Jesu li kršćani mnogobošci?

Rasprave o vjerskim temama.

Moderator: Bloo

Post Reply
patriot_1
Posts: 2639
Joined: 09/05/2015 20:49

Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by patriot_1 » 25/02/2016 22:29

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... ojstvo.jpg

Dakle,kako reče jedan forumaš,mi imamo bar dva Boga,Otac i Sin.I iz neznanja dodao Mariju!Mariju ne smatramo božanstvom nego Duha Svetog!
Mi vjerujemo da je Isus Bog ali da je jedno sa Ocem!To vjerujemo po objavi,Novi Zavjet nas tako uči!Postoje konkretni stihovi za to!
Netko može reći;"To nije istina,Bog nemože biti ni dvojstven ni trojstven,On nemože imati Sina!"
Tko od nas može reći sa sigurnošću:"Bog je takav,nemože biti drugčiji!"??Tko može Boga poznavati "u dušu!"Mi znamo onoliko o Bogu koliko nam je objavljeno,ni manje ni više!E sad,dali su nas lagali naši Apostoli ili vas vaši vjerski vođe,to je pitanje na koje opet nemožemo imati decidiran odgovor!C/P:
Bog kao Presveto Trojstvo, objavio se prilikom Isusova krštenja na rijeci Jordan: "Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: "Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina! (Lk 3,21-22)"

Iako postoje zajednice koje sebe smatraju kršćanskima i nemaju ovaj nauk (npr. Jehovini svjedoci), većina kršćanskih crkava vjeru u Trojstvo drže definicijom kršćanstva: kršćanin je onaj tko vjeruje u Presveto Trojstvo i tko je kršten u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Riječ trojstvo i slično se ne spominje u Bibliji, ali ipak crkve koje podržavaju ovu doktrinu u Bibliji nalaze temelje za vjerovanje.


patriot_1
Posts: 2639
Joined: 09/05/2015 20:49

Re: Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by patriot_1 » 25/02/2016 22:33

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... ojstvo.jpg

Teško je razumski shvatiti Trojstvo!No teško je i bez toga Boga spoznati ,kakav je on u biti!Oduvjek je,svemoćan,stvorio svemir,nije tjelesan nego je duh itd.Sve redom gotovo iracionalno!Koliko je racionalno da netko nema početak ni kraj,da je stvorio ogroman svemir ,možda beskrajan ,,,?

sahara1428
Posts: 1189
Joined: 03/03/2010 07:39

Re: Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by sahara1428 » 25/02/2016 22:44

patriot_1 wrote:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Trojstvo.jpg/220px-Trojstvo.jpg

Teško je razumski shvatiti Trojstvo!No teško je i bez toga Boga spoznati ,kakav je on u biti!Oduvjek je,svemoćan,stvorio svemir,nije tjelesan nego je duh itd.Sve redom gotovo iracionalno!Koliko je racionalno da netko nema početak ni kraj,da je stvorio ogroman svemir ,možda beskrajan ,,,?


Nemoj me pogrešno shvatiti molim te, ali mogu li pitati zar u jednom trenutku ipak dio Boga je bio tjelesan

ako je Bog "sastavljen" od tri zasebne ličnosti, da li svaki od "entiteta" ima svoju volju, ako ima je li postoji kakav "sistem koordinacije"
zašto tri zasebne "volje" ne dođu u sukob? zar samim "dijeljenjem volje" više nisi APSOLUT koji je neovisan od bilo čije druge volje

kako i ko je odlučio koji će dio biti Bog Otac, Bog Sin, a ko Duh sveti,

kada se desila ta podjela, ko je odlučio da će neko ostati na nebesima, a ko će biti tjelesan i ubijen...

patriot_1
Posts: 2639
Joined: 09/05/2015 20:49

Re: Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by patriot_1 » 25/02/2016 22:50

I Bog Otac i Sin i Duh Sveti= savršenstvo!Kako može uopće doći do ikakvih razmimoilaženja u savršenstvu?
Pročitaj ovo,dugo nisam pročitao ovako dobro tumačenje:
Najteža stvar o kršćanskom konceptu Trojstva je da ne postoji način da se ono adekvatno objasni. Trojstvo je pojam koji je bilo kojem ljudskom biću nemoguće potpuno shvatiti, a kamoli objasniti. Bog je neizmjerno veći nego što smo mi, pa prema tome ne bi trebalo da očekujemo da budemo u stanju da ga potpuno razumijemo. Biblija uči da je Otac Bog, da je Isus Bog i da je Duh Sveti Bog. Ona, također, uči da postoji samo jedan Bog. Iako mi možemo da razumijemo neke činjenice o odnosu pojedinih osoba Trojstva jedne prema drugoj, u osnovi, to je neshvatljivo ljudskom umu. Međutim, to ne znači da ono nije istinito ili da nije bazirano na učenjima Biblije.

