...ali su odjebani u skokovima, ili prozreli lukavu politiku branilaca bih, koje sasvim jasno vidis na drugim temama...nista se odvojeno ne moze posmatrati.Gledam malo ulogu V. predstavnika. i OHR. ..stranke su se sporazumjele...održavati tijesne kontakte sa strankama :D ....stranke će olakšati rad....

http://www.oscebih.org/dejtonski_mirovn ... nnex10.htm

Kakva pomoć, kakav savjet ? Visoki predstavnik ima mjesećna primanja između 40.000 i 50.000 KM. Sa vlastima se slaže u svemu jer je i njemu cilj kao i vlastima da što lagodnije živi uz što manje truda i nimalo odgovornosti. Da mu ode opoziciona stranka na konsultacije bila bi prokazana vladajućima u roku od pola sata. Neće ni taj gospodin V. predtavnik uraditi ništa ni za narod ni za opoziciju. Sjeća li se iko živ kada je V. p. donio neku odluku ???

Ponavljam, jedini način da se V.p. probudi je da neka od "opozicionih" stranaka zatraži ukidanje OHR dvadeset i kusur godina iza rata. Možda bi onda takva stranka imala šanse da u mojim očima bude opozicija a ne "opozicija".

putokaz1
Posts: 7784
Joined: 31/05/2014 23:56

Re: Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by putokaz1 » 04/07/2016 13:08

A ko je opozicija?

Novak20
Posts: 7648
Joined: 11/02/2014 18:55

Re: Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by Novak20 » 04/07/2016 13:18

putokaz1 wrote:A ko je opozicija?
"Opozicija" = loša kopija svih negativnih pojava kod vladajućih partija spremna da se proda pojedinačno ili u kompletu vladajućim za položaj, uslugu ili pare. Obično služi za jednokratnu upotrebu.

Opozicija = partija/e suprostavljena politički i ideološki vladajućim partijama. Lojalna vlastima samo u pogledu odbrane države i cilja koji donosi očiglednu ekonomsku ili političku korist svima. Sve ostalo...kritika i prozivanje vlasti za korupciju, nepotizam i lopovluk bilo koje vrste.

putokaz1
Posts: 7784
Joined: 31/05/2014 23:56

Re: Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by putokaz1 » 04/07/2016 13:20

Hvala kod mene u općini je ''opozicija''(jer su šefovi službi iz stranke koja ko fol nije na vlasti) ali ima jedan kandidat koji bi mogao da bude OPOZICIJA odnosno da zamjeni ovo stanje ako pobjedi 2016 e

Moenx
Posts: 1205
Joined: 26/06/2013 10:36

Re: Sve greške "opozicije" i kako ih ispraviti

Post by Moenx » 04/07/2016 14:25

Kako sam shvatıo vas cılj je da skupstinske klupe namjenjenene za opoziciju popunite casnım sestrama

Post Reply