UDRUŽENJE ZA KULTURU - NOVA SVJETLOST (KNS)

Kulturna dešavanja, predstave, izložbe, festivali, obrazovanje i budućnost mladih...
Post Reply
umjetnost
Posts: 157
Joined: 19/02/2008 21:12

UDRUŽENJE ZA KULTURU - NOVA SVJETLOST (KNS)

Post by umjetnost » 04/03/2015 13:13

Udruženje za kulturu – “Nova svjetlost” (KNS)
http://www.kns.ba


7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

6-8.avgust,2015. / Sarajevo, BiH


Image


Udruženje za kulturu – “Nova svjetlost” (KNS) od 6-8. avgusta, 2015. godine organizuje međunarodnu kulturnu manifestaciju

„VII KNS Međunarodni književni susreti″. Javni poziv za prijavu neobjavljenih poetskih i proznih autorskih radova otvoren je

do 01.03 – 15.04.2015. godine.

CILJEVI MANIFESTACIJE SU:
- popularizacija pisane riječi;
– afirmacija književnog stvaralaštva mladih pisaca;
– prezentacija književnog stvaralaštva bh-dijaspore;
– promocija vrijednih i značajnih djela i angažmana na polju kulture, umjetnosti i pisane riječi;
– regionalna književna saradnja;
– međunarodna kulturna saradnja.

Organizator manifestacije „VII KNS Međunarodni književni susreti″ raspisuje:


JAVNI POZIV

za prijavu radova i učešće u programu manifestacije:


Uvjeti za prijavu:

I) OPĆI UVJETI:


A) Autorski rad/radovi (pjesme i kratke priče)
1. da je rad autorsko djelo;
2. da rad nije javno objavljivan u bilo kojoj formi - štampano ili virtuelno;
3. da tekst ne sadrži vulgarizme;
4. da tekst nije uvredljivog sadržaja;
5. da rad zadovoljava temeljne estetske i umjetničke norme.

B) Broj i obim radova:
a) poezija: maksimalno dvije pjesme / obim: bez ograničenja;
b) kratka priča: maksimalno dvije priče /obim: do tri strane “A4”format - do 2.000 riječi;
Napomena: jedan autor može aplicirati sa maksimalno dvije pjesme i dvije priče.

C) Podaci o autoru:
Uz radove navesti podatke o autorici/autoru:
1. ime i prezime;
2. godina rođenja;
3. kontakt adresa i telefon;
4. kraća biografija;
5.prigodna fotografija (nije obavezna).II) KATEGORIJE


A) lokalitet
1. književnost BiH
2. književnost bosanskohercegovačke dijaspore
3. međunarodna književnost

B) starosna dob
1. mladi autori: da su napunili17 godina;
2. slobodna kategorija

C) mjesto boravka
1. književnost BiH:
– da je autor teksta iz BiH;
– da je tekst napisan na jednom od jezika govornog područja BiH.
2. Književnost iz dijaspore:
– da je autor teksta porijeklom iz BiH;
– da je tekst napisan na jednom od jezika govornog područja BiH.
3. Međunarodna književnost:
– da je tekst preveden na jedan od jezika govornog područja BiH.

D) izražajne forme
– poezija (pjesma, poema);
– proza (kratka kriča).III) RADOVE SLATI:


– putem E-maila: [email protected]

Javni poziv je otvoren do 15.04.2015. godine.IV) SELEKCIJA RADOVA


– Izbor prispjelih poetskih i proznih radova za uvrštavanje u zajedničku zbirku učesnika manifestacije vrši tročlani žiri u sastavu: Ibrahim Osmanbašić-predsjednik, Mersida Sadiković-Osmanbašić-član i Džabir Sedić-član.
– Radovi autora koji ne zadovoljavaju uvjete javnog poziva neće biti razmotreni. Za izabrane radove predviđena su priznanja, uvrštavanje u tradicionalnu zajedničku zbirku i program manifestacije.
– Promocija zbirke planira se u sklopu Centralne manifestacije, 8. avgusta, 2015.g.
– Rezultati izbora bit će objavljeni na web-stranici organizatora manifestacije (http://www.kns.ba) do 15.05.2015. god.


Napomena:
1. Aplikacijom na ovaj javni poziv autori su saglasni da se njihovi aplicirani autorski radovi mogu objaviti u prigodnim zbirkama u izboru i izdanju organizatora manifestacije.
2.Na web-stranici udruženja (kns.ba) evidentiraju se prispjele aplikacije.
3. Organizator manifestacije ne preuzima obavezu da prispjele radove objavi na web-stranici udruženja (kns.ba), već vrši odabir za prezentaciju.
4. U cilju promocije međunarodne književne saradnje književna udruženja/udruge i kulturne organizacije mogu proslijediti zahtjev organizatoru za uvrštavanje u program manifestacije promocije: (1) književnih zbirki/zbornika, (2) književnih revija/časopisa i (3) publikacija literarnog, umjetničkog i kulturološkog sadržaja. Zahtjev treba da se odnosi na izdanja objavljena između održavanja ove dvije manifestacija 2013-2015.god.
5. Pri prezentaciji rada književnih klubova/udruga/udruženja mogu se predstaviti autorska djela/knjige.
6. Promocije autorskih knjiga podliježe propagandno-promotivnim angažmanima, te se u tu svrhu rezervišu/zakupljuju termini prema utvrđenim tarifama. Autor podnosi zahtjev za rezervaciju termina za promociju autorskog djela uz navođenje slijedećih podataka:I) OPĆI PODACI: (a) kraća biografija autor, (b) naslov knjige, (c) izdavač i godina izdanja;
II) TERMIN: (d) datum promocije, (e) vrijeme, (f) mjesto i (g) ime promotora;
III) USLUGE: (h) izrada i distribucija reklamnog materijala, (i) promotor i (j) posebni zahtjevi.NAPOMENA: (1) Uvrštavanje u program se definiše uz konsultacije sa organizatorom. (2) Zahtjev treba da se odnosi na izdanja objavljena između održavanja ove dvije manifestacija, avgust 2013 – avgust 2015.god.


7. Organizator raspolaže mogućnošću da reducira programske aktivnosti u slučaju ako blagovremeno ne obezbjedi adekvatnu podršku za realizaciju planiranih aktivnosti – što smatramo da je neophodno napomenuti s obzirom na dosadašnja iskustva.
8. Mjesto održavanja manifestacije je Hotel "SARAJ" (u blizini Baščaršije)

http://hotelsaraj.com/bs-index.php

9. Dodatne informacije na tel.: 00387 61 524 505
Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženja

Sarajevo, 28.02.2015.god.


...................................................................


Javni poziv – „PRVA KNJIGA“


Udruženje za kulturu – “Nova svjetlost” (KNS)

VII KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI


Udruženje za kulturu-“Nova svjetlost”(KNS) od 6-8.08.2015.god. organizuje kulturnu manifestaciju “VII KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI” u okviru koje želi pomoći mladim autorima da objave svoju prvu knjigu.


Ciljevi projekta “PRVA KNJIGA” su:
– afirmacija književnog stvaralaštva nove generacije bosanskohercegovačkih pisaca;
– poticanje autorskog izražaja mladih autora u BiH i dijaspori;
– podrška u objavljivanju prve knjige talentovanih autora iz BiH i dijaspore.


Organizator manifestacije“VII KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI” raspisuje:


Javni poziv – „PRVA KNJIGA“

za prijavu prve neobjavljene knjige mladih autora :I) Opći uvjeti za prijavu:
– da autorsko djelo/knjiga nije objavljena;
– da je djelo napisano na jednom od jezika govornog područja BiH;
– da djelo nije uvredljivog sadržaja;
– da autor/autorica ima od 18-30 godina;
– da je autor/autoriica državljanin BiH.


II) Osnovni podaci o autoru:
– ime i prezime;
– datum i mjesto rođenja;
– kontakt adresa i telefon;
– kraća biografija
-prigodna fotografija (nije obavezna)


III) Izražajne forme
– zbirka poezije,
– zbirka kratkih priča
– zbirka/knjiga proze i poezije


IV) Broj aplikacija
– jedan autor/autorica mogu aplicirati sa jednim neobjavljenim djelom/knjigom.


Napomena:
– objavljene knjige koje ne zadovoljavaju uvjete neće biti razmatrane;
– autor/autorica dostavlja lektorisano djelo/knjigu u elektronskoj verziji;
– aplikacijom na ovaj javni poziv autor je saglasan da se knjiga objavi u izdanju organizatora manifestacije.


V) Radove slati:
– putem E-maila: [email protected]


VI) Rok za dostavljanje aplikacija:

Javni poziv je otvoren do 15.04.2015. godine.


VII) Izbor autorskog djela/knjige za objavljivanje/štampu
– Izbor jednog uspješnog autorskog djela/knjige za objavljivanje/štampu vrši tročlani žiri u sastavu: Ibrahim Osanbašić-predsjednik, Mersida Sadiković-Osmanbašić-član i Džabir Sedić-član;
– Autoru knjige se dodjeljuje tradicionalno priznanje manifestacije “KNS PERO”, za kategoriju mladi autori;
– Rezultati izbora biće objavljeni na web-stranici organizatora manifestacija (http://www.kns.ba) do 15.05.2015. god.


VIII) Uvjeti za objavljivanje izabrane knjige:
– izdavač knjige je Udruženje za kulturu “Nova svjetlost” (KNS) u tiražu od 100 primjeraka;
– autor djela potpisuje ugovor sa izdavačem za prvo izdanje i zadržava autorska prava.
Kontakt telefon za dodatne informacije: 061 524 505

NAPOMENA:
Organizator raspolaže mogućnošću da reducira programske aktivnosti u slučaju ako blagovremeno ne obezbjedi adekvatnu podršku za realizaciju planiranih aktivnosti – što smatramo da je neophodno napomenuti s obzirom na dosadašnja iskustva.Dodatne informacije na tel.: 00387 61 524 505


Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženja


Sarajevo, 28.02.2015.god.

................


umjetnost
Posts: 157
Joined: 19/02/2008 21:12

Nova knjiga: "ČUVAR TAJNE", autor Ibrahim Osmanbašić

Post by umjetnost » 26/07/2015 11:55

Nova knjiga: "ČUVAR TAJNE", autor Ibrahim Osmanbašić

Image


Nova knjiga Ibrahima Osmanbašić, naslovljena "ČUVAR TAJNE", konceptualno je prozno-poetsko književno djelo, složene stukture, napisano sa više raličitih izažajnih stilova i manira. Tema knjige je u širem kontekstu - "zemlja Bosna", dakle, Bosna i Hercegovina - dok se u užem smislu radnja fokusira na period globalne promocije otkrića bosanskih piramida. U preplitanju spektra epoha, prostora, radnji i likova, između ostalog, u ovoj knjizi se po prvi put pokušava izvršiti rekonstrukcije drevne, nestale civilizacije koja je cvjetala uz rijeku Bosnu, na lokalitetu današnje visočke doline, a iza koje do nas dopire fascinacija prekrivena velom tajne.


..........................................

BIOGRAFIJA

Image

IBRAHIM OSMANBAŠIĆ

Rođen je 1964. godine u Janji. Osnovnu i srednju školu završio u Sarajevu. Po zanimanju je mašinski tehničar.
Ostvario višedecenijski javni društveni angažman organizujući brojne kulturno-umjetničke manifestacije. Učesnik međunarodnih književnih manifestacija, a poetska i dramska djela su mu prevođena i uvrštena u brojene književne publikacije. Autorski se izražava u sferi muzike, slikarastva, književnosti i teatra.

Idejni tvorac i osnivač Udruženja za kulturu- Novo Sarajevo (KNS), gdje obavlja fukciji predsjednika udruženja od 2002. godine.

Urednik preko pedeset knjiga i publikacija. Autor na desetine recenzija, kanjiževnih osvrta i predgovora koji su publikovani u raznim javnim formama u BiH i inostranstvu.

Jedan od utemiljivača međunarodne kulturne manifestacije: Novosarajevski književni susreti, koja je nekon petogodišnjeg kontinuiranog djelovanja (2007-2011) i programske profilizacije, izborila poziciju respektabilne regionalne književne manifestacije, što na kvalitetan način reprezentuja aktuelne i moderne literarne tokove BiH, bosanskohecegovačke književne dijaspore i regiona – gdje je otvoren prostor za prezentaciju svaralaštva mladih autora.

Živi i stvara u Sarajevu.

AUTORSKA DJELA:

1. “Kapije sjenki” – poetsko-prozno književno djelo / KNS,Sarajevo,2008./;
2. “Ideja bez stalnog mjesta boravka” – poetsko-prozno književno djelo / KNS,Sarajevo,2012./;
3. “Čuvar tajne” – koceptualno prozno-poetsko književno djelo / KNS,Sarajevo,2015./;


PRIJEVODI:

1.”IZLAZ” / "IZHOD" (1988) – drama / prijevod na slovenački jezik: Željko Perović / Mednarodne revija za poezijo “Lirikon21” - 21-23/2009. / R.Slovenija-Velenje-2009./;
2.”ILHAMIJA IN BESEDO” / ”ILHAMIJA I RIJEČ” (2011) – drama u stihovima / revija “OTOČJEO”: Islam in slovstvo /str.184 – 200, letnik:IV, številka:8,novembar 2012. / prijevod na slovenački jezik: Željko Perović / R.Slovenija,Podbrdo,2012./;
3. “GRAVITACIJA POEZIJE” / “ГРАВИТАЦИЯТА НА ПОЕЗИЯТА“ – dvojezična zbirka poezije na bosanskom i bugarskom jeziku / urednik, prijevod Altenka Sapundžijeva, Латинка – Златна / Ловеч, Р.България / 2015


________________________________________


Fragmenti iz knjige „ČUVAR TAJNE“, Ibrahima Osmanbašića:


1.
BOSANSKE PIRAMIDE

(Čikago, SAD)

1.1.

*
* *

Čovjek je veliki sanjar i ne odriče se snova, ideja i vizija ni po cijenu života, te je spreman ući u najveće izazove i strahote otvorene opasnosti da bi ih živio i ostvario, pa i onda kada se ne može izbjeći susret sa smrću - oči u oči. Razapet između materijalnih okova i nedokučivih krila slobode, ljudsko biće tumara svijetom, kroz prostor i vrijeme, tragajući za nečim što se ne može niti steći, niti shvatiti, niti uvjerljivo objasniti. Oni najizabraniji pojedinci nalaze smisao življenja na tom časnom putu spoznaje istine - jer uviđaju nedovoljnost i relativnost svega što je konačno. Nekim okovanim istinama, opšte prihvaćenim, ozbiljno nedostaje apstraktna dimenzija ljudske stvarnosti, nijanse dubine duhovnosti, a i svijeta - iz individualne perspe-ktive, dimenzije koja prestavlja san. Ta mamljiva duga sjećanja - neobjašnjivo i tajnovito treperi na putu čovjeka kroz životne izazove, stvarna i izvjesna, iako se zbog svoje prirode suštine i sadržaja ne može obuhvatiti ničim, niti riječima opisati, niti zabilježiti nekim pouzdanim signalom, već se može samo individualno proživjeti - kroz njenu fluidnu postojanost.

Zaista, Bosna je istrgnuta iz kosmičkog sna i nekim čudom pala na svijet, čineći neizbrisiv i jedinstven put kroz vječnost, te joj se isčuđavaju kroz stoljeća - niti je hoće, niti je neće - već je onako drže, nekako s kraja; ali niti previše tamo, niti premalo ovamo - onako je drže između krajnosti, dok ona tajanstveno traje prkoseći svakom obliku trivijalnog objašnjenja i iskače iz okvira tendencioznih i isforsiranih tumačenja koja bitno iskrivljuju činjenice i falsifikuju istinu - preko čega se udaraju teški pečati epohalnih ciklusa.

Povrh svega ljudi su ovdje okeanska zagonetka kojoj se dimenzije ne mogu pohvatati jer tragovi koraka putevima historije ne mogu se u potpunosti pojmiti pošto izmiče krajnji smisao i najtalentovanijim tumačima. Istina kao da lebdi iznad ovih prostora - tako blizu, a tako daleko - kao mladi mjesec kada u ljetno predvečerje zadivljenom ljudskom oku izgleda kao da se zapleo u granama olistalih voćki. Ali samo na kratko ta slatka iluzija traje - jedan treptaj oka - kada čovjek ima dojam da može tu zlatnu voćku ubrati rukom. I taj trenutak zanesenosti ne isčezava za ljudskog života već ostaje trenutak u vječnosti, zakovan klinovima čežnje u treperavoj javi, bez obzira što se iluzija brzo otkrije kao realna obmana, jer duša se tad propela i dotakla zlatni sjaj sna. U toj zlaćanoj zanesnosti, kad se tope granice zbilje i uzdiže iznad zemaljske stiske na krilima neba, gubi se sva logika i rađa se fluidno iskustvo što otvara nebeske kapije pjesmom probuđene duše što kroz poj nastavlja da sanja.

Dakle, ovdje se priča o tom trenutku u vječnosti, koji će trajati koliko i vječnost sama, kada čovjek vjeruje, opčinjen ljepotom svijeta, da može dotaći rukom mladi mjesec zapleten u ljetnom granju, i kada se duša nasmije blaženim osmijehom - što se čuje i vidi - i ne prestaje da traje.
1.2.

*
* *


Amer je prebacio neobičan zapis na kompjuter, ustao i zapalio cigaretu. Nije imao više koncentracije da detaljnije isčitava novonađeni tekst, a bilo je već veoma kasno i noć je duboko odmakla. Gubio je osjećaj za vrijeme pri pretrazi po internet stranicama i skupljanju informacije o Bosni - u kojoj je rođen i iz koje je otišao sa jedanaest godina, kada je sa roditeljima došao u Ameriku. Dok je odrastao u blještavom Čikagu otac i majka su mu stalno pričali slikovite priče o ljudima i životu u Bosni, što mu je ostalo duboko urezano u sjećanju - mirišljava čaršija u Sarajevu, čaroban most na rijeci Drini, susretljivi ljudi koji razumiju tuđu nevolju i tugu. Govorio je dobro bosanski jezik jer su ga u kući govorili. Znao je odlično čitati i pisati, jer ga je to zanimalo i sam je učio, ali neke stvari nije nikako mogao shvatiti u vezi te male zemlje na Balkanu. Imao je neku nerazumljivu i tešku nostalgiju koja nije s godinama jenjavala, već kao da je narastala i svakim danom bivala sve veća i teža, stvarajući katkad unutrašnji pritisak koji ga je gušio. Čeznuo je za tom grudom zemlje, za domovinom koje se ne sjeća, a za koju je vezan nevidljivom i snažnom silom od koje nije mogao da izmakne u džunglu zaborava.

Šta je ta Bosna? - zapitao bi se često, ne znajući ni sam zašto mu to pitanje dolazi, onako, samo od sebe, dok ide ulicom, penje se uz stepenice ili u autobusu prelazi preko mosta - ovdje na drugom kontinentu gdje mnogi i ne znaju gdje tu državu tražiti u geografskom atlasu. Gledao je kolone užurbanih lica kako nekuda jure, a razmišljao je o zemlji Bosni - u kojoj je rođen, a koju nije osjetio i udahnuo njen svježi smiraj u ljetnom jutru. Ima tu nečeg tajnovitog u vezi sa tim ljudima tamo, a što je sigurno neka pozitivna stvar - jer, očito, da ti ljudi nisu okorjeli materijalisti već da pridaju duhovnosti poseban značaj, ali nekako, tanano, da se to tako lahko i ne može primjetiti. Gledao je roditelje - oni su uglavnom kupovali odjeću, obuću i kojekakve sitnice da bi sve to poslali braći i sestrama i njihovoj djeci tamo u Bosnu. I on sam je to isto radio - kad bi vidio nešto interesantno, prvo bi pomislio - trebao bi ovo poslati nekome u Bosnu! To ga je činilo sretnim - jer da je kupio sebi, ne bi se obradovao. Samo bi kupio i gotovo, a ta kupljena stvar ne bi imala nikakav značaj, dok te stvari kupljene za Bosnu imaju neku životnost i zrače toplinom i plemenitošću dok stoje u kutijama i torbama i čekaju priliku da pređu preko okeana da bi došle u ruke onih kojima su i namijenjene. A kad se to i desi - rijeka suza radosnica se razlije na oba kontinenta - i u Evropi i u Americi - telefoni zvone, a riječi nedostaje da se sve to što se želi i iskaže.

Amera opet obuze ona dobro znana čežnja pri kojoj je gubio osjećaj tjelesnosti, utonut duboko u misli, da će jednom otići u tu svoju rodnu zemlju, ali je čekao da se nešto desi što će mu otvoriti put. Nije znao tačno šta čeka. Očekivao je neki nedvojben znak za kojim je tragao godinama i koji će mu jasno reći - gdje će otići i zašto. Zato je bio pribran u orkanu emocija koje su ga gušile i otkidale teške uzdahe duše okovane u klupko košmara. Nije mogao tek tako otići u tu, za njega, veličanstvenu zemlju. Čekao je, ostao je saburli, kako se to na bosanskom kaže, jer je tražio neki uzvišeni smisao u svoj toj bosanskoj zavrzlami - koja je kao okeanski uragan sve oko sebi magnetnom silom hvatala i ubacivala u vrtložni stub haotičnih misli i osjećanja, a koji kada te jednom zgrabi ne da ti da iz njega više izađeš. Prikupljajući komadiće rasutog mozaika o tom fantastičnom zemaljskom fenomenu, Amer je čvrsto spoznao u sebi - osovlje vrtloga je mirno, a oko njega se sve vrti u krugu, u krugu koji se i sam kreće u vremenu i prostoru! I to - kroz sve prostore i sva vremena.
Nije mogao da zaspi. Upalio je televizor i daljinskim mijenjao programe, a tona nije bilo jer ga je smanjio do kraja. Gledao je samo slike. Stotine kanala na raznim jezicima. Kako samo TV-e emisije, i bez tona, puno govore o narodima i ljudima! Izraz lica voditelja, opremljenost studija, odjeća voditeljica, prilozi... sve to puno govori. Medijska hipokrizija! Moderan jezik moderne civilizacije. Mediji su fokus današnjeg svijeta. Odatle sve kreće što ima smisla, a i što nema smisla. Stvari su tako postavljene da je važno i nevažno bitno i moraš ih pratiti sa podjednakom pažnjom i pridavati im istovjetni značaj. Gledaš naprijed, a i u retrovizor. Kao da bi bilo teško shvatiti jedno bez drugog - ili bi to bilo nemoguće. Skoro je nevjerovatno kako se na ozbiljan način prezentiraju gluposti, te, kako se nešto krucialno banalizira. Zato je on i ukinuo ton i samo gleda slike, dok ne naiđe na nešto što bi ga zainteresovalo, a to se rijetko događa. Dok gleda nijeme slike koje dolaze na njegov ekran sa cijele planete uglavnom pušta tihu muziku sa CD-a, koju sam brižljivo bira, a koja ima relaksirajući ritam i melodije. Misli tada slobodno plove beskrajem i sav taj zemaljski haos i proturječje izgledaju mu kao predstava koja traje, a njega se ne dotiče previše.

I u tom letu zastade na tren - jer se na nekom od programa vrtio prilog iz Bosne i Hercegovine. Oprezno pojačava ton i doznaje da se priča o piramidama koje su pronađene u gradu Visokom. Pokazivali su otkopane naslage kamenih blokova, koji su takvi da mogu biti samo djelo ljudskih ruku. Pretpostavlja se da bi starost piramida, kojih, kako tvrde, ima više u neposrednoj blizini, mogla biti preko deset hiljada godina, i da se tu radi o nalazištu koje je iz neke druge civilizacije o kojoj mi ništa ne znamo. To su prve piramide pronađene u Evropi i one su po mnogo čemu specifične i jedinstvene, a po onome što je do sada pronađeno, navodi na to da su rađene na drugačiji način nego bilo gdje drugo na svijetu.

Amer je upijao svaku riječ i kadar. Osjetio je da je to nešto što je za njega sudbonosno. Kao da su se kapije vječnosti počele otvarati ispred njega i on vidje u daljini tajanstveni ples svjetlosti koji ga je dozivao. Znao je da je to znak koji je čekao sve ove godine. Vrijeme je konačno progovorilo.


.............................................................

Naslov: ČUVAR TAJNE
Autor: Ibrahim Osmanbašić
Izdavač: Udruženje za kulturu - „Nova svjetlost“ (KNS)
Urednik: Mersida Sadiković - Osmanbašić
DTP: Džabir Sedić
Godina izdanja: 2015.
Obim: 174 strane
Omot: Mehki
Sadržaj: Konceptualno prozno-poetsko književno djelo


NARUDŽBA KNJIGE "ČUVAR TAJNE", Ibrahim Osmanbašić:

Iz BiH

Broj primjeraka::

Cijena: 25 KM (20 KM + 5 KM poštarina)

Uplatu izvršiti na transakcijski račun udruženja:
T/R: 1610000077510092 (Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo)
UDRUŽENJE ZA KULTURU - NOVO SVJETLOST
Džamijska 9, 71000 Sarajevo

Svrha uplate: Narudžba knjige "Čuvar tajne"

Nakon uplate poslati podatke na e-mail: [email protected]
ADRESA:
ime i prezime:
ulica i broj:
poštanski broj i grad:

...................................................................................................

