OBAVJEŠTENJE-Mijenjanje ili vađenje prve lične karte

Pravna pitanja, dileme, problemi... Razmijenite svoja iskustva.
nlt
Posts: 1098
Joined: 18/05/2014 18:02

OBAVJEŠTENJE-Mijenjanje ili vađenje prve lične karte

Post by nlt » 27/11/2015 14:15

Usvajanjem novog zakona, za one koji moraju da mijenjaju postojeću ili vade novu ličnu, potrebni su dokumenti:
1.IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
2.UVJERENJE O DRŽAVLJANSTVU
3.UVJERENJE IZ MJESNE ZAJEDNICE SA ADRESOM
4.IZVOD IZ SUDA, DA JE KUĆA LEGALIZOVANA, ILI DA JE U PROCESU LEGALIZACIJE. Ako nije ni jedno ni drugo onda uzeti ZK izvadak o zemlji(plaća se 10 KM) i predati tako.
5.UPLATNICA(18 KM).

Eto da ne bi lutali, neka ima na barem jednom mjestu koji su to dokumenti potrebni.
Last edited by nlt on 27/11/2015 16:13, edited 1 time in total.


User avatar
shandrprcSA
Posts: 7956
Joined: 23/02/2013 08:16

Re: OBAVJEŠTENJE-vađenje prve lične karte

Post by shandrprcSA » 27/11/2015 14:22

dodati u naslov " mjenjanje ili..."

nlt
Posts: 1098
Joined: 18/05/2014 18:02

Re: OBAVJEŠTENJE-vađenje prve lične karte

Post by nlt » 27/11/2015 16:14

shandrprcSA wrote:dodati u naslov " mjenjanje ili..."
urađeno :) hvala...

User avatar
Hemera
Posts: 3674
Joined: 08/08/2010 01:22

Re: OBAVJEŠTENJE-Mijenjanje ili vađenje prve lične karte

Post by Hemera » 03/12/2015 19:23

nlt wrote:Usvajanjem novog zakona, za one koji moraju da mijenjaju postojeću ili vade novu ličnu, potrebni su dokumenti:
1.IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
2.UVJERENJE O DRŽAVLJANSTVU
3.UVJERENJE IZ MJESNE ZAJEDNICE SA ADRESOM
4.IZVOD IZ SUDA, DA JE KUĆA LEGALIZOVANA, ILI DA JE U PROCESU LEGALIZACIJE. Ako nije ni jedno ni drugo onda uzeti ZK izvadak o zemlji(plaća se 10 KM) i predati tako.
5.UPLATNICA(18 KM).

Eto da ne bi lutali, neka ima na barem jednom mjestu koji su to dokumenti potrebni.
Gdje je ovo napisano za ZK izvadak i MZ?

nlt
Posts: 1098
Joined: 18/05/2014 18:02

Re: OBAVJEŠTENJE-Mijenjanje ili vađenje prve lične karte

Post by nlt » 04/12/2015 14:27

Hemera wrote:
nlt wrote:Usvajanjem novog zakona, za one koji moraju da mijenjaju postojeću ili vade novu ličnu, potrebni su dokumenti:
1.IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
2.UVJERENJE O DRŽAVLJANSTVU
3.UVJERENJE IZ MJESNE ZAJEDNICE SA ADRESOM
4.IZVOD IZ SUDA, DA JE KUĆA LEGALIZOVANA, ILI DA JE U PROCESU LEGALIZACIJE. Ako nije ni jedno ni drugo onda uzeti ZK izvadak o zemlji(plaća se 10 KM) i predati tako.
5.UPLATNICA(18 KM).

Eto da ne bi lutali, neka ima na barem jednom mjestu koji su to dokumenti potrebni.
Gdje je ovo napisano za ZK izvadak i MZ?
Kako gdje?

