Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Rasprave na razne teme... Ako ne znate gdje poslati poruku, pošaljite je ovdje.

Moderator: O'zone

filozofija
Posts: 732
Joined: 19/03/2012 10:46
Location: Ojropa!

Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by filozofija » 23/04/2015 11:42

Vidim ima mnogo diskusija o odricanju državljanstva BiH i samoj proceduri, međutim nisam nigdje našao informaciju gdje se to u Sarajevu vrši. Ako neko zna tačno mjesto i adresu gdje se može zahtjev za odricanje od državljanstva BiH, bio bih mu jako zahvalan.

Molimo bih vas da ne proslijeđujete informacije o tome koje agencije to mogu učiniti isl., jer ne postoji potreba za tom informacijom.


User avatar
vjesticanametli
Posts: 10735
Joined: 15/02/2008 09:31
Location: Sarajevo X

Re: Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by vjesticanametli » 23/04/2015 12:25

preko puta alte gdje je teletina 1 KM :) vidjeces veliku zgradicu a imas sve na netu o tome

cini mi se oko 500 KM i hrpetina papira
sretno

evo jos info
Dvojno državljanstvo i dalje problem

Uprkos činjenici da je potpisan Sporazum o dvojnom državljanstvu sa susjednim zemljama Hrvatskom i Srbijom, ali i Švedskom, postoji određeni broj zahtjeva građana koji žive u tim zemljama za odricanje od BiH državljanstva, šta mislite o tome:

Ti zahtjevi se podnose kada ove zemlje zahtijevaju od osoba da se odreknu državljanstva Bosne i Hercegovine jer zasnivaju radni odnos u nekim djelatnostima – kao što su poslovi bezbjednosti, rad u vojsci, državnoj službi, ministarstvu unutrašnjih poslova i slično. Osobe podnose ove zahtjeve za odricanje od BiH državljanstva iz razloga što zakonodavstva Hrvatske, Srbije, Švedske i drugih zemalja propisuju da lice ima državljanstvo samo one države u kojoj obavlja gore navedenu djelatnost.

Može li se imati i više od dva državljanstva ukoliko je država članica EU?
U pravilu je moguće posjedovati više od dva državljanstva. Teoretski, broj državljanstava nije ograničen ukoliko se radi o državljanstvu država zemalja članica EU. Postoje slučajevi u kojima su građani već rođenjem ili porijeklom građani više država. Takva osoba se može pobrinuti i za sticanje novog državljanstva, ako ispunjava uvjete propisane zakonom one države čije državljanstvo želi da stekne. Navodi naša sagovornica Alma Prnjavorac, advokat specijaliziran za pitanje državljanstva.
Image

Koje su to iznimne situacije u kojima naši državljani imaju pravo da zadrže svoje BiH državljanstvo, a da steknu državljanstvo neke države članice EU ?
Ukoliko potičete iz zemlje koja svojim građanima zabranjuje otpust iz državljanstva ili kada tako nešto nije predviđeno, ne morate da se odreknete starog državljanstva za sticanje novog ni onda kada vam druga država postavlja nerazumne uslove za otpust. To mogu da budu previsoke administrativne takse.
Vezano za pitanje, šta je razumno za postupak otpusta iz državljanstva, primenjuje se blaži kriterijum za strance koji imaju preko 60 godina života. Dvojno državljanstvo se može odobriti i u slučaju kada biste uslijed odricanja od drugog državljanstva pretrpjeli značajnu ekonomsku ili imovinsku štetu.
Dvojno državljanstvo se može odobriti i ako pripadate izuzetno ugroženoj grupaciji, npr. ako ste registrovani kao imigrant. Kao državljanin neke od zemalja članica Evropske unije ili Švicarske, možete biti naturalizovani prihvatanjem dvojnog državljanstva.