Iz inostranstva:

Broj primjeraka:

Cijena: 15 EUR (10 EUR + 5 EUR poštarina)

Uplatu izvršiti putem WESTERN UNION BANK na adresu:
Ibrahim Osmanbašić
Džamijska 9, 71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Nakon uplate poslati COD (kontrolni broj od 10 cifara),
sa adrsom naručica na e-mail: [email protected]

ADRESA:
ime i prezime:
ulica i broj:
poštanski broj i grad:
država:

Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženja KNS
kontakt tel: 00387 61 524 505

umjetnost
Posts: 157
Joined: 19/02/2008 21:12

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

Post by umjetnost » 26/07/2015 12:03

Kulturna manifestacija

7. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI

6.-8.avgust 2015.god. / Hotel "Saraj" - Sarajevo


Image


PROGRAM MANIFESTACIJEČETVRTAK, 06.08.


10:00 sati - Otvaranje manifestacije

- Otvaranje izložbe slika: Emin Skomorac (Zenica/BiH)

- Promocija romana “PJEŠČANI SAT”, autor Amel Petrović

Promotor: Ibrahim Osmanbašić - recenzent


11:00 sati - Predstavljanje novih izdanja pisaca iz dijaspore

- “PRIČE O SJENAMA” - Edin Morić Kinkel (Španija)

- „LET ZMAJEVA DO BRAZILA“ - Adem Ljubijankić (Austrija)


12:00 sati - Promocija knjige

- “HRONIKA AVENIJE PROUDHON” - Asima Smajić Čošabić (Francuska)

Promotor: Ibrahim Osmanbašić - recenzent

13:00 sati - Promocija knjige “TAJNA KNJIGA ENDELUSA”, autor Isnam Taljić

Moderator: Ermin Lagumdžija; Promotori: Samir Bešić (Slovenija) i KNS


16:00 sati - Predstavljanje sandžačkog književnog stvaralaštva

- Sulejman Aličković (Dobitnik priznanja “KNS PERO”, kategorija “Bh. književna dijaspora”);

- Mehmedin Nezirović, Sanela Halković


17:00 sati - Promocija knjige POLITIČKO PONAŠANJE“ (bosanski i engleski)

- autor: Džebrail Bajramović (Švedska); promotor: KNS


18:00 sati - "LEKTIRA U BOSANSKOJ DOPUNSKOJ ŠKOLI U DIJASPORI" (panel diskusija o temi)

- Uvodničar: Prof. dr. Enes Kujundžić,


19:30 sati - Okrugli sto: "KNJIŽEVNA SARADNJA BOSANSKORECEGOVAČKE DIJASPORE I MATICE"

Učesnici: Denis Dželić (Danska), Sulejman Aličković (Luksemburg), Ismet Bukvica (Švedska), Džebrail Bajramović (Švedska), Naida Ribić (Holandija), Fikret Cacan (R. Hrvatska), Idriz Saltagić (UK), Asima Smajić (Francuska),

BIH: dr. Enes Kujundžić, Isnam Taljić, dr. Ibrahim Kajan, Ibrahim Osmanbašić, Zlatan Muhamed Hrenovica, Džabir Sedić, Mehmed Meša Pargan, Idriz Hodžić, Hanifa Ahmetašević, Mersida Sadiković-Osmanbašić, Dževad Kučukalić;PETAK, 07.08.

10:00 sati - Predstavljanje zbirke pjesama “ŠAPAT HORIONA”, autor: Ibro Suhopoljac (Australija)

Promotor: Ibrahim Osmanbašić

- Promocija romana „NARCISI BOJE TINTE“ – autorica: Dženana Uščuplić11:00 sati - Predstavljanje književnog stvaralaštva: Dijana Uherek Stevanović (R. Srbija)
- Međunarodne zbirke proze i poezije


12:00 sati - Predstavljanje: HRVATSKO KNJIŽEVNO DRUŠTVO (Rijeka/R. Hrvatska)

- Fikret Cacan, članovi HKD


13:00 - Promocija knjige: “ČUVAR TAJNE” – konceptualno prozno-poetsko književno djelo
Autor: Ibrahima Osmanbašića; Moderator: Ermin Lagumdžija; Promotori: KNS

16:00 - “Susret sa književnicima” – promocija 6 knjiga izdavača PLANJAX

1. Dževad Kučukalić – “VIJENČANJE U KIJEVU”
2. Denis Dželič (Danska) - „PULSIRANJE LJUBAVI“
3. Vehid Gunić - "JOVICA"
4. Bajruzin Hajro Planjac – „SNOVI OD STAKLA“ - priče sa konkursa planjaxovo pero
5. „ZLATNA KNJIGA BOSANSKOHERCEHOVAČKOG FUDBALA/NOGOMETA“
autora Milana Ždrale - Idriz Hodžić
6. Biografski leksikon „KO JE KO U BIH 2014-2018“ – dr. Enes Kujundžić


17:00 - Promocija književnog stvaralaštva Idriza Hodžića (BiH)

I-dio: Promociju četiri Hodžićeve knjige:
1. “OBODNICA U ZAGRLJAJU MAJEVICE 1528-2008.", promotor mr. sci. Fehret Hrustić, književnik iz Tuzle,
2. “BITI I VOLJETI” - odabrane pjesme, promotor Vinko Pravdić, profesor jezika i književnosti, u mirovini, Sarajevo,
3. “GROM U NJEDRIMA IGMANA”, promotor Velid Bajramović, književnik i recenzent ove knjige, Sarajevo
4. “ŠAPATI OTVORENIH ČESAMA”, roman, promotor Velid Džindo, profesor, novinar u mirovini, Sarajevo

II-dio: Promocija knjige „STAZAMA ŽIVOTA“ –Idriz Hodžić (BiH) (KNS/2014.)
Promotori: mr. sci. Fehret Hrustić –recenzent, Velid Bajramović –recenzent,
Ibrahim Osmanbašić -urednik i autor predgovora

18:30 sati - Promocija poezije: Željko Cesnak (Plandište/ R. Srbija)
- Dobitnik priznanja “KNS PERO “ u kategoriji “Međunarodna kulturna saradnja”
za 2015. godinu.

19:30 sati - Promocija književnih angažmana:
Altenka Sapundžieva (Latinka-Zlatna) / (Loveč/Bugarska)

1. “DAH MAŠTE” (poezija na bugarskom i srpskom jeziku)
2. „GRAVITACIJA POEZIJE / ГРАВИТАЦИЯТА НА ПОЕЗИЯТА“ (2015.)
prijevod poezije Ibrahima Osmanbašića na bugarski jezik,
- izbor, prijevod i recenzija: Latinka–Zlatna (R: Bugarska)
3. Zastupljenost autora iz BiH u bugarskoj antologiji “KULTURNA PALETA” (2015.)

20:30 - Promocija knjige “KAD U DVORIŠTIMA ZAMIRIŠU PROCVETALI JORGOVANI”
Autor: Ivan Korponai (R. Slovenija)
Promotor: Ibrahim Osmanbašić – recenzentSUBOTA, 08.08.


10:00 sati – Promocija knjiga o Janji, autora Asima Osmanbašića

Promotor: Ibrahim Osmanbašić


11:00 sati - „Glodanje u tri čina“ (zbirka poezije) - Armin Bolić Bolke

Promotor: Ibrahim Osmanbašić – recenzent

12:00 sati - „DUH I ČINI“ (eseji) - Ljiljana Vujić Tomljanović

Promotor: Ibrahim Osmanbašić


13:00 sati - Promocija knjige: "BRZINA MISLI", autor: Jusuf Džafić

(Dobitnik priznanja "KNS PERO" u kategoriji "Mladi autori BiH", za 2015. god.)

Promotor: Ibrahim Osmanbašić – recenzent


16:00 sati - CENTRALNA MANIFESTACIJA – međunarodno književno veče

- promocija zbirke radova učesnika manifestacije - "MOSTOVI SVJETLOSTI“

Promotor: dr. Ibrahim Kajan (autor predgovora)

- učesnici/autori: BiH: Alma Deljkić, Alisa Maličević, Amel Petrović, Adna Nurikić, Armin Bolić Bolke, Armir Hodžić, Bajruzin Hajro Planjac, Darija Marković, Delila Islamović, Džabir Sedić, Dževad Kučukalić, Faiza Helja Fehret Hrustić, dr.Enes Kujundžić, Edina Višća, Enisa Perenda, Isnam Taljić, Hanifa Ahmetašević, Ibrahim Kajan, Ibrahim Osmanbašić, Idriz Hodžić, Jasmin Ibranović, Jovana Bajagić, Jusuf Džafić, , Kasim Susak Keke, Larisa Softić-Gasal, Lejla Hamidović, Mersida Sadiković Osmanbašić, Miloje Veljović, Mirjana Tomović, Mujo Huso Bjelić, Mehmed Meša Pargan, Mehmedin Nezirović, Mirza Herco Nejla Bihorac, Neira Durmić, Sanela Salibašić, dr.Smajil Durmišević, Velid Bajramović; R. HRVATSKA: Blaženka Jukić, Fabijan Lovrić, Fikret Cacan Ivan Došlić, Jadranka Korčulović, Jadranka Tarle Bojović, Melanija Bulat, Nada Vučičić, Nevenka Pupek, Ružica Todorović, Sanja Kosić, Toma Zidić; R. SRBIJA: Dijana Uherek Stevanović, Ljiljana Crnić, Sabah Al-Zubeidi, Sanela Halković, Snežana Aleksić Stanojlović, Željko Cesnak; AUSTRIJA: Slavica Klain; DANSKA: Denis Dželić; FRANCUSKA: Asima Smajić Ćošabić; HOLANDIJA: Naida Ribić; LUKSEMBURG: Sulejman Aličković; NJEMAČKA: Gordana Pirel Zejnilagić, Mesud Prolić; R. BUGARSKA: Latinka–Zlatna; R. SLOVENIJA: Ivan Korponai, Samir Bešić, Zdravko Kokanović; ŠVEDSKA: Tomislav Ljevak; ŠVICARSKA: Husein Buljubašić; UJEDINJENO KRALJESTVO: Idriz Saltagić;

- Dodjela priznanja „KNS PERO“ za 2015.godinu, u kategorijama:

1. "Mladi autori Bosne i Hercegovine" - Jusuf Džafić (BiH)

2. “Bosanskohercegovačka književna dijaspora” - Sulejman Aličković (Luksemburg)
3. “Međunarodna kulturna saradnja” - Željko Cesnak (R. Srbija)
- Gost: Zlatan Muhamed Hrenovica - kantautor

- Zatvaranje manifestacije.ULAZ JE SLOBODAN.

Organizacioni odbor manifestacije:

Džabir Sedić – predsjednik OO
Udruženje za kulturu - Nova svjetlost (KNS)

Ibrahim Osmanbašić

predsjednik udruženja


Kontakt telefon: 00387 (0)61 524 505Sarajevo, 17.07.2015.godine

umjetnost
Posts: 157
Joined: 19/02/2008 21:12

Re: UDRUŽENJE ZA KULTURU - NOVA SVJETLOST (KNS)

Post by umjetnost » 26/07/2015 12:09

Iz štampe izašla zbirka poezije “Brzina misli”, autora Jusufa Džafića
________________________________________

Image

Zbirka poezije “Brzina misli” je autorski prvjenac pjesnika Jusufa Džafića, koja se objavljuje u izdanju “Udruženja za kulturu – Nova svjetlost” (KNS / Sarajevo), a koja je na javnom pozivi “PRVA KNJIGA”, za prvu neobjavljenu knjigu mladog autora iz Bosne i Hercegovine, proglašena najuspješnijom.

________________________________________

Izbor pjesama iz zbirke:


ČITAJ STIHOVE MOJEPitaš me zašto sričem kite dugopisne,
Što su mi stihovi sloga velikobrojnih,
Riječi nerazumne nelasnopisne,
Pjesme sroka unakrsnih stalnih bezbrojnih?

Moje kitice, strofe nisu dugopisne,
Stihovi mi nisu slogova mnogobrojnih,
Ni riječi nerezonantne teškopisne,
Niti pjesme rima neprekidnih nebrojnih.

Strofe su mi samo omanja građevina
Četverobojna, stara, uobičajena
Nacrta prostog poznatog izrađevina
Sa novinama, djelimično izmjenjena.

Stihovi mi imaju trinaest slogova -
Cifra naravna male brojne vrijednosti
Od davnina negdašnjih do vjeke vjekova
Korištena za izražaj poetičnosti.

Riječi moje u pjesnama ispisane
Bosanske su bile i prije Kulin-bana
U knjigama starim ostale zapisane
Il' čuvane u priči puka do naših dana.

Rima mi je prekidna, lahko završena
Nenovcata, davno vrstom bi izmišljena
S početkom, srijedom, krajem, nezamršena
Lahko shvatljiva, te duboko promišljena.

Umjesto što me pitaš prazne besmislice
Čitaj stihove moje svježe nakićene
Ostani se neprobitačne besposlice
Štij rijeke pjesničke općeupućene!9, 12, 16.3.2015., Kairo

DŽAMIJSKI GOLUBIU plodnosnoj Semberiji, ravnici,
Na sjeveru zemlje Bosne ponosne te,
Gdje žive muslimani-zemljoradnici,
Tik uz Drinu, kasaba Janja pruža se.

U njoj Janjarci žeravicu islama
Uzgorno drže na svojim dlanovima
Ne daju da Janju obavije tama-
Bezboštva, džehla, đavoljim drugovima.

Kada mubarek ramazan pojavi se
U Janji oćuti se miris imanski
U Atik-džamiji mukabela uči se
Uče je bijeli golubi džamijski.

Ti golubi bijeli tu su uvijek
Kur'an, duše čiste, srca mladog lijek.
Džamija, trajna kuća im je postala
Kafić, životna nepoznanica ostala.

Kada, jednog ramazanskog dana svetog
Nestaše životi u dobi mlađahnoj,
Iza druženja sa Kur'anom redovnog,
U vodi te plahovite Drine vrtložnoj.

Uze živote njihove Svemožni Bog
Postačke, nurli insane muslimanske
Ejjuba, Osmana i Ibrahima tog
Volješe se u ime ljubavi božanske.

Dana Sudnjeg kad ne bude drugog hlada
Oni koji bjehu zanešeni Njime
Allahom, Stvoriteljem stara i mlada,
Bit će u Arša hladu, zadovoljni time.

Reče istinu suštu Poslanik svjetlosti.
Kaz zapisa Božije milosti tragalac
Imam Buhari, muderis dinske znanosti,
I Muslim Nejsaburi, bogovjerni znalac.21.7.2013., Jablanica - Jusuf Džafić


(Posvećeno Ibrahimu Korajčeviću (1996), Ejubu Camiću (1998) i Osmanu Gutiću (1999)
koji su preselili na Ahiret 20. jula 2013. godine usljed utapanja u rijeci Drini u Janji.
Nek im Allah podari viječni rahmet!)

BRZINA MISLIKao i većina ljudi razuma zdravog,
Na ovom svijetu prividnom i prolaznom,
Postavljam suval sebi, bez dževapa pravog:
Koliki je misli brz u alemu ovom?

Poput geparda žutog, stvora egzotičnog,
Žitelja savane kontinenta afričkog,
Velikih trava mačke, lovca grabežljivog,
Bez premca, takmaca međ hajvanima brzog?

Slično vjetru, kovitlaniku nebnog zraka,
Nosniku monsuna suhog i kišovitog,
Oblikovatelju baršunastog oblaka,
Uzročniku vremenskog hala plahovitog?

Kao cunami, taj talas visokobojni,
Razoritelj nežive i žive nature,
Hitri katil dubokovodeni, bezbojni,
Zagaznik, uništitelj građene strukture.

Nalik jednom metalnom ubojitom metku,
Što potisnu upotrebni čelik-mač ljuti,
Jerbo probija lasno zemnu kožu mehku
Poput bičaka kuhinjskog kroz puter žuti?

K'o avion, vidljiv na obzorju nebesa,
Vještačka, žurna ptica, ruku djelo ljudskih.
Ili k'o dost zabitih svemirskih tjelesa,
Korablja kozmička, hitrina vanzemaljskih?

Ili k'o neviđena brzina svjetlosti,
Prebacitelj slika dalekih živopisnih,
Podsjetnik na dane iz zemljine prošlosti,
Najveća brzina vrijednosti zapisnih?

Brzina misli još ostaje zagonetka
Nerješiva umu ljudskom ograničenom.
Možda jednog dana postane odgonetka
Od Boga mudrog data robu potčinjenom.


17.6., 12.12.2014., 4.4.2015, Kairo

DRINSKA VODABesjedim ti priču jednu strašnovitu
Čemer-čarnim kaharom svu poplavljenu
Spominjat ću vodu naglu plahovitu
Tu vodu rijeke Drine pomamljenu.

Zašto Drina vodu žestu takvu ima?
Zašto Drinina voda u svakom ratu
Nevine šehidske krvi ton poprima?
Što Drina i u miru duše uzima?

Drina je poput ruže crvene divlje,
Divljakuše sa bodljama zašiljenim
Njena ljepost nadvisuje ino življe
Brani se djelom bojnim nepromišljenim.

Rijeka je nalik zvjeri nepitomoj,
Što u divljištu strašnom je rasla.
Zabiti pitomac u šumi ubogoj
Jari zvjeri glava mu se nije spasla.

Drina je slična vulkanu samirenom
Vatru silnu svoju u nutrini krije
Do u času kadera dogovorenom,
Kad se mir dugi smete, tajna otkrije.

Drina, kao očajni jadni davljenik,
Strašljivac od budućnosti neizvjesne,
Spasa po posljedicu svaku traženik;
Čak na račun drugih, osobe nesvjesne.

Drina je dijete osvetničko žalno,
Koga zlikovci čudovišni raniše,
Ne zaboravlja to djelo prokletničko,
Stoga se sveti soju insanskom stalno.

Drina je, naravno, nagla, hirovita.
No, čovjek nezasiti je izaziva
Čarka vodena kretanja silovita
Krvlju nevinom ubačenom priziva.21.7.2013., 4,7.2.2015, Jablanica, Kairo


________________________________________


Biografija

Image

Jusuf Džafić je rođen 1991. godine u Bijeljini. Završio je Osnovnu školu Sveti Sava 2006. godine u Bijeljini i gimnaziju Behram-begovu medresu u Tuzli 2010. godine. Upisuje se 2011. godine u Kairu na prestižni univerzitet El-Azharu na Šerijatsko-pravni fakultet, odsjek Šerijatsko pravo. Trenutno je apsolvent.

Aktivan je na spisateljskom polju. Do sada je napisao i objavio, u 7 novina, 7 web portala, te 3 književne zbirke, oko 190 bibliografskih jedinica iz različitih oblasti: historija, islamistika, lingvistika, politika i politikologija, prevodilaštvo, poezija, proza, intervjui, prikazi, reportaže, kratke novinarske vijesti i sl. Ti radovi su preuzeti i objavljeni oko 350 puta na oko 60 web stranica.

Još kao učenik prvog razreda Medrese počeo je da piše za Misak, list učenika Behram-begove medrese. Bio je i lektor dotičnog lista u toku školske 2009/10 godine. Od 2010. godine postaje dio redakcije Zemana, biltena Medžlisa islamske zajednice Bijeljina. Od 2011. do 2012. godine je bio lektor i zamjenik glavnog i odgovornog urednika Glasnika, lista ASBiHEG (Asocijacija studenata BiH u Egiptu). List je bio na bosanskom jeziku i imao tiraž od 11 000 primjeraka u elektronskoj formi. Godine 2011. postaje dopisnik SAFF-a, informativnog islamskog časopisa, a od 2013. godine počinje pisati znanstvene članke za Glasnik Rijaseta IZ u BiH. Dosada je u Glasniku objavio 5 naučnih radova iz oblasti historije. Član je i redakcije Glasa BiH, popularno-znanstvenog časopisa u nakladi ASBiHEG, jedinog bosanskohercegovačkog lista na arapskom jeziku danas. Prvi broj lista je izašao marta 2013. godine. Povremeno piše i za Preporod, informativno glasilo Rijaseta IZ u BiH.

Takođe, piše i prevodi povremeno i za sljedeće web portale: islam-iman.com, www.akos.ba, www.bošnjaci.net, www.saff.ba, preporodbn.com, mizbijeljina.ba, preporod.com.

Pored pokojeg proznog rada, Jusuf Džafić piše i poeziju. Njegove pjesme su objavljivane u okviru konkursa u zbirkama radova učesnika Novosarajevskih književnih susreta: Duhovna konekcija, objavljene 2011. godine i Izvan dometa, objavljene 2013. godine. Učestvovao je na petim i šestim međunarodnim Novosarajevskim književnim susretima 2011. godine, odnosno 2013. godine. Prošao je i na konkursu udruženja Metamorfoza iz Sarajeva za zajedničku zbirku mladih autora sa prostora BiH - Antikvarnica Stihova, objavljenu 2015. godine. Tako su se njegove 4 pjesme našle u zajedničkoj zbirci među 96 najboljih pjesama od 42 autora. Neke njegove pjesme su objavljene i u časopisu Glasnik, listu ASBiHEG. Ovo je njegova prva pjesnička zbirka.

Govori arapski i engleski jezik, služi se turskim i osmanskim turskim jezikom, a posjeduje pasivno znanje njemačkog, latinskog i španskog jezika.

Pored ove pjesničke zbirke, Jusuf Džafić je napisao još dvije knjige. Obje knjige su vezane za historiju BiH.

Napisao je knjigu iz oblasti osmanske historije BiH pod imenom Evlija Čelebija o Bošnjacima, koja se bavi doprinosom Evlije Čelebije i njegovog Putopisa bosanskoj i bošnjačkoj historiografiji. Prvo izdanje knjige je objavljeno u 17 dijelova u časopisu SAFF i na web portalu SAFF-a, u razdoblju od novembra 2013. godine do oktobra 2014. godine. Drugo izdanje knjige je objavljeno u 20 dijelova na web portalima preporodbn.com i www.akos.ba . Prvo štampano izdanje bi trebalo da bude objavljeno 2015. godine.

Preveo je i napisao komentar za monografiju Emira Ahmeda Hajdera Šihabija o Ahmed-paši Džezzaru Pervanu Bošnjaku, dugogodišnjem namjesniku Akke (1775-1804) bošnjačkog porijekla: Kazivanje o Ahmed-paši el-Džezzaru. Egipat, Šam i doživljaji sa Napoleonom Bonapartom. Djelo će se 2015. godine pojaviti u nakladi MIZ Trebinje.

Takođe, objavio je i 10-ak znanstvenih studija i istraživanja iz oblasti historije, uglavnom glede bosansko-egipatskih veza, u Glasniku Rijaseta IZ, Saffu i časopisu Savt el-Busna ve el-Hersek na arapskom jeziku.

Istakao se i na polju amaterskog filma 2010. godine prolaskom u finale na Faith Shorts, svjetskom međureligijskom takmičenju u kratkom filmu u organizaciji Tony Blair Foundation. Bio je reditelj 3-minutnog filma na temu „Moja vjera me inspiriše“.

Kao student šerijatskog prava, odnosno teologije, 2014. godine je učestvovao na seminaru Izgradnja građanskog društva kroz međureligijski dijalog u Bihaću u organizaciji MRV u BiH. Sudjelovao je na više debata međureligijske prirode. Zabilježio je desetine gostovanja na islamskim globalnim satelitskim televizijama – TV Iqraa (Ikre) i TV Huda na engleskom jeziku, te TV Feth na arapskom jeziku.

Kao honorani imam imao je priliku da se bavi društvenim i volonterskim radom u zajednici, prilikom čega je učestvovao u realizaciji nekoliko projekata.________________________________________Recenzija na rukopis „Brzina misli“, poete Jusufa Džafića

KREATIVAN SPEKTARI) OPĆI ASPEKT

Pojava Jusufa Džafića u sferi bosanskohecegovačke poezije ne može proći nezapaženo, jer se radi o autoru izuzetnog duhovnog kapaciteta i kreativnog potencijala, što u nenaslutivim periodima zasijaju na književnom nebu Bosne i Hercegovine.

Osim što danas predstavlja markantnu pjesničku figuru u plejadi mlađeg bh. pjesništva - na temelju promišljene poetske kreacije a ne nekontrolisanom literarnom hiper produkcijom – njegova poezija ima potencijala da kreativnim spektrom izazove trajno i pozitivno multiplikativno dejstvo na aktuelne poetske tokove ovog podnedeblja.