User avatar
Hemera
Posts: 3674
Joined: 08/08/2010 01:22

Re: OBAVJEŠTENJE-Mijenjanje ili vađenje prve lične karte

Post by Hemera » 06/12/2015 21:50

Pišeš gore neke stvari koje nemaju veze sa vezom i još dodatno pitaš kako gdje

Ovo gore kao uslov nije tačno i nemoj bezveze da dovodiš nekoga u zabludu.

calculator
Posts: 1367
Joined: 25/11/2013 12:32

Re: OBAVJEŠTENJE-Mijenjanje ili vađenje prve lične karte

Post by calculator » 06/12/2015 23:29

Hemera wrote:Pišeš gore neke stvari koje nemaju veze sa vezom i još dodatno pitaš kako gdje

Ovo gore kao uslov nije tačno i nemoj bezveze da dovodiš nekoga u zabludu.
Kako je ispravno?

User avatar
Hemera
Posts: 3674
Joined: 08/08/2010 01:22

Re: OBAVJEŠTENJE-Mijenjanje ili vađenje prve lične karte

Post by Hemera » 06/12/2015 23:41

Pojedince treba oplakivati šta sve napišu:
DOKUMENTA POTREBNA ZA IZDAVANJE LIČNE KARTE
Prva lična karta-zahtjev ( koji se dobije na lokaciji– bez naknade),
-izvod iz matične knjige rođenih
-uvjerenje o državljanstvu
-dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte u iznosu od 18,00 KM
Na lični zahtjev podnosioca zahtjeva u ličnu kartu će se upisati entitetsko državljanstvo i krvna grupa.
Za upis podataka o krvnoj grupi potrebno je uz zahtjev priložiti potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove (u Kantonu Sarajevo - Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH, Čekaluša broj 86).
Uplatu izvršiti na jedan od sljedećih računa:
UNICREDIT BANK – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;
HYPO GROUP ALPE ADRIA BANK Banja Luka – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5520040002547572;
UNICREDIT BANK Banja Luka – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858;
RAIFFEISEN BANK Sarajevo - primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 1610000010751006.
Svrha doznake: uplata za ličnu kartu
Vrsta prihoda: 722906
Iznos: 18,00 KM
Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“
Porezni period: treba da odgovara datumu uplate
Općina : šifra općine prebivališta – sjedišta uplatioca
Budžetska organizacija: 0709999
Poziv na broj: „0000000000“
Broj općine: Stari Grad 109, Centar 077, Novo Sarajevo 079, Novi Grad 108, Ilidža 078, Hadžići 038, Trnovo 078, Vogošća 080, Ilijaš 040

Zamjena lične karte
-zahtjev ( koji se dobije na lokaciji – bez naknade),
-prethodna lična karta
-dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte u iznosu od 18,00 KM
Na lični zahtjev podnosioca zahtjeva u ličnu kartu će se upisati entitetsko državljanstvo i krvna grupa.
Za upis podataka o krvnoj grupi potrebno je uz zahtjev priložiti potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove (u Kantonu Sarajevo - Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH, Čekaluša broj 86).
Uplatu izvršiti na jedan od sljedećih računa:
UNICREDIT BANK – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;
HYPO GROUP ALPE ADRIA BANK Banja Luka – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5520040002547572;
UNICREDIT BANK Banja Luka – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858;
RAIFFEISEN BANK Sarajevo - primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 1610000010751006.
Svrha doznake: uplata za ličnu kartu
Vrsta prihoda: 722906
Iznos: 18,00 KM
Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“
Porezni period: treba da odgovara datumu uplate
Općina : šifra općine prebivališta – sjedišta uplatioca
Budžetska organizacija: 0709999 Poziv na broj: „0000000000“
Broj općine: Stari Grad 109, Centar 077, Novo Sarajevo 079, Novi Grad 108, Ilidža 078, Hadžići 038, Trnovo 078, Vogošća 080, Ilijaš 040

