Krivični/prekršajni dosije

Pravna pitanja, dileme, problemi... Razmijenite svoja iskustva.
Post Reply
User avatar
Eborg
Posts: 10632
Joined: 20/09/2006 20:58
Location: Tamo gdje je Sunce,tamo gdje su zvijezde...

Krivični/prekršajni dosije

Post by Eborg » 08/05/2016 23:10

Krivično i prekršajno pravo i praksa oko istog mi i nije baš specijalnost i godinama nisam u doticaju sa istim no nešto me uvijek zanimalo. Znam da krivična djela ostaju u evidenciji određeni broj godina (odavno ne otvarah KZ-ove) nakon odležane/plaćene kazne nakon čega se brišu - koliko je pravilo? Polovina izdržane kazne, neki fiksni period ili tako nešto?

No dobro, kakva je situacija sa prekršajima? Ako su prekršaji uredno plaćeni u određenom roku, da li igdje isti ulaze u "bilješku" ili neku sličnu evidenciju? Ima li ikakve razlike između građanina koji je platio 100 kazni za nešto (npr. saobraćaj) ili onog koji nije nijednu jer nije ni napravio prekršaj?

Znam da neki pravni sistemi kao olakšavajuću okolnost na sudu uzimaju i nepostojanje kazni za parkiranje kod odmjeravanje kazne, kakva je situacija u BiH?


vjetropirka
Posts: 289
Joined: 29/06/2012 22:01

Re: Krivični/prekršajni dosije

Post by vjetropirka » 09/05/2016 12:15

rok za brisanje osude iz kaznene evidencije zavisi od težine izrečene sankcije i to je propisano zakonom. možeš pogledati kz ili zakon o prekršajima .

Post Reply