Razlog za ovako smjelu hipotezu se ogledaju u elementima poetske kreacije Jusufa Džafića, a koji su mogu prepoznati u njegovim pjesmama:

- rijetke su mlađe pjesničke pojave, prije svega u pjesništvu na bosanskom jeziku, koje imaju tako širok spektar tematskog interesovanja, profilisan pjesnički jezik – koji je originalan, prepoznatljiv i odražava suštinu bića naroda kojem pripada;

- etnička pripadnost nije primarno u fokusu, već je prisutna u onoj mjeri u kojoj su lokalni aktuelni događaji isforsirani da postanu afirmativna empirija tog naroda na globalnoj razini;

- univerzalnost tema kojima se autor bavi oslikavaju kosmopolitski duh autora, čiji kapaciteti teže upoznavanju sa znanstvenim, kulturnim i kreativnim civilizacijskim naslijeđem.
Pripadnost bošnjačkom kulturnom krugu ogleda se u upotrebi zaboravljene terminologije, čime se nepobitno podastire argumentacija o višemilenijumskom živom sjećanju na ljude i događaje ovog dinamičnog prostora preko koga su se odvijala i prelamala bitna zabilježena historijska dešavanja;

- bosanski / bosanskohercegovački patriotizam kroz histo-rijske činjenice grandioznih djela i dostignuća ljudi ovog podneblja, a što je u historijskom hodu ugrađeno u opće civilizacijske znamenitosti. Mladi pjesnik – probuđene samosvijesti - briše prašinu sa kolektivnog pamćenja, a što bi trebalo da ojača zračenje latentnog nacionalnog ponosa.

Da se radi o poeziji izuzetne specifične težine ide u prilog činjenica:

- zbirka sadrži 34 pjesme, a priloženi rječnik na kraju knjige obuhvata na stotine termina, čime nije iscrpljen fond korištenih izraza;

- nekoliko desetina opće poznatih historijskih imena opjevan je u pjesmama, kao i manje poznatih osoba našoj javnosti koji su akteri u Džafićevoj poeziji, a kroz koje se dočaravaju bitni događaji i aktuelni odnosi – što se može podjednako sagledavati sa lokalnog i globalnog aspekta, a pri čemu nema mjesta marginalizaciji ili preambicioznosti.
II) STRUKTURA KNJIGE

Poetska knjiga „Brzina misli“ sadrži 34 pjesme koje su razvrstane u tri poglavlja, i to: I) Umjetnost zbog umjetnosti - 11 pjesama; II) Trajni izvor dermana - 11 pjesama; III) Stari Bošnjo sa slike - 12 pjesama.
Naslov knjige – BRZINA MISLI - upućuje na svojstva u svijetu apstrakcije, tj. u sferi duha. Dakle, cjelokupna knjiga dolazi iz svijesti - koja samu sebe proicira kroz kreativan postupak literarnog izražaja. Pošto se radi o probuđenoj svijesti i aktivnom duhu – pjesma (kao produkt kreativne svijest) – kompleksna je po svom sadržaju, sazdana od empirijski kompresovane znanstvene i umjetničke energije, a čija je materija prošla kroz etičke i estetičke filtere zasnovane na univerzalnim principima.
Primljeno znanje - koje se manifestuje u izražaju pjesnika Džafića – kosmičkih je razmjera, te njegova pjesma šeta po okeanskom dnu civilizacijske empirije, gdje se Bosna raspoznaje kao osovlje oko kog se vrte paralelni svijetovi u galaktičkim rotirajućim ciklusima. Stoga ovaj nadahnuti mladi pjesnik u par stihova prelazi vremenske distance od nekoliko stoljeća gradeći kontekste u višemilenijskom obuhvatu:

„Jedinica kralj Agronovih, / Ustanika knez Batonovih, / Dalmata cezar Hadrijanovih, / Bošnjana ban Kulinovih, / Viteza kralj Tvrtkovih, / Gazija Husrev-begovih, / Vezira sultan Sulejmanovih, /Ordija Husein-kapetanovih,“
(odlomak iz pjesme „GDJE JE BOSNA“)

Knjigu otvara pjesma „Skrivati osjećanja“ koja oslikava duboku misaonu dvojbu u pogledu stava: da li treba ili ne treba javno ispoljavati, prezentirati, a u suštini, na bilo koji način iskreno manifestovati svoja osjećanja ili ih sakriti od drugih?

Ta dilema je prisutna kod mnogih ljudi, bez obzira na posao koji obavljaju ili angažman koji vrše – a u ovoj pjesničkoj zborci simbilizira osvješćen stav prema umjetničkom izazovu koji neprimjetno lebdi iznad svake ljudske kreacije i suštinski je determinišu – jer umjetnik dok se potpuno ne preda svom umjetničkom angažmanu, u biti, ne ostvaruje djelo koje ostavlja epohalne pečate. Sa prvom pjesmom autor nas upućuje na izvor vječnih duhovnih inspiracija – gdje se rađaju ideje i djela kojima ne prolazi vijek trajanja i čije poruke su uvijek aktuelne za misaona bića koja teže spoznaji višeg-duhovnog-reda, kao i beprijekorne kosmičke harmonije u okvirima vječnosti.

Akcenat prvog poglavlja je na umjetnosti i pjesništvu – kao sredstvu potrage za smislom koje lebdi u beskraju. Čovjek kao prolazna jedinka sićušan je u odnosu na vječni kosmos – i samo snagom kreativnog duha može spoznati nepregledna prostranstva i nesagledivo vrijeme. Ljudska svijest čini svjetlost duha koja je kadra da putuje kroz tamu nepoznatog i neznanja, pri čemu je brzina misli temeljna jedinica kojom se mjeri kretanje kroz vječnost i beskraj.

Pjesničko djelo „BRZINA MISLI“ prenosi nam civilizacijsku empiriju iz stotine i hiljade knjiga – koje su napisane i koje nisu napisane; koje su objavljene i koje nisu objavljene; koje su određenim pojedincima dostupne i koje određenim pojedincima nisu dostupne – a koje nam saopćavaju činjenice koje nas se tiču: u direktnom ili indirektnom smislu; kao pojedince ili kao kolektiv; u lokalnom ili globalnom kontekstu; u odnosu na tri vremena: prošlom, sadašnjem i budućem. Dakle, pjesnik Džafić osobenom lucidnom kreativnošću otvara kolektivna vrata tajni – koja su čekala dugo vremana da kroz njih prođu zrake duhovne svjetlosti, što se rađaju u zvjezdanom nadahnuću.

Da bi pjesnik što uvjerljivije artikulisao duboke vibracije inspiracije koristi se arhaičnim govorom koji se služio u proteklim stoljećima bosanski čovjek, Bošnjak - simbilično prestavljen kao „Stari Bošnjo sa slike“. Taj govor je dopunjen nizom kovanica koje su produkt lične pjesničke kreacije Jusuf Džafića, koji je imao potrebu da inovira i proširi jezik kojim piše da bi pronašao zadovoljavajući balansa između unutrašnje-inspirativne-vibracije i finalnog-sadžaja-pjesme – gdje se ne može postići istovjetnost između apstraktne slike, sadržane u osjećanjima i mislima, te formi i sadržaju pjesme, sačinjene od riječi što reflektuju simboličke vrijednosti.III) STRUKTURA PJESME „BRZINA MISLI“ I SIMBOLIKA U POEZIJI JUSUFA DŽAFIĆA

Pjesma izvire iz sfere vječnih ljudskih dilema – gdje na jedno pitanje imamo bezbroj odgovora; sfera u kojoj rotira lucidna ljudska znatiželja, tražeći ključeve od vječnih tajni – čovjeka, života, svijeta i svemira. Pjesnik se pita:

Kao i većina ljudi razuma zdravog, /Na ovom svijetu prividnom i prolaznom, / Postavljam suval sebi, bez dževapa pravog: / Koliki je misli brz u alemu ovom?

Tražeći pojmljiv, shvatljiv i konkretan odgovor na postavljeno pitanje, pjesnik se koristi gradacijom pojmova koji simboliziraju manifestaciju općepoznat pojam brzine: gepard, vjetar, cunami, metak, avion, svemirski brod (korablja) i kretanje svjetlosti.

Autor nam šalje poruku koja je izraz ličnog poimanja vječne misterije – koja se ne može odgonetnuti i demistifikovati, jer je po svojoj prirodi/svojstvu nepojmljivo, umom nesagledivo – ali je spoznatljivo-kao-takvo, te nam šalje poruku:

„Brzina misli još ostaje zagonetka / Nerješiva umu ljudskom ograničenom. / Možda jednog dana postane odgonetka / Od Boga mudrog data robu potčinjenom.“

Dakle, u posljednjoj strofi pjesme “Brzina misli” može se prepoznati bit pjesništva Jusufa Džafića. Relativno mlad pjesnik bilježi stihove na rubu pojmljivog - na granici koja dijeli shvatljivo i neshvatljivo u individualnom svijetu racionalizma, koji je lociran u duhu mladog poete; slika opće-manifestacije-stvarnosti naslikana je sa dvadeset riječi, koje su raspoređene u četiri stiha – čime se manifestuje VISOKA I AKTIVNA ENERGIJA SVIJESTI - koja je kultivisana iskazivanjem u simbiotičkoj vrijednosti i čime je spoznaja dobila mogućnost jednostavne praktične primjene. Pjesnik, stojeći nad ambisom izazova, baca pogled u nepoznato i nepojmljivo – U BESKONAČAN PROSTOR I VJEČNO BIVANJE STVARNOSTI – oglašavajući se pjesmom sa međaša svijesti u kojoj kruže informacije što se preko dinamičnog znanja pretaču u oplemenjujuće spoznaje.

Tragajući za višim sferama duha – gdje vlada vječna harmonija – kreativnim izražajem i postupkom umjetnik pisane riječi, Jusuf Džafić, znanjem obuhvata pojmljivo, a spoznajom osvjetljava ono-što-je–riječima-neizrecivo dajući nam brižljivo isklesanu pjesmu u kojoj je moguće spoznajom nazrijeti orijentaciju u stvarima i pojavama – o vezi čovjeka i njegovog postojanja, te svemira i njegovog bivanja – ukazujući na vječne tajne u prolaznom ljudskom životu u i nesagledivom kosmosu.

Dakle, pjesnik nas poezijom upućuje na univerzalne vrijednosti koje imaju znanstvene, umjetničke, kulturološke, etičke i humanističke dimenzije – kreirajući umjetničko djelo u kojem sadržaj zadržava afirmativna estetska svojstva; a sa pjesmom “BRZINA MISLI” cjelokupno pjesništvo na bosanskom jeziku oplemenjeno je sa pjesmom koja ukazuje na inspirativno struktuiranje i kultivisano manifestovanje apstraktne sfere svjesnog ljudskog bića, gdje se MISAO - sa proiciranjem KRAJA vraća na POČETAK - čime je zaokruženo nadahnuto i revitalizirajuće astralno putovanje sferom duha.IV) IZRAŽAJNA FORMA I SADRŽAJ

Autor je inventivan i raznovrstan u pogledu forme pjesme i poetskog sadržaja - dužina pjesama je od 4 do preko 100 stihova; dok se teme pjesama mogu grupisati u lokalne i globalne prema kriteriju prostora (1); personale i kolektivne prema nosiocu radnje (2); socijalne - sa podgrupama historijske i aktuelne (3); misaone - koje se mogu podjeliti na saznajne i spoznajne (4).

U poeziji Jusufu Džafića prisutni su termini i motivi iz sfere etike, vjere, nauke, historije, kulture, umjetnosti – na šta se autor fokusira iz pojedninačnog ili kolektivnog aspekta, u skladu sa temom i idejom pjesme. Autor se bavi običnim čovjekom kao i kolektivom, te lokalnim događajim i vječnim duhovnim temama.

Poetski izražaj ili jezik poezije Jusufa Džafića je ono što bi se moglo nazvati – originalnom pjesničkom inovacijom, po čemu su pjesme ovog autora prepoznatljive, tj. različite od svih drugih pjesnika u BiH i svijetu – u ovom vremenu, a i u općem kontekstu povijesti književnost. Dakle, konstatacija se odnosi na kvantitativnu stranu poetskog izražaja ovog mladog autora, bez zalaženja u kvalitativne odrednice Džafićevog pjesništva.

Upotrebom arhaičnih termina, koji su više-manje opće poznati, ali se rijetko ili nikako ne koriste u konverzaciji, a još manje u književnosti – posebno je poglavlje koje traži da bude analizirano uzimajući u obzir okolnosti pod kojima se generira taj osoben, prepoznatljiv i upečatljiv književni izražaj na aktuelnoj poetskoj bh. pozornici, dakle, početkom trećeg milenijuma. Dublje i šire proučavanje temeljinih odrednica Džafićeve poezije trebali bi da osvijetle ključne društvene i historijske, kulturološke i umjetničke determinantne koji su nužno dovele do izražajnog-poetskog-sklopa ovog mladog pjesnika – koji baštini opće civilizacijsko kulturološko naslijeđe, bosanskohecregovačku tradiciju, te na lucidan i kreativan način opću pozitivnu i destruktivnu empiriju preinače u pjesničke ideje i poruke koje osvjetljavaju dovoljno neistraženo kolektivno pamćenje Bosne, Balkana i svijeta.

Pošto ne postoji pjesnik sa kojim bi se pjesme ovog autora uporedile i nalazila suštinaka sličnost, može se konstatovati da je KVALITET DŽAFIĆEVOG POETSKOG IZRAŽAJA I STVARALAŠTVA produkt sinergije više elemenata koji su utemeljeni u nauci i umjetnosti; kulturi i jeziku; etici i estetici; kritici i kreaciji, te analizi i sintezi.
Dakle, može se zaključiti, bez bojazni da se ulazi u pretencioznost, da poezija Jusufa Džafića unosi nove duhovne i kreativne elemente u moderno bh. pjesništvo, te nužno uvodi kao kvantitativne tako i kvalitativne standarde u poeziji na bosanskom jeziku s početka trećeg milenijuma; podebljavajući liniju preko koje se uzdižu umjetnička, književna i poetska djela koja zavrijeđuju da im se posveti opća društvena pažnja radi utvrđivanja novih afirmativnih vrijednosti poetskog izražaja sposobnog da apsorbira složene zahtjeve aktuelnog duha vremena – što su u neupotrebljivoj supstanci sveprisutni u porama bh. društvu i svijesti njenih građanima – ma gdje bili trenutno nastanjeni.

Ubijeđen sam da sa pojavom zbirke poezije „BRZINA MISLI“, autora Jusufa Džafića – ništa više neće biti isto na bh. poetskom nebu – jer se radi o produktu gdje se objedinjuju znanstveni, umjetnički i etički elementi koji osvjetljavaju nove kreativne horizonte pjesništva na bosanskom jeziku – gdje se tope vremenske i prostorne granice, a u fokusu su univerzalne poruke koje uzdižu i usmjeravaju pozitivno i kreativno ljudsko biće – ma gdje ono bilo nastanjeno na kugli zemaljskoj.Ibrahim Osmanbašić

Sarajevo, 10.6.2015. god.


________________________________________Naslov: BRZINA MISLI
Autor: Jusuf Džafić
Sadržaj: Zbirka poezija
Izdavač: Udruženje za kulturu - „Nova svjetlost“ (KNS)
Urednik i recenzent: Ibrahim Osmanbašić
Godina izdanja: 2015.
Obim 114 strana
Uvez: Mehki


NARUDŽBA KNJIGE "BRZINA MISLI", Jusufa Džafića:

Iz BiH

Broj primjeraka::

Cijena: 15 KM (10 KM + 5 KM poštarina)
Uplatu izvršiti na transakcijski račun udruženja:
T/R: 1610000077510092 (Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo)
UDRUŽENJE ZA KULTURU - NOVO SVJETLOST
Džamijska 9, 71000 Sarajevo
Svrha uplate: Narudžba knjige "Brzina mislia"

Nakon uplate poslati podatke na e-mail: [email protected]
ADRESA:
ime i prezime:
ulica i broj:
poštanski broj i grad:
........................................................................................................

Iz inostranstva:

Broj primjeraka::

Cijena: 10 EUR (5 EUR + 5 EUR poštarina)

Uplatu izvršiti putem WESTERN UNION BANK na adresu:
Ibrahim Osmanbašić
Džamijska 9, 71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Nakon uplate poslati COD (kontrolni broj od 10 cifara),
sa adresom naručioca na e-mail: [email protected]

ADRESA:
ime i prezime:
ulica i broj:
poštanski broj i grad:
država:


Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženja KNS
kontakt tel: 00387 61 524 505

umjetnost
Posts: 157
Joined: 19/02/2008 21:12

Re: UDRUŽENJE ZA KULTURU - NOVA SVJETLOST (KNS)

Post by umjetnost » 27/07/2015 23:11

7.KNS međunarodni književni susreti
06-08. avgusta, 2015.g.; Hotel „Saraj“
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

* * *

Iz štampe izlazi zbirka „MOSTOVI SVJETLOSTI“ – učesnika „7. KNS međunarodnih književnih susreta“, 2015

Image

Krajem jula iz štampe izlazi zbirka „MOSTOVI SVJETLOSTI“ – učesnika „7. KNS međunarodnih književnih susreta“, 2015. U zbirku su uvršetene pjesme i kratke priče od 203 autora iz 16 zemalja, a predgovor je napisao dr. Ibrahim Kajan.
Promocija zbirke će se održati u sklopu Centralne manifestacije 8.avgusta, sa početkom u 16:00 sati, uz učešće autora iz 14 zemalja. Organizator orkanizator ove tradicionalne međunarodne kulturne manifestacije je Udruženje za kulturu-Nova svjetlost (KNS).
................

Predgovor

DRAMA POSTOJANJA, ŽUDNJA ZA JEZIKOM

Piše: dr. Ibrahim Kajan

Bez umjetnosti ovaj bi svijet bio pust; bio bi svijet ljudi koji su se vratili u svoju divlju postojbinu. Poslijeratno gubljenje kulturnog prostora - nestajanjem muzeja, kinodvorana, izdavačkih kuća, knjižara, književnih časopisa, kulturnih rubrika u dnevnim novinama – već su u najmlađim generacijama stvorile naviku nečitanja, neposjećivanja likovnim izložbama i književnim večerima, a poslijeratni mladići i djevojke manjih gradova i sela ne znaju ni kako je izgledala kinodvorana niti može dočarati doživljaj filma projiciranom na velikom kino-platnu. Kulturni identitet države se kruni a u ljudima gasnu i trnu potrebe za koje je mislio da bez njih ne može živjeti. Da, pokazalo se istinitim staro iskustvo: umjetnost je (knjige, slike, koncerti…) u siromašnim zemljama rezervirana samo za elitu. Gdje umjetnost rezervirana samo za elitu, novim je umjetnicima taj prostor nedostupan na višeznačan način.

Po Bosni i Hercegovini, po susjednim zemljama, a od rata i dalekim zemljama Europe i svijeta – lutaju izgubljeni pjesnici naših malih jezika u potrazi za svojim poetskim azilom. O njima na nedvojben način svjedoči ovaj Zbornik radova sudionika 7.KNS međunarodnih književnih susreta u 2015. godini kojem pokušavam ispisati nekoliko uvodnih riječi dobrodošlice i ohrabrenja.

Zbornik je strukturiran od šest tematskih ciklusa, sa ukupno blizu dvije stotine pjesama i isto toliko autora. Začuđujuća brojnost i pripadnost različitim dobnim skupinama pisaca u Zborniku, nije neobjašnjiva: tekstovi su potpisani imenima žena i muškaraca, mladih i zrelih ljudi, nadahnutih početnika i profiliranih umjetnika koji, u značajnom broju, najčešće živi u nekom od bezbroj gradova velikog svijeta kamo ih je sudbinski udes bez milosti nastanio.
Kad čovjek dočita ovu veliku panoramu pjesama i proznih zapisa, onda mu postaje jasno da kreativni porivi nisu uvijek i isključivo estetski, nego da posjeduju i jednu dodatnu dimenziju – dimenziju žudnje za svojim materinskim jezikom doslovno utopljenim i prigušenim u moru stranog im jezika u kojima valja oblikovati ne samo egzistencijalnu, nego i književnu sudbina. Kako su u nemogućnosti praćenja književnih tokova u svojim matičnim, nacionalnim književnostima, književni im je razvoj u labirintu koji ih zavodi između sjećanja na pročitano i tek stečeno čitateljsko iskustvo u „novim životima“ zapadne i istočne strane svijeta.

Zbog toga, čini mi se, njihovi književni radovi i nisu napisani „pukim jezikom“ „domaće književne prakse“, nego potječu iz složenijeg i slojevitog diktata unutarnje patnje. To je govor središnjeg jezgra koji sve polaže na ispovijed, na priču ili misaoni refleks, na jedinstvenoj drami čovjekova postojanja. Otuda ti poetski svjetovi, ma koliko ponekad nesavršeno pa i nezgrapno djelovali, jesu u najvećem broju objavljenih rukopisa na svoj način izvorni, autentični, „otkačeni“ i izdvojeni. Svaki od ovih radova je ispis jedne potrage za svojim izgubljenim rajem; je li riječ o metaforičkom džennetu, ili pak onom porušenom i sa zemljom sravnjenom u kojem je pjesnikovo biće doslovno stanovalo – zagonetka je o kojoj se očituje samo pjesnička vizija.

U ovim se rukopisima objavljeni svijet nerijetko identificira krajnjim oblicima između „tamne nijemosti“ i „sarkastične ironije“, u kojem defiliraju imitacije života, surogati koji su pogazili zbilju i režirani život ispunjen „kao ljubavlju“, „kao tolerancijom“ i „kao životom“. Sve ostalo je (tematska) potraga - potraga za tijelom, za ljubavlju, za onostranim, za jezikom i za zavičajem: za jezikom i za zemljom u kojima je biće bilo sretno.


Mostar, 10. VII. 2015.

...............................