Imaj na umu kada proučavaš ovu temu da riječ “Trojstvo” nije korištena u Pismu. To je termin koji se upotrebljava u pokušaju da se opiše trojedini Bog, činjenica da postoje 3 koegzistirajuće, jednako vječne osobe koje čine Boga. Treba razumjeti da to NIJE, ni na koji način, sugestija da postoje 3 Boga. Trojstvo je 1 Bog u 3 osobe. Nije ništa pogrešno u korištenju termina “Trojstvo”, čak iako ta riječ nije nađena u Bibliji. Kraće je reći riječ “Trojstvo”, nego “3 jednako vječne osobe koje istovremeno postoje i čine jednog Boga.” Ako to tebi predstavlja problem, imaj ovo na umu: ni riječ deda nije korištena u Bibliji. Ipak, mi znamo da su postojale dede u Bibliji. Abraham je bio Jakovov deda. Tako, nemoj da te termin “Trojstvo” sam po sebi sputava. Ono što je zaista važno je da pojam koji je PREDSTAVLJEN riječju “Trojstvo” ipak postoji u Pismu. Mimo ovog uvoda, daćemo biblijske stihove u diskusiji o Trojstvu.

1) Postoji jedan Bog: Ponovljeni zakon 6:4; 1.Korinćanima 8:4; Galaćanima 3:20; 1.Timoteju 2:5.

2) Trojstvo u sebi ima tri osobe: Postanak 1:1; 1:26; 3:22; 11:7; Izaija 6:8; 48:16; 61:1; Matej 3:16-17; 28:19; 2.Korinćanima 13:13. U odlomcima iz Starog Zavjeta, pomaže znanje Hebrejskog. U Postanku 1:1 korištena je množina imenice “Elohim”. U Postanku 1:26; 3:22; 11:7 i Izaija 6:8 je korištena množina zamjenice “mi”. To da “Elohim” i “mi” ukazuje na više od dvije osobe je NEUPITNO. U našem jeziku imamo samo dvije forme, jedninu i množinu. U Hebrejskom, postoje tri: jednina, dvojina i množina. Dvojina se odnosi SAMO na dvije stvari. U Hebrejskom, ta forma dvojine se koristi za stvari koje dolaze u paru, kao što su oči, uši i ruke. Riječ “Elohim” i zamjenica “mi” su u formi množine – definitivno više od dvoje – i mora se odnositi na troje ili više (Otac, Sin, Duh Sveti).

U Izaiji 48:16 i 61:1 Sin govori, dok upućuje na Oca i Duha Svetog. Uporedi Izaiju 61:1 sa Lukom 4:14-19 da vidiš da je to Sin koji govori. Matej 3:16-17 opisuje Isusovo krštenje. Ono što se vidi u ovom odlomku je da Bog Duh Sveti silazi na Boga Sina, dok Bog Otac proklamuje svoje zadovoljstvo Sinom. Matej 28:19 i 2.Korinćanima 13:13 su primjeri 3 zasebne osobe u Trojstvu.

3) Članovi Trojstva su odijeljeni jedan od drugog u nekoliko poglavlja: U Starom Zavjetu, “GOSPOD” se razlikuje od “Gospod” (Postanak 19:24; Hošea 1:4). “GOSPOD” ima “Sina” (Psalam 2:7, 12; Izreke 30:2-4). Duh se razlikuje od “GOSPODA” (Brojevi 27:18) i od “Boga” (Psalam 51:12-14). Bog Sin se razlikuje od Boga Oca (Psalam 45:7-8; Hebreji 1:8-9). U Novom Zavjetu, Ivanu 14:16-17, Isus govori Ocu o slanju Pomoćnika, Duha Svetog. To pokazuje da Isus nije sebe smatrao Ocem, ili Duhom Svetim. Uzmi u obzir također sva druga mjesta u Evanđeljima kada je Isus govorio Ocu. Da li je on govorio sebi? Ne. Govorio je drugoj osobi Trojstva – Ocu.