Zamjena lične karte izdate sa rokom važenja 2 godine – za raseljena lica
-zahtjev (koji se dobije na lokaciji – bez naknade),
-prethodna lična karta,
-uvjerenje o priznatom statusu raseljenog lica ( ne starije od šest mjeseci ) izdato od nadležnog općinskog organa,
-dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte u iznosu od 18,00 KM
Na lični zahtjev podnosioca zahtjeva u ličnu kartu će se upisati entitetsko državljanstvo i krvna grupa.
Za upis podataka o krvnoj grupi potrebno je uz zahtjev priložiti potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove (u Kantonu Sarajevo - Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH, Čekaluša broj 86).
Uplatu izvršiti na jedan od sljedećih računa:
UNICREDIT BANK – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;
HYPO GROUP ALPE ADRIA BANK Banja Luka – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5520040002547572;
UNICREDIT BANK Banja Luka – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858;
RAIFFEISEN BANK Sarajevo - primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 1610000010751006.
Svrha doznake: uplata za ličnu kartu
Vrsta prihoda: 722906
Iznos: 18,00 KM
Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“
Porezni period: treba da odgovara datumu uplate
Općina : šifra općine prebivališta – sjedišta uplatioca
Budžetska organizacija: 0709999
Poziv na broj: „0000000000“
Broj općine: Stari Grad 109, Centar 077, Novo Sarajevo 079, Novi Grad 108, Ilidža 078, Hadžići 038, Trnovo 078, Vogošća 080, Ilijaš 040

Lična karta se mora zamijeniti:
-ako je istekao rok važenja,
-u slučaju promjene prebivališta ( ili boravišta kod raseljenih osoba),
-ako je došlo do promjene podataka o imaocu lične karte navedenih u istoj,
-ako je podatak u ličnoj karti netačan ili pogrešno upisan
-ako je lična karta oštećena ili iz drugih razloga podaci nisu čitljivi u tolikoj mjeri da lična karta ne može služiti svojoj namjeni i
-kada je izgled imaoca lične karte toliko izmijenjen da više ne odgovara fotografiji na ličnoj karti.
Građanin koji je izgubio ličnu kartu ili mu je ista ukradena, uništena ili je na bilo koji način ostao bez iste, dužan je da tu činjenicu bez odlaganja prijavi najbližoj policijskoj stanici ili nadležnom organu.
Ako je građanin izgubio ličnu kartu, pored dokumenata koji su potrebni za zamjenu lične karte, dužan je priložiti i rješenje Odjeljenja za administraciju kojim se poništava lična karta (izgubljena, uništena i sl.) i uvjerenje o državljanstvu.

User avatar
Hemera
Posts: 3674
Joined: 08/08/2010 01:22

Re: OBAVJEŠTENJE-Mijenjanje ili vađenje prve lične karte

Post by Hemera » 06/12/2015 23:42

nlt wrote:Usvajanjem novog zakona, za one koji moraju da mijenjaju postojeću ili vade novu ličnu, potrebni su dokumenti:
1.IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
2.UVJERENJE O DRŽAVLJANSTVU
3.UVJERENJE IZ MJESNE ZAJEDNICE SA ADRESOM
4.IZVOD IZ SUDA, DA JE KUĆA LEGALIZOVANA, ILI DA JE U PROCESU LEGALIZACIJE. Ako nije ni jedno ni drugo onda uzeti ZK izvadak o zemlji(plaća se 10 KM) i predati tako.
5.UPLATNICA(18 KM).

Eto da ne bi lutali, neka ima na barem jednom mjestu koji su to dokumenti potrebni.
Tačke 3 i 4 izmišljotina i laž obična.

calculator
Posts: 1367
Joined: 25/11/2013 12:32

Re: OBAVJEŠTENJE-Mijenjanje ili vađenje prve lične karte

Post by calculator » 06/12/2015 23:45

A kako dokazati adresu prebivališta, kojim dokumentom?