SADRŽAJ


Predgovor: ŽUDNJA ZA JEZIKOM - Ibrahim Kajan

I) NEK’ SUNCE OTOPI VOSAK S OČIJU

Vida Nenadić (UK) - NOVINE ISTINE
Ivan Korponai (R. Slovenija) - BEZ POVRATKA
Mirjana Tomović (BiH) - IMITACIJA ŽIVLJENJA
Ivan Gaćina (R. Hrvatska) - SIMFONIJA VJETROVE LJULJAČKE
Merima Torlo-Zlojo (BiH) - NISAM SAMA
Altenka Sapundžieva (Bugarska) - NEKA BUDЕ
Željko Perović (R. Slovenija) – STRUJANJE
Danko Kuzmanović (BiH) - IMITACIJE LETA
Jovana Lekić (R. Srbija) – ORKESTAR
Sabah Al-Zubeidi (R. Srbija) - RANJENI GALEB
Milan Janković (R. Srbija) - NOMAD VEČNOSTI
Julijana Marinkovik (Makedonija) – BUDUĆNOST
Alenka Kveder (R. Slovenija) – ČEKANJE
Željka Avrić ( R. Srbija) – POVRATAK
Marija Dejanović (R. Hrvatska) - VIDJELA SAM TE BIO SI TU I PRIJE
Kristijan Modrušan (R. Hrvatska) - NA BINI
Nevenka Pupek (R. Hrvatska) - ISPOD TETOVAŽE
Jasmin Ibranović (BiH) - PRIČA O DVA MALA ČOVJEKA
Vladana Perlić (BiH) - PROMETEJ ILI SVRHA LETENJA
Bajruzin Hajro Planjac (BiH) - ZABRANJENO SJEDITI ONAKO..
Senada Smajić (R. Slovenija) – TRANZICIJA
Sanja Radulović (BiH) - LIRSKE KIŠE
Branka Vojinović Jegdić (Crna Gora) – OSMJEH
Mesud Prolić (Njemačka) – MOSTAR
Oleg Mirković (R. Hrvatska) – PROFINJENOST
Sanella Cero Boškailo (BiH) - IGRA KLAUNA


II) MUZIKA SVJETLOSTI

Sava Grujić (R. Srbija) - ZID PRAZNINE
Vesna Andrejić Mišković (R. Hrvatska) - TAJNA MOŽDANIH POLUTKI
Zdenka Mlinar (R. Hrvatska) – TRATINČICE
Nihad Ćosić (BiH) – DUBINA
Srđan Duhović (R. Hrvatska) – JADIKOVKA
Kemal Handan (SAD) - PLAVA ŠUMA
Enisa Begović (BiH) - LJEPOTA SAMO JE ZAMKA
Sadija Klotz (Nur Sadia) (Njemačka) - SNIVAT ĆE PUTEVIMA BESKRAJA NEISPRIČANE SANJE 43
Sanela Salibašić (BiH) - RAJSKE PTICE
Samir Bešić (R. Slovenija) - MOJ MJESEČE
Faiza Helja-Haračić (BiH) – NESTANAK
Tanja Milutinović (R. Srbija) – HONORAR
Munira Kovač-Devlić (BiH) – OTAC
Marija Herceg (BiH) - REPORTERI U GUMENIM ČIZMAMA
Iskra Peneva (R. Srbija) – OTISCI
Sakiba Harčević (R. Hrvatska) - MOGLA SAM
Anja Rikalo (BiH) – MAESTRO
Željko J. Cesnak (R. Srbija) - NISI TI MOJA
Dženana Uščuplić (BiH) – ČEŽNJA
Melanka Bulat (R. Hrvatska) – SVJETLOST
Silvija Butković (R. Hrvatska) - FRANCUSKI INTERMEZZO
Nikola Baćo Vujnović (BiH) – MISAO I NADAHNUĆA
Valerio Orlić (R. Hrvatska) – MJESEC 56
Behija Saračević Biba (Austrija) – STANJE
Faruk Šarentica (BiH) – POMRAČENJE
Saša Užarević (R. Hrvatska) - STARA DJEDOVA KUĆA
Laura R. Eckman (SAD) - RIJEČNA KIŠA
Gorana Divjak (BiH) - JEDNO MJESTO U TRI SVIJETA
Ružica Todorović (R. Hrvatska) - ODA PJESNIKU
Sedika Nurkanović (SAD) - HOĆU DA VIDIM, BOSNO
Gordana Radovanović (BiH) – KONTRA
Bjonda Lučić (R. Hrvatska) – PJESNIK
Jure Drljepan (R. Slovenija) - U ODJEKU
Nikola Šimić Tonin (R Hrvatska) - MUTNE VODE BOSNOM TEKU
Igor Trajkovski Foja (Makedonija) - PESMA O PESMI
Milena Trbojević (R. Srbija) - SUNCE I MESEC
Mersida Sadiković-Osmanbašić (BiH) - DOBRODOŠLI U SARAJEVO
Alisa Maličević (BiH) - HEMIJSKA ČISTIONA
Svetlana Papaček (Makedonija) – BISER
Dijana Uherek Stevanović (R Srbija) - SILA GRAVITACIJE
Melani Strinić (BiH) - ČUJEM,VIDIM,OSJETIM


III) SVEMIRSKA PREPISKA

Damir D. Ocvirk (R. Hrvatska) - ŠLAMPAVA PJESMA
Slađana Obradović (R. Srbija) - NA DAN SMRTI PJESNIKA
Jovana Bajagić (BiH) - SUMNJE U NOĆI
Husein Buljubašić (Švicarska) – ENTROPIJA
Azemina Krehić (BiH) - KOZMOPOLITIZAM KAO PRIVID
Miloje Veljović (R. Srbija) - SVOĐENJE RAČUNA
Birsena Numanović-Duljević (R. Srbija) – JECAJ
Mina Imširović (Njemačka) - REKLI SU BABO
Mirjana Jerotić (R. Slovenija) - DESI SE...
Nada Crnogorac (R. Hrvatska) – ŠETNJA
Larisa Softić-Gasal (BiH) – ODRON
Derviš Palić (Njemačka) – MATI
Smajil Durmišević (BiH) - ALMASLI GRANA
Marija Manjević (R. Hrvatska) – LJUBAVNICI
Fabijan Lovrić (RH / BiH) – PUT
Nataša Švikart Žumer (R. Slovenija) - IZNUTRA SAM PJESMA
Armir Hodžić (BiH) - KO TI DUŠO ŠAPUĆE
Robert Roklicer (R. Hrvatska) - C'EST LA VIE
Dragan Mučibabić (BiH) - U TRAVNIKU
Jusuf Džafić (BiH) - ČITAJ STIHOVE MOJE
Salih Malkić (BiH) - BUDIMO SPASIOCI SVIJETA
Frančeska Liebmann (Austrija) - VEĆI OD ČOVJEKA
Velid Bajramović (BiH) - "SUĐENJE"
Josip Grabušić (R. Hrvatska) - ULIČNE SVJETILJKE
Dijana Jovanović – Jovanović (BiH) - NE ISPIJENA JUTRA
Kasim Susak Keke (BiH) - TRAGOVI VAKIFA
Vildana Moralić-Hasanović (BiH) – SOKAK
Enser Hodža (Švicarska) - ŠEHIDI SA ČANAKKALE
Sanela Halković (R. Srbija) - SVJETLOST KUPLJENA NA PIJACI
Ivan Vrljić (BiH) - U RESTORANU
Slavica Klein (Austrija) - PROMATRAM INJE U TVOJOJ KOSI
Gregor Grešak (R. Slovenija) - CHECKPOINT CHARLIE
Semira Jakupović (UK) – LAVIRINT
Vanja Michelazzi (R. Hrvatska) - IZMEĐU PRAGOVA BOLA
Vezuv Bašić (Danska) - KAŽU, A LAŽU
Mehmed Meša Delić (Njemačka) - MRTVAC ZABORAVLJENI
Sulejman Aličković (Luksemburg) - MOMAČKA KLETVA
Gordana Petrov (Makedonija) – ŽELJA
Ljiljana Vujić Tomljanović (BiH) - RADOST ŠKOLJKI
Mimica Stefanović-Kostić (R. Srbija) - SVOJA – NIKADA TVOJA
Slobodan M. Čurović (Crna Gora) - NIJE BIO TREN
Idriz Hodžić (BiH) - KAO LIŠĆE BREZE
Jagoda Kljaić (R. Hrvatska) – USPOMENE
Toma Zidić (R. Hrvatska) - SREBRENI PADOBRANAC
Safer Grbić (BiH) - SUMRAK POEZIJE
Arnela Kordić (BiH) - BJEŽI SAMOĆO...


IV) SVJETLOSNA SREĆA

Anastasija Kocić (R. Srbija) – ĆUTANJE
Idriz Saltagić (UK) - U ČARŠIJI, NENADANO
Denis Dželić (Danska) - SVJETLOSNA SREĆA
Ramiz Velagić (R. Slovenija) - PRIZNAJEM SVOJE GRIJEHOVE
Slavica Čizmić (R. Hrvatska) – ZAVJET
Darija Marković (BiH) - TRAŽIM TE
Ivana Pešić (R. Srbija) - KAD TIŠINA POSTANE GOVORLJIVA
Sanja Kosić – Anna (R. Hrvatska) – NOĆ
Slavojka Slava Vojinović (Crna Gora) - ŠANSA UVIJEK POSTOJI
Sanja Mrkonjić (BiH) - SAMOĆA - MOJ JEDINI PRIJATELJ
Mladenka Hudi-Hedra (R. Hrvatska) - GORAK OKUS
Alma Deljkić (BiH) – VRIJEME
Mirjana Tachlinski (Njemačka) - SAMO JOŠ JEDNOM
Mirsada Bibić-Šabotić (Crna Gora) - SMRT NE UMIRE
Jadranka Tarle Bojović (R. Hrvatska) – GRAD
Adna Nurikić (BiH) - KVAR NA DUŠI
Zdravko Odorčić (R. Hrvatska) - PROBUDIO SI ME
Lejla Novkinić (BiH) - PAUNOVA KRILA
Anđelka Korčulanić (R. Hrvatska) – PROSCI
Valentina Nikolova (Makedonija) - O MENI
Milan Ilić (R. Hrvatska) – MASLINA
Amel Petrović (BiH) – BAJRAM
Mujo Huso Bjelić (BiH) - GODINE SE NE BROJE
Slavica Karamanović (BiH) - POTRAŽI ME
Ana Porenta (R. Slovenija) – BREST
Benjamin Velić (BiH) - NE TUGUJ
Hanifa Ahmetašević (BiH) - MELODIJA SRCA MOG
Lejla Hamidović (BiH) - LICEM U LICE
Željka Čakan (R. Hrvatska) - SLADOLED PRINCEZA
Blaženka Jukić (R. Hrvatska) - SMIJEŠAK U PROLAZU
Antonio Karlović (R. Hrvatska) - PONOĆNI RENDEZVOUS
Edina Višća (BiH) - SLUČAJNA POJAVA
Biserka Vuković (R. Hrvatska) - MJESEČEV BISER
Stevo Bzdilik (R. Srbija) - KAPUT OD SNOVA
Ana Dudić (R. Hrvatska) - TI POPUT MORA
Biserka Spajić (R. Hrvatska) - PLAVI SAT
Duško Dražić (R. Srbija) - NEMAŠ TI POJMA
Dragan Petković (R. Srbija) – NISAM…
Lejla Idrizović (BiH) - SAMO TI
Mirveta Islamović (Švedska) - ŽELJA
Hariz Junuzović (BiH) - ZNA LJUBAV


V) IZA SPEKTRA

Elvedin Džihanović (BiH)- ČITAM ROMANE KOJI DROBE DUŠU
Suzana Stanišić (Crna Gora) - SA TOBOM
Gorana Aćimović (R. Srbija) - MESEČEVA TAJNA
Đurđa Vukelić Rožić (R. Hrvatska) - POD MASNIM ŠEŠIROM
Tomislav Ljevak (Švedska) - KO SI TI
Željka Ignjatić (BiH) - U SUSRET LJUBAVI
Adem Ljubijankić (Austrija) – RASTANAK
Elma Velić Bešić (BiH) - SNOVI ZA PARU, DVIJE...
Ivan Došlić (R. Hrvatska) - DAN KADA SAM IZGUBIO SEBE
Dalila Islamović (BiH) - PUT ZA POČETAK ILI KRAJ
Ognjen Radović (BiH) - uz sav nepregled što iz očiju viri
Nejla Bihorac (BiH) - GLEDATI I PROGLEDATI
Marija Marki (R. Srbija) – NAPUŠTENA
Sandra Zec (R. Srbija) – KORACI
Svjetlana Tvrtković Režek (R. Hrvatska) - SAMO JOŠ U BOGA VJERUJEM
Amir Šulić (BiH) - JEDNO I RAZLIKA
Gordana Petrov (Makedonija) – ŽELJA
Senada Cvrk Pargan (USA) – ČEKANJE
Hedija Begović (BiH) - BEZ POVRATKA
Džabir Sedić (BiH) - LETITE RIJEČI
Enisa Perenda (BiH) - DRVO ZVANO BOSNA
Refika Dedić (BiH) - VODA I SVJETLOST
Snježana Segnan (R. Hrvatska) –SKRAĆENA RIJEČ
Mehmedin Nezirović (BiH) – MASKE


VI) U CRNOJ RUPI POEZIJE

Fikret Cacan (R. Hrvatska) – SINATRA
Davorka Flego (R. Hrvatska) - JEDNOSTAVAN TIJEK
Katarina Jakšić (R. Hrvatska) - POEZIJA JE PUNA BALASTA
Snežana Aleksić Stanojlović (R.Srbija) – PARLOG
Đurđija Peruničić (R. Srbija) – IZMAGLICA
Mirza Herco (BiH) - DON KIHOT
Antonija Martinčić (R. Hrvatska) - Trenutak kad te ugledah…
Fehret Hrustić (BiH) - OMEROVA SJENKA
Zijad Pandur (BiH) - TRAGEDIJA PJESNIKA
Ana Gvozdenović (R. Hrvatska) - KRAJ MORA
Luka Bošković (BiH) – MOST
Hafiza Džanković (R. Srbija) – BEKA
Ines Peruško Rihtar (R. Hrvatska) – UVJERENO
Dušan Šabić (R. Slovenija) - IZBJEGAVAM ŽENE
Gordana Ilić (BiH) – SENA
Nada Vučičić (R. Hrvatska) - U OVOM SVIJETU TI SI MI NADA
Branka Dojkić (Crna Gora) – Gledam…
Vladimir Đorđević (BiH) - U NIZU DAN
Neira Durmić (BiH) – MOŽDA
Jože Vidmar (R. Slovenija) - B…
Armin Bolić (BiH) - FAŠISTI, ŠTA ČINITE ZAROBLJENOM DJEČAKU?
Zdravko Kokanović (R. Slovenija) - Moj život je tako mali…
Ibrahim Osmanbašić (BiH) - ŽIVI PLAMEN POEZIJE
Nermin Vukalić (BiH) - DVIJE ŠOLJE ČAJA
Edin Morić Kinkel (Španija) - VALJDA SE TAKO PIŠU PJESME

.................................................................................


Naslov: MOSTOVI SVJETLOSTI
Zbirka radova učesnika “7.KNS međunarodnih književnih susreta”
Izdavač: Udruženje za kulturu - „Nova svjetlost“ (KNS)
Urednik: Ibrahim Osmanbašić
Predgovor: dr. Ibrahim Kajan
Godina izdanja: 2015.
Format: B5
Obim: 224 strane
Omot: Mehki
Sadržaj: pjesme i kratke priče; 203 autora iz 17 zemalja.............................................


NARUDŽBA ZBIRKE "MOSTOVI SVJETLOSTI" :

Iz BiH

Broj primjeraka:

Cijena: 25 KM (20 KM + 5 KM poštarina)


Uplatu izvršiti na transakcijski račun udruženja:
T/R: 1610000077510092 (Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo)
UDRUŽENJE ZA KULTURU - NOVO SVJETLOST
Džamijska 9, 71000 Sarajevo

Svrha uplate: Narudžba zbirke "Mostovi svjetlosti"

Nakon uplate poslati podatke na e-mail: [email protected]
ADRESA:
ime i prezime:
ulica i broj:
poštanski broj i grad:

..................................

Iz inostranstva:

Broj primjeraka:


Cijena: 15 EUR (10 EUR + 5 EUR poštarina)

Uplatu izvršiti putem WESTERN UNION BANK na adresu:
Ibrahim Osmanbašić
Džamijska 9, 71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Nakon uplate poslati COD (kontrolni broj od 10 cifara),
sa adrsom naručica na e-mail: [email protected]

ADRESA:
ime i prezime:
ulica i broj:
poštanski broj i grad:
država:

................................................

NAPOMENA:
Isporuka zbirke počinje: 31.7.2015.god.


Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženja KNS
kontakt tel: 00387 61 524 505KNS / 27.07.2015. god

umjetnost
Posts: 157
Joined: 19/02/2008 21:12

Re: UDRUŽENJE ZA KULTURU - NOVA SVJETLOST (KNS)

Post by umjetnost » 17/03/2016 11:47

Intervju: Ibrahim Osmanbašić – predsjednik KNS-a

Historija ne pamti kleptomane već kreativce

Autor: KNS-info

Image

Gospodine Osmanbašiću, koje rezultate udruženja bi vi izdvojili u 2015. godini?

OSMANBAŠIĆ: Najveći rezultat KNS u 2015. godini je što POSTOJI još uvijek; što opstaje unatoč nepovoljnog ambijenta u gradu Sarajevu, a i cijeloj državi Bosni i Hercegovini za umjetničke i kulturne angažmane. Nakon protekle dvije decenije mira u BiH sasvim je jasno da poslovi cvetaju onima koji su konektovani sa ljudima u vlasti, bez obzira čime se bave i koliko su sposobni za taj posao, da li posluju pozitivno ili uvećavaju gubitak – to uopće nema veze sa ličnom i grupaškom profitabilnošću. Zaista je naopakost proizvoditi javne gubitke, koji idu na leđa građana kao javni dug – dugoročno, a personalno se bogatiti –kratkoročno. To mogu činiti samo spodobe bez morala i karaktera. I šta se oni nadaju – da će im život donijeti nafaku, hajr i balagodati? Naravno da ih čeka bruka i sablazam - prije ili kasnije – kad budu mislili da ih je krenulo i da im niko ništa ne može: a kad ih nevolja skoli, džaba će im biti svi marifetluci kojima su skupljali kajmak sa tuđe tuge, bola i jada. Ljudska sreća nije utemeljena u materijalnom izobilju već u duhovnoj harmoniji – to je civilizacijska mudrost koja je skrivena od zlotvora i kleptomana.

Dakle, najveći uspjeh KNS-a je ljudske naravi, ne vidi se, već osjeća; nije saznatljiv već spoznatljiv – jer mi u udruženju mirno spavamo i ne strahujemo da će nam u gluho doba na vrata pokucati utjerivači istine i pravde. Međutim, država još mora da ojača svoj kredibilitet i efikasnost da bi se javno obznanilo – da se zločin i kriminal ne ispate; da se na tuđoj nesreći ne može graditi lična sreća! Nažalost – diljem BiH - bezbroj je primjera koji tu temeljnu socijalnu etičku maksimu praktičnim primjerima demantuju. To frustrira poštene građane koji samo žele da žive od plodova svoga rada – i taj frontalni otpor ljudskoj naopakosti je KNS-ova nada u bolju budućnost u BiH – koja treba da ide konstruktivnim putem i putem integracija, a ne putem konflikata, destrukcije i dezintegracije.

Tu smo negdje blizu prelomne tačke kao kolektiv jer očito da međunarodnom faktoru neće ići u prilog da imaju za partnera one koji jedno misle, drugo rade a treće govore – i pozitivci ne bi smjeli da osjete zamor i da ih ophrve malodušnost – jer mračnjacima i primitivcima neophodno je adekvatno se suprostaviti intelektom, krativnošću i pozitivizmom. Njihov sramni privremeni uspjeh je zasnovan na perfektnoj organizaciji i međusobnoj potpori i razumjevanju – dok su pozitivci veoma loše organizivani i teško se dogovaraju oko suštinskih pitanja. Kad se kolektivna svijest podigne na veći stupanj međusobnog povjerenje među poštenim i kretivnim ljudima – mračnjaci i destruktivci veoma brzo doživjeće propast i neće im biti ni od kakve pomoći bogastvo koje su brzo i nečasno stekli. Međutim, kobno je što pozitivci imaju defektnu spoznaju o uzročno-posljedičnom odnosu materije i duha, što u socijalnom pragmatizmu se manifestuje putem riječi i djela, a na tržištu je prisutno putem ideja i proizvoda. Ne može se samo deklarativnošću sticati profit – neophodno je ulaganje i investiranje. To je bolna lekcija – gdje se razotkriva tendenciozni dekleratizam, skrivene namjere, neiskrenost i licemjerstvo – a neznanje je temeljni problem.

Dakle, najveći uspjeh KNS-a je što postojima i u kulturološkom pomračenju, u figurativnom smislu, odašiljemo svjetlost nade da je u BiH moguće društvo utemeljeno na uzoritom balansu istine, pravde i slobode. Bez takvog slobodarskog društvenog ambijenta umjetnost i kultura suštinski iščezava u aktuelnim društvenim tokovima, a umjetnici i kulturni djelatnici faktični gube ljudske i civilizacijske dimenzije. Da bi se pomračilo društvo neophodno je zamračiti kolektivnu svijesta – a tada su svi pojedninci na iskušenju.


Dakle, udruženje, uslijed lošeg duštvenog ambijenta ne može da radi na programima i ciljevima zbog kojih je utemeljeno?

OSMANBAŠIĆ: Mislim da nema opravdanja ako udruženje ne ostvaruje svoje programske ciljeve. Takva udruženja treba da se ugase – jer su sama sebi svrha i nisu u društveno opravdana. Ako KNS nije sposobno da ostvaruje programske ciljeve – treba da se ugasi. Mi smo bili u tim dilemama – da li se isplati boriti sa vetrenjačama – sad i ovdje, u Sarajevu i BiH – ili staviti ključ u bravu nakon 12 godina rada? Otišli smo predaleko i nema povratka. Pedeset objavljenih knjiga i hiljade pisaca je ogromna hipoteka! Na stotine promocija i raznih umjetničkih programa – ogroman je zalog u ovom antikulturno-umjetničkom ambijentu u glavnom gradu države. Gašenjem KNS-a samo bi se pojačao plamen na bosanskohercegovačkom anticivilizacijskom balu vampira koji zatiru duhovno blago – bez obzira od koga dolazi. Šta za te elitizirane megalomane i kleptomane znače talentovani slikari, muzičati, glumci, režiseri, pisci i drugi umjetnici, a i vrijedni kulturni djelatnici naučnih afiniteta? Ama baš NIŠTA! Šta označava pojam „ništa“? To je, faktički, filozofski pojam „praznine“ ili „vakuma“ – gdje se ništa ne događa; nešto kao „crne rupa“ u kosmasu – gdje se vrši dematerijalizacija.

O tome treba razmišljati, ali treba nešto i praktično raditi da svima bude bolje. KNS nije usamljen na tom časnom putu, što jeste epohalni izaziv, pitanje duha vremena – ovo vrijeme neće historija pamtiti po onima koji su uništavali fabrike i pljačkali društvenu imovinu već po kreativcima koji stvaraju djela koja će imati korisnu funkciju u budućem vremenu.

Najveći problem nezaježljivih mračnjaka što ne mogu zaustaviti vrijeme – a što jeste univerzalna pravda za sve ljude, a time temelj slobode – u čemu se očituje vječna istina.
Personalni je problem kada drski i neuviđajni činovnik kaže: „Mene ne zanimaju tvoje knjige – jer da sam ih čitao ne bih stekao to što danas imam!“. Međutim, kad tu nakaradnu poruku čuje njegovo djete – to postaje sjeme općedruštvenog zla, čemu smo svakodnevno svjedoci. Nešto treba suštinski mijenjati – a najbezbolnije je uvesti pravnu državu sa strogim zakonima. BiH treba da ima najbolje i najstrožije zakone na svijetu – jer je to adekvatan odgovor na alarmantnu društvenu neodgovornost.
Dakle, umjetnici nisu samo kreativni zanesenjaci – već su najosjetljiviji detektori društvenog pulsa današnjice, te analizirajući prošlost vide jasno perspektive budućnosti.


Koje je programe udruženje realiziralo u protekloj godini?

OSMANBAŠIĆ: Da, uslijed općedruštvene problematike koja je primarna, u svakom slučaju, umjetnost i kultura teško dolazi na dnevni red. Zato je potreban dodatni entuzijazam promotora umjetničke kreacije i kulturne baštine. Dakle, u fokusu angažmana udruženja u prošloj godini je svakako bila manifestacija 7. KNS Međunarodni književni susreti, gdje se ponovo aktuelno bh. literarno stvarlaštvo predstavilo u punom sjaju. Bienalni ritam manifestacije polahko producira KVALITET – što nam je i bio jedan od glavnih ciljeva od prije 5 godina, kada se prešlo na održavanje susreta svake druge godine. KNS-ovi književni susreti ovjeravaju na međunarodnom nivou spisateljski talenat, kreativnu vrijednost, kulturno-umjetnički doprinos općem dobru, te svojevrsni humanističi entuzijazam koji pojednici ugrađuju u općedruštvene i civilizacijske vrijednosti. Od te velike pozitivne i kreativne energije koja je usmjerena ka nama mi samo neznatan dio možemo da istaknemo i javno pohvalimo – a neupitno je da svim učesnicima Književnih susreta pripada značajno priznanje – jer su dio progresivnih književnih procesa koje njeguju dostojanstvo pisane riječi na ovim našim prostorima, a što neminovno ima širi spektar pozitvinih posljedica. S obzirom na dosta sumornu općedruštvenu sliku u našoj regiji pozitivni primjeri kontinuiranog kreativnog angažmana su nasušna potreba – ali, logično je da se sve to događa na društvenim marginama, kao i sve što je avangardno, uslijed izokrenutih aktuelnih kriterija društvenih vrijednosti.

Znači, što se tiče izdavaštva, prošle godini udruženje je objavilo 7 knjiga, i to: PRIČE O SJENAMA- Edin Morić Kinkel (Španija) /poezija SOFRA – dr. Enes Kujundžić /kulturna baština; PJEŠČANI SAT - Amel Petrović /roman; HRONIKA AVENIJE PROUDHON - Asima Smajić (Francuska) /roman; BRZINA MISLI - Jusuf Džafić /poezija; ČUVAR TAJNE - Ibrahim Osmanbašić /prozno-poetsko djelo; MOSTOVI SVJETLOSTI - zbirka radova sa 7.književnih susreta / proza i poezija.