Godina boravka u Bosni i Hercegovini
Vijeće ministara je prema Parlamentu Bosne i Hercegovine uputilo prijedlog izmjena postojećeg Zakona o državljanstvu, koji, između ostalog, predviđa i brisanje sporne odredbe, a koju je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnom. Štaviše, olakšava se povrat bh. državljanstva za one koji su ga se iz različitih razloga odrekli u proteklom razdoblju. Naime, za takve osobe će biti dovoljno da imaju prijavljen privremeni ili stalni boravak u BiH godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ponovno dobivanje bh. državljanstva. To, međutim, nisu jedine predložene novine u propisu koji regulira pitanje državljanstva Bosne i Hercegovine. Sukladno Europskoj konvenciji o državljanstvu, Bosna i Hercegovina je obavezna olakšati prijem stranaca u državljanstvo, pa su i u tom kontekstu predviđene određene izmjene. Stranci koji žele bh. državljanstvo do sada su morali ukupno trinaest godina provesti u Bosni i Hercegovini prije nego dobiju mogućnost podnošenja zahtjeva za prijem u državljanstvo. Sada se to vrijeme skraćuje na osam godina i to tako što se prijavljeni stalni boravak u BiH s osam skraćuje na tri godine. Uz pet godina privremenog boravka koje obvezno prethodi stalnom boravku u BiH, ukupno vrijeme koje stranac treba provesti u Bosni i Hercegovini prije mogućnosti da zatraži državljanstvo iznosi osam godina, ističe za naš list advokat Alma Prnjavorac

Image

Da li će biti olakšano vraćanje BiH državljanstva u budućnosti ?
Da, novim izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH, koje bi uskoro trebale stupiti na pravnu snagu, lice kojem je državljanstvo BiH zbog sticanja ili zadržavanja državljanstva druge države prestalo odricanjem ili otpustom iz BiH državljanstva, moći će podnijeti zahtjev za ponovno sticanje državljanstva BiH, ako ima odobren privremeni boravak najmanje posljednju godinu na teritoriji BiH ili odobren stalni boravak u BiH. To mnogostruko olakšava ponovno sticanje BiH državljanstva onim licima koja su se morala odreći BiH državljanstva zbog nekog drugog državljanstva, što mnogostruko olakšava proces vraćanja BiH državljanstva u odnosu na dosadašnji zakon o državljanstvu BiH. Imamo puno osoba koje su stekle penziju u inostranstvu i sada su nakon prestanka radnog odnosa odlučili da se vrate u BiH i ovdje ponovno žive, te da vrate i svoje državljanstvo.

Revizija državljanstva BiH je u toku ?
Odjel za reviziju državljanstva – Sektor za državljanstvo i putne isprave pri Ministarstvu civilnih poslova BiH zaduženo je za reviziju državljanstava naturalizovanih lica u periodu od 06. aprila 1992. godine do 01. januara 2006. godine u skladu sa Zakonom o državljanstvu BiH. Za sva naturalizovana lica, za koja je tokom revizije utvrđeno da su državljanstvo stekli na nezakonit način, navedena nadležna tijela BiH su donosila odluke o oduzimanju državljanstva BiH. Lica kojima je oduzeto državljanstvo BiH, shodno zakonskim propisima, imala su pravo na sudsko preispitivanje tako donesenih odluka. Bilo je slučajeva u kojima je Sud BiH svojim odlukama vratio državljanstvo BiH određenom broju naturalizovanih lica kojima su nadležni organi BiH isto oduzeli u prethodnom postupku.

Ona naturalizovana lica kojima je pravosnažnim odlukama oduzeto državljanstvo BiH, postali su stranci u BiH i na njih se, nakon toga, primjenjivao Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu. Ta lica su imala pravo na boravak, po nekom od osnova za boravak stranaca u BiH, međutim, pojedini stranci koji u određenom zakonskom roku nisu ostvarili zakonski utvrđena prava o boravku stranaca u BiH ostali su u neregularnom statusu. Za takve strance izricane su mjere protjerivanja iz BiH, među kojima su se nalazila i lica, koja su, po ocjenama Obavještajno - bezbjednosne agecije BiH, bila prijetnja po nacionalnu bezbjednost i javni red, te su stavljana pod nadzor u Imigracioni centar za strance radi pripreme za deportaciju. U svim navedenim fazama postoje zakonom utvrđeni efikasni pravni lijekovi, koji su od strane istih u punom kapacitetu korišteni. Kao praktični primjer navodim da, ukoliko se izrekne mjera protjerivanja stranca iz BiH te se lice žali, ona ne može biti izvršena sve dok drugostepeni organ – Ministarstvo bezbjednosti ne potvrdi istu mjeru, kako je to Zakonom i utvrđeno. Kada je u pitanju stavljanje stranaca pod nadzor u Imigracioni centar, postupanje drugostepenog organa – Ministarstvo bezbjednosti mora donijeti odluku po žalbi u roku od 24 časa. Nadalje, takvi stranci nakon drugostepene odluke imaju pravo tužbe Sudu BiH, koji je dužan da u roku od tri dana donese odluku. Iz navedenog je vidljivo da se u BiH prema strancima primjenjuju efikasni pravni lijekovi i da se prema njima postupa na najhumaniji način, pojašnjava advokat Azur Prnjavorac.
Image