4) Svaka osoba Trojstva je Bog: Otac je Bog: Ivan 6:27; Rimljanima 1:7; 1.Petrova 1:2. Sin je Bog: Ivan 1:1, 14; Rimljanima 9:5; Kološanima 2:9; Hebrejima 1:8; 1.Ivanova 5:20. Sveti Duh je Bog: Djela 5:3-4; 1.Korinćanima 3:16 (Onaj koji prebiva unutar nekoga je Duh Sveti – Rimljanima 8:9; Ivan 14:16-17; Djela 2:1-4).

5) Podložnost unutar Trojstva: Pismo pokazuje da je Duh Sveti podložan Ocu i Sinu i da je Sin podložan Ocu. To je jedan unutrašnji odnos i ne poriče božanstvo nijedne osobe Trojstva. To je jednostavno područje koje naš ograničeni um ne može da shvati, vezano za neograničenog Boga. U vezi Sina, vidi: Luka 22:42; Ivan 5:36; Ivan 20:21; 1.Ivanova 4:14. U vezi Duha Svetog, vidi: Ivan 14:16; 14:26; 15:26; 16:7 i posebno Ivan 16:13-14.

6) Uloge pojedinih osoba Trojstva: Otac je prvobitni izvor ili uzrok: 1) univerzuma (1.Korinćanima 8:6; Otkrivenje 4:11); 2) božanskog otkrivenja (Otkrivenje1:1); 3) spasenja (Ivan 3:16-17); i 4) Isusovih ljudskih djela (Ivan 5:17; 14:10). Otac INICIRA sve od ovih stvari.

Sin je posrednik kroz kojeg Otac čini sljedeća djela: 1) stvaranje i održavanje svemira (1.Korinćanima 8:6; Ivan 1:3; Kološanima 1:16-17); 2) božansko otkrivenje (Ivan 1:1; Matej 11:27; Ivan 16:12-15; Otkrivenje 1:1); i 3) spasenje (2.Korinćanima 5:19; Matej 1:21; Ivan 4:42). Otac čini sve ove stvari kroz Sina, koji funkcioniše kao njegov agent.

Duh Sveti je sredstvo kroz kojeg Otac čini sljedeća djela: 1) stvaranje i održavanje svemira (Postanak 1:2; Job 26:13; Psalam 104:30); 2) božansko otkrivenje (Ivan 16:12.15; Efežanima 3:5; 2.Petrova 1:21); 3) spasenje (Ivan 3:6; Titu 3:5; 1.Petrova 1:2); i 4) Isusova djela (Izaija 61:1; Djela 10:38). Tako, Otac čini sva ta djela silom Duha Svetoga.

Nijedna od običnih ilustracija nije potpuno tačan opis Trojstva. Jaje (ili jabuka) nije dobro poređenje, jer su ljuska, bjelance i žumance njegovi dijelovi, ne jaje sama po sebi. Otac, Sin i Duh Sveti nisu dijelovi Boga, svaki od njih je Bog. Voda kao ilustracija je malo bolja, ali još uvijek neadekvatna opisu Trojsva. Tečnost, para i led su oblici vode. Otac, Sin i Duh Sveti nisu oblici Boga, svaki od njih je Bog. Dakle, dok nam ove ilustracije mogu da daju sliku Trojstva, ta slika nije u konačnici potpuna. Beskrajni Bog ne može biti potpuno opisan jednom ograničenom ilustracijom. Umjesto da se fokusiraš na Trojstvo, pokušaj se fokusirati na činjenicu Božije veličanstvenosti i beskrajno veće prirode nego što je tvoja. “O dubino bogatstva, mudrosti i znanja Božijega! Kako su nedokučive njegove odluke, i kako neistraživi njegovi putovi! ‘Tko je naime upoznao Gospodnju misao? Tko li mu je bio savjetnik?” (Rimljanima 11:33-34)

sahara1428
Posts: 1189
Joined: 03/03/2010 07:39

Re: Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by sahara1428 » 25/02/2016 22:58

ako možeš odgovoriti na pitanja jer lakše mi je da se držimo logičkog promišljanja

Može li Bog iskušavati Boga, ako može nekako mi je logički da jedan od njih nije više Bog

patriot_1
Posts: 2639
Joined: 09/05/2015 20:49

Re: Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by patriot_1 » 25/02/2016 23:07

sahara1428 wrote:ako možeš odgovoriti na pitanja jer lakše mi je da se držimo logičkog promišljanja

Može li Bog iskušavati Boga, ako može nekako mi je logički da jedan od njih nije više Bog

Na koje točno iskušenje misliš?Ili iskušavanja!