Svaka knjiga je na svoj način svjedok vremena u kojem živimo i značajan doprinos književnosti, umjetnosti i kulturi, što u svakom slučaju se uzdiže iznad lokalne uloge , i slijed sinergije kreativne i promotivne energije uključuje se u globalne tokove i uzdiže na kozmopolitinske razine. Tu su dva prvjenaca od mladih autora – Amela Petrovića i Jusufa Džafića – koji ukazuju na kvalitet dolazećih književnih generacija, što je uz prezentaciju na desetina mladih autora u sklopu Književnih susreta, nastavak kontinuirane višedecenijske aktivnosti udruženja na pomociji stvaralaštva mladih autora.
Kroz publikovanje djela Edina Morića Kinkela iz Španije i Asime Smajić iz Francuske nastavljen je, također, višedecenijski angažman udruženja na promociji književnog stvaralaštva bh. autora u dijaspori. Tu se radi o jezičkoj, kulturološkoj, i općenito o duhovnoj interakciji na relaciji BiH i svijeta – a čemu se ne pridaje dovoljno pažnje u neuređenom bh. društvu. Naši pisci u dijaspori su naši kreativni ambasadori – čiji doprinos našoj književnosti još nije dovoljno istražen – ali je nepobitno da je revitaliziraju i u nju ugrađuju nove vrijednosti i šire horizonte izražajnih mogućnosti. Da li igdje postoji registar objavljenih knjiga bh. autora u dijaspori od 1990, da 2015 godine? To je jedna impozanto djelo sa hiljadama naslova – a i pored toga, neće se prestati da se ovom itekako kreativnom duh pripisuju neprimjerena svojstva. Problem je što se dozvoljava da se neuki pitaju o bitnim pitanjima za društvo i što su ljudi od struke, znanja i sposobnosti perfidno i sistematski gurnuti na margine i ne dozvoljava im se da se njihov glas čuje u javnosti. Međutim, činjenice kadtad isplivaju na površinu – jer istina je neuništiva, a to je svakom razumnom čovjeku jasno, a manipulatori i sitne duše to ne mogu pojmiti: sve do datog trena, koji je neminovan.

Udruženje je prošle godine na Sajmu knjige u Sarajevu promovisalo par knjiga, tako da imamo kontinuitet u višegodišnjem učešću na ovoj prestižnoj manifestaciji od međunarodnog značaja.


Sigurno da se udruženje u prošloj godini susretalo i sa brojnim izazovima. Koje bi događaje izdvojili u tom kontekstu?

OSMANBAŠIĆ: Nije moguće u današnjoj BiH konstruktivno djelovati usferi kultura a ne susretati se svakodnevno sa brojnim preprekama. U Sarajevu je dodatno komplikovano ispoljavati kulturološki patriotizam. Mnogima se miješaju fundamentalni sociološki termini pa nisu u mogućnosti da spoznaju aktuelni društveni haos – a koji se reflektuje na književnost i pisce, umjetnost i umjetnike, kao i kulturu i kulturne djelatnike. Istina je da u Sarajevu djeluju kulturne organizacije i da uživaju izobilje, kao što je istina da ima x-umjetnika u BiH koji uživaju niz privilegija, isto kao što je činjenica da te privilegije nisu stekli kvalitetom umjetničkog stvaralaštva. Kulturni djelatnici su masovno profesionalno zastranili i prodali su struku za funkciju te se stopili u bezdušni administrativni aparat gdje je sve ogoljeno do ličnog interesa. Dakle, politički haos je prenesen u kulturne institucije, a ne kontra. Kulturne institucije nisu UZROK DRUŠTVENOG HAOSA – mada se tako želi prestaviti u javnost, već je stanje u kulturi posljedica antikulturne politike koja se dosljedno provodi već treću deceniju – od 1990. god. pa do danas. Oni koji se javno prestavljaju da zastupaju bosansku kulturu – perfidno provode iracionalnu kulturnu politiku u praksu, te nam je kulturna baština u nezavidnoj situaciji.

Naši stećci, autentičan bosanski spomenik, šapatom su preko noći postali svačiji – a faktički ničiji, tako da umjesto dosadašnje verifikacije u budućnosti ćemo morati da dokazujemo da stećci pripadaju bosanskoj kulturi. Ta perfidna igra decenijama se pripremala da bi se našao modalitet da naš duhovni identitet ostane bez kulturne baštine. Nakon stećaka – mračnjaci po istom receptu plešu oko sevdalinke – da je balkaniziraju, a time otuđe od Bosne, od njene kolijevke. To sve naši kvazi stručnjaci i kvazi intelektualci nijemo promatraju – i uglavnom traže svoj tal, tako da je prava gužva na izdajničkim šalterima gdje se probisvijeti utrkuju u obezvređivanju bosanskohercegovačkog kluturološkog identiteta – jer dok god imamo svoj jezik i kulturu ne mogu nam ukinuti državu, što je višestoljetna tendecija dokazanih anticivilizacijskih ideologija – kojima se redovno kroz razne epohe lomila kičma na prostorima BiH, a što nam nikada neće oprostiti.

Dakle, izazov je konstantan pred KNS-om ovih petnaestak godina – ostati samodosljedan programskom opredjeljenju koje udruženje promoviše svih ovih godina. Mi smo dokaz harmonične multikulturne saradnja koja stoljećima spontano funkcioniše na širim balkanskim prostorima.


Petojezična zbirka „BALKANSKI GLASOVI“, koja se proteklih dana objavila u Bugarskoj je značajna promocija savremenog bh. pjesništva. Pored vaše poezije koliko je još autori zastupjeno?

OSMANBAŠIĆ: U zbirci je zastupljeno 12 autora iz BiH, sa autorima iz Hrvatske, Srbije i Makedonije, a pored ta četiri jezika, pjesme su prevedene i na bugarski jezik. Tu opsežnu zbirku sa ukupno 46 autora sa Balkana, pod naslovom „Balkanski glasovi“ priredila je i prevela bugarska pjesnikinja Latinka-Zlatna (A. Sapundžijeva), koja je učesnik na dva posljednja „KNS Međunarodna književna susreta“. Bosanskohercegovačke pjesnikinje i pjesnici koji su uvršteni u zbirku su: Armin Bolić - 5 pjesama, Dijana Jovanović - 5 pjesama, Edin Morić Kinkel - 4 pjesme (Španija), Gordana Radovanović -5 pjesama, Ibrahim Osmanbašić - 5 pjesama, Ibro Suhopoljac - 5 pjesama (Australija), Ljiljana Vujić Tomljanović - 5 pjesama, Mersida Sadiković Osmanbašić - 5 pjesama, Mirjana Tomović - 4 pjesme, Mubera Isanović - 5 pjesama, Sanja Radulović - 5 pjesama i Jusuf Džafić - 3 pjesme. Drago mi je što su kriterije uspjeli da zadovolje autori iz raznih gradova BiH, a i što su zastupljeni naši autori iz dijaspore. Ovo je reprezentativno predstavljanje savremene bosanskohercegovačke poezije na međunarodnom nivou i KNS je ponosan što je odigrao ulogu mosta koji spaja pisce naše regije – iz čega proizilaze različite forme književne, umjetničke i kulturne saradnje. Posebno nam je drago što se kroz naše susrete pisaca rađaju prijateljstva – jer to je u ovim turbolentnim vremenima Balkanu nasušna potreba.
KNS nije naslijedio ovu književnu manifestaciju, niti smo bili u prilici da primjenimo neki uhodani model rada, već smo sami od 2007. godine ušli u organizacione izazove koji su nas od Mjesne zajednice “Grbavice 1” povezali sa Mariborom, Rijekom, Bihaćem, Ljubljanom, Goraždem, Oslom, Tuzlom, Čikagom, Sidnejom – pa sve do Loveča u Bugarskoj, gdje će se na ljeto promovisati ova grandiozna i jedinstvena zbirka balkanske savremene poeziji – koja, po meni, predstavlja neki simboličan kamen temeljac za regionalna poetska kretanja u budućnosti. Pošto je priređivač zbirke “Balkanski glasovi” i sama pjesnikinja, a i prevodilac na svih pet jezika – smatram da je zbirka rasterećena svih neumjetničkih i neknjiževnih primjesa, tako da u fokusu imamo čistu poeziju sa vrela kreativnog nadahnuća. Siguran sam da je svaka pjesma koja je uvrštena u zbirku to i zaslužila – a veoma širok čitalački krug imaće priliku da se u to uvjeri.

Prijevod izbora vaše poezije na bugarski, što je objavljeno kao dvojezična zbirka, na bugarskom i bosanskom jeziki, pod naslovom “Gravitacija poezije”, sigurno je doprinjelo da se trasira put međunarodne pjesničke saradnje koji je krunisan ovom kapitalnom zbirkom “Balkanski glasovi”.
OSMANBAŠIĆ: Znate, dok se rukovodioci naših ključnih udruženja književnika konfrontiraju i prave medijske spektakle, i dok ti isti i dalje insistiraju na organizovanju književnih manifestacija zatvorenog tipa, gdje se pincetama biraju učesnici, a nagrade dodjeljuju po neafirmativnim kriterijima i dok se sve u vezi književnih manifestacija odvija netransparentno po arhaičnim modelima elitizma, precrtanih iz doba jednoumlja – KNS je djelovao u mogućim i nemogućim uvjetima, razgovaro sa autorima iz BiH i regije, razmjenjivao iskustva sa drugim međunarodnim manifestacijama i književnim organizacijama. Sva ta energija je perceptirana, sublinirana i usmjerena – od strane članova udružnja, naših saradnika i prijatelja - u nastojanju da KVALITET pisane riječi bude u fokusu, a da etika bude temelj komunikacije među ljudima koje pisana riječ povezuje i čini bliskim. To je put koji idemo već drugu deceniju vjerujući da kriteriji i principi za koje smo se opredjelili u startu – imaju smisla. Tako da djelotvorni angažmani KNS-a nisu tek tako nastali, niti se mogu jednostavno eleminisati. Mi smo tu – odavno – samo je pitanje kada će ko i na koji način da nas registruje i bude svjestan našeg prisustva.

Tako da naslovna pjesma „Gravitacija poezije“, koja se uslijed sretnih okolnosti može čitati na raznim jezicima, objavljena je još 2008. godine u sklopu zbirke sa naših drugih književnih susreta, a gdje stoje stihovi: „Gravitacija poezije /regeneriše ljudsku kreaciju vizija / čarolijom nebekog rađanja/ uzavrelog stiha spoznaje.“. To očito ništa nije značilo domaćoj književnoj kritici – jer nije mi poznato da je iko u BiH ikada se analitički i kritički osvrnuo na moju poeziju – ni u pozitivnom ni u negativnom kontekstu, ali vjerujem da će međunarodni kontekst pomoći da se pojme i poslože činjenice. Nažalost ignorisanje „oficijelne pjesničke scene“ moje poezije – izražena kroz pjesme, poeme, drame i poetsko-prozna djela nije usamljen slučaj – tu se radi o zavjereničkoj šutnji o cjeloj jednoj plejadi pjesnika i pjesnikinja koji su sigurno kvalitetom svog pjesništa oplemenili bh. književno nebo, noseći pečat jednog vremena. To su činjenice koje je KNS verifikavao – tako da je samo pitanje vremena i sticaja okolnosti kada će poetska istina postati sastavni dio bh. javnog mnenja, pa i u vidu zbirki tipa „Balkanski glasovi“. U to nema sumnje – međutim, nije na meni da o tome trošim previše riječi – jer djela to najbolje argumentuju.


Prošle godine je objavljeno i vaše djelo „Čuvar tajne“. Zašto ga promovišete kao prozno-poetsko djelo, a ne kao roman?

OSMANBAŠIĆ: Pitanje kniževnih izražajnih formi nije statična već dinamična sfera. Proza i poezija nisu striktno podjeljeni već se prožimaju – do sjedinjavanja, do neraspoznavanja korjena i izvora, već samo imamo ishodište: poeziju u prozu, kao i prozu u poeziji. Šta znači ako je neko napisao roman izražavajući se prozom u poeziji; ili pak, ako je neko objavio zbirku pjesama izražavajući se prozom koja se složena u formi pjesme? Dakle, samo kontekst ima smisla u kreativnom izražaju; samo poente ostavljaju trag u vremenu; samo ideje imaju snagu da traju - kao što zvijezde imaju moć da svijetle u noći. Pisana riječ bez unutrašnje moći – nema značaja za čitaoce. Međutim, kada pisana riječ ima unutrašnju moć i kada ostavljaju značajan dojam na čitaoca – tada je FORMA u kojoj je izražena marginalna. U suprotnom kontekstu, kada pisana riječ nema moć u svom sadržaju – onda se insistira na formi da bi se kompezirala ključna anomalija.

Ali, ono što je bitno u književnosti jeste da autorsko djelo i umjetnička kreacija neovisna od tuđeg mišljenja i bit književne kreacije – jer je slobodna od svake vrste mišljenja o njoj i svakog oblika svrstavanja i razvrstavanja, analiza i osvrta – relevanitnih a i tendencioznih. Autorska kreacija u sferi pisane riječi levitira u vječnosti – slobodno i neovisno – o bilo šta (u domenu mišljenja) i od bilo koga (u personalnom kontekstu).
Dakle, slobodan sam da svoje književno djelo smatram za šta god želim – a isto tako to ne ograničava čitaoca da to isto djelo doživi kako god želi: u svakom pogledu. Znači, to za mene nije roman – ni u kom pogledu - jer se sadržaj djele ne vezuje u cjelinu ni kroz likove ni kroz radnju, a niti putem vremena niti se putem prostora ne može pronaći veza cjeline – a što su sve odlike romana, kao književne forme.
Po meni, „Čuvar tajne“ spada u „mozaičnu književnost“, nešto što je blisko konceptualnoj umjetnosti. Dakle, elementi koji čine „mozaičnu književnost“ nisu nužno povezani vanjskim svojstvima – već unutrašnjim, dakle nečim što se ne vidi nego osjeća, nešto što se ne saznaje nego spoznaje.

Znači, to nisu primarne odrednice književnog izražaja koji se podrazumjevaju pod terminom „roman“. „Čuvar tajne“, ako se želi i „ugurati“ u okvire romana – to neće biti cjelovito i suštinsko njegovo sagledavanje, jer će dosta tog ostati van tih, više-manje, klišeiziranih analiza ili osvrta. Ono što čini suštinsku razliku između „mozaične književnosti“ i romana, ovakvog ili onakvog (psihološkog, historijskog, savremenog ili toka svijesti), to je struktuiranje tog djela.
U suštini srtuktuiranje romana – više manje – je opće mjesto, gdje je u pitanju hronološki tok, ili poremećeni hronološki tok; dok u mozaičkoj književnosti sve je defragmentirano, pa i tok radnje – sve su to kamenčići u mozaiku, zaokružene cjeline, koje i kada se izdvoje iz cjeline imaju fundamentalnu kontekstualnu supstancu, tj. elementi koji čine književno djelo iz domena konceptualne književnosti imaju VIŠE FUNKCIJA, ULOGA ILI SVOJSTAVA – zavisno od autorskog struktuiranja: jer funkcionišu - sami za sebe, u sklopu uže cjeline i na nivou kompletnog djela. Tako nešto je nepoznato u sferi ROMANA kao kreativne izražajne forme – to su ova svojstva kaja su pridodata pisanoj riječi, a primarno su prisutna u drugim umjetnostima: kao što su teatra, slikarstvo, film, pa i muzika. To je lakše shvatiti na temelju poznatog povjesnog iskustava – na koji način je književnost UGRAĐENA i utiče na druge umjetničke grane - kao što su teatar, slikarstvo, film, pa i muzika – a gdje je pisana riječ sjedinjena u kompletnom umjetničkom doživljaju. Isto tako moguće je da druge umjetnosti posredstvom ne-književnih elemenata budu apsorbirane u literarni koncept – s time da je to teže objasniti a lakše je to doživjeti. Stoga je „mozaična književnost“ nešto što se nužno SUPSTANCIJALNO razlikuje od romana – jer ta forma se može aporbovati u djelo mozaične književnosti, ali uvijek će „nešto bitno ostati izvan te forme“ – jer po svojoj naravi, sadržaju i strukturi –razlikuju se i ne poklapaju jer nisu identične već različite književne izražajne forme, koje mogu u pojedinim slučajevima biti vrlo bliske ali ne i istovjetne.

Iz svih tih razloga koji su navedeni, a što je plod tridesetogodišnje prakse, razmišljanja, saznanja i spoznaja – „Čuvar tajne“ nazivam najradije poetsko-prozno djelo, mada nemam ništa protiv da ga drugi svrstavaju po svom nahođenju: i po formi i po sadržaju.


Hvala na razgovoru.

OSMANBAŠIĆ: Bilo mi je zadovoljstvo.

User avatar
piupiu
Posts: 10353
Joined: 05/01/2008 05:08

Re: UDRUŽENJE ZA KULTURU - NOVA SVJETLOST (KNS)

Post by piupiu » 17/03/2016 12:00

umjetnost wrote:
Historija ne pamti kleptomane već kreativce
:thumbup:

... i masovne ubice, nažalost. :cry:

umjetnost
Posts: 157
Joined: 19/02/2008 21:12

Intervju: Ibrahim Osmanbašić, predsjednik KNS-a

Post by umjetnost » 13/07/2016 11:30

Intervju: Ibrahim Osmanbašić, predsjednik KNS-a

MOZAIČKA KNJIŽEVNOST OTVARA NOVE UMJETNIČKE SLOBODE

http://www.kns.ba/s/images/stories/Pred ... ic%209.jpg


Razgovor vodio: Džabir Sedić


Gospodine Osmanbašiću, možete nam reći čime se udruženje bavilo u prvoj plovinu ove godine?

OSMANBAŠIĆ:
Udruženje programski djeluje u granicama svojih mogućnosti. Mi kao nevladina organizacija sami se snalazimo za finansiranje svojih projekata, što je u antikulturno ambijentu u našem društvu jedna vrlo optimistična aktivnost čiji učinak treba vrijednovati na veoma delikatan način. Mi vjerujemo da će doći bolje vrijeme za kulturu i umjetnost u BiH, a do tada treba spasiti to što se spasiti može jer svjedoci smo trenda zatiranja kulture na širim balkanskim prostorima.
Ova je godina između književnih susreta, koji se ograniziraju svake druge godine, pa članovi udruženja imaju više vremena da se posvete ličnim kreativnim projektima. Inače, udruženje je u ovoj godini objavilo tri nova izdanja, i to:

1) „Pred zidom ćutanja“ - zbirka poezije Mirjane Tomović. Ovu kvalitetnu zbirku smatram temeljnim djelom savremene bh. poezije jer uspješno artikulira aktuelne društveno- političke odnose u kreativan pjesnički izržaj. S obzirom da je socijalna tematika intenzivno prisutna na našoj književnoj sceni nije se lahko izboriti za afirmativno mjesto pored niza talentovanih pjesnika.
2) „Izgubljeni smisao demokratije“ – zbirka kolumni Milisava Tomovića. Knjiga nam pruža interesantan presjek aktuelnih društveno-političkih odnosa u BiH. Posebna vrijednost ovog djela je što se afirmišu vrijedne i značajne ideje koje otvaraju perspektivnu budućnost cjelokupnom bh. društvu.
3) „Snovi i java“ - zbirka poezije Ibre Džananovića iz Njemačke, četvrta je knjiga ovog autora, a koja promoviše tradicionalni literarni senzibilitet i kreativan duh Bosne.
Udruženje je uzelo učešće u ovogodišnjem Sajmu knjige u Sarajevu gdje smo promovisali 10 novih izdanja, a posebno je značajno učešće KNS-a u Bugarskoj na promociji petojezične poetske antologije „Balkanski glasovi“, koju je uredila bugarska pjesnikinja Latinka-Zlatna. Pošto naredne godine planiramo 8. KNS Međunarodne književne susrete, razmišljamo i obilježavanju desetogodišnjice te manifestacije.


Da li udruženje već vrši pripreme za 8. Međunarodne književne susrete?

OSMANBAŠIĆ:
Na narednim susretima pada i jubilarna desetogodišnjica od prvih susreta koji su održani 2007. godine u Mjesnoj zajednici „Grbavica 1“. Tada nam i u najoptimističnijim nadanjima nije bilo na umu da jedna lokalna i relativno nepoznata nevladina organizacija može imati bilo kako značajnu ulogu u kontekstu međunarodne književnosti. Međutim, ispostavilo se da u pogledu programskih koncepata postoji prostor za regionalnu književnu saradnju, a iz godine u godinu, interes autora iz BiH, regiona i dijaspore se iz manifestacije u manifestaciju povećava. Nemamo preciznu evidenciju, ali smatramo da je broj od 1000 učesnika manifestacija odavno prešla, tako da smo jedna od najmasovnijih književnih manifestacija regiona. Pošto je pored masovnosti cilj manifestacije promocija i kvaliteta, od 2013. godine u zbornike sa susreta objavljujemo samo neobjavljene prozne i poetske autorske radove.

Nepobitno je da je KNS pomjerio granicu transparentnosti u pogledu književnih konkursa mađunarodnog karaktera, tako da je uloga stručnog žirija demistificirana jer se prispjeli autorski radovi objavljuju na web-stranici udruženja prije izbora. Smatramo da je taj transparentni postupak u duhu 21. stoljeća, dok su još rasprostranjene motode iz prošlog stoljeća, a gdje je odavno uočen prostor za manipulaciju. Blamaže organizatora književnih manifestacija su neminovne u današnjem vremenu ako se ne drži univerzalnih kriterija vrijednosti književnog stvaralaštva – jer i nakon dodjele priznanja i nagrada objavljuju se prispjeli radovi na konkurs pa šira javnost dobije priliku da ima uvid u autorske kreacije.

Dakle, naslijeđene metode iz prošlog stoljeća sa šiframa i fantomskim žirijima, koji su iza kulise mešetarili, jer su bili ideološki restriktivni, danas se te metode koriste uglavnom radi korupcije, a i radi promocije elitizma. Danas, kada su ljudi odlično informisani nije preporučljivo potcjenjivati inteligenciju pisaca, stoga je preporučljivo da se napuste arhaične organizacione metode književnih manifestacija, međutim, uvjeren sam da mnogi organizatori nemaju etičkih kapaciteta za takve transformacije te će radije ići putem gašenja manifesacije nego njenog transparentnog djelovanja gdje će u fokusu biti kvalitet autorske kreacije. Zvučna spisateljska imena treba respektovati na primjeren način, a ne forsiranjem po svaku cijenu.

U tom kontekstu, želja nam je da desetogodišnjicu KNS-ovih Međunarodnih književnih susreta obilježimo na dostojanstven način, a i da se zahvalimo onima koji su svojim angažmanom i podrškom doprinjeli da ova manifestacija danas bude to što jeste.

A što se tiče programa manifestacije i tu razmišljamo o novim sadržajima, međutim, vidjećemo šta će biti realno da se realizira, a o čemu će Organizacioni odbor odlučivati.


Na ovogodišnjem Sajmu knjige u Sarajevu promovisan je vaš roman „Čuvar tajne“. Da li bi danas nešto mijenjeli u knjizi?

OSMANBAŠIĆ:
Prije svega „Čuvar tajne“ i jeste i nije roman, zavisno kako se promatra, ali je književno djelo u svakom slučaju. Bez obzira u koju književnu formu bi neko to djelo svrstao, to ne bi trebao da predstavlja problem za nepristrasnu analizu sadržaja knjige. Dakle, uslovno rečeno, teoretski problemi i dileme u vezi „Čuvara tajne“ proizilaze iz njegovog sadržaja. Naime, radi se o sasvim novom pristupu koncipiranja književnog djela koje se temelji na čisto idejno-misaonim osnovama, a ne hronologiji ili iskustvu glavnog lika djela ili više njih – što je temelj romana kao izražajne forme.
Međutim, ako stvaranju književnog djela pristupimo na drugi način sa ciljem da izrazimo složenu ideju koja obuhvata različito vrijeme u, recimo, višemilenijumskom razdoblju, i pretpostvimo, obuhvata različite prostore širom planete, a iz čega proizilaze likovi koji međusobno ne mogu imati direktnu vezu jer žive na različitim mjestima i u drugom vremenu, tad smo prinuđeni da iznađemo modalitet uvezivanje svih tih heterogenih elemenata u logičnu cijelinu. Taj književno-umjetnički postupak sam nazvao MOZAIČKA KNJIŽEVNOST, jer je tehnički postupak veoma sličan građenju slike od raznovrsnih sitnih komadića ili elementa koji na kraju daju zaokruženo umjetničko djelo. Postupak mozaičke književnosti, a koji se gradi iz više različitih cijelina a i izražaja, na nekin način je sličan konceptualnoj umjetnosti, a gdje je osnovna ideja u fokusu umjetničkog postupka.

Inače, ako se sa stanovišta forme promatra hronologija bosanskohercegovačke proze, a i pozije, uviđa se višegeneracijsko nastojanje da se defragmentiraju elementi koji grade fabulu i vode radnju, a u kontekstu ideje cjelokupnog djela. Svojevrsno distanciranje od uhodanog hronološkog pristupa romanu je upotreba postupka „priča u priči“, na čijem konceptu počivaju najglasovitiji naši romani, kao što su Čolakovićev „Legenda o Alipaši“ i Selimovićev „Derviš i smrt“. Ako se ide u produbljivanje tog koncepta nužno se dolazi do „mozaičke književnosti“ gdje umjetnik dobija punu slobodu u odnosu na sve elemente književnog djela, a što podrazumjeva i korištenje različitih izražajnih formi i stilova pisanja, tako da je moguće da se dio radnje izloži prozom a dio poezijom – što nije nepoznato u okvirima svjetske književnosti, ali je sigurno da taj kreativni postupak nije dovoljno neistražen niti mu je pridat adekvatan značaj u teoriji književnosti. Međutim, nakon miliona i miliona napisanih knjiga kreativce će intuicija voditi ka novim i neistraženim literarnim prostorima jer sloboda se ne poklanja već se osvaja odvažnošću.