Kako se u Europskoj uniji definiše državljanstvo u pogledu prestanka državljanstva i sticanja ?
Kada su u pitanju stjecanje i prestanak državljanstva, u tom pogledu u unutrašnjem pravu ne postoji državna jednoobrazna praksa. Ipak se mogu razabrati, između ostalog, neka osnovna načela: da je diskreciono pravo svake države da odredi ko ima pravo na njezino državljanstvo; da država može predviđati svojim zakonima različite uvjete za primanje u svoje državljanstvo i da država ne može otpustiti iz svog državljanstva neko lice suprotno njegovoj volji. Neke države koje imaju brojno iseljeništvo ili svoje etničke pripadnike u susjednim državama svojim zakonima namjerno dopuštaju stjecanje vlastitog državljanstva bez obaveze otpusta iz prijašnjeg državljanstva. Dalje, u sklopu uređenja odnosa država sljednica nastalih raspadom države prethodnice, ponegdje se dvojno državljanstvo nekih lica dopušta kao političko rješenje.

Evropskom konvencijom o državljanstvu (Odluka o ratifikaciji navedene konvencije u BiH stupila je na snagu 10. 03. 2008.) potvrđeno je međunarodno pravilo da je ekskluzivno pravo države da prema svom vlastitom pravu odredi ko su njeni državljani. U članu 7. stav 1. tačka a) navedene konvencije regulirano je da država ugovornica ne smije predvidjeti svojim unutrašnjim pravom gubitak njenog državljanstva ex lege, osim u slučaju dobrovoljnog stjecanja drugog državljanstva. S druge strane, članom 16. navedene konvencije propisano je da država ugovornica ne treba utvrđivati da je odricanje ili gubitak drugog državljanstva uvjet za stjecanje ili zadržavanje njenog državljanstva u slučaju kada takvo zadržavanje ili gubitak nisu mogući, ili se ne mogu razumno zahtijevati od lica.

Da li se može kupiti pasoš neke EU zemlje ?
Mnoge zemlje prodaju svoje državljanstvo, ali niti jedna tako eficijentno kao Malta. Tamo, naime, bogati stranci bez većih problema i čekanja mogu kupiti maltešku putovnicu, a time i pristup Europskoj uniji. Bruxelles nije nimalo oduševljen time. Malta nije jedina koja daje državljanstvo u zamjenu za novac. Činjenica je da i Portugal, Cipar, Austrija, Velika Britanija, Bugarska i Belgija nude državljanstvo u zamjenu za investicije. No za razliku od Malte, u ovom zemljama su pravna pravila daleko stroža, rokovi duži, a državljanstvo je obično uvjetovano trajnim nastanjivanjem u dotičnoj zemlji. I svote koje treba investirati su mnogo više: od tri milijuna na Cipru do deset milijuna u Austriji. U Njemačkoj se preko prepreka za stjecanje državljanstva, poput one o najmanje osam godina legalnog boravka, preskače samo u slučajevima da se radi o "iznimnom javnom interesu", recimo kod vrhunskih sportista.

Izvor: Agencije
Last edited by vjesticanametli on 07/08/2015 17:06, edited 1 time in total.

User avatar
vjesticanametli
Posts: 10735
Joined: 15/02/2008 09:31
Location: Sarajevo X

Re: Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by vjesticanametli » 23/04/2015 12:28

evo nasla sam u svojim mailovima pa da ne lutas

http://www.mcp.gov.ba/o_nama/org_jedini ... gTag=bs-BA
ministartsvo civilnih poslova

• TRG BiH 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Preko puta Alte

User avatar
hrle1976
Posts: 4902
Joined: 20/12/2011 01:36
Location: Praha, Czech Republic

Re: Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by hrle1976 » 23/04/2015 12:32

Stanica prije Skenderije - ministarsvo civilnih duznosti / poslova. Treba ti nesto papira kao sto je dokaz da imas drzavljanstvo ili da imas zagaratovano u drugoj drzavi, licna, BiH pasos, rodni list, prebivaliste, i jos 800 i kusur maraka, koje uplatis preko puta u Volks banki. Isti dan ce rijesiti papire kad uplatis i dostavis na uvid priznanicu, ali te puste da cekas 7-10 dana na rijesenje :-)

Megiddo
Posts: 396
Joined: 01/06/2014 23:37

Re: Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by Megiddo » 23/04/2015 12:48

To ti je u onoj velikoj i lijepoj zgradi do parlamenta preko puta Sarajevo City Centra.