sahara1428
Posts: 1189
Joined: 03/03/2010 07:39

Re: Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by sahara1428 » 25/02/2016 23:13

hajmo ovako kako su tri "entiteta" odlučila šta će ko raditi, ko ide na zemlju ko ostaje na nebesima?

i da su imali sistem "koordinacije" to ukazuje da nemaju apsolutnu volju, nisu APSOLUTI, a kada moraš volju da "dijeliš" onda si manjkav u tome da možeš da radiš "nezavisno" od drugog "entiteta" i njegove volje

User avatar
fatamorgana
Posts: 26834
Joined: 16/02/2010 22:35
Location: došao je tiho i ušao u .... banoviće

Re: Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by fatamorgana » 26/02/2016 01:11

:shock: ..... :run: ...... :sax: ..... :lol:

patriot_1
Posts: 2639
Joined: 09/05/2015 20:49

Re: Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by patriot_1 » 26/02/2016 11:33

sahara1428 wrote:hajmo ovako kako su tri "entiteta" odlučila šta će ko raditi, ko ide na zemlju ko ostaje na nebesima?

i da su imali sistem "koordinacije" to ukazuje da nemaju apsolutnu volju, nisu APSOLUTI, a kada moraš volju da "dijeliš" onda si manjkav u tome da možeš da radiš "nezavisno" od drugog "entiteta" i njegove volje

Ovo ti je bez veze,npr u jednoj obitelji se dogovaraju otac,sin i majka ili kćer,,svejedno:"Ti ćeš napraviti to danas,ja ovo a ona ono!"
Pa baš je to koordinacija jer već znaju što kome bolje ide!Ali mogli su i istumbati poslove,onaj bi mogao ovo,ovaj ono,ona ono,,i kaj sad?Sve bi opet bilo dobro!
Baš je to apsolutna volja,nitko nikog ne prisiljava,u dogovoru čine ono što smatraju nužnim!
Isus npr kaže(dok promišljaju kako spasiti ljude):"Ja ću se utjeloviti,tako mogu kao savršen preuzeti grijehe čovječanstva"Otac kaže:"Dobro,ja ću te uskrsnuti!"A Duh Sveti kaže"Ja ću poslije tvoje smrti doći i nastaniti se u ljudima i dati im snagu da vjernički (pokajnički) žive!"

patriot_1
Posts: 2639
Joined: 09/05/2015 20:49

Re: Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by patriot_1 » 26/02/2016 11:43

fatamorgana wrote::shock: ..... :run: ...... :sax: ..... :lol:

Ako nemaš ništa pametnije za reć,bolje sikder!

sahara1428
Posts: 1189
Joined: 03/03/2010 07:39

Re: Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by sahara1428 » 26/02/2016 13:28

patriot_1 wrote:
sahara1428 wrote:hajmo ovako kako su tri "entiteta" odlučila šta će ko raditi, ko ide na zemlju ko ostaje na nebesima?

i da su imali sistem "koordinacije" to ukazuje da nemaju apsolutnu volju, nisu APSOLUTI, a kada moraš volju da "dijeliš" onda si manjkav u tome da možeš da radiš "nezavisno" od drugog "entiteta" i njegove volje

Ovo ti je bez veze,npr u jednoj obitelji se dogovaraju otac,sin i majka ili kćer,,svejedno:"Ti ćeš napraviti to danas,ja ovo a ona ono!"
Pa baš je to koordinacija jer već znaju što kome bolje ide!Ali mogli su i istumbati poslove,onaj bi mogao ovo,ovaj ono,ona ono,,i kaj sad?Sve bi opet bilo dobro!
Baš je to apsolutna volja,nitko nikog ne prisiljava,u dogovoru čine ono što smatraju nužnim!
Isus npr kaže(dok promišljaju kako spasiti ljude):"Ja ću se utjeloviti,tako mogu kao savršen preuzeti grijehe čovječanstva"Otac kaže:"Dobro,ja ću te uskrsnuti!"A Duh Sveti kaže"Ja ću poslije tvoje smrti doći i nastaniti se u ljudima i dati im snagu da vjernički (pokajnički) žive!"


Prijatelju Bog je onaj koji ima apsolutnu vlast i volju, čim mora da se DOGOVARA vise nije savršen i nema apsolutnu vlast i volju jer je bukvalno primoran da se dogovara.

Čuj znaju šta kome bolje ide, znači opet nisu svi savršeni pa nekome nešto slabije "ide" Ja čudnih li bogova?