User avatar
Haris.ba
Posts: 8830
Joined: 08/09/2005 20:08

Re: OBAVJEŠTENJE-Mijenjanje ili vađenje prve lične karte

Post by Haris.ba » 07/12/2015 07:57

Časna pionirska. :D

User avatar
muminovic
Posts: 3273
Joined: 17/08/2013 15:10

Re: OBAVJEŠTENJE-Mijenjanje ili vađenje prve lične karte

Post by muminovic » 07/12/2015 10:29

Ne bi bio u kozi onom ko se ovoga pridrzava :-)

User avatar
Hemera
Posts: 3674
Joined: 08/08/2010 01:22

Re: OBAVJEŠTENJE-Mijenjanje ili vađenje prve lične karte

Post by Hemera » 07/12/2015 12:59

Lik koji je postavio temu je fenomen.

Miješa prijavu prebivališta i vađenje lične karte.
calculator wrote:A kako dokazati adresu prebivališta, kojim dokumentom?
Šta misliš,ima jedno mjesto pa se ode na šalter i izvadi se jedan papir...treba ti lična karta bude za par minuta gotovo,ovisno od toga kolika je gužva...

Ne mogu da povjerujem šta sve svijet počinje pisati... :skoljka:

User avatar
Hemera
Posts: 3674
Joined: 08/08/2010 01:22

Re: OBAVJEŠTENJE-Mijenjanje ili vađenje prve lične karte

Post by Hemera » 07/12/2015 13:01

muminovic wrote:Ne bi bio u kozi onom ko se ovoga pridrzava :-)

Zk izvadak...za ličnu kartu hahahahahahahha

User avatar
kadinica
Posts: 868
Joined: 04/05/2012 12:46

Re: OBAVJEŠTENJE-Mijenjanje ili vađenje prve lične karte

Post by kadinica » 07/12/2015 13:09

Treba dokaz o vlasništvu nekretnine ili saglasnost vlasnika nekretnine da ćeš se prijaviti na toj adresi.

@hamera - izmijenjen je zakon o prebivalištu, a ne o ličnoj karti.

User avatar
Haris.ba
Posts: 8830
Joined: 08/09/2005 20:08

Re: OBAVJEŠTENJE-Mijenjanje ili vađenje prve lične karte

Post by Haris.ba » 07/12/2015 13:11

Članak 8.
Prilikom prijave i odjave prebivališta državljani su dužni dati točne i istinite podatke.

U postupku prijave prebivališta i adrese stanovanja državljani su dužni priložiti dokaz
da imaju valjanu osnovu za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuju. Dokazom da
državljanin ima valjanu osnovu za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuje smatra se
jedan od sljedećih dokaza:

a) dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za
stanovanje;
b) ovjereni ugovor o zakupu ili ovjereni ugovor o podstanarskom odnosu uz
ovjereni dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca;
c) potvrda da se pred nadležnim tijelom vodi spor o vlasništvu, odnosno da je
pokrenut postupak legaliziranja ili uknjižbe objekta, stana ili kuće na adresi na
kojoj se prijavljuje prebivalište.

Valjanim dokazom za prebivalište smatrat će se i ovjerena izjava stanodavca iz koje je
vidljivo da stanodavac ispunjava uvjete propisane toč. a), b) i c) prethodnoga stavka ovoga
članka te daje pristanak da određena osoba bude prijavljena na njegovoj adresi stanovanja.

Bračni ili izvanbračni partneri i srodnici u prvom stupnju u pravoj liniji (roditelji i
djeca), posvojitelji i posvojenici u postupku prijave prebivališta mogu podnijeti zahtjev za
prijavu prebivališta na adresi već prijavljenog bračnog ili izvanbračnog partnera ili srodnika
u prvom stupnju u pravoj liniji odnosno posvojitelja ili posvojenika samo uz dokaz o bračnom
ili izvanbračnom stanju, srodstvu ili posvojenju, bez pribavljanja dokaza iz stavka 2. ovoga
članka, uz evidentiranje postojanja takvog odnosa.