Ne možeš unijeti pištolj ili bilo koje vatreno oružje jer ti ga na vratima oduzmu. :skoljka:

Ps. Nisam se odricao samo znam. :mrgreen:

filozofija
Posts: 732
Joined: 19/03/2012 10:46
Location: Ojropa!

Re: Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by filozofija » 23/04/2015 12:59

Hvala velika svima. Konkretni i jasni odgovori. Hvala

User avatar
Njanjavi
Posts: 3914
Joined: 09/04/2015 23:08
Location: So close to the gdje chevapi mirishu :)

Re: Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by Njanjavi » 23/04/2015 15:23

Hipoteticko pitanje jedno, bil ja mogao se odrec drzavljanstva, zahtjevat da mi oduzmu Bosansko drzavljanstvo a da nemam ni neku drugu opciju vani. Ono hocu jednostavno da ne budem drzavljanin nijedne zemlje i cao.
Jel moze to tako?

User avatar
Tesla10
Posts: 1895
Joined: 14/05/2013 14:44

Re: Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by Tesla10 » 23/04/2015 15:37

Ma može, nije problem.

User avatar
JThomas
Posts: 63406
Joined: 24/05/2008 15:01
Location: vjerna ŽEKIPA

Re: Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by JThomas » 23/04/2015 20:10

ne može.

User avatar
jao_situacije
Posts: 17650
Joined: 29/03/2014 19:20

Re: Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by jao_situacije » 23/04/2015 20:13

:lol: :lol:
može jarane onda odeš na mars
:lol: :lol:

lokalni_razdjevicar
Posts: 675
Joined: 06/02/2013 10:33

Re: Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by lokalni_razdjevicar » 23/04/2015 20:16

blago onom ko se odrekne državljanstva ove usrane zemlje.

User avatar
Njanjavi
Posts: 3914
Joined: 09/04/2015 23:08
Location: So close to the gdje chevapi mirishu :)

Re: Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by Njanjavi » 23/04/2015 20:33

De jbemga ozb me sad zanima.
Jel kao insan moras bit gradjanin neke zemlje ili ima primjera da ljudi ne zele drzavljanstvo nikoga?
Ono ja sam humanoid, gradjanin planete i cao :-D

User avatar
JThomas
Posts: 63406
Joined: 24/05/2008 15:01
Location: vjerna ŽEKIPA

Re: Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by JThomas » 23/04/2015 20:36

može se desiti, ali je sve veća rijetkost i postoje međunarodne konvencije za sprečavanje toga. i shodno tome, neće te pustiti da se odrekneš državljanstva BiH bez dokaza da imaš drugo ili da ćeš ga steći poslije odricanja (kod zemalja koje nemaju dvojno).

Dobrinja80
Posts: 516
Joined: 31/10/2011 20:25

Re: Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by Dobrinja80 » 23/04/2015 22:13

Njanjavi wrote:Hipoteticko pitanje jedno, bil ja mogao se odrec drzavljanstva, zahtjevat da mi oduzmu Bosansko drzavljanstvo a da nemam ni neku drugu opciju vani. Ono hocu jednostavno da ne budem drzavljanin nijedne zemlje i cao.
Jel moze to tako?Dobra fora, onda odeš u Švedsku pa te nemogu deportovati u BiH jer nisi vise državljanin ove ustane zemlje.

User avatar
hrle1976
Posts: 4902
Joined: 20/12/2011 01:36
Location: Praha, Czech Republic

Re: Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by hrle1976 » 23/04/2015 22:59

U brojnim azijskim i africkim, pa cak i juzno americkim drzavama registracija novorodjene djece je daleko od standarda kao sto su poznati po Europi. Indonezija, kao primjer, ima dosta vlastitih gradjana koji nisu nigdje registrovani, i tako "nisu" drzavljani, jer osoba iz nekog plemena, zabiti, sela i sl. gdje niko osim lokalne grupe i nema pojma da je rodjena odnosno da eksistira. Podosta ljudi po Europi ima samo Alien's Passport. Svaka drzava, bar koliko znam, ima tu vrstu pasosa. Koji se iskljucivo dodjeljuje ne identificiranim osobama, ili ljudima koji nemaju drzavljansta odnosno nisu drzavljani nicije zemlje.
Primjer: http://en.wikipedia.org/wiki/Estonian_alien%27s_passport

User avatar
Danguba
Posts: 11931
Joined: 01/12/2003 00:00
Location: Tu negdje

Re: Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by Danguba » 23/04/2015 23:10

Njanjavi wrote:Hipoteticko pitanje jedno, bil ja mogao se odrec drzavljanstva, zahtjevat da mi oduzmu Bosansko drzavljanstvo a da nemam ni neku drugu opciju vani. Ono hocu jednostavno da ne budem drzavljanin nijedne zemlje i cao.
Jel moze to tako?