Tvoj Bog promišlja kako spasiti ljude, kakvo je to božije savršenstvo ako on mora promišljati, valjda njegovo savršenstvo ukazuje da ima rješenje bez promišljanja jer ima apsolutno znanje

Bog boga će uskrsnuti, pa zar ovaj drugi nije bio sposoban sam sebe uskrsnuti, zar je Bogu potreban iko drugi

Zar Bog mora preuzeti grijehe čovječanstva, o opciji oprosta nisu razmišljali, šta su se mučili toliko a Bogovi su???

User avatar
MyTao
Posts: 7009
Joined: 08/12/2012 15:15

Re: Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by MyTao » 26/02/2016 13:33

patriot_1 wrote:
sahara1428 wrote:hajmo ovako kako su tri "entiteta" odlučila šta će ko raditi, ko ide na zemlju ko ostaje na nebesima?

i da su imali sistem "koordinacije" to ukazuje da nemaju apsolutnu volju, nisu APSOLUTI, a kada moraš volju da "dijeliš" onda si manjkav u tome da možeš da radiš "nezavisno" od drugog "entiteta" i njegove volje

Ovo ti je bez veze,npr u jednoj obitelji se dogovaraju otac,sin i majka ili kćer,,svejedno:"Ti ćeš napraviti to danas,ja ovo a ona ono!"
Pa baš je to koordinacija jer već znaju što kome bolje ide!Ali mogli su i istumbati poslove,onaj bi mogao ovo,ovaj ono,ona ono,,i kaj sad?Sve bi opet bilo dobro!
Baš je to apsolutna volja,nitko nikog ne prisiljava,u dogovoru čine ono što smatraju nužnim!
Isus npr kaže(dok promišljaju kako spasiti ljude):"Ja ću se utjeloviti,tako mogu kao savršen preuzeti grijehe čovječanstva"Otac kaže:"Dobro,ja ću te uskrsnuti!"A Duh Sveti kaže"Ja ću poslije tvoje smrti doći i nastaniti se u ljudima i dati im snagu da vjernički (pokajnički) žive!"


Znaci, tri boga (bica) ili sta vec koji su savrseni... ali opet jednom bolje ide nesto do drugog??

:lol: :lol:

Dobro bar imam krscanskog Smrcka na forumu... ja vam predlazem da se udruzite i pocnete novu religiju ciju logiku niko nebi mogao srusiti :)

User avatar
Black swan
Posts: 54016
Joined: 17/03/2004 09:36

Re: Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by Black swan » 26/02/2016 13:38

@sahara

i profesor ima apsolutnu vlast u razredu pa se dogovara sa đacima to se zove (Božanska) pedagogija

nije riječ o bogovima tako da je besmisleno odgovarati kad je TROKUT neobjašnjiv... a i postavljač teme je nezgrapno pisao

promišljati ima samo ljudsku vrijednost da se opiše "proces"

naravno da Bogu nitko nije potreban onda dolazimo do standardnog pitanja čemu sve i zašto čovjek... ne možeš postavljati pitanje na vrtešku da onaj koji odgovara upadne u logički LOOP i vrti se objašnjavajući

opcija oprosta je uvijek tu i sada se nalazimo u godini milosrđa za vrijeme koje će se oprostiti i svi grijesi koje čovjek ima pod određenim uvjetima i kod za to određenih svećenika
npr:
http://www.bosnasrebrena.ba/v2010/compo ... losra.html
ali po evi u "kršćanskoj teologiji" svaki je čovjek grješnik

User avatar
Black swan
Posts: 54016
Joined: 17/03/2004 09:36

Re: Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by Black swan » 26/02/2016 13:40

patriot_1 wrote:Riječ trojstvo i slično se ne spominje u Bibliji, ali ipak crkve koje podržavaju ovu doktrinu u Bibliji nalaze temelje za vjerovanje.


kratko i jasno NISU

i naravno u bibliji se štošta ne spominje... međutim ako Sin kaže da ima Oca na nebu i da postoji DUh Sveti ne treba biti stručnjak zaključiti da je riječ o 1+1+1= 3 koji su ista osoba
jedan Otac u kući može biti otac djeci, suprug njihovoj majci i sin svojoj majci i da bude jedna osoba

User avatar
MyTao
Posts: 7009
Joined: 08/12/2012 15:15

Re: Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by MyTao » 26/02/2016 13:43

Black swan wrote:
patriot_1 wrote:Riječ trojstvo i slično se ne spominje u Bibliji, ali ipak crkve koje podržavaju ovu doktrinu u Bibliji nalaze temelje za vjerovanje.


kratko i jasno NISU

i naravno u bibliji se štošta ne spominje... međutim ako Sin kaže da ima Oca na nebu i da postoji DUh Sveti ne treba biti stručnjak zaključiti da je riječ o 1+1+1= 3 koji su ista osoba
jedan Otac u kući može biti otac djeci, suprug njihovoj majci i sin svojoj majci i da bude jedna osoba


U ovom slucaju otac je otac sam sebi, sin sam sebi i duh... Seems legit.