„Čuvar tajni“ je književno djelo koje je nastalo nakon tridesetak godina promišljanja o književnosti i općenito o umjetnosti i u njemu su sjedinjene ključne spoznaje i vještine do kojih sam došao baveći se književno-umjetničkom kreativnošću. Smatram da je postupak mozaičke književnosti veoma prirođen bosanskom duhu i da će u budućnosti sve se više pisati knjige gdje se prepliću poetski prozni izražaji.

Dakle, u suštine ne osjećam potrebu da suštinski išta mijenjem u konceptu i izražaju „Čuvara tajne“ jer dovoljno se radilo na svim detaljima knjige i svaki segment je doveden u planiranu funkciju. Kada se objavi još knjiga u tom maniru biće lakše na osnovu komparacije govoriti šta je ta knjiga sve obuhvatila i na koji način, tj. da se osvijetle inovativni postupci.

A što se tiče daljnjih aktivnosti na afirmaciji djela, u toku su dogovori da se krajem ljeta upriliči promocija „Čuvara tajne“ u Visokom u organizaciji Fondacije „Piramida sunca“, sa Semirom Osmanagićem na čelu, što je poseban događaj za mene jer je ideja knjige oblikovana uporedo sa otkrivanjem novih nalazišta u Bosanskoj dolini piramida. Možda još da se naglasi da je KNS od samog početka podržavao rad gospodina Osmanagića, što nas danas, nakon planetarne afirmacije tog veličanstvenog projekta, ispunjava radošću.


Na internetu se može pročitati vaša nova poezija na temu znamenitih književnika BiH. Da li se radi o nekom zaokruženom poetskom ciklusu?

OSMANBAŠIĆ
: Pa moglo bi se reći da je to jedan zaseban ciklus koji je spontano proizašao iz interesovanja, prije svega, za korijene bošnjačke književnosti. Moje spoznaje idu u pravcu da bošnjačka književnost jeste kulturološki fenomen o kome se više zna van BiH nego u njenoj postojbini. Zašto je to tako je posebno pitanje jer mi se nalazimo u srcu Balkana, na razmeđini duhovnih svijetova i civilizacija, a gdje se kroz stoljeća i milenijume vrši interakcije različitih kulturoloških, psiholoških i etičkih sistema. Iz tog spektra, koji je javno manifestovan u haotičnim formama, moguće je da se formirao bosanski mentalitet kao sinteza bogatih duhovnih resursa iz raznih dijelova svijeta, a koji su često međusobno u suprotnosti. Kad se historijske migracije stanovništva stave u okvire vremena i prostora dolazi se do saznanja o nužnosti integrativnih procesa koji vode ka usvajanju novih znanja i njihovoj praktičnoj primjeni, a iz čega proizilazi harmonizacija koja vremenom na određenom prostoru postaje prirođena, dakle, postaje prepoznatljiva dimenzija mentaliteta.

Kao tekovinu tih civilizacijskih specifičnosti imamo alhamijado književnost u sklopu koje Bošnjaci, kao autohtoni evropljani stvaraju književna djela na orijentalnim jezicima. To je neposredna sinteza istoka i zapada koja se kroz stoljeća realizirala na našem prostoru manifestujući se kroz duh Bosne – koji se nužno podiže na kosmopolitske razine. Kroz skoro pet stoljeća Bošnjaci pišu prozu i poeziju na perzijskom, arapskom i turskom jeziku, ali i na bosančici. Sve je to nedovoljno istraženo, tako da mi danas nemamo relevantan indeks svih autora i njihovih djela – a pretpostavka je da se radi oko četiri stotine autora iza kojih je nepoznat obim književne ostavštine. Sigurno da je jedan dio nepovratno uništen u predhodnom ratu, a mnogo toga u predhodnim ratovima – ali mnogo toga još postoji u bibliotekama širom svijeta i čeka da bude ponovo otkriveno.

Dakle, ovo je samo simboličan čin pojedinca da ukaže na razmjere književnog i duhovno-kreativnog bogastva koje je još neistražen a ima svoj korijen u Bosni i Hercegovini. Sigurno da bosanskohercegovačko kreativno stvaralaštvo ima značajnu ulogu u civizacijskim okvirima ali mi toga nismo svjesni u dovoljnoj mjeri – jer ovaj cijeli region je, faktički, već stoljećima i milenijumima u funkciji mosta između različitih civilizacija.

U prošlosti smo uslijed različitosti često imali tragične epiloge zbog međusobnih konflikta u regiji, ali u budućnosti bi trebalo da to bude prednost za cijeli region – ali na tome treba zajednički raditi uz međusobni resektu. Na taj put književnici ukazuju i osvjetljavaju ga kreacijama..


Kakve impresije nosite sa kongresa Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine?

OSMANBAŠIĆ:
Dobro je što je aktivna ta bh. organizacija koja djeluje na globalnom nivo, a lijepo je i to što su pojedine institucije prepoznale SSDBiH kao faktor sa kojim je korisno ostvarivati komunikaciju, a i neke oblike saradnje. Međutim, kada se površno pogleda na održani kongres i pročitaju sva ta zvučna imena iz aktuelne vlasti koja su uzeli učešće, moglo bi se pomisliti da SSDBiH uživa značajnu podršku u strukturama društva, što nažalost nije u skladu sa istinom. Kako ja to vidim i doživljavam, oni imaju samo deklarativnu podršku, dakle, ona nije adekvatna, pa se dolazi do spoznaje da je ona neiskrena. Ako bi se dublje ušlo u analizu relacije između SSDBiH i vlasti u kontinuitetu vjerovatno bi se došlo do vrlo zabrinjavajućeg odnosa, a što se moglo čuti i tokom samog kongesa. Mene taj odnos ne začuđava i uviđam da je SSDBiH veoma istrajna u nastojanju da vlast, i to primarno na državnom nivou, promjeni odnos prema njima, kao nevladinoj organizaciji – ali ne vidim da su sami spremni da promjene svoj odnos prema bosanskohercegovačkom društvu, a i preme vlasti, koja u BiH djeluje na 5 nivoa.

Čini mi se da se SSDBiH postavlja tako kao da je državna vlast dužna da uvažava njihove zahtjeve, da ne kažem da im ispunjavaju volju, bez obzira na utemeljenost i opravdanost istih – pa imamo situaciju, da neko se na kongesu hvali kako je poslao na stotine dopisa a da na većinu nisu dobili NIKAKAV odgovor, a na samo par formalni odgovor iz kurtoazije. Ta energija je potrošena samo između dva kongresa – očito bez ikakvog praktičnog efekta, a u nastavku izlaganja čuje se – da će se nastaviti i dalje sa tom praksom, bez obzira što im ne stižu odgovori. Koliko sam primjetio, to se odobrava kao opći stav – a po meni, to bi u najmanju ruku trebalo proanalizirati sa stanovišta racionalizma i praktične svrsishodnosti, jer se to direktno odražava na programsku učinkovitost cjelokupne organizacije; da ne kažem da bi trebalo nešto nužno mijenjati u praktičnom odnosu prema bh. institucijama – ako se želi učinkovitost podići na viši nivo. Umjesto da se analiziraju rezultati realiziranih projekata na realaciji matica-dijaspora iz kongresa u kongres mogu se čuti samo kritike na vlast koja ignoriše njihove zahtjeve.

Nama iz BiH taj isti Savez ne omogućava da i mi praktično budemo uključeni u unapređenje saradnje između naše dijaspore i matice. Meni je omogućeno da svake dvije godine u par minuta im skrenem pažnju da osim na opravdanost zahtjeva koji šalju prema vlasti, i to prema samo državnom nivou, treba da promisle i o realizaciji programskih ciljeva organizacije – koji, između ostalog, treba da obuhvate i sve one u domovini koji su voljni da daju doprinos da ta saradnja bude uspješna.

Čini mi se da kao što SSDBiH bezobzirno ignoriše građane BiH koji bi rado da se uključe u unapređenje programske saradnje između naše dijaspore i matice – potpuno identično i vlast sa državog nivoa njih ignoriše. Izgleda da rukvodstvo to ili ne uviđa ili ne želi da uvidi – ali, u svakom slučaju, to puno govori o njima samima, a ne bi im škodilo da se malo pozabave i dobronamjernom kritikom i konstruktivnim prijedlozima što se, ipak, moglo čuti tokom kongresnih debata.

Gdje je tu kultura u aktivnostima SSDBiH? – možda bi se mogao neko zapitati – a odgovor bi možda mogao biti da se zagubila uslijed premora u prekomjernoj neučinkovitoj korespodenciji neuviđajnih. Naime, nije iz politike proizašla kultura , već je iz kulture proizašla politika kao artikulacija odnosa između pojedinca i zajednice. Naš zajednički problem je što se omogućilo da političari u BiH obaveze pretoče u privilegije, a odgovornost u konfor. Dakle, političari nikada neće promjeniti svoj odnos prema društvu dok društvo ne promjeni odnos prema njima.

Koliko su toga svjesnu u rukovodstvu SSDBiH vidi se iz njihove prakse, a ne iz neobavezujućih deklaracija, tj. da li će nastaviti sa praksom gluhih telefona ili će za naredni kongres planirati, recimo konkreto, okrugli sto na temu „Književno stvaralaštvo bosanskohercegovačke dijaspore“, a što je, između ostalog, jedan od mojih iznesenih prijedloga. Mogle se čuti još konstruktivnih prijedloga od kompetentnih i dobronamjernih gostiju, što jasno govori da ima javnih aktivista koji odnos dijaspore i domovine ne promatraju isključivo kao prostor za ličnu promidžbu i korist.

Ipak treba naglasiti da SSDBiH, bez obzira na programske anomalije – a što je produt subjektivnih i objetivnih okolnosti – čini veoma korisne i pozitivne angažmane za bosanskohercegovačko društvo, pa i državu Bosnu i Hercegovinu, te je njihova dobra namjera neuptina, kao i iskren patriotizam, a vjerujem da će moje prijedloge, kao i ostalih učesnika kongresa, shvatiti dobronamjerno i pristupiti im na konstruktivan način.


Kako se politika odnosi prema kulturu u BiH?

OSMANBAŠIĆ:
Osnovna karakteristika je da se politički faktori generalno na vrlo neprimjeren način odnose prema kulturi, a što se manifestuje u maniru što nastoje da kulturu adaptiraju svojim uskim interesima, a to je samo odraz njihovog restriktivnog odnosa prema socijalnoj realnosti. Dakle, naši političari konzumiraju kulturu u mjeri koja je u skladu sa njihovom uskointeresnom programskom platformom koju realiziraju u praksi, a to nema nikakvih dodirnih tačaka sa deklaracijama koje bučno plasiraju u javnost i imaju funkciju paravana iza kojeg se kriju stvarni politički ciljevi kojima teže.
Dakle, aktuelni političari, a time i političke opcije, zorno demonstriraju da su nedorasli stvarnim društvenim izazovima u BiH, u čemu je kultura jedan od pouzdanih indikatora njihove kolizije između riječi i djela; stoga, može se konstatovati da su političke opcije, bez razlike na promovisanu programsku platformu, izgubile javni kredibilitet – te je neophodno da se pojave nove političke opcije koje su spremne da preuzmu odgovornst za javno djelovanje u našem društvu, jer su članovi postojećih političkih stranaka postali bezidejna i anemična masa gdje preovladava deprimirajuća kadrovska selekcija.


Zar su i pored tolikog broja neophodne nove političke stranke u BiH?

OSMANBAŠIĆ:
Nažalost, da. Neophodne su principijelne i programski doslijedne političke stranke koje neće dozvolit da izgube javni kredibilitet zbog upliva u vlast po svaku cijenu – čemu smo svjedoci zadnjih decenija u BiH; dakle, nedostaje saglasnost između riječi i djela kod naših političara, a što ukazuje na nedostatak moralnih kapaciteta. Znači, dramatično nam nedostaju i pojedinci i opcije koje će na političkoj sceni demonstrirati spremnost da u granicama univerzalnih ljudskih i društvenih vrijednosti vode konstruktivnu i racionalnu politiku, utemeljenu na realnim i učinkovitim programima,te racionalnim strategijama.

Osim toga, nažalost, bh. glasači imaju slabu memoriju tako da brzo zaboravljaju šta im je ko obećao i šta je od toga praktično realizirano. Dakle, neophodno je da i samo biračko tijelo racionalizira svoj odnos prema onima kojima daju povjerenje na period od četiri godine. Prekomjeran emocionalan naboj, koji je karakterističan za ovo podneblje, a koji producira haos i konfuziju treba da zamjeni racionalizam koji uvodi red i sistem u duštvenim odnosima. Da bi društvo kao sistem funkcionisalo neophodno je da su svi njegovi djelovu aktivni na konstruktivan način, inače imamo blokadu zbog djelovanja destruktivnih elemenata– kao što je trenutno stanje u BiH.

Ipak, u BiH je složena društveno-politička situacija i neće se moći doći do rješenje dok se to stanje objektivno ne sagleda, te je pojednostavljeno tumačenje jedan od naših problema, a sa tim se često susrećemo u javnom prostoru i tome se ne pridaje adekvatan značaj. U bh. politici ne postoje kriteriji koji bi odvojili prodavače magle od onih koji teže praktičnoj učinkovitosti – jer nije problem da se pred izbore daju obećanja, već je problem što birači ne zahtijevaju da im budući predstavnici u vlasti predoče na koji će način realizirati obećanja, tj. da li su spremni da preuzmu odgovornost i suoče se sa poslijedicama za neostvarenje datih obećanja. Dakle, relacija između političara i građanja utemeljena je na POVJERENJU, a kada se ono izigra, kao što imamo danas situaciju u BiH – cijelo društvo je u velikom problemu.

Vjerovatno u BiH još nije izblamirana GRAĐANSKA programska platforma i tu još ima prostora da se gradi politički kredibilitet, dok su „lijeve“ i „desne“ političke opcije u BiH odavno bez kredibiititeta, ali nema alternativne opcije koja bi pravilno dijagnosticirala stanje u bh. društvu – jer nove političke stranke upadaju u stare zamke: umjesto da se bave društvenom problematikom, nakon što dobiju podršku na izborima, bave se isključivo same sobom.

Ali ne smijemo odustati u traženju novih i zdravih političkih snaga koji će Bosnu i Hercegovinu izvesti iz sveopće krize i povesti putem lokalnih i globalnih integracija i sveopćeg prosperiteta. Smatram da još nemamo dovoljno isprofilisane političare koji su odvojili lično od zajedničkog, personalno od općedruštvenog, privatnog od javnog – sve se to smješalo kod naših javnih djelatnika i političkih predstavnika, a glasači to ne sankcioniraju adekvatno pa se kriza produbljuje. Politički koncepti i programi padaju na etičkoj razini, što je u sferi psihologije i filozofije, u širem konteksu to je IDEOLOŠKA društvena supstanca, u sferi teorije – tako da u sferi javne društvene prakse nastaju konflikti što se manifestuju kroz razne blokade i destrukcije.

U javnosti vlada uverenje da se svako može baviti politikom u BiH – što je apsurd - pa zbog toga svakim danom tonemo u sve dublji ambis društvene nefunkcionalnost. Očito da imamo problema sa temeljima društvene funkcionalnosti – a to su principi, kriteriji, pravilnici, a u širem smislu sa slovom zakona. Prvo mi sami sa sobom trebamo poredati neke stvari na svoje mjesto da bi sa drugima mogli da uspješno sarađujemo – a međunarodni odnosi su kompleksni i BiH, faktički, tu je promatrač a ne akter, faktor koji je potčinjen i kome se nameće a ne faktor koji kreira odnose. Znači, politikom i društvenim pitanjima bi trebalo da se primarno bavi struka i dok se to ne desi realno smo u alarmantnom problemu sa neizvjesnom društveno-političkom budućnošću, veoma nestabilni i ranjivi – a o tome se nedovoljno govori u javnosti na kompetentan i argumentovan način.


Kakva je sudbina naše kulture, umjetnosti i književnosti u ovom turbolentnom vremenu?

OSMANBAŠIĆ:
Nažalost, nije moguće u društvenom haosu graditi kulturni prosperitet, već samo u društvenom blagostanju. Umjetnost ne nastaje sama od sebe već uz pomoć mecena i donatora, rijetko kao uspješan posao. Nema umjetničkog procvata dok umjetnici žive u bijedi. Književnost ne može da se razvija bez štampanja knjiga – a to košta. Naša dijaspora u značajnoj mjeri održava književnu produkciju, naročito kada su u pitanju bošnjački pisci, jer pisci koji žive u BiH ako se ne poveži sa našom dijasporom, uglavnom, ne uspjevaju da prodaju knjige, a to znači da ostaju bez potpore za narednu knjigu.

Međutim, u ovom vremenu mi imamo sreću jer postoji internet te se putem društvenih mreža objavljuju prozni i poetski radovi, promovišu se knjige, a i druge umjetnosti se u nekoj formi mogu prezentirati. Isto tako, moguće je afirmisati i neke oblike kulturnog naslijeđa i na taj način njegovati i sriječiti da određene vrijednosti budu zaboravljene.

Pošto su institucije za kulturu objektivno marginalizirane od strane političkih stranaka i samih političra, tj. vlastodržaca, a što u odrđenim situacijama poprima i formu KULTUROCIDA, teret očuvanja kulturnih, umjetničkih, a između ostalog i književnih vrijednosti na nevladine organizacije i društveno odgovorne pojedince – koji nužno preuzimaju odgovornost i angažmane neogovornih institucija, sa raznih nivoa vlasti.

To će potrajati sve dok imamo ovaku vlast koja se neodgovorno odnosi prema kulturi i umjetnsti, a koji kontinuirano, već preko dvije decenije, vrijeđaju građansku inteligenciju. Dakle, vlast treba mijenjati sebe ili građani moraju mijenjati vlast – treće ne postoji. Kulturni djelatnici i umjetnici u pogledu društvene odgovornosti imaju značajnu ulogu i udio, a naročito književnici – jer je RIJEČ – kao osnovno sredstvo komunikacije među ljudima, izražajno sredstvo u njihovoj umjetničkoj kreaciji. Bez ikakve sumnje da su mnogi književnici svoj talenat i vještninu stavili u funkciju nečasnih općedruštvenih manipulacija koje poštenim ljudima otežavaju i zagorčavaju život, pa je stoga odgovornost pisaca u društvu na znatno većoj etičkoj razini, što treba više naglašavati u javnosti.KNS / 13.7.2016.god.

www.kns.ba

umjetnost
Posts: 157
Joined: 19/02/2008 21:12

Re: UDRUŽENJE ZA KULTURU - NOVA SVJETLOST (KNS)

Post by umjetnost » 28/02/2017 20:44

a

umjetnost
Posts: 157
Joined: 19/02/2008 21:12

8. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI-2017

Post by umjetnost » 28/02/2017 20:48

Image
Udruženje za kulturu – Nova svjetlost (KNS)
http://www.kns.ba

8. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI
27.-29.jula,2017. / Sarajevo, BiH


Udruženje za kulturu – “Nova svjetlost” (KNS) od 27-29.juli, 2017. godine organizuje međunarodnu kulturnu manifestaciju „8.KNS Međunarodni književni susreti-2017″. Javni poziv za prijavu neobjavljenih poetskih i proznih autorskih radova otvoren je do 01.03.–15.04.2017. godine.

CILJEVI MANIFESTACIJE SU:
- popularizacija pisane riječi;
– afirmacija književnog stvaralaštva mladih pisaca;
– prezentacija književnog stvaralaštva bh-dijaspore;
– promocija vrijednih i značajnih djela i angažmana na polju kulture, umjetnosti i pisane riječi;
– regionalna književna saradnja;
– međunarodna kulturna saradnja.

Organizator manifestacije „8.KNS Međunarodni književni susreti″ raspisuje:

JAVNI POZIV
za prijavu radova i učešće u programu manifestacije:


Uvjeti za prijavu:
I) OPĆI UVJETI:
A) Autorski rad/radovi (pjesme i kratke priče)
1. da je rad autorsko djelo;
2. da rad nije javno objavljivan u bilo kojoj formi - štampano ili virtuelno;
3. da tekst ne sadrži vulgarizme;
4. da tekst nije uvrijedljivog sadržaja;
5. da rad zadovoljava temeljne estetske i umjetničke norme.

B) Broj i obim radova:
a) poezija: maksimalno dvije pjesme / obim: bez ograničenja;
b) kratka priča: maksimalno dvije priče /obim: do tri strane “A4” formata, do 2.000 riječi;
Napomena: jedan autor može aplicirati sa maksimalno dva rada, i to:
1) dvije pjesme
2) dvije kratke priče.
3) jedna pjesma i jedna kratka priča

C) Podaci o autoru:
Uz radove autorica/autor navode podatke:
1. ime i prezime
2. datum I mjesto rođenja
3. kontakt adresa i telefon
4. kraća biografija
5. prigodna fotografija (nije obavezna).

II) KATEGORIJE
A) lokalitet
1. književnost BiH
2. književnost bosanskohercegovačke dijaspore
3. međunarodna književnost

B) starosna dob
1. mladi autori: da su napunili17 godina;
2. slobodna kategorija

C) mjesto boravka
1. književnost BiH:
– da je autor teksta iz BiH;
– da je tekst napisan na jednom od jezika govornog područja BiH.
2. Književnost iz dijaspore:
– da je autor teksta porijeklom iz BiH;
– da je tekst napisan na jednom od jezika govornog područja BiH.
3. Međunarodna književnost:
– da je tekst preveden na jedan od jezika govornog područja BiH.

D) izražajne forme
– poezija (pjesma, poema);
– proza (kratka kriča).

III) RADOVE SLATI:
– putem E-maila: [email protected]
Javni poziv je otvoren do 15.04.2017. godine.


IV) SELEKCIJA RADOVA
– Izbor prispjelih poetskih i proznih radova za uvrštavanje u zajedničku zbirku učesnika manifestacije vrši tročlani žiri u sastavu: Ibrahim Osanbašić-predsjednik, Mersida Sadiković-Osmanbašić-član i Džabir Sedić-član.
– Radovi autora koji ne zadovoljavaju uvjete javnog poziva neće biti razmotreni. Za izabrane radove predviđena su priznanja, uvrštavanje u tradicionalnu zajedničku zbirku i program manifestacije.
-Izabrani radovi se štampaju na bosanskom jeziku.
– Promocija zbirke planira se u sklopu Centralne manifestacije, 29. jula, 2017.g.
– Rezultati izbora biće objavljeni na web-stranici organizatora manifestacija (http://www.kns.ba) do 15.05.2017. god.

Napomena:
1. Aplikacijom na ovaj javni poziv autori su saglasni da se njihovi aplicirani autorski radovi mogu objaviti u prigodnim zbirkama u izboru i izdanju organizatora manifestacije, na bosanskom jeziku.
2.Na web-stranici udruženja (kns.ba) evidentiraju se prispjele aplikacije.
3. Organizator manifestacije ne preuzima obavezu da prispjele radove objavi na web-stranici udruženja (kns.ba), već vrši odabir za prezentaciju.
4. Organizator raspolaže mogućnošću da reducira programske aktivnosti u slučaju ako blagovremeno ne obezbjedi adekvatnu podršku za realizaciju planiranih aktivnosti.
5. Dodatne informacije na tel.: 00387 61 524 505


Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženja

Sarajevo, 27.02.2017.god.
………………………

Image

Udruženje za kulturu – Nova svjetlost (KNS)
http://www.kns.ba

8. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI
27-29.jula,2017. / Sarajevo, BiH


Udruženje za kulturu-Nova svjetlost (KNS) od 27-29.07.2017.god. organizuje kulturnu nanifestaciju “8. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI-2017” u okviru koje želi pomoći mladim autorima da objave svoju prvu knjigu.
Ciljevi projekta “PRVA KNJIGA” su:
– afirmacija književnog stvaralaštva nove generacije bosanskohercegovačkih pisaca;
– poticanje autorskog izražaja mladih autora u BiH i dijaspori;
– podrška u objavljivanju prve knjige talentovanih autora iz BiH i dijaspore.

Organizator manifestacije“8.KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI” raspisuje:

Javni poziv – „PRVA KNJIGA“
za prijavu prve neobjavljene knjige mladih autora

I)Opći uvjeti za prijavu:
– da autorsko djelo/knjiga nije objavljena;
– da je djelo napisano na jednom od jezika govornog područja BiH;
– da djelo nije uvredljivog sadržaja;
– da autor/-ica ima od 18-30 godina;
– da je autor/-ica državljanin BiH.