Nadležna tijela socijalne skrbi, starački domovi, gerijatrijske i druge specijalizirane
zdravstvene ustanove dužni su dostaviti relevantne podatke o adresama stanovanja štićenika i
korisnika svojih usluga, državljana Bosne i Hercegovine koji u postupku prijave prebivališta
ne mogu osigurati dokaze iz stavka 2. ovoga članka, nadležnome tijelu za prijavu prebivališta
radi dokazivanja valjane osnove za prijavu prebivališta na adresi na kojoj se prijavljuju.

Državljanima Bosne i Hercegovine koji su u stanju socijalne potrebe i ne mogu
osigurati dokaze iz stavka 2. ovoga članka, a nisu kod nadležnih tijela socijalne skrbi
evidentirani kao korisnici pomoći, mogu zahtijevati od nadležnoga tijela socijalne skrbi
pomoć u pribavljanju dokaza o valjanoj osnovi za prijavu prebivališta na adresi na kojoj se
prijavljuju.

Osobi koja nema mjesto i adresu stanovanja niti sredstava kojima bi mogla namiriti
potrebu stanovanja (u daljnjem tekstu: beskućnik) nadležno tijelo socijalne skrbi može
omogućiti da prijavi prebivalište na adresi ustanove socijalne skrbi, a u tom slučaju
beskućnik je dužan nadležnom tijelu i ustanovi socijalne skrbi dostaviti adresu za
kontaktiranje, koja može biti kod fizičke ili pravne osobe uz njihovu suglasnost.

Građanin je dužan prijaviti nadležnom tijelu svoje prebivalište u roku od 15 dana od
dana nastanjenja na adresi na kojoj prijavljuje prebivalište.

Prilikom prijave prebivališta maloljetnika, tijelo ili osoba iz članka 7. stavka 2.
Zakona prilažu rodni list maloljetnika.

Prilikom prijave prebivališta prema rođenju djeteta, osoba ili tijelo iz stavka 8. ovoga
članka, prijavljuju dijete nadležnom tijelu u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta,
prilažući rodni list djeteta.

User avatar
Hemera
Posts: 3674
Joined: 08/08/2010 01:22

Re: OBAVJEŠTENJE-Mijenjanje ili vađenje prve lične karte

Post by Hemera » 07/12/2015 13:12

kadinica wrote:Treba dokaz o vlasništvu nekretnine ili saglasnost vlasnika nekretnine da ćeš se prijaviti na toj adresi.

@hamera - izmijenjen je zakon o prebivalištu, a ne o ličnoj karti.
Nije hamera nego Hemera,drugo imaš ozbiljan problem i ti kao postavljač teme.

Tema je lična karta,a fino sam gore napisala šta je lik pogriješio,a eto ti se našla da mi skreneš pažnju.
Znači pročitaj pa komentariši.

User avatar
kadinica
Posts: 868
Joined: 04/05/2012 12:46

Re: OBAVJEŠTENJE-Mijenjanje ili vađenje prve lične karte

Post by kadinica » 07/12/2015 13:16

Izvinjavam se.

Čovjek ti je iznad napisao član 8. Zakona, pa pročitaj. Sretno.

User avatar
Hemera
Posts: 3674
Joined: 08/08/2010 01:22

Re: OBAVJEŠTENJE-Mijenjanje ili vađenje prve lične karte

Post by Hemera » 07/12/2015 13:18

kadinica wrote:Izvinjavam se.

Čovjek ti je iznad napisao član 8. Zakona, pa pročitaj. Sretno.
Što ću ja čitati?
Fino sam napisala da je lik koji je postavio temu promašio stvari koje se tiču procedure vađenja lične karte i prebivališta.

I ti malo više čitaj,sretno.

User avatar
kadinica
Posts: 868
Joined: 04/05/2012 12:46

Re: OBAVJEŠTENJE-Mijenjanje ili vađenje prve lične karte

Post by kadinica » 07/12/2015 13:20

E svašta.