User avatar
Black swan
Posts: 54016
Joined: 17/03/2004 09:36

Re: Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by Black swan » 26/02/2016 13:45

evo sekund poslije
http://christusrexhrvatska.blogspot.ba/ ... jstvo.html

jedna od prvih stvari na vjeronauku koja se uči je trojstvo za koje kažu da ga nikad nećeš shvatiti
i da je vjerovanje držati za istinom ono što ti kaže neko bez dokaza... inače ne bi bio na vjeronauku

Ne možemo shvatiti kako je moguće da su tri božanske osobe, a ipak samo jedan Bog. Trojstvo je nešto „neshvatljivo i neizrecivo“ (4. Lateranski sabor).

AleksoMKD
Posts: 5623
Joined: 01/03/2012 15:03
Location: Tamo gdje vjecno sunce sja

Re: Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by AleksoMKD » 26/02/2016 13:48

Dali se na Oca, Sina i Svetog Duha moze gledati kao na avatare jednog boga?

sahara1428
Posts: 1189
Joined: 03/03/2010 07:39

Re: Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by sahara1428 » 26/02/2016 13:54

Black swan wrote:@sahara

i profesor ima apsolutnu vlast u razredu pa se dogovara sa đacima to se zove (Božanska) pedagogija

nije riječ o bogovima tako da je besmisleno odgovarati kad je TROKUT neobjašnjiv... a i postavljač teme je nezgrapno pisao

promišljati ima samo ljudsku vrijednost da se opiše "proces"

naravno da Bogu nitko nije potreban onda dolazimo do standardnog pitanja čemu sve i zašto čovjek... ne možeš postavljati pitanje na vrtešku da onaj koji odgovara upadne u logički LOOP i vrti se objašnjavajući

opcija oprosta je uvijek tu i sada se nalazimo u godini milosrđa za vrijeme koje će se oprostiti i svi grijesi koje čovjek ima pod određenim uvjetima i kod za to određenih svećenika
npr:
http://www.bosnasrebrena.ba/v2010/compo ... losra.html
ali po evi u "kršćanskoj teologiji" svaki je čovjek grješnik


Profa ima apsolutnu vlast, šta je onda apsolutno, šta je onda vlast?

Bogovi po tebi nisu, šta onda jesu, "autonomni" dijelovi "istog"

logički loop dovede ponekad i do lupanja :run:

User avatar
Drvosjeca iz Dejcica
Posts: 16772
Joined: 23/06/2004 15:46
Location: Sarajevo

Re: Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by Drvosjeca iz Dejcica » 26/02/2016 13:58

Može li mi neko odgovoriti da li se može vjerovati bez tih nekih unaprijed definisanih stavova. Nekako mi se to objašnjenje, da nikad nećeš shvatiti i da je bolje za tebe da vjeruješ baš na taj način, kosi sa zdravim razumum. Apsurdno je da entitet koji je uzrokovao ekspanziju energetskog polja, BigBang, uslovljava ljudska stvorenja načinom vjerovanja.

User avatar
Black swan
Posts: 54016
Joined: 17/03/2004 09:36

Re: Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by Black swan » 26/02/2016 14:08

paša iz sahare zašto smo stvoreni
zašto se prva ćelija počela dijeliti
zašto je ameba napredovala
zašto se svemir širi
hoće li se početi skupljati
zašto nastaju zvijezde
zašto se gase
zašto zašto

pa rekao sam ti zato što je idealan pedagog nije ex katedra

što mene pitaš kad ni 4. lateranski sabor nije dao odgovor na to pitanje fakat smiješno

dao sam ti blog pa pročitaj

imam osjećaj da često muslimani i ateisti više znaju od običnih kršćana pa se ponekad pitam je li pravo pitanje ima li kršćanskog vjerskog znanja u kršćana kao u ateista i muslimana :D umjesto jesu li kršćani mnogobošci
a onda dođemo do činjenice s početka teksta bloga kojeg sam vam dao da je to često iskrivljeno znanje i zakukuljeno pitanje da nagaziš na minu