II) Osnovni podaci o autoru:
– ime i prezime;
– datum i mjesto rođenja;
– kontakt adresa i telefon;
– kraća biografija
-prigodna fotografija (nije obavezna)

III) Izražajne forme
– zbirka poezije,
– zbirka kratkih priča
– zbirka/knjiga proze i poezije

IV) Broj i obim aplikacija
– jedan autor/autorica mogu aplicirati sa jednim neobjavljenim djelom/knjigom.
- obim knjige: do 60 strana / A4 format

Napomena:
– objavljene knjige koje ne zadovoljavaju uvjete neće biti razmatrane;
– autor/-ica dostavlja lektorisano djelo/knjigu u elektronskoj verziji;
– aplikacijom na ovaj javni poziv autor je saglasan da se knjiga objavi u izdanju organizatora manifestacije.

V) Radove slati:
– putem E-maila: [email protected]
– putem web-stranice udruženja: http://www.kns.ba

VI) Rok za dostavljanje aplikacija:
Javni poziv je otvoren do 15.04.2017. godine.

VII) Izbor autorskog djela/knjige za objavljivanje/štampu
– Izbor jednog uspješnog autorskog djela/knjige za objavljivanje/štampu vrši tročlani žiri u sastavu: Ibrahim Osanbašić-predsjednik, Mersida Sadiković-Osmanbašić-član i Džabir Sedić-član;
– Autoru knjige se dodjeljuje tradicionalno priznanje manifestacije “KNS PERO”, za kategoriju mladi autori;
– Rezultati izbora biće objavljeni na web-stranici organizatora manifestacija (http://www.kns.ba) do 15.05.2017. god.

VIII) Uvjeti za objavljivanje izabrane knjige:
– izdavač knjige je Udruženje za kulturu “Nova svjetlost” (KNS) u tiražu od 100 primjeraka;
– autor djela potpisuje ugovor sa izdavačem za prvo izdanje i zadržava autorska prava.
Kontakt telefon za dodatne informacije: 061 524 505

NAPOMENA:
Organizator raspolaže mogućnošću da reducira programske aktivnosti u slučaju ako blagovremeno ne obezbjedi adekvatnu podršku za realizaciju planiranih aktivnosti.

Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženja

Sarajevo, 27.02.2017.god.

umjetnost
Posts: 157
Joined: 19/02/2008 21:12

Re: UDRUŽENJE ZA KULTURU - NOVA SVJETLOST (KNS)

Post by umjetnost » 28/02/2017 20:49

kns

umjetnost
Posts: 157
Joined: 19/02/2008 21:12

IZBOR POETSKIH I PROZNIH RADOVA ZA ZBIRKU „PARALELNI SVJETOVI“

Post by umjetnost » 16/05/2017 15:19

IZBOR POETSKIH I PROZNIH RADOVA ZA ZBIRKU „PARALELNI SVJETOVI“
8.KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI-2017
Image

Na sjednici stručnog žirija održanog 15.5.2017. godine donete su odluka:
1. Konstatuje se da 233 aplikacija zadovoljvaju propozicije javnog poziva.
2. Nakon sumiranja mišljenja članova žirija usaglašen je stav da se 191 poetski i prozni rad uvrste u zajedničku zbirku sa manifestacije.
3. Ostavlja se mogućnost od deset dana da, eventualno, dođe do korekcije spiska odabranih radova, ukoliko je došlo da nenamjernih propusta u procesu evidentiranja i pregleda prispjelih radova.
4. Žiri u narednih deset dana (do 25.5.) treba da izabere do deset radova kojima će se dodjeliti POHVALA za kreativan doprinos manifestaciji.

Žiri radi u sastavu: Ibrahim Osmanbašić-predsjednik, Mersida Sadiković-Osmanbašić-član i Džabir Sedić-član.

* * * * *
Preliminarni spisak izabranih poetskih i proznih radova za zajedničku zbirku učesnika manifestacije „PARALELNI SVJETOVI“:

1. Adis Ahmethodžić (BiH) - LICA
2. Adnan Sijarić (BiH) - BOSANSKOM ULICOM...
3. Ago Haurdić (R.Makedonija) - AMANET
4. Aleksandar Marić (R.Srbija) - STRAH
5. Aleksandra Kostić (BiH) - PRIPADANJE
6. Alem Isaković (BiH) - ŠTO NISAM RIJEKA
7. Alma Muharemović (BiH) – ZARFO
8. Almira Mraković (BiH) - NIJE TI VRIJEME
9. Altenka Sapundžieva, Latinka-Zlatna (R. Bugarska) - LJUBAVNA KANTATA
10. Amela Halilović (R.Srbija) - IME
11. Amina Hrnčić (BiH) - STARCI
12. Amir Šulić (BiH) - PROPAST ZNAČENJA
13. Amira Delić (BiH) - NOĆNO PUTOVANJE
14. Amra Salihagić (Holandija) – ŽENA
15. Ana Porenta (Slovenija) – „svaki dan treba skočiti...“
16. Anđela Andrijević (R.Srbija) - HOD PO ŽICI
17. Antonia Padovan Kralj (R.Hrvatska) - NEIZBJEŽNA
18. Armin Bolić (BiH) - ILHAMIJA
19. Armir Hodžić (BiH) - HUDHUD
20. Atina Mušić (BiH) - SREĆA
21. Avdulah Ramčilović (Austrija) - PJESNICI MIRA
22. Azemina Krehić (BiH) - ARHEOLOŠKI VODIČ KROZ SJEĆANJA
23. Belma Babić (BiH) - KRIVAC
24. Berina Spirjan (BiH) - SVE ĆE OVO BITI JUČER
25. Blaženka Jukić (R.Hrvatska) - VJERUJEM
26. Božan Vučić Božo (Crna Gora) - SAMO SU SMRTI BUDNE
27. Braho Adrović (Crna Gora) - ARABIJSKO „ZLO PROLJEĆE“
28. Branimir Šantak (Njemačka) - VAL
29. Branka Dojkić (Crna Gora) - STANI ČOVJEČE
30. Dajana Babajić - KAD ZABORAV ODSANJA SJEĆANJA
31. Damir D. Ocvirk (R.Hrvatska) - DAMASK, KOLOVOZA 2013.
32. Danijel Jovanovic (R.Srbija) - PRAZNINA
33. Delila Islamović (BiH) - PJESMA O (NE)LJUDIMA
34. Denis Dželić (Danska) - RUŽIČNJAK
35. Denis Giljević (R.Hrvatska) – BILA JEDNOM U KINU
36. Dijana Vukman (R.Hrvatska) - POLJE
37. Dragan Mučibabić (BiH) – „Spucala te ravnodušna šutnja...“
38. Đurđica Stuhlreiter (R.Hrvatska) - SVILA KIŠE
39. Đurđija Pruničić (R.Srbija) – DEO
40. Dušan Mijajlović Adski (R.Srbija) - ČUDESNA LJUBAV GOSPODINA ČUDIĆA
41. Dušan Šabić (R.Slovenija) - SLIKARKA
42. Duško Dražić (R. Srbija) - PLAMIČAK NADE
43. Džabir Sedić (BiH) - INSPIRACIJA
44. Džehva Havić (BiH) – DAN
45. Dževad Kučukalić (BiH) - PRVA PREDIZBORNA KANDIDATURA
46. Edhem Mrđanović (Francuska) - SVJETLA PARIZA
47. Edina Heldić-Smailagić (BiH) - VAGA
48. Edita Bukva (BiH) - DVIJE UNE
49. Eldin Eminović (Holandija) - EMIGRANTOV KOFER
50. Elvira Krupić Šamlija (Francuska) - ŽIVOT
51. Emina Džaferović (BiH) - SLIKA KAO DAR
52. Emina Vildić (BiH) - LEPTİROVO PUTOVANJE
53. Emir Bajrović (BiH) – MOM SINU
54. Enesa Mahmić (BiH) - FRIDA
55. Ensar Bukarić (BiH) - ZVIJEZDE
56. Enser Hodža (Švicarska) - KORACI ŽIVOTA
57. Ermin Lagumdžija (BiH) - BIBLIOTEKAR VAM PRIČA
58. Ervina Mila Omeragić Džanović (R.Srbija) - KAO NEKADA
59. Fehim Kajević (BiH) – Poema
60. Fehret Hrustić (BiH) - CRVENO CVIJEĆE
61. Fikret Cacan (R.Hrvatska) - BUDIMO OAZA
62. Frančeska Liebmann (Austrija) - PISMO SINU
63. Goran Džafić (R.Srbija) - GRAD SI TI
64. Gordana Vlašić (R.Hrvatska) – „Zajahat ću na konja jednoroga...“
65. Gregor Grešak (Slovenija) – „Neke sjene su se skupljale...“
66. Hanifa Ahmetašević (BiH) - STIHOVI MOJI
67. Haris Junuzović (BiH) - SOLFEGGIETTO
68. Hasan Ireiz (BiH) - SJEVER I JUG
69. Husein Ismailović (Njemačka) – IZLET
70. Ibrahim Osmanbašić (BiH) - NEZNANO MNOŠTVO
71. Idriz Hodžić (BiH) – POPLAVLJENA BOSNA
72. Ilhan Mulalić (BiH) - DJEČACI SA ZELENIKE
73. Irena Grubišić-Čabo (R.Hrvatska) - ŠUTNJA
74. Ishak Kuljančić (BiH) - CRNA PJESMA
75. Ivan Gacina (R.Hrvatska) - TVORAC MISLI
76. Ivan Korponai (R.Slovenija) - PISAO SAM
77. Ivan Vrljić (BiH) - JESEN
78. Ivana Dičić (R.Srbija) - BEZ GLASA
79. Ivo Mijatović (R.Hrvatska) - TRAGAČ
80. Izet Čurić (Austrija) - BOŠNJACI
81. Jadranka Tarle Bojović (R.Hrvatska) - OBRAZI
82. Jakub Džafić (BiH) - STVARANJE
83. Jasmin Ibranović (BiH) – NA DŽENAZI
84. Jelena Radmilović (BiH) - FEMME FATALE
85. Jelena Ristić (R.Srbija) - HUMUS
86. Julijana Marinkovik (R.Makedonija) - NEISKAZIVO
87. Jusuf Džafić (BiH) - NEKAD U DJETINJSTVU
88. Kaja Pančić Milenković (R.Srbija) - GDE BI STID SAZIDAO ZID
89. Kasim Susak Keke (BiH) - BISERI PLIVE
90. Kemal Handan (SAD) - SARA-SAJONARA
91. Kemal Ljevaković (BiH) - OD BEGA DO MLINA
92. Kristijan Modrušan (R.Hrvatska) - OGLEDALO
93. Kristina Gadže (BiH) - STATIST ŽIVOTA
94. Lana Papić (R.Srbija) - ŽELJA NEJAKA
95. Larisa Softić-Gasal (BiH) - KRUGOVI
96. Laura R. Eckman (SAD/BiH) - RIZNICA SJEĆANJA
97. Lenka Kuhar Danjhelova (Češka republika) - PISMO MOJOJ BRAĆI
98. Ljiljana Pantelić Novaković (R.Srbija) - DANONOĆNO
99. Ljiljana Živković (R.Srbija) - KAKO SE SAMO SJETIO IMENA PALOMA?
100. Ljubinka Doneva (Makedonija) - PITANJE
101. Maja Međedović (BiH) - DEPRESIJA
102. Majda Fradelić (R.Hrvatska) - DALEKO NEGDJE
103. Marina Brkić (BiH) - ZABAVLJAČ
104. Marko Stanojević (R.Srbija) - METAFORA PATNJE
105. Marta Glowatzky Novosel (R.Hrvatska) - SREĆA
106. Mehmed Meša Delić (Njemačka) - ELEGIJA
107. Mehmedin Nezirović (BiH) - MALO DOBRE POEZIJE
108. Meho Jakupović (UK) – NE, NISAM DOBRO
109. Mejrema Velić-Mešanović (Austrija) – UHO BI ZAGLUHLO
110. Melanka Melanija Bulat (R.Hrvatska) - ORHIDEJA
111. Mersida Sadiković-Osmanbašić (BiH) - BRILIJANTNI USPON DO MANEKENA
112. Mesud Prolić (Njemačka) - MOSTAR
113. Milan Ilić (R.Hrvatska) - REKAO SI
114. Milena Jacanović (R.Srbija) - POSTOJIM DA VOLIM
115. Milijana Jovanović (R.Srbija) - MAJDAN
116. Miloje Veljović (R.Srbija) - GODINE IDU
117. Milorad Kostić (BiH) - SANJALA JE LJUBIČICE
118. Miodrag Čabarkapa (Crna Gora) - VRISAK ZIME
119. Mira Rakanović (R.Srbija) - ŠAPAT ŽIVOTA
120. Mirela Bašić (BiH) - MULTIVERZUM
121. Mirjana Bošnjak (R.Srbija) - KAD GODINE…
122. Mirjana Jerotić (Slovenija) - O ČEMU SANJA MARIJA, KADA JE SREĆNA ŽENA
123. Mirjana Marković (R.Srbija) - GRAM SREĆE
124. Mirjana Mikulec (R.Hrvatska) - NEISPRIČANE PRIČE
125. Mirjana Tomović (BiH) - SUD VREMENA
126. Miroslava Kućančanin (R.Srbija) - KRIV BEZ KRIVICE
127. Mirsada Murtić - Bosna i Hercegovina -DUŠA SANJALICA
128. Mirveta Islamović (Švedska) - LJUBAV
129. Mubera Isanović (BiH) - OSTALA SAM DUŽNA
130. Munira Kovač-Devlić (BiH) - IZGUBLJENE DUŠE
131. Mustafa Jelovac (BiH) - VIDJEH ČUH OSJETIH
132. Nada Vučičić (R.Hrvatska) - PRED LJETO 2016
133. Nataša Egumenovska (R.Makedonija) - PUT PREMA SUNCU
134. Nebojša Stanojković Brka (R.Srbija) – U POSTU
135. Nedeljko Đukić (R.Srbija) - STVOR
136. Nemanja Vujačić (Crna Gora) - ŽIVOT
137. Nermana Begagić (Francuska) – OPORUKA
138. Nihad Ćosić (BiH) - SVIJEST O ČOVJEKU U ČOVJEKU
139. Nikola Baćo Vujnović (BiH) - OAZA SNOVA
140. Nikola Šimić Tonin (R.Hrvatska) – NIŠAN
141. Nikolina Krajišnik (BiH) - ISPOVEST
142. Nizama Patković (BiH) - - PODIGNI KULISE
143. Omer Redžić (BiH) - NJIMA STOTINU I DVOJE
144. Radmila Jojović (BiH) - MISAO
145. Ramiz Velagić (R.Slovenija) - VRLO DOBRO ZNAM
146. Refka Dedić (BiH) - U ČEKANJU SUTRA
147. Remza Lagarija (Kanada) - PRIJATELJU
148. Ruža Rosi (R.Hrvatska) - POLJUBAC MAMUTICE
149. Ružica Todorović (R.Hrvatska) - METAMORFOZA
150. Sabah Al-Zubeidi (R.Srbija) - SLOBODAN SAM...
151. Šaban Srebrenica (BiH) - UZMI
152. Sadija Klotz (Nur Sadia) / (Njemačka) - NA VERANDI NAŠEG SNA
153. Sadžida Viteškić-Majstorović (BiH) - STOPE U PIJESKU
154. Salih Malkić (BiH) - VRIJEME JE U MENI
155. Samir Bešić (R.Slovenija) - U ĐUL-BAŠČI
156. Sandra Zec (R.Srbija) - UKRŠTANJE POGLEDA
157. Sanela Hamzić (BiH) – ŽIVA ILI MRTVA
158. Sanela Salibašić (BiH) – DA L' JE ZA VAS U SVEMU LJUBAV
159. Sanja Golić (Austrija) - JEZIK DUŠE
160. Sanja Kosić – Anna (R.Hrvatska) - OBIČAN DAN
161. Sanja Radulović (BiH) - ŠAL
162. Šeća Jusupović Sejfić (BiH) - U SVANUĆE
163. Semina Hazić (BiH) - PREŠUĆENA PJESMA
164. Senad Ibrić (BiH) - ŽELJA
165. Slavica Damnjanović (R.Srbija) - NJIŠTE VRANCI
166. Slobodan Milivojev Čurović (Crna Gora) - BIO SAM
167. Smail Jonuz (Švedska) - POTOHNUĆEMO NAMAH
168. Smajil Durmišević (BiH) - PJESNICI
169. Sofija Damčević (R.Srbija) - ANĐEO ČUVAR
170. Sulejman Aličković (Luksemburg) - NEVINO UBIJENIM BOŠNJACIMA
171. Suzana Stanišić Bijelović (Crna Gora) - SAMAC U PARKU
172. Sveta Cakić (R.Srbija) - GDE LI STE MOJA JUTRA PLAVA
173. Tamara Babić (R.Hrvatska) - PER SYRIA AD ASTRA
174. Tatjana Jakić (R.Srbija) - ŠAPAT
175. Tomislav Ljotić (R.Srbija) - NEGDE NA JUGU
176. Uma Dardagan (Austrija) - ČIZMICE
177. Umihana Krličević-Omerović (BiH) - ZASTANI SVIJETE
178. Velid Bajramović (BiH) - U SVIJETU LJUBAVI
179. Vera Bosazzi (R.Hrvatska) - OPORUKA
180. Vesna Radović (R.Srbija) - DJEVOJAČKO VEČE
181. Vezuv Bašić (Danska) - ZELENI MALI
182. Vitomir Ćurčin (R.Srbija) - VILINSKE PRIČE
183. Vladanka Cvetković (R.Srbija) - OSMEH ŠTO PRKOSI SMRTI
184. Zdenka Mlinar (R.Hrvatska) - HASAN IZBRISANI
185. Zdravko Goranović (R.Srbija) - ČEDO ČEMERA
186. Zdravko Kokanović Koki (R.Slovenija) – „Prate me svjetlost...“
187. Zdravko Odorčić (R.Hrvatska) - NOĆAS JE UBIJENA LJUBAV
188. Željko Cesnak (R.Srbija) - NEMOJ MI DIRATI MAJKU
189. Željko Perović (R.Slovenija) – LUK
190. Zijad Plivac (BiH) - ŠTA DA TI PRIČAM
191. Zoran Jovanović (R.Srbija) - VODENIČAR

NAPOMENA:

- Za sve dodatne informacije obratiti se putem e-maila: [email protected]
- Zajednička zbirka učesnika manifestacije planira se štampati i promovisati na Centralnoj manifestaciji 29.7.2017. godine u Sarajevu.

- Organizacioni odbor će blagovremeno uputiti autorima, čiji su radovi odavrani, poziv da, ako su zainteresovani, prijave svoj dolazak na manifestaciju koja se planira od 27.7.- do 29.7.2017.g. god. u Sarajevu (tri programska dana).

Zahvaljujemo se svim autorima na učešće u manifestaciji.


Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženje

Sarajevo/15.5.2017. godine
................
www.kns.ba

User avatar
piupiu
Posts: 10353
Joined: 05/01/2008 05:08

Re: UDRUŽENJE ZA KULTURU - NOVA SVJETLOST (KNS)

Post by piupiu » 16/05/2017 17:41

:thumbup:

Da li biste nam mogli dati koji podatak o programu susreta?

Unaprijed hvala.

umjetnost
Posts: 157
Joined: 19/02/2008 21:12

1. KNS LIKOVNI FESTIVAL

Post by umjetnost » 19/05/2017 10:11

Udruženje za kulturu – Nova svjetlost (KNS)
www.kns.ba

Image

1. KNS LIKOVNI FESTIVAL
10.-11.6.2017.g./ Sarajevo, BiH
Moto festivala je “SVIJET ZVUKA”

Udruženje za kulturu–“Nova svjetlost” (KNS) od 10.-11.6.2017.godine organizuje kulturnu manifestaciju „PRVI KNS LIKOVNI FESTIVAL-2017″. Javni poziv za prijavu autorskih radova otvoren je do 18.05.–29.05.2017.godine.

CILJEVI FESTIVALA SU:
- popularizacija likovne umjetnosti
– afirmacija likovnog stvaralaštva mladih autora
– prezentacija likovnog stvaralaštva bh, autora

Organizator manifestacije „1.KNS LIKOVNI FESTIVAL-2017″.raspisuje:

JAVNI POZIV
za prijavu autorskih radova za učešće u programu festivala na temu “Svijet zvuka”:

I) OPĆI UVJETI
- Da je autor(-ica) državljanin BiH
- Da je autor(-ica) punoljetan/-a

II) AUTORSKI RAD I SLANJE APLIKACIJE
A) AUTORSKI RAD
- da je rad autorsko djelo
- da rad zadovoljava temeljne estetske i umjetničke norme.
B) DIMENZIJE RADA, IZRAŽAJNA TEHNIKA
- Maksimalna dinemzija: 50X40cm
- Izražajna tehnika: sve slikarske (akvarel, tuš, akrilik I dr.) i grafičke.
C) ZADANA TEMA – “SVIJET ZVUKA”
D) BRAJ RADOVA:
- Autori mogu aplicirati sa maksimalno dva rada.
F) SLANJE APLIKACIJA:
- Autorski rad potrebno je fotografisati I poslati putem E-maila: [email protected]
- Fotografija treba da je minimalno 500X500 piksela

III) PODACI O AUTORU
Uz radove autor (-ica) navodi podatke:
1. ime i prezime
2. datum i mjesto rođenja
3. kontakt adresa i telefon
4. kraća biografija
5. prigodna fotografija (nije obavezna).

IV) ROK ZA APLICIRANJE
Javni poziv je otvoren do 29.05.2017. godine.

IV) SELEKCIJA RADOVA
– Izbor prispjelih radova za uvrštavanje na zajedničku izložbu vrši tročlani žiri u sastavu: Sabahudin Muranović Muran-predsjednik, Nihad Ćosić-član, Ibrahim Osmanbašić-član.
– Radovi autora koji ne zadovoljavaju uvjete javnog poziva neće biti razmotreni.
– Spisak izabranih radova bit će do 2.6. 2017.godine objavljen na web-stranici udruženja
– Za izabrane radove predviđeno je: a) učešće autora (-ice) na likovnoj radionici 10. jula, 2017.g.;
b) izlaganje rada na zajedničkoj izložbu 10.-11.6.2017.god.
Napomena:
1.Zajednička izložba biće održana 10.–11.6.2017. godine u “Centru za mlade – Novo Sarajevo“. Autori obezbjeđuju dopremanje radova na mjesto održavanja izložbe i njihovo preuzeimanje nakon završetka manifestacije.
2.Na web-stranici udruženja (kns.ba) evidentiraju se prispjele aplikacije.
3. Organizator manifestacije ne preuzima obavezu da prispjele radove objavi na web-stranici udruženja (kns.ba), već se vrši odabir za prezentaciju.
4. Dodatne informacije na tel.: 00387 61 524 505

Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženja
Sarajevo, 17.05.2017.god.