Nadležni organ dužan je u roku od 5 godina provjeriti adrese prijave prebivališta. Zato se prilikom vađenja ili mijenjanja lične karte ovaj dokaz o nekretnini TRAŽI.

Ako i dalje ne vjeruješ, probaj izvaditi ličnu kartu...

User avatar
Hemera
Posts: 3674
Joined: 08/08/2010 01:22

Re: OBAVJEŠTENJE-Mijenjanje ili vađenje prve lične karte

Post by Hemera » 07/12/2015 13:35

kadinica wrote:E svašta.

Nadležni organ dužan je u roku od 5 godina provjeriti adrese prijave prebivališta. Zato se prilikom vađenja ili mijenjanja lične karte ovaj dokaz o nekretnini TRAŽI.

Ako i dalje ne vjeruješ, probaj izvaditi ličnu kartu...
Počet ćete da služite za šprdanciju.

Prvo gospođice ili gospođo "upućena" ja sam svoju ličnu kartu (novu) i prije isteka stare izvadila prije nepunih 2 mjeseca.

Postavljač teme priča o vađenju lične karte/ mijenjanju lične karte.
Ja sam gore lijepo stavila postupak promjene lične karte jedini zakonit i koji se primjenjuje pri radnji iste.
Nikakav ZK izvadak ne treba ili neki papir iz MZ za promjenu lične karte.

To što insistirate na svojim glupostima nije moj problem,zaista.
Moguće je da ne znate šta je ZK izvadak,moguće je da ne znate šta je promjena/prijava prebivališta i naravno koji je postupak promjene LK.

I što je još najžalosnije, provjera prebivališta nije ni počela,zbog IDEEA-e koja još svoj dio posla nije završila.
Sjesti i plakati.

Drinski
Posts: 6307
Joined: 25/03/2014 10:24

Re: OBAVJEŠTENJE-Mijenjanje ili vađenje prve lične karte

Post by Drinski » 07/12/2015 14:33

A kako onaj sluzbenik zna da je lice koje je donijelo sve isprave upravo to lice iz tih isprava, a da recimo nisam ja povadio tuđe dokumente pa podnio zahtjev za licnu kartu?

User avatar
muminovic
Posts: 3273
Joined: 17/08/2013 15:10

Re: OBAVJEŠTENJE-Mijenjanje ili vađenje prve lične karte

Post by muminovic » 07/12/2015 15:33

Drinski wrote:A kako onaj sluzbenik zna da je lice koje je donijelo sve isprave upravo to lice iz tih isprava, a da recimo nisam ja povadio tuđe dokumente pa podnio zahtjev za licnu kartu?
Povedes 5 svjedoka, koji ti nisu u rodbinskoj vezi, ili 10 koji su ti rodjaci do 7 koljena.

nlt
Posts: 1098
Joined: 18/05/2014 18:02

Re: OBAVJEŠTENJE-Mijenjanje ili vađenje prve lične karte

Post by nlt » 07/12/2015 15:36

kadinica wrote:E svašta.

Nadležni organ dužan je u roku od 5 godina provjeriti adrese prijave prebivališta. Zato se prilikom vađenja ili mijenjanja lične karte ovaj dokaz o nekretnini TRAŽI.

Ako i dalje ne vjeruješ, probaj izvaditi ličnu kartu...
upravo, slobodno otiđite i pitajte, kada dobijete odgovor :run:
*nije u svim mjestima jos pocelo provođenje, npr. općina Ilidža trazi sve ovo dok NOVI GRAD NE!

nlt
Posts: 1098
Joined: 18/05/2014 18:02

Re: OBAVJEŠTENJE-Mijenjanje ili vađenje prve lične karte

Post by nlt » 07/12/2015 15:37

Hemera wrote:
muminovic wrote:Ne bi bio u kozi onom ko se ovoga pridrzava :-)

Zk izvadak...za ličnu kartu hahahahahahahha
Otiđi provjeri :D

Post Reply