User avatar
Smrcak15
Posts: 11137
Joined: 13/12/2015 13:23

Re: Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by Smrcak15 » 26/02/2016 16:13

patriot_1 wrote:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Trojstvo.jpg/220px-Trojstvo.jpg

Dakle,kako reče jedan forumaš,mi imamo bar dva Boga,Otac i Sin.I iz neznanja dodao Mariju!Mariju ne smatramo božanstvom nego Duha Svetog!
Mi vjerujemo da je Isus Bog ali da je jedno sa Ocem!To vjerujemo po objavi,Novi Zavjet nas tako uči!Postoje konkretni stihovi za to!
Netko može reći;"To nije istina,Bog nemože biti ni dvojstven ni trojstven,On nemože imati Sina!"
Tko od nas može reći sa sigurnošću:"Bog je takav,nemože biti drugčiji!"??Tko može Boga poznavati "u dušu!"Mi znamo onoliko o Bogu koliko nam je objavljeno,ni manje ni više!E sad,dali su nas lagali naši Apostoli ili vas vaši vjerski vođe,to je pitanje na koje opet nemožemo imati decidiran odgovor!C/P:
Bog kao Presveto Trojstvo, objavio se prilikom Isusova krštenja na rijeci Jordan: "Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: "Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina! (Lk 3,21-22)"

Iako postoje zajednice koje sebe smatraju kršćanskima i nemaju ovaj nauk (npr. Jehovini svjedoci), većina kršćanskih crkava vjeru u Trojstvo drže definicijom kršćanstva: kršćanin je onaj tko vjeruje u Presveto Trojstvo i tko je kršten u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Riječ trojstvo i slično se ne spominje u Bibliji, ali ipak crkve koje podržavaju ovu doktrinu u Bibliji nalaze temelje za vjerovanje.


sama dogma trojstva je tak onelogicna da je sama sebe osudila na propast

naravno da su krscani mnogobosci kad podijelis Boga u tri dijela, jer su po definiciji krscana tri razlicite osobe u jendoj. to je mnogobostvo


I iz neznanja dodao Mariju!Mariju ne smatramo božanstvom nego Duha Svetog!


naravno da vam je i marija bozanstvo cim podignes ruke prema njezinom kipu ti fakticki otkines bozije osobine i prilijepis mrtvoj mariji, da je on ta koja sve cuje, a sam oBog je taj koji sve cuje.

i na taj nacin cim pripises jedno bozije svojstvo ti si ga okarakterisao kao bozanstvo, htio nehtio, tako je.

Mi vjerujemo da je Isus Bog ali da je jedno sa Ocem!To vjerujemo po objavi,Novi Zavjet nas tako uči!Postoje konkretni stihovi za to!

koliko vi bogova imate, pa malo prije rece sveti duh BOg, pa sad isus Bog, a boze dragi kakvi ste vi mnogobosci par exellance :-) nije vam lahko, lijepi islam.

patriot_1
Posts: 2639
Joined: 09/05/2015 20:49

Re: Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by patriot_1 » 26/02/2016 17:14

sahara1428 wrote:
patriot_1 wrote:
sahara1428 wrote:hajmo ovako kako su tri "entiteta" odlučila šta će ko raditi, ko ide na zemlju ko ostaje na nebesima?

i da su imali sistem "koordinacije" to ukazuje da nemaju apsolutnu volju, nisu APSOLUTI, a kada moraš volju da "dijeliš" onda si manjkav u tome da možeš da radiš "nezavisno" od drugog "entiteta" i njegove volje

Ovo ti je bez veze,npr u jednoj obitelji se dogovaraju otac,sin i majka ili kćer,,svejedno:"Ti ćeš napraviti to danas,ja ovo a ona ono!"
Pa baš je to koordinacija jer već znaju što kome bolje ide!Ali mogli su i istumbati poslove,onaj bi mogao ovo,ovaj ono,ona ono,,i kaj sad?Sve bi opet bilo dobro!
Baš je to apsolutna volja,nitko nikog ne prisiljava,u dogovoru čine ono što smatraju nužnim!
Isus npr kaže(dok promišljaju kako spasiti ljude):"Ja ću se utjeloviti,tako mogu kao savršen preuzeti grijehe čovječanstva"Otac kaže:"Dobro,ja ću te uskrsnuti!"A Duh Sveti kaže"Ja ću poslije tvoje smrti doći i nastaniti se u ljudima i dati im snagu da vjernički (pokajnički) žive!"