Ne mozes. Moras donijeti dokaz da te neko prima sebi. :D
Onaj ko moze da izvrda svoje porijeklo taj se najduze zadrzi u Europi. Stat los.


Za ovoga sto pita za odricanje, ja sam mislio da to sud radi a zavrsni papir daje MCP.
To je najbolje preko advokata.

User avatar
Edin H.
Posts: 38054
Joined: 08/10/2004 22:36
Location: Tirana

Re: Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by Edin H. » 23/04/2015 23:54

Njanjavi wrote:Hipoteticko pitanje jedno, bil ja mogao se odrec drzavljanstva, zahtjevat da mi oduzmu Bosansko drzavljanstvo a da nemam ni neku drugu opciju vani. Ono hocu jednostavno da ne budem drzavljanin nijedne zemlje i cao.
Jel moze to tako?http://en.wikipedia.org/wiki/Statelessness :skoljka:

User avatar
Njanjavi
Posts: 3914
Joined: 09/04/2015 23:08
Location: So close to the gdje chevapi mirishu :)

Re: Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by Njanjavi » 24/04/2015 00:02

Znaci nista dok ne dobijem ban iz sopstvene drzave, pih :roll:

User avatar
bach
Posts: 3633
Joined: 05/11/2005 11:52

Re: Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by bach » 24/04/2015 00:08

Njanjavi wrote:Hipoteticko pitanje jedno, bil ja mogao se odrec drzavljanstva, zahtjevat da mi oduzmu Bosansko drzavljanstvo a da nemam ni neku drugu opciju vani. Ono hocu jednostavno da ne budem drzavljanin nijedne zemlje i cao.
Jel moze to tako?


Googlaj pojam

APATRID ...

User avatar
Muhamed Đakmić
Posts: 14617
Joined: 25/05/2012 18:56
Location: Dunjaluk
Contact:

Re: Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by Muhamed Đakmić » 02/05/2015 22:17

Pokretač teme već je dobio odgovore na pitanje koje je postavio. Temu ću ostaviti ako bude sličnih pitanja, ali molio bih vas da je ne zachatavate pitanjima o apatridima i sličnim pojavama. Ako neko želi, može otvoriti temu o tome, ali nemojte o tome po ovoj pisati.

ombre
Posts: 9
Joined: 06/07/2013 18:38

Re: Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by ombre » 09/03/2016 09:44

hrle1976 wrote:Stanica prije Skenderije - ministarsvo civilnih duznosti / poslova. Treba ti nesto papira kao sto je dokaz da imas drzavljanstvo ili da imas zagaratovano u drugoj drzavi, licna, BiH pasos, rodni list, prebivaliste, i jos 800 i kusur maraka, koje uplatis preko puta u Volks banki. Isti dan ce rijesiti papire kad uplatis i dostavis na uvid priznanicu, ali te puste da cekas 7-10 dana na rijesenje :-)
7-10 dana, po vlastitom iskustvu ili...?

User avatar
muminovic
Posts: 3272
Joined: 17/08/2013 15:10

Re: Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by muminovic » 09/03/2016 11:51

Zakonski rok je do 60 dana.

User avatar
ibi
Posts: 341
Joined: 24/05/2015 16:00

Re: Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by ibi » 09/03/2016 11:56

muminovic wrote:Zakonski rok je do 60 dana.
Upravo tako

Član 33.
1. Nadležni organi iz člana 30. st 1. i 2. moraju riješiti molbu u periodu od 60 dana od primanja uredne prijave. Odluke o odbijanju prijave za sticanje ili otpust ili odluke da se oduzme državljanstvo, moraju sadržavati razloge u pisanoj formi.

User avatar
sezma
Posts: 63
Joined: 31/08/2015 23:48

Re: Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by sezma » 09/03/2016 11:59

Pa vjerovatno zavisi od obaveza

User avatar
mih0
Posts: 58
Joined: 08/07/2015 16:30

Re: Adresa gdje se podnosi zahtjev za odricanje od državljanstva BiH

Post by mih0 » 09/03/2016 12:00

pa naravno, sve zavisi kolko se ima obaveza i rada prije tebe.

Nego jel ko upratio izasao je ZAKON O AZILU BiH

Post Reply