Pokrovitelj festivala je Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti, Sarajevo.

www.kns.ba

umjetnost
Posts: 157
Joined: 19/02/2008 21:12

PARALELNI SVJETOVI -8.Međunarodni književni susreti

Post by umjetnost » 22/07/2017 10:43

„PARALELNI SVJETOVI“
Zbirka radova učesnika manifestacije
8. KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI-2017
27-29.jula,2017.g. / Sarajevo, BiH

http://www.kns.ba/images/foto_kns/Knjiz ... -_8KNS.jpg

SADRŽAJ:
Predgovor: Denis Dželić 5
I) Krik dubokih ponora
Ivan Gaćina (R.Hrvatska) - TVORAC MISLI 9
Đurđija Pruničić (R.Srbija) – DEO 9
Željko Perović (R.Slovenija) – LUK 10
Đenana Zukić (BiH) - KIŠNO POPODNE 11
Ilhan Mulalić (BiH) - DJEČACI SA ZELENIKE 12
Mustafa Jelovac (BiH) – VIDJEH ČUH OSJETIH 15
Julijana Marinkovik (R.Makedonija) – NEISKAZIVO 15
Nihad Ćosić (BiH) - SVIJEST O ČOVJEKU U ČOVJEKU 17
Sanja Kosić – Anna (R.Hrvatska) - OBIČAN DAN 18
Željko Cesnak (R.Srbija) - NEMOJ MI DIRATI MAJKU 19
Lenka Kuhar Danjhelova (Češka republika) - PISMO MOJOJ BRAĆI 20
Tatjana Jakić (R.Srbija) – ŠAPAT 21
Emina Džaferović (BiH) - SLIKA KAO DAR 22
Milena Jacanović (R.Srbija) - POSTOJIM DA VOLIM 23
Aleksandra Kostić (BiH) – PRIPADANJE 24
Vera Bosazzi (R.Hrvatska) – OPORUKA 28
Adis Ahmethodžić (BiH) – LICA 29
Braho Adrović (Crna Gora) - ARABIJSKO „ZLO PROLJEĆE“ 30
Belma Babić (BiH) – KRIVAC 31
Vladanka Cvetković (R.Srbija) - OSMEH ŠTO PRKOSI SMRTI 33
Remza Lagarija (Kanada) – PRIJATELJU 33
Velid Bajramović (BiH) - U SVIJETU LJUBAVI 34
Tomislav Ljotić (R.Srbija) - NEGDE NA JUGU 35
Latinka-Zlatna (R. Bugarska) - LJUBAVNA KANTATA 36
Šeća Jusupović Sejfić (BiH) - U SVANUĆE 37
Uma Dardagan (Austrija) – ČIZMICE 37
Lana Papić (R.Srbija) - ŽELJA NEJAKA 38
Mehmedin Nezirović (BiH) - MALO DOBRE POEZIJE 42
Denis Dželić (Danska) – RUŽIČNJAK 43
Ljiljana Pantelić Novaković (R.Srbija) – DANONOĆNO 44
Nikolina Krajišnik (BiH) – ISPOVEST 46
Zdravko Odorčić (R.Hrvatska) - NOĆAS JE UBIJENA LJUBAV 47
Zdravko Goranović (R.Srbija) – ČEDO ČEMERA 48
Jakub Džafić (BiH) – STVARANJE 48

II) Na prolazu između uma i srca se nađoh
Zdenka Mlinar (R.Hrvatska) - HASAN IZBRISANI 51
Mirveta Islamović (Švedska) – LJUBAV 55
Atina Mušić (BiH) – SREĆA 56
Zdravko Kokanović (R.Slovenija) – Prate me 57
Mirjana Jerotić (Slovenija) - O ČEMU SANJA MARIJA, KADA JE SREĆNA ŽENA 58
Melanka Melanija Bulat (R.Hrvatska) – ORHIDEJA 59
Kemal Handan (SAD) - SARA – SAJONARA 59
Milorad Kostić (BiH) - SANJALA JE LJUBIČICE 60
Ivan Vrljić (BiH) – JESEN 64
Branka Dojkić (Crna Gora) - STANI ČOVJEČE 65
Berina Spirjan (BiH) - SVE ĆE OVO BITI JUČER 66
Samir Bešić (R.Slovenija) - U ĐUL-BAŠČI 67
Salih Malkić (BiH) - VRIJEME JE U MENI 67
Denis Giljević (R.Hrvatska) – BILA JEDNOM U KINU 68
Sadžida Viteškić-Majstorović (BiH) - STOPE U PIJESKU 72
Ana Porenta (Slovenija) – svaki dan treba skočiti... 73
Omer Redžić (BiH) - NJIMA STOTINU I DVOJE 74
Šaban Srebrenica (BiH) – UZMI 75
Sveta Cakić (R.Srbija) – GDE LI STE MOJA JUTRA PLAVA 76
Semina Hazić – MORANJE 77
Sofija Damčević (R.Srbija) - ANĐEO ČUVAR 77
Sanja Golić (Austrija) - JEZIK DUŠE 78
Smail Jonuz (Švedska) - POTOHNUĆEMO NAMAH 79
Sandra Zec (R.Srbija) - UKRŠTANJE POGLEDA 83
Radmila Jojović (BiH) – MISAO 84
Senad Ibrić (BiH) – ŽELJA 85
Almira Mraković (BiH) - NIJE TI VRIJEME 85
Frančeska Liebmann (Austrija) - PISMO SINU 86
Duško Dražić (R. Srbija) - PLAMIČAK NADE 87
Meho Jakupović (UK) – NE, NISAM DOBRO 88
Delila Islamović (BiH) - PJESMA O (NE)LJUDIMA 89
Laura R. Eckman (SAD/BiH) - RIZNICA SJEĆANJA 90
Emina Vildić (BiH) - LEPTİROVO PUTOVANJE 91
Božan Vučić Božo (Crna Gora) - SAMO SU SMRTI BUDNE 92
Milan Ilić (R.Hrvatska) – REKAO SI 92

III) Kada svi zaspu iz tišine probije moj vrisak
Sadija Klotz (Nur Sadia) / (Njemačka) - NA VERANDI NAŠEG SNA 95
Ramiz Velagić (R.Slovenija) - VRLO DOBRO ZNAM 96
Marta Glowatzky Novosel (R.Hrvatska) – SREĆA 97
Marina Brkić (BiH) – ZABAVLJAČ 100
Gregor Grešak (Slovenija) – Neke sjene su se skupljale... 101
Hasan Ireiz (BiH) - SJEVER I JUG 102
Haris Junuzović (BiH) – SOLFEGGIETTO 103
Mira Rakanović (R.Srbija) - ŠAPAT ŽIVOTA 103
Dušan Šabić (R.Slovenija) – SLIKARKA 104
Dževad Kučukalić (BiH) - PRVA PREDIZBORNA KANDIDATURA 105
Kristina Gadže (BiH) - STATIST ŽIVOTA 107
Larisa Softić-Gasal (BiH) – KRUGOVI 108
Mirjana Bošnjak (R.Srbija) - KAD GODINE… 109
Mirjana Tomović (BiH) - SUD VREMENA 109
Hanifa Ahmetašević (BiH) - STIHOVI MOJI 110
Ljubinka Doneva (Makedonija) – PITANJE 110
Milijana Jovanović (R.Srbija) – MAJDAN 111
Ivan Korponai (R.Slovenija) - PISAO SAM 113
Mirela Bašić (BiH) – MULTIVERZUM 114
Kristijan Modrušan (R.Hrvatska) – OGLEDALO 114
Munira Kovač-Devlić (BiH) - IZGUBLJENE DUŠE 115
Nada Vučičić (R.Hrvatska) - PRED LJETO 2016 116
Zijad Plivac (BiH) - ŠTA DA TI PRIČAM 117
Dušan Mijajlović Adski (R.Srbija) - ČUDESNA LJUBAV GOSPODINA ČUDIĆA 118
Nizama Patković (BiH) - - PODIGNI KULISE 121
Idriz Hodžić (BiH) – POPLAVLJENA BOSNA 122
Ivana Dičić (R.Srbija) - BEZ GLASA 125
Umihana Krličević-Omerović (BiH) - ZASTANI SVIJETE 126
Vezuv Bašić (Danska) - ZELENI MALI 126
Sulejman Aličković (Luksemburg) – NEVINO UBIJENIM BOŠNJACIMA 127
Ensar Bukarić (BiH) – ZVIJEZDE 130
Tamara Babić (R.Hrvatska) – AJLA I VITEZ 131
Armin Bolić (BiH) – ILHAMIJA 133
Fehim Kajević (BiH) – MJESEC 134

IV) Baklje života
Mehmed Meša Delić (Njemačka) - ELEGIJA 137
Nikola Šimić Tonin (R.Hrvatska) – NIŠAN 137
Branimir Šantak (Njemačka) – VAL 138
Slavica Damnjanović (R.Srbija) - NJIŠTE VRANCI 141
Jadranka Tarle Bojović (R.Hrvatska) – OBRAZI 141
Nermana Begagić (Fracuska) – OPORUKA 142
Armir Hodžić (BiH) – HUDHUD 143
Nikola Baćo Vujnović (BiH) - OAZA SNOVA 145
Maja Međedović (BiH) – DEPRESIJA 146
Gordana Vlašić (R.Hrvatska) – Zajahat ću 147
Azemina Krehić (BiH) - ARHEOLOŠKI VODIČ KROZ SJEĆANJA 148
Antonia Padovan Kralj (R.Hrvatska) – NEIZBJEŽNA 149
Džehva Havić (BiH) – DAN 150
Mirsada Murtić (BiH) - DUŠA SANJALICA 151
Marko Stanojević (R.Srbija) - METAFORA PATNJE 151
Ago Haurdić (R.Makedonija) – AMANET 152
Nebojša Stanojković Brka (R.Srbija) – U POSTU 153
Džabir Sedić (BiH) – INSPIRACIJA 154
Avdulah Ramčilović (Austrija) - PJESNICI MIRA 155
Fikret Cacan (R.Hrvatska) - BUDIMO OAZA 156
Kemal Ljevaković (BiH) - OD BEGA DO MLINA 157
Mejrema Velić-Mešanović (Austrija) - UHO BI ZAGLUHLO 162
Ervina Mila Omeragić Džanović (R.Srbija) - KAO NEKADA 163
Edhem Mrđanović (Francuska) - SVJETLA PARIZA 163
Damir D. Ocvirk (R.Hrvatska) - DAMASK, KOLOVOZA 2013 164
Kaja Pančić Milenković (R.Srbija) - GDE BI STID SAZIDAO ZID 165
Amina Hrnčić (BiH) – STARCI 166
Fehret Hrustić (BiH) - CRVENO CVIJEĆE 167
Enser Hodža (Švicarska) - KORACI ŽIVOTA 170
Elvira Krupić Šamlija (Francuska) – ŽIVOT 171
Ruža Rosi (R.Hrvatska) .... POLJUBAC MAMUTICE 172
Jasmin Ibranović (BiH) – NA DŽENAZI 173

V) U sopstvenim osjećajima tražim tuđa srca
Sanela Salibašić (BiH) - DAL' JE ZA VAS U SVEMU LJU 177
Sanja Radulović (BiH) – ŠAL 178
Ishak Kuljančić (BiH) - CRNA PJESMA 179
Vitomir Ćurčin (R.Srbija) - VILINSKE PRIČE 180
Nataša Egumenovska (R.Makedonija) - PUT PREMA SUNCU 182
Mubera Isanović (BiH) - OSTALA SAM DUŽNA 183
Smajil Durmišević (BiH) - PJESNICI 183
Miroslava Kućančanin (R.Srbija) - KRIV BEZ KRIVICE 184
Mersida Sadiković-Osmanbašić (BiH) - BRILIJANTNI USPON DO MANEKENA 185
Vesna Radović (R.Srbija) - DJEVOJAČKO VEČE 187
Ružica Todorović (R.Hrvatska) – METAMORFOZA 188
Amela Halilović (R.Srbija) – IME 188
Amira Delić (BiH) - NOĆNO PUTOVANJE 188
Amir Šulić (BiH) - PROPAST ZNAČENJA 189
Suzana Stanišić Bijelović (R.Crna Gora) - SAMAC U PARKU 190
Enesa Mahmić (BiH) – FRIDA 191
Blaženka Jukić (R.Hrvatska) - VJERUJEM 192
Kasim Susak Keke (BiH) - BISERI PLIVE 192
Alma Muharemović (BiH) – ZARFA 193
Dragan Mučibabić (BiH) - Spucala te ravnodušna šutnja... 196
Emir Bajrović (BiH) – MOM SINU 197
Sanela Hamzić (BiH) – ŽIVA ILI MRTVA 199
Mirjana Mikulec (R.Hrvatska) - NEISPRIČANE PRIČE 200
Slobodan Milivojev Čurović (Crna Gora) - BIO SAM 202
Jelena Radmilović (BiH) - FEMME FATALE 203
Sabah Al-Zubeidi (R.Srbija) - SLOBODAN SAM...! 203
Jusuf Džafić (BiH) - NEKAD U DJETINJSTVU 204
Eldin Eminović (Holandija) - EMIGRANTOV KOFER 205
Dijana Vukman (R.Hrvatska) – POLJE 208

VI) Tragom putujućih sjena
Jelena Ristić (R.Srbija) – HUMUS 211
Miloje Veljović (R.Srbija) - GODINE IDU 212
Nedeljko Đukić (R.Srbija) – STVOR 213
Majda Fradelić (R.Hrvatska) - DALEKO NEGDJE 213
Ivo Mijatović (R.Hrvatska) – TRAGAČ 214
Ermin Lagumdžija (BiH) - BIBLIOTEKAR VAM PRIČA 215
Irena Grubišić-Čabo (R.Hrvatska) – ŠUTNJA 218
Izet Čurić (Austrija) – BOŠNJACI 219
Zoran Jovanović (R.Srbija) – VODENIČAR 220
Refka Dedić (BiH) - U ČEKANJU SUTRA 223
Nemanja Vujačić (Crna Gora) – ŽIVOT 224
Dajana Babajić (BiH) - KAD ZABORAV ODSANJA SJEĆANJA 226
Amra Salihagić (Holandija) – ŽENA 228
Mirjana Marković (R.Srbija) - GRAM SREĆE 229
Mesud Prolić – MOSTAR 229
Alem Isaković (BiH) - ŠTO NISAM RIJEKA 230
Đurđica Stuhlreiter (R.Hrvatska) - SVILA KIŠE 231
Aleksandar Marić (R.Srbija) – STRAH 231
Goran Džafić (R.Srbija) - GRAD SI TI 232
Adnan Sijarić (BiH) - BOSANSKOM ULICOM 233
Anđela Andrijević (R.Srbija) - HOD PO ŽICI 234
Miodrag Čabarkapa (Crna Gora) - VRISAK ZIME 235
Edina Heldić-Smailagić (BiH) - VAGA 236
Nevzeta i Husein Ismailović (Njemačka) – IZLET 237
Edita Bukva (BiH) – DVIJE UNE 241
Ljiljana Živković (R.Srbija) - KAKO SE SAMO SJETIO IMENA PALOMA? 242
Danijel Jovanovic (R.Srbija) – PRAZNINA 243
Dijana Uherek Stevanović (R.Srbija /R.Hrvatska) – PROTICANJE 246
Ibrahim Osmanbašić (BiH) - NEZNANO MNOŠTVO 247

.................

Naslov: PARALELNI SVIJETOVI
Sadržaj: pjesme i kratke priče
Obim: 254 strane
Uvez: Mehki
Izdavač: KNS/2017.

www.kns.ba

umjetnost
Posts: 157
Joined: 19/02/2008 21:12

PROGRAM MANIFESTACIJE - 8.književni susreti

Post by umjetnost » 22/07/2017 10:47

"8.KNS MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI SUSRETI"
27.–29.07.2017. god.
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
MCDO „Novo Sarajevo, Kemala Kapetanovića 17

Image

PROGRAM MANIFESTACIJE

ČETVRTAK 27.7.

11:00 sati – Otvaranje manifestacije
- otvaranje izložba fotografija: „DESET GODINE KNJIŽEVNIH SUSRETA“
12:00 sati – Promocija knjiga
Mirjana Tomović – „NA RUBU PONORA“ – zbirka poezije
Mubera Isanović – „KO SE SJEĆA“
Marina Brkić
13:00 sati – Regionalna književnost
Miloje Veljović (R. Srbija), Ivan Korponai (Slovenija), Slavica D. Damnjanović (Srbija)
17:00 sati – okrugli sto: „Kulturna baština: poezija sevdaha“, uvodničar: dr.Enes Kujundžić, moderator: mr. Ermin Lagumdžija
18:00 sati – Međunarodno književno veče
Zdravko Kokanović (R.Slovenija), Sabah Al-Zubeidi (R.Srbija), Majda Fradelić (R.Hrvatska)
Mirjana Marković (R.Srbija), Nermana Begagić (Francuska)
19:00 - Međunarodno književno veče
Zdenka Mlinar (R.Hrvatska), Delila Islamović (BiH), Smail Jonuz (Švedska), Hasan Ireiz (BiH), Amela Halilović (R.Srbija)

PETAK 28.07.

11:00 sati – predstavljanje izdanja bh. dijaspore
-„ŠVEDSKOM BOSNA PROBEHARALA“–Branko Tomić (Švedska)
- Književno stvaralaštvo Vezuva Bašića (Danska)
- „.....
12: 00 sati – Bosanskohercegovačka književnost
- "GOVOR DUŠE" – Džehva Havić,
- "UZ KAFU RAZGOVORA" – Refika Dedić ,
- "VRELO LJETO U VIENNI" – Dževad Kučukalić
14:00 - Regionalna književnost
Jadranka Torle Bojović (R.Hrvatska), Ljiljana Pantelić Novaković (R.Srbija), Lana Papić R.Srbija), Aleksandra Kostić (BiH), Milorad Kostić (BiH), Radmila Jojović (BiH), Ivo Mijatović (R.Hrvatska)
15: 00 sati – Promocije knjiga
- „MIRUH ZAMBAKA“ - Jusuf Džafić (BiH)
- "DJEČAK KOJI NIŠTA NIJE REKAO / THE BOY WHO SAID NOTHING" –
autor: Mirsad Solaković (UK)
- „ONI“ - Fehret Hrustić (BiH)
16: 00 sati – Predstavljanje Udruženja bosanskih umjetnika
- „MIRIS IZGORJELOG PAPIRA“ - zirka radova članova udruženja
Promotor: Idriz Hodžić
17:00 - Promocija Udruženja Musa Ćazim Ćatić (Odžak/BiH, Minhen/Njemačka)
- Izdanja udruženja / promotor: Husein Huska Ismailović (Njemačka)
18:00 - Međunarodna književnost
Laura Eckman (SAD), Blaženka Jukić (Hrvatska), Safer Grbić (BiH); Ana Porenta (Slovenija), Gregor Grešak (Slovenija), Željko Cesnak (R.Srbija), Jasmin Ibranović (BiH),

19:00 – Književnost bh.dijaspore: Sandžačka književnost
Sulejman Aličković (Lukseburg), Ervina Mila Omeragić (R.Srbija), Mirveta Islamović (Švedska)
20:00 – Deset godina manifestacije „KNS Međunarodni književni susreti 2007-2017“
- Članovi udruženja i gosti

SUBOTA 29.07.

11:00 sati – Okrugli sto – „Književna i kulturna saradnja matice i dijaspore“
Uvodničar: dr.Enes Kujundžić; predstavnici udruženja i pisci iz dijaspore

12:00 sati – Međunarodna književnost
Mirjana Marković (R.Srbija), Larisa Softic-Gasal (BiH), Dijana Uherek Stevanović (R.Srbija),

13:00 sati – Predstavljanje dobitnika priznanja „KNS PERO“
- promocija knjige: „JEDAN DAN JEDNA MISAO“, zbirka poezije, autor: Ishak Kuljančić (BiH) / kategorija "Mladi pisci BiH")
- Fikret Cacan (R.Hrvatska)– poezija / kategorija „Bh. književna dijaspora“
- Latinka Zlatna (Bugarska) – poezija/prijevodi / kategorija „Međunarodna kulturna saradnja“
14:00 - Promocija KNS izdanja
- Ermin Lagumdžija – „SNENA STRAŽA“ - roman
- Mersida Sadiković Osmanbašić – „MIRIS JORGOVANA IZ MOJE AVLIJE“ - roman
- Ibrahim Osmanbašić – „ŽIVI PLAMEN POEZIJE“ – zbirka poezije
- Tomislav Ljevak (Švedska) – „LJUDSKA PRIČA ISTINE“ - roman

17:00 SATI – Centralna manifestacija: Međunarodno književno veče
- Promocija zbirke radova učesnika manifestacije - "PARALELNI SVJETOVI “
//BiH: Aleksandra Kostić, Delila Islamović, Dragan Mučibabić, Dževak Kučukalić, Dževha Havić Alagić, Ermin Lagumdžija, Fehim Kajević, Fehrat Hrustić, Hanifa Ahmetašević, Hasan Irez, Ibrahim Osmanbašić, Idriz Hodžić, Ishak Kuljančić, Jasmin Ibranović, Jelena Radmilović, Jusuf Džafić, Larisa Softic-Gasal, Marina Brkić, Mehmedin Nezirović, Mersida Sadiković Osmanbašić, Milorad Kostić, Mirjana Tomović, Mirsada Murtić, Mubera Isanović, Nihad Ćosić, Nikola Vujnović Baćo, Nikolina Krajišnik, Radmila Jojović, Refka Dedić, Smajil Durmišević, Sanela Hamzić, //R.SRBIJA: Amela Halilović, Dijana Uherek Stevanović, Ervina Mila Omeragić, Ljiljana Pantelić Novaković, Lana Papić, Miloje Veljović, Mirjana Bošnjak, Mirjana Marković, Slavica D. Damnjanović, Sabah Al-Zubeidi, Željko Cesnak //R.SLOVENIJA: Ana Porenta, Gregor Grešak, Zdravko Kokanović, Ivan Korponai //R.HRVATSKA: Blaženka Jukić, Fikret Cacan, Ivo Mijatović, Majda Fradelić, Zdenka Mlinar // ŠVEDSKA: Mirveta Islamović, Tomislav Ljevak , Smail Jonuz //DANSKA: Vezuv Bašić //SAD: Laura Eckman //FRANCUSKA: Nermana Begagić //NJAMAČKA: Husein Ismailović-Huska //CRNA GORA: Branka Dojkić

- dodjela priznanja „POHVALA“
- dodjela priznanja „KNS PERO“ za 2017.godinu
- dodjela zahvalnica
- zatvaranje manifestacije

..............
POKROVITELJ: OPĆINA NOVO SARAJEVO

ORGANIZATOR: KNS

umjetnost
Posts: 157
Joined: 19/02/2008 21:12

2. KNS LIKOVNI FESTIVAL – SVIJET ZVUKA 2018

Post by umjetnost » 08/12/2017 10:22

Udruženje za kulturu – Nova svjetlost (KNS)
www.kns.ba
Javni poziv
"2. KNS LIKOVNI FESTIVAL – SVIJET ZVUKA 2018"
13.-14.1.2018.g./ Sarajevo, BiH
Image

Moto festivala - “PROSTORNA AKUSTIKA”
Udruženje za kulturu–Nova svjetlost (KNS) od 13.-14.1.2018.godine organizuje kulturnu manifestaciju „2. KNS LIKOVNI FESTIVAL-SVIJET ZVUKA - 2018″. Javni poziv za prijavu autorskih radova otvoren je do 8.1.2018.godine.

CILJEVI FESTIVALA SU:
- popularizacija likovne umjetnosti
– afirmacija likovnog stvaralaštva mladih autora
– prezentacija likovnog stvaralaštva bh. autora

Organizator manifestacije „2.KNS LIKOVNI FESTIVAL - SVIJET ZVUKA -2018″ raspisuje:

JAVNI POZIV
za prijavu autorskih radova za učešće u programu festivala na temu “Prostorna akustika”:

I) OPĆI UVJETI
- Da je autor(-ica) državljanin BiH,
- Da je autor(-ica) punoljetan/-a.

II) AUTORSKI RAD I SLANJE APLIKACIJE
A) AUTORSKI RAD
- da je rad autorsko djelo
- da rad zadovoljava temeljne estetske i umjetničke norme.
B) DIMENZIJE RADA, IZRAŽAJNA TEHNIKA
- Maksimalna dinemzija: 80X60cm
- Izražajna tehnika: sve slikarske (akvarel, tuš, akrilik i dr.) i grafičke.
C) ZADANA TEMA: Prostorna akustika
D) BRAJ RADOVA:
- Autori mogu aplicirati sa maksimalno dva rada.
F) SLANJE APLIKACIJA:
- Autorski rad potrebno je fotografisati i poslati putem E-maila: [email protected]
- Fotografija treba da je minimalno 500X500 piksela

III) PODACI O AUTORU
Uz radove autor (-ica) navodi podatke:
1. ime i prezime
2. datum i mjesto rođenja
3. adresa i telefon
4. kraća biografija
5. prigodna fotografija (nije obavezna).

IV) ROK ZA APLICIRANJE
Javni poziv je otvoren do 8.1.2018. godine.

IV) SELEKCIJA RADOVA
– Izbor prispjelih radova za uvrštavanje na zajedničku izložbu vrši stručni žiri.
– Radovi autora koji ne zadovoljavaju uvjete javnog poziva neće biti razmotreni.
– Spisak izabranih radova bit će do 10.1. 2018.godine objavljen na web-stranici udruženja
– Za izabrane radove predviđeno je: a) učešće autora (-ice) na likovnoj radionici 13. januara 2018.g.;
b) izlaganje rada na zajedničkoj izložbu 13.-14.1.2018.god.
Napomena:
1.Zajednička izložba biće održana 13.–14.1.2017. godine u “Centru za mlade – Novo Sarajevo“. Autori obezbjeđuju dopremanje radova na mjesto održavanja izložbe i njihovo preuzeimanje nakon završetka manifestacije.
2.Na web-stranici udruženja (kns.ba) evidentiraju se prispjele aplikacije.
3. Organizator manifestacije ne preuzima obavezu da prispjele radove objavi na web-stranici udruženja (kns.ba), već se vrši odabir za prezentaciju.
4. Dodatne informacije na tel.: 00387 61 524 505

Ibrahim Osmanbašić
predsjednik udruženja
Sarajevo, 7.12.2017.god.

Pokrovitelj festivala je Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti, Sarajevo.

User avatar
zlo zlo
Posts: 3102
Joined: 28/10/2012 16:01

Re: UDRUŽENJE ZA KULTURU - NOVA SVJETLOST (KNS)

Post by zlo zlo » 08/12/2017 10:33

Samo 2 kratka pitanja :)
1. Slanje radova brzom poštom?
2. Da li je likovna radionica obavezna? Što ako autor nije iz Sarajeva?

Post Reply