Prijatelju Bog je onaj koji ima apsolutnu vlast i volju, čim mora da se DOGOVARA vise nije savršen i nema apsolutnu vlast i volju jer je bukvalno primoran da se dogovara.

Čuj znaju šta kome bolje ide, znači opet nisu svi savršeni pa nekome nešto slabije "ide" Ja čudnih li bogova?

Tvoj Bog promišlja kako spasiti ljude, kakvo je to božije savršenstvo ako on mora promišljati, valjda njegovo savršenstvo ukazuje da ima rješenje bez promišljanja jer ima apsolutno znanje

Bog boga će uskrsnuti, pa zar ovaj drugi nije bio sposoban sam sebe uskrsnuti, zar je Bogu potreban iko drugi

Zar Bog mora preuzeti grijehe čovječanstva, o opciji oprosta nisu razmišljali, šta su se mučili toliko a Bogovi su???

"Ali mogli su i istumbati poslove,onaj bi mogao ovo,ovaj ono,ona ono,,i kaj sad?Sve bi opet bilo dobro!"-ovo preskačeš,lukavo,lukavo nema što!

patriot_1
Posts: 2639
Joined: 09/05/2015 20:49

Re: Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by patriot_1 » 26/02/2016 17:17

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga
i Riječ bijaše Bog.
2Ona bijaše u početku u Boga.
3Sve postade po njoj
i bez nje ne postade ništa.
Svemu što postade
4u njoj bijaše život
i život bijaše ljudima svjetlo;
5i svjetlo u tami svijetli
i tama ga ne obuze.

6Bî čovjek poslan od Boga,
ime mu Ivan.
7On dođe kao svjedok
da posvjedoči za Svjetlo
da svi vjeruju po njemu.
8Ne bijaše on Svjetlo,
nego – da posvjedoči za Svjetlo.

9Svjetlo istinsko
koje prosvjetljuje svakog čovjeka
dođe na svijet;
10bijaše na svijetu
i svijet po njemu posta
i svijet ga ne upozna.
11K svojima dođe
i njegovi ga ne primiše.
12A onima koji ga primiše
podade moć
da postanu djeca Božja:
onima koji vjeruju u njegovo ime,
13koji su rođeni
ne od krvi,
ni od volje tjelesne,
ni od volje muževlje,
nego – od Boga.
14I Riječ tijelom postade
i nastani se među nama
i vidjesmo slavu njegovu
– slavu koju ima kao Jedinorođenac
od Oca – pun milosti i istine.

15Ivan svjedoči za njega. Viče:
»To je onaj o kojem rekoh:
koji za mnom dolazi, preda mnom je
jer bijaše prije mene!«

16Doista, od punine njegove
svi mi primismo,
i to milost na milost.
17Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju,
a milost i istina nasta po Isusu Kristu.
18Boga nitko nikada ne vidje:
Jedinorođenac – Bog –
koji je u krilu Očevu,
on ga obznani.

User avatar
dr.gog
Posts: 4737
Joined: 09/09/2007 12:52
Location: [email protected]

Re: Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by dr.gog » 26/02/2016 17:49

patriot_1 wrote:Riječ trojstvo i slično se ne spominje u Bibliji, ali ipak crkve koje podržavaju ovu doktrinu u Bibliji nalaze temelje za vjerovanje.


Tačno. Nema Trojstva. Nema tu nikakve bajke, nikakva mita.

25 godina izučavam Bibliju, i na koncu sam se pred cijelom zajednicom gdje sam kršten odrekao "trojstva". Nisam nikad poslije pristupio nijednoj drugoj.

10 zapovijedi, onako kako pišu u Mojsijevim knjigama Starog zavjeta, ne u katoličkom Katekizmu, su osnova same vjere.

Knjiga Propovjednika (Eklestijaza) je suština monoteističke filozofije, filozofije i psihologije vjerovanja.

Kristova Propovijed na Gori ("Blaženi su oni...") je suština vjere za modernog čovjeka.

Krist je bio stvaran i definitivan odraz Božijeg poslanja. Potvrđen i od Poslanika Islama.

Sva priča o konstrukciji božije ličnosti je uzaludna i neplodna, jer je logika vjere u jednostavnosti.

Bog je jedan.

User avatar
irac300
Posts: 6224
Joined: 18/07/2009 18:36

Re: Jesu li kršćani mnogobošci?

Post by irac300 » 26/02/2016 17:51

Sudar TITANA, napokon, patriot_1 vs Smrcak15, ko preživi pričat će. :D

Post Reply